Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PABK 60 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Airbrush-set

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
AIRBRUSH SET PABK 60 B2
AIRBRUSH SET
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
AIRBRUSH KOMPLET
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
STRIEKACIA PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 275633
FESTÉKSZÓRÓ KÉSZLET
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
AIRBRUSH SADA S KOMPRESOREM
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
AIRBRUSH-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PABK 60 B2

 • Seite 1 AIRBRUSH SET PABK 60 B2 AIRBRUSH SET FESTÉKSZÓRÓ KÉSZLET Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása AIRBRUSH KOMPLET AIRBRUSH SADA S KOMPRESOREM Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si odklopte obě...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction ...........................Page 6 Intended use ............................Page 6 Features and fittings ..........................Page 6 Technical data .............................Page 7 General safety instructions for compressed air tools ........Page 7 General safety information for electrical devices ................Page 9 Product-specific safety instructions .....................Page 9 Before initial use ........................Page 9 Preparations for use...
 • Seite 6: Introduction

  Warning: For indoor use only. Compressor unit can start up without warning. Airbrush set PABK 60 B2 liability. This device has been designed for house- hold use and may not be used for commercial or industrial purposes. Introduction...
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety instructions for compressed air tools Note: this package also includes six different This appliance can be used by children aged colours of highly concentrated, water-soluble paints from 8 years and above and persons with re- in plastic containers. These are hereafter referred to duced physical, sensory or mental capabilities as „consumables“.
 • Seite 8 General safety instructions for compressed air tools device if he or she is not familiar with it or has compressed air device may contain water, oil, not read the instructions and advice. Compressed metal particles or contamination from inside the air devices are dangerous when they are used compressor.
 • Seite 9: General Safety Information For Electrical Devices

  General safety instructions … / Before initial use Wear suitable clothing. Do not wear loose cloth- Store the device in a dry environment when it is ing or jewellery. Keep your hair, clothing and not being used over a longer period. gloves clear of moving parts.
 • Seite 10: Preparations For Use

  Preparations for use Preparations for use Note: If desired, you can adjust the amount of water added to influence the colour intensity Warning: This appliance can slide on smooth sur- yourself as with a watercolour box. The more faces during normal use. This can be prevented by water you add, the „thinner“...
 • Seite 11: Connecting The Air Hose

  … / Cleaning and care / Information about warranty and service processing Connecting the air hose Fault Interrupted paint jet or intermittent paint delivery Connect the air hose to the airbrush compres- . Use the included open-end spanner Cause Solution to do so (compare Fig.
 • Seite 12: Warranty Terms

  Information about warranty and service processing is defective, you have legal rights vis-à-vis the retailer This product is intended for private, non-commercial of this product. Your statutory rights are not limited use only. The warranty is void in the case of inap- in any way by our warranty detailed below.
 • Seite 13: Environmental Instructions And Disposal Information

  66386 St. Ingbert Germany Item number: 1934 Year of manufacture: 2016 / 29 IAN: 275633 Environmental instructions Model: PABK 60 B2 and disposal information to meet the basic safety requirements of European Directives Don‘t waste, recycle! Machinery Directive The device, accessories and packaging...
 • Seite 15 Tartalomjegyzék Bevezető ............................Oldal 16 Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 16 Felszereltség ............................Oldal 16 Műszaki adatok ..........................Oldal 17 Általános biztonsági tudnivalók légnyomásos szerszámokhoz ..Oldal 17 Általános biztonsági utasítások elektromos készülékekre vonatkozóan ........Oldal 19 Termékspecifikus biztonsági tudnivalók ....................Oldal 19 Az üzembevétel előtt ......................Oldal 20 Üzembe helyezés ........................Oldal 20 Airbrushszett csatlakoztatás ......................Oldal 20...
 • Seite 16: Bevezető

  Figyelmeztetés: Csak beltéri használatra alkalmas. A kompresszor figyelmeztetés nélkül elindulhat. Festékszóró Készlet PABK 60 B2 nem tartoznak a gyártó felelősségi körébe sem. A készülék otthoni felhasználásra készült, közületi, vagy ipari célra nem szabad használni. Bevezető Felszereltség Szívből gratulálunk! Cégünk értékes ké-...
 • Seite 17: Műszaki Adatok

