Parkside PGG 15 E4 Originalbetriebsanleitung

Graviergerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ENGRAVING TOOL PGG 15 E4
KAIVERRUSKONE
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
GRAVIRAVIMO ĮRANKIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 339516_1910
GRAVYRMASKIN
Översättning av bruksanvisning i original
GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 E4

 • Seite 1 ENGRAVING TOOL PGG 15 E4 KAIVERRUSKONE GRAVYRMASKIN Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original GRAVIRAVIMO ĮRANKIS GRAVIERGERÄT Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 339516_1910...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös . . . . . . 17   │  1 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 5: Johdanto

  KAIVERRUSKONE PGG 15 E4 Johdanto Onnittelut uuden laitteen hankinnasta . Olet valinnut laadukkaan tuotteen . Käyttöohje on osa tätä tuotetta . Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävit- tämistä koskevia tärkeitä ohjeita . Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin . Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin .
 • Seite 6: Laitteen Osat

  Virtakytkin Iskutaajuuden säätöpyörä Silmukka Virtajohto Kaiverruskärki Kaiverruskärjen lukitus Kaiverrussabluunat Toimitussisältö 1 Kaiverruskone PGG 15 E4 4 kaiverrussabluunaa 1 käyttöohje Tekniset tiedot Nimellisjännite: 230 V ∼ 50 Hz (vaihtovirta) Käyttötapa: jaksollinen ajoittaiskäyttö: S3 20% Ohje: Käynnissäoloaika (%) ilmoittaa tarkasti pisimmän mahdollisen jatkuvan käyttöajan ja sitä...
 • Seite 7 Epävarmuus K = 1,5 m/s OHJE ► Näissä ohjeissa ilmoitettu tärinäaltistus on mitattu standardissa EN 60745 normitetulla mittausmenetelmällä, ja sitä voidaan käyttää laitevertailuun . Ilmoitettua tärinäaltistusarvoa voidaan käyttää myös altistuksen suuntaa antavaan arviointiin . ■ 4  │   PGG 15 E4...
 • Seite 8: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  . Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet myöhempää käyttöä varten. Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” koskee sekä verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (sis . virtajohdon/verkkoadapterin) että akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman virtajohtoa) .   │  5 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 9: Työpaikan Turvallisuus

  Älä kanna äläkä ripusta sähkötyökalua virtajohdosta. Älä myöskään vedä virtajohdosta irrottaessasi pistoketta pistora- siasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reu- noista tai laitteen liikkuvista osista. Vaurioitunut tai kietoutunut virtajohto lisää sähköiskun vaaraa . ■ 6  │   PGG 15 E4...
 • Seite 10: Henkilöiden Turvallisuus

  Laitteen pyörivässä osassa oleva työkalu tai avain voi aiheuttaa loukkaantumisia . e) Vältä työskentelyä epätavallisessa asennossa. Huolehdi tukevasta asennosta ja säilytä tasapaino koko ajan. Näin pystyt yllättävissä tilanteissa hallitsemaan sähkötyökalua paremmin .   │  7 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 11: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöä. Moni tapa- turma johtuu huonosti huolletuista sähkötyökaluista . ■ 8  │   PGG 15 E4...
 • Seite 12: Huolto

  . Muiden kuin käyttöohjeessa suositeltu- jen osien tai varusteiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia . Kytkeminen päälle/pois päältä ♦ Liitä pistoke pistorasiaan . Kytkeminen päälle ♦ Paina virtakytkintä Kytkeminen pois päältä ♦ Vapauta sen jälkeen virtakytkin   │  9 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 13: Iskusyvyyden Säätäminen

  Poista jousi ja aluslevy . ♦ Työnnä aluslevy ja jousi uuteen kaiverruskärkeen . Aseta nämä sen jälkeen paikoilleen ja lukitse kiertämällä kaiverruskärjen lukitusta myötäpäivään . ♦ Varmista, että kaiverruskärki on hyvin kiinni . ■ 10  │   PGG 15 E4...
 • Seite 14: Työskentelyohjeet

  . kaivertamiseen . Nämä materiaalit ja niiden luettavuus voivat vaurioitua . Puhdistaminen VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA! Irrota pistoke pistorasiasta ennen kaikkia puhdistus- ja huoltotöitä. ■ Poista lika laitteesta . Käytä siihen kuivaa liinaa .   │  11 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 15: Hävittäminen

