Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Parkside PSHL 2 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Parkside PSHL 2 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Automatik - schweisshelm

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 B1
GB
CY
AUTOMATIC WELDING HELMET
Assembly, operating and safety instructions
Translation of the original instructions
RS
AUTOMATSKA MASKA
ZA ZAVARIVANJE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
BG
АВТОМАТИЧЕН ЗАВАРЪЧЕН
ШЛЕМ
Указания за монтаж, работа и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за
експлоатация
IAN 314800
HR
AUTOMATSKA MASKA
ZA ZAVARIVANJE
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
RO
MASCĂ DE SUDURĂ,
AUTOMATĂ
Indicații de montare, operare și siguranță
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
DE
AT
CH
AUTOMATIK - SCHWEISSHELM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HR
RS
RO
BG

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PSHL 2 B1

Inhaltszusammenfassung für Parkside PSHL 2 B1

 • Seite 1 AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 B1 AUTOMATIC WELDING HELMET AUTOMATSKA MASKA ZA ZAVARIVANJE Assembly, operating and safety instructions Translation of the original instructions Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod originalnih uputa za uporabu MASCĂ DE SUDURĂ, AUTOMATSKA MASKA AUTOMATĂ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Desfaceți înainte să...
 • Seite 3 11 12...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ..................Page Introduction ......................Page Intended use ......................Page Parts Description ....................Page Technical Data ......................Page Scope of delivery ....................Page Safety instructions ....................Page Initial use ......................Page Troubleshooting ....................Page Cleaning and Maintenance ................Page Storage ........................Page Environmental instructions and disposal information ....Page Warranty and service information ............Page...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used Introduction

  Made from recycling material ronmentally friendly manner! Automatic Welding Helmet adjustment wheel and is also adjustable for PSHL 2 B1 flying sparks during grinding work. Only use the product as described and for its indicat- ed purpose. Keep these instructions in a safe z Introduction place.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction/ Safety instructions All technical data about this Sensitivity setting welding helmet is on the label, Delay setting LED Lighting switch please learn about this product‘s Battery compartment technical facts. Bracket Arc sensor The product is not suitable for „ Battery laser welding.
 • Seite 8 Safety instructions Do not use any alcohol, fuel ture the product will age over „ or diluting agents to clean the time. This can result in break- ADF filter. Do not place the ages on the welding helmet, ADF filter in water. for example.
 • Seite 9 Safety instructions The ADF filter is an electronic tion (damages the eyes) – pri- „ product that is not waterproof. or to each use check whether Please ensure it is kept dry the eye protection exhibits the and clean and not stored in a necessary scale number.
 • Seite 10 Safety instructions experience and / or knowl- temperature has not been edge, so long as they are su- reached or is exceeded. pervised or instructed in the Clean the filter, the surface of „ safe use of the device and un- the helmet and the solar cells derstand the associated risks.
 • Seite 11: Initial Use

  Safety instructions / Initial use ly after the letter for the impact Adjust the welding helmet with the help „ intensity, i. e. FT, BT or AT. If the of the headband . Turn the rear control dial headband in order to adjust the letter for the impact intensity is welding helmet to the respective head not followed by the letter T, the...
 • Seite 12 Initial use Table for setting the darkening shades Arc current (ampere) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 Grinding function - automatic dimming not active Grind SMAW TIG / GTAW (heavy) (light) 10 11 SMAW: welding with coated PAC: plasma cutting...
 • Seite 13 Initial use Delay setting Battery replacement You can adjust the delay setting If the battery charge level is too low you can „ configure whether or not the auto- replace the batteries. A low battery charge darkening feature should be switched level is indicated with a red warning light on off immediately after stopping welding the Battery display...
 • Seite 14: Troubleshooting

  Troubleshooting / Cleaning and ... / Storage / Environmental instructions ... z Troubleshooting Error Cause Solution The filter does not darken in a The protector does not darken in a Clean the protector or replace it. normal way or flickers. normal way or flickers.
 • Seite 15: Warranty And Service Information

  ... / Warranty and service information Ordinance) to return any and all used exchange of the device does not begin a batteries. Batteries containing harmful new warranty period. substances are labelled with the adjacent symbol, which indicates the prohibition on Extent of warranty disposal in household waste.
 • Seite 16: Service

  Only use original accessory parts: CMC = manufacturer code 1 = optical class Black variant / Variant with flames F = mechanical strength (PSHL 2 B1, Item no.:2182/2183): (low-energy impact at 45 m/s) • Viewing pane (CMC 1F CE): CE = CE symbol) 118 mm x 95 mm x 1.0 mm...
 • Seite 17: Label Meanings Eu Declaration Of Conformity

