Parkside PGG 15 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2
POWER ENGRAVING TOOL
Translation of the original instructions
GRAVYRMASKIN
Översättning av bruksanvisning i original
GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung
IAN 275634
KAIVERRUSLAITE
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
GRAVIRUOKLIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 C2

 • Seite 1 POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2 POWER ENGRAVING TOOL KAIVERRUSLAITE Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös GRAVYRMASKIN GRAVIRUOKLIS Översättning av bruksanvisning i original Naudojimo instrukcijos originalo vertimas GRAVIERGERÄT Originalbetriebsanleitung IAN 275634...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........14 Translation of the original Conformity Declaration . 15 GB │ IE │    1 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 5: Introduction

  POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guidelines.
 • Seite 6: Features

  Stroke rate control Carrying lug Power cable Engraving tip Engraving tip lock Engraving templates Package contents 1 power engraving tool PGG 15 C2 4 engraving templates 1 set of operating instructions Technical data Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz (alternating current) Operating mode: periodic intermittent operation: S3 20% Note: A duty cycle (in %) explicitly specifies the maximum continu-...
 • Seite 7 EN 60745 and can be used to make equipment comparisons. The specified vibration emission value can also be used to make an initial exposure estimate. │ GB │ IE ■ 4    PGG 15 C2...
 • Seite 8: General Power Tool Safety Warnings

  Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded/mains adapter) power tools or battery-operated (cordless) power tool. GB │ IE │    5 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 9: Work Area Safety

  If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. │ GB │ IE ■ 6    PGG 15 C2...
 • Seite 10: Personal Safety

  If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. GB │ IE │    7 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 11: Power Tool Use And Care

  Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazard- ous situation. │ GB │ IE ■ 8    PGG 15 C2...
 • Seite 12: Service

  When you increase the stroke depth, make sure not to turn the too far in the direction of the +. stroke rate control Otherwise, you will unscrew the control off the appliance. GB │ IE │    9 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 13: Changing The Engraving Tips

  Slide the washer and spring onto a new engraving tip . Then insert it into the appliance and turn the engraving tip lock clockwise to lock the tip. ♦ Ensure that the engraving tip is fixed correctly in place. │ GB │ IE ■ 10    PGG 15 C2...
 • Seite 14: Working Procedures

  The supplied engraving tip is made of tungsten steel. It is therefore not suitable for engraving electronic media such as CDs, DVDs, etc. These materials and their readability could be damaged. GB │ IE │    11 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 15: Cleaning

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. Your local community or municipal authorities can provide informa- tion on how to dispose of the worn-out appliance. │ GB │ IE ■ 12    PGG 15 C2...
 • Seite 16: Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. GB │ IE │    13 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 17: Service

  IAN 275634 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 275634 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM • GERMANY www.kompernass.com │ GB │ IE ■ 14    PGG 15 C2...
 • Seite 18: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EC directives: Machinery Directive (2006/42/EC) EMC (Electromagnetic Compatibility) (2014/30/EU) RoHS Directive (2011/65/EU) Applied harmonised standards: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 GB │ IE │    15 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 19 Type designation of machine: Power engraving tool PGG 15 C2 Year of manufacture: 02 - 2016 Serial number: IAN 275634 Bochum, 21/01/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 20 Maahantuoja ....... . 30 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös . . . 31 │     17■ PGG 15 C2...
 • Seite 21: Johdanto

  KAIVERRUSLAITE PGG 15 C2 Johdanto Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laadukkaan tuot- teen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyt- töä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin.
 • Seite 22: Laitteen Osat

