Parkside PHSA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS HEDGE TRIMMER PHSA 20-Li A1
BATTERIDREVET HÆKKEKLIPPER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ACCU-HEGGENSCHAAR
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 311706
TAILLE-HAIES SANS FIL
Traduction des instructions d'origine
AKKU-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHSA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS HEDGE TRIMMER PHSA 20-Li A1 BATTERIDREVET HÆKKEKLIPPER TAILLE-HAIES SANS FIL Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine AKKU-HECKENSCHERE ACCU-HEGGENSCHAAR Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 311706...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 3 1,7 cm...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion .........4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelsesformål ......4 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse .....5 højeste kvalitet. Leveringsomfang ......5 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret Funktionsbeskrivelse ......5 under produktionen og det blev underka- Oversigt ..........5 stet en slutkontrol.
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  15 Frigivelsesknap ved det bagerste maskinen. Bortskaf indpakningsmaterialet håndtag forskriftsmæssigt. Tekniske data Batteridreven hækkeklipper Knivbeskyttelse Batteridreven Akku hækkeklipper ..PHSA 20-Li A1 Oplader Motorspænding ......20 V Betjeningsvejledning „Oplader og gen- Tomgangshastighed n .....1300 min opladeligt batteri“ Løbetid ......max. 45 min* Betjeningsvejledning Skærelængde .......ca.
 • Seite 6: Sikkerhedsinformationer

  Støj- og vibrationsværdier blev målt i hen- Læs betjeningsvejledningen op- hold til de angivne standarder og bestem- mærksomt igennem før brug af melser i overensstemmelseserklæringen. maskinen. Den anførte svingningsemissionsværdi blev Bær øjenværn. målt iht. en standardiseret prøvemetode og kan anvendes til sammenligning af et el- Bær høreværn.
 • Seite 7: Generelle Sikkerhedshenvisninger For El-Værktøjet

  Bær øjen- og høreværn. adapterstik sammen med jord- forbundet el-værktøj. Unændrede Generelle sikkerhedshenvis- stik, der passer til kontakterne, nedsæt- ninger for el-værktøjet ter risikoen for elektrisk stød. • Undgå kropskontakt med jord- forbundne overflader som f.eks. ADVARSEL! Læs alle sikker- hedsinformationer og anvis- rør, radiatorer, komfurer og ninger.
 • Seite 8 er træt, har nydt alkohol eller er 4) BRUG OG HÅNDTERING AF påvirket af medicin eller eufo- EL-VÆRKTØJET riserende stoffer. Et øjebliks uop- mærksomhed ved brug af el-værktøjet • Overbelast ikke maskinen. Brug altid det el-værktøj, der er be- kan medføre alvorlige personskader. •...
 • Seite 9: Specielle Sikkerhedsanvisninger Til Apparatet

  Obs! Følg sikkerhedsanvis- ningerne, som fremgår af • Oplad kun akku’erne i opla- betjeningsvejledningen til dere, der er anbefalet af fabri- dit batteri i serien Parkside X 20 V Team. kanten. Opladere, der er beregnet til en bestemt type akku’er, udsættes for Specielle sikkerhedsanvis-...
 • Seite 10 • Gennemsøg hækken for skjulte • Benyt ikke apparatet i nærhe- genstande inden arbejdet, f.eks. den af antændelige væsker eller tråd etc. Sådan undgår du skader på gasser. Ved kortslutning er der fare apparatet. for brand- og eksplosion. Hold hækkesaksen rigtigt, •...
 • Seite 11: Betjening

  Betjening Tænd og sluk Anvend egnet tøj og hand- Sørg for at stå sikkert og hold ma- sker under arbejdet med skinen forsvarligt fast med begge maskinen. Bær øjen- og hø- hænder og i en tilstrækkelig afstand reværn. fra din krop. Kontroller, før du tæn- Kontroller før hver brug, at der for maskinen, at den ikke berø- maskinen er funktionsdygtig.
 • Seite 12: Arbejdet Med Hækkeklipperen

  Arbejdet med bearbejdes kun de nye skud; således opnår hækkeklipperen man tætte grene og en god afskærmning. Undgå at berøre genstande som 1. Klip først hækkens sider. Bevæg hertil f.eks. trådhegn eller plantestøtter hækkeklipperen i vækstretning nedefra under klipningen. Dette kan forår- og opefter.
 • Seite 13: Rengøring

  Opbevaring Rengøring Apparatet må hverken sprøj- • Opbevar apparatet tørt i den medføl- tevaskes med eller dyppes i gende knivbeskyttelse ( 11) og uden vand. Der er fare for at få et for børns rækkevidde. elektrisk stød! Vægholder • Hold ventilationsslidser, motorhus og Ophængningsanordningen befinder håndtag rene.
 • Seite 14: Reservedele/Tilbehør