  DIN CERTCO Gesellschaft für sharp image if it is necessary for the Konformitätsbewertung mbH identification of the PPE): Alboinstrasse 56 Welder visor PSHL 2 B1, 12103 Berlin item no. 2182, welder visor PSHL 2 Notified body number 0196 B1, item no. 2183...
 • Seite 18 EC type Automatic welder protective filter examination and issued the EC type exami- with manually adjustable protec- nation certificate CXXXXCMC/R0, CXXXXC- tion level PSHL 2 B1, item no. 2182, MC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, 2183 CXXXXCMC/R0. St. Ingbert, 11.01.19 On behalf of M. Sc. Alexander Hoffmann –...
 • Seite 19 GB/CY...
 • Seite 20 GB/CY...
 • Seite 21 Popis sadržaja Značenje korištenih simbola ................ Stranica 22 Uvod ..........................Stranica 22 Namjenska uporaba ..................... Stranica 22 Opis dijelova ........................Stranica 22 Tehnički podaci ......................Stranica 23 Opseg isporuke ......................Stranica 23 Sigurnosne upute ....................Stranica 23 Stavljanje u pogon ....................
 • Seite 22: Značenje Korištenih Simbola Uvod

  OPREZ UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda ! Automatska maska za zavarivanje (uključujući kratko vrijeme zavarivanje PSHL 2 B1 zavlačenja za zaštitu od zaostalog žarenja). Kaciga za zavarivanje ima kontinuirano podesive DIN-stupnjeve zaštite pomoću z Uvod bočnog kotačića i može se namjestiti na leteće iskre kod brušenja.
 • Seite 23: Tehnički Podaci

  Uvod / Sigurnosne upute Sigurnosne upute traka za glavu stražnji rotirajući prekidač na traci za glavu Molimo, pažljivo pročitajte upute bočni rotirajući prekidač na traci za glavu za korištenje i pridržavajte se UV-filtar opisanih uputa. Pomoću ovih regulator zatamnjenja testna tipka uputa za korištenje upoznajte se namještanje odgađanja s uređajem, njegovom pravilnom...
 • Seite 24 Sigurnosne upute njujući filtar može oštetiti. Vrijeme uporabe ovisi o mno- „ Nemojte ništa mijenjati/zamje- gim pojedinačno različitim „ njivati na maski za zavariva- čimbenicima kao što su upo- nje i samozatamnjujućem filtru raba, čišćenje, skladištenje i bez odobrenja. održavanje. Preporučuju se Odmah prestanite s radom redovita provjera i zamjena „...
 • Seite 25 Sigurnosne upute s otvorenim plamenom ili pri- zaštite proizvoda. stupom objektu visoke tem- Prekoračeni vijek trajanja (ne- „ perature, maska za zavariva- dovoljna zaštita) – Prije svake nje može početi goriti ili taliti upotrebe provjerite jesu li za- se. Spremate i upotrebljavajte štitne naočale oštećene masku za zavarivanje samo i dokad vrijede.
 • Seite 26 Sigurnosne upute od uputa može uzrokovati oz- Ako filtar automatski ne pota- „ ljede i nesreće. mni, prekinite odmah postu- Ovaj uređaj mogu koristiti dje- pak zavarivanja i kontaktirajte „ ca od 16 godina i starija dje- proizvođača. ca, kao i osobe s umenjenom Koristite kacigu za zavariva- „...
 • Seite 27: Stavljanje U Pogon

  Sigurnosne upute / Stavljanje u pogon Pažnja! Ako je potrebna bočne rotirajuće prekidače trake za zaštita od brzih čestica kod glavu da biste zaključali kacigu za zavarivanje. Obratite pozornost kod ekstremnnih temperatura, mora podešavanja, da kaciga za zavarivanje odabrani uređaj za zaštitu očiju sjedi što je moguće dublje na glavi i što je biti označen sa slovom T odmah moguće bliže vašem licu.
 • Seite 28 Stavljanje u pogon Tablica za podešavanje stupnjeva zatamnjenja Struja svjetlosnog luka (ampera) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 Funkcija brušenja - automatsko zatamnjenje nije aktivno Grind SMAW TIG / GTAW (teško) (lahko) 10 11 SMAW: zavarivanje s obučenom PAC:...
 • Seite 29 Stavljanje u pogon možete potpuno odvojiti filtar od kacige u slučaju tamne okolice služi osvjetljivanju za zavarivanje (vidjeti sliku D). predmeta koji se zavaruju. Nakon završetka rada i za spremanje kacige za zavarivanje prekidač LED lampice za osvjetljavanje Postavljanje odgode uvijek treba biti isključen (lijeva postavka Preko namještanja odgađanja , ovi-...
 • Seite 30: Čišćenje I Održavanje

