Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHKSAP 20-Li A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY
Model No.: HG02737
Version: 08/2017
IAN 289755
CORDLESS CIRCULAR SAW 20 V PHKSAP 20-Li A1
BATTERIDREVEN HÅNDRUNDSAV 20 V
CORDLESS CIRCULAR SAW 20 V
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Operation and safety notes
Translation of the original instructions
Oversættelse af den originale brugsanvisning
AKKU-HANDKREISSÄGE 20V
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 289755
GB / IE / NI
Operation and safety notes
Page
DK
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Side
DE / AT / CH
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Seite
5
20
35

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKSAP 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS CIRCULAR SAW 20 V PHKSAP 20-Li A1 OWIM GmbH & Co. KG BATTERIDREVEN HÅNDRUNDSAV 20 V CORDLESS CIRCULAR SAW 20 V Stiftsbergstraße 1 Brugs- og sikkerhedsanvisninger Operation and safety notes DE-74167 Neckarsulm Translation of the original instructions Oversættelse af den originale brugsanvisning...
 • Seite 2 9 18...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ..........................Page 6 ..........................Page Intended use ..........................Page Parts description ........................... Page Scope of delivery ..........................Page Technical data Safety warnings ........................Page 8 ....................Page General power tool safety warnings ........................
 • Seite 4: List Of Pictograms Used

  Fuse T3.15A Protect the battery pack against heat and continuous intense sunlight. COrDLeSS CIrCuLAr SAW 20 V Parts description PHKSAP 20-Li A1 Figure A: Safety interlock Introduction On / off switch We congratulate you on the purchase of your new Cutting depth scale product.
 • Seite 5: Scope Of Delivery

  Uncertainty K 3 dB Scope of delivery Vibration emission value: 1 Cordless circular saw 20 V PHKSAP 20-Li A1 Total vibration values (vector total of three directions) 1 Battery pack PHKSAP 20-Li A1-1 determined in accordance with EN 60745: 1 Rapid battery charger PHKSAP 20-Li A1-2...
 • Seite 6: Safety Warnings

  When operating a power tool outdoors, use an extension cord Safety warnings suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of General power tool safety electric shock. warnings If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (rCD) WArNING!
 • Seite 7: Circular Saw Warnings

  Power tool use and care When battery pack is not in use, keep it away from other metal Do not force the power tool. use objects, like paper clips, coins, keys, the correct power tool for your nails, screws or other small metal application.
 • Seite 8 When ripping, always use a rip fence When restarting a saw in the or straight edge guide. This improves workpiece, centre the saw blade in the accuracy of cut and reduces the chance the kerf and check that saw teeth are of blade binding.
 • Seite 9: Vibration And Noise Reduction

  Vibration and noise reduction Always observe that the lower guard is covering the blade before To reduce the impact of noise and vibration placing saw down on bench or floor. emission, limit the time of operation, use low- An unprotected, coasting blade will cause the vibration and low-noise operating modes as well saw to walk backwards, cutting whatever is in as wear personal protective equipment.
 • Seite 10: Battery Charger Safety Warnings

  This appliance is only ¢ supervision or instruction designed for charging the concerning use of the battery pack type: Parkside appliance in a safe way Performance 20V battery. and understand the hazards involved. CAuTION! rISK OF eXPLOSION...
 • Seite 11: Initial Use

  Initial use Before use unpacking Attaching / removing the battery pack WArNING! Attaching the battery pack: The product and the packaging are not Align the battery pack to the handle and children’s toys! Children must not play with slide it onto it. Ensure it clicks noticeably in plastic bags, sheets and small parts! There is place.
 • Seite 12: Checking The Battery Level

  Charging status LeDs Swing the blade guard back using the release lever and put the product down. Green LED lights up Charger ready Press the spindle lock button until it without battery pack engages. Keep the button pressed and loosen Green LED lights up Battery pack fully charged the clamping screw...
 • Seite 13: Operation

  Operation Avoid damaging the cutting edge of sensitive materials, e.g. coated chip boards or doors, by sticking masking tape along the cutting CAuTION! rISK OF INJurY! line. Another benefit of this is that it is easier to mark a line on the tape than on a shiny Keep your hands away from the accessory surface.
 • Seite 14: Cutting With Angle

  Cutting with angle Clean the product with a dry cloth. Use a brush for areas that are hard to reach. Select the cutting angle using the cutting angle In particular clean the air vents after every scale use with a cloth and brush. Loosen the wing screw for cutting angle Remove stubborn dirt with high pressure air preselector...
 • Seite 15: Troubleshooting

  Troubleshooting Disposal The packaging is made entirely of recyclable WArNING! materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Only perform the steps described within these instructions! All further inspection, Observe the marking of the packaging maintenance and repair work must be materials for waste separation, which performed by an authorised service centre or are marked with abbreviations (a) and...
 • Seite 16: Service

