Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 20 M PLEM 20 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
LASER DISTANCE MEASURER
20 M PLEM 20 A2
LASER DISTANCE MEASURER
20 M PLEM 20 A2
Operation and Safety Notes
LASERSKI MERILNIK
RAZDALJE 20 M PLEM 20 A2
Navodila za upravljanje in varnostna
opozorila
LASEROVÝ MERAČ VZDIALE-
NOSTI 20 M PLEM 20 A2
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
IAN 304471
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
20 M PLEM 20 A2
Kezelési és biztonsági utalások
LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLE-
NOSTI 20 M PLEM 20 A2
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
LASER-ENTFERNUNGS-
MESSER 20 M PLEM 20 A2
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside 20 M PLEM 20 A2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 20 M PLEM 20 A2

 • Seite 1 20 M PLEM 20 A2 Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások LASERSKI MERILNIK LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLE- RAZDALJE 20 M PLEM 20 A2 NOSTI 20 M PLEM 20 A2 Navodila za upravljanje in varnostna Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny opozorila LASEROVÝ...
 • Seite 2 Operation and Safety Notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 3 MEAS UNITS...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  List of pictograms used ........Page 6 Introduction ............Page 6 Intended use ..............Page 7 Parts description ............Page 7 Scope of delivery ............Page 8 Technical data .............Page 8 General safety instructions ......Page 9 Safety instructions for batteries / rechargeable batteries..........Page 10 Before using ............Page 12 Inserting / replacing the batteries .......Page 12 Start-up...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used

  Attention! Protect yourself from laser radiation! Do not stare into the laser beam! Laser distance measurer 20 m PLEM 20 A2 Introduction We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product.
 • Seite 7: Intended Use

  Intended use This product is suitable for measuring distances, lengths and heights in indoor spaces. Any other use or product modification shall be considered improper use and hold considerable safety hazards. The manufacturer assumes no liability for damages due to improper use. Not intended for commercial use. Parts description Receiver lens Laser beam output opening...
 • Seite 8: Scope Of Delivery

  Scope of delivery 1 Laser distance measurer 2 1.5 V-batteries LR03 (AAA) 1 Instructions for use Technical data Measurement range: 0.075–20 m* (reference point top side) 0.175–20 m* (reference point bottom side) Measuring accuracy (typical): ± 3,0 mm Smallest display unit: 1 mm Operating temperature: 0 °–40 °C (For indoor use)
 • Seite 9: General Safety Instructions

  General safety instructions Choking hazard! Packaging material (e. g. foils or polystyrol) are not to be toyed with. Keep children away from packaging material. The packaging material is not a toy. Do not use the product in locations where there is a risk of fi re or explosion, e.g.
 • Seite 10: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  EN 60825-1:2014 CAUTION LASER RADIATION! DO NOT STARE INTO BEAM! CLASS 2 LASER PRODUCT! Never look directly into the laser beam or into the opening from which it emerges. Looking at a laser beam through optical instruments (e.g. magnifying glasses etc.) can cause eye injuries. ATTENTION! If operating and adjustment equipment is used or procedures other than those specified here are carried out, this may result in hazardous radiation exposure.
 • Seite 11 Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries. Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight. If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!
 • Seite 12: Before Using

  Before using Check the consignment for completeness and for signs of visible damage. Remove all packaging material from the product. Inserting / replacing the batteries When the low battery icon appears in the display , you can still make measurements. As soon as the battery icon turns empty , however, you must replace the batteries.
 • Seite 13: Selecting The Unit Of Length

  To Switch Measuring Reference point: Press the reference / unit button to change measurement base from the top side of the product to its bottom side or vice versa. Selecting the unit of length 1. Press and hold the REF/UNIT button for more than 3 seconds.
 • Seite 14: Changing Measurement Mode

  in the middle of the display. Now, the laser beam will be turned off. Changing measurement mode Continuous measurement mode Under single measurement mode, press and hold the MEAS button for 3 seconds to enter continuous meas- urement mode. Laser icon flashes in continuous measurement mode Single measurement mode Under continuous measurement mode, press and hold the MEAS button...
 • Seite 15: Maintenance And Cleaning