  Uklanjanje smetnji / Čišćenje i održavanje / Skladištenje / Upute za ... z Uklanjanje smetnji Greška Uzrok Rješenje Protektor je zaprljan ili Očistite protektor ili ga defektan. zamijenite. Filtar se ne zatamnjuje Senzor za svjetlosni luk nije Očistite površinu senzora redovito odnosno treperi.
 • Seite 31: Napomene Za Jamstvo I Servisne Postupke

  Upute za okoliš i napomene za zbrinjavanje / Napomene za jamstvo ... je moguće, trebaju se uređaji koji više ne je da je u razdoblju od tri godine predočen funkcionirju reciklirati. Pitajte Vašeg trgovca neispravan uređaj i dokaz o kupnji (račun s za pomoć.
 • Seite 32: Postupak U Slučaju Koji Je Pokriven Jamstvom

  CMC = kratica proizvođača Upotrebljavajte originalne dijelove pribora: 1 = optička klasa Varijanta crna / s plamenom F = mehanička čvrstoća (PSHL 2 B1, br. artikla 2182/2183): (udarac male brzine 45 m/s • Unutarnje staklo (CMC 1B CE): CE = CE-oznaka 118 mm x 95 mm x 1,0 mm •...
 • Seite 33: Značenje Oznaka Eu Izjava O Sukladnosti

  Štitnik za lice zavarivača PSHL 2 potpunom uređaju za zaštitu očju dodijeliti B1, br. artikla 2182, štitnik za lice niži stupanj. zavarivača PSHL 2 B1, br. artikla Mjesto certifikacije: 2183 DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH...
 • Seite 34 EU izjava o sukladnosti Staklo bez učinka fi ltra PSHL 2 B1, br. artikla 2182, 2183 5. Predmet izjave opisan u točki 4. u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju: Elektromagnetna podnošljivost Staklo bez učinka fi ltra PSHL 2 B1, 2014/30/EU br.
 • Seite 35 EU izjava o sukladnosti u.z. M. Sc. Alexander Hoffmann - Osiguranje kvalitete -...
 • Seite 37 Uvod / Sigurnosne napomene Legenda simbola ....................Stranica 38 Uvod ..........................Stranica 38 Primerena upotreba ...................... Stranica 38 Opis delova ........................Stranica 39 Tehnički podaci ......................Stranica 39 Sadržaj isporuke ......................Stranica 39 Sigurnosne napomene ..................Stranica 39 Upotreba ........................Stranica 43 Otklanjanje kvarova ....................
 • Seite 38: Legenda Simbola Uvod

  Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način! Automatska maska za nakon završetka postupka zavarivanja zavarivanje PSHL 2 B1 (uključujući kratko odlaganje u svrhu zaštite od zaostalog tinjanja elektrode). Maska za zavarivanje raspolaže DIN stepenom zaštite z Uvod sa kontinualnim podešavanjem pomoću točkića na bočnoj strani i može se podesiti...
 • Seite 39: Opis Delova

  Uvod / Sigurnosne napomene Opis delova Sadržaj isporuke Prednje staklo 1 automatska maska za zavarivanje Kućište maske 1 uputstvo za upotrebu Solarna ćelija Zadnje staklo Sigurnosne napomene Traka za glavu Zadnji točkić za regulaciju trake za glavu Bočni točkić za regulaciju trake za glavu Pažljivo pročitajte uputstvo Filter UV zračenja za upotrebu i pridržavajte...
 • Seite 40 Sigurnosne napomene ispravno odabrano. nagrizajućih tečnosti. Prednje staklo potrebno je Vek trajanja zavisi od mnogih „ „ montirati na spoljnoj strani pojedinačnih činilaca kao što ADF filtera. U suprotnom se su upotreba, čišćenje, čuvanje ADF filter može oštetiti. i održavanje. Preporučuju se Nemojte vršiti izmene redovne kontrole i zamena „...
 • Seite 41 Sigurnosne napomene na visoku temperaturu i neoriginalnog pribora može teško zapaljiv, ali može izazvati probleme u pogledu početi da gori ili da se topi u zaštitne funkcije, pogodnosti slučaju direktnog kontakta za upotrebu i stepena zaštite s otvorenim plamenom ili proizvoda.
 • Seite 42 Sigurnosne napomene Neprimerena upotreba zaštite obučeno osoblje. „ za oči (povreda, nezgoda). Vodite računa da uvek pre „ Zaštita za oči sme se koristiti početka zavarivanja podesite isključivo za radove opisane automatsko zatamnjenje. u uputstvu za upotrebu. Ne smete da otvarate „...
 • Seite 43: Upotreba

