Parkside PTBM 500 C3 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 C3
BENCH PILLAR DRILL
Translation of the original instructions
STALINĖS GRĘŽIMO STAKLĖS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 276419
WIERTARKA STOŁOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
TISCHBOHRMASCHINE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBM 500 C3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTBM 500 C3

 • Seite 1 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 C3 BENCH PILLAR DRILL WIERTARKA STOŁOWA Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi STALINĖS GRĘŽIMO STAKLĖS TISCHBOHRMASCHINE Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 276419...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 4 5 6 4 5 6 10 11 12 10 11 12...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 5 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......5 new device. With it, you have chosen a General description ...... 6 high quality product. Extent of the delivery ......6 During production, this equipment has Description of functions .....6 been checked for quality and subjected Overview ........6...
 • Seite 6: General Description

  32 Interlock switch Description of functions Technical Data Please refer to the descriptions below for Bench Pillar Drill PTBM 500 C3: information about the operating devices. Rated input voltage ..230 V~, 50 Hz Overview Power input .... 500 W (S2 15 min)* Idling speed (n ) .....500 - 2500 min...
 • Seite 7: Notes On Safety

  Notes on safety Vibration(a ) ..2,39 m/s K= 1,5 m/s * After continuous operation of 15 minutes the Caution! When using power tools, drill stops until the device temperature devi- observe the following basic safety ates by less than 2 K (2°C) from the room temperature.
 • Seite 8: General Notes On Safety

  Symbols used in the instructions: • Consider environment influences - Do not expose power tools to rain. Hazard symbols with in- - Do not use power tools in damp or formation on prevention of wet surroundings. personal injury and property - Ensure the work area is adequately lit. damage.
 • Seite 9 • Check the power tool for possible tion and collection devices, make sure that damage these are connected and properly used. • Do not use the cable for purpo- - Before further use of the power tool, ses for which it is not intended. safety devices or slightly damaged parts must be carefully examined in Do not use the cable to pull the plug...
 • Seite 10: Safety Instructions For Box Column Drills

  Safety Instructions for the rotary wheel. Long drilling chips Box Column Drills may cause injury. • Keep handles dry, clean and free • Never make the warning labels from oil and grease. Greasy, oily on the power tool illegible. handles are slippery and lead to loss of •...
 • Seite 11: Assembly

  • Edit not work pieces that you can not sure 7. Put the safety device (6) on the retain. Especially round or uneven upper part of the drill spindle (7). workpieces. 8. Secure the safety device (6) with Assembly the clamping screw (28). The bench drill is supplied disassembled.
 • Seite 12: Checking The V-Belts

  Spindle-side drive Motor side drive pulley ( pulley ( speed speed speed Pos. Pos. Pos. [1/min] [1/min] [1/min] D - I 5 0 0 D - I I I 8 3 0 B - I I I 1 6 0 0 D - I I 6 8 0 B - I...
 • Seite 13: Adjusting The Drilling Bench

  Adjusting the Drilling Bench 4. Insert a new bit. 5. Tighten the retaining jaws of the drill 1. Release the locking handle (15). chuck (4) with the drill chuck key (26). 2. Push the drilling bench (20) to the desi- 6.
 • Seite 14: Switching On And Off

  Removing Blockages To avoid excessive wear on the cutting surface of the bit, for drill holes over 8.0 mm in diameter you should first You should always select a suitable drill with a bit with a smaller diameter. feed rate which allows trouble-free chip breaking.
 • Seite 15: Maintenance

  Storage • Thoroughly clean the device after every use. • Clean the ventilation openings and the • Store the appliance in a dry place well surface of the device with a soft brush out of reach of children. or cloth. •...
 • Seite 16: Troubleshooting

  Troubleshooting Problem Possible Cause Error correction Reactivate the emergency stop Emergency stop switch (5) has switch (5) by turning it. Press been triggered the on switch (1) to restart the device Check the socket, mains supply cable, cord, mains plug; if ne- Device doesn‘t start No mains voltage cessary, have them repaired by...
 • Seite 17: Replacement Parts/Accessories

  Replacement parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” page 19). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Ordernumber Manual drawing...
 • Seite 18: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked guarantee from the date of purchase. prior to delivery. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 19: Repair-Service

  Service-Center service, a product recorded as defective can be sent postage paid to the service Service Great Britain address communicated to you, with the proof of purchase (receipt) and speci- Tel.: 0871 5000 720 fication of what constitutes the defect (£...
 • Seite 20: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........20 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......20 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ....... 21 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....21 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Opis działania ......21 jakości, a także dokonano jego kontroli Przegląd ........21 ostatecznej.
 • Seite 21: Opis Ogólny

