Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHSA 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS HEDGE TRIMMER PHSA 12 A1
ACCU-HEGGENSCHAAR
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 312200
AKKU-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHSA 12 A1

 • Seite 1 CORDLESS HEDGE TRIMMER PHSA 12 A1 AKKU-HECKENSCHERE ACCU-HEGGENSCHAAR Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 312200...
 • Seite 2 Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Pagina DE / AT / CH...
 • Seite 3 3 4 5 6...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Inleiding ........4 Gebruik ........4 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....5 een hoogwaardig apparaat gekozen. Dit apparaat werd tijdens de productie op Omvang van de levering ....5 Funktiebeschrijving ......5 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- controle onderworpen.
 • Seite 5: Algemene Beschrijving

  Pak het apparaat uit en controleer, of de Technische gegevens inhoud volledig is. Zorg voor een regle- mentair voorgeschreven afvalverwijdering van het verpakkingsmateriaal. Heggenschaar met accu ..... PHSA 12 A1 Motorspanning ......12 V Heggenschaar met accu Toeren bij niet-belasting n Mesbescherming ..1200 min Accu Inschakelduur ....
 • Seite 6: Veiligheidsvoorschriften

  Symbolen op het apparaat noemde normen en bepalingen vastgesteld. De aangegeven trillingemissiewaarde Het apparaat maakt deel uit van de reeks Parkside X 12 V werd volgens een genormaliseerd testme- thode gemeten en kan ter vergelijking van TEAM een stuk elektrisch gereedschap met een ander gebruikt worden.
 • Seite 7: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  Symbolen in de gebruiksaanwijzing gereedschap met batterijvoeding (zonder netsnoer). Gevaarsymbool met informatie over de 1) VEILIGHEID OP DE WERKPLAATS preventie van personen- of zaakschade. • Houd uw werkruimte netjes en goed verlicht. Wanorde of on- Waarschuwingsbord verlichte werkomgevingen kunnen tot met informatie voor het ongevallen leiden.
 • Seite 8 • Houd elektrisch gereedschap op alcohol of medicijnen staat. Een een veilige afstand tot regen of moment van onoplettendheid bij het ge- nattigheid. Het binnendringen van bruik van het elektrische gereedschap water in elektrisch gereedschap doet kan tot ernstige verwondingen leiden. •...
 • Seite 9 • Als er stofafzuig- en –opvangin- functioneren en niet klemmen, richtingen gemonteerd kunnen of er onderdelen gebroken of worden, vergewist u zich dat zodanig beschadigd zijn, dat deze aangesloten zijn en correct de werking van het elektrische gebruikt worden. Gebruik van een gereedschap in negatieve zin beïnvloed wordt.
 • Seite 10: Speciale Veiligheidsinstructies

  of andere kleine metalen voor- de handgreep bij een stilstaand werpen, die een overbrugging mes. Bij transport of bewaring van de contacten zouden kun- van de heggenschaar steeds de nen veroorzaken. Een kortsluiting beschermende afdekking opzet- ten. Een zorgvuldige omgang met het tussen de accucontacten kan tot brand- wonden of brand leiden.
 • Seite 11 3) SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUC- den omdat deze door bewegende TIES VOOR ACCUGEREEDSCHAP onderdelen vastgegrepen kunnen worden. Gebruik het apparaat • Garandeer dat het toestel uitge- niet wanneer u blootsvoets stapt of schakeld is vooraleer u de accu open sandalen draagt. aanbrengt. Het aanbrengen van een •...
 • Seite 12: Bediening

  Parkside X Inschakelen: 2. Vergewis u dat de accu 12 V Team. (9) aangebracht is (aparte Bediening gebruiksaanwijzing voor accu en lader raadplegen).
 • Seite 13: Werken Met De Heggenschaar

  Werken met de heggenschaar de natuurlijke groei en laat de heg opti- maal bloeien. Bij het snoeien worden al- Let er op, dat u tijdens het snoeien leen de nieuwe loten geknipt, zo wordt geen voorwerpen zoals bv. draad- een dichte vertakking en een goede be- afrastering of plantenondersteuning scherming tegen inkijk gevormd.
 • Seite 14: Reiniging

