Parkside PABK 60 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIRBRUSH SET PABK 60 B2
AIRBRUSH SET
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
AIRBRUSH-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 275633
SET AIRBRUSH
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PABK 60 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PABK 60 B2

 • Seite 1 AIRBRUSH SET PABK 60 B2 AIRBRUSH SET SET AIRBRUSH Operation and Safety Notes Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Translation of the original instructions Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 275633...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction ...........................Page 6 Intended use ............................Page 6 Features and fittings ..........................Page 6 Technical data .............................Page 7 General safety instructions for compressed air tools ........Page 7 General safety information for electrical devices ................Page 9 Product-specific safety instructions .....................Page 9 Before initial use ........................Page 9 Preparations for use...
 • Seite 6: Introduction

  Warning: For indoor use only. Compressor unit can start up without warning. Airbrush set PABK 60 B2 liability. This device has been designed for house- hold use and may not be used for commercial or industrial purposes. Introduction...
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety instructions for compressed air tools Note: this package also includes six different This appliance can be used by children aged colours of highly concentrated, water-soluble paints from 8 years and above and persons with re- in plastic containers. These are hereafter referred to duced physical, sensory or mental capabilities as „consumables“.
 • Seite 8 General safety instructions for compressed air tools device if he or she is not familiar with it or has compressed air device may contain water, oil, not read the instructions and advice. Compressed metal particles or contamination from inside the air devices are dangerous when they are used compressor.
 • Seite 9: General Safety Information For Electrical Devices

  General safety instructions … / Before initial use Wear suitable clothing. Do not wear loose cloth- Store the device in a dry environment when it is ing or jewellery. Keep your hair, clothing and not being used over a longer period. gloves clear of moving parts.
 • Seite 10: Preparations For Use

  Preparations for use Preparations for use Note: If desired, you can adjust the amount of water added to influence the colour intensity Warning: This appliance can slide on smooth sur- yourself as with a watercolour box. The more faces during normal use. This can be prevented by water you add, the „thinner“...
 • Seite 11: Connecting The Air Hose

  … / Cleaning and care / Information about warranty and service processing Connecting the air hose Fault Interrupted paint jet or intermittent paint delivery Connect the air hose to the airbrush compres- . Use the included open-end spanner Cause Solution to do so (compare Fig.
 • Seite 12: Warranty Terms

  Information about warranty and service processing is defective, you have legal rights vis-à-vis the retailer This product is intended for private, non-commercial of this product. Your statutory rights are not limited use only. The warranty is void in the case of inap- in any way by our warranty detailed below.
 • Seite 13: Environmental Instructions And Disposal Information

  66386 St. Ingbert Germany Item number: 1934 Year of manufacture: 2016 / 29 IAN: 275633 Environmental instructions Model: PABK 60 B2 and disposal information to meet the basic safety requirements of European Directives Don‘t waste, recycle! Machinery Directive The device, accessories and packaging...
 • Seite 15 Cuprins Introducere ..........................Pagina 16 Utilizare conform destinaţiei ......................Pagina 16 Dotare .............................. Pagina 16 Date tehnice ............................ Pagina 17 Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice ....Pagina 17 Indicaţii generale de siguranţă pentru aparatele electrice ............Pagina 19 Indicaţii de siguranţă...
 • Seite 16: Introducere

  Doar pentru utilizarea în spaţiile Instalaţia de aer comprimat poate interioare. funcţiona fără averizare. Set Airbrush PABK 60 B2 cauzate de nerespectarea sau utilizare defectuasă nu sunt acoperite de garanţie și nu reprezintă respon- sabilitatea producătorului. Aparatul a fost conceput Introducere pentru uz domestic și de aceea nu trebuie utilizat...
 • Seite 17: Date Tehnice