  Przegląd Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 16 roku życia. Młodzież powyżej 16 roku życia może 1 włącznik używać urządzenie tylko pod nadzorem. 2 wyłącznik Producent nie odpowiada za szkody 3 osłona przekładni spowodowane użyciem niezgodnym z 4 uchwyt wiertarski przeznaczeniem urządzenia lub jego 5 wyłącznik awaryjny...
 • Seite 22: Dane Techniczne

  29 pas klinowy Podana wartość emisji drgań została koło pasowe po stronie zmierzona zgodnie unormowaną metodą wrzeciona pomiarów i może zostać wykorzystana koło pasowe po stronie silnika do porównania tego elektronarzędzia z innym. przełącznik blokady Podana wartość emisji drgań może zostać Dane techniczne użyta także do wstępnego oszacowania stopnia narażenia.
 • Seite 23: Symbole I Piktogramy

  Symbole i piktogramy Znak nakazu (w miejscu wykrzyk- nika objaśnienie nakazu) z infor- Symbole na urządzeniu: macjami na temat zapobiegania szkodom. Uwaga! Znak informacyjny ze wskazówka- Uwaga! Niebezpieczeństwo mi ułatwiającymi posługiwanie się porażenia prądem elektrycznym! urządzeniem. Przed rozpoczęciem jakichkol- Ogólne zasady wiek prac przy urządzeniu wyjmij bezpieczeństwa wtyczkę...
 • Seite 24 narzędzi elektrycznych zasilanych prądem Nie używaj maszyn o małej mocy do wykonywania ciężkich prac. sieciowym (za kablem sieciowym) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych z bate- Nie używaj narzędzia elektrycznego rii (bez kabla sieciowego).. do celów niezgodnych z jego przez- naczeniem. Nie używaj na przykład Bezpieczna praca tarczówki ręcznej do odcinania gałęzi drzew czy bali drewnianych.
 • Seite 25 Przestrzegaj wskazówek dotyczących Sprawdź, czy ruchome części działają, nie są zakleszczone i nie są uszkod- smarowania urządzenia i wymiany narzędzi. zone. Wszystkie części muszą być Regularnie sprawdzaj kabel zasilający prawidłowo zamontowane i spełniać wszelkie warunki sprawnej i bezpiecz- narzędzia elektrycznego; w razie usz- kodzenia zlecaj jego wymianę...
 • Seite 26: Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa Dla Wiertarek Stołowych

  Uwagi dotyczące do zatrzymania jednostki napędowej i bezpieczeństwa dla wyłączyć elektronarzędzie. wiertarek stołowych • Powstających zwiercin nie usuwać gołymi rękami. Niebezpieczeństwo ura- zu stwarzają w szczególności gorące i • Nigdy nie zasłaniać i dbać o dobrą czytelność tabliczek ostrzegawczych, ostre wióry metalowe. umieszczonych na elektronarzędziu.
 • Seite 27: Montaż

  scu. Miejsce przechowywania musi 4. Założyć jednostkę napędową być suche i zamykane. Uniemożliwi to (13) na kolumnę (14). uszkodzenie elektronarzędzia podczas Zabezpieczyć z boku jednostkę przechowywania lub jego użycie przez napędową (13) za pomocą niedoświadczone osoby. śruby zaciskowej (27) i •...
 • Seite 28: Ustawienie Urządzenia

  Wybór prędkości - Przed uruchomieniem obrotowej urządzenia muszą być prawidłowo zamontowane wszystkie osłony i elementy 1. Odkręcić śrubę zamykająca (11) na zabezpieczające. osłonie przekładni (3). - Przed wykonaniem regulacji 2. Otworzyć osłonę przekładni (3). urządzenia wyciągnąć wtyk sie- 3. Odkręcić obydwie śruby ustalające ciowy.
 • Seite 29: Kontrola Paska Klinowego

  Zalecane obroty dla różnych rozmi- 6. Zafiksować ponownie śruby ustalające arów wierteł i materiałów: (12) jednostki napędowej (13). 7. Zamknąć osłonę przekładni (3). Dokręcić śrubę zamykającą osłony przekładni (11). [mm] [mm] [1/min] Ustawianie stołu < 3 < 4 2500 wiertarskiego 3 - 4 5 - 6 1600 1.
 • Seite 30: Wymiana Narzędzia

