Parkside PEC 200 SE Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Stan informacji
Információk állása · Stanje informacij · Stav informací
Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen:
04 / 2008 · Ident.-No.: PEC200SE042008-4
ELECTRIC SCRAPER
PEC 200 SE
ELECTRIC SCRAPER
ELEKTRYCZNY SKROBAK
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
ELEKTROMOS TISZTÍTÓ
ELEKTRIČNO STRGALO
Kezelési és biztonsági utalások
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
ELEKTRICKÁ ŠKRABKA
ELEKTRICKÁ ŠKRABKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
ELEKTRIČNA STRUGALICA
ELEKTROSCHABER
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik
funkcióját.
Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama
uređaja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit
allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
Operation and Safety Notes
PL
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
HU
Kezelési és biztonsági utalások
SI
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
CZ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
SK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
HR
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
5
Strona 13
Oldal
21
Stran
29
Strana 37
Strana 45
Stranica 53
Seite
61

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEC 200 SE

 • Seite 1 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. PEC 200 SE ELECTRIC SCRAPER ELEKTRYCZNY SKROBAK Operation and Safety Notes...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of Content Introduction Intended Utilisation ....................Page 6 Fittings ........................Page 6 Items supplied ......................Page 7 Technical Data ......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ....................Page 7 2. Electrical safety ....................Page 7 3.
 • Seite 4: Introduction

  Dispose packaging and appliance in Volt (AC) an environmentally-friendly way! Watts (Effective power) Electric scraper PEC 200 SE modification to, the appliance is deemed to be improper usage and may result in serious physical injury. The manufacturer declines to accept respon-...
 • Seite 5: Items Supplied

  1 Electric Scraper PEC 200 SE device is switched off or is running but is not actually 1 Knife / Scraper attachment (offset) in use.
 • Seite 6: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools plugs and matching sockets reduce the risk of trical power tool used and work undertaken, electric shock. reduces the risk of injury. b) avoid touching earthed surfaces such c) avoid unintentional operation of the as pipes, radiators, ovens and refrig- device.
 • Seite 7: Safety Advice For Electric Scraper / Carver

  General safety advice for electrical power tools when the device is put away. This pre- Wear protective glasses! Pieces caution is intended to prevent you from uninten- of material may split off the work- tionally starting the device. piece and become projectiles. This d) When not in use always ensure that could cause injury.
 • Seite 8: Before Taking Tool Into Use

  Before taking tool into use / Commissioning Before taking tool into use Working Notices attachment tools Always work away from the body. Hold the appliance with both hands. The choice of the correct attachment tool is depend- Introduce the attachment tool to the material ant on the job to be done.
 • Seite 9: Resharpening The Attachment Tools

  On a belt sander (e.g. Parkside PEBS 900 recycling. see Fig. G): Contact your local refuse disposal authority for Appropriately fasten the belt sander into / onto a suitable stationary facility.
 • Seite 10: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EU Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (2004 / 108 / EC) Type / Device description: Parkside Electric scraper PEC 200 SE Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 11 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie skrobaka zgodne z przeznaczeniem ..........Strona 14 Wyposażenie ......................Strona 14 Zakres dostawy .......................Strona 15 Dane techniczne ......................Strona 15 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ................Strona 16 3. Bezpieczeństwo osób ..................Strona 16 4.
 • Seite 12: Wstęp

  Opakowanie i urządzenie przekaż Volt (Napięcie przemienne) do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Watt (Moc skuteczna) Elektryczny skrobak PEC 200 SE urządzenia lub przeprowadzenie w nim zmian jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i kryje w sobie poważne zagrożenie nieszczęśliwym Wstęp wypadkiem.
 • Seite 13: Zakres Dostawy