  Virtakytkin Iskutaajuuden säätöpyörä Silmukka Virtajohto Kaiverruskärki Kaiverruskärjen lukitus Kaiverrussabluunat Toimitussisältö 1 Kaiverruslaite PGG 15 C2 4 kaiverrussabluunaa 1 käyttöohje Tekniset tiedot Nimellisjännite: 230 V ~ 50 Hz (vaihtovirta) Käyttötapa: jaksollinen ajoittaiskäyttö: S3 20 % Ohje: Käynnissäoloaika (%) ilmoittaa tarkasti pisimmän mahdollisen jatkuvan käyttöajan ja sitä...
 • Seite 23 = 1,582 m/s Epävarmuus K = 1,5 m/s OHJE ► Näissä ohjeissa ilmoitettu tärinäaltistus on mitattu standardissa EN 60745 normitetulla mittausmenetelmällä, ja sitä voidaan käyttää laitevertailuun. Ilmoitettua tärinäaltistusarvoa voidaan käyttää myös altistuksen suuntaa antavaan arviointiin. │ ■    FI PGG 15 C2...
 • Seite 24: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet myö- hempää käyttöä varten. Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” koskee sekä verk- kokäyttöisiä sähkötyökaluja (sis. virtajohdon/verkkoadapterin) että akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman virtajohtoa). │     21■ PGG 15 C2...
 • Seite 25: Työpaikan Turvallisuus

  Älä kanna äläkä ripusta sähkötyökalua virtajohdosta. Älä myöskään vedä virtajohdosta irrottaessasi pistoketta pistora- siasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reu- noista tai laitteen liikkuvista osista. Vaurioitunut tai kietoutunut virtajohto lisää sähköiskun vaaraa. │ ■    FI PGG 15 C2...
 • Seite 26: Henkilöiden Turvallisuus

  Laitteen pyörivässä osassa oleva työkalu tai avain voi aiheuttaa loukkaantumisia. e) Vältä työskentelyä epätavallisessa asennossa. Huolehdi tukevas- ta asennosta ja säilytä tasapaino koko ajan. Näin pystyt yllättä- vissä tilanteissa hallitsemaan sähkötyökalua paremmin. │     23■ PGG 15 C2...
 • Seite 27: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöä. Moni tapaturma johtuu huonosti huolletuista sähkötyökaluista. f) Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut ja leikkuureu- noiltaan terävät leikkuuterät eivät juutu niin helposti kiinni, ja niiden käyttö on helpompaa. │ ■    FI PGG 15 C2...
 • Seite 28: Huolto

  Muiden kuin käyttöohjeessa suositeltujen osien tai varusteiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumi- sia. Kytkeminen päälle / pois päältä ♦ Liitä pistoke pistorasiaan. Kytkeminen päälle: ♦ Paina virtakytkintä Kytkeminen pois päältä: ♦ Vapauta sen jälkeen virtakytkin │     25■ PGG 15 C2...
 • Seite 29: Iskusyvyyden Säätäminen

  ♦ Poista jousi ja aluslevy. ♦ Työnnä aluslevy ja jousi uuteen kaiverruskärkeen . Aseta nämä sen jälkeen paikoilleen ja lukitse kiertämällä kaiverruskär- jen lukitusta myötäpäivään. ♦ Varmista, että kaiverruskärki on hyvin kiinni. │ ■    FI PGG 15 C2...
 • Seite 30: Työskentelyohjeet

  Kokeile sopivaa iskutaajuutta ylijäämämateriaalilla. OHJE ► Toimitukseen kuuluva kaiverruskärki on valmistettu volfra- mista. Siksi se ei sovellu sähköisten tallenteiden kuten CD-, DVD-levyjen jne. kaivertamiseen. Nämä materiaalit ja niiden luettavuus voivat vaurioitua. │     27■ PGG 15 C2...
 • Seite 31: Puhdistaminen

  Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käytöstä poistettavat sähkölaitteet on vietävä niille tarkoitettuun erilliseen keräyspisteeseen, josta ne voidaan toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Elinkaarensa loppuun tulleen laitteen kierrätyksestä ja hävittämisestä saat tietoja kunnan jätehuollosta vastaavalta viranomaiselta. │ ■    FI PGG 15 C2...
 • Seite 32: Takuu

  Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. │     29■ PGG 15 C2...
 • Seite 33: Huolto

