Parkside PHG 3000 D4 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Heizgebläse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
FAN HEATER PHG 3000 D4
FAN HEATER
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
VENTILATOR ZA TOPLI ZRAK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
VYKUROVACÍ VENTILÁTOR
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 277044
LÉGFŰTŐ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
TOPNÝ VENTILÁTOR
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
HEIZGEBLÄSE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHG 3000 D4

 • Seite 1 FAN HEATER PHG 3000 D4 FAN HEATER LÉGFŰTŐ Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása VENTILATOR ZA TOPLI ZRAK TOPNÝ VENTILÁTOR Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ...........................Page 6 Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Safety ..............................Page 7 General Safety Information ........................Page 7 Before Initial Use ........................Page 8 Setting up the device ..........................Page 8 Initial use ............................Page 8...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used

  If you pass the product on to any- one else, please ensure that you also pass on all the documentation with it. 1 Fan heater PHG 3000 D4 1 Stand with handle 1 Set of instructions for use...
 • Seite 7: Safety

  Introduction / Safety Power consumption manufacturer. Improper repairs may result in Heat setting 1: 1500 W considerable danger to the user. FIRE HAZARD! Heat setting 2: 3000 W Fan operation: 30 W Therefore never use the device near or Protection class: IPX4 below curtains and other flammable Thermostat:...
 • Seite 8: Before Initial Use

  Safety / Before Initial Use / Initial use Initial use Repairs to the device must be performed by authorised specialised companies or customer Heat settings and switching service. Improper repairs may result in consid- the fan on / off erable danger to the user. They will also void the warranty.
 • Seite 9: Switching Off The Device

  Initial use / Troubleshooting / Maintenance, cleaning and storage / Service Switching off the device Error Possible cause Solution The device The heat switch Set the heat back to MIN. Set the temperature control is not emit- is not on. switch to the To prevent heat from building up inside the unit,...
 • Seite 10: Warranty

  Service / Warranty / Disposal – Defects due to incorrect repairs or repairs IAN 277044 attempted by persons and / or companies Please have your receipt and the item number (e.g. not authorised by ROWI Electronics IAN 12345) ready as your proof of purchase –...
 • Seite 11: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EC directives. Product designation: PHG 3000 D4 Relevant EC directives: EU Low Voltage Directive (2014 / 35 / EU) EU Electromagnetic Compatibility Directive...
 • Seite 13 Tartalomjegyzék Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata ..........Oldal 14 Bevezetés ............................Oldal 14 Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 14 Felszereltség ............................Oldal 14 A csomag tartalma ..........................Oldal 14 Műszaki adatok ..........................Oldal 15 Biztonság ............................Oldal 15 Általános biztonsági tudnivalók ......................Oldal 15 Az üzembe helyezés előtt ....................Oldal 16 A készülék felállítása .........................Oldal 16 Üzembe helyezés ........................Oldal 16...
 • Seite 14: Az Alkalmazott Piktogramok Jelmagyarázata

  Légkieresztő dokumentációját is. A csomag tartalma Rendeltetésszerű használat 1 légfűtő PHG 3000 D4 Ez a készüléket zárt helyiségek fűtésére használható. 1 állvány hordozófüllel A készülék nem alkalmas olyan heyiségekben történő 1 használati útmutató...
 • Seite 15: Műszaki Adatok

  Bevezetés / Biztonság Műszaki adatok Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati veze- ték sértetlen-e és hogy nem fut-e forró felületeken Bemeneti feszültség: 220–240 V∼ és / vagy éles sarkokon. Hálózati frekvencia: 50 Hz Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozókábel ne törjön meg vagy ne csípődjön be. Teljesítményfelvétel A javításokat csak a gyártó...
 • Seite 16: Az Üzembe Helyezés Előtt

  Biztonság / Az üzembe helyezés előtt / Üzembe helyezés a készülék a normál helyén legyen felállítva és – Ne állítsa fel a készüléket forró, nedves, vagy üzembe helyezve. A 3 és 8 év közöötti gyerekek nagyon vizes környezetben, illetve éghető nem dughatják be a dugót a konnektorba, nem anyagok közelében.
 • Seite 17: Hőmérséklet Beállítása