  Bortskaffelse/ Vær opmærksom på ikke at beskadige forsyningslednin- miljøbeskyttelse ger under boringen. Brug egnede søgeredskaber til Tag akku’en ud af apparatet og bortskaf at søge efter sådanne eller apparat, akku, tilbehør og emballage mil- tag en installationsoversigt jørigtigt. til hjælp. Kontakt med elekt- riske ledninger kan føre til El-apparater hører ikke i hushold- elektrisk stød og brand, og...
 • Seite 15: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod købsdato. fabrikken. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 16: Reparations-Service

  Service-Center får du så yderligere informationer om afviklingen af din reklamation. • Et som defekt registreret produkt kan Service Danmark du, efter aftale med vores kundeservice Tel.: 32 710005 og med vedlagt købsbilag (kassebon) E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 311706 samt en kort beskrivelse af, hvori de- fekten består og hvornår denne defekt Importør er optrådt indsende portofrit til den ser-...
 • Seite 17: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Oplad akku (vær opmærksom på den 9) afladt Akku ( separate betjeningsvejledning for det genopladelige batteri og opladeren) Sæt akku i (vær opmærksom på den separate betjeningsvejledning for det Akku ( 9) ikke sat i Apparatet starter genopladelige batteri og opladeren) ikke...
 • Seite 18 Sommaire Introduction Introduction .......18 Toutes nos félicitations pour l’achat de Domaine d’utilisation ....18 votre nouvel appareil. Vous avez ainsi Description générale ....19 choisi un produit de qualité supérieure. La qualité de l’appareil a été vérifiée pendant Volume de la livraison ....19 Description du fonctionnement ..19 la production et il a été...
 • Seite 19: Description Générale

  Notice d’utilisation « chargeur et batterie » Caractéristiques Notice d’utilisation techniques Description du Taille-haies sans fil ... PHSA 20-Li A1 fonctionnement Tension de moteur ...... 20 V Le taille-haies sans fil est équipé comme Vitesse de rotation à vide n ..1300 min...
 • Seite 20: Instructions De Sécurité

  Symboles apposés sur l’appareil Les valeurs de bruit et de vibrations ont été définies conformément aux normes et L’appareil fait partie prescriptions stipulées dans la déclaration de la gamme Parkside X 20 V TEAM. de conformité. La valeur d’émission d’oscillation donnée a Attention! été...
 • Seite 21: Consignes De Sécurité Générales Pour Outils Électriques

  Symboles utilisés dans le mode rence à votre outil électrique alimenté par d’emploi le secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans Symbole de danger et indica- cordon d’alimentation). tions relatives à la prévention de dommages corporels ou 1) SÉCURITÉ...
 • Seite 22 fages, les fours et les réfrigé- aucun outil électrique si vous rateurs. Il existe un risque accru de êtes fatigué ou vous trouvez sous l‘influence de drogues, décharge électrique, si votre corps est mis à la terre. d‘alcool ou de médicaments. Un •...
 • Seite 23 vos cheveux, habits et gants loin des • Observer la maintenance de parties mobiles. Les habits légers, les l’outil. Contrôlez si les parties parures ou les longs cheveux peuvent mobiles fonctionnent correc- tement et ne se coincent pas ; être saisis par les parties mobiles. vérifiez l’appareil pour voir si •...
 • Seite 24: Consignes De Sécurité Spéciales Pour L'appareil

  Le contact de la lame de coupe lisation de votre batterie avec une ligne sous tension peut mettre de la gamme Parkside les parties d’appareil métalliques égale- X 20 V Team. ment sous tension et conduire à un choc électrique.
 • Seite 25 • Pendant le travail avec l’appa- il existe un danger d‘incendie et un reil, portez des habits appro- risque d‘explosion. priés et des gants de travail. Ne • Les lames doivent être réguliè- saisissez jamais l’appareil par la rement contrôlées pour détecter lame de coupe et ne le soulevez toute usure et dans ce cas, elles jamais par la lame de coupe.
 • Seite 26: Mise En Service

  Retirer/utiliser l’accu certaines circonstances, peut per- turber des implants médicaux actifs ou passifs. Pour diminuer le risque 1. Pour enlever la batterie de l’ap- de blessures graves ou mortelles, pareil, appuyez sur le bouton de nous recommandons aux personnes déverrouillage (13) au niveau de portant des implants médicaux de la batterie (9) et retirez la batte- consulter leur médecin et le fabri-...
 • Seite 27: Régler La Poignée Arrière

  Techniques de taille 4. Appuyez sur les interrupteurs Marche/Arrêt. Le taille-haies fonctionne à la plus haute • Coupez les grosses branches aupara- vitesse. vant avec des cisailles à élaguer. • Le bloc de lames à double tranchant Arrêt : permet de couper dans les deux sens 5.
 • Seite 28: Nettoyage Et Entretien

