Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHKSA 20-LI A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 20-LI A1
CORDLESS CIRCULAR SAW
Translation of the original instructions
AKUMULIATORINIS RANKINIS
DISKINIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 279503
AKUMULATOROWA PIŁA RĘCZNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-HANDKREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKSA 20-LI A1

 • Seite 1 CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 20-LI A1 CORDLESS CIRCULAR SAW AKUMULATOROWA PIŁA RĘCZNA Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKUMULIATORINIS RANKINIS AKKU-HANDKREISSÄGE Originalbetriebsanleitung DISKINIS PJŪKLAS Naudojimo instrukcijos originalo vertimas IAN 279503...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telephone ordering ............15 │ PHKSA 20-Li A1  1...
 • Seite 6: Introduction

  1 saw blade (pre-assembled) Figure A: 1 operating manual Safety lock-out Technical data ON/OFF switch Cutting depth scale Cordless circular saw: PHKSA 20-Li A1 Release button for battery pack Rated voltage: 20 V (DC) Battery charge level button/battery display LED Rated idle speed:...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Power tools create make an initial load estimate. sparks which may ignite the dust or fumes. c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control. │ PHKSA 20-Li A1  3 ■...
 • Seite 8: Electrical Safety

  If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related haz- ards. ■  │ GB PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 9: Power Tool Use And Care

  6. Service a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replace- ment parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. │ PHKSA 20-Li A1  5 ■...
 • Seite 10: Appliance-Specific Safety Instructions For Circular Saws

  Never use damaged or incorrect blade wash- ers or bolts. The blade washers and bolts were specially designed for your saw, for optimum performance and safety of operation. ■  │ GB PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 11: Safety Guidelines For Battery Chargers

  Do not allow at all angles and cut depths. children to use the appliance as a toy. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by chil- dren unless they are supervised. │ PHKSA 20-Li A1  7 ■...
 • Seite 12: Safety Information For Circular Saw Blades

  ■ Never aim the laser beam at reflective surfaces, people or animals. Even brief visual contact with a laser beam can result in eye injuries. ■  │ GB PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 13: Before Use

  ■ Never recharge a battery pack again im- mediately after rapid charging. There is a risk that the battery pack will overheat and this will reduce the lifespan of the battery. │ PHKSA 20-Li A1  9 ■...
 • Seite 14: Operation

  The arrow on the saw blade must cor- respond to the arrow showing the direction of rotation (running direction shown on the blade guard ■ Ensure that the saw blade is suitable for the rotational speed of the tool. ■  │ GB PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 15: Use

  3. Hold the machine in both hands using the han- dles and saw by exerting an even pressure. Switching the laser on and off Switching on: ♦ Press the ON/OFF switch laser Switching off: ♦ Press the ON/OFF switch laser │ PHKSA 20-Li A1  11 ■...
 • Seite 16: Disposal

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee. ■  │ GB PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 17: Service

  Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. │ PHKSA 20-Li A1  13 ■...
 • Seite 18: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type designation of machine: Cordless circular saw PHKSA 20-Li A1 Year of manufacture: 10 - 2016 Serial number: IAN 279503 Bochum, 30/09/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development.
 • Seite 19: Ordering A Replacement Battery

  To ensure a fast processing of your order, have the article number of you appliance to hand (e.g. IAN 279503) in case of questions. The article number can be found on the type plate or the title page of these instructions. │ PHKSA 20-Li A1  15 ■...
 • Seite 20 ■  │ GB PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 21 Zamawianie telefoniczne ........... . . 32 PHKSA 20-Li A1  ...
 • Seite 22: Wstęp

