Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLEM 50 A1 Bedienungsanleitung

Laser-entfernungsmessgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
LASER DISTANCE MEASURER PLEM 50 A1
LASER DISTANCE MEASURER
Operating instructions
LASERAVSTÅNDSMÄTARE
Bruksanvisning
LASER-ENTFERNUNGSMESS-
GERÄT
Bedienungsanleitung
IAN 100719
LASER-ETÄISYYSMITTARI
Käyttöohje
LASERAFSTANDSMETER
Gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLEM 50 A1

 • Seite 1 LASER DISTANCE MEASURER PLEM 50 A1 LASER DISTANCE MEASURER LASER-ETÄISYYSMITTARI Operating instructions Käyttöohje LASERAVSTÅNDSMÄTARE LASERAFSTANDSMETER Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing LASER-ENTFERNUNGSMESS- GERÄT Bedienungsanleitung IAN 100719...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........22 PLEM 50 A1...
 • Seite 5: Introduction

  Please also pass these operating instructions on to any future owner(s). Intended use The PLEM 50 A1 laser distance measurer (hereinafter device) is suitable for: ▯ measuring distances, lengths, heights, gaps and for calculating areas and volumes in indoor spaces.
 • Seite 6: Package Contents

  Hardware error icon Max. measurement value Reference plane Package contents The device is supplied with the following components as standard: Laser distance measurer PLEM 50 A1 2 x 1.5 V LR03 batteries (AAA) Belt pouch Wrist strap Operating instructions PLEM 50 A1...
 • Seite 7: Technical Data

  11.3 x 4.9 x 2.6 cm A) The range improves the better the laser light is returned from the surface of the target (dispersing, not refl ecting) and the brighter the laser is compared to the ambient light (interior rooms, twilight). PLEM 50 A1...
 • Seite 8: Safety Guidelines

  After exposure to large temperature fl uctuations, allow the device to acclimatise before using it again. The precision of the device can be adversely aff ected by extreme temperatures or temperature fl uctuations. ■ Avoid hefty knocks or dropping the measuring tool. PLEM 50 A1...
 • Seite 9 ■ Never aim the laser beam at refl ective surfaces, people or animals. Even brief visual contact with a laser beam can result in eye injuries. PLEM 50 A1...
 • Seite 10: Risk Of Injury If Batteries Are Improperly Handled

  If the liquid comes into contact with your eyes, rinse thor- oughly with water, do not rub and immediately consult a doctor. ■ The chapter entitled Inserting/replacing the batteries describes how to correctly insert and remove batteries. PLEM 50 A1...
 • Seite 11: Initial Operation

  NOTE ► If you do not intend to use the device for a long time, remove the batteries. During extended periods of storage, the batteries can corrode and discharge themselves. PLEM 50 A1...
 • Seite 12: Acoustic Signal

  If measured values have been saved, they are retained in the case of automatic shut-off . Display illumination To improve readability, the display is equipped with a backlight. By pressing the button , the display backlight can be switched UNIT on and off . PLEM 50 A1...
 • Seite 13: Handling And Operation

  The reference plane (base) is set when the device is switched on. ♦ You can change the reference plane by pressing the button briefl y. The selected reference plane is shown on the display PLEM 50 A1...
 • Seite 14: Angle Stop

  Now aim the laser at the target point. ♦ Briefl y pressing the button again will cause the meas- urement to be taken. If the measurement is successful, the measurement result shown on the display The previous readings are pushed upwards. PLEM 50 A1...
 • Seite 15: Measurement Value Functions

  Area ♦ Press the button once. The icon appears on the FUNC display ♦ Now measure the length and width of the area to be meas- ured by pressing the button (see also Chapter Single measurements). PLEM 50 A1...
 • Seite 16 Now measure the hypotenuse (largest distance) and one of the legs (shortest distance to the measurement surface) by pressing button (see also Chapter Single measurements). The corresponding line of the icon fl ashes for the individual measurement values. PLEM 50 A1...
 • Seite 17 (see also Chapter Single measurements). The corresponding line of the icon fl ashes for the individual measurement values. Directly after the third measurement, the calculated length is shown on the display and the icon stops fl ashing. PLEM 50 A1...
 • Seite 18 Only values in the same units can be added. The fi rst measured value sets the unit to be used. If the result of an addition is saved in the measured value memory, the individual values of the sum are also saved. PLEM 50 A1...
 • Seite 19: Measured Value Memory/Calling Up A Saved Measurement