  Voer de volgende onderhouds- en reini- • Stompe, kromgebogen of beschadigde gingswerken regelmatig uit. Dan bent u ze- maaibalken moeten uitgewisseld worden. ker van een lang en betrouwbaar gebruik. Laat werkzaamheden, die niet in deze hand- leiding beschreven zijn, door ons servicecen- Reiniging ter doorvoeren.
 • Seite 15: Verwerking En Milieubescherming

  den tot materiële schade en een elektrische schok. Verwerking en milieu- bescherming Neem de accu uit het toestel en breng het toe- stel, de accu, de accessoires en de verpakking naar een milieuvriendelijke recycling. Machines horen niet bij huishoudelijk afval thuis. •...
 • Seite 16: Foutmeldingen

  Foutmeldingen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing van de fout Accu laden (zie „- Gebruiksaanwijzing Accu ( 9) ontladen lader en accu“) Accu aanbrengen Accu ( 9) niet aange- (zie „- Gebruiksaanwijzing lader en bracht accu“) Apparaat start niet Veiligheidsschakelaar 3) niet correct Inschakelen (zie „Bediening“) ingedrukt Schakelaar “Aan/uit”...
 • Seite 17: Garantie

  Garantie garantieperiode tot stand komende repara- ties worden tegen verplichte betaling van Geachte cliënte, geachte klant, de kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product Het apparaat werd volgens strikte kwali- heeft u tegenover de verkoper van het teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en...
 • Seite 18: Reparatieservice

  len, die voldoende verpakt en gefrankeerd • Gelieve voor alle aanvragen de kassabon en het identificatienummer ingezonden werden. (IAN 312200) als bewijs van de Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd en met een aanwijzing op het defect naar aankoop klaar te houden. ons servicefiliaal te zenden.
 • Seite 19 Inhalt Einleitung Einleitung ........19 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......19 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 20 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........20 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 20: Allgemeine Beschreibung

  Ausklappseite. schutz Lieferumfang 12 Ladegerät Technische Daten Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie, ob es vollständig ist. Akku-Heckenschere ..PHSA 12 A1 Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial Motorspannung U ...... 12 V ordnungsgemäß. Leerlaufdrehzahl n Akku-Heckenschere ....1200 min Laufzeit ......max. 30 min*...
 • Seite 21: Sicherheitshinweise

  Konformitätserklärung Bildzeichen auf dem Gerät: genannten Normen und Bestimmungen ermittelt. Das Gerät ist Teil der Serie Parkside X 12 V TEAM Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- ren gemessen worden und kann zum Ver- Achtung! gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
 • Seite 22: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Symbole in der Betriebsanleitung: 1) Arbeitsplatzsicherheit Gefahrenzeichen mit Anga- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich ben zur Verhütung von Per- sauber und gut beleuchtet. Unord- sonen- oder Sachschäden. nung oder unbeleuchtete Arbeitsberei- che können zu UnfälIen führen. Gefahrenzeichen mit Anga- b) Arbeiten Sie mit dem Elektro- ben zur Verhütung von Per- werkzeug nicht in expIosionsge- sonenschäden durch elektri-...
 • Seite 23 d) Zweckentfremden Sie das Kabel Schutzbrille. Das Tragen persönlicher nicht, um das Elektrowerkzeug Schutzausrüstung, wie Staubmaske, zu tragen, aufzuhängen oder rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutz- um den Stecker aus der Steckdo- helm oder Gehörschutz, je nach Art se zu ziehen. Halten Sie das Ka- und Einsatz des Elektrowerkzeuges, bel fern von Hitze, Öl, scharfen verringert das Risiko von Verletzungen.
 • Seite 24 schädigte Teile vor dem Einsatz den. Verwendung einer Staubabsau- des Gerätes reparieren. Viele gung kann Gefährdungen durch Staub Unfälle haben ihre Ursache in schlecht verringern. gewarteten Elektrowerkzeugen. f) Halten Sie Schneidwerkzeuge 4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs scharf und sauber. SorgfäItig ge- pflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen a) Überlasten Sie das Gerät nicht.
 • Seite 25: Spezielle Sicherheitshinweise Für Das Gerät