  1 tarcza pilarska (zamontowana) 1 instrukcja obsługi Blokada włączania Włącznik/wyłącznik Dane techniczne Skala głębokości cięcia Akumulatorowa piła ręczn: PHKSA 20-Li A1 Przycisk odblokowania akumulatora Napięcie znamionowe: 20 V (prąd stały) Przycisk stanu naładowania akumulatora / Znamionowa prędkość obrotowa na biegu dioda gotowości akumulatora...
 • Seite 23: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Nieprzestrzeganie Piłowanie drewna a < 2,5 m/s poniższych wskazówek bezpieczeństwa oraz h, W instrukcji może być przyczyną porażenia Niepewność pomiarów K = 1,5 m/s prądem elektrycznym, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała. PHKSA 20-Li A1    19 ■ │...
 • Seite 24: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Trzymanie palca wody do wnętrza urządzenia elektrycznego na wyłączniku w trakcie przenoszenia elektro- zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz- narzędzia lub podłączenie elektronarzędzia do nym. zasilania z wciśniętym już wyłącznikiem może doprowadzić do wypadku. ■ 20    PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 25: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Nie po- zwalaj na używanie urządzenia przez osoby, które nie wiedzą, jak się z nim obchodzić lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. Elektro- narzędzia w rękach osób niedoświadczonych stanowią duże zagrożenie. PHKSA 20-Li A1    21 ■ │...
 • Seite 26: Serwis

  Nigdy nie sięgaj pod obrabiany przedmiot. Osłona nie chroni przed tarczą pilarską pod przedmiotem obrabianym. c) Dostosuj głębokość cięcia do grubości przed- miotu obrabianego. Pod przedmiotem obra- bianym powinna być widoczna mniej niż pełna wysokość zęba tarczy pilarskiej. ■ 22    PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 27 że porusza się ona swobodnie i nie styka się z tarczą pilarską ani innymi częściami przy żadnej głębokości ani przy żadnym kącie cięcia. PHKSA 20-Li A1    23 ■ │...
 • Seite 28: Zasady Bezpieczeństwa Użycia Ładowarek

  Stosować tylko zalecane tarcze pilarskie. nia urządzenia oraz potencjalnych ■ Zawsze nosić ochronniki słuchu! zagrożeń. Dzieciom nie wolno ba- wić się urządzeniem. Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czy- ścić ani konserwować urządzenia. ■ 24    PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 29: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Przy Używaniu Tarcz Pilarskich

  ► Ostrożnie! W razie zastosowania innych niż podane tutaj elementów obsługowych lub ustawień, a także w przypadku innych metod pracy, może dojść do narażenia na działanie niebezpiecznego promieniowania. PHKSA 20-Li A1    25 ■ │...
 • Seite 30: Wkładanie / Wyjmowanie Akumulatora Z Urządzenia

  Sprawdzenie działania osłony ♦ Odciągnij dźwignię odciągania osłony oporu. Osłona musi poruszać się bez zacięć i po zwol- nieniu dźwigni odciągania osłony musi samo- czynnie wracać do pozycji wyjściowej. ■ 26    PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 31: Ogranicznik Równoległy

  2. Ustawić urządzenie według ogranicznika rów- noległego lub według wyznaczonej linii. 3. Trzymać urządzenie oburącz za uchwyty i ciąć z umiarkowanym dociskiem. Włączanie i wyłączanie lasera Włączanie: ♦ Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. lasera Wyłączanie: ♦ Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. lasera PHKSA 20-Li A1    27 ■ │...
 • Seite 32: Wskazówki I Porady

  Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50% a 80%. Optymalne warunki przechowywania to chłodne i suche miejsce. WSKAZÓWKA ► Niewymienione tutaj części zamienne (np. akumulatory, ładowarka) można zamówić za pośrednictwem naszej infolinii serwisowej. ■ 28    PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 33: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. PHKSA 20-Li A1    29 ■ │...
 • Seite 34: Serwis

  filmów Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem o produktach oraz oprogramowanie. serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 30    PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 35: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaczenie typu maszyny: akumulatorowa piła ręczn PHKSA 20-Li A1 Rok produkcji: 10 - 2016 Numer seryjny: IAN 279503 Bochum, 30.09.2016 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urzą- dzenia.
 • Seite 36: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  Tel.: 22 397 4996 Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przypisany do urządzenia (np. IAN 279503). Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. ■ 32    PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 37 Užsakymas telefonu ............47 PHKSA 20-Li A1 ■...
 • Seite 38: Įžanga

