Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 7 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS LINE LASER PKLL 7 B2
CROSS LINE LASER
Translation of the original instructions
NIVEAU LASER EN CROIX
Traduction des instructions d'origine
KREUZLINIENLASER
Originalbetriebsanleitung
IAN 289285
KRYDSLINJELASER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
KRUISLIJNLASER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 7 B2

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 7 B2 CROSS LINE LASER KRYDSLINJELASER Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning NIVEAU LASER EN CROIX KRUISLIJNLASER Traduction des instructions d‘origine Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing KREUZLINIENLASER Originalbetriebsanleitung IAN 289285...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez- vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ....4 Congratulations on the purchase Intended purpose ... 4 of your new device. With it, General description ..5 you have chosen a high quality Extent of the delivery ..5 product. During production, this Functional description ..5 equipment has been checked Overview ......5 for quality and subjected to a...
 • Seite 5: Gb Ie Ni

  Technical specifi cations for damage caused by improper use or incorrect operation. Working range ....7 m* General description Weight .....approx. 204 g Power supply ....3 V See the front fold-out ....(2 x AAA 1.5 V cells) page for illustrations. Laser Wavelength ....
 • Seite 6: General Notes On Safety

  Symbols used in the Do not aim the laser beam at • instructions: people. Hazard symbols with Safety Instructions for information on preven- Handling Batteries tion of personal injury and property damage. Ensure at all times that the • batteries are inserted with the Precaution symbol with correct polarity (+ and –), as information on prevention...
 • Seite 7: Initial Operation

  Store used batteries in the origi- • nal packaging and keep them red when the battery char- away from metal objects. Do ge is low. not mix (up) unpacked batte- Operation ries! Otherwise this may cause the battery to short-circuit, resul- ting in damage, burns or even Caution! - Laser beam.
 • Seite 8: Working Without The Automatic Leveller

  4. Switch the device off by 1. Release the clamping nut locking the levelling stop: (9). position 2. Position the clamping jaws (10) to the desired location. In the event of vibrations, the laser will level itself auto- until fastened. matically;...
 • Seite 9: Storage

  Waste disposal Do not use any cleaning and environmental agents or solvents. Chemical protection substances may attack the plastic parts of the device. Never clean the device un- der running water. device and recycle the device, batteries, accessories and pa- ckaging in an environmentally after every use.
 • Seite 10: Spare Parts/Accessories

  Spare parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” page 12). Please have the order number mentioned below ready. Position instruction manual Description Order No.
 • Seite 11 uct, we will repair or replace – at to cover damage to breakable our choice – the product for you parts (e.g. switch). requires the defective equipment the product has been damaged, and proof of purchase to be used incorrectly or not main- presented within the three-year tained.
 • Seite 12: Repair Service

  Service-Center sent postage paid to the ser- vice address communicated to Service Great Britain you, with the proof of purchase what constitutes the defect and (£ 0.10/Min.) when it occurred. In order to E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 289285 avoid acceptance problems and additional costs, please Service Ireland be sure to use only the address...
 • Seite 13: Introduktion

  Indhold Arbejde med Introduktion ....13 nivelleringsautomatik ..16 Anvendelsesformål ..14 Arbejde uden Generel beskrivelse ..14 Leveringsomfang ..14 nivelleringsautomatik ..17 Funktionsbeskrivelse ...14 Arbejde med Oversigt ....14 fastspændingsstativ ..17 Arbejde med stativ ..17 Tekniske data ....14 Sikkerheds- Rengøring ....18 informationer ....
 • Seite 14: Anvendelsesformål

  Anvendelsesformål Oversigt Kryds-linjelaseren er egnet til projektion af lodrette og 2 LED-ring vandrette linjer. 3 Batterirum Apparatet er udelukkende bereg- 4 Spærreanordning net til brug i rum. Apparatet er til nivellering/transportsikring kun beregnet til privat brug. Pro- 5 Gevind til fastgørelse på stativ duktet er ikke konstrueret til pro- 6 Laser fessionel brug.
 • Seite 15: Sikkerheds-Generelle Anvisninger

