Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSF 4.6 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
FLASHCHARGE SCREWDRIVER PSF 4.6 A1
VIJAČNIK FLASHCHARGE
Prevod originalnega navodila za uporabo
FLASHCHARGE-SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 293831
RYCHLONABÍJECÍ ŠROUBOVÁK
Překlad originálního provozního návodu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSF 4.6 A1

 • Seite 1 FLASHCHARGE SCREWDRIVER PSF 4.6 A1 VIJAČNIK FLASHCHARGE RYCHLONABÍJECÍ ŠROUBOVÁK Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu FLASHCHARGE-SCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 293831...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prevod izvirne izjave o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PSF 4.6 A1  ...
 • Seite 5: Uvod

  VIJAČNIK FLASHCHARGE PSF Vsebina kompleta 4 .6 A1 1 vijačnik FlashCharge PSF 4.6 A1 1 polnilnik PSF 4.6 A1-1 Uvod 5 nastavkov x 25 mm (v podstavku BitButler) 1 magnetno držalo za nastavke Iskrene čestitke ob nakupu nove naprave. Odločili 1 prenosni kovček...
 • Seite 6: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je povečano tveganje zaradi električnega udara. PSF 4.6 A1   │  3 ■...
 • Seite 7: Varnost Oseb

  Ta previdnostni ukrep prepreči nehoteni zagon našate. Če imate pri prenašanju električnega električnega orodja. orodja prst na stikalu ali vklopljeno električno orodje priključite na električno napajanje, lahko pride do nesreče. ■ 4  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 8: Uporaba In Ravnanje Z Akumulatorskim Orodjem

  Obstaja nevarnost eksplozije. 6 . Servis a) Električno orodje dajte v popravilo samo usposobljenemu strokovnemu osebju, ki naj uporablja izključno originalne nadomestne dele. S tem zagotovite, da se ohrani varnost električnega orodja. PSF 4.6 A1   │  5 ■...
 • Seite 9: Varnostna Navodila Za Vijačnike

  Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in aku­ mulatorja ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite zunaj temperaturnega območja, navedenega v navodilih za uporabo. Napač- no polnjenje ali polnjenje zunaj dovoljenega temperaturnega območja lahko uniči akumula- tor in poveča nevarnost požara. ■ 6  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 10: Pred Prvo Uporabo

  ♦ Ločite polnilnik od vira električnega toka. položaj. Stikalo za vklop/izklop je blokirano. Vklop/izklop lučke LED Vklop: ♦ Pritisnite stikalo za vklop/izklop in ga držite pritisnjenega. Izklop: ♦ Spustite stikalo za vklop/izklop PSF 4.6 A1   │  7 ■...
 • Seite 11: Nastavitev Ročaja

  Naprava mora biti zmeraj čista, suha in brez olja ali maziv. ■ V notranjost naprave ne smejo zaiti nobene tekočine. ■ Za čiščenje ohišja uporabljajte krpo. Nikoli ne uporabljajte bencina, topil ali čistil, ki razžirajo umetne snovi. ■ 8  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 12: Garancijski List

  2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike OPOMBA Slovenije. ► Pri orodjih Parkside in Florabest nam pošljite 3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma samo pokvarjeni izdelek brez pribora (npr. izročitve blaga. Datum izročitve blaga je akumulatorja, kovčka za shranjevanje, razviden iz računa.
 • Seite 13: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Tip/oznaka naprave: vijačnik FlashCharge PSF 4.6 A1 Leto izdelave: 9 – 2017 Serijska številka: IAN 293831 Bochum, 27. 9. 2017 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja.
 • Seite 14 Překlad originálu prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PSF 4.6 A1  ...
 • Seite 15: Úvod

  RYCHLONABÍJECÍ ŠROUBOVÁK Rozsah dodávky PSF 4 .6 A1 1 rychlonabíjecí šroubovák PSF 4.6 A1 1 nabíječka PSF 4.6 A1-1 Úvod 5 bitů x 25 mm (v BITBUTLER) 1 magnetický držák bitů Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového 1 přenosný kufřík přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- 1 návod k obsluze...
 • Seite 16: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  úrazu elektrickým proudem. b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povr­ chy jako např. od trubek, topení, sporáků a chladniček. Je-li Vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. PSF 4.6 A1   │  13 ■...
 • Seite 17: Bezpečnost Osob