  Üzembe helyezés / Hibák elhárítása / Karbantartás, tisztítás és tárolás 2. hőfok Ha a fűtésszint-kapcsoló hogy mielőbb elérje a lehülést. A készülék automa- ebben a helyzeben tikusan visszakapcsol, amint megfelelően lehült. áll, úgy a készülék 3000 W-os fűtőteljesít- FIGYELEM! A túlhevülésnek rendsze- ménnyel üzemel.
 • Seite 18: Szerviz

  Karbantartás, tisztítás és tárolás / Szerviz / Garancia A készüléket kizárólag kikapcsolt és hideg álla- gyen párnázva és ütéstől védett legyen. A potban tisztítsa. szállítási sérülésekre nem terjednek ki a jótál- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tisztítás során lási szolgáltatások. ne kerüljön nedvesség a készülékbe, hogy elke- –...
 • Seite 19: Mentesítés

  A készülék megjelölése: gyűjtőpontokon keresztül az PHG 3000 D4 újrahasznosítás céljából! Vonatkozó EU- irányelvek: A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit EK-alacsonyfeszültségű irányelv (2014 / 35 / EK) községe, vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja EK-Irányelv az elektromágneses összeférhetőségről...
 • Seite 21 Kazalo Legenda uporabljenih piktogramov ..............Stran 22 Uvod ..............................Stran 22 Predvidena uporaba .......................... Stran 22 Oprema .............................. Stran 22 Obseg dobave ........................... Stran 22 Tehnični podatki ..........................Stran 22 Varnost ............................. Stran 23 Splošna varnostna opozorila ......................Stran 23 Pred začetkom obratovanja ..................
 • Seite 22: Legenda Uporabljenih Piktogramov

  Če izdelek odstopite Obseg dobave novemu lastniku, mu zraven izročite tudi vse doku- mente. 1 ventilator za topli zrak PHG 3000 D4 1 stojalo z nosilnim ročajem Predvidena uporaba 1 navodilo za uporabo Naprava je namenjena le za ogrevanje zaprtih pro- Tehnični podatki...
 • Seite 23: Varnost

  Uvod / Varnost Vhodna moč cu. Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride Stopnja gretja 1: 1500 W do nastanka znatne nevarnosti za uporabnika. NEVAR- Stopnja gretja 2: 3000 W NOST POŽARA! Zato naprave Obratovanje ventilatorja: 30 W Vrsta zaščite: IPX4 nikoli ne uporabljajte v bližini zaves Termostat: 0 do +40 °C in drugih gorljivih materialov ali pod njimi.
 • Seite 24: Pred Začetkom Obratovanja

  Varnost / Pred začetkom obratovanja / Začetek uporabe Začetek uporabe potrebujejo zaščito, je potrebna posebna pre- vidnost. Stopnje gretja in vklop / izklop Popravila naprave naj izvajajo le pooblaščena ventilatorja strokovna podjetja ali služba za pomoč stran- kam. Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride P repričajte se, ali je stikalo za stopnje gretja do nastanka znatne nevarnosti za uporabnika.
 • Seite 25: Izklop Naprave

  Začetek uporabe / Odprava napak / Vzdrževanje, čiščenje in skladiščenje Odprava napak zdaj samodejno vklopi / izklopi funkcijo gretja. Ventilator med tem neprekinjeno deluje. Napaka Morebiten Odprava Napravo lahko postavite tudi pod kotom. Za vzrok prestavitev nagiba zavrtite gumb na strani. Naprave Omrežni vtič...
 • Seite 26: Servis

  Servis / Garancija / Odstranjevanje Servis Garancija Če med delovanjem Vaših izdelkov ROWI Electronics ROWI Electronics daje lastniku tega izdelka 36-me- pride do težav, prosimo postopajte kot je navedeno: sečno garancijo od dneva nakupa. V tem časovnem obdobju bo servisni center ROWI Electronics brez- 1.
 • Seite 27: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti Es / Proizvajalec

  EU direktivam. Oznaka naprave: PHG 3000 D4 Zadevne EU direktive: Direktiva ES o nizkonapetostni električni opremi (2014 / 35 / ES) Direktiva ES o elektromagnetni združljivosti...
 • Seite 28: Garancijski List

  Garancijski list ROWI ELECTRONICS GMBH AUGARTENSTR. 3 76698 UBSTADT-WEIHER DEUTSCHLAND 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo ROWI Elec- 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- tronics GmbH, da bo izdelek v garancijskem ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 29 Seznam obsahu Legenda k použitým piktogramům ............... Strana 30 Úvod ..............................Strana 30 Použití ke stanovenému účelu......................Strana 30 Vybavení ............................Strana 30 Obsah dodávky ..........................Strana 30 Technické údaje ..........................Strana 30 Bezpečnost ..........................Strana 31 Všeobecná bezpečnostní upozornění .................... Strana 31 Před uvedením do provozu ..................
 • Seite 30: Legenda K Použitým Piktogramům

  Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpeč- nostními pokyny. Používejte výrobek jen popsaným 1 topný ventilátor PHG 3000 D4 způsobem a na uvedených místech. Při předání vý- 1 stojan s úchytem na nošení...
 • Seite 31: Bezpečnost

  Úvod / Bezpečnost Rozměry včetně nohou: cca 32,5 x 40 x 33 cm Chraňte hořlavé materiály (např. látky) před (Š x V x H) kontaktem s přístrojem. Váha: cca 6,7 kg Topné těleso se nesmí ničím přikrývat, aby nedošlo k přehřátí...
 • Seite 32: Před Uvedením Do Provozu

  Bezpečnost / Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu Uvedení do provozu Vadné díly se smí nahrazovat jen originálními náhrdními díly. Jen tyto díly zaručují dodržení Zapínání a vypínání stupňů bezpečnostních požadavků. topení a ventilátoru Chraňte přístroj před vlhkostí a vniknutím kapalin. Při odpojování...
 • Seite 33: Vypínání Přístroje

  Uvedení do provozu / Odstranění poruch / Čištění, údržba a skladování / Servis Vypínání přístroje Porucha Možná Odstranění příčina zpátky na MIN. Nastavte regulátor teploty Přístroj Volič není Volič topení Předtím než nastavíte regulátor topení netopí. nastavený. nastavit na po- polohy 0 nechte ventilátor ještě...
 • Seite 34: Záruka

  Servis / Záruka / Zlikvidování – závady způsobené zacházením neodpovída- IAN 277044 jícím předpisům Pro všechny požadavky si připravte pokladní blok a – závady způsobené neodbornou opravou nebo číslo výrobku (např. IAN 12345) jako doklad o ná- pokusy o podobnou opravu od ROWI Electro- kupu.
 • Seite 35: Překlad Originálu Eg Prohlášení O Konformitě / Výrobce

  EG. Název a označení přístroje: PHG 3000 D4 Příslušné EG-směrnice: Směrnice EG o bezpečnosti elektrického zařízení nízkého napětí (2014 / 35 / EG) ES Směrnice o elektromagnetické...
 • Seite 37 Zoznam obsahu Legenda použitých piktogramov ................Strana 38 Úvod ..............................Strana 38 Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 38 Vybavenie ............................Strana 38 Obsah dodávky ..........................Strana 38 Technické údaje ..........................Strana 39 Bezpečnosť ..........................Strana 39 Všeobecné bezpečnostné upozornenia ..................Strana 39 Pred uvedením do prevádzky ...................
 • Seite 38: Legenda Použitých Piktogramov

  Obsah dodávky Používanie v súlade s určeným účelom 1 vykurovací ventilátor PHG 3000 D4 1 stojan s rukoväťou Prístroj používajte len na vykurovanie v uzavretých 1 návod na obsluhu miestnostiach. Prístroj nie je určený na používanie v miestnostiach, kde prevládajú...
 • Seite 39: Technické Údaje

  Úvod / Bezpečnosť Technické údaje Dbajte na to, aby sa údaje zhodovali, aby ne- došlo k poškodeniu prístroja. Vstupné napätie: 220–240 V∼ Uistite sa, že je sieťové prívodové vedenie nepo- Sieťová frekvencia: 50 Hz škodené a nie je vedené ponad horúce povrchy a / alebo ostré...
 • Seite 40: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Bezpečnosť / Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky prístroja a porozumeli nebezpečenstvám spoje- – Od schránky je potrebné zachovať minimálny ným s jeho používaním, a ak je prístroj umiest- bezpečnostný odstup 30 cm bočne, 30 cm nený alebo nainštalovaný v jeho normálnej smerom hore, 30 cm dozadu a 100 cm do- prevádzkovej polohe.
 • Seite 41: Nastavenie Teploty

  Uvedenie do prevádzky / Odstraňovanie porúch Ochrana pred prehriatím Tepelný Ak sa spínač tepelných stupeň 1 stupňov nachádza v tejto polohe, prinesie Tento prístroj je vybavený ochranou pred prehriatím. priemyselný ohrievač Ak je prístroj príliš horúci, vyhrievací element sa au- tepelný...
 • Seite 42: Údržba, Čistenie A Skladovanie