  • Taillez déjà les jeunes plantes à la • Conservez propres les fentes de venti- forme que vous désirez. Il est préférable lation, le boîtier moteur et les poignées que la pousse principale ne soit pas de l‘appareil. Pour ce faire, utilisez un endommagée jusqu’à...
 • Seite 29: Rangement

  Rangement Faites attention lors du per- çage à ne pas endommager • Conservez l’appareil, dans la protec- des conduites d‘alimenta- tion de lame ( 11) livrée, au sec et tion. Utilisez des détecteurs adaptés pour les localiser ou hors de la portée des enfants. aidez-vous d‘un plan d‘ins- Fixation murale tallation.
 • Seite 30: Pièces De Rechange/Accessoires

  Pièces de rechange/Accessoires Vous obtiendrez des pièces de rechange et des accessoires à l’adresse www.grizzly-service.eu Si vous ne disposez d’aucun accès Internet, veuillez téléphoner au centre de SAV (voir «Service-Center» page 33). Veuillez tenir prêts les numéros de commande indiqués ci-dessous.
 • Seite 31: Dépannage

  Dépannage Problème Cause possible Suppression de la panne Charger l’accu (respecter la notice Accu ( 9) déchargé d’utilisation de la batterie et du chargeur) Mettre en place l’accu (respecter la Accu ( 9) non inséré notice d’utilisation de la batterie et L‘appareil ne du chargeur) démarre pas...
 • Seite 32: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 entièrement contrôlé avant la livraison. ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de produit, vous disposez des droits légaux...
 • Seite 33: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de Service France port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 indiquée, accompagné du justificatif E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 311706 d’achat (ticket de caisse) et en indi- quant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 34 Inhoud Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Inleiding ........34 Gebruik ........34 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....35 een hoogwaardig apparaat gekozen. Dit apparaat werd tijdens de productie op Omvang van de levering ....35 Funktiebeschrijving ......35 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Overzicht ........35 controle onderworpen.
 • Seite 35: Algemene Beschrijving

  Mesbescherming Technische gegevens Accu Laadtoestel Gebruiksaanwijzing “Lader en accu” Heggenschaar Gebruiksaanwijzing met accu ....PHSA 20-Li A1 Motorspanning ......20 V Funktiebeschrijving Toeren bij niet-belasting n ..1300 min Inschakelduur ....max. 45 min* Snijlengte ......ca. 520 mm De accu-heggenschaar bezit als snoei- inrichting een Laser-Cut mes van speciaal Meslengte ......ca.
 • Seite 36: Veiligheidsvoorschriften

  Symbolen op het apparaat volgens de in de conformiteitverklaring ge- noemde normen en bepalingen vastgesteld. De aparaat maakt deel uit van de reeks Parkside X 20 V TEAM. De aangegeven trillingemissiewaarde werd volgens een genormaliseerd testme- thode gemeten en kan ter vergelijking van...
 • Seite 37: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  Symbolen in de gebruiksaanwijzing 1) VEILIGHEID OP DE WERKPLAATS Gevaarsymbool met infor- • Houd uw werkruimte netjes matie over de preventie van en goed verlicht. Wanorde of on- personen- of zaakschade. verlichte werkomgevingen kunnen tot ongevallen leiden. Waarschuwingsbord met in- •...
 • Seite 38 water in elektrisch gereedschap doet bruik van het elektrische gereedschap het risico voor een elektrische schok kan tot ernstige verwondingen leiden. • Draag persoonlijke beschermings- toenemen. uitrusting en altijd een bescherm- • Gebruik het snoer niet voor een bril. Het dragen van een persoonlijke ander doeleinde om het elek- trische gereedschap te dragen, beschermingsuitrusting, zoals stofmasker,...
 • Seite 39 • Als er stofafzuig- en –opvangin- weegbare onderdelen foutloos richtingen gemonteerd kunnen functioneren en niet klemmen, worden, vergewist u zich dat of er onderdelen gebroken of deze aangesloten zijn en correct zodanig beschadigd zijn, dat gebruikt worden. Gebruik van een de werking van het elektrische stofafzuiginrichting kan gevaren door gereedschap in negatieve zin...
 • Seite 40: Speciale Veiligheidsinstructies

  Het verlies zing van uw accu van de se- rie Parkside X 20 V Team. van de controle over het apparaat kan tot verwondingen leiden. • Draag bij de werkzaamheden...
 • Seite 41 2) VERDERGAANDE VEILIGHEIDSIN- • Tracht niet, het apparaat zelf te repareren, tenzij u hiervoor STRUCTIES een opleiding genoten heeft. Al Omwille van uw persoonlijke veilig- de werkzaamheden, die niet in deze handleiding vermeld wor- heid: Draag geschikte arbeidskledij, zo- den, mogen uitsluitend door ons als vast schoeisel met slipvrije zool, servicecenter uitgevoerd wor- den.
 • Seite 42: Bediening