  Bevezető / Általános biztonsági tudnivalók légnyomásos szerszámokhoz Tudnivaló: Ezenfelül a csomagban hat A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, vala- különböző színű, magas koncentrátumú, vízben mint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szel- oldható festék található, műanyag edényekben. lemi képességgel élő vagy nem megfelelő Ezeket a következőkben „felhasználási anyagként“ tapasztalattal és tudással rendelkező...
 • Seite 18 Általános biztonsági tudnivalók légnyomásos szerszámokhoz Ne használjon olyan készüléket melynek a pedig egy hasonlóan szakképzett személynek kapcsolója rossz. Az olyan készülék, melyet nem kell kicserélni. lehet be- és kikapcsolni veszélyes és meg kell Ne használja a készüléket ha fáradt, vagy ha javíttatni.
 • Seite 19: Általános Biztonsági Utasítások Elektromos Készülékekre Vonatkozóan

  Általános biztonsági tudnivalók légnyomásos szerszámokhoz Általános biztonsági Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. utasítások elektromos A rendetlenség és a kivilágítatlan munkakörnyezet készülékekre vonatkozóan balesetekhez vezethet. Ezáltal különösen várat- lan helyzetekben jobban ellenőrzése alatt tart- hatja a készüléket. A készülékre csak kóboráram(FI)-védőkapcsolót A készüléket csak képzett kössön.
 • Seite 20: Az Üzembevétel Előtt Üzembe Helyezés

  ... / Az üzembevétel előtt / Üzembe helyezés Ezért használja mindig a készüléken lévő fo- nyomását és optimálisan az igényeihez állíthatja ganytút, hogy azt elmozdítsa. Soha ne fogja azt. meg a készüléket! FIGYELEM! Az airbrush-kompresszor haszná- A használathoz keverje össze lat közben felhevülhet. Ne fogja meg a forró a színeket részeket, így megelőzheti az égéseket.
 • Seite 21: Légnyomás Szabályozása

  Üzembe helyezés / Tisztítás és ápolás Légnyomás szabályozása Tisztítás és ápolás Szabályozza a légnyomást a kifúvópisztoly Használat után azonnal alaposan tisztítsa meg erősebb, vagy gyengébb benyomásával. a szórófejet . Különben a festék beszáradhat A légnyomást a levegőnyomás-szabályozó és gondokat okozhat a követlező használatnál. tekerésével állíthatja be.
 • Seite 22: Tudnivalók A Garanciával És A Szervizeléssel Kapcsolatban

  Tisztítás és ápolás / Tudnivalók a garanciával és a szervizeléssel kapcsolatban Hiba Csökkent teljesítmény Ha a készülék vásárlásától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a választásunk szerint a készüléket ingyen megjavít- Megoldás juk vagy kicseréljük. A garancia teljesítésének elő- 1.
 • Seite 23: Garanciális Ügyek Lebonyolítása

  ... / ... / Àrtalmatlanítási tudnivalók festékekhez / EK- megfelelőségi nyilatkozat Garanciális ügyek Környezetvédelmi tudnivalók lebonyolítása és megsemmisítési adatok Nyersanyag visszanyerése hul- Ügyének gyors elintézhetősége céljából, kérjük ladékkezelés helyett! kövesse az alábbi útmutatást: Kérjük, hogy minden ügyintézéskor tartsa kéznél a pénztári blokkot és a cikkszámot (pl.
 • Seite 24 EK- megfelelőségi nyilatkozat Festékszóró Készlet Cikkszám: 1934 Gyártási év: 2016 / 29 IAN: 275633 Modell: PABK 60 B2 az alábbi európai irányelvekben meghatározott jelentősebb védelmi elvárásainak felel meg EG-Gépészeti irányelv 2006 / 42 / EG EK-alacsonyfeszültség-irányelv 2014 / 35 / EU Irányelv az elektromágneses...
 • Seite 25 Kazalo Uvod ..............................Stran 26 Predvidena uporaba .......................... Stran 26 Oprema .............................. Stran 26 Tehnični podatki ..........................Stran 27 Splošni varnostni napotki za pnevmatsko orodje ........Stran 27 Splošni varnostni napotki za električne naprave ................Stran 29 Varnostni napotki, specifični za izdelek ................... Stran 29 Pred prvo uporabo ........................
 • Seite 26: Uvod