  Faults Cause Solution Hardware failure If the icon appears de- spite repeated switching on and off, take the product to a specialist workshop Maintenance and cleaning The product is maintenance-free. CAUTION! Never submerse the product in water or other liquids. Do not allow any moisture to penetrate into the product during cleaning.
 • Seite 16: Disposal

  Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbrevia- tions (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibreboard / 80–...
 • Seite 17: Warranty And Sevice

  Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries! Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regula- tions.
 • Seite 18: Warranty Claim Procedure

  The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts. Warranty claim procedure To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions: Please have the till receipt and the item number (e.g.
 • Seite 19 Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata ..........Oldal 20 Bevezető ..............Oldal 20 Rendeltetésszerű használat ........Oldal 21 Alkatrészleírás ............Oldal 21 A csomag tartalma ............ Oldal 22 Műszaki adatok ............Oldal 22 Általános biztonsági utasítások ..Oldal 23 Az elemekre / akkukra vonatkozó biztonsági tudnivalók ..........
 • Seite 20: Az Alkalmazott Piktogramok Jelmagyarázata

  Viseljen védőkesztyűt! Figyelem! Védje magát a lézersugárzástól! Ne nézzen a lézerfénybe! Lézeres távolságmérő 20 m PLEM 20 A2 Bevezető Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a dön- tésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó...
 • Seite 21: Rendeltetésszerű Használat

  Rendeltetésszerű használat A termék alkalmas távolságok, hosszúságok, magasságok és közök mérésére. Minden más jellegű használat vagy a termék megváltoztatása nem rendeltetésszerűnek minősül és rendkívül balesetveszélyes. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. Nem közületi fel- használásra készült. Alkatrészleírás fogadólencse lézersugár kimeneti nyílás...
 • Seite 22: A Csomag Tartalma

  Megjegyzés: Az első (előző) mért érték középen jelenik meg, a második (új) mért érték sikeres elindítása után. A csomag tartalma 1 lézeres távolságmérő 2 1,5 V-os LR03 (AAA) típusú elem 1 használati útmutató Műszaki adatok Mérési tartomány: 0,075–20 m* (kiindulási pont felső szél) 0,175–20 m* (kiindulási pont alsó...
 • Seite 23: Általános Biztonsági Utasítások

  minél világosabb a lézerpont a környezeti fényerőhöz képest (beltéri, szürkületi). **) Kedvezőtlen körülmények között, mint pl. erős napfény vagy rosszul visszaverő felület, a maximális eltérés ± 8 20 m-en. Kedvező körülmények között ± 0,1 mm/m-es hatással számolhatunk. Általános biztonsági utasítások Fulladásveszély! A csomagolóanyaggal (pl.
 • Seite 24: Az Elemekre / Akkukra Vonatkozó Biztonsági Tudnivalók

  Védje magát a lézersugárzástól! EN 60825-1:2014 FIGYELEM LÉZERSUGÁRZÁS! NE NÉZZEN A SU- GÁRBA! 2-ES OSZTÁLYÚ LÉZER! Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba, ill. a lézernyílásba. A lézersugár optikai eszközökkel történő megtekintése (pl.: nagyító, nagyító szemüveg és hasonlók) veszélyezteti a szemet. VIGYÁZAT! Ha az itt megadottól eltérő kezelő-, vagy kalibrálóeszközöket használ, vagy a leírtaktól eltérő...
 • Seite 25: Az Üzembe Helyezés Előtt

  Az elemek / akkuk kifolyásának kockázata Kerülje a szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, mint pl. fűtőtestek / közvetlen napsugárzás, amelyek hatás- sal lehetnek az elemekre / akkukra. Ha az elemek / akkumulátorok kifolytak, kerülje el bőr, a szemek és a nyálkahártyák vegyszerekkel való érintkezé- sét! Azonnal mossa le az érintett helyet tiszta vízzel és for- duljon orvoshoz! VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT! A kifutott, vagy...
 • Seite 26: Elemek Behelyezése / Cseréje