  Bediening Aan- en uitschakelen Draag tijdens het werken Zorg dat u stevig staat en houd het met de machine aangepaste apparaat met twee handen goed kledij en werkhandschoenen. vast. Bewaar voldoende afstand tot Draag oog- en gehoorbe- uw eigen lichaam. scherming.
 • Seite 43: Werken Met De Heggenschaar

  beantwoordt aan de natuurlijke groei en Werken met de heggen- laat de heg optimaal bloeien. Bij het snoei- schaar en worden alleen de nieuwe loten geknipt, Let er op, dat u tijdens het snoeien zo wordt een dichte vertakking en een goede bescherming tegen inkijk gevormd.
 • Seite 44: Reiniging

  Reiniging Laat werkzaamheden, die niet in deze hand- leiding beschreven zijn, door ons servicecen- Het water mag noch met wa- ter doorvoeren. Maak uitsluitend gebruik van ter afgespoten, noch in water originele onderdelen. gelegd worden. Gevaar voor Bewaren een elektrische schok. •...
 • Seite 45: Verwerking En Milieubescherming

  Verwerking en milieu- De opslag in de mesbescherming verhindert dat olie aan de veiligheids- bescherming balken voor de messen naar beneden druppelt en de vloer of de wand Neem de accu uit het toestel en breng verontreinigt. Restolie verzamelt zich het toestel, de accu, de accessoires en de verpakking naar een milieuvriendelijke re- in de mesbescherming en kan in een...
 • Seite 46: Foutmeldingen

  Foutmeldingen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing van de fout Accu laden (aparte gebruiksaanwij- Accu ( 9) ontladen zing voor accu en lader raadplegen) Accu aanbrengen (aparte gebruiks- Accu ( 9) niet aange- aanwijzing voor accu en lader raad- bracht plegen) Apparaat start niet Veiligheidsschakelaar 4) niet correct inge- Inschakelen (zie „Bediening“)
 • Seite 47: Garantie

  Garantie garantieperiode tot stand komende repara- ties worden tegen verplichte betaling van Geachte cliënte, geachte klant, de kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Het apparaat werd volgens strikte kwali- teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en u tegenover de verkoper van het product...
 • Seite 48: Reparatieservice

  • Gelieve voor alle aanvragen de kas- len, die voldoende verpakt en gefrankeerd sabon en het identificatienummer ingezonden werden. (IAN 311706) als bewijs van de aan- Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd en met een aanwijzing op het defect naar koop klaar te houden. ons servicefiliaal te zenden.
 • Seite 49 Inhalt Einleitung Einleitung ........49 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......49 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 50 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........50 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 50: Allgemeine Beschreibung

  15 Entriegelungstaster am hinteren Akku-Heckenschere Handgriff Messerschutz Technische Daten Akku Ladegerät Betriebsanleitung „Ladegerät und Akku“ Akku-Heckenschere ..PHSA 20-Li A1 Betriebsanleitung Motorspannung ......20 V Leerlaufdrehzahl n ....1300 min Funktionsbeschreibung Laufzeit ......max. 45 min* Schnittlänge ......ca. 520 mm Die Akku-Heckenschere besitzt als Schneid- Messerlänge ......ca.
 • Seite 51: Sicherheitshinweise

  Konformitätserklärung genannten Normen und Bestimmungen Bildzeichen auf dem Gerät: ermittelt. Dieses Gerät ist Teil des Parkside X 20 V TEAM. Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- ren gemessen worden und kann zum Ver- Achtung! gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
 • Seite 52: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrogeräte gehören nicht in den 1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT Hausmüll. a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich Symbole in der Betriebsanleitung: sauber und gut beleuchtet. Unord- nung oder unbeleuchtete Arbeitsberei- Gefahrenzeichen mit Anga- che können zu UnfälIen führen. ben zur Verhütung von Per- b) Arbeiten Sie mit dem Elektro- sonen- oder Sachschäden.
 • Seite 53 d) Zweckentfremden Sie das Kabel b) Tragen Sie persönliche Schutz- nicht, um das Elektrowerkzeug ausrüstung und immer eine zu tragen, aufzuhängen oder Schutzbrille. Das Tragen persönlicher um den Stecker aus der Steckdo- Schutzausrüstung, wie Staubmaske, se zu ziehen. Halten Sie das Ka- rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutz- bel fern von Hitze, Öl, scharfen helm oder Gehörschutz, je nach Art...
 • Seite 54 den können, vergewissern Sie funktionieren und nicht klem- sich, dass diese angeschlossen men, ob Teile gebrochen oder sind und richtig verwendet wer- so beschädigt sind, dass die den. Verwendung einer Staubabsau- Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie be- gung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
 • Seite 55: Spezielle Sicherheitshinweise Für Das Gerät