  ščitna očala in zaščitne rokavice. Opozorilo: Samo za uporabo v notranjih prostorih. Kompresor se lahko zažene brez opozorila. Airbrush komplet PABK 60 B2 Oprema Takoj po razpakiranju vedno preverite, Uvod ali je izdelek v neoporečnem stanju. Iz- delka ne uporabljajte, če je pokvarjen.
 • Seite 27: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošni varnostni napotki za pnevmatsko orodje Tehnični podatki Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. NEVARNOST TELESNIH POŠKODB! Pred vzdrževalnimi deli prekinite Izhodna moč: pribl. 15 l / min Teor. sesalna moč: maks. 40 l / min oskrbo s stisnjenim zrakom.
 • Seite 28 Splošni varnostni napotki za pnevmatsko orodje Ko naprave več ne uporabljate, jo izklopite. Uporabljajte le filtriran in reguliran stisnjen zrak. Uporabljajte osebno zaščitno opremo Prah, jedka para in / ali vlaga lahko poškodu- in vedno nosite zaščitna očala. Upo- jejo motor pnevmatskega orodja. raba osebne zaščitne opreme, kot Gibka cev mora biti zasnovana za so maska za zaščito pred prahom, nedrseči de-...
 • Seite 29: Splošni Varnostni Napotki Za Električne Naprave

  Splošni varnostni napotki za … / Pred prvo uporabo / Začetek uporabe POZOR! Poddimenzioniran sistem Pri morebitni uporabi na prostem uporabljajte stisnjenega zraka lahko zmanjša samo kabelske podaljške, ki so izrecno pri- učinkovitost vaše naprave. merni za to. Pnevmatske naprave nikoli ne usmerjajte proti sebi, drugim ali živalim.
 • Seite 30: Mešanje Barv Za Uporabo

  Začetek uporabe Vklop / izklop kompresorja z Prek vijačnega soja povežite zračni čopič barvnim čopičem kompresorsko cevjo in to nato s kompresor- jem zračnega čopiča . Za to uporabite pri- loženi viličasti ključ (gl. sl. A). Vklopite kompresor z zračnim čopičem , tako Pritrdite posodico za mešanje s priključnim po- da prestavite stikalo za vklop / izklop...
 • Seite 31: Čiščenje In Nega

  ... / Čiščenje in nega / Napotki za garancijo in postopek servisa Napaka Pršenje ni Nato po potrebi privijte adapter zračne blazine popolno ali nastavek za žogo ter adapter z navojem na cev izpihovalne pištole Vzrok Rešitev 1. Umazana / po- 1.
 • Seite 32: Garancijski Pogoji

  Napotki za garancijo in postopek servisa Garancijski pogoji Potek v primeru uveljavljanja garancije Garancijski rok začne veljati od datuma nakupa. Prosimo, da originalni blagajniški račun skrbno Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas shranite. Ta dokument potrebujete kot dokazilo o prosimo, da sledite naslednjim napotkom: nakupu.
 • Seite 33: Okoljevarstveni Napotki In Navodila Za Odlaganje

  66386 St. Ingbert Nemčija Številka izdelka: 1934 Leto izdelave: 2016 / 29 IAN: 275633 Okoljevarstveni napotki in Model: PABK 60 B2 navodila za odlaganje zadovoljuje bistvene varnostne zahteve, ki so Recikliranje surovin namesto določene v evropskih direktivah odlaganja smeti! ES direktiva o strojih Napravo, dodatno opremo in embalažo...
 • Seite 34: Garancijski List

