Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSHL 2 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 B1
GB
AUTOMATIC WELDING HELMET
Assembly, operating and safety instructions
Translation of the original instructions
CZ
AUTOMATICKÁ SVAŘOVACÍ
PŘILBA
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
Originální návod k obsluze
DE
AT
CH
AUTOMATIK - SCHWEISSHELM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 314800
SI
AVTOMATSKA ČELADA
ZA VARJENJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA
PRILBA
Návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia
Originálny návod na obsluhu
SI
CZ
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PSHL 2 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSHL 2 B1

 • Seite 1 AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 B1 AVTOMATSKA ČELADA AUTOMATIC WELDING HELMET ZA VARJENJE Assembly, operating and safety instructions Translation of the original instructions Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Prevod originalnega navodila za uporabo AUTOMATICKÁ SVAŘOVACÍ AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA PŘILBA PRILBA Návod k obsluze a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Než začnete číst tento návod k obsluze, rozložte stránku s obrázky a seznamte se se všemi funkcemi zařízení.
 • Seite 3 11 12...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ..................Page Introduction ......................Page Intended use ......................Page Parts Description ....................Page Technical Data ......................Page Scope of delivery ....................Page Safety instructions ....................Page Initial use ......................Page Troubleshooting ....................Page Cleaning and Maintenance ................Page Storage ........................Page Environmental instructions and disposal information ....Page Warranty and service information ............Page...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used Introduction

  Made from recycling material ronmentally friendly manner! Automatic Welding Helmet adjustment wheel and is also adjustable for PSHL 2 B1 flying sparks during grinding work. Only use the product as described and for its indicat- ed purpose. Keep these instructions in a safe z Introduction place.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction/ Safety instructions All technical data about this Sensitivity setting welding helmet is on the label, Delay setting LED Lighting switch please learn about this product‘s Battery compartment technical facts. Bracket Arc sensor The product is not suitable for „ Battery laser welding.
 • Seite 8 Safety instructions Do not use any alcohol, fuel ture the product will age over „ or diluting agents to clean the time. This can result in break- ADF filter. Do not place the ages on the welding helmet, ADF filter in water. for example.
 • Seite 9 Safety instructions The ADF filter is an electronic tion (damages the eyes) – pri- „ product that is not waterproof. or to each use check whether Please ensure it is kept dry the eye protection exhibits the and clean and not stored in a necessary scale number.
 • Seite 10 Safety instructions experience and / or knowl- temperature has not been edge, so long as they are su- reached or is exceeded. pervised or instructed in the Clean the filter, the surface of „ safe use of the device and un- the helmet and the solar cells derstand the associated risks.
 • Seite 11: Initial Use

  Safety instructions / Initial use ly after the letter for the impact Adjust the welding helmet with the help „ intensity, i. e. FT, BT or AT. If the of the headband . Turn the rear control dial headband in order to adjust the letter for the impact intensity is welding helmet to the respective head not followed by the letter T, the...
 • Seite 12 Initial use Table for setting the darkening shades Arc current (ampere) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 Grinding function - automatic dimming not active Grind SMAW TIG / GTAW (heavy) (light) 10 11 SMAW: welding with coated PAC: plasma cutting...
 • Seite 13 Initial use Delay setting Battery replacement You can adjust the delay setting If the battery charge level is too low you can „ configure whether or not the auto- replace the batteries. A low battery charge darkening feature should be switched level is indicated with a red warning light on off immediately after stopping welding the Battery display...
 • Seite 14: Troubleshooting

  Troubleshooting / Cleaning and ... / Storage / Environmental instructions ... z Troubleshooting Error Cause Solution The filter does not darken in a The protector does not darken in a Clean the protector or replace it. normal way or flickers. normal way or flickers.
 • Seite 15: Warranty And Service Information

  ... / Warranty and service information Ordinance) to return any and all used exchange of the device does not begin a batteries. Batteries containing harmful new warranty period. substances are labelled with the adjacent symbol, which indicates the prohibition on Extent of warranty disposal in household waste.
 • Seite 16: Service