  Sigurnosne napomene / Upotreba PAŽNjA! Ako se nosi preko Uklonite zaštitnu foliju s unutrašnje „ naočara za korekciju vida, i spoljne strane vizira. Podesite masku za zavarivanje pomoću „ zaštita za oči može predstavljati trake za glavu . Okrećite zadnji obrtni opasnost za nosioca kod čestica regulator trake za glavu da biste...
 • Seite 44 Upotreba Tabela za podešavanje stepena zatamnjenja Struja električnog luka (ampera) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 Funkcija brušenja – automatsko zatamnjenje nije aktivno. Grind SMAW TIG / GTAW (teški metali) (laki metali) SMAW: ručno elektrolučno PAC: rezanje plazmom zavarivanje...
 • Seite 45 Upotreba Podešavanje kašnjenja za varenje, prekidač za LED osvetljenje Podešavanjem odlaganja možete treba uvek isključiti (levi položaj „OFF”). „ u zavisnosti od metode zavarivanja da namestite isključivanje automatskog Zamena baterija zatamnjenja odmah nakon zavarivanja ili uz odgovarajuće vremensko odlaganje. U odeljku za baterije možete da zamenite Na najnižem stepenu automatsko baterije koje su se ispraznile.
 • Seite 46: Otklanjanje Kvarova

  Otklanjanje kvarova / Čišćenje i održavanje / Čuvanje / Zaštita životne ... z Otklanjanje kvarova Kvar Uzrok Rešenje Štitnik je zaprljan ili Očistite štitnik ili ga pokvaren. zamenite. Filter se ne zatamnjuje Senzor električnog Očistite površinu senzora redovno odnosno treperi. luka nije čist.
 • Seite 47: Zaštita Životne Sredine I Odlaganje Napomene O Garanciji I Servisiranju

  Zaštita životne sredine i odlaganje / Napomene o garanciji i servisiranju prodavca za pomoć. Ako je kvar pokriven našom garancijom, vratićemo Vam popravljen proizvod ili dati nov. Nakon popravke ili zamene proizvoda Vi ste kao potrošač po zakonu (Pravilnik o baterijama) obavezni da ne počinje novi garantni rok.
 • Seite 48: Servis

  Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Varijanta crna / s plamenovima Službe za potrošače možete proveriti (PSHL 2 B1, br. artikla: 2182/2183): dostupnost rezervnih delova i opcije za • prednje staklo (CMC 1B CE): popravku. Hvala na razumevanju.
 • Seite 49: Eu Izjava O Usaglašenosti

  CE = CE znak plamenovima) Ljuska maske za zavarivanje: Godina proizvodnje: 2019/25 CMC EN 175 F CE (CXXXXCMC, Model: PSHL 2 B1 CXXXXCMC) 2. Naziv i adresa proizvođača i njegovog Identifikacija proizvođača: CMC punomoćnika ako je potrebno: broj standarda: EN 175 C.M.C.
 • Seite 50 EU izjava o usaglašenosti Vizir bez efekta fi ltriranja PSHL 2 B1, br. art. 2182, 2183 5. Predmet opisan pod stavkom 4 izjave ispunjava relevantne harmonizovane standarde Evropske unije. Vizir bez efekta fi ltriranja Elektromagnetska kompatibilnost PSHL 2 B1, br. art. 2182, 2183 2014 / 30 / EU Direktiva o ograničenju upotrebe...
 • Seite 51 EU izjava o usaglašenosti Sent Ingbert, 11. 01. 2019. za Mr Aleksandar Hofman – Obezbeđenje kvaliteta –...
 • Seite 52: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list GARANCIJA I GARANTNI LIST Naziv proizvoda: Model: Automatska maska za zavarivanje PSHL 2 B1 Proizvođač: IAN / Serijski broj: C. M. C. GmbH IAN 314800 Katharina-Loth-Str. 15 662386 St. Ingbert, NEMAČKA Davalac garancije- uvoznik: Datum predaje robe potrošaču: Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3,...
 • Seite 55 Cuprins Legenda pictogramelor utilizate ..............Pagina 56 Introducere ........................Pagina 56 Utilizare conform destinației ...................Pagina 56 Descrierea pieselor ......................Pagina 56 Date tehnice ........................Pagina 57 Pachet de livrare ......................Pagina 57 Instrucţiuni de siguranţă ..................Pagina 57 Punerea în funcţiune .....................Pagina 61 Depanarea ........................Pagina 64 Curăţarea şi întreţinerea ..................Pagina 65 Depozitare...
 • Seite 56: Legenda Pictogramelor Utilizate Introducere