  že je vypnuté. Pokud máte při pře- spuštění elektrického nářadí. nášení elektrického nářadí prst na spínači, nebo pokud do sítě zapojíte již zapnuté elektrické nářadí, může dojít k úrazu. ■ 14  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 18: Manipulace S Akumulátorovým Nářadím A Jeho Použití

  Hrozí nebezpečí výbuchu. 6 . Servis a) Elektrické nářadí nechte opravovat pouze kvalifikovaným odborným personálem a používejte jen originální náhradní díly. Tím se zajistí, že zůstane zachována bezpečnost elektrického nářadí. PSF 4.6 A1   │  15 ■...
 • Seite 19: Bezpečnostní Pokyny Pro Šroubováky

  Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a aku­ mulátor nebo akumulátorový nástroj nikdy nenabíjejte mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k obsluze. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může vést ke zničení akumulátoru a zvýšit nebezpečí požáru. ■ 16  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 20: Před Uvedením Do Provozu

  ♦ Vyjměte přístroj z nabíječky polohy. Vypínač je zablokovaný. ♦ Odpojte nabíječku od napájecího zdroje. Zapnutí / vypnutí kontrolky LED Zapnutí: ♦ Stiskněte vypínač a podržte jej stisknutý. Vypnutí: ♦ Vypínač pusťte. PSF 4.6 A1   │  17 ■...
 • Seite 21: Nastavení Rukojeti

  Informace o možnostech likvidace vysloužilého části, které jsou vyrobeny ze skla. přístroje Vám poskytne obecní nebo městský úřad. Vadné součásti zlikvidujte jako speciální odpad. ■ 18  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 22: Servis

  Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. UPOZORNĚNÍ ► U nástrojů Parkside a Florabest zašlete, pro- sím, výlučně vadnou část bez příslušenství (např. akumulátor, úložný kufřík, montážní nářadí atd.). Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete...
 • Seite 23: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ/označení přístroje: Rychlonabíjecí šroubovák PSF 4.6 A1 Rok výroby: 09 ­ 2017 Sériové číslo: IAN 293831 Bochum, 27.09.2017 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 24 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 PSF 4.6 A1 DE │...
 • Seite 25: Einleitung

  FLASHCHARGE-SCHRAUBER Lieferumfang PSF 4 .6 A1 1 FlashCharge-Schrauber PSF 4.6 A1 1 Ladegerät PSF 4.6 A1-1 Einleitung 5 Bits x 25 mm (im BITBUTLER) 1 Magnetischer Bithalter Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Tragekoffer Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Bedienungsanleitung Produkt entschieden.
 • Seite 26: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. PSF 4.6 A1 DE │ AT │ CH   │  23 ■...
 • Seite 27: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor gefährlich und muss repariert werden. Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerk- ■ 24  │   DE │ AT │ CH PSF 4.6 A1...
 • Seite 28: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Öl und Fett. Rutschige stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere erhalten bleibt. Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. PSF 4.6 A1 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Seite 29: Sicherheitshinweise Für Schrauber

  Sie den Akku oder das Akkuwerk­ zeug niemals außerhalb des in der Betriebs­ anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. ■ 26  │   DE │ AT │ CH PSF 4.6 A1...
 • Seite 30: Vor Der Inbetriebnahme

  Mittelposition. Der EIN-/AUS-Schalter ist blockiert. LED-Lampe ein- / ausschalten Einschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter halten Sie ihn gedrückt. Ausschalten: ♦ Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter los. PSF 4.6 A1 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 31: Griff Einstellung

  Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere der Geräte gelangen. ■ Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungs- mittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. ■ 28  │   DE │ AT │ CH PSF 4.6 A1...
 • Seite 32: Garantie Derkompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. PSF 4.6 A1 DE │ AT │ CH   │  29...
 • Seite 33: Service

  Importeur HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst senden Sie bitte ausschließlich den defekten die benannte Servicestelle. Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 34: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: FlashCharge-Schrauber PSF 4.6 A1 Herstellungsjahr: 09 ­ 2017 Seriennummer: IAN 293831 Bochum, 27.09.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 35 ■ 32  │   DE │ AT │ CH PSF 4.6 A1...
 • Seite 36 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacij · Stav informací · Stand der Informationen: 11 / 2017 · Ident.-No.: PSF4.6A1-092017-1 IAN 293831...