  The icon appears on the display along with the number of the memory location. ♦ By pressing the buttons you can navigate through the memory locations 1 to 50. The icon shows the active memory location. PLEM 50 A1...
 • Seite 20: Clear Button

  Measurement out- Keep within the maximum measur- side the measure- ing range of the device ment range Avoid non-refl ective or poorly Received signal too refl ecting surfaces weak Find a measurement point that is more refl ective PLEM 50 A1...
 • Seite 21 If the icon appears despite repeat- Hardware failure ed switching on and off , contact the Customer Service Hotline. NOTE ► If you cannot solve the problem with the aforementioned solu- tions, please contact the Service Hotline (see chapter Service). PLEM 50 A1...
 • Seite 22: Maintenance And Cleaning

  The device should only be opened by a qualifi ed person for repairs. Storage If you decide not to use the device for a long period, remove the batteries and store it in the belt pouch in a clean, dry place away from direct sunlight. PLEM 50 A1...
 • Seite 23: Disposal

  This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner. Dispose of batteries only when they are fully discharged. PLEM 50 A1...
 • Seite 24: Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs eff ected after expiry of the warranty period shall be subject to charge. PLEM 50 A1...
 • Seite 25: Service

  IAN 100719 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 100719 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLEM 50 A1...
 • Seite 26 Huolto........44 Maahantuoja ....... . . 44 PLEM 50 A1...
 • Seite 27: Johdanto

  Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kun luovutat tuotteen eteenpäin, liitä mukaan kaikki tuotetta koskevat asiakirjat. Määräystenmukainen käyttö Laser-etäisyysmittari PLEM 50 A1 (seuraavassa laite) soveltuu: ▯ etäisyyksien, pituuksien, korkeuksien ja välimatkan mittaamiseen sekä pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen sisätiloissa.
 • Seite 28: Toimitussisältö

  Mitta-arvo 3 Mitta-arvo 2 Pituusyksikkö Yksittäinen mitta-arvo (tulos) Pienin mahdollinen mitta-arvo Symboli laitteistovirhe Suurin mahdollinen mitta-arvo Viitekohta Toimitussisältö Toimitus sisältää seuraavat osat: Laser-etäisyysmittari PLEM 50 A1 2 x 1,5 V:n paristo Tyyppi LR03 (AAA) Vyölaukku Käsihihna Käyttöohje PLEM 50 A1...
 • Seite 29: Tekniset Tiedot

  (hajoaa, ei peilaudu), ja mitä vaaleampi lasersäde on ympäristöön verrattuna (sisätilat, hämärä). B) Jos olosuhteet ovat huonot, esim. voimakas auringonpaiste tai huonosti heijastava pinta, suurin mahdollinen poikkeama on ± 10 mm per 50 m. Suotuisissa olosuhteissa voi laskea vaikutuksen olevan ±0,05 mm/m. PLEM 50 A1...
 • Seite 30: Turvallisuusohjeet

  Älä esimerkiksi jätä laitetta pitkäksi aikaa kuumaan autoon. Jos lämpötila vaihtelee suuresti, anna laitteen lämpötilan normali- soitua, ennen kuin otat laitteen käyttöön. Laitteen tarkkuus voi kärsiä äärimmäisissä lämpötiloissa tai lämpötilan vaihdellessa suuresti. ■ Vältä voimakkaita mittauslaitteeseen kohdistuvia iskuja ja töytäisyjä. PLEM 50 A1...
 • Seite 31 Varo! Muiden kuin tässä ilmoitettujen käyttö- ja säätölait- teiden käyttö tai muiden kuin ohjeistettujen toimintatapojen mukaan toimiminen saattaa johtaa vaaralliseen säteilyaltis- tukseen. ■ Älä koskaan suuntaa lasersädettä heijastaviin pintoihin tai henki- löitä tai eläimiä kohti. Jo lyhytkin katsekontakti lasersäteeseen voi vahingoittaa silmää. PLEM 50 A1...
 • Seite 32: Paristojen Vääränlaiseen Käsittelyyn Liittyvä Tapaturmavaara

  Paristosta valuva happo saattaa ärsyttää ihoa. Jos happoa joutuu iholle, huuhtele kohta runsaalla vedellä. Jos nestettä on päässyt silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä, mutta älä hiero. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. ■ Ohjeet paristojen paikoilleen asettamiseen ja poistamiseen saat kohdasta Paristojen paikoilleen asettaminen ja vaihtaminen. PLEM 50 A1...
 • Seite 33: Käyttöönotto

  Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti. Käytä aina vain yhden valmistajan kapasiteetiltaan samansuuruisia paristoja. OHJE ► Poista paristot laitteesta, jos laite on pidempiä aikoja käyttä- mättä. Jos laite varastoidaan pidemmäksi aikaa, korroosio voi vaurioittaa paristoja ja niiden lataus voi purkautua itsestään. PLEM 50 A1...
 • Seite 34: Äänimerkit

  Jos mitään painiketta ei paineta 3 minuutin aikana, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä paristojen säästämiseksi. Jos tallensit laitteeseen mitta-arvoja, ne pysyvät muistissa automaatti- sesta sammutuksesta huolimatta. Näytön valaistus Jotta näyttö olisi helpommin luettavissa, siinä on taustavalo. Painikkeella voit kytkeä taustavalon päälle ja pois päältä. UNIT PLEM 50 A1...
 • Seite 35: Käyttö Ja Toiminta

  , kulmavastetta tai laitteen yläreunaa . Viitekohta on säädettävä ennen mittausta, sillä muuten mittaustulos eroaa todellisesta arvosta. Kun laite kytketään päälle, viitekohdaksi on asetettu laitteen alareuna. ♦ Voit vaihtaa viitekohtaa painamalla lyhyesti painiketta Valittu viitekohta näytetään näytössä PLEM 50 A1...
 • Seite 36: Kulmavaste

  Aktivoi lasersäde painamalla lyhyesti painiketta Kun lasersäde on kytketty päälle, näytölle ilmestyy sitä kuvaava symboli ♦ Kohdista lasersäde nyt kohdepisteeseen. ♦ Mittaus suoritetaan, kun painat painiketta uudelleen. Jos mittaus on onnistunut, mittaustulos näkyy näytössä Tällöin aiemmat mitta-arvot siirtyvät ylöspäin. PLEM 50 A1...
 • Seite 37: Funktiotoiminnot

  Pinta-ala ♦ Kun painat painiketta kerran, näytölle ilmestyy FUNC symboli ♦ Mittaa nyt mitattavan alan pituus ja leveys painamalla painiketta (ks. myös kohta Yksittäinen mittaus). Tällöin symbolissa vilkkuu kulloistakin mitta-arvoa vastaava linja. PLEM 50 A1...
 • Seite 38 Mittaa nyt hypotenuusa (pisin sivu) ja toinen kateeteista (lähinnä mitattavaa pintaa) painamalla painiketta (ks. myös kohta yksittäinen mittaus). Tällöin symbolissa vilkkuu kulloistakin mitta-arvoa vastaava linja. Laskettu pituus näytetään näytössä välittömästi toisen mittauksen jälkeen, ja symboli lakkaa vilkkumasta. Yksittäiset mitta-arvot ja tulos näkyvät näytössä PLEM 50 A1...
 • Seite 39 Laskettu pituus näytetään näytössä välittömästi kolmannen mitta- uksen jälkeen, ja symboli lakkaa vilkkumasta. Yksittäiset mitta-arvot ja tulos näkyvät näytössä ■ Huomaa, että kulmavirhe (ei suorakulmaa) aiheuttaa virheellisiä tuloksia. Varmista, että mitatut pituudet ovat samassa linjassa. PLEM 50 A1...
 • Seite 40 Yhteenlasku voidaan suorittaa kaikilla mittayksiköillä (pituus, pinta- ala, tilavuus). Myös funktioiden (pinta-ala, tilavuus, Pythagoras) mittaustuloksia voidaan sisällyttää yhteenlaskuun. Saman yksikön arvot voidaan nyt laskea yhteen. Ensimmäinen mitta- arvo määrittää yksikön. Jos yhteenlaskun tulos tallennetaan laitteen muistiin, myös summan osatekijöiden arvot tallennetaan. PLEM 50 A1...
 • Seite 41: Mitta-Arvojen Tallentaminen / Mitta-Arvojen Hakeminen Muistista

  ♦ Paina painiketta , , jos haluat näyttää välimuistiin tallennetun arvon. Näytölle ilmestyy symboli ja tallennus- paikan numero. ♦ Painamalla painiketta , voit navigoida tallennuspaikkojen 1–50 välillä, jolloin symboli näyttää kulloinkin aktiivisen tallennuspaikan. PLEM 50 A1...
 • Seite 42: Tyhjennä-Painike (Clear)