  Wymiana narzędzia Uwagi ogólne Przed wykonaniem wymiany Posuw i prędkość obrotowa wr- narzędzia wyciągnąć wtyk z zeciona mają wpływ na trwałość gniazda sieciowego. Dzięki temu narzędzia. zapobiegniemy przypadkowemu rozruchowi. O prędkości wiercenia decyduje prędkość obrotowa wrzeciona wiertarki 1. Podnieść osłonę zabezpieczającą (6). i średnica narzędzia.
 • Seite 31: Mocowanie Obrabianego Elementu

  Czyszczenie i konserwacja Załączanie: Wcisnąć włącznik (1). Przed wykonaniem jakichkolwiek Wyłączanie: prac związanych z ustawie- Wcisnąć wyłącznik (2). niem, utrzymaniem lub naprawą urządzenia należy wyciągnąć wtyk Wyłączanie awaryjne: sieciowy. Wcisnąć wyłącznik awaryjny (5) Wykonanie prac, które nie zostały opisane w tej in- Po uruchomieniu wyłączania strukcji obsługi, zlecać w awaryjnego należy ponownie specjalistycznym warsztacie.
 • Seite 32: Konserwacja

  Przechowywanie • Nie dopuszczać do przedostawania się środków smarnych na włącznik, urządzenia pasek klinowy, koła pasowe i trójrami- enny uchwyt prowadzący. • Przechowuj urządzenie w suchym, zabezpieczonym przed pyłem i Konserwacja niedostępnym dla dzieci miejscu. • Przeniesienie urządzenia na krótkim Powtarzać...
 • Seite 33: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 34: Serwis Naprawczy

  Service-Center innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem ser- wisowym telefonicznie lub mailowo. Serwis Polska Uzyskają Państwo wówczas szczegó- Tel.: 22 397 4996 łowe informacje na temat realizacji E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 276419 reklamacji. • Uszkodzony produkt mogą Państwo wysłać...
 • Seite 35: Części Zamienne / Akcesoria

  Części zamienne / Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 34 „ Service-Center „). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Stanowisko Stanowisko Opis Numer zamówienia Instrukcja Rysunek obsługi samorozwijający osłona zabezpieczająca, kompletny 91103336...
 • Seite 36: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Sposób usunięcia Problem Możliwa przyczyna problemu Ponownie aktywować wyłącznik Wyłącznik awaryjny (5) awaryjny (5) obracając go zareagował Wcisnąć włącznik (1), aby po- nownie uruchomić urządzenie Sprawdzić gniazdo wtykowe, kabel zasilający, przewodze- nie, wtyk sieciowy, w razie Brak napięcia sieciowego potrzeby zlecić naprawę w Urządzenie nie Reaguje bezpiecznik instalacji punkcie napraw urządzeń...
 • Seite 37: Įvadas

  Inhalt Įvadas Įvadas ........37 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..37 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės Bendrasis aprašymas ....38 prietaisą. Gamybos metu atlikta šio pri- Pristatomas komplektas ....38 etaiso kokybės kontrolė bei jo galutinis Veikimo aprašymas ......38 patikrinimas. Tai užtikrina Jūsų prietaiso Apžvalga ........38 nepriekaištingą...
 • Seite 38: Bendrasis Aprašymas

  32 Blokavimo įtaisas Apžvalga Techniniai duomenys 1 Įjungiklis Stalinės gręžimo 2 Išjungiklis staklės ..... PTBM 500 C3 3 Pavaros gaubtas 4 Grąžto griebtuvas Vardinė įėjimo įtampa ..230 V~, 50 Hz 5 Avarinis jungiklis Galia ..... 500 W (S2 15 min)* 6 Apsauginis įtaisas Tuščios eigos...
 • Seite 39: Saugos Nurodymai

  Grąžto griebtuvas ..1,5 mm bis 16 mm kia atsižvelgti į visus eksploatavimo Suklio eiga ........50 mm ciklo etapus, pavyzdžiui, kiek laiko Garso slėgio lygis elektrinis įrankis buvo išjungtas, kiek ) ...... 71 dB(A); K = 3 dB jis buvo įjungtas, tačiau veikė be apkrovos).
 • Seite 40: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Saugokite visus saugos nurodymus Plienas ir instrukcijas, kad galėtumėte pasi- naudoti ir vėliau. Mediena Saugos nurodymuose naudojama sąvoka Elektros prietaisų negalima išmesti ,,Elektrinis įrankis” apibūdinami prie elek- kartu su buitinėmis atliekomis. tros tinklo jungiami elektriniai įrankiai (su maitinimo laidu) ir elektriniai įrankiai su Instrukcijoje naudojami simboliai: akumuliatoriais (be elektros laido).
 • Seite 41 - Nenaudokite nedidelės galios Darbo metu išlaikykite tvirtą stovėseną ir pusiausvyrą. prietaisų sunkiems darbams atlikti. - Nenaudokite elektros prietaiso tiks- Tokiu būdu galėsite geriau kontroliuoti lams, kuriems jis nėra skirtas. Pvz., prietaisą nenumatytose situacijose. • Rūpestingai prižiūrėkite turimus nenaudokite diskinių pjūklų medžių prietaisus.
 • Seite 42: Saugos Nurodymai Naudojant Gręžimo Stakles Su Stovu