  Service Warranty claim procedure To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions: WArNING! Please have the till receipt and the item number Have your product repaired at the service (e.g. IAN 123456) available as proof of centre or an electrician, using only original purchase.
 • Seite 17: Translation Of Original Declaration Of Conformity

  We, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY, hereby declare under our sole responsibility that the product: cordless circular saw 20 V PHKSAP 20-Li A1, Model No.: HG02737, Version: 08 / 2017, to which this declaration refers, complies with the standards / normative documents of 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
 • Seite 18 Indholdsfortegnelse Forklaring til de anvendte piktogrammer ................ Side 21 Indledning ..........................Side 21 ..........................Side Tilsigtet brug ..........................Side Delbeskrivelse ..........................Side Leveringsomfang ..........................Side Tekniske data Sikkerhedshenvisninger ...................... Side 23 ..............Side Generelle sikkerhedshenvisninger for elektroværktøj ..................Side Sikkerhedshenvisninger for håndrundsave ......................
 • Seite 19: Forklaring Til De Anvendte Piktogrammer

  (Dobbeltisolering) Beskyt akku-pakken mod varme og varig stærke solstråler. BATTerIDreVeN Delbeskrivelse HÅNDruNDSAV 20 V Illustration A: PHKSAP 20-Li A1 Tændspærring On- / Off kontakt Indledning Snitdybdeskala Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Akku-pakke Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet.
 • Seite 20: Leveringsomfang

  3 dB Opladningstilstand -LED – rød Svingningsværdier i alt: Leveringsomfang (Vektorsum af tre retninger), bestemt i 1 Batteridreven håndrundsav 20 V PHKSAP 20-Li A1 overensstemmelse med EN 60745: 1 Akku-pakke PHKSAP 20-Li A1-1 Savning af træ 1 Akku-hurtigoplader PHKSAP 20-Li A1-2 (Hovedhåndtag)
 • Seite 21: Sikkerhedshenvisninger

  Hold elektroværktøj fjern fra regn eller fugtighed. Indtrængning af vand i et Sikkerhedshenvisninger elektroapparat forhøjer risikoen for et elektrisk stød. Generelle Brug ikke ledningen til at bære elektroværktøjet, ophængning sikkerhedshenvisninger for eller for at trækket stikket ud af elektroværktøj stikdåsen. Hold ledningen fjern fra varme, olie, skarpe kanter eller ADVArSeL! apparatdele, der bevæger sig.
 • Seite 22 undgå en unormal kropsholdning. Hold skæreværktøj skarpe og rene. Sørg for sikker stand og hold altid Omhyggeligt plejede skæreværktøjer med ligevægten. Derved kan du bedre skarpe skærekanter klemmer mindre og er kontrollere elektroværktøjet i uventede lettere at føre. situationer. Brug elektroværktøj, Bær egnet beklædning.
 • Seite 23: Sikkerhedshenvisninger For Håndrundsave

  Sikkerhedshenvisninger for Yderligere sikkerhedshenvisninger for alle save – tilbageslag – årsager og håndrundsave tilsvarende sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger for alle Et tilbageslag er den pludselige reaktion ¢ saveprocesser som følge af en hakkende, klemmende eller FAre! Kom ikke hænderne ind i forkert udrettet savklinge, hvilket fører til, at en saveområdet og ved savklingen.
 • Seite 24 Støt store plader af for at formindske Åbn kun den nedre risikoen for et tilbageslag ved en beskyttelsesskærm med klemmende savklinge. Store plader kan hånden ved særlige snit, som bøje sig under deres egenvægt. Pladerne skal „dykke- og vinkelsnit“. Åbn den nedre beskyttelsesskærm med støttes på...
 • Seite 25: Vibrations- Og Støjreduktion

  restrisici Vær sikker på at fastgjorte reduktionsringe er ¢ parallelle med hinanden. Også selv om du betjener dette produkt efter Håndter indsatsværktøj med forsigtighed. ¢ forskrifterne, er der altid en potentiel risiko for Opbevar dette i den originale emballage eller personlige og materielle skader.
 • Seite 26: Inden Første Brug

  Tilbehør og værktør får du i faghandelen. Se ved til opladning af akku-pakken købet altid de tekniske krav for dette produkt (se „Tekniske data“). Parkside Performance 20 V. Hvis du er usikker spørg en kvalificeret person og lad dig råde af din faghandler. FOrSIGTIG! eKSPLOSIONSFAre!
 • Seite 27: Inden Brug