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Zakres dostawy być mniej uciążliwe, jeśli elektronarzędzie będzie regularnie trzymane w ten sposób. 1 Skrobak elektryczny PEC 200 SE Wskazówka: Celem dokładnego oszacowania 1 Nasadka nożowa / nasadka skrobakowa (zagięta) 1 Nasadka nożowa / nasadka skrobakowa (prosta) obciążenia wibracjami w okresie określonego okresu...
 • Seite 14: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 2. Bezpieczeństwo elektryczne uszkodzeniowego. Zastosowanie wyłączni- ka prądu uszkodzeniowego zapobiega niebez- Unikaj niebezpieczeństwa pieczeństwu porażenia prądem elektrycznym. utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym: 3. Bezpieczeństwo osób a) Wtyk sieciowy urządzenia musi pasować do wtykowego gniazdka a) Bądź...
 • Seite 15: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi maj włosy, odzież i rękawice z dale- urządzenia jest uszczuplone. Zleć ka od poruszających się części. Luźna naprawę uszkodzonych części przed użyciem urządzenia. Przyczyną wielu odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zo- stać uchwycone przez poruszające się części. wypadków są...
 • Seite 16: Osprzęt Oryginalny / Oryginalne Urządzenia Dodatkowe

  Ogólne wskazówki… / Przed uruchomieniem urządzenia / Uruchomienie Nie wolno obrabiać materiału zawie- Nasadka nożowa / nasadka skrobakowa rającego azbest. Azbest jest uznawany za (zagięta) rakotwórczy. Nasadka nożowa / nasadka skrobakowa W żadnym wypadku nie opieraj rąk (prosta), na przykład do usuwania dywanów, obok lub przed urządzeniem ani przed filców, płyt korkowych oraz pozostałości tynku, obrabianą...
 • Seite 17: Wskazówki Robocze

  (zobacz rozdział „Wymiana nasadki”). Wyłączanie: Na szlifierce taśmowej (na przykład Parkside PEBS 900 zobacz rysunek G): Przesuń przełącznik (WŁ. / WYŁ.) / wybór wstępny liczby skoków na minutę do tyłu. Zamocuj odpowiednio szlifierkę taśmową w nadającym się...
 • Seite 18: Usuwanie Do Odpadów

  (2004 / 108 / EC) wyrzucać do domowych kubłów na śmieci! Typ / Określenie urządzenia: Parkside Elektryczny skrobak PEC 200 SE Zgodnie z Dyrektywą Europejska 2002 / 96 / EG zużyte narzędzia elektryczne muszą być groma- dzone oddzielnie i doprowadzone do zgodnego z Bochum, 30.04.2008...
 • Seite 19 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat..................Oldal 22 Felszerelés .......................Oldal 22 A szállítmány tartalma ...................Oldal 22 Műszaki adatok......................Oldal 23 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága...................Oldal 23 2. Elektromos biztonsága ..................Oldal 23 3. Személyek biztonsága ..................Oldal 24 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ...Oldal 25 Az elektromos kaparóra vonatkozó...
 • Seite 20: Bevezetés

  és azok eltávolítására alkalmas. Ragasztóanyag-, festék- és spatulyázó massza- maradványok eltávolítására, egyenetlenségek elsi- 1 PEC 200 SE elektromos kaparó mítására, valamint fákon végzendő faragási mun- 1 Kés- / kaparó-rátét (hajlított) kákra is alkalmas. Minden más alkalmazás, vagy 1 Kés- / kaparó-rátét (egyenes)
 • Seite 21: Műszaki Adatok

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1 Laposvéső-rátét munkaidőszak alatti rezgésterhelést jelentősen 1 Használati utasítás lecsökkentheti. 1 „Garancia és szerviz“ füzet Elektromos szerszámokra Műszaki adatok vonatkozó általános biz- tonsági tudnivalók Névleges feszültség: 230 V ~ 50 Hz Névleges Olvassa el az FIGyELMEZTETÉS! teljesítményfelvétel: 200 W...
 • Seite 22: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók adapterdugót védőföldeléses készü- Viseljen személyi védőfel- lékekkel együtt. Változatlan és találó szereléseket és mindig védő- szemüveget. A személyi dugaljzatok csökkentik az áramütés veszélyét. b) Kerülje el a testrészeinek a földelt védőfelszereléseknek mint pld. porvédő álarc- felületekkel, mint pld.
 • Seite 23: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 4. az elektromos szerszámokkal megfelelően és úgy, ahogy azokat való gondos járás és azok ennek a speciális készüléknek azt gondos használata előírták. Eközben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzen- a) a készüléket ne terhelje túl. a mun- dő...
 • Seite 24: Originál Tartozékok / -Kiegészítő Készülékek