  (a) ja numeroilla (b), joiden merkitys on seuraava: 1–7: muovit, 20–22: paperi ja pahvi, 80–98: komposiittimateriaalit . Elinkaarensa loppuun tulleen tuotteen kierrätyksestä ja hävit- tämisestä saat tietoja kunnan jätehuollosta vastaavalta viran- omaiselta . ■ 12  │   PGG 15 E4...
 • Seite 16: Kompernass Handels Gmbh:n Takuu

  Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa . Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia . Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta . Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia .   │  13 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 17 Takuuaika ei päde, jos takuuvaateen syynä on ■ akkukapasiteetin normaali kuluminen ■ tuotteen käyttö ammattitarkoituksiin ■ asiakkaan aiheuttama tuotevaurio tai muutokset tuotteeseen ■ turvallisuus- ja huoltomääräysten noudattamatta jättäminen, käyttövirheet ■ luonnonilmiöistä aiheutuneet vauriot ■ 14  │   PGG 15 E4...
 • Seite 18 Osoitteessa www .lidl-service .com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja asennusohjel- mia . Tämän QR-koodin avulla pääset suoraan Lidl-huoltosivustol- le (www .lidl-service .com) ja voit avata käyttöohjeesi syöttä- mällä tuotenumero (IAN) 123456 .   │  15 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 19: Huolto

  Tel .: 09 4245 3024 E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 339516_1910 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite . Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSA www .kompernass .com ■ 16  │   PGG 15 E4...
 • Seite 20: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  8 . kesäkuuta 2011 antaman direktiivin 2011/65/EU määräykset tiettyjen vaa- rallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa . Sovelletut yhdenmukaistetut standardit EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008   │  17 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 21 Koneen tyyppimerkintä: Kaiverruskone PGG 15 E4 Valmistusvuosi: 01–2020 Sarjanumero: IAN 339516_1910 Bochum, 21 .01 .2020 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin . ■ 18  │   PGG 15 E4...
 • Seite 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35   │  19 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 23: Inledning

  GRAVYRMASKIN PGG 15 E4 Inledning Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt en produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen . Den innehåller viktig in- formation om säkerhet, användning och återvinning . Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten .
 • Seite 24: Utrustning

  PÅ/AV-knapp Skruvreglage graveringsdjup Ögla Strömkabel Gravyrspets Låsning till gravyrspets Graveringsmallar Leveransens innehåll 1 gravyrmaskin PGG 15 E4 4 graveringsmallar 1 bruksanvisning Tekniska data Nominell spänning: 230 V ∼, 50 Hz (växelström) Typ av drift: periodisk intermittent drift: S3 20% Observera: Påkopplingstiden (i %) anger specifikt den maximala konti- nuerliga användningstiden och efterföljande vilopaus .
 • Seite 25 I denna anvisning har den angivna vibrationsnivån mätts med standardmätning enligt EN 60745 och kan användas vid en pro- duktjämförelse . Det vibrationsvärde som anges kan även användas för att inledningsvis uppskatta exponeringen . ■ 22  │   PGG 15 E4...
 • Seite 26: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  . Spara all säkerhetsinformation och alla anvisningar för framtida bruk. Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsinformationen syftar på elverktyg (med strömkabel/nätadapter) och batteridrivna elverktyg (utan kabel) .   │  23 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 27: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Håll kabeln på avstånd från hetta, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade och trassliga kablar och kontakter ökar risken för elchocker . ■ 24  │   PGG 15 E4...
 • Seite 28: Personsäkerhet

  Om ett verktyg befinner sig i en rörlig del kan det hända en olycka . e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till så att du står stadigt och inte kan tappa balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget, särskilt i oväntade situationer .   │  25 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 29: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  är fastklämda. Kontrollera även om delar gått av eller skadats så att det påverkar elverktygets funktion. Lämna in skadade delar för reparation innan du använder produkten igen. Många olyckor har sin orsak i dåligt underhållna elverktyg . ■ 26  │   PGG 15 E4...
 • Seite 30: Service

  än de som rekommenderas i bruksanvisningen utsätter du dig själv för risk . Sätta på/Stänga av ♦ Sätt kontakten i ett eluttag . Sätta på ♦ Tryck på PÅ/AV-knappen Stänga av ♦ Släpp PÅ/AV-knappen igen .   │  27 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 31: Ställa In Graveringsdjup