  Suorita lasku uudelleen. Käyttölämpötila on liian korkea. Huomioi oikea käyttölämpötila. Käyttölämpötila on liian alhainen. Mitta-arvo on mitta-alueen Pysy sallitun mitta-alueen sisällä. ulkopuolella. Vältä heijastamattomia tai huonosti Vastaanotettu heijastavia pintoja. signaali on liian Etsi voimakkaammin heijastava heikko. mittauskohta. PLEM 50 A1...
 • Seite 43 Liian voimakas Pidä laite vakaana. tärinä Jos symboli ilmestyy näytölle useammasta sammuttamisesta Laitteistovirhe ja uudelleen päällekytkemisestä huolimatta, ota yhteyttä palvelunu- meroon. OHJE ► Jos ongelma ei ratkea edellä kuvatuilla ohjeilla, ota yhteyttä palvelunumeroon (ks. kohta Huolto). PLEM 50 A1...
 • Seite 44: Huolto Ja Puhdistus

  Älä paina liian voimakkaasti! VAROITUS! ■ Laitteen avaaminen on sallittu vain alan ammattihenkilöille korjaustarkoituksissa. Varastointi Jos laite on pidempiä aikoja käyttämättä, irrota paristot ja säilytä niitä vyölaukussa puhtaassa ja kuivassa paikassa suoralta aurin- gonvalolta suojassa. PLEM 50 A1...
 • Seite 45: Hävittäminen

  Paristojen hävittäminen Paristojen hävittäminen kotitalousjätteen seassa on kielletty. Jokaisella käyttäjällä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa paristot ja akut kuntansa, kaupunginosansa tai kaupan keräyspisteeseen. Tämän tarkoituksena on varmistaa, ettei paristojen hävittämisestä aiheudu vaaraa ympäristölle. Palauta paristot ainoastaan purkautuneena. PLEM 50 A1...
 • Seite 46: Takuu

  Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeis- tään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksul- lisia. PLEM 50 A1...
 • Seite 47: Huolto

  Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 100719 Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET) Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLEM 50 A1...
 • Seite 48 Importör ........65 PLEM 50 A1...
 • Seite 49: Inledning

  Lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person. Korrekt användning Laseravståndsmätare PLEM 50 A1 (hädanefter kallad "produkten") är avsedd för: ▯ mätning av sträckor, längder, höjder, avstånd samt för beräkning av ytmått och volymer inomhus.
 • Seite 50: Leveransens Innehåll

  Mätvärde 2 Längdenhet Enstaka mätvärde (resultat) Min. mätvärde Symbol maskinvarufel Max. mätvärde Referensplan Leveransens innehåll Produkten levereras med följande delar som standard: Laseravståndsmätare PLEM 50 A1 2 st. 1,5 V batterier av typ LR03 (AAA) Bältesväska Handrem Bruksanvisning PLEM 50 A1...
 • Seite 51: Tekniska Data

  2 st. 1,5 V LR03 (AAA) Vikt: 88 g Mått: 11,3 x 4,9 x 2,6 cm A) Räckvidden ökar ju bättre laserljuset kastas tillbaka från målytan (spritt, inte refl ekterat) och ju ljusare laserpunkten är jämfört med omgivningsljuset (inomhus, vid skymning). PLEM 50 A1...
 • Seite 52: Säkerhetsanvisningar

  Låt den t ex inte ligga kvar i bilen under en längre tid. Vid stora temperaturvariationer ska du låta produkten anpassa sig innan du använder den. Extrema temperaturer eller tempera- turvariationer kan påverka produktens precision. ■ Undvik häftiga stötar och låt inte mätinstrumentet falla i golvet. PLEM 50 A1...
 • Seite 53 än de som anges här för att manövrera och justera produkten kan följden bli att farlig laserstrålning kommer ut i omgivningen. ■ Rikta aldrig laserstrålen mot refl ekterande ytor, människor eller djur. Att titta in i laserstrålen bara en kort stund kan ge upphov till ögonskador. PLEM 50 A1...
 • Seite 54: Risk För Personskador Vid Felaktig Hantering Av Batterier

  Om vätskan kommer in i ögonen ska ögonen spolas med rikligt med vatten, inte gnug- gas. Uppsök därefter omedelbart en läkare. ■ Hur batterierna sätts in och tas ut ur produkten beskrivs i kapitlet Sätta in/Byta batterier. PLEM 50 A1...
 • Seite 55: Ta Produkten I Bruk

  Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd alltid batterier från samma tillverkare och med samma kapacitet. OBSERVERA ► Ta ut batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid. Om batterierna förvaras länge kan de drab- bas av korrosion och självurladdas. PLEM 50 A1...
 • Seite 56: Signaltoner