  Elektromos szerszámokra… / Az üzembevétel előtt / Üzembevétel Originál tartozékok / -kiegészítő Utalás: A rátét-szerszám görbőlete / munkaéle készülékek lefelé kell mutasson. Csak a Használati utasításban meg- a rátét-szerszám behelyezése: adott tartozékokat és kiegészítő Tolja a szersdzámrögzítőt előre készülékeket használja. A használati „UNLOCK“.
 • Seite 25: A Löketszám Beállítása

  Helyezze be a megfenni való rátét- szerszámot az elektromos kaparóba (lásd a „Rátét-szer- szám cseréje“ bekezdést). Szalagcsiszolóval (pld. Parkside PEBS 900-vel, lásd a G ábrát): Rögzítse megfelelően a szalagcsiszolót egy erre a célra alkalmas stacioner berendezéssel. A szalagcsíszolóval való fenésnél vegye figye-...
 • Seite 26: Információk

  (2004 / 108 / EC) tójával, vagy a vevőszolgálatával. Típus / a készülék megnevezése: Ezáltal biztosítja, hogy a készüléke biztonsá- gossága megmarad. Parkside PEC 200 SE Elektromos tisztító Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - Üzletvezető - Fenntartjuk a továbbfejlesztés érdekében történő változtatásokra való...
 • Seite 27 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ................... Stran 30 Oprema ........................Stran 30 Obseg dobave ......................Stran 30 Tehnični podatki ...................... Stran 31 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ................Stran 31 2. Električna varnost ....................Stran 31 3.
 • Seite 28: Uvod

  Predvidena je tudi za odstra- njevanje ostankov lepila, barve in izravnalne mase, 1 Električno strgalo PEC 200 SE gladenje neravnin ter za rezljanje lesa. Kakršnakoli 1 Rezilo / strgalo (upognjeno) drugačna uporaba ali sprememba naprave ni v...
 • Seite 29: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Splošna varnostna navodila 1 Navodilo za uporabo za električno orodje 1 Knjižica “Garancija in servis” Preberite varnostna OPOZOrILO! Tehnični podatki opozorila in navodila! Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko Nazivna napetost: 230 V ~ 50 Hz vodi do povzročitve električnega udara, požara Nazivna moč: 200 W...
 • Seite 30: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje električnega udara, če je vaše telo ozemljeno. VKLOP / IZKLOP ali je naprava vklopljena, to Preprečite stik orodja z vodo lahko vodi do povzročitve nesreč. ali vlago. Vdor vode v električno d) Pred vklopom orodja odstranite vsa orodja, ki jih potrebujete za nastavi- orodje poveča tveganje električnega tve in vse vijačne ključe.
 • Seite 31: Varnostna Navodila Za Električno Strgalo

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Pred začetkom uporabe tekočinami, ki vsebujejo topila. Zaradi če ga uporabljajo neizkušene osebe. e) Napravo skrbno negujte. Kontroli- segrevanja pri strganju lahko nastajajo zdravju rajte, če premikajoči se deli naprave škodljivi / strupeni hlapi. brezhibno delujejo in se ne zatikajo, Materialov, ki vsebujejo azbest, se ne če so deli naprave odlomljeni ali...
 • Seite 32: Zamenjava Nastavka