  ♦ Sätt mellanläggsbrickan och fjädern på en ny gravyrspets Sätt sedan gravyrspetsen på produkten och vrid låsningen medsols för att fästa den . ♦ Försäkra dig om att gravyrspetsen sitter ordentligt fast . ■ 28  │   PGG 15 E4...
 • Seite 32: Arbetsinstruktion

  . Rengöring VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Dra alltid ut kontakten innan du rengör eller servar produkten. ■ Ta bort all smuts från produkten . Använd en torr trasa .   │  29 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 33: Kassering

  är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1–7: Plast, 20–22: Papper och kartong, 80–98: Komposit . Fråga hos din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheten att lämna in den uttjänta produkten för återvinning . ■ 30  │   PGG 15 E4...
 • Seite 34: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer .   │  31 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 35 ■ yrkesmässig användning av produkten ■ skador eller förändringar på produkten, som orsakas av kunden själv ■ medvetet bortseende från säkerhets- och underhållsföreskrifter, felaktig användning ■ skador på grund av elementarhändelser ■ 32  │   PGG 15 E4...
 • Seite 36 .lidl-service .com . Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls service- sida (www .lidl-service .com) där du kan öppna bruksanvis- ningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 123456 .   │  33 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 37: Service

  E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 339516_1910 Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 34  │   PGG 15 E4...
 • Seite 38 . Det föremål som beskrivs ovan i denna försäkran uppfyller kraven i föreskrifterna för direktiv 2011/65/EU från Europaparlamentet och Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elek- trisk och elektronisk utrustning .   │  35 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 39 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 Typbeteckning: Gravyrmaskin PGG 15 E4 Tillverkningsår: 01–2020 Serienummer: IAN 339516_1910 Bochum, 21 .01 .2020 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen .
 • Seite 40 Importuotojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . . . . 53   │  37 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 41: Įžanga

  GRAVIRAVIMO ĮRANKIS PGG 15 E4 Įžanga Sveikiname įsigijus naują įrankį . Jūs pasirinkote kokybišką gaminį . Naudojimo instrukcija yra sudedamoji šio gaminio dalis . Joje pateikti svarbūs saugos, naudojimo ir utilizavimo nurodymai . Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais .
 • Seite 42: Dalys

  Eigos dažnio pasukamasis reguliatorius Ąselė Maitinimo laidas Graviravimo adata Graviravimo adatos fiksatorius Graviravimo šablonai Tiekiamas rinkinys 1 graviravimo įrankis PGG 15 E4 4 graviravimo šablonai 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Nurodytoji įtampa: 230 V ∼, 50 Hz (kintamoji srovė) Veiksena: trūkioji periodinė...
 • Seite 43 Šiose instrukcijose deklaruotasis vibracijos lygis išmatuotas EN 60745 nustatytu standartiniu matavimo metodu ir gali būti naudojamas vienam įrankiui palyginti su kitu . Nurodyta vibracijos intensyvumo verte taip pat galima vadovautis siekiant atlikti pirminį poveikio vertinimą . ■ 40  │   PGG 15 E4...
 • Seite 44: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji

  Išsaugokite visus saugos ir kitus nurodymus – jų gali prireikti ateityje. Saugos nurodymų sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia į elektros tinklą (maiti- nimo laidu/tinklo adapteriu) jungiamus elektros įrankius ir iš akumuliatorių maitinamus elektros įrankius (be maitinimo kabelio) .   │  41 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 45: Darbo Vietos Sauga

  Lauko darbams naudojant tinkamą ilginamąjį laidą sumažėja elektros smūgio pavojus . f) Jei elektrinis įrankis neišvengiamai turi būti naudojamas drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės apsauginį jungiklį. Naudojant nuotėkio srovės apsauginį jungiklį sumažėja elektros smūgio pavojus . ■ 42  │   PGG 15 E4...
 • Seite 46: Žmonių Sauga

  Judančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus . g) Jei prie įrankio galima prijungti dulkių siurbimo ar dulkių surinkimo įrenginius, įsitikinkite, kad šie įrenginiai prijungti ir naudojami tinka- mai. Susiurbiant dulkes sumažėja dulkių keliamas pavojus .   │  43 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 47: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgimasis Su Elektriniu Įrankiu

  . g) Elektrinį įrankį, priedus, papildomus darbo įrankius ir kt. naudokite vadovaudamiesi šiais nurodymais. Taip pat įvertinkite darbo sąly- gas ir atliktiną darbą. Elektrinius įrankius naudojant nenumatytiems tikslams gali susidaryti pavojingų situacijų . ■ 44  │   PGG 15 E4...
 • Seite 48: Klientų Aptarnavimas