  Introducere / Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice Întrerupător pornit/oprit nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare, Regulator aer comprimat producătorul nu își asumă nicio responsabilitate. Acest aparat poate fi utilizat de copii de peste Indicaţie: În plus în acest pachet sunt șase culori 8 ani, precum şi de persoanele cu capacitate diferite, foarte concentrate și solubile în apă...
 • Seite 18 Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice Nu folosiţi aparatul al cărui întrerupător este persoană cu calificare similară, pentru a evita defect. Un aparat care nu se mai poate porni pericolele. sau opri este periculos şi trebuie reparat. Nu folosiţi aparatul atunci când sunteţi obosit Nu depozitaţi aparatele pneumatice la înde- sau când vă...
 • Seite 19: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Aparatele Electrice

  Indicaţii generale de siguranţă pentru unelte pneumatice Indicaţii generale de Nu cuplaţi aparatul pneumatic niciodată la un siguranţă pentru furtun pneumatic a cărui presiune depăşeşte aparatele electrice 7 bar. Ţineţi zona dumneavoastră de lucru curată şi bine iluminată. Dezordinea şi zone de lucru Conectaţi aparatul la un întrerupător al circuitu- prost iluminate pot cauza accidente.
 • Seite 20: Indicaţii De Siguranţă Specifice Produsului

  Indicaţii generale ... / Anterior punerii în funcţiune / Punere în funcţiune Indicaţii de siguranţă Fixaţi sticla cu amestecul de vopsea pe capa- specifice produsului cul de conexiunea de pe mânerul duzei de pulverizare (vedeţi fig. B). ATENŢIE! PERICOL DE ARSURI! Introduceţi ștecherul în priză.
 • Seite 21: Pornirea/Oprirea Compresorului Airbrush

  Punere în funcţiune / Curăţare şi întreţinere Pornirea/oprirea Folosiţi accesoriile (vedeţi fig. D) compresorului Airbrush Adaptor saltea cu aer , ac pentru minge Porniţi compresorul Airbrush apăsând înte- rupătorul pornit/oprit în poziţia „I” (vedeţi Înfiletaţi cu ajutorul cleștelui duza pistolului fig.
 • Seite 22: Indicaţii Pentru Garanţie Și Asigurarea Service-Ului

  Curăţare şi întreţinere / Indicaţii pentru garanţie și asigurarea service-ului Indicaţii pentru garanţie și Defecţiune Putere redusă asigurarea service-ului Cauză Remediere 5. Poziţia greșită a 5. Corectaţi unghiul Garanţia Creative Marketing pistolului de Consulting GmbH stropit Stimate client, pentru acest aparat vă oferim o Defecţiune Pulverzarea nu garanţie de 3 ani începând cu data achiziţiei.
 • Seite 23: Modul De Desfășurare În Caz De Garanţie

  ... / Indicaţii referitoare la mediul înconjurător și date ... / Indicaţii privind ... Ne puteţi contactata: Dreptul de garanţie se stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreţinut în mod necores- punzător. Pentru o utilizare corespunzătoare a pro- dusului trebuie respectate întocmai indicaţiile cuprinse Denumire: Technick Power KP în instrucţiunile de utilizare.
 • Seite 24: Declaraţia De Conformitate

  Set airbrush Număr articol: 1934 Anul fabricaţiei: 2016 / 29 IAN: 275633 Model: PABK 60 B2 corespunde prevederilor de siguranţă în vigoare și directivelor europene Directiva UE referitoare la maşini 2006 / 42 / CE Directiva referitoare la tensiunea joasă...
 • Seite 25 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................Seite 26 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 26 Ausstattung ............................Seite 26 Technische Daten ..........................Seite 27 Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge ....Seite 27 Allgemeine Sicherheits hinweise für Elektrogeräte ................Seite 29 Produktspezifische Sicherheitshinweise .....................Seite 30 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 30 Inbetriebnahme .........................Seite 30 Airbrushset anschließen ........................Seite 30 Farben für den Gebrauch mischen ....................Seite 30 Airbrush-Kompressor ein- / ausschalten .....................Seite 31...
 • Seite 26: Einleitung