  Elemek behelyezése / cseréje Ha az elem szimbóluma jelenik meg először a kijelzőn akkor még több mérés lehetséges. Üres elemszimbólum megje- lenése esetén ki kell cserélni az elemeket. Mérések már nem lehetségesek. Nyissa ki az elemrekeszfedelet úgy, hogy a fedélen ta- lálható...
 • Seite 27: Hosszmértékegység Kiválasztása

  Hosszmértékegység kiválasztása 1. Tartsa lenyomva a referencia / egység (Reference / Unit) gombot több mint 3 másodpercig. 2. A kijelzőn lévő egység megváltozik. 3. Ismételje meg az 1. lépést, amíg a kívánt egység meg nem jelenik a kijelzőn. Megjegyzés: A következő hosszúságú mértékegységek állnak rendelkezésre: m méter in coll...
 • Seite 28: Mérési Mód Megváltoztatása

  Mérési mód megváltoztatása Folyamatos mérési mód Egyszeri mérési üzemmódban nyomja meg és tartsa leny- omva a MEAS gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a folyamatos mérési üzemmódba. A lézer szimbólum folyamatos mérési módban villog. Egyszeri mérés üzemmód A folyamatos mérési üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a MEAS gombot 3 másodpercig az egyszeri mérési üzemmódba való...
 • Seite 29: Karbantartás És Tisztítás

  Karbantartás és tisztítás A termék nem igényel karbantartást. FIGYELEM! Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. A tisztítás során nem kerülhet folyadék a ter- mékbe. A lézersugár kimeneti nyílását és a fogadólencsét enyhe légsugárral tisztítsa meg. Erős szennyeződés esetén távolítsa el a szennyeződést egy enyhén benedvesített fül- piszkáló...
 • Seite 30 jelentéssel: 1–7: műanyagok / 20–22: papír és karton / 80–98: kötőanyagok. A termék és a csomagolóanyagok újrahasznosítha- tóak, semmisítse meg ezeket elkülönítve a jobb hulladékkezelés érdekében. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik. A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat. A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált ter- méket a háztartási szemétbe, hanem adja le szak- szerű...
 • Seite 31: Garancia És Szervíz

  Garancia és szervíz Garancia A terméket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a terméken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza.
 • Seite 32: Szerviz

  Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (pl. IAN 123456) a vásárlás tényének az igazolá- sára. Kéjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravíro- zásból, az Útmutató címoldaláról (balra lent), illetve a hátolda- lon, vagy a termék alján található matricáról. Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.
 • Seite 33 Legenda uporabljenih piktogramov ............Stran 34 Uvod ................Stran 34 Predvidena uporaba ..........Stran 35 Opis delov ..............Stran 35 Obseg dobave ............Stran 36 Tehnični podatki ............Stran 36 Splošni varnostni napotki ......Stran 37 Varnostni napotki za baterije / akumulatorje ... Stran 38 Pred začetkom obratovanja ....
 • Seite 34: Legenda Uporabljenih Piktogramov

  Pozor! Zaščitite se pred laserskim sevanjem! Ne glejte v laserski žarek! Laserski merilnik razdalje 20 m PLEM 20 A2 Uvod Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega izdelka. Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka. Vsebuje pomembna navodila za var- nost, uporabo in odstranitev.
 • Seite 35: Predvidena Uporaba

  Predvidena uporaba Izdelek je primeren za merjenje razdalj, dolžin, višin in razmi- kov. Kakršna koli drugačna uporaba ali sprememba izdelka ni v skladu z določili in predstavlja znatno nevarnost nesreč. Za poškodbe, nastale zaradi nepredvidene uporabe, proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Ni namenjen za poslovno uporabo. Opis delov Sprejemna leča Izstopna odprtina laserskega žarka...
 • Seite 36: Obseg Dobave

