Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSF 4.6 A1 Originalbetriebsanleitung

Flashcharge-schrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
FLASHCHARGE SCREWDRIVER PSF 4.6 A1
FLASHCHARGE ODVIJAČ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ВИНТОВЕРТ FLASHCHARGE
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 293831
ŞURUBELNIŢĂ FLASHCHARGE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
FLASHCHARGE-SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSF 4.6 A1

 • Seite 1 FLASHCHARGE SCREWDRIVER PSF 4.6 A1 FLASHCHARGE ODVIJAČ ŞURUBELNIŢĂ FLASHCHARGE Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ВИНТОВЕРТ FLASHCHARGE FLASHCHARGE-SCHRAUBER Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Originalbetriebsanleitung IAN 293831...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PSF 4.6 A1  ...
 • Seite 5: Uvod

  . Prije uporabe proizvoda upoznajte se FlashCharge sa svim napomenama za rukovanje i sa svim sigur- odvijač: PSF 4.6 A1 nosnim napomenama . Proizvod koristite isključivo Nazivni napon: 4 .6 V na opisani način i u navedenim područjima upora- (istosmjerna struja) be .
 • Seite 6: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  štednjaci ili hladnjaci. Rizik od strujnog udara veći je kada je tijelo uzemljeno . c) Električni alat zaštitite od kiše i vlage. Prodi- ranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara . PSF 4.6 A1   │  3 ■...
 • Seite 7: Sigurnost Osoba

  čitale upute nemojte dozvoliti da koriste ure- Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu đaj. Električni alat je opasan ako njime rukuju električnog alata mogu uzrokovati ozljede . neiskusne osobe . ■ 4  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 8: Korištenje I Rukovanje Baterijskim Alatom

  ! Ne otvarati kućište proizvoda 6 . Servis a) Popravak električnog alata prepustite isključivo kvalificiranim stručnjacima i koristite samo originalne rezervne dijelove. Na taj način osiguravate trajnu sigurnost električnog alata . PSF 4.6 A1   │  5 ■...
 • Seite 9: Sigurnosne Napomene Za Odvijače

  Poštujte sve naputke za punjenje i bateriju ili baterijski alat nikada ne punite izvan područja temperature navedenog u uputama za rad. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopušte- nog područja temperature može uništiti bateriju i povećati opasnost od požara . ■ 6  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 10: Prije Uključivanja Uređaja

  Gurnite prekidač za promjenu smjera okretanja u srednji položaj . Prekidač UKLJ/ISKLJ blokiran . Uključivanje / isključivanje LED svjetiljke Uključivanje: ♦ Pritisnite prekidač UKLJ/ISKLJ i držite ga pritisnutim . Isključivanje: ♦ Pustite prekidač UKLJ/ISKLJ PSF 4.6 A1   │  7 ■...
 • Seite 11: Podešavanje Ručke

  . prekidača, baterija, kalupa za pečenje O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja ili dijelova izrađenih od stakla . možete se informirati u gradskom ili općinskom poglavarstvu . Neispravne dijelove zbrinite kao posebni otpad . ■ 8  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 12: Servis

  . DE - 44867 BOCHUM NAPOMENA NJEMAČKA ► Kod alata Parkside i Florabest molimo Vas da www .kompernass .com pošaljete isključivo neispravan proizvod bez opreme (npr . baterije, kofer za čuvanje, alat za montažu i slično) . Na stranici www .lidl-service .com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike,...
 • Seite 13: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  Tip / naziv uređaja: FlashCharge odvijač PSF 4 .6 A1 Godina proizvodnje: 09 - 2017 Serijski broj: IAN 293831 Bochum, 27 .09 .2017 . Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda . ■ 10  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 14 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21   │  11 ■ PSF 4.6 A1...
 • Seite 15: Introducere

