Herunterladen Diese Seite drucken

Powerfix Z28431 Montageanleitung Und Bedienungsanleitung

Haken-set
Vorschau ausblenden

Werbung

HOOK SET
Assembly and safety advice
KOUKKUSETTI
Asennus- ja turvaohjeet
KROKSET
Monterings- och säkerhetsanvisningar
SÆT MED KROGE
Montage- og sikkerhedsanvisninger
HAKEN-SET
Montage- und Sicherheitshinweise
3
Z28431
77447_GB_IE_FI_SE_DK_cover.indd 2
8/7/2012 12:44:38 PM

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Powerfix Z28431

  Verwandte Anleitungen für Powerfix Z28431

  Inhaltszusammenfassung für Powerfix Z28431

 • Seite 1 HOOK SET Assembly and safety advice KOUKKUSETTI Asennus- ja turvaohjeet KROKSET Monterings- och säkerhetsanvisningar SÆT MED KROGE Montage- og sikkerhedsanvisninger HAKEN-SET Montage- und Sicherheitshinweise Z28431 77447_GB_IE_FI_SE_DK_cover.indd 2 8/7/2012 12:44:38 PM...
 • Seite 2 GB / IE Assembly and safety advice Page Asennus- ja turvaohjeet Sivu Monterings- och säkerhetsanvisningar Sidan Montage- og sikkerhedsanvisninger Side DE / AT / CH Montage- und Sicherheitshinweise Seite 77447_GB_IE_FI_SE_DK_cover.indd 3 8/7/2012 12:44:38 PM...
 • Seite 3: Proper Use

  Hook Set supply includes a number of screws and other small parts. These may prove life�threatening if swallowed or inhaled. Proper use RISK OF FATAL INJURY! Please ensure that you do not drill into any The product is designed for hanging up cycles, electrical wiring, gas or water pipes in the wall.
 • Seite 4: Cleaning And Care

  CAUTION! RISK OF INJURY! Please refer to the operating instructions for your drill. Install the hooks as shown in Figures A–F. Note: Please observe the maximum permissible load when using the hooks (see “Technical data”). Cleaning and care Do not under any circumstances use corrosive or abrasive cleaning agents.
 • Seite 5 Koukkusetti Toimitukseen kuuluu paljon ruuveja ja muita pie� nosia. �ämä voivat nieltynä tai hengitettynä olla hengenvaarallisia. Käyttötarkoitus HENGENVAARA! Varmistau� du, ettet seinää poratessasi osu sähkö�, kaasu tai Tuote on tarkoitettu polkupyörien, tikkaiden, puutar� vesijohtoihin. Tarkista seinä johtojen tunnistimella, hatyökalujen yms. ripustamiseen. Tuote soveltuu vain ennen kuin ryhdyt poraamaan seinää.
 • Seite 6 VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Ota töissäsi avuksi porakoneen käyttöohje. Asenna koukku kuvien A–F osoittamalla tavalla. Huomautus: Huomioi koukkuja käyttäessäsi niiden suurin sallittu kuormitus (katso ”Tekniset tiedot”). Puhdistus ja hoito Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistus� aineita. Käytä puhdistukseen hieman kosteaa, nukkaa� matonta liinaa. Jätehuolto Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä...
 • Seite 7: Säkerhetsinformation

  Krokset sväljs eller inandas. LIVSFARA! Kontrollera att inga dolda ström�, gas� eller vattenledningar ligger Ändamålsenlig användning bakom borrhålen innan hålen borras upp. Kon� trollera eventuellt väggen med strömprövare Produkten är avsedd för upphängning av cyklar, innan du borrar i väggen. OBSERVERA! RISK FÖR SKADOR! Kon�...
 • Seite 8 Obs: Observera maximalt tillåten belastning när hakarna används (se ”Tekniska data”). Rengöring och skötsel Använd aldrig frätande eller skrubbande rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad, luddfri trasa för rengöring. Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Information om möjligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen.
 • Seite 9 Sæt med kroge borte fra arbejdsområdet under montagen. Leveringen omfatter adskillige skruer og andre smådele. Disse kan fremkalde livsfare hvis de Formålsbestemt anvendelse bliver slugt eller inhaleret. LIVSFARE! Pas på ikke at stø Produktet er beregnet til ophængning af cykler, stiger, haveredskaber e.
 • Seite 10 Montering Bemærk: Til monteringen skal De bruge en bore� maskine. PAS PÅ! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Se boremaskinens brugervejledning. Monter knagerne i henhold til illustrationerne A til F. Bemærk: Vær opmærksom på den maksimal tilladte belastning når knagerne anvendes (se ”Tekniske data”). Rengøring og pleje Anvend under ingen omstændigheder ætsende eller skurende rengøringsmidler.
 • Seite 11: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Haken-Set LEBENSGEFAHR! Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbe� reich fern. Zum Lieferumfang gehören eine Viel� Bestimmungsgemäße zahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Verwendung Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein. LEBENSGEFAHR! Verge� Das Produkt ist zum Aufhängen von Fahrrädern, Leitern, Gartengeräten o.ä.
 • Seite 12: Montage

  Informieren Sie sich vor der Wand� oder Decken� montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand bzw. Decke. Für die Wand� oder Deckenmontage haben wir Montagematerial beigelegt, das für übliches, festes Mauerwerk geeignet ist. Montage Hinweis: Für die Montage benötigen Sie eine Bohrmaschine.
 • Seite 13 (approx. ø 6 mm) You need · Tarvitset · Du behöver · Du skal bruge · Sie benötigen: approx. approx. approx. 15 x 11 cm 22 x 15 cm 23 x 15 cm approx. approx. approx. 25 x 21 cm 24 x 16 cm 30 x 42 cm 32 x...
 • Seite 14 Max. Max. 17.5 kg 15 kg Max. Max. 10 kg 17.5 kg...
 • Seite 15 Max. Max. 15 kg 25 kg...
 • Seite 16 IAN 77447 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 D-74167 Neckarsulm Model no.: Z28431 Version: 10 / 2012 77447_GB_IE_FI_SE_DK_cover.indd 1 8/7/2012 12:44:38 PM...