  Obseg dobave 1 laserska merilna naprava za razdalje 2 1,5-voltni bateriji tipa LR03 (AAA) 1 navodilo za uporabo Tehnični podatki Merilno območje: 0,075–20 m* (izhodiščna točka zgornji rob) 0,175–20 m* (izhodiščna točka spodnji rob) Natančnost merjenja (tipična): ± 3,0 mm Najmanjša prikazna enota: 1 mm Obratovalna temperatura: 0–40 °C...
 • Seite 37: Splošni Varnostni Napotki

  **) Pri neugodnih pogojih, npr. močnih sončnih žarkih ali slabo odbojni površini, znaša maksimalno odstopanje ± 8 mm na 20 m. Pri ugodnih pogojih je treba računati z vplivom ± 0,1 mm / m. Splošni varnostni napotki Nevarnost zadušitve! Embalažni materiali (npr. folije ali polistirol) se ne smejo uporabljati kot igrače.
 • Seite 38: Varnostni Napotki Za Baterije / Akumulatorje

  Zaščitite se pred laserskim sevanjem! EN 60825-1:2014 PREVIDNO, LASERSKO SEVANJE! NE GLEJTE V ŽAREK! RAZRED LASERJA 2! Ne glejte neposredno v laserski žarek oz. v odprtino. Gledanje laserskega žarka z optičnimi instrumenti (npr. z lupo, povečevalnim steklom ipd.) je povezano s tveganjem za poškodbe oči.
 • Seite 39 torjev in / ali jih odpirajte. Posledice so lahko pregretje in nevarnost požara, lahko jih tudi raznese. Baterij / akumulatorjev nikoli ne mečite v ogenj ali vodo. Baterij / akumulatorjev ne izpostavljajte mehanskim obre- menitvam. Tveganje iztekanja baterij / akumulatorjev Izogibajte se izrednim pogojem in temperaturam, ki bi lahko vplivale na baterije / akumulatorje, npr.
 • Seite 40: Pred Začetkom Obratovanja

  Pred začetkom obratovanja Preverite dobavo glede popolnosti in vidnih poškodb. Z izdelka odstranite ves embalažni material. Vstavljanje / zamenjava baterij Ko se simbol baterije prvič pojavi na zaslonu , je mogoče izvesti le še nekaj meritev. Če se pojavi simbol prazne baterije , je treba bateriji zamenjati.
 • Seite 41: Izbira Dolžinske Enote

  Za preklop izhodiščne točke merjenja z zgornjega roba izdelka na njegov spodnji rob ali obratno, pritisnite tipko Reference / Unit Izbira dolžinske enote 1. Pritisnite tipko Reference / Unit in jo držite pritisnjeno dlje kot 3 sekunde. 2. Enota na zaslonu se spremeni. 3.
 • Seite 42: Sprememba Načina Merjenja

  Nova izmerjena vrednost je prikazana na spodnjem robu zaslona, predhodna vrednost pa v sredini. Laserski žarek je zdaj izklopljen. Sprememba načina merjenja Način trajnega merjenja V načinu posameznega merjenja pritisnite in zadržite tipko MEAS za pribl. 3 sekunde, da prispete v način za tra- jno merjenje.
 • Seite 43: Vzdrževanje In Čiščenje

  vzrok Rešitev Težava Napaka naprave Če se simbol pojavi tudi po večkratnem vklopu in izklopu, odnesite izdelek v servisno delavnico. Vzdrževanje in čiščenje Izdelek ne potrebuje vzdrževanja. POZOR! Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Med čiščenjem v izdelek ne sme priti vlaga. Izstopno odprtino laserskega žarka in sprejemno lečo očistite z mehkim curkom zraka.
 • Seite 44: Odstranjevanje

  Odstranjevanje Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov. Upoštevajte oznake embalažnih materialov za loče- vanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in števil- kami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mase / 20–22: papir in karton / 80–98: vezni materiali.
 • Seite 45: Garancija In Servis

  podvržene določbam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo sre- bro, Pb = svinec. Zato iztrošene baterije / akumulatorje oddajte na komunalnem zbirnem mestu. Garancija in servis Postopek pri uveljavljanju garancije Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas prosimo, da sledite naslednjim napotkom: Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in številko...
 • Seite 46: Garancijski List