  Date tehnice privind siguranţa, utilizarea și eliminarea . Înainte Şurubelniţă de utilizarea produsului, familiarizaţi-vă cu toate FlashCharge: PSF 4.6 A1 indicaţiile privind utilizarea și siguranţa . Utilizaţi (curent continuu) Tensiune nominală: 4,6 V produsul numai în modul descris și numai în dome- niile de utilizare menţionate .
 • Seite 16: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  și frigiderelor. În cazul în care contactul există, riscul de electrocutare este crescut . c) Nu expuneţi sculele electrice la ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într-o sculă electri- că crește riscul de electrocutare .   │  13 ■ PSF 4.6 A1...
 • Seite 17: Siguranţa Persoanelor

  Această măsură de precauţie împie- electrice deja pornite la alimentarea cu curent dică pornirea neintenţionată a sculei electrice . poate provoca accidentări . ■ 14  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 18: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Cu Acumulator

  în situaţii neprevăzute . 6 . Service a) Solicitaţi repararea sculei dvs. electrice numai de către personal calificat și numai cu piese de schimb originale. Astfel se asigură menţinerea siguranţei sculei electrice .   │  15 ■ PSF 4.6 A1...
 • Seite 19: Indicaţii De Siguranţă Pentru Mașina De Înșurubat

  în afara domeniului de temperaturi indicat în instrucţiunile de utilizare. Încărcarea greșită sau încărcarea în afara domeniului de temperaturi admis poate distruge acumulatorul și poate crește pericolul de incendiu . ■ 16  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 20: Înainte De Punerea În Funcţiune

  în poziţia centrală . Comutatorul PORNIT/ curent . OPRIT este blocat . Pornirea/oprirea lămpii cu led Pornirea: ♦ Apăsaţi comutatorul PORNIT/OPRIT și ţineţi-l apăsat . Oprirea: ♦ Eliberaţi comutatorul PORNIT/OPRIT   │  17 ■ PSF 4.6 A1...
 • Seite 21: Poziţia Mânerului

  și să nu prezinte urme de ulei sau unsori . ■ Trebuie evitată pătrunderea lichidelor în interio- rul aparatelor . ■ Pentru curăţarea carcasei utilizaţi o lavetă . Nu utilizaţi niciodată benzină, solvenţi sau agenţi de curăţare care atacă materialul plastic . ■ 18  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 22: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  Apoi puteţi expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poştale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta .   │  19 ■ PSF 4.6 A1...
 • Seite 23: Service-Ul

  INDICAŢIE Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea ► În cazul sculelor Parkside și Florabest trimiteţi adresă nu reprezintă o adresă pentru service . numai articolul defect, fără accesorii (de Contactaţi mai întâi centrul de service indicat .
 • Seite 24: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  Tip/denumire aparat: Şurubelniţă FlashCharge PSF 4 .6 A1 Anul de fabricaţie: 09 - 2017 Număr de serie: IAN 293831 Bochum, 27 .09 .2017 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .   │  21 ■ PSF 4.6 A1...
 • Seite 25 ■ 22  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 26 Превод на оригиналната декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . 34 PSF 4.6 A1  ...
 • Seite 27: Въведение

  продукт . То съдържа важни указания относно Технически характеристики безопасността, употребата и предаването за Ввинтоверт отпадъци . Преди да използвате продукта, се FlashCharge: PSF 4.6 A1 запознайте с всички указания за обслужване и Номинално безопасност . Използвайте продукта единствено напрежение: 4,6 V (прав...
 • Seite 28: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  действителност не се използва . Това може които не са правени промени, и подходящи- да намали значително вибрационното те електрически контакти намаляват риска натоварване за целия работен период от от токов удар . време . PSF 4.6 A1   │  25 ■...
 • Seite 29: Безопасност На Хората

  то на лични предпазни средства като прахо- защитна маска, устойчиви на плъзгане за- щитни обувки, каска или антифони – в зависимост от вида и приложението на електрическия инструмент – намалява рис- ка от наранявания . ■ 26  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 30: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  нително медицинска помощ. Изтичащият от режещи инструменти с остри режещи ръбо- акумулаторната батерия електролит може ве се заклинват по-рядко и се направляват да доведе до раздразнения на кожата или по-лесно . изгаряния . PSF 4.6 A1   │  27 ■...
 • Seite 31: Сервиз