  Garancijski list C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo C.M.C 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoobla- GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob ščeni servis ali oseba, kupec ne more uvelja- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval vljati zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 35 Seznam obsahu Úvod ..............................Strana 36 Použití ke stanovenému účelu......................Strana 36 Vybavení ............................Strana 36 Technické údaje ..........................Strana 37 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje ..Strana 37 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje ............. Strana 39 Specifické bezpečnostní pokyny k výrobku ................... Strana 39 Před uvedením do provozu ..................
 • Seite 36: Úvod

  K použití jen v místnostech. Kompresorové zařízení se může bez varování rozběhnout. Airbrush sada s kompresorem součástí ručení výrobce. Přístroj byl koncipován pro PABK 60 B2 domácí použití a nesmí být využíván komerčně ani průmyslově. Úvod Vybavení Srdečně vám blahopřejeme! Rozhodli jste se pro kvalitní...
 • Seite 37: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje Upozornění: Tato souprava obsahuje ještě navíc nebo duševními schopnosti nebo s nedostateč- šest různých, vysoce koncentrovaných barev v nými zkušenostmi a znalostmi o používání pří- umělohmotných kalíšcích, rozpustných ve vodě. stroje jen tehdy, jestliže byly poučeny o jeho Toto se dále označuje jako „spotřební...
 • Seite 38 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje přístroje jsou nebezpečné, pokud je používají nečistoty z kompresoru. To může způsobit nezkušené osoby. poškození zdraví. PŘI ODKLÁDÁNÍ PŘÍ- Ošetřujte přístroj s pečlivostí. Zkontrolujte, jestli STROJE BUĎTE OPATRNÍ! Přístroj odklá- fungují pohyblivé díly přístroje a jestli neuvázly, jestli díly nejsou zlomené...
 • Seite 39: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Přístroje

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro … / Před uvedením do provozu pohyblivými díly. Volný oděv, šperk nebo vlasy Dávejte pozor, aby připojovací kabel nevisel mohou být zachyceny pohyblivými díly. přes rohy nebo nebyl natažený, jinak hrozí V případě neočekávaného výpadku kompresoru nebezpečí zranění. vypínač...
 • Seite 40: Uvedení Do Provozu

  Uvedení do provozu Uvedení do provozu Upozornění: Na přání můžete prostřednictvím množství přidané vody sami ovlivnit sytost barvy, Upozornění: I při použití ke stanovenému účelu stejně jako u vodovek. Čím více vody přidáte, tím klouže přístroj po hladkých plochách. Tomu je „řidší“...
 • Seite 41: Připojení Tlakové Hadice

  Uvedení do provozu / Čistění a ošetřování Připojení tlakové hadice Chyba Přerušovaný proud barvy, resp. nárazové dávkování barvy Připojte tlakovou hadici na airbrush kompre- . Použijte k tomu dodaný otevřený klíč Příčina Řešení (porovnej obr. A). 4. Zúžený přívod 4. Vyčistěte barvy 5.
 • Seite 42: Pokyny K Záruce A Provádění Servisu

  Pokyny k záruce a provádění servisu Pokyny k záruce návodu k obsluze. Je bezpodmínečně nutné vy- a provádění servisu hnout se účelům použití a jednáním, od kterých se v návodu k obsluze odrazuje nebo před kterými Záruka společnosti Creative Marketing návod k obsluze varuje. Consulting GmbH Výrobek je určen pouze pro soukromé, nikoliv Vážení...
 • Seite 43: Ekologické Pokyny A Údaje Pro Likvidaci

  Číslo artiklu: 1934 Rok výroby: 2016 / 29 Ekologické pokyny a IAN: 275633 údaje pro likvidaci Model: PABK 60 B2 Recyklace surovin místo odpovídá podstatným ochranným požadavkům, likvidace odpadu! které jsou stanoveny v evropských směrnicích Přístroj, příslušenství a obal by se měly Směrnice o strojích...
 • Seite 44 ES Prohlášení o shodě St. Ingbert, 31.05.2016 pověřen Daniel Havener...
 • Seite 45 Zoznam obsahu Úvod ..............................Strana 46 Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 46 Výbava ............................. Strana 46 Technické údaje ..........................Strana 47 Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre pneumatické náradie ......................Strana 47 Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické zariadenia ..........Strana 49 Bezpečnostné...
 • Seite 46: Úvod