  OBS! - Laserstråling tiske databærere og apparater Se ikke ind i strålen! som er magnetisk følsomme. Laser klasse 2 Sikkerhedsanvisninger Apparater må ikke bortskaf- til håndtering af laseren fes med husholdningsaffald. Jævnstrøm Obs: Laserstråling Se ikke ind • i strålen! Laser klasse 2 Billedtegn i vejledningen: Ret aldrig laserstrålen mod •...
 • Seite 16: Ibrugtagning

  Ibrugtagning Opbevar ikke batterier i • nærheden af ild, komfurer og Isætning/skift af andre varmekilder. Læg ikke batterier i direkte sol, brug batterier eller opbevar ikke batterier i biler ved varmt vejr. 1. Åbn batterirummet (3). Ubrugte batterier skal opbeva- 2.
 • Seite 17: Arbejde Uden Nivelleringsautomatik

  grøn: hvis en automatisk Arbejde med nivellering er muligt. fastspændingsstativ Nivelleringen er afsluttet, når laserlinjerne ikke be- Ved hjælp af det leverede fast- væger sig mere. spændingsstativ kan du fastgøre rød: hvis en automatisk apparatet ved forskellige gen- nivellering ikke er muligt. stande.
 • Seite 18: Rengøring

  Rengøring Transport Arbejde, som ikke Sluk for laseren og lås spærrea- er beskrevet i denne nordningen til nivelleringen (4) betjeningsvejledning, ved transport (position ), for skal udføres af et spe- at beskytte nivelleringspendulet cialværksted. Anvend mod stød. kun originaldele. Bortskaffelse/ miljøbeskyttelse Anvend ikke rengørings- eller opløsningsmiddel.
 • Seite 19: Reservedele / Tilbehør

  Reservedele / Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 21). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Betjeningsvejledning Betegnelse Bestillingsnumre 7-10 Fastspændingsstativ (komplet) 91102998 Fejlsøgning...
 • Seite 20 fabrikationsfejl, bliver produktet batterier eller for beskadigelser – efter vores skøn – repareret eller ombyttet gratis. Denne ga- Garantien bortfalder, hvis rantiydelse forudsætter, at det produktet bliver beskadiget, ik- defekte apparat og købsbilaget ke-formålsbestemt anvendt eller (kassebon) indenfor den tre års ikke vedligeholdt.
 • Seite 21: Reparations-Service

  • Et som defekt registreret pro- Vi bortskaffer dine defekte ind- dukt kan du, efter aftale med sendte apparater gratis. vores kundeservice og med Service-Center vedlagt købsbilag (kassebon) samt en kort beskrivelse af, Service Danmark hvori defekten består og hvor- når denne defekt er optrådt 32 1 indsende portofrit til den...
 • Seite 22: Introduction

  Tabele des matières Introduction ....22 Fins d‘utilisation ... 23 le dispositif de Description générale ..23 nivellement automatique ..26 Volume de la livraison ..23 Description du le trépied de serrage ..26 fonctionnement ....23 Nettoyage....27 Vue d‘ensemble ....23 Caractéristiques Rangement ....
 • Seite 23: Fins D'utilisation

  Fins d‘utilisation Description du fonctionnement Le laser à lignes croisées con- vient à la projection de lignes Pour la fonction des pièces de verticales et horizontales. service, veuillez vous reporter Cet appareil est exclusivement de- aux descriptions suivantes. stiné à une utilisation en intérieur. L‘appareil est destiné...
 • Seite 24: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité Consignes de sécurité générales Symboles et pictogrammes Observez les indications présen- • tes dans le mode d‘emploi con- Pictogrammes sur cernant l‘utilisation, le nettoyage, l‘appareil: le stockage et la mise au rebut. Éloignez les enfants de • l‘appareil.
 • Seite 25: Mise En Service

  Ne pas court-circuiter les piles. Retirer les piles de l‘appareil • • Ne pas recharger les piles lorsque celui-ci n‘est pas utilisé • non rechargeables. pendant une longue période, Ne pas surcharger les piles ! sauf s‘il est prévu pour des cas •...
 • Seite 26: Opération