  Fabricat din material reciclat ecologic! Mască de sudură automată dispune de o treaptă de protecție DIN regla- PSHL 2 B1 bilă fără trepte cu rotiță de reglare laterală și se poate regla și pentru așchii la lucrările de șlefuire. Utilizați produsul doar conform z Introducere descrierii și în scopurile indicate.
 • Seite 57: Date Tehnice

  Introducere / Instrucțiuni de siguranță Instrucţiuni de Regulator întunecare Afișaj redus baterie siguranţă Buton testare Reglarea sensibilității Vă rugăm să citiți cu atenție ma- Reglarea temporizării Comutator iluminare LED nualul de utilizare și să respec- Compartiment baterie tați instrucțiunile. Familiarizați-vă Cadrul cu aparatul, utilizarea corectă...
 • Seite 58 Instrucțiuni de siguranță tală trebuie instalat pe latura obiecte dure pentru a înlocui exterioară a filtrului ADF. În geamurile de vizualizare ale caz contrar, filtrul ADF poate fi filtrului. avariat. Curățați periodic suprafețele „ Nu efectuați operațiuni de filtrului ADF, ale senzorului și „...
 • Seite 59 Instrucțiuni de siguranță dus este utilizat pentru efectu- Utilizarea contrară destinației „ area de lucrări de sudură sau prevăzute poate provoca le- de tăiere peste nivelul capu- ziuni ale utilizatorului și poate lui, există riscul ca picăturile genera alte tipuri de afecțiuni. metalice topite să...
 • Seite 60 Instrucțiuni de siguranță de viață. exclusiv pentru efectuarea lu- Utilizarea unei protecții pen- crărilor descrise în instrucțiu- „ tru ochi fără efect de filtrare nile de utilizare. Orice abatere împotriva radiațiilor optice de la instrucțiuni poate condu- (afectarea vederii) – Înainte ce la producerea de răniri de orice utilizare este necesar și accidente.
 • Seite 61: Punerea În Funcţiune

  Instrucțiuni de siguranță / Punerea în funcţiune Vizorul de siguranță nu trebuie pericol pentru utilizator din cauza „ deschis. Acesta protejează particulelor cu viteză mare ce filtrul de murdărie și defecțiuni. pot fi transmise asupra acestuia, Dacă filtrul nu se întunecă dacă...
 • Seite 62 Punerea în funcţiune ATENŢIE! Regulatorul de întunecare benzii pentru cap . Rotiți regulatorul rotativ posterior al benzii pentru cap are poziția de reglare „Grind“. Dacă pentru a adapta casca de sudură la regulatorul de întunecare se află pe dimensiunile capului și regulatoarele această...
 • Seite 63 Punerea în funcţiune Efectuarea testului Reglarea sensibilităţii Cu tasta Test puteți verifica în preala- Prin reglarea sensibilității puteți regla „ „ bil dacă funcția de întunecare a căștii de senzibilitatea luminoasă a senzorului. sudură funcționează. Dacă lumina este redusă, se poate pune Faceți un test.
 • Seite 64: Depanarea

  Punerea în funcţiune / Depanarea cerea unei noi baterii. Marcajul pentru Închideți la loc compartimentul pentru „ polul plus „+” trebuie să fie orientat în baterii . Pentru a închide comparti- sus (a se vedea Fig. F de mai jos). mentul pentru baterii, introduceți capa- cul compartimentului pentru baterii și...
 • Seite 65: Curăţarea Şi Întreţinerea

  Curăţarea şi ... / Depozitare / Indicaţii referitoare ... / Indicaţii referitoare la ... z Curăţarea şi întreţinerea reciclare din localitatea dumneavoastră sau înapoi la comerciant. Vă îndepliniți astfel obligațiile legale și aduceți o contribuție im- Nu utilizați detergenți acizi pentru „...
 • Seite 66: Domeniul De Aplicare Al Garanției

  Varianta de culoare neagră / cu Aparatul este destinat numai pentru uz flăcări privat și nu pentru o utilizare comercială. (PSHL 2 B1, nr. articol: 2182/2183): În caz de utilizare necorespunzătoare, su- punerea la șocuri și alte intervenții care se •...
 • Seite 67: Semnificaţia Marcajelor