  Pred začetkom uporabe / Začetek uporabe Vklop / izklop Lopatica (ploščata), npr. za odstranjevaje ostankov barve, silikona in pene (glejte sl. D) Opozorilo: Do delovnega gibanja naprave pride Dleto (ploščato), npr. za rezljanje lesa (glejte sl. F) šele pri stiku z materialom. Vklop: Zamenjava nastavka Stikalo za VKLOP / IZKLOP / stikalo za prediz-...
 • Seite 33: Vzdrževanje In Čiščenje

  (2004 / 108 / EC) Električnega orodja ne mečite Tip / oznaka naprave: med hišne odpadke! Parkside Električno strgalo PEC 200 SE V skladu z evropsko direktivo 2002 / 96 / ES je Bochum, 30.04.2008 treba iztrošene električne naprave zbirati ločeno in jih vrniti v naravi primerno ponovno predelavo.
 • Seite 35 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ................Strana 38 Vybavení ........................Strana 38 Rozsah dodávky ....................Strana 38 Technické údaje .....................Strana 39 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti .................Strana 39 2. Elektrická bezpečnost ..................Strana 39 3. Bezpečnost osob ....................Strana 40 4.
 • Seite 36: Úvod

  Je plánováno také k odstranění zbytků lepidel, barvy a tmelů, k vyhlazení nerovností, jakož i k provedení řezbářských prací 1 Elektrická škrabka PEC 200 SE na dřevech. Kterékoliv jiné použití nebo změna na 1 Nožový / škrabkový nástavec (zalomený) zařízení...
 • Seite 37: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Všeobecné bezpečnostní 1 Stěrkový nástavec pokyny pro elektrické 1 Plochý dlátový nástavec nástroje 1 Návod k obsluze 1 Sešit “Záruka a servis” Přečtěte si všechny VýSTraHa! bezpečnostní pokyny a návody! Technické údaje Zanedbání...
 • Seite 38: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje c) Zabraňte nechtěnému uvedení do Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prou- provozu. Před připojením k napájecí- dem, je-li vaše tělo uzemněno. Zařízení chraňte před deš- mu napětí, před upnutím a nošením těm nebo vlhkem. Vniknutí vody elektrického nástroje se ujistěte, že je vypnut.
 • Seite 39: Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrickou Škrabku

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Před uvedením do provozu Zařízení nenechejte používat oso- Materiál obsahující azbest se nesmí bami, které s ním nejsou seznámeny zpracovat. Azbest platí jako materiál vyvolá- nebo které si nepřečetly tyto návody. vající rakovinu. V žádném případě...
 • Seite 40: Výměna Nástavce

  Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu Zapínání / vypínání Dlátový nástavec (plochý), např. k vyřezávání ve dřevech (viz obr. F) Upozornění: Pracovní pohyb zařízení nastane teprve při kontaktu materiálu. Výměna nástavce Zapínání: Během montáže a při následující zkoušce Posuňte spínač...
 • Seite 41: Údržba A Čistění

  Typ / označení zařízení: Podle Evropské směrnice 2002 / 96 / ES se musí vysloužilé elektrické nástroje odděleně sebrat a při- Parkside Elektrická škrabka PEC 200 SE vést do ekologicky vhodného opětného využití. Bochum, 30.04.2008 O možnostech ke zlikvidování vysloužilých zařízení...
 • Seite 43 Zoznam obsahu Úvod Použitie v súlade s určením ..................Strana 46 Vybavenie náradia ....................Strana 46 Obsah dodávky .....................Strana 46 Technické údaje ......................Strana 47 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta................Strana 47 2. Elektrická bezpečnosť ..................Strana 47 3. Bezpečnosť osôb ....................Strana 48 4.
 • Seite 44: Úvod

