Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 8 A1 Originalbetriebsanleitung

Kreuzlinienlaser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS LINE LASER PKLL 8 A1
CROSS LINE LASER
Translation of the original instructions
KREUZLINIENLASER
Originalbetriebsanleitung
IAN 290958
LASER CU LINII ÎN CRUCE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 8 A1

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 8 A1 CROSS LINE LASER LASER CU LINII ÎN CRUCE Translation of the original instructions Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale KREUZLINIENLASER Originalbetriebsanleitung IAN 290958...
 • Seite 2 GB / CY Translation of the original instructions Page Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Pagina 19 DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  List of pictograms used ..........Page 6 Introduction ............... Page 6 Intended use ................Page 7 Description of parts ..............Page 7 Scope of delivery ..............Page 7 Technical data ................. Page 8 Safety notes ..............Page 8 Safety instructions for batteries / rechargeable batteries ..Page 10 Initial use ................
 • Seite 5: List Of Pictograms Used

  Attention! Protect yourself from laser radiation! Do not stare into the laser beam! Cross Line Laser PKLL 8 A1 Introduction We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product.
 • Seite 6: Intended Use

  Intended use The product is suitable for the the determination and verification of horizontal and vertical lines. The product is exclusively suitable for use in enclosed operating sites. Any other use or modification of the product shall be considered improper use and may result in serious accidents. The manufacturer assumes no liability for damages due to improper use.
 • Seite 7: Technical Data

  Technical data Operating voltage: (direct current) Working area at least Levelling accuracy: +/- 0.5 mm / m Typical self-levelling range: ± 4° Typical levelling time: approx. 4 seconds Operating temperature: +5 °C–35 °C Max. relative humidity: ≤ 90 % Laser class: Wave length (λ): 635 nm Maximum performance P max: 1 mW...
 • Seite 8 This product may be used by children from the age of 8, by per- sons of reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and / or knowledge if they are supervised or instructed with regard to the safe use of the product and have understood the risks resulting from use.
 • Seite 9: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  Protect yourself from laser radiation! LASER < 1 mW λ = 635 nm EN 60825-1:2014 Do not look directly into the laser beam or the laser beam opening Viewing the laser beam with optical instruments (e.g. loupe, magnifying glass etc.) is associated with risk injury to the eyes.
 • Seite 10 DANGER OF EXPLOSION! Never recharge non-re- chargeable batteries. Do not short-circuit batteries / re- chargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result. Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water. Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries. Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g.
 • Seite 11: Initial Use

  Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately. Initial use Check that the delivery is complete and that there is no visible damage. Remove the packaging material from the product. Inserting / Changing batteries Open the battery compartment Insert the batteries.
 • Seite 12: Use Automatic Levelling System

  To switch the product off, push the LOCK switch to the position . When switched off, the pendulum unit is locked. Use automatic levelling system To work with automatic levelling, place the product on a level, firm surface, or fasten it with the - tripod thread to the tripod.
 • Seite 13: Working Without The Automatic Levelling System

  Or correspondingly press the V-button to turn the vertical line on or off. Crossed lines can be locked with this product: When the product is performing automatic levelling and the base of the measurement device deviates from the horizontal by less than 4°...
 • Seite 14: Practical Guidance

  Practical guidance Always use only the middle of the laser line for markings. The width of the line depends on the distance. Working with the tripod The tripod offers a stable, height-adjustable measurement base. Align - thread with the - screw of the tripod.
 • Seite 15: Storage

  Storage If you will not be using the product for a prolonged period of time, remove the batteries and store it in a clean, dry place that is not exposed to direct sunlight. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.
 • Seite 16: Warranty

  Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points. Environmental damage through incorrect dis- posal of the batteries / rechargeable batteries! Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste.
 • Seite 17 The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts. 18 GB/CY...
 • Seite 18 Legenda pictogramelor utilizate ....Pagina 20 Introducere ..............Pagina 20 Utilizare corespunzătoare ...........Pagina 21 Descrierea componentelor ..........Pagina 21 Pachetul de livrare ...............Pagina 22 Date tehnice .................Pagina 22 Indicaţii de siguranţă ..........Pagina 23 Indicaţii de siguranţă pentru baterii / acumulatori .....Pagina 25 Punerea în funcţiune ..........Pagina 26 Introducerea / schimbarea bateriilor ........Pagina 26 Pornire / oprire..............Pagina 27...
 • Seite 19: Legenda Pictogramelor Utilizate

  Legenda pictogramelor utilizate Citiţi manualul de utilizare. Pericol de explozie! Purtaţi mânuși de protecţie! Atenţie! Protejaţi-vă de razele laser! Nu priviţi niciodată în razele laser! Laser cu linii în cruce Introducere Vă felicităm pentru achiziţionarea noului dumneavoastră produs. Aţi ales un produs de înaltă calitate. Manualul de utilizare reprezintă...
 • Seite 20: Utilizare Corespunzătoare