  Varovanie: Len na použitie v interiéri Kompresor sa môže spustiť bez varovania. Striekacia pištoľ PABK 60 B2 Akékoľvek použitie, ktoré sa odlišuje od použitia v sú- lade s určením, je zakázané a potenciálne nebez- pečné. Škody v dôsledku nedodržania pokynov Úvod...
 • Seite 47: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre pneumatické náradie prečítajte a dodržiavajte upozornenia tohto návodu Ihla na nafukovanie lôpt Vidlicový kľúč a návod starostlivo uschovajte. Za škody alebo po- Za- / vypínač ranenia tela, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržia- Regulátor tlaku vzduchu vania tohto návodu na obsluhu, nepreberá...
 • Seite 48 Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre pneumatické náradie Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu tela. Za- lietajúcej hadici na stlačený vzduch a spôsobiť bezpečte si stabilný postoj a vždy udržiavajte poranenia. rovnováhu. Vďaka tomu môžete pneumatické Ak je prípojné vedenie tohto zariadenia poško- zariadenie lepšie kontrolovať v neočakávaných dené, musí...
 • Seite 49: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia Pre Elektrické Zariadenia

  Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre pneumatické náradie Všeobecné bezpečnostné Vašu pracovnú oblasť udržiavajte čistú a dobre upozornenia pre osvetlenú. Neporiadok a neosvetlené pracovné elektrické zariadenia oblasti môžu viesť k úrazom. Vďaka tomu môžete zariadenie lepšie kontrolovať predovšetkým v neočakávaných situáciách. Zariadenie pripájajte iba prostredníctvom Opravou zariadenia poverte prúdového chrániča (FI).
 • Seite 50: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Všeobecné ... / Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky POZOR! Schránka airbrush-kompresora sa vyskytujúci sa na striekacej pištoli a optimálne môže používaním zohriať. Nedotýkajte sa ho- ho prispôsobovať vašim potrebám. rúcich miest, aby nedošlo k popáleninám. Zariadenie nenechávajte počas prevádzky ni- Miešanie farieb pre použitie kdy bez dozoru.
 • Seite 51: Regulácia Tlaku Vzduchu

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba Regulácia tlaku vzduchu Čistenie a údržba Tlak vzduchu regulujte tak, že spúšť vyfukova- Bezprostredne po použití dôkladne očistite cej pištole stláčate viac alebo menej. striekací nadstavec . Inak môže farba za- Tlak vzduchu môžete nastaviť otáčaním regulá- schnúť...
 • Seite 52: Informácie Týkajúce Sa Záruky A Servisu

  Čistenie a údržba / Informácie týkajúce sa záruky a servisu Porucha Obraz striekania vymeníme - podľa nášho výberu. Tento nárok na nepravidelný s záruku predpokladá, že sa v rámci trojročnej doby tvorením kvapiek predloží chybné zariadenie a doklad o kúpe (po- kladničný...
 • Seite 53: Pokyny K Ochrane Životného Prostredia A Údaje Týkajúce Sa Likvidácie

  … / Pokyny … / Pokyny týkajúce sa likvidácie farieb / Vyhlásenie o zhode ES Pokyny k ochrane Číslo výrobku si vyhľadajte na typovom štítku, gra- životného prostredia a údaje vúre, titulnom liste vášho návodu (vľavo dole) alebo týkajúce sa likvidácie na nálepke na zadnej alebo spodnej strane.
 • Seite 54 Vyhlásenie o zhode ES Produktnummer: 1934 Rok výroby: 2016 / 29 IAN: 275633 Model: PABK 60 B2 spĺňa podstatné ochranné požiadavky, ktoré sú stanovené v Európskych smerniciach Smernica o strojoch 2006 / 42 / ES Smernica ES o nízkom napätí...
 • Seite 55 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................Seite 56 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 56 Ausstattung ............................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 57 Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge ....Seite 57 Allgemeine Sicherheits hinweise für Elektrogeräte ................Seite 59 Produktspezifische Sicherheitshinweise .....................Seite 60 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 60 Inbetriebnahme .........................Seite 60 Airbrushset anschließen ........................Seite 60 Farben für den Gebrauch mischen ....................Seite 60 Airbrush-Kompressor ein- / ausschalten .....................Seite 61...
 • Seite 56: Einleitung