  Only use original accessory parts: CMC = manufacturer code 1 = optical class Black variant / Variant with flames F = mechanical strength (PSHL 2 B1, Item no.:2182/2183): (low-energy impact at 45 m/s) • Viewing pane (CMC 1F CE): CE = CE symbol) 118 mm x 95 mm x 1.0 mm...
 • Seite 17: Label Meanings Eu Declaration Of Conformity

  DIN CERTCO Gesellschaft für sharp image if it is necessary for the Konformitätsbewertung mbH identification of the PPE): Alboinstrasse 56 Welder visor PSHL 2 B1, 12103 Berlin item no. 2182, welder visor PSHL 2 Notified body number 0196 B1, item no. 2183...
 • Seite 18 EC type Automatic welder protective filter examination and issued the EC type exami- with manually adjustable protec- nation certificate CXXXXCMC/R0, CXXXXC- tion level PSHL 2 B1, item no. 2182, MC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, 2183 CXXXXCMC/R0. St. Ingbert, 11.01.19 On behalf of M. Sc. Alexander Hoffmann –...
 • Seite 21 Tartalomjegyzék Legenda uporabljenih piktogramov ............Stran Uvod ............................Stran Predvidena uporaba ......................Stran Opis delov ..........................Stran Tehnični podatki ........................Stran Obseg dobave ........................Stran Varnostni napotki .....................Stran Začetek uporabe .......................Stran Odprava napak ......................Stran Čiščenje in vzdrževanje ..................Stran Skladiščenje .........................Stran Okoljevarstveni napotki in navodila za odlaganje ......
 • Seite 22: Legenda Uporabljenih Piktogramov Uvod

  Baterije odstranite okolju materiala prijazno Avtomatska čelada za rabljajte samo tako, kot je opisano, in samo varjenje PSHL 2 B1 za predviden namen uporabe. Ta navodila dobro shranite. Če izdelek odstopite no- vemu lastniku, mu zraven izročite tudi vse z Uvod dokumente.
 • Seite 23: Tehnični Podatki

  Uvod / Varnostni napotki uporabo se seznanite z apara- Nastavitvijo občutljivosti tom, njegovo pravilno uporabo Nastavitvijo zakasnitve LED stikalom in varnostnimi napotki. Na tipski Predala baterije ploščici so navedeni vsi tehnični Ročaj podatki te čelade za varjenje, Senzor obloka zato se pozanimajte o tehničnih Baterija dejstvih tega izdelka.
 • Seite 24 Varnostni napotki uporabljajte alkohola, bencina nastanejo poškodbe loma. ali razredčila. Ne postavljajte Takšne poškodbe lahko pri- filtra ADF v vodo. vedejo do nezadostne zaščite Reakcijski čas tekočega varilne čelade. V tem primeru „ kristala ADF se upočasni, ko mora uporabnik nemudoma je temperatura okolja nižja, zamenjati varilno čelado.
 • Seite 25 Varnostni napotki Nepravilna uporaba lahko zaščita) – Vedno preverite, „ povzroči poškodbe uporabni- ali je prisoten pravilen zaščitni ka in druge vrste bolezni. učinek. Preverite filter pred vsako Uporaba izdelka v primeru „ „ uporabo. Če menite, da funk- velikih prašnih delcev (po- cija in videz nista pravilna, škodba, nesreča).
 • Seite 26 Varnostni napotki pride med uporabo. Otroci praske ali je poškodovan, se ne smejo igrati z napravo. ga zamenjajte. Otroci ne smejo brez nadzora Čelada za varjenje ne ščiti „ izvajati čiščenja in vzdrževa- pred udarci. nja. Uporaba, čiščenje in „ Čelada za varjenje s samo- skladiščenje lahko zmanjša „...
 • Seite 27: Začetek Uporabe

  Varnostni napotki / Začetek uporabe turi za zaščito pred delci, ki letijo zunanje strani vizirja. Čelado za varjenje nastavite s pomočjo- z visoko hitrostjo. „ naglavnega traku . Zavrtite odzadnji vrtljivi regulator traku za glavo , da varilno čelado prilagodite velikosti glave z Začetek uporabe in stranski vrtljivi regulator traku za glavo...
 • Seite 28 Začetek uporabe SMAW: varjenje z oplaščenimi PAC: plazemsko rezanje elektrodami PAW: plazemsko varjenje MIG (težko): MIG varjenje težkih kovin Grind: Brusilna funkcija: samodejna MIG (lahko): MIG varjenje lahkih kovin in zatemnitev ni aktivna. Nastavitev legiranih uporabljajte samo v primerih, ko TIG / GTAW: varjenje z inertnim plinom varilne čelade ne uporabljate za MAG:...
 • Seite 29: Odprava Napak