  OHJE ► Varaosia (esim. varasabluunoita ja kärkiä) on tilattavissa asia- kaspalvelumme kautta. Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 275634 Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■    FI PGG 15 C2...
 • Seite 34: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  (2006 / 42 / EC) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (2014 / 30 / EU) RoHS-direktiivi (2011 / 65 / EU) Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │     31■ PGG 15 C2...
 • Seite 35 Koneen tyyppimerkintä: Kaiverruslaite PGG 15 C2 Valmistusvuosi: 2 - 2016 Sarjanumero: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin. │ ■    FI PGG 15 C2...
 • Seite 36 Importör ........46 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse ......47 │     33■ PGG 15 C2...
 • Seite 37: Inledning

  GRAVYRMASKIN PGG 15 C2 Inledning Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den inne- håller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten.
 • Seite 38: Utrustning

  PÅ/AV-knapp Skruvreglage graveringsdjup Ögla Strömkabel Gravyrspets Låsning till gravyrspets Graveringsmallar Leveransens innehåll 1 gravyrmaskin PGG 15 C2 4 graveringsmallar 1 bruksanvisning Tekniska data Nominell spänning: 230 V ~ 50 Hz (växelström) Typ av drift: periodisk intermittent drift: S3 20 % Observera: Påkopplingstiden (i %) anger specifikt den maximala...
 • Seite 39 Osäkerhetsfaktor K = 1,5 m/s OBSERVERA ► I denna anvisning har den angivna vibrationsnivån mätts med standardmätning enligt EN 60745 och kan användas vid en produktjämförelse. Det vibrationsvärde som anges kan även användas för att inledningsvis uppskatta exponeringen. │ ■ 36    PGG 15 C2...
 • Seite 40: Allmän Säkerhetsinformation För Elverktyg

  Spara all säkerhetsinformation och alla anvisningar för framtida bruk. Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsinformationen syftar på elverktyg (med strömkabel/nätadapter) och batteridrivna elverk- tyg (utan kabel). │     37■ PGG 15 C2...
 • Seite 41: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Håll kabeln på avstånd från hetta, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade och trassliga kablar och kontakter ökar risken för elchocker. │ ■ 38    PGG 15 C2...
 • Seite 42: Personsäkerhet

  Om ett verktyg befinner sig i en rörlig del kan det hända en olycka. e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till så att du står stadigt och inte kan tappa balansen. Då kan du lättare kontrollera elverk- tyget, särskilt i oväntade situationer. │     39■ PGG 15 C2...
 • Seite 43: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  Många olyckor har sin orsak i dåligt underhållna elverktyg. f) Håll alltid skärande verktyg rena och vassa. Noggrant skötta verktyg med skarpa eggar kläms inte fast så lätt och är enklare att styra. │ ■ 40    PGG 15 C2...
 • Seite 44: Service

  än de som rekommenderas i bruksanvisningen utsätter du dig själv för risk. Sätta på/Stänga av ♦ Sätt kontakten i ett eluttag. Sätta på: ♦ Tryck på PÅ/AV-knappen Stänga av: ♦ Släpp PÅ/AV-knappen igen. │     41■ PGG 15 C2...
 • Seite 45: Ställa In Graveringsdjup

  Ta bort fjädern och mellanläggsbrickan. ♦ Sätt mellanläggsbrickan och fjädern på en ny gravyrspets Sätt sedan gravyrspetsen på produkten och vrid låsningen medsols för att fästa den. ♦ Försäkra dig om att gravyrspetsen sitter ordentligt fast. │ ■ 42    PGG 15 C2...
 • Seite 46: Arbetsinstruktion

  är tillverkad av wol- framstål. Därför lämpar den sig inte för gravering på elektroniska produkter som t ex CD- och DVD-skivor och liknande. Då kan materialet i skivan skadas och läsbarheten försämras. │     43■ PGG 15 C2...
 • Seite 47: Rengöring

  Enligt EU-direktiv 2012/19/EU måste uttjänta elverktyg tas isär och de olika delarna lämnas in separat till rätt typ av miljövänlig återvin- ning. Fråga på din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna uttjänta apparater till återvinning. │ ■ 44    PGG 15 C2...
 • Seite 48: Garanti

  Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp, dock senast två dagar efter inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella repa- rationer. │     45■ PGG 15 C2...
 • Seite 49: Service