  Je určené aj na odstráne- nie zvyškov lepidiel, farieb a tmelov, na vyhladenie 1 Elektrická škrabka PEC 200 SE nerovností a na rezbárske práce. Akékoľvek iné 1 Nadstavec na rezanie / škrabanie (zalomený) použitie alebo zmena je v rozpore s určeným úče-...
 • Seite 45: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Všeobecné bezpečnostné 1 Návod na použitie pokyny pre elektrické 1 Zošit „Záruka a servis“ nástroje Technické údaje Prečítajte si všetky VarOVaNIE! bezpečnostné pokyny a predpisy! Menovité napätie: 230 V ~ 50 Hz Nedbanlivosť...
 • Seite 46: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje b) Zabráňte telesnému kontaktu s uzem- druhu a použitia elektrického náradia, znižuje nenými povrchmi, napr. u rúr, vyku- riziko poranení. rovacích zariadení, sporákov a c) Zabráňte neúmyselnému uvedeniu chladničiek. Ak je vaše telo uzemnené, exis- do prevádzky.
 • Seite 47: Bezpečnostné Predpisy Pre Elektrickú Škrabku

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje ním prístroja, výmenou príslušenstva Noste ochranné okuliare! alebo rozložením prístroja. Tieto pre- Odlamujúce sa a odletujúce časti ventívne opatrenia zabránia neúmyselnému opracovávaného materiálu môžu štartu prístroja. spôsobiť riziko poranenia. d) Nepoužívané elektrické nástroje Noste protiprachovú masku! uschovajte mimo dosahu detí.
 • Seite 48: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Pred uvedením do prevádzky / Spustenie do prevádzky Pred uvedením do prevádzky Spustenie do prevádzky Nadstavce Napätie v zdroji prúdu musí súhlasiť s údajmi na typovom štítku náradia. Prístroje označené ako Výber správneho nadstavca závisí od oblasti jeho 230 V môžu byť poháňané aj 220 V. použitia.
 • Seite 49: Naostrenie Nadstavcov

  Nadstavec, ktorý chcete naostriť, vsuňte do získate na vašej obecnej alebo mestskej správe. elektrickej škrabky (pozri kapitola „Výmena nadstavca“). Informácie Na pásovej brúske (napr. Parkside Servis PEBS 900 pozri obr. G): Pásovú brúsku upevnite príslušne do stacionár- neho zariadenia. Príslušné servisné miesto vo Vašej krajine si zistite, Pri brúsení...
 • Seite 50: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  Smernica ES o nízkom napätí (2006 / 95 / ES) Elektromagnetická znášanlivosť (2004 / 108 / ES) Typ / Označenie náradia: Parkside Elektrická škrabka PEC 200 SE Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - konateľ - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené.
 • Seite 51 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba ..................Stranica 54 Oprema ......................Stranica 54 Opseg pošiljke....................Stranica 54 Tehnički podaci ....................Stranica 55 Opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu ................Stranica 55 2. Električna sigurnost ..................Stranica 55 3. Sigurnost osoba .....................Stranica 56 4.
 • Seite 52: Uvod

  Namjenska uporaba Opseg pošiljke Uređaj je namijenjen za otklanjanje i struganje 1 Električno strugalo PEC 200 SE obloga kao tepisona, filca, ploča od pluta, te žbuke 1 Sastavak za nož / strugalo (koljenasto savijen) na površinama. Također je predivđen za otklanja- 1 Sastavak za nož...
 • Seite 53: Tehnički Podaci

  Uvod / Opće sigurnosne upute za električni alat Tehnički podaci Opće sigurnosne upute za električni alat Nazivni napon: 230 V ~ 50 Hz Pročitajte sigurnosne Nazivna snaga UPOZOrENjE! upute kao i sve ostale upute! primanja: 200 W Nazivni broj U slučaju ne pridržavanja sigurnosnih uputa kao i podizaja: Stupanj I: 6.500 min...
 • Seite 54: Sigurnost Osoba

  Opće sigurnosne upute za električni alat tori, pećnice i hladnjaci. Postoji povećana d) Prije uključenja stroja, uklonite alat za podešavanje ili vijčani ključ. Alat ili opasnost od električnog udara ukoliko je vaše tijelo uzemljeno. ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu stroja, Uređaj držite podalje od kiše može prouzročiti ozljede.
 • Seite 55: Sigurnosne Upute Za Električno Strugalo