  Opération En cas de secousses, le laser se nivelle à nouveau Attention ! - Rayon laser. automatiquement, attendez jusqu‘à ce que les lignes laser ne bougent plus. les yeux pour éviter de regarder dans le rayon Travailler sans laser. Risque de blessures le dispositif de nivellement oculaires !
 • Seite 27: Nettoyage

  dans cette descripti- 1. Desserrez l‘écrou de serra- on technique par un ge (9). atelier spécialisé. Uti- 2. Serrez les mâchoires de lisez exclusivement serrage (10) sur la position des pièces d‘origine. souhaitée. 3. Resserrez l‘écrou de serra- ge (9). N‘utilisez aucun produit 4.
 • Seite 28: Transport

  Transport Éliminez les piles selon les • prescriptions locales. Restituez Éteignez le laser et verrouillez le les piles à un point de collecte loquet du niveau (4) pendant le des piles usagées où elles transport (position ), pour pro- seront soumises à un procédé téger le pendule de nivellement.
 • Seite 29: Dépannage

  Dépannage Dépannage Cause possible Suppression de la panne Piles vides Remplacer les piles L’appareil ne démarre Placer correctement les Piles mal insérées piles, veiller à la polarité Le dispositif Le dispositif de nivelle- de nivelle- ment automatique ne peut ment auto- Orienter l'appareil par- pas osciller librement, matique ne...
 • Seite 30 Durée de garantie et lisation ou vis-à-vis desquels une demande légale en dom- mise en garde est émise, doivent mages-intérêts absolument être évités. La durée de garantie n’est pas Marche à suivre dans le prolongée par la garantie. Ce cas de point s’applique aussi aux pièces garantie remplacées et réparées.
 • Seite 31: Service Réparations

  Service-Center utilisez absolument seulement l’adresse qui vous est donnée. Service France Assurez-vous que l’expédition ne se fait pas en port dû, comme marchandises encom- E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 289285 brantes, envoi express ou autre taxe spéciale. Veuillez Service Belgique renvoyer l’appareil, y compris tous les accessoires livrés lors de l’achat et prenez toute me- (0,15 EUR/Min.)
 • Seite 32: Inleiding

  Inhoud Inleiding ...... 32 Werken met de Toepassingsgebied ..33 automatische Algemene beschrijving . 33 nivelleerfunctie ....36 Omvang van de levering .33 Werken zonder Beschrijving de automatische van de werking ....33 nivelleerfunctie ....36 Overzicht ......33 Werken Technische gegevens ..33 met het klemstatief ..36 Veiligheids- Werken met statief ..37...
 • Seite 33: Toepassingsgebied

  het doorgeven van het apparaat • 2 x 1,5 V batterijen, mee aan derden. formaat AAA • Gebruiksaanwijzing Toepassingsgebied Beschrijving van de werking De kruislijnlaser is geschikt voor de projectie van verticale en horizontale lijnen. De werking van de verschillen- Het apparaat is uitsluitend bes- de bedieningselementen wordt temd voor gebruik in binnenru-...
 • Seite 34: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften Algemene veiligheidsinstructies Symbolen en pictogrammen Raadpleeg de gebruiksaanwi- • jzing voor informatie over de Symbolen op het apparaat: bediening, reiniging, opslag en de afvoer en verwerking aan het eind van de levensduur. Houd kinderen uit de buurt • van het apparaat. Controleer het apparaat voor •...
 • Seite 35: Ingebruikname

  Batterijen niet kortsluiten. Neem de batterijen uit het ap- • • Probeer niet om niet-oplaad- paraat, wanneer dit langere • bare batterijen op te laden. tijd niet worden gebruikt, ten- Batterijen niet te ver ontladen! zij het om noodgevallen gaat! •...
 • Seite 36: Bediening

