Herunterladen Diese Seite drucken

Powerfix Z31401 Bedienungsanleitung

Multifunktionsleiter
Vorschau ausblenden

Werbung

MULTI-PURPOSE LADDER
Operation and Safety Notes
MONITOIMITIKKAAT
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
MULTIFUNKTIONSSTEGE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
MULTIFUNKTIONSSTIGE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
MULTIFUNKTIONSLEITER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
3
Z31401

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Powerfix Z31401

  Verwandte Anleitungen für Powerfix Z31401

  Inhaltszusammenfassung für Powerfix Z31401

 • Seite 1 MULTI-PURPOSE LADDER Operation and Safety Notes MONITOIMITIKKAAT Käyttö- ja turvallisuusohjeet MULTIFUNKTIONSSTEGE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar MULTIFUNKTIONSSTIGE Brugs- og sikkerhedsanvisninger MULTIFUNKTIONSLEITER Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31401...
 • Seite 2 GB / IE Operation and Safety Notes Page Käyttö- ja turvallisuusohjeet Sivu Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan Brugs- og sikkerhedsanvisninger Side DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 3 approx./ca. 2,42 m Max. approx./ca. 1,16 m approx./ca. 1,7 m approx./ca. 3,4 m 65°-75°...
 • Seite 4 Multi-Purpose Ladder ing a live cable. When positioning the ladder take into account risk of collision with the ladder e.g. from pedes- Intended use trians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work This product is only intended to be used as an aid area.
 • Seite 5 Use non-conductive ladders for unavoidable Check the ladder feet. live electrical work. Do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind. Maximum number of the users each Maintain a handhold whilst working from a ladder. ladder or take additional safety precautions if you cannot.
 • Seite 6: Repairs, Maintenance And Storage

  Repairs, maintenance and storage Beware of electrical hazards when transporting ladder. Repair and maintenance work on the ladder must be carried out by a technical expert. When not using it, store the ladder in a safe, dry place. The ladder may only be used by one person at a time.
 • Seite 7 Monitoimitikkaat Kun tikkaat ovat paikoillaan, on varottava yhteentörmäysvaaraa, esim. jalankulkijoihin, ajoneuvoihin tai oviin. Lukitse ovet, mikäli Tarkoituksenmukainen käyttö mahdollista, älä kuitenkaan hätäuloskäytäviä, ja työalueen ikkunat. Tuote on tarkoitettu kiipeämiseen yksityistalouksissa. Tikkaat on asetettava jaloilleen eikä puolille tai Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. askelmille yms.
 • Seite 8 johtavasta materiaalista. Älä käytä tikkaita huonolla säällä esimerkiksi Huolehdi siitä, että tikkaiden kovassa tuulessa. levityshihna on kiristetty. Pidä töiden aikana tikkaista kiinni toisella kädellä. Huolehdi tarvittaessa lisäturvatoimenpiteistä. Vältä töitä, jotka aikaansaavat tikkaiden sivu- kuormituksen, esim. kiinteiden materiaalien poraus sivulta (esim. muuri tai betoni). Aseta tikkaat aina tasaiselle, kuivalle Älä...
 • Seite 9: Puhdistus Ja Hoito

  Puhdistus ja hoito Älä seiso ylimmällä askelmalla. Käytä puhdistukseen hieman kostutettua liinaa, joka ei nukkaannu. Kulje tikkailla ylös ja alas aina kasvot tikkaisiin päin. Jätehuolto Pakkaus ja pakkausmateriaali ovat ympäristöystävällista materiaalia. Pystytä tikkaat aina kiinteälle, Vie nämä paikallisiin kierrätyspisteisiin. liikkumattomalle pinnalle. Voit tiedustella käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan tai kaupungin Ennen käyttöönottoa...
 • Seite 10 Multifunktionsstege Observera! Metall är elektriskt ledande! Kontrollera att inte någon del av stegen kommer i kontakt med strömförande kablar. Ändamålsenlig användning Se till att en stege som är utfälld inte utgör en kollisionsrisk, t.ex. med fotgängare, fordon eller Denna produkt är avsedd som steghjälp i privata dörrar.
 • Seite 11 Använd inte stegen i dåligt väder, t.ex. stark vind. Håll i dig i stegen med ena handen när du Kontrollera att alla säkringsbanden arbetar på stegen. Vidtag ytterligare säkerhets- är spända. åtgärder om nödvändigt. Undvik arbeten som innebär en sidobelastning av den uppställda stegen, t.ex.
 • Seite 12: Rengöring Och Skötsel