  ни моменти, предизвикващи обратен откат . ■ При работи по уреда, както и транспор- тиране респ. съхраняване, поставяйте превключвателя за посоката на въртене в средно положение (блокиране). По този начин предотвратявате непредвидено задейс- тване на електрическия инструмент . ■ 28  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 32: Указания За Безопасност За Зарядни Устройства

  или негов представител, за да се избегнат опасности . Включване: ♦ За пускане в експлоатация на уреда натис- нете и задръжте натиснат превключвателя за включване/изключване Изключване: ♦ За изключване на уреда отпуснете превключ- вателя за включване/изключване PSF 4.6 A1   │  29 ■...
 • Seite 33: Превключване На Посоката На Въртене

  Информация относно възможностите за преда- винта без хлабина . ване за отпадъци на излезлия от употреба уред можете да получите от вашата общинска или градска управа . Предайте дефектните компоненти за изхвърля- не като специални отпадъци . ■ 30  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 34: Гаранция

  ремонтирани части . За евентуално наличните рекламация . повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането . Евентуалните ремонти след изтичане на гаран- ционния срок са срещу заплащане . PSF 4.6 A1   │  31 ■...
 • Seite 35: Сервизно Обслужване

  запазването на безопасността на уреда . транспортна опаковка . България УКАЗАНИЕ Тел .: 00800 111 4920 ► При инструментите Parkside и Florabest Е-мейл:kompernass@lidl .bg моля изпращайте единствено дефектния IAN 293831 артикул без принадлежностите (напр . аку- мулаторна батерия, куфар за съхранение, монтажни...
 • Seite 36 по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок ремонта й, и не трябва да понася значителни за предявяване на иск, различен от срока неудобства . по ал . 1 . PSF 4.6 A1   │  33 ■...
 • Seite 37: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  Тип/Обозначение на уреда: Винтоверт FlashCharge PSF 4 .6 A1 Година на производство: 09 - 2017 Сериен номер: IAN 293831 Бохум, 27 .9 .2017 г . Семи Угузлу – Мениджър качество – Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване . ■ 34  │   PSF 4.6 A1...
 • Seite 38 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 PSF 4.6 A1 DE │...
 • Seite 39: Einleitung

  Technische Daten Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie FlashCharge- sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- Schrauber: PSF 4.6 A1 und Sicherheitshinweisen vertraut . Benutzen Sie das (Gleichstrom) Nennspannung: 4 .6 V Produkt nur wie beschrieben und für die angegebe- nen Einsatzbereiche .
 • Seite 40: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist . PSF 4.6 A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor gefährlich und muss repariert werden . Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerk- ■ 38  │   DE │ AT │ CH PSF 4.6 A1...
 • Seite 42: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Öl und Fett. Rutschige stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere erhalten bleibt . Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen . PSF 4.6 A1 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 43: Sicherheitshinweise Für Schrauber

  Sie den Akku oder das Akkuwerk- zeug niemals außerhalb des in der Betriebs- anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PSF 4.6 A1...
 • Seite 44: Vor Der Inbetriebnahme

  . LED-Lampe ein- / ausschalten Einschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter halten Sie ihn gedrückt . Ausschalten: ♦ Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter los . PSF 4.6 A1 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 45: Griff Einstellung

  Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere der Geräte gelangen . ■ Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein Tuch . Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungs- mittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PSF 4.6 A1...
 • Seite 46: Garantie Derkompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . PSF 4.6 A1 DE │ AT │ CH   │  43...
 • Seite 47: Service

  Importeur HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst senden Sie bitte ausschließlich den defekten die benannte Servicestelle . Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein .
 • Seite 48: Original-Konformitätserklärung

  Typ / Gerätebezeichnung: FlashCharge-Schrauber PSF 4 .6 A1 Herstellungsjahr: 09 - 2017 Seriennummer: IAN 293831 Bochum, 27 .09 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten . PSF 4.6 A1 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49 ■ 46  │   DE │ AT │ CH PSF 4.6 A1...
 • Seite 50 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Stand der Informationen: 11 / 2017 · Ident.-No.: PSF4.6A1-092017-1 IAN 293831...