  Bediening Bij trillingen nivelleert de laser zich weer automa- Let op! - Laserstraling. Niet tisch. Wacht af tot de in de laserstraal kijken. laserlijnen zich niet meer Wend uw hoofd af en sluit bewegen. de ogen om een blik in de laserstraal te vermijden.
 • Seite 37: Reiniging

  gespecialiseerde 1. Maak de klemmoer (9) los. werkplaats. Gebruik 2. Positioneer de klemelementen uitsluitend originele (10) op de gewenste plek. onderdelen. 3. Draai de klemmoer (9) vast. 4. Plaats het apparaat met de schroefdraad (5) op de Gebruik geen reinigings- statiefschroef (7) en schroef of oplosmiddelen.
 • Seite 38: Transport

  Transport • Voer afgedankte batterijen af volgens de plaatselijke Schakel de laser uit en vergren- voorschriften. Geef batteri- del de nivelleer-arretering (4) jen af op een inzamelpunt tijdens het transport (stand voor oude batterijen, om de nivelleerpendel tegen vanwaar ze worden mee- schokken te gegeven voor een mili- euvriendelijke recyclage.
 • Seite 39: Foutopsporing

  Foutopsporing Let op! - Laserstraling. Niet in de laserstraal kijken. Foutopsporing Mogelijke oorzaak Oplossing Batterijen leeg Batterijen vervangen Apparaat start Batterijen correct inleg- niet Batterijen fout ingelegd gen, op de juiste po- sitie van de polen letten Automatische nivelleerfunc- Automatische tie kan niet vrij bewegen, Lijn het apparaat par- nivelleerfunc-...
 • Seite 40 apparaat terug. Met herstelling niet onderhouden werd. Voor of uitwisseling van het apparaat een vakkundig gebruik van het begint er geen nieuwe garantie- apparaat dienen alle in de ge- periode. Garantieperiode en wet- genomen te worden. Gebruiks- telijke doeleinden en handelingen, kwaliteitsgarantie De garantieperiode wordt door afgeraden worden of waarvoor...
 • Seite 41: Reparatieservice

  per e-mail Opgelet: Gelieve uw apparaat komende informatie over de afhandeling van uw klacht. zing op het defect naar ons • Een als defect geregistreerd apparaat kunt u, na overleg Ongefrankeerd – als volume- met onze klantenservice, mits goed, per expresse of via een andere speciale verzendings- van aankoop (kassabon) en de vermelding, waarin het...
 • Seite 42: Einleitung

  Inhalt Einleitung ..... 42 Bedienung ....46 Bestimmungs gemäße Arbeiten mit Verwendung ....42 Nivellierautomatik ..46 Allgemeine Arbeiten ohne Beschreibung ....43 Nivellierautomatik ..46 Lieferumfang ....43 Arbeiten mit Klemmstativ .47 Funktions beschreibung ..43 Arbeiten mit Stativ ..47 Reinigung ....47 Übersicht .......43 Technische Daten ..
 • Seite 43: Allgemeine Beschreibung

  Das Gerät ist nur für die Verwen- Funktions beschreibung dung in Räumen vorgesehen. Das Gerät ist für den Einsatz im Die Funktion der Bedienteile Heimwerkerbereich bestimmt. entnehmen Sie bitte den nach- Es wurde nicht für den gewerbli- folgenden Beschreibungen. chen Dauereinsatz konzipiert. Das Gerät ist zum Gebrauch durch Übersicht Erwachsene bestimmt.
 • Seite 44: Sicherheitshinweise

  Sicherheits hinweise Allgemeine Sicherheitshinweise Symbole und Bildzeichen Beachten Sie die Angaben zur • Bildzeichen auf dem Gerät: Bedienung, Reinigung, Lage- rung und Entsorgung in der Bedienungsanleitung. Halten Sie Kinder vom Gerät • fern. Überprüfen Sie das Gerät vor • jedem Gebrauch. Lassen Sie ein beschädigtes Gerät repa- rieren.
 • Seite 45: Inbetriebnahme

  Batterie nicht überentladen! gere Zeit nicht benutzt wird, • Alte und neue Batterien sowie außer es ist für Notfälle! • Batterien unterschiedlichen Batterien, die ausgelaufen • sind NIEMALS ohne entspre- mischen! Alle Batterien eines chenden Schutz anfassen. Satzes gleichzeitig wechseln. Wenn die ausgelaufene Verbrauchte Batterien unver- Flüssigkeit mit der Haut in...
 • Seite 46: Bedienung