  . Naudojant ne naudojimo instrukcijo- je rekomenduojamas dalis ar kitus priedus gali kilti pavojus susižaloti . Įjungimas ir išjungimas ♦ Įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą . Įjungimas ♦ Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį Išjungimas ♦ Atleiskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį   │  45 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 49: Eigos Gylio Nustatymas

  Išimkite spyruoklę ir poveržlę . ♦ Poveržlę ir spyruoklę užmaukite ant naujos graviravimo adatos . Paskui viską įdėkite ir graviravimo adatos fiksatorių įtvirtinkite sukdami pagal laikrodžio rodyklę . ♦ Įsitikinkite, kad graviravimo adata tinkamai įtvirtinta . ■ 46  │   PGG 15 E4...
 • Seite 50: Praktiniai Nurodymai

  . Valymas ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI! Prieš valydami įrankį ar atlikdami jo techninės priežiūros darbus kas kartą ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo. ■ Pašalinkite nuo įrankio nešvarumus . Tam naudokite sausą šluostę .   │  47 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 51: Utilizavimas

  ženklinimą ir prireikus jas surūšiuokite . Pakuotės medžiagos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: Plastikai, 20–22: Popierius ir kartonas, 80–98: Sudėtinės medžiagos . Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje . ■ 48  │   PGG 15 E4...
 • Seite 52: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laiko- tarpiui už remonto darbus imamas mokestis .   │  49 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 53 įprastai sumažėjus akumuliatoriaus talpai, ■ jei gaminys naudojamas komerciniams tikslams, ■ jei klientas apgadina arba pakeičia gaminį, ■ jei nesilaikoma saugos ir techninės priežiūros nurodymų arba jei gaminys netinkamai valdomas, ■ stichinių nelaimių padarytai žalai . ■ 50  │   PGG 15 E4...
 • Seite 54 žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir įdiegimo programinės įrangos . Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www .lidl-service .com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 123456 galėsite atverti savo naudojimo ins- trukciją .   │  51 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 55: Priežiūra

  Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl .lt IAN 339516_1910 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com ■ 52  │   PGG 15 E4...
 • Seite 56: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo . Taikomi darnieji standartai: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008   │  53 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 57 Įrankio tipas: Graviravimo įrankis PGG 15 E4 Pagaminimo metai: 2020–01 Serijos numeris: IAN 339516_1910 Bochumas, 2020-01-21 Semi Uguzlu Kokybės vadybininkas Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį . ■ 54  │   PGG 15 E4...
 • Seite 58 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 DE │ AT │ CH   │  55 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 59: Einleitung

  GRAVIERGERÄT PGG 15 E4 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Ge- brauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 60: Ausstattung

  EIN-/AUS-Schalter Drehregler Hubzahl Öse Netzkabel Gravierspitze Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 E4 4 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Wechselstrom) Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20% Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinu- ierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an .
 • Seite 61 EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden . Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 62: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel/Netz- adapter) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . DE │ AT │ CH   │  59 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 63: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zuge- lassen sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 64: Sicherheit Von Personen

  Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren . DE │ AT │ CH   │  61 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 65: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 66: Service

  Sie bedeuten . Ein-/ausschalten ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose . Einschalten ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter Ausschalten ♦ Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter wieder los . DE │ AT │ CH   │  63 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 67: Hubtiefe Einstellen

  . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn . ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 68: Arbeitshinweise

  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungs- arbeiten den Netzstecker aus der Steckdose. ■ Entfernen Sie Verschmutzungen vom Gerät . Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch . DE │ AT │ CH   │  65 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 69: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 70: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten pflichtig . DE │ AT │ CH   │  67 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 71 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungs- fehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 68  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 72 . Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl- Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . DE │ AT │ CH   │  69 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 73: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 339516_1910 ■ 70  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 74: Importeur

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Euro päischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefähr- licher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . DE │ AT │ CH   │  71 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 75 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 Typbezeichnung der Maschine: Graviergerät PGG 15 E4 Herstellungsjahr: 01– 2020 Seriennummer: IAN 339516_1910 Bochum, 21 .01 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 76 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Informacijos data Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: PGG15E4-012020-1 IAN 339516_1910...

Inhaltsverzeichnis