  Warnung: Nur für die Verwendung im Kompressoranlage kann ohne Innenbereich. Warnung anlaufen. Airbrush-Set PABK 60 B2 die von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweicht, ist untersagt und potentiell gefährlich. Schäden durch Nichtbeachtung oder Fehlanwendung Einleitung werden nicht von der Garantie abgedeckt und fallen nicht in den Haftungsbereich des Herstellers.
 • Seite 27: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Gabelschlüssel auf. Für Schäden oder Körperverletzungen, die ent- Ein- / Aus-Schalter stehen, weil diese Betriebsanleitung nicht beachtet Luftdruckregler wurde, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Hinweis: Zusätzlich sind in diesem Paket sechs darüber sowie von Personen mit verringerten verschiedenfarbige, hochkonzentrierte und wasser- physischen, sensorischen oder mentalen Fähig-...
 • Seite 28 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Ersetzen Sie einen beschädigten Schlauch Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten unverzüglich. Eine schadhafte Versorgungsleitung Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können kann zu einem herumschlagenden Druckluft- Sie das Druckluftgerät in unerwarteten Situationen schlauch führen und Verletzungen verursachen.
 • Seite 29: Allgemeine Sicherheits Hinweise Für Elektrogeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Das Druckluftgerät nur mit dem vorgeschriebenen Säubern Sie den Ansaugfilter mit einem Tuch, Druck (max. 0,32 MPa / ca. 3 bar) verwenden. wenn dieser Verunreinigungen aufweist. Schalten Das Druckluftgerät muss nach der Anwendung Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker und bei Nichtbenutzung stets von der Luftzufuhr aus der Steckdose, um so eine versehentliche getrennt werden.
 • Seite 30: Produktspezifische Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise... / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Airbrushset anschließen Benutzen Sie für eine eventuelle Nutzung im Außenbereich nur Verlängerungskabel, die auch ausdrücklich dafür geeignet sind. Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie das Airbrushset mit dem Kompressor verbinden und bauen Sie den Druck in den Leitungen ab, Produktspezifische indem Sie den Abzug der Ausblaspistole Sicherheitshinweise...
 • Seite 31: Airbrush-Kompressor Ein- / Ausschalten

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege Druckluftschlauch anschließen aus den vorhandenen Farbpasten mischen. Beachten Sie jedoch, dass keinerlei Farbklumpen mehr in dem Farbbehältnis sein dürfen. Die Schließen Sie den Druckluftschlauch an den Konsistenz sollte dem von Wasser entsprechen. Airbrushkompressor an. Benutzen Sie hierzu Hinweis: Wenn die verwendete Farbe schlecht den mitgelieferten Gabelschlüssel (vergleiche...
 • Seite 32: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Reinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Hinweise zu Garantie und Fehler Verminderte Leistung Serviceabwicklung Ursache Lösung 4. Farbzuleitung 4. Reinigen Garantie der Creative Marketing verengt Consulting GmbH 5. Falsche Haltung 5. Haltungswinkel korrigieren des Spritzgrif- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie fels erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Seite 33: Abwicklung Im Garantiefall

  Hinweise zu Garantie … / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben So erreichen Sie uns: Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind. DE, AT, CH Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, Name: C. M. C. GmbH nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für Internetadresse: www.cmc-creative.de eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in E-Mail:...
 • Seite 34: Entsorgungshinweise Für Farben

  66386 St. Ingbert erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Airbrush-Set Artikelnummer: 1934 Herstellungsjahr: 2016 / 29 IAN: 275633 Modell: PABK 60 B2 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG EG-Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit...
 • Seite 35 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Versiunea informaţiilor · Stand der Informationen: 05 / 2016 · Ident.-No.: PABK60B2052016-RO IAN 275633...

Diese Anleitung auch für:

275633

Inhaltsverzeichnis