  Inden brug Ladetilstand-LeDs Grøn LED lyser uden Oplader klar akku-pakke Akku-pakke Pack indsætning / fjernelse Grøn LED lyser med Akku-pakke fuldt opladet akku-pakke Akku-pakke indsætning: Rød LED lyser med Akku-pakke oplader akku-pakke Ret akku-pakken mod grebet og skub denne på. Sørg for at denne falder hørligt på plads. Rød LED blinker med Akku-pakke defekt akku-pakke...
 • Seite 28: Tilslutte / Aftage Et Apparat Til Støvopsugning

  Kontrollere beskyttelsesskærm Sæt snitdybden i den laveste position, 0 mm (se „indstille snitdybde”). Træk tilbagetrækningshåndtaget for Vip beskyttelsesskærmen ved hjælp af beskyttelsesskærmen til anslaget. tilbagetrækningshåndet tilbage og sluk for Beskyttelsesskærmen skal kunne produktet. bevæges uden at klemmes og skal ved slip af tilbagetrækningshåndtaget for Rør spindellåstasten til denne falder i hak.
 • Seite 29: Savning

  Savning Tænde for produktet (se „On- Off kontakten“) og sæt produktet med den forreste kant af grundpladen på materialet. ADVArSeL! Ret produktet ved parallelanslag eller efter Der dannes fint støv under driften! Meget en påtegnet linje. støv er let antændeligt og eksplosivt! Ryg ikke Hold produktet med begge hænder i grebene under arbejdet, hold varmekilder og åben og sav med et moderat tryk.
 • Seite 30: Rengøringe Og Pleje

  rengøringe og pleje Opbevaring Sluk for produktet og tag akku-pakken ud ADVArSeL! Rengør produktet som beskrevet ovenfor. Opbevar produktet og dets tilbehør på et Sluk for produktet, fjern akku-pakken og mørkt, tørt, frostfrit og godt ventileret sted. lad produktet afkøle, inden du foretager Opbevar altid produktet på...
 • Seite 31: Bortskaffelse

  For miljøets skyld, så må produktet Problem Mulig årsag Løsning aldrig smides ud sammen med Produkt Akku-Pack er ikke Anbring korrekt husholdningsaffaldet, når det er udtjent, starter ikke anbragt korrekt men skal afleveres til en fagmæssig Akku-pakke Tag akku-pakken ud korrekt bortskaffelse.
 • Seite 32: Garanti

  Disse juridiske håndrundsav 20 V PHKSAP 20-Li A1, rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der Model-Nr.: HG02737, Version: 08 / 2017, beskrives i det følgende.
 • Seite 33 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..............Seite 36 einleitung ............................ Seite 36 ....................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .......................... Seite Teilebeschreibung ..........................Seite Lieferumfang ........................... Seite Technische Daten Sicherheitshinweise ........................ Seite 38 ..............Seite Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge ..................Seite Sicherheitshinweise für Handkreissägen .....................
 • Seite 34: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Schützen Sie den Akku-Pack vor Hitze und dauerhaften, starken Sonneneinstrahlung. AKKu-HANDKreISSÄGe 20 V Für aus bestimmungswidriger Verwendung PHKSAP 20-Li A1 entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere einleitung Einsatzbereiche bestimmt.
 • Seite 35: Lieferumfang

  Sägen von Holz Ladezustands-LED – Rot (Haupthandgriff) Lieferumfang Hand- / Armvibration a : 3,65 m/s 1 Akku-Handkreissäge 20 V PHKSAP 20-Li A1 (Zusatzhandgriff) 1 Akku-Pack PHKSAP 20-Li A1-1 Hand- / Armvibration a : 2,97 m/s 1 Akku-Schnellladegerät PHKSAP 20-Li A1-2...
 • Seite 36: Sicherheitshinweise

  Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Sicherheitshinweise rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Allgemeine Sicherheitshinweise Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr für elektrowerkzeuge Körper geerdet ist. Halten Sie elektrowerkzeuge von regen oder Nässe fern. Das Eindringen WArNuNG! von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und...
 • Seite 37 Tragen Sie persönliche Benutzen Sie kein elektrowerkzeug, Schutzausrüstung und immer eine dessen Schalter defekt ist. Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder repariert werden.
 • Seite 38: Sicherheitshinweise Für Handkreissägen

  Verwendung und Behandlung des Greifen Sie nicht unter das Werkstück. Die Schutzhaube kann Sie unter dem Werkstück Akkuwerkzeugs nicht vor dem Sägeblatt schützen. Laden Sie die Akkus nur in Passen Sie die Schnitt-Tiefe an die Ladegeräten auf, die vom Hersteller Dicke des Werkstücks an.
 • Seite 39 Stützen Sie große Platten ab, um wenn sich das Sägeblatt in dem sich ¢ schließenden Sägespalt verhakt oder das risiko eines rückschlags durch ein klemmendes Sägeblatt zu verklemmt, blockiert es, und die Motorkraft schlägt das Gerät in Richtung der vermindern. Große Platten können sich Bedienperson zurück;...
 • Seite 40: Vibrations- Und Geräuschminderung