  Sie Geräteschäden. Sicherheitshinweise, die in • Halten Sie die Heckenschere der Betriebsanleitung Ihres richtig, z. B. mit beiden Händen Akkus der Serie Parkside an den Handgriffen, wenn zwei X 20 V Team gegeben sind. Handgriffe vorhanden sind. Der Verlust der Kontrolle über das Gerät Spezielle Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen führen.
 • Seite 56 2) WEITERFÜHRENDE • Versuchen Sie nicht, das Gerät SICHERHEITSHINWEISE selbst zu reparieren, es sei denn, Sie besitzen hierfür eine Ausbil- Zu Ihrer persönlichen Sicherheit: dung. Sämtliche Arbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung Tragen Sie geeignete Arbeitsklei- dung wie festes Schuhwerk mit angegeben werden, dürfen nur rutschfester Sohle, eine robuste, von unserem Service-Center...
 • Seite 57: Bedienung

  Bedienung Ein- und Ausschalten Tragen Sie beim Arbeiten mit Achten Sie auf einen sicheren Stand dem Gerät geeignete Klei- und halten Sie das Gerät mit beiden dung und Arbeitshandschuhe. Händen und mit Abstand vom eige- Tragen Sie Augen- und Gehör- nen Körper gut fest.
 • Seite 58: Arbeiten Mit Dem Gerät

  natürlichen Pflanzenwachstum und lässt Arbeiten mit dem Gerät Hecken optimal gedeihen. Beim Schnitt Achten Sie beim Schneiden dar- werden nur die neuen Jahrestriebe redu- auf, keine Gegenstände, wie z. B. ziert, so bildet sich eine dichte Verzwei- Drahtzäune oder Pflanzenstützen, gung und ein guter Sichtschutz aus. zu berühren.
 • Seite 59: Reinigung

  Führen Sie folgende Reinigungs- und War- dazu die Schnei den mit einem Ölstein tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch ab. Nur scharfe Schneidzähne bringen ist eine lange und zuverlässige Nutzung eine gute Schnittleistung. gewährleistet. • Stumpfe, verbogene oder beschädigte Sicherheitsmesserbalken müssen ausge- Reinigung wechselt werden.
 • Seite 60: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ Aufhängevorrichtung am Messer- schutz (12b) Umweltschutz • Bringen Sie zwei Schrauben im Ab- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und stand von 17 mm mit Hilfe von Dübeln führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- an der Wunschposition einer Wand an. packung einer umweltgerechten Wieder- •...
 • Seite 61: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku laden (separate Bedienungsanlei- Akku ( 9) entladen tung für Akku und Ladegerät beachten) Akku einsetzen (separate Bedienungs- Akku ( 9) nicht einge- anleitung für Akku und Ladegerät setzt beachten) Gerät startet nicht Sicherheitsschalter ( Einschalten (siehe „Bedienung“) nicht richtig betätigt Ein-/Ausschalter (...
 • Seite 62: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 64). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung Sicherheitsmesserbalken...
 • Seite 63: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 64: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 311706 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 65: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Batteridrevet hækkeklipper af serien PHSA 20-Li A1 Serienummer 201902000001 - 201903081110 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 66 CE originale Nous certifions par la présente que le Taille-haies sans fil de construction PHSA 20-Li A1 Numéro de série 201902000001 - 201903081110 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité...
 • Seite 67 Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Accu-heggenschaar bouwserie PHSA 20-Li A1 Serienummer 201902000001 - 201903081110 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 68: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Akku-Heckenschere Baureihe PHSA 20-Li A1 Seriennummer 201902000001 - 201903081110 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2000/14/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 69: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning • Vue éclatée Explosietekening • Explosionszeichnung PHSA 20-Li A1 informativ, informatif, informatief 20190130_rev02_mt...
 • Seite 70 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 01/ 2019 Ident.-No.: 72031088012019-DK/BE/NL IAN 311706...
 • Seite 71 BATTERY 20 V PAP 20 A1 / CHARGER 20 V PLG 20 A1 BATTERI / OPLADER 20 V ACCU / CHARGEUR 20 V Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine AKKU / LADEGERÄT 20 V ACCU / LADER 20 V Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 311706...
 • Seite 72 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 74 Udtagning/isætning af akku ....8 Kontrol af akku‘ens ladetilstand ..8 Opladning af akku ......8 Batteriet og opladeren skal bruges sam- Udtjente akku’er .......8 men med et apparat i serien Parkside X 20 V Team. Enhver anden anvendelse Vedligeholdelse ......9 Bortskaffelse/miljøbeskyttelse ..9 kan medføre skader på apparatet og Reservedele/Tilbehør ....10...
 • Seite 75: Tekniske Data