  Folosiţi produsul numai în modul descris şi numai în domeniile de utilizare indicate. Predaţi toate documentele aferente în cazul în care înstrăinaţi produsul. Utilizare corespunzătoare Produsul este adecvat pentru redarea și pentru verificarea liniilor drepte și perpendiculare. Produsul este destinat exclusiv pentru utiliza- rea în spaţii interioare.
 • Seite 21: Pachetul De Livrare

  Pachetul de livrare 1 Nivelă laser cu linii în cruce 1 Trepied 2 1,5 V-baterii, tip AA 1 Manual de utilizare Date tehnice Tensiune de funcţionare: (curent continuu) Zona de lucru cel puţin Exactitate nivelare: +/- 0,5 mm/m Interval autonivelare tipic: ±...
 • Seite 22: Indicaţii De Siguranţă

  Indicaţii de siguranţă PERICOL DE AXFIXIERE! Materialele de ambalaj(de ex. folii sau polistiren) nu trebuie folosite pentru a vă juca cu ele. Nu păs- traţi ambalajul la îndemâna copiilor. Materialul de ambalaj nu este o jucărie. Nu lucraţi cu aparatul de măsurat într-un mediu cu pericol de explozie în care se află...
 • Seite 23 lovitură puternică sau o cădere comapraţi linia laser pentru con- trol cu o linie de referinţă știută dreaptă sau perpendiculară. Opriţi aparatul de măsurat atunci când îl transportaţi. La oprire unitatea pendulantă este blocată, în caz contrar se poate deteri- ora în cazul mișcărilor puternice.
 • Seite 24: Indicaţii De Siguranţă Pentru Baterii / Acumulatori

  Indicaţii de siguranţă pentru baterii / acumulatori PERICOL DE MOARTE! Ţineţi bateriile / acumulatorii la distanţă de copii. Consultaţi imediat un medic în caz de înghiţire! PERICOL DE EXPLOZIE! Nu încărcaţi niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile. Nu supuneţi bateri- ile / acumulatorii unui scurtcircuit și / sau nu le deschi- deţi.
 • Seite 25: Punerea În Funcţiune

  Riscul deteriorării produsului Olosiţi exclusiv tipul indicat de baterie / acumulator! Introduceţi bateriile / acumulatorii conform marcajului polarităţii (+) și (-) pe bateria / acumulator și al produsului. Curăţaţi contactele de pe baterie / acumulator și din compartimen- tul pentru baterii înainte de introducere! Îndepărtaţi imediat bateriile / acumulatorii descărcaţi din produs.
 • Seite 26: Pornire/Oprire

  Pornire/oprire Pentru pornirea produsului împingeţi întrerupătorul blocare în poziţia . Produsul transmite imediat după pornire două linii laser din orificiu ieșire laser Pentru oprire produsului împingeţi întrerupătorul blocare în poziţia . La oprire unitatea pendulantă este blocată. Folosirea sistemului automat de nivelare Pentru a lucra cu sistemul automat de nivelare, așezaţi produsul pe o suprafaţă...
 • Seite 27: Folosirea Liniilor Indivduale Și A Liniilor Încrucișate

  Folosirea liniilor indivduale și a liniilor încrucișate Dacă produsul se află în modul automat de echilibrare și partea inferioară a aparatului de măsura are o deviaţie mai mică cu 4° faţă de linia dreaptă (LED verde pornit), apăsaţi cu grijă tasta pentru a porni resp.
 • Seite 28: Funcţionarea Fără Sistem Automat De Nivelare

  Funcţionarea fără sistem automat de nivelare Împingeţi întrerupătorul LOCK în poziţie . Ţineţi apăsată tasta H până când indicatorul luminos de con- trol LED se aprinde roșu. Acum produsul transmite două linii laser din diagragma laser care nu sunt nivelate. Operaţiunile fără...
 • Seite 29: Depozitare

  Curăţaţi orificiul de ieșire al laserului cu un jet de aer. În cazul murdăriilor persistente, eliminaţi murdăria cu beţigașe ușor ume- zite. Nu exercitaţi presiune puternică! Produsul poate fi deschis pentru reparaţii doar de personalul de specialitate. Dispuneţi repararea aparatului de măsurat numai de către per- soane calificate şi numai cu piese de schimb originale.
 • Seite 30: Garanţie