  Reservdelar (t ex extramallar och spetsar) kan beställas via vår service hotline. Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 275634 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 275634 Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM • GERMANY www.kompernass.com │ ■ 46    PGG 15 C2...
 • Seite 50: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  (2006 / 42 / EC) Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktiv) (2014 / 30 / EU) RoHS-direktiv (2011 / 65 / EU) Tillämpade harmoniserande normer: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │     47■ PGG 15 C2...
 • Seite 51 Typbeteckning: Gravyrmaskin PGG 15 C2 Tillverkningsår: 02 - 2016 Serienummer: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utveck- lingen. │ ■ 48    PGG 15 C2...
 • Seite 52 Importuotojas ....... 62 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ..63 │    49 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 53: Įžanga

  GRAVIRUOKLIS PGG 15 C2 Įžanga Sveikiname įsigijus naują įrankį. Jūs pasirinkote kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra sudedamoji šio gaminio dalis. Joje pateikti svarbūs saugos, naudojimo ir utilizavimo nurodymai. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nuro- dymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytais naudojimo tikslais.
 • Seite 54: Dalys

  Eigos dažnio pasukamasis reguliatorius Ąselė Maitinimo laidas Graviravimo adata Graviravimo adatos fiksatorius Graviravimo šablonai Tiekiamas rinkinys 1 graviruoklis PGG 15 C2 4 graviravimo šablonai 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Nurodytoji įtampa: 230 V ~ 50 Hz (kintamoji srovė) Veiksena: trūkioji periodinė veiksena – S3 20 % Nurodymas: veikimo trukmė...
 • Seite 55 Šiose instrukcijose deklaruotasis vibracijos lygis išmatuotas EN 60745 nustatytu standartiniu matavimo metodu ir gali būti naudojamas vienam įrankiui palyginti su kitu. Nurodyta vibracijos intensyvumo verte taip pat galima vadovautis siekiant atlikti pirminį poveikio vertinimą. │ ■ 52    PGG 15 C2...
 • Seite 56: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos

  Išsaugokite visus saugos ir kitus nurodymus – jų gali prireikti ateityje. Saugos nurodymų sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia į elektros tinklą (maitinimo laidu / tinklo adapteriu) jungiamus elektros įrankius ir iš akumuliatorių maitinamus elektros įrankius (be maitinimo kabelio). │    53 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 57: Darbo Vietos Sauga

  Laidas nėra skirtas elektriniam įrankiui nešti, kabinti, taip pat traukti norint iš elektros lizdo ištraukti kištuką. Saugokite laidą nuo karščio, aštrių briaunų ir judančių įrankio dalių, neištepkite jo alyva. Sugedus arba susiraizgius laidams padidėja elektros smūgio pavojus. │ ■ 54    PGG 15 C2...
 • Seite 58: Žmonių Sauga

  Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržliarakčius. Besisukančioje įrankio dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti. e) Venkite nenatūralios kūno padėties. Pasirūpinkite, kad stovėtu- mėte stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą. Taip geriau galėsite kontroliuoti elektrinį įrankį nenumatytomis aplinkybėmis. │    55 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 59: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgimasis Su Elektriniu Įrankiu

  Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netin- kamai prižiūrimų elektrinių įrankių. f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis rečiau įstringa, juos lengviau valdyti. │ ■ 56    PGG 15 C2...
 • Seite 60: Klientų Aptarnavimas

  Įjungimas ir išjungimas ♦ Įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą. Įjungimas ♦ Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį Išjungimas ♦ Atleiskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį │    57 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 61: Eigos Gylio Nustatymas

  Išimkite spyruoklę ir poveržlę. ♦ Poveržlę ir spyruoklę užmaukite ant naujos graviravimo adatos . Paskui viską įdėkite ir graviravimo adatos fiksatorių įtvir- tinkite sukdami pagal laikrodžio rodyklę. ♦ Įsitikinkite, kad graviravimo adata tinkamai įtvirtinta. │ ■ 58    PGG 15 C2...
 • Seite 62: Praktiniai Nurodymai