  Indicaţii referitoare la garanţie şi service / Semnificaţia marcajelor Vă rugăm să țineți cont de faptul că Cifra 3 = clasă omogenitate următoarea adresă nu este adresa depar- Cifra 4 = clasă dependență unghi 379 = normă verificare tamentului de service. Contactați mai întâi punctul de service indicat mai sus.
 • Seite 68: Declaraţie De Conformitate Ue

  Mască automată de sudură IAN: 314800 Număr de serie: Ecran de protecţie fără efect de 2182 (varianta de culoare neagră) / fi ltrare PSHL 2 B1, nr. articol 2182, 2183 (varianta cu fl ăcări) 2183 Anul de fabricaţie: 2019/25 Model: PSHL 2 B1 2.
 • Seite 69 Declarație de conformitate UE constructiv de execuție UE și a emis certificatul UE de verificare a modelului constructiv de execuție CXXXXCMC/ R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0. St. Ingbert, 11.01.19 5. Obiectul declarației descris la punctul 4 reprezentant M. Sc. Alexander Hoffmann corespunde normelor legale relevante de –...
 • Seite 71 Съдържание Легенда на използваните пиктограми ..........Страница 72 Увод ..........................Страница 72 Употреба по предназначение .................Страница 72 Описание на частите ....................Страница 72 Технически данни ......................Страница 73 Обем на доставката ....................Страница 73 Указания за безопасност ................Страница 73 Пускане в експлоатация ................Страница 78 Отстраняване на грешки ................Страница...
 • Seite 72: Легенда На Използваните Пиктограми Увод

  Изработен от рециклиран да застрашавате околната материал среда! Автоматичен заваръчен телно кратко забавяне за защита срещу шлем PSHL 2 B1 остатъчно светене). Шлемът за заваря- ване разполага с ниво на защита по DIN „безстепенно регулиране“ посредством z Увод страничнo регулируемо колелце, като...
 • Seite 73: Технически Данни

  Увод / Указания за безопасност Обем на доставката Лента за глава Заден въртящ се регулатор за лента на главата 1 автоматичен шлем за заваряване Странични въртящи се регулатори за 1 ръководство за експлоатация лента на главата UV филтър Указания за Регулатор...
 • Seite 74 Указания за безопасност без разрешението на произ- ако е повреден или надрас- водителя. кан, тъй като това повлиява Моля, преди всяко използ- значително както видимост- „ ване проверявайте дали та, така и предпазната му правилно е избрана на- функция. стройката заваряване/шли- Моля, веднага...
 • Seite 75 Указания за безопасност В този случай потребителят стойчив. Моля, поддържайте трябва веднага да подмени го сух и чист и не го съхра- защитния шлем. нявайте на влажни места. Този продукт не може да Нецелесъобразната „ „ се използва за заваряване употреба...
 • Seite 76 Указания за безопасност верявайте предпазните Неправилно използване на „ очила преди всяко използ- предпазното средство за ване за повреди и срок на очи (нараняване, инцидент). употреба. Предпазното средство за Използване на предпазно очи може бъде използвано „ средство за очи без фил- само...
 • Seite 77 Указания за безопасност заваряване. Не ремонти- чистването и съхранението райте и не модифицирайте могат да намалят експлоа- шлема за заваряване. Това тационния срок до около 6 може да се извършва само години. При драскотини или от обучен специализиран други видими повреди под- персонал.
 • Seite 78: Пускане В Експлоатация

  Указания за безопасност / Пускане в експлоатация скорост може да се използва (виж следващата таблица). Степента на само при стайна температура. затъмняване се настройва ръчно от 9 до 13 чрез въртене на регулатора за за- тъмняване , разположен от външната страна...
 • Seite 79 Пускане в експлоатация Таблица за настройка на степените на затъмняване Ток на дъгата (ампери) 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 Функция за шлайфане – автоматичното затъмняване не е активно Grind SMAW TIG / GTAW (тежки) (леки) 10 11...
 • Seite 80 Пускане в експлоатация След като сте отвинтили гайката от нието се зададе на дясна позиция „ резбата, можете да отделите изцяло „Auto“. При такава настройка датчикът филтъра от шлема за заваряване (вж. за затъмняване автоматично включва фиг. D). LED светлината в тъмна среда и отново я...
 • Seite 81: Отстраняване На Грешки

  Отстраняване на грешки / Почистване и поддръжка / Съхранение z Отстраняване на грешки Грешка Причина Решение Филтърът не се затъмня- Протекторът е замърсен Почистете протектора или ва редовно или трепти. или дефектен. го подменете. Сензорът за дъгата Почистете повърхността на е...
 • Seite 82: Указания За Опазване На Околната Среда И Информация За Изхвърляне