  Warnung: Nur für die Verwendung im Kompressoranlage kann ohne Innenbereich. Warnung anlaufen. Airbrush-Set PABK 60 B2 die von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweicht, ist untersagt und potentiell gefährlich. Schäden durch Nichtbeachtung oder Fehlanwendung Einleitung werden nicht von der Garantie abgedeckt und fallen nicht in den Haftungsbereich des Herstellers.
 • Seite 57: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Gabelschlüssel auf. Für Schäden oder Körperverletzungen, die ent- Ein- / Aus-Schalter stehen, weil diese Betriebsanleitung nicht beachtet Luftdruckregler wurde, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Hinweis: Zusätzlich sind in diesem Paket sechs darüber sowie von Personen mit verringerten verschiedenfarbige, hochkonzentrierte und wasser- physischen, sensorischen oder mentalen Fähig-...
 • Seite 58 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Ersetzen Sie einen beschädigten Schlauch Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten unverzüglich. Eine schadhafte Versorgungsleitung Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können kann zu einem herumschlagenden Druckluft- Sie das Druckluftgerät in unerwarteten Situationen schlauch führen und Verletzungen verursachen.
 • Seite 59: Allgemeine Sicherheits Hinweise Für Elektrogeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Das Druckluftgerät nur mit dem vorgeschriebenen Säubern Sie den Ansaugfilter mit einem Tuch, Druck (max. 0,32 MPa / ca. 3 bar) verwenden. wenn dieser Verunreinigungen aufweist. Schalten Das Druckluftgerät muss nach der Anwendung Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker und bei Nichtbenutzung stets von der Luftzufuhr aus der Steckdose, um so eine versehentliche getrennt werden.
 • Seite 60: Produktspezifische Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise... / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Airbrushset anschließen Benutzen Sie für eine eventuelle Nutzung im Außenbereich nur Verlängerungskabel, die auch ausdrücklich dafür geeignet sind. Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie das Airbrushset mit dem Kompressor verbinden und bauen Sie den Druck in den Leitungen ab, Produktspezifische indem Sie den Abzug der Ausblaspistole Sicherheitshinweise...
 • Seite 61: Airbrush-Kompressor Ein- / Ausschalten

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege Druckluftschlauch anschließen aus den vorhandenen Farbpasten mischen. Beachten Sie jedoch, dass keinerlei Farbklumpen mehr in dem Farbbehältnis sein dürfen. Die Schließen Sie den Druckluftschlauch an den Konsistenz sollte dem von Wasser entsprechen. Airbrushkompressor an. Benutzen Sie hierzu Hinweis: Wenn die verwendete Farbe schlecht den mitgelieferten Gabelschlüssel (vergleiche...
 • Seite 62: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Reinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Hinweise zu Garantie und Fehler Verminderte Leistung Serviceabwicklung Ursache Lösung 4. Farbzuleitung 4. Reinigen Garantie der Creative Marketing verengt Consulting GmbH 5. Falsche Haltung 5. Haltungswinkel korrigieren des Spritzgrif- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie fels erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Seite 63: Abwicklung Im Garantiefall

  Hinweise zu Garantie … / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben So erreichen Sie uns: Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind. DE, AT, CH Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, Name: C. M. C. GmbH nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für Internetadresse: www.cmc-creative.de eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in E-Mail:...
 • Seite 64: Entsorgungshinweise Für Farben

  66386 St. Ingbert erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Airbrush-Set Artikelnummer: 1934 Herstellungsjahr: 2016 / 29 IAN: 275633 Modell: PABK 60 B2 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG EG-Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit...
 • Seite 65 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2016 · Ident.-No.: PABK60B2052016-4 IAN 275633...

Inhaltsverzeichnis