  Začetek uporabe / Odprava napak Zamenjava baterije Prek predala za baterije lahko zamenjate baterije z nizkim stanjem napolnjenosti. Nizko stanje baterije je na prikazu baterije prikazano z rdečo opozorilno lučko. Za odpiranje predala za baterije „ rate pokrov predala za baterije zavr- teti v nasprotni smeri urinega kazalca (glejte sliko B).
 • Seite 30: Čiščenje In Vzdrževanje

  Čiščenje in ... / Skladiščenje / Okoljevarstveni napotki in ... / Napotki v zvezi ... z Čiščenje in vzdrževanje zbiranje odpadkov svojega mesta ali občine ali jih vrnite trgovcu. S tem boste izpolnili Za čiščenje ohišja čelade ne upo- zakonske dolžnosti in pomembno prispevali „...
 • Seite 31: Potek V Primeru Uveljavljanja Garancije

  Obvezno se Črna različica / Različica s plameni je treba izogibati namenom uporabe in na- (PSHL 2 B1, št. izd.: 2182/2183): činom ravnanja, ki jih navodila za uporabo odsvetujejo ali pred katerimi svarijo. •...
 • Seite 32: Pomen Oznake

  CE = znak CE čici) / 2183 (v različici s plameni) Lupina čelade za varjenje: Leto izdelave: 2019/25 CMC EN 175 F CE (CXXXXCMC, Model: PSHL 2 B1 CXXXXCMC) 2. Ime in naslov proizvajalca ter, če je Identifikacija proizvajalca: CMC potrebno, njegovega pooblaščenega Številka uporabljenega standarda: EN 175...
 • Seite 33 št. izd. 2182, varilni ščitnik za oči PSHL 2 B1, št. izd. 2183 Kontrolno okence brez delovanja fi ltra PSHL 2 B1, št. izd. 2182, 2183 5. Predmet izjave, ki je opisan pod točko 4, je v skladu z ustrezno usklajevalno zakono- dajo Unije: Elektromagnetna združljivost...
 • Seite 34 Izjava o skladnosti EU drugimi tehničnimi specifikacijami: EN 166:2001 EN 175:1997 EN 379:2009. 7. Priglašeni organ za certificiranje DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitäts- bewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, priglašeni organ 0196, je izvedel pregled tipa EU in izdal certifikat o ES- pregledu tipa CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/ R0,CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0.
 • Seite 35: Garancijski List

  Garancijski list Garancijski list Avtomatska čelada za varjenje IAN 314800 PSHL 2 B1 C. M. C. GmbH Pooblaščeni serviser: Katharina-Loth-Str. 15, Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 66386 St. Ingbert,Nemčija S tem garancijskim listom «C. M. C. GmbH, Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St.
 • Seite 37 Obsah Vysvětlení použitých piktogramů ..............Strana 38 Úvod ............................Strana 38 Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 38 Popis dílů ...........................Strana 38 Technické údaje ........................Strana 39 Obsah dodávky .........................Strana 39 Bezpečnostní pokyny ....................Strana 39 Uvedení do provozu ....................Strana 43 Odstranění poruch ....................Strana 46 Čištění...
 • Seite 38: Vysvětlení Použitých Piktogramů

  Baterie zlikvidujte materiálu ekologickým způsobem! Automatická svařovacί ská kukla je vybavena ochranným stupněm přilba PSHL 2 B1 podle DIN plynule, nastavitelným pomocí postranního nastavovacího kolečka a je nastavitelná i k ochraně před odlétajícími z Úvod jiskrami při broušení. Používejte výrobek jen podle popisu a jen v udaných oblas-...
 • Seite 39: Technické Údaje