  Pooblaščeni serviser: OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraβe 1 DE-74167 Neckarsulm NEMČIJA Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stifts- bergstraβe 1, DE-74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali iz-...
 • Seite 47 oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan. 8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku ga- rancijskega roka.
 • Seite 48 Legenda použitých piktogramů ..Strana 50 Úvod .................Strana 49 Použití ke stanovenému účelu........Strana 50 Popis dílů ..............Strana 50 Obsah dodávky ............Strana 51 Technické údaje ............Strana 51 Všeobecná bezpečnostní upozornění ............Strana 52 Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory ..Strana 53 Před uvedením do provozu ....Strana 55 Vložení...
 • Seite 49: Legenda Použitých Piktogramů

  Pozor! Chraňte se před laserovým zářením! Nedívat se do laserového paprsku! Laserový měřič vzdálenosti 20 m PLEM 20 A2 Úvod Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci.
 • Seite 50: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Použití ke stanovenému účelu Výrobek je použitelný na měření vzdáleností, délek, výšek i odstupů. Jakékoli jiné použití nebo úprava přístroje je v roz- poru s předpokládaným použitím a skrývá značné nebezpečí zranění. Výrobce neručí za škody vzniklé jiným použitím než k popsanému účelu. Není určen k živnostenskému využití. Popis dílů...
 • Seite 51: Obsah Dodávky

  Obsah dodávky 1 laserový měřič vzdáleností 2 baterie 1,5 V, typ LR03 (AAA) 1 návod k obsluze Technické údaje Rozsah měření: 0,075–20 m* (výchozí bod horní hrana) 0,175–20 m* (výchozí bod dolní hrana) Přesnost měření (typová): ± 3,0 mm Nejmenší zobrazitelná jednotka: 1 mm Provozní...
 • Seite 52: Všeobecná Bezpečnostní Upozornění

  maximální odchylka ± 8 mm na 20 m. Za příznivých podmínek lze počítat s nepřesností ± 0,1 mm / m. Všeobecná bezpečnostní upozornění Nebezpečí udušení! S obalovými materiály (např. s fóliemi nebo polystyrolem) si děti nesmí hrát. Držte neustále oba- lový...
 • Seite 53: Bezpečnostní Pokyny Pro Baterie A Akumulátory

  EN 60825-1:2014 POZOR LASEROVÉ ZÁŘENÍ! NEDÍVAT SE DO PAPRSKU! LASER TŘÍDY 2! Nedívejte se nikdy přímo do laserového paprsku resp. do výstupního otvoru. Pozorování laserového paprsku optickými instrumenty (např. lupou, zvětšovacími skly, aj.) ohrožuje oči. POZOR! Při použití jiných zařízení k obsluze nebo kalib- raci než...
 • Seite 54 Nevystavujte baterie nebo akumulátory mechanickému zatížení. Nebezpečí vytečení baterií / akumulátorů Zabraňte extrémním podmínkám a teplotám, např. na topení anebo na slunci, které mohou negativně ovlivnit funkci baterií nebo akumulátorů. V případě vytečení baterií / akumulátorů zabraňte kontaktu chemikálií s pokožkou, očima a sliznicemi! Omyjte ihned postižená...
 • Seite 55: Před Uvedením Do Provozu

  Před uvedením do provozu Zkontrolujte úplnost obsahu dodávky a jeho bezvadný stav. Odstraňte veškerý obalový materiál z výrobku. Vložení a výměna baterií Po prvním zobrazení symbolu baterie na displeji možné provést ještě několik měření. Po zobrazení prázdného symbolu baterie , se musí baterie vyměnit. Měření...
 • Seite 56: Volba Jednotky Délky

  Ke změně výchozího bodu měření od horní hrany výrobku k výchozímu bodu měření od jeho dolní hrany stiskněte tlačítko Reference / Unit Volba jednotky délky 1. Stiskněte a přidržte na 3 vteřiny tlačítko referenční / jed- notek 2. Na displeji se jednotka změní. 3.
 • Seite 57: Změna Režimu Měření