  Údržba, čistenie a skladovanie / Servis / Záruka Údržba, čistenie a skladovanie – Zabalenie výrobku Zabaľte výrobok do originálneho balenia. Keď prístroj nepoužívate a pred každým čistením Zabezpečte, aby bol dostatočne obložený a alebo pri prevádzkových poruchách vždy vy- chránený pred nárazmi. Škody vzniknuté pri tiahnite sieťovú...
 • Seite 43: Likvidácia

  Záruka / Likvidácia / Preklad originálneho ES konformitného vyhlásenia / Výrobca Preklad originálneho ES Ďalej nepreberáme žiadnu záruku za výrobky, kto- konformitného vyhlásenia / rých sériové číslo bolo sfalšované, zmenené alebo Výrobca odstránené. Garančný nárok zaniká i vtedy, keď boli do výrobku zabudované diely, ktoré sú zo strany ROWI Electronics s.r.o.
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 46 Einleitung ............................Seite 46 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 46 Lieferumfang ............................Seite 46 Technische Daten ..........................Seite 47 Sicherheit ............................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise ......................Seite 47 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 48 Gerät aufstellen ...........................Seite 48 Inbetriebnahme .........................Seite 48 Heizstufen und Ventilator ein- / ausschalten ..................Seite 48...
 • Seite 46: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Luftauslass Bestimmungsgemäße Lieferumfang Verwendung 1 Heizgebläse PHG 3000 D4 Dieses Gerät ist nur zum Beheizen von geschlossenen 1 Ständer mit Tragegriff Räumen bestimmt. Das Gerät ist nicht zur Verwen- 1 Bedienungsanleitung dung in Räumen vorgesehen in denen besondere Bedingungen vorherrschen, wie z.
 • Seite 47: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheit Technische Daten Elektronetzes. Achten Sie darauf, dass die Daten übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät Eingangsspannung: 220–240 V∼ auftreten. Netzfrequenz: 50 Hz Vergewissern Sie sich, dass die Netzanschluss- leitung unbeschädigt ist und nicht über heiße Leistungsaufnahme Flächen und / oder scharfe Kanten verlegt wird. Heizstufe 1: 1500 W Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung...
 • Seite 48: Vor Der Inbetriebnahme

  Sicherheit / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Vor der Inbetriebnahme Kinder unter 3 Jahren sind fernzuhalten, es sei denn sie werden ständig überwacht. Gerät aufstellen Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dür- fen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren E ntfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und...
 • Seite 49: Temperatur Einstellen

  Inbetriebnahme Gerät ausschalten Lüfter-Position Befindet sich der Heiz- stufenschalter dieser Position, wird le- auf MIN Drehen Sie den Temperaturregler diglich das Lüfterrad zurück. betrieben. Bringen Sie U m einen Hitzestau im Gerät zu vermeiden, den Schalter in diese lassen Sie den Ventilator noch ca. 2 min nach- Position, wenn Sie das laufen, bevor Sie den Heizstufenschalter Gerät als Ventilator ver-...
 • Seite 50: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung / Wartung, Reinigung und Lagerung / Service Fehlerbehebung Service Sollten beim Betrieb Ihres ROWI Electronics- Fehler Mögliche Behebung Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte Ursache wie folgt vor: Das Gerät Der Netzstecker Stecken Sie den lässt sich ist nicht einge- Netzstecker in 1.
 • Seite 51: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung E ntsorgung – Artikel einsenden Erst nach Rücksprache mit dem ROWI Electronics Service-Center senden Sie den Die Verpackung besteht aus umweltfreund- Artikel an die oben genannte Adresse ein. lichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
 • Seite 52: Original-Eg-Konformitäts Erklärung / Hersteller

  Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanfor- derungen der EG-Richtlinien entspricht. Bezeichnung des Gerätes: PHG 3000 D4 Einschlägige EG-Richtlinien: EG-Niederspannungsrichtlinie (2014 / 35 / EG) EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2014 / 30 / EU)
 • Seite 53 ROWI ELECTRONICS GMBH AUGARTENSTR. 3 76698 UBSTADT-WEIHER GERMANY Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2016 Ident.-No.: PHG3000D4072016-4 IAN 277044...

Inhaltsverzeichnis