Parkside PGG 15 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2
POWER ENGRAVING TOOL
Translation of the original instructions
GRAVEERAPPARAAT
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 275634
GRAVERINGSVÆRKTØJ
Oversættelse af den originale driftsvejledning
GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 C2

 • Seite 1 POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2 POWER ENGRAVING TOOL GRAVERINGSVÆRKTØJ Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning GRAVEERAPPARAAT GRAVIERGERÄT Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 275634...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle appara- tets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u ver- trouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........14 Translation of the original Conformity Declaration . 15 GB │ IE │    1 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 5: Introduction

  POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guidelines.
 • Seite 6: Features

  Stroke rate control Carrying lug Power cable Engraving tip Engraving tip lock Engraving templates Package contents 1 power engraving tool PGG 15 C2 4 engraving templates 1 set of operating instructions Technical data Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz (alternating current) Operating mode: periodic intermittent operation: S3 20% Note: A duty cycle (in %) explicitly specifies the maximum continu-...
 • Seite 7 EN 60745 and can be used to make equipment comparisons. The specified vibration emission value can also be used to make an initial exposure estimate. │ GB │ IE ■ 4    PGG 15 C2...
 • Seite 8: General Power Tool Safety Warnings

  Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded/mains adapter) power tools or battery-operated (cordless) power tool. GB │ IE │    5 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 9: Work Area Safety

  If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. │ GB │ IE ■ 6    PGG 15 C2...
 • Seite 10: Personal Safety

  If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. GB │ IE │    7 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 11: Power Tool Use And Care

  Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazard- ous situation. │ GB │ IE ■ 8    PGG 15 C2...
 • Seite 12: Service

  When you increase the stroke depth, make sure not to turn the too far in the direction of the +. stroke rate control Otherwise, you will unscrew the control off the appliance. GB │ IE │    9 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 13: Changing The Engraving Tips

  Slide the washer and spring onto a new engraving tip . Then insert it into the appliance and turn the engraving tip lock clockwise to lock the tip. ♦ Ensure that the engraving tip is fixed correctly in place. │ GB │ IE ■ 10    PGG 15 C2...
 • Seite 14: Working Procedures

  The supplied engraving tip is made of tungsten steel. It is therefore not suitable for engraving electronic media such as CDs, DVDs, etc. These materials and their readability could be damaged. GB │ IE │    11 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 15: Cleaning

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. Your local community or municipal authorities can provide informa- tion on how to dispose of the worn-out appliance. │ GB │ IE ■ 12    PGG 15 C2...
 • Seite 16: Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. GB │ IE │    13 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 17: Service

  IAN 275634 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 275634 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM • GERMANY www.kompernass.com │ GB │ IE ■ 14    PGG 15 C2...
 • Seite 18: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EC directives: Machinery Directive (2006/42/EC) EMC (Electromagnetic Compatibility) (2014/30/EU) RoHS Directive (2011/65/EU) Applied harmonised standards: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 GB │ IE │    15 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 19 Type designation of machine: Power engraving tool PGG 15 C2 Year of manufacture: 02 - 2016 Serial number: IAN 275634 Bochum, 21/01/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 20 Importør ........30 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ....31 │    17 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 21: Indledning

  GRAVERINGSVÆRKTØJ PGG 15 C2 Indledning Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den inde- holder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaf- felse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerheds- anvisninger før brug.
 • Seite 22: Udstyr

  TÆND-/SLUK-knap Regulator for slagfrekvens Øje Ledning Gravørstift Gravørstiftfiksering Gravørskabeloner Pakkens indhold 1 graveringsværktøj PGG 15 C2 4 gravørskabeloner 1 betjeningsvejledning Tekniske data Mærkespænding: 230 V ~ 50 Hz (vekselstrøm) Driftsform: periodisk intermitterende: S3 20 % Bemærk: En indkoblingstid (i %) angiver udtrykkeligt den maksimale, kontinuerlige anvendelse og den derefter følgende hviletid.
 • Seite 23 Vibrationsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt med en målemetode, der er standardiseret efter EN 60745, og som kan anvendes til sammenligning af elværktøjer. Den angivne vibrationsemissionsværdi kan også anvendes til en indledende vurdering af faren ved vibrationsniveauet. │ ■ 20    PGG 15 C2...
 • Seite 24: Generelle Sikkerhedsanvisninger Til Elværktøjer

  Opbevar sikkerhedsanvisningerne og -instruktionerne til senere brug. Begrebet "elværktøj", der anvendes i sikkerhedsanvisningerne, henviser både til elværktøj, der anvendes med ledning til lysnettet, og batteri- drevet elværktøj (uden strømledning). │    21 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 25: Sikkerhed På Arbejdspladsen