  ten. Vermeiden Sie den Kontakt da das Schneidmesser in Berüh- damit. Bei zufälligem Kontakt rung mit verborgenen Stromlei- mit Wasser abspülen. Wenn die tungen kommen kann. Der Kontakt Flüssigkeit in die Augen kommt, des Schneidmessers mit einer spannungs- nehmen Sie zusätzlich ärztliche führenden Leitung kann metallene Ge- Hilfe in Anspruch.
 • Seite 26 Sicherheitshinweise, die in 3) SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE der Betriebsanleitung Ihres FÜR AKKUGERÄTE Akkus der Serie Parkside X 12 V Team gegeben sind. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein Elektrowerkzeug, das ein-...
 • Seite 27: Bedienung

  Bedienung 3. Drücken Sie den Sicherheitsschalter (3) am vorderen Handgriff (4). Tragen Sie beim Arbeiten mit 4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (8). dem Gerät geeignete Kleidung Das Gerät läuft mit höchster Geschwin- und Arbeitshandschuhe. Tragen digkeit. Sie Augen- und Gehörschutz. Ausschalten: Vergewissern Sie sich vor 5.
 • Seite 28: Reinigung/Wartung

  geplante Höhe erreicht hat. Alle anderen Schneidtechniken Triebe werden auf die Hälfte gekappt. • Schneiden Sie dicke Äste zuvor mit einer Frei wachsende Hecken pflegen: Astschere heraus. • Der doppelseitige Sicherheitsmesserbal- Frei wachsende Hecken bekommen zwar ken ermöglicht den Schnitt in beiden Rich- keinen Formschnitt, müssen aber regel- mäßig gepflegt werden, damit die Hecke tungen oder durch Pendelbewegungen...
 • Seite 29: Lagerung

  Schrauben (Schraubenkopf 6 - 7 mm) • Halten Sie das Messer stets sauber. Nach jeder Benutzung des Gerätes müssen Sie ggf. mit Hilfe von Dübeln im Ab- - das Messer reinigen stand von 2,5 cm an der Wand an. (mit öligem Lappen); Die Aufbewahrung im Messerschutz - den Sicherheitsmesser- balken einölen mit Öl-...
 • Seite 30: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 33). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung 4-6,13,20 Sicherheitsmesserbalken...
 • Seite 31: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku laden (separate Bedienungs- anleitung für Akku und Ladegerät Akku ( 9) entladen beachten) Akku einsetzen (separate Bedienungs- Akku ( 9) nicht einge- anleitung für Akku und Ladegerät setzt Gerät startet nicht beachten) Sicherheitsschalter ( Einschalten (siehe „Bedienung“) nicht richtig betätigt Ein-/Ausschalter (...
 • Seite 32: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Garantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Gerätes stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 33: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Service Deutschland E-Mail. Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail: grizzly@lidl.de Ihrer Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können IAN 312200 Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 35 Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Heggenschaar met accu bouwserie PHSA 12 A1 Serienummer 201901000001 - 201902089201 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 36 Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Akku-Heckenschere Baureihe PHSA 12 A1 Seriennummer: 201901000001 - 201902089201 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2000/14/EG • 2014/30/EU • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 55014-1:2017 •...
 • Seite 37: Explosionszeichnung