  Öffnen Sie die untere Schutzhaube Verwenden Sie keine losen Reduzierringe ¢ von Hand nur bei besonderen oder -buchsen zum Reduzieren von Schnitten, wie „Tauch- und Bohrungen bei Kreissägeblättern. Winkelschnitten“. Öffnen Sie Achten Sie darauf, dass fixierte Reduzierringe ¢ die untere Schutzhaube mit dem zum Sichern des Einsatzwerkzeuges den rückziehhebel und lassen Sie diesen gleichen Durchmesser und mindestens 1/3...
 • Seite 41: Verhalten Im Notfall

  Sicherheitshinweise für Verhalten im Notfall Ladegeräte Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit der Benutzung Dieses Gerät kann von dieses Produkts vertraut. Prägen Sie sich die ¢ Sicherheitshinweise ein und halten Sie sich Kindern ab 8 Jahren und unbedingt daran. Dies hilft, Risiken und Gefahren darüber sowie von Personen zu vermeiden.
 • Seite 42: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Für den sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch ¢ dieses Produkts werden unter anderem die die Aufladung des Akkupacks folgenden Zubehörteile wie z. B. Werkzeuge und Parkside Performance 20 V Einsatzwerkzeuge benötigt: vorgesehen. Sägeblatt Versichern Sie sich, dass Sie über nötiges Zubehör VOrSICHT! eXPLOSIONSGeFAHr! und Werkzeuge für die Inbetriebnahme und...
 • Seite 43: Vor Dem Gebrauch

  Vor dem Gebrauch Ladezustand-LeDs Grüne LED leuchtet Ladegerät bereit Akku-Pack einsetzen / ohne Akku-Pack entnehmen Grüne LED leuchtet Akku-Pack voll geladen Akku-Pack einsetzen: mit Akku-Pack Richten Sie den Akku-Pack zum Griff aus Rote LED leuchtet mit Akku-Pack lädt und schieben Sie diesen darauf. Stellen Sie Akku-Pack sicher, dass dieser spürbar einrastet.
 • Seite 44: Anschließen / Abnehmen Eines Geräts Zur Staubabsaugung

  Anschließen / abnehmen eines WArNuNG! Geräts zur Staubabsaugung Betätigen Sie niemals die Taste für die Spindelarretierung, während sich die Spindel WArNuNG! dreht! Während des Betriebs wird feiner Staub Der Pfeil auf dem Werkzeug muss mit erzeugt! Mancher Staub ist leicht brennbar dem Pfeil, der die Drehrichtung anzeigt und explosiv! Schließen Sie stets ein (Drehrichtung ist auf dem Produkt gezeigt)
 • Seite 45: Ein- Und Ausschalten

  ein- und Ausschalten Beachten Sie die Schnittkante, wenn Sie an Schnittlinien schneiden. Sägen Sie nicht direkt einschalten: auf der Linie sondern neben ihr. Drücken Sie die Einschaltsperre nach links Stellen Sie vor der Arbeit sicher, dass das oder rechts und halten diese gedrückt. Werkstück frei von Hindernissen wie Nägel Betätigen Sie den Ein- / Aus-Schalter oder Schrauben ist.
 • Seite 46: Sägen Mit Winkel

  Sägen mit Winkel reinigung und Pflege Bestimmen Sie den Schnittwinkel mit der WArNuNG! Schnittwinkelskala Schalten Sie das Produkt aus, Lösen Sie die Flügelschraube der entnehmen Sie den Akku-Pack und Schnittwinkelvorwahl , stellen Sie lassen Sie das Produkt abkühlen, den gewünschten Winkel an der bevor Sie Inspektions-, Wartungs- oder Schnittwinkelskala ein und ziehen Sie die...
 • Seite 47: Reparatur

  reparatur Vermeintliche Fehlfunktionen, Störungen oder Schäden sind häufig auf Ursachen zurückzuführen, Im Innern dieses Produkts befinden sich keine die vom Benutzer selbst behoben werden Teile, die vom Benutzer repariert werden können. können. Überprüfen Sie das Produkt deshalb vor Wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, dem Kontaktieren einer Fachkraft anhand der um das Produkt überprüfen und instand setzen zu untenstehenden Tabelle.
 • Seite 48: Entsorgung

  entsorgung Service Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen WArNuNG! Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Lassen Sie Ihr Produkt von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft und nur mit Beachten Sie die Kennzeichnung Original-Ersatzteilen reparieren. Damit der Verpackungsmaterialien bei der wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet Produkts erhalten bleibt.
 • Seite 49: Original-Konformitätserklärung

  Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: Nachweis für den Kauf bereit. Akku-Handkreissäge 20 V PHKSAP 20-Li A1, Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Modell-Nr.: HG02737, Version: 08 / 2017, Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den...