  De mätvärden som sparats fi nns kvar efter en automatisk avstäng- ning. Displaybelysning För att displayen lättare ska kunna avläsas är den utrustad med bakgrundsbelysning. Displaybelysningen sätts på och stängs av med knappen UNIT PLEM 50 A1...
 • Seite 57: Användning

  Dessa referensplan ska ställas in före mätningen, annars kan mät- resultaten avvika från de faktiska värdena. När produkten kopplas på är referensplan (bottensidan) inställd. ♦ Tryck snabbt på knappen för att växla referensplan. Det valda referensplanet visas på displayen. PLEM 50 A1...
 • Seite 58: Vinkelanslag

  Om lasern är påkopplad visas det på displayen av symbolen ♦ Rikta nu lasern mot målet. ♦ Tryck snabbt på knappen igen för att göra en mätning. Om mätningen lyckas visas mätresultatet på displayen De föregående mätvärdena fl yttas då uppåt. PLEM 50 A1...
 • Seite 59: Mätvärdesfunktioner

  Tryck en gång på knappen . På displayen visas FUNC symbolen ♦ Mät nu ytans längd och bredd och tryck sedan på knappen (se även kapitlet Enstaka mätning). För de enskilda värdena blinkar då motsvarande linje i symbo- till. PLEM 50 A1...
 • Seite 60 Omedelbart efter den andra mätningen visas den beräknade läng- den på displayen och symbolen slutar blinka. De enskilda värdena och resultatet visas på displayen ■ Observera att vinkelfel (ingen rät vinkel) kan ge felaktiga resultat. Kontrollera att de uppmätta sträckorna ligger i linje (fl ukta). PLEM 50 A1...
 • Seite 61 Observera att vinkelfel (ingen rät vinkel) kan ge felaktiga resultat. Kontrollera att de uppmätta sträckorna ligger i linje (fl ukta). ■ För att få största möjliga mätnoggrannhet kan avståndet för kateten (kortaste avstånd) även mätas med kontinuerlig mätning. Det beräknade minimivärdet för pythagorasberäkningen används automatiskt. PLEM 50 A1...
 • Seite 62 Tryck på knappen för att starta subtraktionen. Mätvärdet visas nu på displayen , mätvärdet visar ”− - - - - - - ”och de enskilda värdena i mätningen dras av. Resultatet kan även bli ett negativt tal. PLEM 50 A1...
 • Seite 63: Mätvärdesminne/Hämta Mätvärden

  ♦ kan du återställa den senaste aktiviteten. Om du trycker fl era gånger på knappen C ♦ tas displayens innehåll bort i följande ordning: Bältesväska Använd den medföljande bältesväskan för att skydda produkten när den inte används. PLEM 50 A1...
 • Seite 64: Fel

  För kraftiga vibra- Håll produkten stilla. tioner Om symbolen kommer upp fast du stängt av och satt på produkten Fel på maskinvara fl era gånger ska du kontakta vår Service Hotline. PLEM 50 A1...
 • Seite 65: Underhåll Och Rengöring

  Produkten får bara öppnas och repareras av fackpersonal. Förvaring Om du inte ska använda produkten under en längre tid ska batte- rierna tas ut och förvara produkten i bältesväskan på ett rent, torrt ställe utan direkt solljus. PLEM 50 A1...
 • Seite 66: Kassering

  är skyldig enligt lag att lämna in dem till ett uppsamlingsställe i sin kommun eller stadsdel eller lämna tillbaka dem till återförsäljaren. Lagen är till för att batterier ska kunna kasseras utan att skada miljön. Lämna bara in urladdade batterier. PLEM 50 A1...
 • Seite 67: Garanti

  Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp, dock senast två dagar efter inköpsdatum. När garantitiden är slut måste du själv betala för eventuella repara- tioner. PLEM 50 A1...
 • Seite 68: Service

  Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 100719 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 100719 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLEM 50 A1...
 • Seite 69 PLEM 50 A1...
 • Seite 70 Importeur ........88 PLEM 50 A1...
 • Seite 71: Inleiding

  Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde. Gebruik in overeenstemming met bestemming Het laserafstandsmeter Plem 50 A1 (hierna "apparaat" genoemd) is geschikt voor: ▯ het meten van afstanden, lengtes, hoogtes en tussenruimtes en het berekenen van oppervlakte en inhoud binnenshuis.
 • Seite 72: Inhoud Van Het Pakket