  Указания за опазване на ... / Указания за гаранцията и сервиза z Указания за опазване на ция от датата на покупката. В случай на околната среда и инфор- несъответствие на продукта с договора мация за изхвърляне за продажба Вие имате законно право да предявите...
 • Seite 83: Обхват На Гаранцията

  Указания за гаранцията и сервиза и за сменените и ремонтирани части. на Вашия случай, следвайте следните За евентуално наличните повреди указания: и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. За всички запитвания подгответе ка- „ Евентуалните ремонти след изтичане на совата...
 • Seite 84: България

  е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорцио- Вариант в черно / с изображение нален в сравнение с другия. пламъци (PSHL 2 B1, артикул № (2) Смята се, че даден начин за обезще- 2182/2183): тяване на потребителя е непропорцио- •...
 • Seite 85 Указания за гаранцията и сервиза / Значение на маркировката от потребителя. на стоката с договора за продажба. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., договора...
 • Seite 86: Значение На Маркировката Декларация За Съответствие На Ес

  жение пламъци) Маса в грамове (ако е приложимо) Година на производство: 2019/25 Клас на защита за шлемовете за заваря- Модел: PSHL 2 B1 ване с артикулен № 2182/2183: F CE = CE маркировка 2. Име и адрес на производителя и (в...
 • Seite 87 Артикул № 2183 5. Описаният в точка 4 предмет на декла- рацията съответства на приложимото Визьор без филтрираща функция законодателство за хармонизация на PSHL 2 B1, Артикул № 2182, 2183 Съюза: Директива относно електромаг- нитната съвместимост 2014/30/ЕС Директива относно ограничение- то...
 • Seite 88 Декларация за съответствие на ЕС 6. Посочване на използваните прило- жими хармонизирани стандарти или други технически спецификации, чието съответствие се декларира, включи- телно съответствието на датата им: EN 166:2001 EN 175:1997 EN 379:2009. 7. Нотифицираният сертифициращ орган DIN CERTCO Изпитвателен център за...
 • Seite 91 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .................Seite Teilebeschreibung ....................Seite Technische Daten ....................Seite Lieferumfang ......................Seite Sicherheitshinweise ..................Seite Inbetriebnahme ....................Seite Fehlerbehebung ....................Seite 100 Reinigung und Wartung ................Seite 101 Lagerung .......................Seite 101 Umwelthinweise und Entsorgungsangaben ........Seite 101 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite 101 Garantiebedingungen ....................Seite 101...
 • Seite 92: Legende Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Hergestellt aus Recycling- Entsorgen Sie Batterien material umweltgerecht! Automatik-Schweißhelm Verzögerung zum Schutz vor Nachglühen). PSHL 2 B1 Der Schweißhelm verfügt über eine stufenlos einstellbare DIN-Schutzstufe mit seitlichem Stellrad und ist auch auf Funkenflug bei z Einleitung Schleifarbeiten einstellbar. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die...
 • Seite 93: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise UV-Filter Verdunklungsregler Batterie - Anzeige Bitte lesen Sie die Gebrauchs- Test - Taste anweisung sorgfältig durch und Sensibilitätseinstellung beachten Sie die beschriebe- Verzögerungseinstellung nen Hinweise. Machen Sie sich LED - Beleuchtungsschalter Batteriefach anhand dieser Gebrauchsan- Bügel weisung mit dem Gerät, dessen Lichtbogensensor richtigem Gebrauch sowie den...
 • Seite 94 Sicherheitshinweise Die Vorsatzscheibe muss an Gegenstände, um die Sicht- „ der Außenseite des ADF-Filter scheiben des Filters auszutau- installiert werden. Andernfalls schen. kann der ADF-Filter beschädigt Reinigen Sie regelmäßig die „ werden. Oberflächen von ADF-Filter, Nehmen Sie keinerlei Än- Sensor und Solarzellen. „...
 • Seite 95 Sicherheitshinweise können sich geschmolzene Me- vor jeder Verwendung. Sobald talltropfen durch den ADF-Filter Ihnen Funktion und Aussehen brennen und zu Verletzungen nicht mehr in Ordnung er- beim Benutzer führen. scheint, dürfen Sie diesen nicht Wenn der Filter defekt ist, muss weiterverwenden.
 • Seite 96 Sicherheitshinweise gen Spritzer (unzureichender oder Mangel an Erfahrung und Schutz) - Überprüfen Sie stets, Wissen benutzt werden, wenn ob die korrekte Schutzwirkung sie beaufsichtigt oder bezüglich vorhanden ist. des sicheren Gebrauchs des Verwendung des Produkts Gerätes unterwiesen wurden „ gegen große Staubpartikel und die daraus resultierenden (Verletzung, Unfall).
 • Seite 97: Inbetriebnahme