  1 naudojimo instrukcija Akumuliatoriaus bloko atlaisvinimo mygtukas Techniniai duomenys Akumuliatoriaus įkrovos lygio patikros mygtukas / akumuliatoriaus LED indikatorius Akumuliatorinis rankinis diskinis pjūklas: Akumuliatoriaus blokas PHKSA 20-Li A1 Fiksavimo varžtas Vardinė įtampa: 20 V (nuolatinė srovė) Suklio blokatorius Vardinis sukimosi greitis tuščiąja veika:...
 • Seite 39: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Neapibrėžtis K = 1,5 m/s Išsaugokite visus saugos ir kitus nurodymus – jų gali prireikti ateityje. Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia į elektros tinklą (maitinimo laidu) jun- giamus ir akumuliatoriais maitinamus (be maitinimo laido) elektrinius įrankius. PHKSA 20-Li A1 ■ │...
 • Seite 40: Darbo Vietos Sauga

  Jei elektrinis įrankis neišvengiamai turi būti kad toks įrenginys prijungtas ir naudojamas naudojamas drėgnoje aplinkoje, naudokite tinkamai. Susiurbus dulkes sumažėja dulkių pažaidos srove valdomą jungtuvą. Naudojant keliamas pavojus. pažaidos srove valdomą jungtuvą sumažėja elektros smūgio pavojus. ■ PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 41: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Elektrinius įrankius a) Elektrinį įrankį gali remontuoti tik kvalifikuoti naudojant nenumatytiems tikslams gali susidary- specialistai ir tik naudodami originalias at- ti pavojingų situacijų. sargines dalis. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis išliks saugus. PHKSA 20-Li A1 ■ │...
 • Seite 42: Rankinių Diskinių Pjūklų Naudojimo Specialieji Saugos Nurodymai

  įrankį sunku suvaldyti. h) Niekada nenaudokite pažeistų arba netinkamų pjovimo disko poveržlių ar varžtų. Pjovimo disko poveržlės ir varžtai buvo sukonstruoti specialiai jūsų pjūklui, taip užtikrinant geriausią rezultatą ir saugų darbą. ■ PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 43: Kroviklių Naudojimo Saugos Nurodymai

  įsitikinkite, kad jis laisvai juda žaisti draudžiama. Neprižiūrimiems ir nustačius bet kokį pjūvio kampą ar pjūvio gylį, vaikams neleidžiama atlikti valymo nesiliečia prie pjovimo disko ar kurios nors kitos dalies. ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų. PHKSA 20-Li A1 ■ │...
 • Seite 44: Diskinių Pjūklų Pjovimo Diskų Naudojimo Saugos Nurodymai

  įtaisus ar juos naudodami juos kitaip, nei čia nurodyta, galite būti pavojingai apšvitinti. ■ Niekada nenukreipkite lazerio spindulio į atspin- dinčius paviršius, žmones ar gyvūnus. Net trum- pas žvilgsnis į lazerio spindulį gali pakenkti akims. ■ PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 45: Prieš Pradedant Naudoti

  ♦ Akumuliatoriaus bloką įdėkite į įrankį. ■ Niekada nebandykite įkrauti akumuliatoriaus bloko antrą kartą iškart po to, kai įkrovėte jį sparčiuoju krovikliu. Akumuliatoriaus blokas gali perkaisti ir dėl to sutrumpės akumuliatoriaus naudojimo trukmė. PHKSA 20-Li A1 ■ │...
 • Seite 46: Naudojimo Pradžia

  įrankio būtina ► Rodyklė ant pjovimo disko turi sutapti su prijungti tinkamą, išbandytą siurbimo įrenginį. sukimosi krypties rodykle (ant apsaugi- nio gaubto pažymėta sukimosi kryptimi). ■ Įsitikinkite, kad pjovimo diskas tinka įrankio sukimosi greičiui. ■ PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 47: Naudojimas

  Lazerio įjungimas ir išjungimas ► Neišvardytų atsarginių dalių (pvz., akumulia- Įjungimas torių, kroviklių) galite užsisakyti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąja ♦ Paspauskite lazerio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO linija. jungiklį Išjungimas ♦ Paspauskite lazerio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį PHKSA 20-Li A1 ■ │...
 • Seite 48: Šalinimas

  Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remon- to darbus imamas mokestis. ■ PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 49: Klientų Aptarnavimas

  Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu. Svetainėje www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos. PHKSA 20-Li A1 ■ │...
 • Seite 50: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Įrankio tipas: Akumuliatorinis rankinis diskinis pjūklas PHKSA 20-Li A1 Pagaminimo metai: 2016-10 Serijos numeris: IAN 279503 Bochumas, 2016-09-30 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį. ■...
 • Seite 51: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  Priežiūra Lietuva Tel. 880 033 144 Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio turėkite gaminio numerį (pvz., IAN 279503). Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio. PHKSA 20-Li A1 ■ │...
 • Seite 52 ■ PHKSA 20-Li A1 │...
 • Seite 53 Telefonische Bestellung ............63 DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A1    49...
 • Seite 54: Einleitung

  1 Adapter zur Staubabsaugung lichen Gebrauch. 1 Innensechskantschlüssel Ausstattung 1 Sägeblatt (vormontiert) 1 Betriebsanleitung Abbildung A: Einschaltsperre Technische Daten EIN-/AUS-Schalter Akku-Handkreissäge: PHKSA 20-Li A1 Schnitttiefenskala (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 20 V Entriegelungstaste für Akku-Pack Bemessungs- Taste Akkuzustand/Akku-Display-LED 3800 min Leerlaufdrehzahl: Akku-Pack Sägeblatt: 1x Ø...
 • Seite 55: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). zung der Belastung verwendet werden. 1. Arbeitsplatz-Sicherheit a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A1    51 ■...
 • Seite 56: Elektrische Sicherheit

  Sie sich, dass diese angeschlossen sind und Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver- richtig verwendet werden. Die Verwendung mindert das Risiko eines elektrischen Schlages. einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 57: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Arbeitsbedingungen und die auszuführende stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen erhalten bleibt. für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A1    53 ■...
 • Seite 58: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Handkreissägen

  Sie die Ursache für das Verklem- schrauben. Die Sägeblatt-Unterlegscheiben men des Sägeblattes. und - schrauben wurden speziell für Ihre Säge konstruiert, für optimale Leistung und Betriebssi- cherheit. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 59: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Kindern ohne Beaufsichtigung Rückziehhebel und stellen Sie sicher, dass sie sich durchgeführt werden. frei bewegt und bei allen Schnittwinkeln und -tiefen weder Sägeblatt noch andere Teile berührt. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A1    55 ■...
 • Seite 60: Sicherheitshinweise Für Kreissägeblätter

  Strahlungseinwirkung führen. ■ Richten Sie den Laserstrahl niemals auf reflektie- rende Flächen, Personen oder Tiere. Bereits ein kurzer Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu Augenschäden führen. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 61: Vor Der Inbetriebnahme

  überhitzt und kann nicht aufgeladen werden. ♦ Sollte die rote und grüne Kontroll-LED gemeinsam blinken, dann ist der Akku-Pack defekt. ♦ Schieben Sie den Akku-Pack in das Gerät ein. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A1    57 ■...
 • Seite 62: Inbetriebnahme

  Der Pfeil auf dem Sägeblatt muss mit dem geprüfte Absaugvorrichtung anzuschließen. Drehrichtungspfeil (Laufrichtung, an der Schutzhaube markiert) übereinstimmen. ■ Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt für die Drehzahl des Werkzeuges geeignet ist. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 63: Bedienung

  Einschalten: Akku, Ladegerät) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen. ♦ Drücken Sie den EIN- /AUS- Schalter Laser Ausschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- /AUS- Schalter Laser DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A1    59 ■...
 • Seite 64: Entsorgung

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 60    PHKSA 20-Li A1...
 • Seite 65: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann www.kompernass.com unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A1    61 ■...
 • Seite 66: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Akku-Handkreissäge PHKSA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 10 - 2016 Seriennummer: IAN 279503 Bochum, 30.09.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 67: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z.B. IAN 279503) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. DE │ AT │ CH │ PHKSA 20-Li A1    63 ■...
 • Seite 68 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 09 / 2016 · Ident.-No.: PHKSA20-LiA1-092016-1 IAN 279503...