  Bedienung 4. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Nivellier- Achtung! - Laserstrahlung. Arretierung feststellen: Nicht in den Strahl bli- Stellung cken. Wenden Sie den Kopf ab oder schließen Bei Erschütterungen nivel- Sie die Augen, um einen liert sich der Laser wieder Blick in den Laserstrahl zu automatisch, warten Sie vermeiden.
 • Seite 47: Arbeiten Mit Klemmstativ

  Reinigung Arbeiten mit Klemmstativ Lassen Sie Arbeiten, Mit Hilfe des mitgelieferten die nicht in dieser Klemmstativs können Sie das Betriebsanleitung Gerät an verschiedenen Gegen- beschrieben sind, ständen befestigen. von einer Fachwerk- statt durchführen. 1. Lösen Sie die Klemmmutter (9). Verwenden Sie nur 2.
 • Seite 48: Wartung

  Wartung Elektrogeräte gehören Das Gerät ist wartungsfrei. nicht in den Hausmüll. Transport Geben Sie das Gerät an einer • Verwertungsstelle ab. Die Schalten Sie den Laser aus und verwendeten Kunststoff- und verriegeln Sie die Nivellier- Metallteile können sortenrein getrennt werden und so einer (Stellung ), um das Nivellier- Wiederverwertung zugeführt...
 • Seite 49: Fehlersuche

  Fehlersuche Achtung! - Laserstrahlung. Nicht in den Strahl blicken. Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Batterien leer Batterien wechseln Gerät Batterien richtig einlegen, startet nicht Batterien falsch eingelegt dabei auf Polarität achten Nivellier- Nivellierautomatik kann automatik nicht frei schwingen, Gerät Gerät parallel zum Bo- funktioniert nicht ausreichend parallel den ausrichten...
 • Seite 50 Gewaltanwendung und bei schon beim Kauf vorhandene Eingriffen, die nicht von unserer Schäden und Mängel müssen autorisierten Service-Nieder- sofort nach dem Auspacken lassung vorgenommen wurden, gemeldet werden. Nach Ablauf erlischt die Garantie. der Garantiezeit anfallende Re- Abwicklung im Garantie- fall Garantieumfang Um eine schnelle Bearbeitung Das Gerät wurde nach strengen...
 • Seite 51: Reparatur-Service

  Service-Center mitgeteilt wird. Stellen Sie sicher, dass der Versand nicht Service Deutschland unfrei, per Sperrgut, Express oder sonstiger Sonderfracht 4 3 111 erfolgt. Senden Sie das Gerät E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 289285 bitte inkl. aller beim Kauf mitgelieferten Zubehörteile Service Österreich ein und sorgen Sie für eine 2 2 1 222 portverpackung.
 • Seite 53: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity Cross Line Laser, model PKLL 7 B2 Serial number: 201801000001 - 201801131312 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2014/30/EU • 2011/65/EU* In order to guarantee consistency, the following harmonised...
 • Seite 54: Oversættelse Af Den Ori- Ginale Ce-Konformitetser- Klæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Krydslinjelaser, Modell PKLL 7 B2 Serienummer: 201801000001 - 201801131312 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyl- dige version: 2014/30/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationale standarder og regler anvendt: EN 61326-1:2013 •...
 • Seite 55: Traduction De La Décla- Ration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Niveau laser en croix, de construction PKLL 7 B2 Numéro de série: 201801000001 - 201801131312 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2014/30/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité les normes harmonisées ainsi que les normes et décisions nationales suivantes ont été...
 • Seite 56: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteits- Verklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Kruislijnenlaser, bouwserie PKLL 7 B2 Serienummer: 201801000001 - 201801131312 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2014/30/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna...
 • Seite 57: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Kreuzlinienlaser, Modell PKLL 7 B2 Seriennummer: 201801000001 - 201801131312 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmun- gen angewendet: EN 61326-1:2013 •...
 • Seite 58 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 01 / 2018 · Ident.-No.: 72091005012018-6 IAN 289285...