  Úvod / Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Ultrafi alový fi ltr Regulátor ztmavění Baterií indikace Prosíme, přečtěte si úplně Tlačítka Test tento návod k použití a řiďte se Nastavení citlivosti Nastavení zpoždění uvedenými pokyny. Seznamte LED vypínače se pomocí návodu k použití Přihrádce baterie s přístrojem, jeho správným Třmen...
 • Seite 40 Bezpečnostní pokyny ní sklo. V opačném případě leptavými kapalinami. může dojít k poškození filtru Doba životnosti závisí na řadě „ ADF. individuálních faktorů, jako je Neprovádějte bez souhlasu používání, čištění, skladování „ žádné úpravy/výměny na a údržba. V případě poškoze- svářečské...
 • Seite 41 Bezpečnostní pokyny hoření, avšak v případě pří- ností a stupněm ochrany mého kontaktu s otevřeným výrobku. plamenem nebo při přiblíže- Překročení doby životnos- „ ní k objektu o vysoké teplotě ti (nedostatečná ochrana) – může svářečská přilba začít Před každým použitím zkon- hořet nebo se natavovat.
 • Seite 42 Bezpečnostní pokyny Neodborné použití ochrany každým svařováním automa- „ očí (zranění, nehoda). Zaříze- tické ztemnění nastavené. ní pro ochranu očí se smí Bezpečnostní vizír se nesmí „ používat výhradně pro práce otevírat. Chrání filtr před popsané v návodu k použití. nečistotami a poškozením.
 • Seite 43: Uvedení Do Provozu

  Bezpečnostní pokyny / Uvedení do provozu částeček kovu odlétajících vel- Odstraňte ochranou fólii z vnitřní a vnější „ strany vizíru. kou rychlostí ohrozit uživatele, Nastavte svářečskou kuklu pomocí „ jestliže nosí přídavně dioptrické hlavového pásku . Přizpůsobení brýle. svářečské kukly velikosti hlavy vykonáte otáčením zadního otočného regulátoru hlavového pásku a zaaretování...
 • Seite 44 Uvedení do provozu Tabulka pro nastavení stupňů ztemnění Proud světelného oblouku (ampéry) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 Funkce broušení – Automatické zatmavení není aktivní Grind SMAW TIG / GTAW (těžké) (lehce) 10 11 SMAW: svařování...
 • Seite 45 Uvedení do provozu Nastavení zpoždění musíte otočit kryt přihrádky na baterie Pomocí nastavení zpoždění můžete proti směru hodinových ručiček (viz „ v závislosti na prováděném sváření obrázek B). určit, jestli se má automatické ztemnění Po odstranění krytu přihrádky na baterie „...
 • Seite 46: Odstranění Poruch

  Odstranění poruch / Čištění a údržba / Skladování / Ekologické ... z Odstranění poruch Chyba Příčina Řešení Filtr se neztemňuje pravidel- Protektor je znečištěný nebo Vyčistěte protektor nebo ho ně resp. bliká. vadný. vyměňte. Senzor pro světelný oblouk Vyčistěte povrch senzoru není...
 • Seite 47: Pokyny K Záruce A Provádění Servisu

  Ekologické ... / Pokyny k záruce a provádění servisu z Rozsah záruky označeny tímto symbolem. Symbol upozorňuje na zákaz likvidace spolu s domovním odpadem. Označení převažují- Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí cího těžkého kovu: Cd = kadmium, Hg = podle přísných kvalitativních směrnic rtuť, Pb = olovo a před odesláním prošel výstupní...
 • Seite 48: Servis

  Používejte jen originální příslušenství a díly. • Přední sklo: CMC 1 F CE Varianta černá / Varianta s plameny CMC = zkratka výrobce (PSHL 2 B1, č. prod. 2182/2183): 1 = optická třída Přední sklo (CMC 1F CE): F = mechanická pevnost 118 mm x 95 mm x 1,0 mm (náraz s níkou energií...
 • Seite 49: Prohlášení O Shodě Eu