  Tekniske data Symboler i vejledningen Faresymboler med op- Batteri (Li-Ion) ....PAP 20 A1 lysninger om forebyg- Battericeller .........5 Motorspænding ......20 V gelse af person- eller Kapacitet ........2,0 Ah materielle skader. Energi .........40 Wh Advarselsskilt med an- Ladetid ........ca. 1 h givelser til forhindring af personskader på...
 • Seite 76: Billedtegn På Opladeren

  OBS! Ved brug af el-værk- tøjer skal man til beskyttelse Billedtegn på opladeren mod elektrisk stød, kvæ- stelses- og brandfare være Produktet er en del af Parkside opmærksom på følgende X 20 V TEAM-serien. principielle sikkerhedsforan- staltninger. Advarsel! OMHYGGELIG HÅNDTERING Læs betjeningsvejledningen OG BRUG AF APPARATER grundigt igennem.
 • Seite 77 væske i øjnene, skal du akku i et tændt elværktøj, kan yderligere opsøge læge. medføre ulykker. Udløbet akku-væske kan medfø- b) Oplad kun dine batterier re hudirritationer eller forbræn- indendørs, fordi oplade- dinger. ren kun er beregnet til e) Anvend ikke beskadigede dette.
 • Seite 78 Opladning • Vær opmærksom på, at forsyningsspændingen stemmer overens med an- Udsæt ikke det genopladeli- givelserne på opladerens ge batteri for ekstreme betin- typeskilt. Der er fare for at få gelser såsom varme og stød. et elektrisk stød. Der er fare for kvæstelser •...
 • Seite 79 erstattes. Anvend udelukkende et origi- 1 LED lyser (rød): Det genopladelige batteri nalt genopladeligt batteri, som du kan skal oplades. få via vores kundeservice. • Overhold altid de respektivt gældende Oplad det genopladelige batteri 4), hvis kun den røde LED på sikkerhedsanvisninger og bestemmelser visningen af ladetilstanden (3) lyser.
 • Seite 80: Vedligeholdelse

  Bortskaffelse/ Opbrugte genopladelige batterier miljøbeskyttelse • En væsentlig forkortet driftstid på trods Tag det genopladelige batteri ud af red- skabet og aflever redskabet, det genop- af opladning indikerer, at det genop- ladelige batteri er brugt op og skal ladelige batteri, tilbehør og emballage til erstattes.
 • Seite 81: Reservedele/Tilbehør

  Reservedele/Tilbehør ”Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 12). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Akku PAP 20 A1, 2,0 Ah .................80001166 Akku PAP 20 A3, 4,0 Ah .................80001168 Oplader PLG 20 A1, EU ................80001313 Oplader PLG 20 A1, UK................80001314 Garanti...
 • Seite 82: Reparations-Service

  Reparations-service Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssig brug. Ved misbrug og usagkyndig håndtering vold og ved ind- Du kan lade reparationer, der ikke er omfattet af garantien, udføre hos vores ser- greb, der ikke er foretaget på vores autori- vice-filial mod betaling.
 • Seite 83 Recharger la batterie ......18 La batterie et le chargeur doivent être utili- Batteries usées .......19 sés en association avec un appareil de la gamme Parkside X 20 V Team. Toute autre Stockage ........19 utilisation peut entraîner des dommages à Nettoyage........19 l‘appareil et constituer un sérieux danger...
 • Seite 84: Données Techniques

  à partir de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes La batterie fait partie aux capacités physiques, senso- de la gamme Parkside rielles ou mentales réduites ou man- X 20 V TEAM. quant d’expérience ou de connais- sance, à condition qu’ils soient Avant d’utiliser l’appareil, lisez...
 • Seite 85: Consignes De Sécurité Générales

  En cas d‘utilisation d‘ou- Symboles sur le chargeur tils électriques, afin de se protéger contre les chocs L’appareil fait partie électriques, les risques de de la gamme Parkside X 20 V TEAM. blessure et d‘incendie, les mesures de sécurité fonda- Attention ! mentales suivantes doivent être observées.
 • Seite 86 • Tenir l‘accumulateur non utilisé Service à distance des trombones de bu- reau, des pièces de monnaie, des • Ne réparez jamais des batte- clés, des clous, des vis ou de tous ries endommagées. L’ensemble autres petits objets en métal qui de la maintenance des batte- ries ne peut être effectué...
 • Seite 87: Procédure De Charge

  les voies respiratoires. Ventilez ner des blessures ou déclencher le local et en cas de troubles, un incendie. consultez un médecin. • Evitez les dommages méca- • N‘utilisez aucune batterie non niques sur le chargeur. Ils rechargeable ! peuvent entraîner des courts-cir- cuits intérieurs.
 • Seite 88: Retirer/Installer La Batterie