  Explosietekening • Explosionszeichnung PHSA 12 A1 PHSA 12 A1 informatief ∙ informativ 2019-01-23_rev02_TvR...
 • Seite 38 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stand van de informatie Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.: 72031077012019-NL IAN 312200...
 • Seite 39 BATTERY 12 V PAPK 12 A1 / CHARGER 12 V PLGK 12 A1 AKKU / LADEGERÄT 12 V ACCU / LADER 12 V Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 312200...
 • Seite 40 Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Pagina DE / AT / CH...
 • Seite 42 Service-Center ......13 Importeur ........13 De accu en de lader moeten in combina- Vertaling van de originele tie met een toestel van de reeks Parkside CE-conformiteitsverklaring ..24 X 12 V Team worden gebruikt. Elke andere toepassing, die in deze handleiding niet uitdrukkelijk wordt toegelaten, kan schade...
 • Seite 43: Algemene Beschrijving

  Symbolen op de accu Input ....220-240 V~, 50-60 Hz De accu maakt deel uit Uitgangsspanning/Output .. 12 V ; 2,4 A van de reeks Parkside X Beschermniveau ....... 12 V TEAM. Veiligheidsvoorschriften Lees zorgvuldig de gebruiks- Dit apparaat kan door kinderen aanwijzing door.
 • Seite 44: Symbolen Op Het Laadapparaat

  Stel de accu niet gedurende Algemene veiligheidsin- lange tijd bloot aan bezon- structies ning en leg ze niet op radia- toren (max. 50 °C). Opgelet! Bij het gebruik van elektrisch gereedschap die- Geef de accu’s af op een nen ter bescherming tegen inzamelplaats voor oude een elektrische schok en accu’s, vanwaar ze naar een...
 • Seite 45 daarmee. Bij toevallig Speciale veiligheidsinstruc- contact met water afspoe- ties voor accugereedschap len. Als de vloeistof in de ogen komt, moet u bo- a) Garandeer dat het toestel vendien een arts consul- uitgeschakeld is vooral- teren. Vrijkomende accuvloei- eer u de accu aanbrengt. stof kan tot geïrriteerde huid of Het aanbrengen van een accu brandwonden leiden.
 • Seite 46: Juiste Omgang Met De Acculader

  • Vermijd mechanische Juiste omgang met de ac- culader beschadigingen van de acculader. Zij kunnen tot kort- • Houd kinderen onder toezicht sluiting leiden. om ervoor te zorgen dat ze • De acculader mag niet niet met het apparaat spelen. op een brandbare onder- grond (bijv.
 • Seite 47: Accu Aanbrengen/Verwijderen

  Accu aanbrengen/ sen met water of neutralisa- verwijderen tor en raadpleeg een arts. 1. Om de accu (1) uit het apparaat te ver- Laad de accu uitsluitend in wijderen, drukt u op de beide ontgren- droge lokalen op. delknoppen (2) aan de accu en trekt de Het buitenste oppervlak accu eruit.
 • Seite 48: Verbruikte Accu's

  De laadtijd bedraagt ca. 1 uur. de opslag extreme koude of hitte op- dat de accu niet aan vermogen inboet. 1. Verwijder de accu (1) uit het apparaat. • Neem de accu vóór een langer duren- 2. Schuif de accu (1) in de laadschacht de opslag (bijvoorbeeld overwintering) van het laadtoestel (3).
 • Seite 49: Reiniging

  Reiniging vanwaar ze naar een milieuvriendelij- ke recycling gebracht worden. Consul- Reinig de lader (3) en de accu (1) met een teer hiertoe uw lokale vuilophaaldienst droge doek of met een borsteltje. of ons servicecentrum. Gebruik geen water of metalen voorwerpen. •...
 • Seite 50: Garantie

  Garantie onmiddellijk na het uitpakken gemeld worden. Na het verstrijken van de garan- Geachte cliënte, geachte klant, tieperiode tot stand komende reparaties U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te worden tegen verplichte betaling van de rekenen vanaf de datum van aankoop. De kosten uitgevoerd.
 • Seite 51: Reparatieservice

  • Gelieve voor alle aanvragen de Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd kassabon en het artikelnummer en met een aanwijzing op het defect naar (IAN 312200) als bewijs van de aan- ons servicefiliaal te zenden. koop klaar te houden. Ongefrankeerd – als volumegoed, per •...
 • Seite 52: Einleitung