  Alboinstrasse 56 12103 Berlin Notifi ed body number 0196 z Prohlášení o shodě EU Skla bez funkce fi ltru PSHL 2 B1, č. prod. 2182, 2183 1. Osobní ochranná pomůcka (číslo produktu, typu, šarže nebo sériové číslo): Automatická svařovacί přilba IAN: 314800 Sériové...
 • Seite 50 Prohlášení o shodě EU Skla bez funkce fi ltru PSHL 2 B1, 6. Odkazy na příslušné harmonizované č. prod. 2182, 2183 normy nebo jiné technické specifi kace, na jejichž základě se shoda prohlašuje, včetně data norem nebo jiných technických specifi kací:...
 • Seite 53 Úvod / Bezpečnostné pokyny Legenda použitých piktogramov ............... Strana Úvod ..........................Strana Použitie v súlade so stanoveným účelom ..............Strana Popis dielov ........................Strana Technické údaje ......................Strana Obsah balenia ........................ Strana Bezpečnostné pokyny ..................Strana Uvedenie do prevádzky ..................Strana Čistenie a údržba ....................
 • Seite 54: Legenda Použitých Piktogramov Úvod

  Vyrobené z recyklovaného Batérie zlikvidujte ekologicky! materiálu Automatická zváracia prilba nule nastaviteľným stupňom ochrany DIN PSHL 2 B1 s bočným nastavovacím kolieskom a dá sa nastaviť aj na ochranu pred odletujúcimi iskrami pri brúsení. Používajte výrobok iba z Úvod tak, ako je popísané, a pre uvedené oblasti použitia.
 • Seite 55: Technické Údaje

  Úvod / Bezpečnostné pokyny správnym používaním a jeho Indikátor nízkeho stavu nabitia batérie bezpečnostnými pokynmi sa Testovacie tlačidlo Nastavenie citlivosti zoznámte prostredníctvom tohto Nastavenie oneskorenia návodu na použitie. Na typovom Spínač osvetlenia LED štítku sú uvedené všetky tech- Priehradka na batériu Držadlo nické...
 • Seite 56 Bezpečnostné pokyny stavte prácu a ihneď sa obráť- starne. V dôsledku toho te na predajcu. sa môžu na zváracej Na čistenie filtra ADF kukle vyskytnúť praskliny. „ nepoužívajte alkohol, benzín Pri takýchto poškodeniach „ ani riedidlá. Filter ADF nepo- zváracia kukla nedokáže nárajte do vody.
 • Seite 57 Bezpečnostné pokyny Filter ADF je elektronický nosť ochranných okuliarov. „ výrobok, ktorý nie je vodotes- Použitie ochrany zraku bez „ ný. Dbajte na to, aby bol skla- filtračného účinku proti optic- dovaný v suchu a na kému žiareniu (poškodenie čistom mieste, nie vo vlhkých zraku) –...
 • Seite 58 Bezpečnostné pokyny zranenia alebo nehody. filtra pred nečistotami Toto zariadenie smú používať a poškodením. „ deti od 16 rokov, ako aj oso- Keď filter automaticky nes- „ by s obmedzenými fyzickými, tmavne, okamžite ukončite senzorickými alebo duševný- zvárací proces a obráťte sa mi schopnosťami alebo na výrobcu.
 • Seite 59: Uvedenie Do Prevádzky

  Bezpečnostné pokyny / Uvedenie do prevádzky bežných dioptrických okuliaroch, nosti, pred použitím ho bezpodmienečne môžu pri pôsobení častíc s vy- vymeňte. V opačnom prípade hrozia ťažké zranenia. sokou rýchlosťou v dôsledku prenosu nárazov predstavovať Odstráňte ochrannú fóliu z vnútornej aj „...
 • Seite 60 Uvedenie do prevádzky Tabuľka na nastavenie stupňov stmavnutia Prúd elektrického oblúka (ampéry) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 Funkcia brúsenia – automatické stmavenie nie je aktívne. Grind SMAW (ťažké kon- štrukcie) (ľahké kon- štrukcie) (leicht) 10 11 SMAW:...
 • Seite 61: Čistenie A Údržba

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba stráňte regulátor stmavnutia na von- tmavšom okolitom prostredí a pri svetlej- kajšej strane zváracej kukly a následne šom okolitom prostredí ho opäť vypne. To uvoľnite maticu, ktorá sa nachádza pod slúži na osvetlenie zváraných predmetov regulátorom (pozri časť...
 • Seite 62: Skladovanie

  ... / Skladovanie / Informácie o ochrane životného ... / Informácie týkajúce ... z Informácie týkajúce sa handričkou navlhčenou v dezinfekčnom záruky a servisu prostriedku. Záruka spoločnosti Creative z Skladovanie Marketing & Consulting GmbH Zariadenie uschovávajte na suchom Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na „...
 • Seite 63: Postup V Prípade Poškodenia V Záruke