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme sofort den Schweißvorgang Übertragen von Stößen für den und kontaktieren Sie den Her- Träger eine Gefährdung darstel- steller. len, wenn sie über üblichen Kor- Verwenden Sie den Schweiß- rektionsbrillen getragen werden. „ helm nur bei Temperaturen ACHTUNG! Falls ein Schutz zwischen -5 °C und + 55 °C.
 • Seite 98 Inbetriebnahme intakt sind. Sollte die Schutzscheibe Kratzer, Stellen Sie vor dem Schweißvorgang die „ Risse oder Unebenheiten aufweisen, muss passende Verdunklungsstufe ein (siehe diese vor der Verwendung unbedingt aus- nachfolgende Tabelle). Die Verdunklungs- getauscht werden, da es sonst zu schweren stufe lässt sich manuell von 9 bis 13 ein- Verletzungen kommen kann.
 • Seite 99 Inbetriebnahme Testvorgang durchführen Funktion ist sehr sinnvoll beim Nachglühen. Über die Test-Taste können Sie vorab „ überprüfen, ob die Funktion der Verdunk- lung des Schweißhelms funktioniert. Sensibilitätseinstellung Nähern Sie sich einer externen Lichtquel- Mit der Sensibilitätseinstellung können Sie „ le mit mehr als 40 W der Sichtscheibe die Lichtempfindlichkeit des Sensors regeln.
 • Seite 100: Fehlerbehebung

  Inbetriebnahme / Fehlerbehebung Nach dem Sie den Deckel des Batterie- Anschließend schließen Sie das Batterie- „ „ fachs abgenommen haben, können fach wieder. Um das Batteriefach zu Sie die Batterie entnehmen. schließen, müssen Sie den Deckel des Bat- Beim Einlegen einer neuen Batterie, müs- teriefachs einsetzen und im Uhrzeiger- „...
 • Seite 101: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und Wartung / Lagerung / Umwelthinweise ... / Hinweise zu ... z Reinigung und Wartung für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb Verwenden Sie keine ätzenden Reini- = Blei. „ gungsmittel, um das Helmgehäuse reinigen.
 • Seite 102: Garantieumfang

  Produkts sind alle in der Bedie- Verwenden Sie nur Originalzubehörteile: nungsanleitung aufgeführten Anweisungen Variante Schwarz / Flammen genau einzuhalten. Verwendungszwecke (PSHL 2 B1, Art.-Nr.: 2182/2183): und Handlungen, von denen in der Bedie- nungsanleitung abgeraten oder vor denen • Vorsatzscheibe (CMC 1F CE): gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
 • Seite 103: Bedeutung Der Kennzeichnung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung / Bedeutung der Kennzeichnung Bitte beachten Sie, dass die folgende An- Ziffer 3 = Homogenitätsklasse schrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Ziffer 4 = Winkelabhängigkeitsklasse 379 = Prüfnorm Sie zunächst die oben benannte Servicestelle. CE = CE-Zeichen Adresse: Schweißhelmschale: CMC EN 175 F C.M.C.
 • Seite 104: Eu-Konformitätserklärung

  C.M.C. Creative Marketing & Automatischer Schweißerschutzfilter Consulting GmbH mit von Hand einstellbarer Schutz- stufe PSHL 2 B1, Art.-Nr. 2182, 2183 4. Gegenstand der Erklärung (Identifizierung der PSA, die die Rückverfolgbarkeit ermög- licht; sie kann gegebenenfalls ein ausreichend scharfes farbiges Bild enthalten, wenn es zur Identifizierung der PSA erforderlich ist): Schweißer-Gesichtsschutzschirm...
 • Seite 105 EU-Konformitätserklärung einschlägigen Harmonisierungsrechtsvor- schriften der Union: Elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU RoHS Richtlinie 2011 / 65 / EU Persönliche Schutzausrüstung- Verordnung (EU) / 2016 / 425 6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen tech- nischen Spezifikationen, für die die Konfor- mität erklärt wird, einschließlich des Datums der Normen bzw.
 • Seite 106 DE/AT/CH...
 • Seite 107 DE/AT/CH...
 • Seite 108 DE/AT/CH...
 • Seite 109 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update· Stanje informacija · Ultima actualizare a informațiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.:PSHL2B1012019-7 IAN 314800...

Inhaltsverzeichnis