  Hold ledningen på afstand af varme, olie, skarpe kanter eller produktets bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. │ ■ 22    PGG 15 C2...
 • Seite 26: Personsikkerhed

  Hvis der sidder et værktøj eller en skruenøgle på en roterende del af elværktøjet, kan det medføre personskader. e) Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for, at du står sikkert, og hold altid balancen. Derved kan du bedre kontrollere elværktøjet i uventede situationer. │    23 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 27: Anvendelse Og Behandling Af Elværktøjet

  Få beskadigede dele repareret, inden du bruger produktet. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj. f) Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedli- geholdt værktøj med skarpe skær sætter sig ikke så ofte fast og er lettere at styre. │ ■ 24    PGG 15 C2...
 • Seite 28: Service

  øget fare for personskader. Tænd / sluk ♦ Sæt stikket i en stikkontakt. Sådan tænder du: ♦ Tryk på TÆND-/SLUK-knappen Sådan slukker du: ♦ Slip derefter TÆND-/SLUK-kontakten igen. │    25 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 29: Indstilling Af Slagdybde

  Fjern fjederen og underlagsskiven. ♦ Sæt underlagsskiven og fjederen på en ny gravørstift Sæt derefter alle delene ind og drej gravørstiftfikseringen med uret for at låse dem fast. ♦ Undersøg om gravørstiften er korrekt fikseret. │ ■ 26    PGG 15 C2...
 • Seite 30: Arbejdsanvisninger

  BEMÆRK ► Den medfølgende gravørstift er fremstillet af wolframstål. Den er derfor ikke egnet til at gravere elektroniske medier såsom CD'er, DVD'er mv. Det kan beskadige disse materialer og deres læsbarhed. │    27 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 31: Rengøring

  Bortskaf ikke elværktøj sammen med hushold- ningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret elværktøj indsamles særskilt og afleveres til miljøvenligt genbrug. Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter. │ ■ 28    PGG 15 C2...
 • Seite 32: Garanti

  Skader og mangler, som eventuelt forefindes allerede ved køb, skal straks anmeldes efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalings- pligtig. │    29 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 33: Service

  BEMÆRK ► Reservedele (f.eks. nye skabeloner og stifter), kan bestilles hos vores service-hotline. Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 275634 Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 30    PGG 15 C2...
 • Seite 34: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  (2006 / 42 / EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2014 / 30 / EU) RoHS-direktivet (2011 / 65 / EU) Anvendte harmoniserede standarder: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │    31 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 35 Typebetegnelse for maskinen: Graveringsværktøj PGG 15 C2 Produktionsår: 02 - 2016 Serienummer: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreud- vikling. │ ■ 32    PGG 15 C2...
 • Seite 36 Importeur ........46 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ..... . . 47 NL │ BE │    33 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 37: Inleiding

  GRAVEERAPPARAAT PGG 15 C2 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiks- aanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt.
 • Seite 38: Uitrusting

  Uitrusting Aan-/uitknop Draaiknop Aantal slagen Netsnoer Graveerstift Graveerstiftvergrendeling Graveersjablonen Inhoud van het pakket 1 graveerapparaat PGG 15 C2 4 graveersjablonen 1 gebruiksaanwijzing Technische gegevens Maximale spanning: 230 V ~ 50 Hz (wisselstroom) Bedrijfsmodus: periodieke werking: S3 20% Opmerking: de inschakelduur (in %) geeft expliciet het maximale continue gebruik en de daarop volgende rusttijd aan.
 • Seite 39 Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten conform een in EN 60745 genormeerde meetpro- cedure en kan worden gebruikt voor apparaatvergelijking. De vermelde trillingsemissiewaarde kan ook gebruikt worden voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. │ NL │ BE ■ 36    PGG 15 C2...
 • Seite 40: Algemene Veiligheidsvoor Schriften Voor Elektrische Gereedschappen

  De in de veiligheidsinstructies gebruikte term "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen die op netvoeding werken (met netsnoer/netvoedingsadapter) en op elektrische ge- reedschappen die op accu's werken (zonder netsnoer). NL │ BE │    37 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 41: Veiligheid Op De Werkplek

  Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderde- len. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen de kans op een elektrische schok. │ NL │ BE ■ 38    PGG 15 C2...
 • Seite 42: Veiligheid Van Personen

  Verwijder het afstelgereedschap of de sleutel voordat u het elektrische gereedschap aanzet. Gereedschap of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan letsel tot gevolg hebben. NL │ BE │    39 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 43: Gebruik En Behandeling Van Het Elektrische Gereedschap

  Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt gebruikt door personen die hiermee niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet hebben gelezen. Elektrisch gereed- schap is gevaarlijk als het door onervaren personen worden ge- bruikt. │ NL │ BE ■ 40    PGG 15 C2...
 • Seite 44: Service

  Het gebruik van andere onderdelen of ander toebehoren dan aanbevo- len in de gebruiksaanwijzing, kan letselgevaar inhouden. In-/uitschakelen ♦ Steek de stekker in het stopcontact. NL │ BE │    41 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 45: Slagdiepte Instellen

  Draai de graveerstiftvergren- deling tegen de wijzers van de klok in tot de graveerstift uit het apparaat kan worden genomen. ♦ Verwijder de veer en de sluitring. │ NL │ BE ■ 42    PGG 15 C2...
 • Seite 46: Werkinstructies

  De stift is daarom niet geschikt voor het graveren van elektro- nische media zoals CD's, DVD's enz. Deze materialen en de leesbaarheid ervan kunnen beschadigd raken. NL │ BE │    43 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 47: Reiniging

  Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden worden ingezameld en op een milieuvrien- delijke wijze worden gerecycled. Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte apparaat krijgt u bij uw gemeentereinigingsdienst. │ NL │ BE ■ 44    PGG 15 C2...
 • Seite 48: Garantie

  Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld, echter uiterlijk twee dagen na de aankoopdatum. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. NL │ BE │    45 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 49: Service

  Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 275634 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 275634 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM • GERMANY www.kompernass.com │ NL │ BE ■ 46    PGG 15 C2...
 • Seite 50: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  (2006 / 42 / EC) Elektromagnetische compatibiliteit (2014 / 30 / EU) RoHS-richtlijn (2011 / 65 / EU) Toegepaste geharmoniseerde normen: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 NL │ BE │    47 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 51 Typeaanduiding van het apparaat: Graveerapparaat PGG 15 C2 Productiejaar: 02 - 2016 Serienummer: IAN 275634 Bochum, 21-01-2016 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden. │ NL │ BE ■ 48    PGG 15 C2...
 • Seite 52 Importeur ........63 Original-Konformitätserklärung ....64 DE │ AT │ CH │    49 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 53: Einleitung

  GRAVIERGERÄT PGG 15 C2 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 54: Ausstattung

  Drehregler Hubzahl Öse Netzkabel Gravierspitze Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 C2 4 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Wechselstrom) Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20 % Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinuierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an.
 • Seite 55 EN 60745 genormten Messver- fahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PGG 15 C2...
 • Seite 56: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerk- zeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- kabel / Netzadapter) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). DE │ AT │ CH │    53 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 57: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschä- digte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PGG 15 C2...
 • Seite 58: Sicherheit Von Personen

  Unfällen führen. d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen. DE │ AT │ CH │    55 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 59: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PGG 15 C2...
 • Seite 60: Service

  Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Ein- / ausschalten ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Einschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter DE │ AT │ CH │    57 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 61: Hubtiefe Einstellen

  Schieben Sie Unterlegscheibe und Feder auf eine neue Gravier- spitze . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn. ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PGG 15 C2...
 • Seite 62: Arbeitshinweise

  Die im Lieferumfang enthaltene Gravierspitze ist aus Wolframstahl gefertigt. Sie ist daher nicht geeignet, um elektronische Medien wie CDs, DVDs usw. zu gravieren. Diese Materialien und deren Lesbarkeit könnten beschädigt werden. DE │ AT │ CH │    59 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 63: Reinigung

  Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 60    PGG 15 C2...
 • Seite 64: Garantie

  Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. DE │ AT │ CH │    61 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 65: Service

  IAN 275634 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 275634 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 275634 │ DE │ AT │ CH ■ 62    PGG 15 C2...
 • Seite 66: Importeur

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    63 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 67: Original-Konformitätserklärung

  (2014 / 30 / EU) RoHS Richtlinie (2011 / 65 / EU) Angewandte harmonisierte Normen: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │ DE │ AT │ CH ■ 64    PGG 15 C2...
 • Seite 68 Typbezeichnung der Maschine: Graviergerät PGG 15 C2 Herstellungsjahr: 02 - 2016 Seriennummer: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten. DE │ AT │ CH │    65 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 69 │ DE │ AT │ CH ■ 66    PGG 15 C2...
 • Seite 70 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Stand van de informatie · Stand der Informationen: 01 / 2016 Ident.-No.: PGG15C2-012016-1 IAN 275634...

Inhaltsverzeichnis