  Puteţi obţine informaţii despre posibilităţile de eliminare a produsului de la administraţia locală. Pentru a proteja mediul înconjurător nu eliminaţi produsul dumneavoastră la gunoiul menajer atunci când nu mai poate fi folosit, ci predaţi-l la un punct de colectare. Vă puteţi informa cu privire la punctele de colectare și orarul acestora de la administraţia competentă.
 • Seite 31 Pentru acest produs primiţi o garanţie de 3 ani de la data achiziţiei. Perioada garanţiei începe la data achiziţiei. Vă rugăm să păstraţi bonul de casă original. Acesta reprezintă dovada achiziţiei. Dacă în decurs de 3 ani de la data achiziţiei acestui produs se înregis- trează...
 • Seite 32 Legende der verwendeten Piktogramme ..............Seite 34 Einleitung ................Seite 34 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ........... Seite 35 Teilebeschreibung ..............Seite 35 Lieferumfang ................Seite 35 Technische Daten ..............Seite 36 Sicherheitshinweise ............ Seite 36 Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus ....... Seite 39 Inbetriebnahme .............
 • Seite 33: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Lesen Sie die Bedienungsanleitung. Explosionsgefahr! Schutzhandschuhe tragen! Achtung! Schützen Sie sich vor Laserstrahlung! Nicht in den Laserstrahl blicken! Kreuzlinienlaser Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.
 • Seite 34: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das Produkt eignet sich zum Ermitteln und Überprüfen von waagrech- ten und senkrechten Linien. Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb an geschlossenen Einsatzorten geeignet. Jede andere Verwen- dung oder Veränderung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
 • Seite 35: Technische Daten

  Technische Daten Betriebsspannung: (Gleichstrom) Arbeitsbereich mindestens Nivelliergenauigkeit: +/- 0,5 mm / m Selbstnivellierbereich typisch: ± 4° Nivellierzeit typisch: ca. 4 Sekunden Betriebstemperatur: +5 °C–35 °C Relative Luftfeuchte max.: ≤ 90 % Laserklasse: Wellenlänge (λ): 635 nm Maximale Leistung P max: 1 mW Stativaufnahme: Batterien:...
 • Seite 36 befinden. Im Produkt können Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dämpfe entzünden. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 • Seite 37 Bringen Sie das Messwerkzeug nicht in die Nähe von Herzschritt- machern. Durch den Magnet im Inneren des Messwerkzeugs wird ein Feld erzeugt, das die Funktion von Herzschrittmachern beein- trächtigen kann. Halten Sie das Messwerkzeug fern von magnetischen Datenträgern und magnetisch empfindlichen Geräten. Durch die Wirkung des Magnets kann es zu irreversiblen Datenverlusten kommen.
 • Seite 38: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus LEBENSGEFAHR! Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
 • Seite 39: Inbetriebnahme

  Risiko der Beschädigung des Produkts Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp! Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein. Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen! Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.
 • Seite 40: Ein- / Ausschalten

  Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Die Batterien können bei längerer Lagerung korrodieren und sich selbst entladen. Ein- / Ausschalten Zum Einschalten des Produkts schieben Sie den LOCK-Schalter in die Position . Das Produkt sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung Zum Ausschalten des Produkts schieben Sie den LOCK-Schalter in die Position .
 • Seite 41: Einzellinie Und Gekreuzte Linien Verwenden

  Hinweis: Bei Erschütterungen oder Lageänderungen während des Betriebs wird das Produkt automatisch wieder einnivelliert. Überprüfen Sie nach einer erneuten Nivellierung die Position der waagrechten bzw. senkrechten Laserlinie in Bezug auf Referenz- punkte, um Fehler zu vermeiden. Einzellinie und gekreuzte Linien verwenden Wenn sich das Produkt in der automatischen Nivellierung befindet und die Unterseite des Messwerkzeugs weniger als 4°...
 • Seite 42: Ohne Nivellierautomatik Arbeiten

  Die gekreuzten Linien werden abgeschaltet, sobald die Unterseite des Messwerkzeugs mehr als 4° von der Waagerechten abweicht, die LED-Kontrollleuchte leuchtet dann wieder rot. Ohne Nivellierautomatik arbeiten Schieben Sie den LOCK-Schalter in die Position . Halten Sie die H-Taste gedrückt, bis sich die rote LED-Kontroll- leuchte einschaltet.
 • Seite 43: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung Das Produkt ist wartungsfrei. ACHTUNG! Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Produkt dringen. Halten Sie das Produkt sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein trockenes Tuch. Reinigen Sie die Laseraustrittsöffnung mit einem sanften Luft- strahl.
 • Seite 44 Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmateria- lien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeu- tung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe. Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycel- bar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbe- handlung.
 • Seite 45: Garantie

  folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produ- ziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetz- liche Rechte zu.
 • Seite 46 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG02736 Version: 08/ 2017 Last Information Update · Versiunea informaţiilor · Stand der Informationen: 09 / 2017 · Ident.-No.: HG02736092017-RO IAN 290958...