  Tiekiamame rinkinyje esanti graviravimo adata pagaminta iš volframo plieno. Todėl ja negalima graviruoti elektroninių laikmenų, pvz., kompaktinių diskų, skaitmeninių vaizdo diskų ir pan. Nesilaikant šio nurodymo galima apgadinti medžiagas, o laikmena gali tapti nenuskaitoma. │    59 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 63: Valymas

  Elektrinių įrankių neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis! Pagal Europos direktyvą 2012/19/EU panaudoti elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir atiduodami perdirbti aplinkai nekenks- mingu būdu. Kaip utilizuoti nebenaudojamą įrankį, sužinosite savivaldybės arba miesto administracijoje. │ ■ 60    PGG 15 C2...
 • Seite 64: Garantija

  Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigijus pastebėtus pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti nedel- siant ir ne vėliau kaip per dvi dienas nuo įsigijimo dienos. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis. │    61 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 65: Priežiūra

  Atsarginių dalių (pvz., atsarginių šablonų ir adatų) galite užsisakyti paskambinę į mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąją liniją. Priežiūra Tel. 880 033 144 Elektroninio pašto adresas kompernass@lidl.lt IAN 275634 Importuotojas KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 62    PGG 15 C2...
 • Seite 66: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  ES direktyvas: Mašinų direktyvą (2006/42/EC) Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2014/30/EU) Pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo direktyvą (2011/65/EU) Taikomi darnieji standartai: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │    63 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 67 Įrankio tipas: Graviruoklis PGG 15 C2 Pagaminimo metai: 2016-02 Serijos numeris: IAN 275634 Bochumas, 2016-01-21 Semi Uguzlu Kokybės vadybininkas Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį. │ ■ 64    PGG 15 C2...
 • Seite 68 Importeur ........79 Original-Konformitätserklärung ....80 DE │ AT │ CH │    65 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 69: Einleitung

  GRAVIERGERÄT PGG 15 C2 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 70: Ausstattung

  Drehregler Hubzahl Öse Netzkabel Gravierspitze Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 C2 4 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Wechselstrom) Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20 % Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinuierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an.
 • Seite 71 EN 60745 genormten Messver- fahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. │ DE │ AT │ CH ■ 68    PGG 15 C2...
 • Seite 72: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerk- zeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- kabel / Netzadapter) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). DE │ AT │ CH │    69 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 73: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschä- digte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 70    PGG 15 C2...
 • Seite 74: Sicherheit Von Personen

  Unfällen führen. d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen. DE │ AT │ CH │    71 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 75: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 72    PGG 15 C2...
 • Seite 76: Service

  Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Ein- / ausschalten ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Einschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter DE │ AT │ CH │    73 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 77: Hubtiefe Einstellen

  Schieben Sie Unterlegscheibe und Feder auf eine neue Gravier- spitze . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn. ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist. │ DE │ AT │ CH ■ 74    PGG 15 C2...
 • Seite 78: Arbeitshinweise

  Die im Lieferumfang enthaltene Gravierspitze ist aus Wolframstahl gefertigt. Sie ist daher nicht geeignet, um elektronische Medien wie CDs, DVDs usw. zu gravieren. Diese Materialien und deren Lesbarkeit könnten beschädigt werden. DE │ AT │ CH │    75 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 79: Reinigung

  Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 76    PGG 15 C2...
 • Seite 80: Garantie

  Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. DE │ AT │ CH │    77 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 81: Service

  IAN 275634 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 275634 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 275634 │ DE │ AT │ CH ■ 78    PGG 15 C2...
 • Seite 82: Importeur

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    79 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 83: Original-Konformitätserklärung

  (2014 / 30 / EU) RoHS Richtlinie (2011 / 65 / EU) Angewandte harmonisierte Normen: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │ DE │ AT │ CH ■ 80    PGG 15 C2...
 • Seite 84 Typbezeichnung der Maschine: Graviergerät PGG 15 C2 Herstellungsjahr: 02 - 2016 Seriennummer: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten. DE │ AT │ CH │    81 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 85 │ DE │ AT │ CH ■ 82    PGG 15 C2...
 • Seite 86 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Informacijos data · Stand der Informationen: 01 / 2016 Ident.-No.: PGG15C2-012016-1 IAN 275634...

Inhaltsverzeichnis