  Změna režimu měření Režim nepřetržitého měření Pro přechod do režimu nepřetržitého měření stiskněte a přidržte na 3 vteřiny tlačítko MEAS V režimu nepřetržitého měření bliká symbol laseru. Režim jednotlivých měření Pro přechod do režimu jednotlivých měření stiskněte a přidržte v režimu nepřetržitého měření na 3 vteřiny tlačítko MEAS V režimu jednotlivých měření...
 • Seite 58: Údržba A Čištění

  Údržba a čištění Výrobek nevyžaduje údržbu. POZOR! Neponořujte výrobek nikdy do vody nebo jiných tekutin. Při čištění nesmí vniknout do výrobku vlhkost. Vyčistěte jemným proudem vzduchu otvor pro výstup lase- rového paprsku a přijímací čočku . Silná znečištění vyčistěte mírně navlhčenou vatovou tyčinkou. Na výrobek netlačte! Nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo čističe, které...
 • Seite 59 Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, zlikvidujte je odděleně pro lepší odstranění odpadu. Logo Triman platí jen pro Francii. O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města. V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výro- bek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné...
 • Seite 60: Záruka A Servis

  Záruka a servis Záruka Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvali- tativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uve- denou zárukou.
 • Seite 61: Servis

  Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně. V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontak- tujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení. Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení...
 • Seite 62 Legenda použitých piktogramov ..Strana 63 Úvod .................Strana 63 Používanie v súlade s určeným účelom ....Strana 64 Popis častí ..............Strana 64 Obsah dodávky ............Strana 65 Technické údaje ............Strana 65 Všeobecné bezpečnostné upozornenia ............Strana 66 Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií / akumulátorových batérií ......Strana 67 Pred uvedením do prevádzky ...Strana 69 Vkladanie / výmena batérií...
 • Seite 63: Legenda Použitých Piktogramov

  Pozor! Chráňte sa pred laserovým žiarením! Nepozerajte do laserového lúča! Laserový merač vzdialenosti 20 m PLEM 20 A2 Úvod Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie.
 • Seite 64: Používanie V Súlade S Určeným Účelom

  Používanie v súlade s určeným účelom Výrobok je vhodný na meranie vzdialeností, dĺžiek, výšiek, od- stupov. Akékoľvek iné použitie alebo zmena výrobku je v roz- pore s určeným účelom a predstavuje značné nebezpečenstvá úrazu. Výrobca nepreberá ručenie za škody vzniknuté použí- vaním, ktoré...
 • Seite 65: Obsah Dodávky

  Poznámka: Prvá (predchádzajúca) nameraná hodnota je zobrazená v strede potom, ako úspešne začala druhá (nová) nameraná hodnota. Obsah dodávky 1 laserový merač vzdialeností 2 1,5 V-batérie typ LR03 (AAA) 1 návod na používanie Technické údaje Rozsah merania: 0,075–20 m* (východiskový bod horná hrana) 0,175–20 m* (východiskový...
 • Seite 66: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia

  *) Dosah je tým väčší, čím lepšie je laserové svetlo odrážané od povrchu cieľa (šíriac sa do strán, nie zrkadliac sa) a čím svetlejší je laserový lúč voči jasu okolia (interiér, súmrak). **) Pri nepriaznivých podmienkach ako je napr. silné slnečné žiarenie alebo zle reflektujúci povrch je maximálna odchýlka ±...
 • Seite 67: Bezpečnostné Upozornenia Týkajúce Sa Batérií / Akumulátorových Batérií