  Je potrebné bezpodmienečne sa vyhnúť Variant čierna / Variant s plameňmi takým účelom použitia a konaniam, ktoré sa (PSHL 2 B1, č. výr.: 2182/2183): v tomto návode na použitie neodporúčajú • Vonkajšie sklo (CMC 1B CE): alebo pred ktorými vás varujeme.
 • Seite 64: Význam Označenia Eú Vyhlásenie O Zhode

  Sériové číslo: 2182 (variant čierna)/ CE = značka CE 2183 (variant s plameňmi) Rok výroby: 2019/25 Škrupina zváracej kukly: CMC EN 175 Model: PSHL 2 B1 F CE (CXXXXCMC, CXXXXCMC) 2. Názov a adresa výrobcu a prípadne splnomocnenej osoby: Identifikácia výrobcu: CMC C.M.C.
 • Seite 65 OOP): ochrany PSHL 2 B1, č. výr. 2182, Zvárací tvárový ochranný štít PSHL 2183 2 B1, č. výr. 2182, zvárací tvárový...
 • Seite 66 EÚ vyhlásenie o zhode vrátane dátumu noriem, príp. iných technic- kých špecifikácií: EN 166:2001 EN 175:1997 EN 379:2009. 7. Notifikovaný certifikačný orgán DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitäts- bewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlín, Notified body number 0196, vykonal typovú skúšku EÚ a vystavil osved- čenie o typovej skúške EÚ...
 • Seite 69 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .................Seite Teilebeschreibung ....................Seite Technische Daten ....................Seite Lieferumfang ......................Seite Sicherheitshinweise ..................Seite Inbetriebnahme ....................Seite Fehlerbehebung ....................Seite Reinigung und Wartung ................Seite Lagerung .......................Seite Umwelthinweise und Entsorgungsangaben ........Seite Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite Garantiebedingungen ....................Seite Garantieumfang...
 • Seite 70: Legende Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Hergestellt aus Recycling- Entsorgen Sie Batterien material umweltgerecht! Automatik-Schweißhelm Verzögerung zum Schutz vor Nachglühen). PSHL 2 B1 Der Schweißhelm verfügt über eine stufenlos einstellbare DIN-Schutzstufe mit seitlichem Stellrad und ist auch auf Funkenflug bei z Einleitung Schleifarbeiten einstellbar. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die...
 • Seite 71: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise UV-Filter Verdunklungsregler Batterie - Anzeige Bitte lesen Sie die Gebrauchs- Test - Taste anweisung sorgfältig durch und Sensibilitätseinstellung beachten Sie die beschriebe- Verzögerungseinstellung nen Hinweise. Machen Sie sich LED - Beleuchtungsschalter Batteriefach anhand dieser Gebrauchsan- Bügel weisung mit dem Gerät, dessen Lichtbogensensor richtigem Gebrauch sowie den...
 • Seite 72 Sicherheitshinweise Die Vorsatzscheibe muss an Gegenstände, um die Sicht- „ der Außenseite des ADF-Filter scheiben des Filters auszutau- installiert werden. Andernfalls schen. kann der ADF-Filter beschädigt Reinigen Sie regelmäßig die „ werden. Oberflächen von ADF-Filter, Nehmen Sie keinerlei Än- Sensor und Solarzellen. „...
 • Seite 73 Sicherheitshinweise können sich geschmolzene Me- vor jeder Verwendung. Sobald talltropfen durch den ADF-Filter Ihnen Funktion und Aussehen brennen und zu Verletzungen nicht mehr in Ordnung er- beim Benutzer führen. scheint, dürfen Sie diesen nicht Wenn der Filter defekt ist, muss weiterverwenden.
 • Seite 74 Sicherheitshinweise gen Spritzer (unzureichender oder Mangel an Erfahrung und Schutz) - Überprüfen Sie stets, Wissen benutzt werden, wenn ob die korrekte Schutzwirkung sie beaufsichtigt oder bezüglich vorhanden ist. des sicheren Gebrauchs des Verwendung des Produkts Gerätes unterwiesen wurden „ gegen große Staubpartikel und die daraus resultierenden (Verletzung, Unfall).
 • Seite 75: Inbetriebnahme