  Opće sigurnosne upute za električni alat / Prije stavljanja u pogon besprijekorno funkcioniraju i da ne Ne naslanjajte ruke ni u kojem slučaju zapinju, da dijelovi nisu slomljeni ili pored ili ispred uređaja i površine koje tako oštećeni da je funkcija uređaja obrađujete.
 • Seite 56: Zamjena Sastavka

  Prije stavljanja u pogon / Stavljanje u pogon Zamjena sastavka Uključivanje / Isključivanje Uputa: Kretanje uređaja slijedi tek nakon dodira Nosite odgovarajuće zaštitne rukavice tijekom montaže i slijedećeg ispitivanja sa materijalom. sastavka. Uključivanje: Uputa: Zakrivljenost / radni rub nasadnog alata Gurnite sklopku za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČI- treba pokazivati prema dolje.
 • Seite 57: Redovito Održavanje I Čišćenje

  Ambalaža se sastoji od okolini primjere- Tip / naziv uređaja: nih materijala koju možete zbrinuti u mjesnim stanicama za reciklažu. Parkside Električna strugalica PEC 200 SE Električni alat ne bacajte u kućni otpad! Bochum, 30.04.2008 U skladu s Europskom smjernicom 2002 / 96 / EG se istrošeni električni alati moraju skupljati odvojeno i...
 • Seite 59 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 62 Ausstattung .......................Seite 62 Lieferumfang ......................Seite 63 Technische Daten .....................Seite 63 allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ..................Seite 63 2. Elektrische Sicherheit ...................Seite 64 3. Sicherheit von Personen..................Seite 64 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ........Seite 65 Sicherheitshinweise für Elektroschaber ..............Seite 65 Originalzubehör / -zusatzgeräte ................Seite 66 Alles verstanden? .....................Seite 66...
 • Seite 60: Einleitung

  Netzstecker! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Volt (Wechselspannung) umweltgerecht! Watt (Wirkleistung) Elektroschaber PEC 200 SE Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungs- Einleitung widriger Verwendung entstandene Schäden über- nimmt der Hersteller keine Haftung.
 • Seite 61: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Lieferumfang Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten 1 Elektroschaber PEC 200 SE Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- 1 Messer- / Schabaufsatz (gekröpft) sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet 1 Messer- / Schabaufsatz (gerade) ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz...
 • Seite 62: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit 3. Sicherheit von Personen Vermeiden Sie Lebensgefahr a) Seien Sie stets aufmerksam, achten durch elektrischen Schlag: Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die arbeit mit einem a) Der anschlussstecker des Elektrowerk- Elektrowerkzeug.
 • Seite 63: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten ver- richtungen montiert werden können, klemmen sich weniger und sind leichter zu vergewissern Sie sich, dass diese führen. angeschlossen sind und richtig ver- g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, wendet werden.
 • Seite 64: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise… / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme aufsatz wechseln Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Tragen Sie während der Montage und bei der abschließenden Prüfung des Auf- Originalzubehör / -zusatzgeräte satzes entsprechende Schutzhandschuhe. Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- Hinweis: Die Krümmung / Arbeitskante des geräte, die in der Bedienungsanleitung Aufsatzwerkzeuges...
 • Seite 65: Einschalten / Ausschalten

  Setzen Sie das zu schleifende Aufsatzwerkzeug in den Elektroschaber ein (siehe Kapitel „Auf- Hinweis: Die Arbeitsbewegung des Gerätes satz wechseln“). erfolgt erst bei Materialkontakt. an einem Bandschleifer (z.B. Parkside Einschalten: PEBS 900 siehe abb. Schieben Sie den EIN- / AUS-Schalter / Hub-...
 • Seite 66: Service

  Damit wird sichergestellt, dass die Typ / Gerätebezeichnung: Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. WarNUNG! Lassen Sie den austausch Parkside Elektroschaber PEC 200 SE des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Bochum, 30.04.2008 Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

Inhaltsverzeichnis