  do prevádzky prispôsobiť sa teplote okolia. Pri extrémnych teplotách alebo teplotných výkyvoch môže byť ovplyvnená precíznosť výrobku. Zabráňte silným nárazom alebo pádom produktu. Chráňte sa pred Zaserovým žiarením! EN 60825-1:2014 POZOR LASEROVÉ ŽIARENIE! NEPOZERAJTE SA DO LÚČA! TRIEDA LASERA 2! Nepozerajte sa priamo do laserového lúča resp.
 • Seite 68 NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE! Nenabíja- teľné batérie nikdy znova nenabíjajte. Batérie / akumulátorové batérie neskratujte a / alebo ne- otvárajte. Následkom môže byť prehriatie, požiar alebo explózia. Batérie / akumulátorové batérie nikdy nehádžte do ohňa alebo vody. Nevystavujte batérie / akumulátorové batérie mechanickej záťaži.
 • Seite 69: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Vložte batérie / akumulátorové batérie podľa označenia polarity (+) a (-) na batérii / akumulátorovej batérii a výrobku. Pred vložením vyčistite kontakty na batérii / akumulátorovej batérii a v priečinku pre batérie! Vybité batérie / akumulátorové batérie ihneď vyberte z produktu.
 • Seite 70: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky Zapnutie / Vypnutie Pre zapnutie výrobku stlačte tlačidlo MEAS . Pri zapnutí výrobku sa zapne laserový lúč. Pre vypnutie výrobku podržte tlačidlo MEAS cca. 5 sekúnd stlačené, kým sa na displeji objaví „OFF“. Ak cca. 3 minúty nie je stlačené žiadne tlačidlo na výrobku, výrobok sa z dôvodu šetrenia batérie automaticky vypne.
 • Seite 71: Zmena Meracieho Režimu

  Poznámka: Ak je už laserový lúč aktivovaný, môžete vyššie uvedený krok preskočiť. Teraz nasmerujte laser na Váš cieľ. Znova krátko stlačte tlačidlo MEAS . Pri úspešnom meraní sa nameraná hod- nota zobrazí na spodnom okraji displeja a laser sa vypne. Ak chcete uskutočniť...
 • Seite 72: Chyby, Poruchy & Odstraňovanie Chýb

  Chyby, poruchy & odstraňovanie chýb Problém Príčina Riešenie ----- Chyba vo výpočte Dbajte na prípustný rozsah merania. Teplota okolia je Zohľadnite prípustné príliš nízka alebo teploty okolia príliš vysoká (0°–40°C). Porucha prístroja Ak sa symbol objavuje aj po viacnásobnom vypnutí a zapnutí vý- robku, odneste výro- bok do odbornej servisnej predajne.
 • Seite 73: Skladovanie

  Skladovanie Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie a uskladnite ich na suchom, čistom mieste bez priameho slnečného žiarenia. Likvidácia Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odo- vzdať na miestnych recyklačných zberných miestach. Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú...
 • Seite 74: Záruka A Servis

  Defektné alebo použité batérie / akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Batérie / akumulátorové batérie a / alebo výrobok odovzdajte prostredníctvom dostupných zberných stredísk. Nesprávna likvidácia batérií / akumulátorových batérií ničí životné prostredie! Batérie / akumulátorové...
 • Seite 75: Postup V Prípade Poškodenia V Záruke

  opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný. Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať...
 • Seite 76: Servis

  Servis Servis Slovensko Tel.: 0850 232001 E-pošta: owim@lidl.sk 76 SK...
 • Seite 77 Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 78 Einleitung ..............Seite 78 Bestimmungsgemäße Verwendung ......Seite 79 Teilebeschreibung ............Seite 79 Lieferumfang ..............Seite 80 Technische Daten ............Seite 80 Allgemeine Sicherheitshinweise ..Seite 81 Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus ....Seite 83 Vor der Inbetriebnahme ......Seite 84 Batterien einsetzen / austauschen ......Seite 84 Inbetriebnahme ..........Seite 85 Ein- / Ausschalten............Seite 85...
 • Seite 78: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Schutzhandschuhe tragen! Achtung! Schützen Sie sich vor Laserstrahlung! Nicht in den Laserstrahl blicken! Laser-Entfernungsmesser 20 m PLEM 20 A2 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 79: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt eignet sich zum Messen von Entfernungen, Längen, Höhen, Abständen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung ent- standene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
 • Seite 80: Lieferumfang