  2. Procédez à l’insertion de la batterie la peau, rincez les endroits (4) en glissant la batterie le long du touchés avec de l’eau ou un guidage. Il s’enclenche avec un déclic. neutralisant et consultez un médecin. Insérez la batterie unique- La batterie doit être chargée ment lorsque l‘appareil est uniquement dans des en-...
 • Seite 89: Batteries Usées

  Stockage 1. Le cas échéant, retirez la batterie (4) de l‘appareil. 2. Faites glisser la batterie (4) dans le • Retirez la batterie de l‘appareil avant un stockage prolongé (par ex hiver- compartiment de charge du chargeur (5). nage). 3. Branchez le chargeur (5) sur une prise •...
 • Seite 90: Pièces De Rechange/Accessoires

  La batterie ne doit pas être jetée • Éliminez les piles selon les prescrip- avec les déchets ménagers, dans tions locales. Veuillez déposer les le feu (risque d’explosion) ou dans batteries à un point de collecte pour l’eau. Les piles endommagées batteries usagées, où...
 • Seite 91: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, ce produit bénéfi- de sévères directives de qualité et il a été cie d’une garantie de 3 ans, valable à comp- entièrement contrôlé avant la livraison. ter de la date d’achat.
 • Seite 92: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pouvez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, Service France franco de port à l’adresse de service Tel.: 0800 919270 après-vente indiquée, accompagné du E-Mail: grizzly@lidl.fr justificatif d’achat (ticket de caisse) et IAN 311706 en indiquant quelle est la nature du dé- faut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 93 ........28 Accu opladen ........28 De accu en de lader moeten in combinatie Verbruikte accu‘s ......29 met een Parkside X 20 V Team-toestel wor- den gebruikt. Elk ander gebruik kan leiden Opslag ........29 Onderhoud ........29 tot schade aan het apparaat en een ernstig Afval/milieubescherming ...29...
 • Seite 94: Technische Gegevens

  Uitgangsspanning ..21,5 V ; 2,4 A Symbolen op de accu Beschermniveau ....... De accu maakt deel uit Beschermingsklasse ......IPX0 van de reeks Parkside X 20 V TEAM. Veiligheidsvoorschriften Gebruiksaanwijzing Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en te- raadplegen.
 • Seite 95: Algemene Veiligheidsinstructies

  accu’s, vanwaar ze naar een De accu bereikt slechts na milieuvriendelijke recycling meermaals laden haar volle gebracht worden. capaciteit. Machines horen niet bij huis- Algemene veiligheidsin- houdelijk afval thuis. structies Opgelet! Bij het gebruik van Symbolen op het laadapparaat elektrisch gereedschap die- nen ter bescherming tegen De apparaat maakt deel een elektrische schok en...
 • Seite 96 d) Bij verkeerd gebruik kan Speciale veiligheidsinstruc- vloeistof uit de accu vrij- ties voor accugereedschap komen. Vermijd contact daarmee. Bij toevallig a) Garandeer dat het toestel contact met water afspoe- uitgeschakeld is vooraleer len. Als de vloeistof in de u de accu aanbrengt. Het ogen komt, moet u boven- aanbrengen van een accu in dien een arts consulteren.
 • Seite 97: Juiste Omgang Met De Acculader

  Juiste omgang met de ac- • De acculader mag niet op een brandbare onder- culader grond (bijv. papier, texti- liën) gebruikt worden. Er • Gebruik voor het laden van de accu uitsluitend de bestaat brandgevaar wegens de verwarming die bij het la- meegeleverde acculader.
 • Seite 98: Accu Verwijderen/Plaatsen

  2. Om de accu te plaatsen (4), schuift u Laad de accu uitsluitend in droge ruimtes op. de accu langs de geleidingsrail in het De buitenkant van de accu apparaat. De accu klikt hoorbaar vast. moet schoon en droog zijn voordat u de lader aansluit.
 • Seite 99: Verbruikte Accu's

  Opslag 1. Neem indien nodig de accu (4) uit het apparaat. 2. Schuif de accu (4) in de laadschacht • Neem de accu uit het apparaat als u van de lader (5). het apparaat gedurende langere tijd 3. Sluit de lader (5) aan op een stopcon- niet zult gebruiken (bv.
 • Seite 100: Reserveonderdelen

  Werp de accu niet bij het huisvuil, in het vuur (ontploffingsgevaar) of in het water. Beschadigde accu’s kunnen het milieu en uw gezond- heid schaden als er giftige dampen of vloeistoffen ontsnappen. • Geef het apparaat en de lader af bij een recyclingcentrum.
 • Seite 101: Garantie