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme sofort den Schweißvorgang Übertragen von Stößen für den und kontaktieren Sie den Her- Träger eine Gefährdung darstel- steller. len, wenn sie über üblichen Kor- Verwenden Sie den Schweiß- rektionsbrillen getragen werden. „ helm nur bei Temperaturen ACHTUNG! Falls ein Schutz zwischen -5 °C und + 55 °C.
 • Seite 76 Inbetriebnahme intakt sind. Sollte die Schutzscheibe Kratzer, Stellen Sie vor dem Schweißvorgang die „ Risse oder Unebenheiten aufweisen, muss passende Verdunklungsstufe ein (siehe diese vor der Verwendung unbedingt aus- nachfolgende Tabelle). Die Verdunklungs- getauscht werden, da es sonst zu schweren stufe lässt sich manuell von 9 bis 13 ein- Verletzungen kommen kann.
 • Seite 77 Inbetriebnahme Testvorgang durchführen Funktion ist sehr sinnvoll beim Nachglühen. Über die Test-Taste können Sie vorab „ überprüfen, ob die Funktion der Verdunk- Sensibilitätseinstellung lung des Schweißhelms funktioniert. Nähern Sie sich einer externen Lichtquel- Mit der Sensibilitätseinstellung können Sie „ le mit mehr als 40 W der Sichtscheibe die Lichtempfindlichkeit des Sensors regeln.
 • Seite 78: Fehlerbehebung

  Inbetriebnahme / Fehlerbehebung Nach dem Sie den Deckel des Batterie- Anschließend schließen Sie das Batterie- „ „ fachs abgenommen haben, können fach wieder. Um das Batteriefach zu Sie die Batterie entnehmen. schließen, müssen Sie den Deckel des Bat- Beim Einlegen einer neuen Batterie, müs- teriefachs einsetzen und im Uhrzeiger- „...
 • Seite 79: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und Wartung / Lagerung / Umwelthinweise ... / Hinweise zu ... z Reinigung und Wartung für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb Verwenden Sie keine ätzenden Reini- = Blei. „ gungsmittel, um das Helmgehäuse reinigen.
 • Seite 80: Garantieumfang

  Verwenden Sie nur Originalzubehörteile: nungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke Variante Schwarz / Flammen und Handlungen, von denen in der Bedie- (PSHL 2 B1, Art.-Nr.: 2182/2183): nungsanleitung abgeraten oder vor denen • Vorsatzscheibe (CMC 1F CE): gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
 • Seite 81: Bedeutung Der Kennzeichnung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung / Bedeutung der Kennzeichnung Bitte beachten Sie, dass die folgende An- Ziffer 3 = Homogenitätsklasse schrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Ziffer 4 = Winkelabhängigkeitsklasse Sie zunächst die oben benannte Servicestelle. 379 = Prüfnorm CE = CE-Zeichen Adresse: Schweißhelmschale: CMC EN 175 F C.M.C.
 • Seite 82: Eu-Konformitätserklärung

  C.M.C. Creative Marketing & Automatischer Schweißerschutzfilter Consulting GmbH mit von Hand einstellbarer Schutz- stufe PSHL 2 B1, Art.-Nr. 2182, 2183 4. Gegenstand der Erklärung (Identifizierung der PSA, die die Rückverfolgbarkeit ermög- licht; sie kann gegebenenfalls ein ausreichend scharfes farbiges Bild enthalten, wenn es zur Identifizierung der PSA erforderlich ist): Schweißer-Gesichtsschutzschirm...
 • Seite 83 EU-Konformitätserklärung einschlägigen Harmonisierungsrechtsvor- schriften der Union: Elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU RoHS Richtlinie 2011 / 65 / EU Persönliche Schutzausrüstung- Verordnung (EU) / 2016 / 425 6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen tech- nischen Spezifikationen, für die die Konfor- mität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw.
 • Seite 84 Notizen DE/AT/CH...
 • Seite 85 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update · Stanje informacij · Poslední aktualizace informací · Posledná aktualizácia informácií · Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.: PSHL2B1012019-4 IAN 314800...