  Hinweis: Erster (vorheriger) Messwert wird in der Mitte angezeigt, nachdem der zweite (neue) Messwert erfolgreich gestartet ist. Lieferumfang 1 Laser-Entfernungsmessgerät 2 1,5 V-Batterien Typ LR03 (AAA) 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Messbereich: 0,075–20 m* (Ausgangspunkt Oberkante) 0,175–20 m* (Ausgangspunkt Unterkante) Messgenauigkeit (typisch): ± 3,0 mm Kleinste Anzeigeneinheit: 1 mm Betriebstemperatur:...
 • Seite 81: Allgemeine Sicherheitshinweise

  spiegelnd) und je heller der Laserpunkt gegenüber der Umgebungshelligkeit ist (Innenräume, Dämmerung). **) Bei ungünstigen Bedingungen wie z. B. starker Sonnenein- strahlung oder schlecht reflektierender Oberfläche beträgt die maximale Abweichung ± 8 mm auf 20 m. Bei günstigen Bedin- gungen ist mit einem Einfluss von ± 0,1 mm / m zu rechnen. Allgemeine Sicherheitshinweise Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterialien (z.
 • Seite 82 längere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das Produkt bei größeren Temperaturschwankungen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen kann die Präzision des Produkts beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie heftige Stöße oder Stürze des Produkts. Schützen Sie sich vor Laserstrahlung! EN 60825-1:2014 VORSICHT LASERSTRAHLUNG! NICHT IN DEN...
 • Seite 83: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus LEBENSGEFAHR! Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Ver- schluckens sofort einen Arzt auf! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht auf- ladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht.
 • Seite 84: Vor Der Inbetriebnahme

  Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt län- gere Zeit nicht verwendet wird. Risiko der Beschädigung des Produkts Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterie- typ / Akkutyp! Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeich- nung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein. Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen! Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus...
 • Seite 85: Inbetriebnahme

  Legen Sie die (neuen) Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität entsprechend der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs Schließen Sie den Batteriefachdeckel wie gezeigt (Abb. A). Inbetriebnahme Ein- / Ausschalten Drücken Sie zum Einschalten des Produkts die MEAS-Taste .
 • Seite 86: Messen Von Längen

  Hinweis: Die folgenden Längeneinheiten sind verfügbar: m Meter in Zoll Fuß ' '' Fuß / Zoll Messen von Längen Drücken Sie die MEAS-Taste kurz ein weiteres Mal, um den Laserstrahl zu aktivieren. Sobald der Laser einge- schaltet ist, wird das Symbol in der oberen linken Ecke des Displays angezeigt.
 • Seite 87: Einzelmessungsmodus

  Einzelmessungsmodus Drücken und halten Sie im Dauermessungsmodus die MEAS-Taste 3 Sekunden, um in den Modus der Einzelmessung zu gelangen. Das Lasersymbol bleibt im Einzelmessungsmodus einge- schaltet. Fehler, Störungen & Fehlerbehebung Problem Ursache Lösung ----- Berechnungsfehler Beachten Sie den zulässigen Messbereich. Umgebungstemperatur Beachten Sie die zu- zu gering oder zu hoch...
 • Seite 88: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung Das Produkt ist wartungsfrei. ACHTUNG! Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Beim Reinigen darf keine Feuchtig- keit in das Produkt dringen. Reinigen Sie die Laserstrahlaustrittsöffnung und die Empfangslinse mit einem sanften Luftstrahl. Bei stärkeren Verunreinigungen entfernen Sie den Schmutz mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen.
 • Seite 89 Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungs- materialien bei der Abfalltrennung, diese sind ge- kennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe. Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.
 • Seite 90: Garantie Und Service

  Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Garantie und Service Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu.
 • Seite 91: Abwicklung Im Garantiefall

  Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikel- nummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Ruck- oder Unterseite.
 • Seite 92 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: owim@lidl.ch 92 DE/AT/CH...
 • Seite 93 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG04232 Version: 07 / 2018 Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2018 Ident.-No.: HG04232062018-4 IAN 304471...