  Garantie meld worden. Na het verstrijken van de garantieperiode tot stand komende repara- Geachte cliënte, geachte klant, ties worden tegen verplichte betaling van U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te de kosten uitgevoerd. rekenen vanaf de datum van aankoop. De garantie voor de accu is 6 maanden vanaf Omvang van de garantie datum van aankoop geldig.
 • Seite 102: Reparatieservice

  • Gelieve het artikelnummer uit het type- Ongefrankeerd – als volumegoed, per plaatje. expresse of via een andere speciale ver- • Indien er zich functiefouten of andere zendingswijze – ingezonden apparaten gebreken voordien, contacteert u in worden niet geaccepteerd. eerste instantie de hierna vernoemde De afvalverwerking van uw defecte inge- zonden apparaten voeren wij gratis door.
 • Seite 103 Service-Center ......42 Der Akku und das Ladegerät ist in Verbin- Importeur ........42 Original EG-Konformitäts- dung mit einem Gerät der Serie Parkside X 20 V Team zu nutzen. Jede andere erklärung ........48 Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.
 • Seite 104: Übersicht

  Gerät. Bildzeichen auf dem Akku: Ladegerät ......PLG 20 A1 Nennaufnahme ......65 W Dieser Akku ist Teil des Eingangsspannung ..230-240 V~, 50 Hz Parkside X 20 V TEAM. Ausgangsspannung ..21,5 V ; 2,4 A Schutzklasse ........Schutzart.........IPX0 Lesen Sie die Betriebsanlei- tung aufmerksam durch.
 • Seite 105: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Schlag, Verletzungs- und Bildzeichen auf dem Brandgefahr folgende grund- Ladegerät: sätzliche Sicherheitsmaßnah- Dieses Gerät ist Teil des men zu beachten: Parkside X 20 V TEAM. Sorgfältiger Umgang Achtung! mit und Gebrauch von Akkuwerkzeugen: Lesen Sie die Betriebsanlei- tung aufmerksam durch. • Laden Sie Akkus nur mit Lade- geräten auf, die vom Hersteller...
 • Seite 106 Kurzschluss zwischen den Akku- Spezielle Sicherheitshinweise kontakten kann Verbrennungen für Akkugeräte: oder Feuer zur Folge haben. • Bei falscher Anwendung kann • Stellen Sie sicher, dass das Ge- Flüssigkeit aus dem Akku rät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einset- austreten.
 • Seite 107: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  • Das Ladegerät darf nicht auf Richtiger Umgang mit dem brennbarem Untergrund (z.B. Akkuladegerät Papier, Textilien) betrieben wer- den. Es besteht Brandgefahr • Kinder sollten beaufsichtigt wer- den, um sicherzustellen, dass wegen der beim Laden auftre- tenden Erwärmung. sie nicht mit dem Gerät spielen. •...
 • Seite 108: Akku Entnehmen/Einsetzen

  Akku entnehmen/einsetzen Laden Sie den Akku nur in trockenen Räumen auf. Die Außenfläche des Akkus 1. Zum Herausnehmen des Akkus (4) aus dem Gerät drücken Sie die Entriege- muss sauber und trocken lungstaste (1) am Akku und ziehen den sein, bevor Sie das Ladege- Akku heraus.
 • Seite 109: Akku Aufladen

  Akku aufladen Verbrauchte Akkus Lassen Sie einen erwärmten Akku • Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit vor dem Laden abkühlen. trotz Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss. Laden Sie den Akku (4) auf, wenn Verwenden Sie nur einen Ersatz-Akku, nur noch die rote LED der Ladezu- den Sie über den Kundendienst bezie- standsanzeige (3) leuchtet.
 • Seite 110: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ Ersatzteile/Zubehör Umweltschutz Ersatzteile und Zubehör erhalten Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät Sie unter und führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und www.grizzly-service.eu Verpackung einer umweltgerechten Wie- derverwertung zu. Entsorgen Sie das Ver- Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Cen- packungsmaterial ordnungsgemäß.
 • Seite 111: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Anlieferung gewissenhaft geprüft. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts Fabrikationsfehler.
 • Seite 112: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service Deutschland Tel.: 0800 54 35 111 Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail: grizzly@lidl.de E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer IAN 311706 Reklamation.
 • Seite 114 Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Oplader af serien PLG 20 A1 IAN 311706 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EC For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 115 Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que la Chargeur de construction PLG 20 A1 IAN 311706 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EC En vue de garantir la conformité les normes harmonisées ainsi que les normes et décisi- ons nationales suivantes ont été...
 • Seite 117 Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Lader bouwserie PLG 20 A1 IAN 311706 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EC Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 118: Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Akku-Ladegerät Baureihe PLG 20 A1 IAN 311706 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* • 2009/125/EG Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 120 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 01/ 2019 Ident.-No.: 72031088012019-DK/BE/NL IAN 311706...

Inhaltsverzeichnis