  Rengöring och skötsel Endast en person får stå på varje Använd lätt fuktad luddfri duk. sida av stegen. Avfallshantering Stå inte på översta steget. Förpackningen och förpackningsmate- rialet består av miljövänligt material. Lämna avfallet i offentliga behållare för återvinning. Klättra upp eller ner med ansiktet vänt mot stegen.
 • Seite 13 Multifunktionsstige Når stigen bringes i position, skal man være opmærksom på risikoen for en kollision, f. eks. med fodgængere, køretøjer eller døre. Lås, hvis Formålsbestemt anvendelse det er muligt, alle døre (dog ikke nødudgange) og vinduer indenfor arbejdsomgivelsen. Produktet er beregnet som stigehjælp i private Stigen skal stilles på...
 • Seite 14 Anvend ikke stigen i ugunstige vejrbetingelser, Maksimalt antal brugere på stigen. f. eks. stærk blæst. Hold Dem fast med en hånd, når De arbejder på en stige. Træf, hvis det er muligt, yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Det skal sikres, at skrævesikrings- Undgå arbejder, som udøver en ensidig belast- selerne er spændte.
 • Seite 15: Reparation, Vedligeholdelse Og Lagring

  Reparation, vedligeholdelse og lagring Kun én person per stigens / trappestigens bestigelige Reparationer og vedligeholdelsesarbejder på vinkelben. stigen skal gennemføres af en sagkyndig person. Når stigen ikke anvendes, lagres den et sikkert, tørt sted. Stå ikke på den øverste sprosse. Rensning og vedligeholdelse Ha ansigtet vendt mod stigen når De Brug en let fugtet, fnugfri klud til dette formål.
 • Seite 16 Multifunktionsleiter Eine Anlegeleiter sollte gegen eine ebene, fes- te Fläche gelehnt und vor der Benutzung ge- schert werden, z.B. durch eine Befestigung Bestimmungsgemäße oder Verwendung einer geeigneten Einrichtung Verwendung zur Sicherstellung der Standfestigkeit. Achtung! Metall ist ein elektrischer Leiter! Das Produkt ist als Aufsteigehilfe in privaten Haus- Stellen Sie sicher, dass kein Teil der Leiter ein halten vorgesehen.
 • Seite 17 Vorrichtung zur Sicherung der Standsicherheit. Bedienungsanleitung lesen. Diese Leiter ist kein Spielzeug und nicht zur Verwendung durch Kinder geeignet. Stellen Sie sicher, dass die Leiter nicht von Kindern benutzt werden kann. Lassen Sie die Leiter nicht unbe- Die Verlängerung der Leiter muss aufsichtigt, wenn Sie sie aufgestellt haben.
 • Seite 18: Vor Dem Gebrauch

  Vor dem Gebrauch Benutzen Sie die Leiter niemals Vermeiden Sie Schäden beim Transport von als Brücke. Leitern auf Dachträgern oder in einem Lastkraft- wagen. Stellen Sie sicher, dass die Leiter angemessen befestigt ist. Führen Sie vor Benutzung der Leiter eine Sicht- prüfung durch.
 • Seite 19 IAN 86494 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 D-74167 Neckarsulm Model-No.: Z31401 Version: 01 / 2013 © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 12 / 2012 Ident.-No.: Z31401122012-3...