  Verwendung Reparatur-Service ......23 Service-Center ......23 Der Akku und das Ladegerät ist in Verbin- Importeur ........23 dung mit einem Gerät der Serie Parkside Original EG-Konformitäts- X 12 V Team zu nutzen. Jede andere erklärung ........25 Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.
 • Seite 53: Allgemeine Beschreibung

  Input ....220-240 V~, 50-60 Hz Bildzeichen auf dem Akku: Ausgangsspannung/ Das Gerät ist Teil Output ......12 V ; 2,4 A der Serie Parkside Schutzklasse ........X 12 V TEAM. Sicherheitshinweise Lesen Sie die Betriebsanlei- Dieses Gerät kann von Kindern ab tung aufmerksam durch.
 • Seite 54: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Setzen Sie den Akku nicht Allgemeine über längere Zeit starker Sicherheitshinweise Sonneneinstrahlung aus und legen Sie ihn nicht auf Heiz- Achtung! Beim Gebrauch körpern ab (max. 50 °C). von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen Geben Sie Akkus an einer Schlag, Verletzungs- und Altbatteriesammelstelle ab, Brandgefahr folgende grund-...
 • Seite 55: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  den Akku einsetzen. Das Einset- Wenn die Flüssigkeit in die Au- zen eines Akkus in ein Elektro- gen kommt, nehmen Sie zusätz- werkzeug, das eingeschaltet ist, lich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Unfällen führen. kann zu Hautreizungen oder •...
 • Seite 56: Ladevorgang

  wegen der beim Laden auftre- • Verwenden Sie zum Laden des tenden Erwärmung. Akkus ausschließlich das mit- gelieferte Ladegerät. Es besteht • Wenn die Anschlussleitung die- Brand- und Explosionsgefahr. ses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller • Überprüfen Sie vor jeder Be- oder seinen Kundendienst oder nutzung Ladegerät, Kabel und eine ähnlich qualifizierte Person...
 • Seite 57: Akku Entnehmen/Einsetzen

  rät anschließen. Es besteht Setzen Sie den Akku erst ein, die Gefahr von Verletzungen wenn das Gerät vollständig durch Stromschlag. montiert ist. Es besteht Verlet- zungsgefahr! Schalten Sie das Gerät aus und Ladezustand des Akkus nehmen Sie vor allen Arbeiten den prüfen Akku aus dem Gerät.
 • Seite 58: Verbrauchte Akkus

  Wandmontage Ladegerät Übersicht der LED-Kontrollanzeigen auf dem Ladegerät (3): (optional) Sie können das Ladegerät (3) auch an der Grüne LED (5) leuchtet ohne Wand montieren. eingesetzten Akku: Ladegerät betriebsbereit. • Bringen Sie zwei Schrauben im Ab- stand von 54 mm mit Hilfe von Dübeln Grüne LED (5) leuchtet: Akku ist geladen.
 • Seite 59: Wartung

  Wartung • Die Entsorgung Ihrer defekten einge- sendeten Geräte führen wir kostenlos • Das Gerät ist wartungsfrei. durch. Entsorgung/ Ersatzteile/Zubehör Umweltschutz Ersatzteile und Zubehör Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und erhalten Sie unter führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- www.grizzly-service.eu packung einer umweltgerechten Wieder- verwertung zu.
 • Seite 60: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garan- Anlieferung gewissenhaft geprüft. tie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Fabrikationsfehler.
 • Seite 61: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zu- nächst die nachfolgend benannte Servi- Service Deutschland ceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Tel.: 0800 54 35 111 Sie erhalten dann weitere Informationen E-Mail: grizzly@lidl.de über die Abwicklung Ihrer Reklamation. IAN 312200 •...
 • Seite 62: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Lader bouwserie PLGK 12 A1 IAN 312200 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EC Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 63: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Ladegerät Baureihe PLGK 12 A1 IAN 312200 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EG Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 64 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stand van de informatie Stand der Informationen: 01/2019 Ident.-No.: 72031077012019-NL IAN 312200...