  Afzonderlijke meetwaarde (resultaat) Min. meetwaarde Symbool hardwarefout Max. meetwaarde Referentievlak Inhoud van het pakket Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd: Laserafstandsmeter Plem 50 A1 2 x 1,5 V batterijen type LR03 (AAA) Riemtas Polsriem Gebruiksaanwijzing PLEM 50 A1...
 • Seite 73: Technische Gegevens

  11,3 x 4,9 x 2,6 cm A) Het bereik wordt groter naarmate het laserlicht beter van het oppervlak van het doel wordt teruggekaatst (verstrooiend, niet spiegelend) en naarmate het laserpunt feller is ten opzichte van de omgevingshelderheid (binnenruimtes, schemering). PLEM 50 A1...
 • Seite 74: Veiligheidsvoorschriften

  Laat het apparaat bij grotere temperatuurschommelingen eerst acclimatiseren voordat u het gaat gebruiken. Extreme tem- peraturen of temperatuurschommelingen kunnen de nauwkeurig- heid van het apparaat beïnvloeden. ■ Voorkom heftige stoten van het meetinstrument en laat het niet vallen. PLEM 50 A1...
 • Seite 75 Voorzichtig! Als andere dan de hier opgegeven bedienings- of justeerinrichtingen worden gebruikt of andere procedures uitgevoerd, kan dit resulteren in gevaarlijke stralingsinvloeden. ■ Richt de laserstraal nooit op refl ecterende vlakken, personen of dieren. Kortstondig visueel contact met de laserstraal kan al oogletsel veroorzaken. PLEM 50 A1...
 • Seite 76: Letselgevaar Door Verkeerde Omgang Met Batterijen

  In geval van huidcontact met veel water afspoelen. Als de vloeistof in de ogen komt, grondig met water uitspoelen, niet wrijven en onmiddellijk een arts consulteren. ■ Raadpleeg het hoofdstuk Batterijen plaatsen/vervangen voor het plaatsen en verwijderen van batterijen in het apparaat. PLEM 50 A1...
 • Seite 77: Ingebruikname

  Vervang altijd alle batterijen gelijktijdig. Gebruik alleen batterijen van dezelfde fabrikant en met dezelfde capaciteit. OPMERKING ► Haal de batterijen uit het apparaat als u het langere tijd niet gebruikt. De batterijen kunnen bij langdurige opslag corroderen en zichzelf ontladen. PLEM 50 A1...
 • Seite 78: Geluidssignalen

  Als er meetwaarden zijn opgeslagen, blijven die bij automatische uitschakeling behouden. Displayverlichting Om het display beter te kunnen afl ezen, is dit voorzien van een achtergrondverlichting. Door een druk op de toets kan de UNIT displayverlichting worden in- en uitgeschakeld. PLEM 50 A1...
 • Seite 79: Bediening En Gebruik

  Dit referentievlak moet vóór de meting worden ingesteld, omdat anders het meetresultaat afwijkt van de werkelijke waarde. Na inschakeling is het referentievlak (onderkant) ingesteld. ♦ Door kort op de toets te drukken, wordt het referentie- vlak omgeschakeld. Het gekozen referentievlak wordt op het display weergegeven. PLEM 50 A1...
 • Seite 80: Hoekaanslag

  Richt nu de laser op het beoogde punt. ♦ Bij opnieuw kort drukken op de toets vindt de meting plaats. Bij een geslaagde meting wordt het meetresultaat op het display aangegeven. Daarbij verschuiven de vorige meetwaarden naar boven. PLEM 50 A1...
 • Seite 81: Meetwaardefuncties

  De gewenste functie moet één keer voor de meting worden geselec- teerd. Nadat een meting is uitgevoerd in de geselecteerde functie, is de laatst gekozen functie weer geactiveerd. Oppervlakte ♦ Druk één keer op de toets , op het display verschijnt FUNC het symbool PLEM 50 A1...
 • Seite 82 Met de functie "Enkele Pythagoras" kan de lengte van een recht- hoekszijde worden berekend. Deze functie wordt vooral gebruikt bij niet-toegankelijke meetplekken. ♦ Druk drie keer op de toets , op het display verschijnt FUNC het symbool PLEM 50 A1...
 • Seite 83 Zo is het mogelijk de lengte van de basiszijde van een willekeurige driehoek te berekenen. Deze functie legt de afstand tussen twee pun- ten vast en wordt vooral gebruikt bij niet-toegankelijke meetplekken. ♦ Druk vier keer op de toets , op het display verschijnt FUNC het symbool PLEM 50 A1...
 • Seite 84 "+ - - - - - - " aan. de meetwaarde ♦ Voer een tweede meting uit (lengte, oppervlakte, inhoud), de meetwaarde wordt op het display als "+ nnnn" aange- geven. PLEM 50 A1...
 • Seite 85: Meetwaardengeheugen/Meetwaarden Oproepen

  In totaal zijn er 50 geheugenposities beschikbaar. Zodra alle 50 geheugenposities bezet zijn, wordt het oudste meetresultaat gewist. Het nieuwste meetresultaat wordt dan op positie 50 opgeslagen. Meetwaarden opslaan De laatste 50 meetresultaten worden automatisch in het geheugen opgeslagen. PLEM 50 A1...
 • Seite 86: Clear-Toets

  Als een meting of resultaat foutief is, wordt dit aangegeven door de indicatie "Er nnn" en een lang geluidssignaal. Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn: Mogelijke Fout Oplossing oorzaak Batterijen zwak Vervang de batterijen. Berekeningsfout Herhaal de procedure. PLEM 50 A1...
 • Seite 87 Hardware-fout blijft verschijnen, neemt u contact op met de service-hotline. OPMERKING ► Kunt u het probleem niet oplossen met de eerder genoemde stappen, neem dan contact op met de service-hotline (zie hoofdstuk Service). PLEM 50 A1...
 • Seite 88: Onderhoud En Reiniging

  Het apparaat mag voor reparatiedoeleinden uitsluitend door een vakkracht worden geopend. Opbergen Mocht u het apparaat langere tijd niet gebruiken, verwijder de bat- terijen dan en berg het apparaat op in de riemtas op een schone, droge plaats zonder rechtstreeks zonlicht. PLEM 50 A1...
 • Seite 89: Afvoeren

  Iedere consument is wettelijk verplicht batterijen af te geven bij een inzamelpunt in zijn gemeente/zijn stadsdeel of in de handel. De essentie van deze verplichting is ervoor te zorgen dat batterijen milieuvriendelijk worden afgedankt. Lever batterijen alleen in als ze ontladen zijn. PLEM 50 A1...
 • Seite 90: Garantie

  Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld, echter uiterlijk twee dagen na de aankoopdatum. Voor reparaties na afl oop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. PLEM 50 A1...
 • Seite 91: Service

  Service Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 100719 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLEM 50 A1...
 • Seite 92 Service ........110 Importeur ........110 PLEM 50 A1...
 • Seite 93: Einleitung

  Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das Laser-Entfernungsmessgerät PLEM 50 A1 (nachfolgend Gerät) ist geeignet zum: ▯ Messen von Entfernungen, Längen, Höhen, Abständen und zum Berechnen von Flächen und Volumina im Innenbereich.
 • Seite 94: Lieferumfang

  Messwert 3 Messwert 2 Längeneinheit Einzelmesswert (Ergebnis) Min. Messwert Symbol Hardwarefehler Max. Messwert Bezugsebene Lieferumfang Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert: Laser-Entfernungsmessgerät PLEM 50 A1 2 x 1,5 V Batterien Typ LR03 (AAA) Gürteltasche Handschlaufe Bedienungsanleitung PLEM 50 A1...
 • Seite 95: Technische Daten

  11,3 x 4,9 x 2,6 cm A) Die Reichweite wird größer, je besser das Laserlicht von der Ober- fl äche des Zieles zurückgeworfen wird (streuend, nicht spiegelnd) und je heller der Laserpunkt gegenüber der Umgebungshelligkeit ist (Innenraüme, Dämmerung). PLEM 50 A1...
 • Seite 96: Sicherheitshinweise

  Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das Gerät bei größeren Tempe- raturschwankungen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankun- gen kann die Präzision des Gerätes beeinträchtigt werden. ■ Vermeiden Sie heftige Stöße oder Stürze des Messwerkzeuges. PLEM 50 A1...
 • Seite 97 Justiereinrichtungen benutzt oder andere Ver- fahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen. ■ Richten Sie den Laserstrahl niemals auf refl ektierende Flächen, Personen oder Tiere. Bereits ein kurzer Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu Augenschäden führen. PLEM 50 A1...
 • Seite 98: Verletzungsgefahr Durch Falschen Umgang Mit Batterien

  Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, gründlich mit Wasser ausspü- len, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen. ■ Wie Sie die Batterien in das Gerät einlegen und wieder heraus- nehmen erfahren Sie im Kapitel Batterien einsetzen/wechseln. PLEM 50 A1...
 • Seite 99: Inbetriebnahme

  Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien eines Herstellers und mit gleicher Kapazität. HINWEIS ► Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es län- gere Zeit nicht benutzen. Die Batterien können bei längerer Lagerung korrodieren und sich selbst entladen. PLEM 50 A1...
 • Seite 100: Signaltöne

  Wurden Messwerte gespeichert, bleiben sie bei der automatischen Abschaltung erhalten. Beleuchtung des Displays Zum besseren Ablesen des Displays ist dieses mit einer Hintergrund- beleuchtung ausgestattet. Durch Drücken der Taste kann die UNIT Displaybeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden. PLEM 50 A1...
 • Seite 101: Bedienung Und Betrieb

  Diese Bezugsebene ist vor der Messung einzustellen, da ansonsten das Messergebnis vom tatsächlichen Wert abweicht. Nach dem Einschalten ist die Bezugsebene (Bodenseite) einge- stellt. ♦ Durch kurzes Drücken der Taste wird die Bezugsebene umgeschaltet. Die gewählte Bezugsebene wird im Display angezeigt. PLEM 50 A1...
 • Seite 102: Winkelanschlag

  ♦ Richten Sie den Laser nun auf den Zielpunkt. ♦ Durch erneutes kurzes Drücken der Taste erfolgt die Messung. Bei erfolgreicher Messung wird das Messergebnis Display angezeigt. Dabei werden die vorherigen Messwerte nach oben hin verschoben. PLEM 50 A1...
 • Seite 103: Messwert-Funktionen

  Funktion wieder aktiviert. Fläche ♦ Drücken Sie die Taste einmal, im Display erscheint FUNC das Symbol ♦ Messen Sie nun Länge und Breite der zu messenden Fläche durch Drücken der Taste (siehe auch Kapitel Einzelmessung). PLEM 50 A1...
 • Seite 104 ♦ Messen Sie nun die Hypotenuse (größter Abstand) und eine Kathete (kürzester Abstand zur Messfl äche) durch Drücken der Taste (siehe auch Kapitel Einzelmessung). Für die einzelnen Messwerte blinkt dabei im Symbol jeweils die entsprechende Linie auf. PLEM 50 A1...
 • Seite 105 Hypotenuse (größter Abstand nach rechts) durch Drücken der Taste (siehe auch Kapitel Einzelmessung). Für die einzelnen Messwerte blinkt dabei im Symbol jeweils die entsprechende Linie auf. Unmittelbar nach der dritten Messung wird die berechnete Länge im PLEM 50 A1...
 • Seite 106 Die Addition kann mit allen Einheiten (Länge, Fläche, Volumen) durchgeführt werden. Sie können also auch die Messergebnisse von Funktionen (Fläche, Volumen, Pythagoras) in die Addition einbeziehen. Es können nur Werte gleicher Einheit addiert werden. Der erste Messwert legt diese fest. PLEM 50 A1...
 • Seite 107: Messwert-Speicher/Messwerte Abrufen

  Zwischenspeicher bestens. ♦ Drücken Sie die Tasten oder , damit der im Zwi- schenspeicher abgelegte Wert angezeigt wird. Im Display erscheint das Symbol und die Nummer des Speicherplatzes. ♦ Durch Drücken der Tasten oder , können Sie sich PLEM 50 A1...
 • Seite 108: Clear-Taste

  Batterien schwach Ersetzen Sie die Batterien. Berechnungsfehler Wiederholen Sie den Vorgang. Betriebstemperatur zu hoch Beachten Sie die richtige Betriebs- temperatur. Betriebstemperatur zu niedrig Messung außer- Halten Sie den zulässigen Messbe- halb des reich des Gerätes ein. Messbereichs PLEM 50 A1...
 • Seite 109 Wenn das Symbol trotz wiederholtem Hardware-Fehler Aus- und Einschalten erscheint, kontak- tieren Sie bitte die Service-Hotline. HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service- Hotline (siehe Kapitel Service). PLEM 50 A1...
 • Seite 110: Wartung Und Reinigung

  Das Gerät darf zu Reparaturzwecken nur von einer Fach- kraft geöff net werden. Lagerung Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien und lagern Sie es in der Gürteltasche an einem saube- ren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. PLEM 50 A1...
 • Seite 111: Entsorgung

  Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpfl ichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück. PLEM 50 A1...
 • Seite 112: Garantie

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pfl ichtig. PLEM 50 A1...
 • Seite 113: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 100719 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PLEM 50 A1...
 • Seite 114 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stand van de informatie · Stand der Informationen: 05 / 2014 · Ident.-No.: PLEM50A1-052014-1 IAN 100719...

Diese Anleitung auch für:

Ian 100719