  • Dirbdami su elektriniu įrankiu Klientų aptarnavimas: būkite atidūs ir galvokite apie • Elektrinį įrankį gali remontuoti tik tai, ką darote. Nenaudokite elek- kvalifikuoti specialistai ir tik nau- dodami originalias atsargines da- trinio įrankio, kai esate pavargę arba lis. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis veikiami narkotinių medžiagų, alkoho- lio ar vaistų. Menkiausias neapdairu- išliks saugus. mas dirbant su elektriniu įrankiu gali Saugos nurodymai naudojant būti sunkių...
 • Seite 43: Surinkimas

  • Niekada nepasišalinkite nuo padėtį ir išjunkite elektrinį įrankį. • Susikaupusių gręžimo drožlių įrankio, kol jis visiškai nesustojo. nevalykite plikomis rankomis. Iš inercijos judantys papildomi darbo Ypač kyla pavojus susižeisti, jei gręžimo įrankiai gali sužeisti. • Nenaudokite elektrinio įrankio, jei drožlės įkaitusios ar aštriomis briaunomis. pažeistas jo kabelis. Jei dirbant • Nulaužkite ilgas gręžimo drožles sukamąjį ratą trumpai pasukdami pažeidžiamas kabelis, nelieskite atgal ir pertraukdami gręžimą.
 • Seite 44: Valdymas

  Valdymas 4. Užmaukite variklio bloką (13) ant atraminio vamzdžio (14). Dėmesio! Pavojus susižaloti! Pridedamu vidiniu šešiabriauniu raktu (25) šone prisukdami - Įsitikinkite, kad pakanka vietos priveržimo varžtą (27) pritvirtin- dirbti ir nekeliamas pavojus kite variklio bloką (13). kitiems žmonėms. - Prieš pradedant naudoti įrankį 5.
 • Seite 45: Trapecinių Dirželių Patikrinimas

  Varantysis diskas Varantysis diskas variklio pusėje suklio pusėje sukimosi sukimosi sukimosi greitis [1/min] greitis [1/min] greitis [1/min] D - I 5 0 0 D - I I I 8 3 0 B - I I I 1 6 0 0 D - I I 6 8 0 B - I...
 • Seite 46: Gręžimo Darbastalio Reguliavimas

  Įrankių keitimas 6. Vėl prisukite variklio bloko (13) fiksuoja- muosius sraigtus (12). 7. Uždarykite pavaros gaubtą (3). Įsukite Prieš keisdami įrankius ištraukite pavaros gaubto (11) prisukimo varžtą. kištuką iš elektros lizdo. Taip ap- sisaugosite nuo netikėto įrankio Gręžimo darbastalio reguli- įsijungimo.
 • Seite 47: Bendrieji Nurodymai

  Bendrieji nurodymai Jei avarinis jungiklis paspaudžiamas, avarinį jungiklį (5) būtina vėl įjungti jį Nuo pastūmos ir suklio sukimosi pasukant. Paspauskite įjungiklį (1) ir greičio priklauso įrankio naudojimo vėl paleiskite įrankį. trukmė. Ruošinių įtvirtinimas Pjovimo greitį lemia grąžto suklio suki- mosi greitis ir įrankio skersmuo. Apdirbkite tik tuos ruošinius, kuriuos ga- Todėl pagrindinė...
 • Seite 48: Valymas Ir Techninė Priežiūra

  Valymas ir techninė Techninė priežiūra priežiūra Techninės priežiūros darbus atlikite Prieš atlikdami bet kokius nustaty- kas 5 darbo valandas. mus, priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kištuką. 1. Atsukite pavaros gaubto (3) prisukimo varžtą ( 11). Šioje instrukcijoje neaprašytus 2. Atidenkite pavaros gaubtą (3). darbus turi atlikti speciali- 3.
 • Seite 49: Utilizavimas/Aplinkos Apsauga

  Utilizavimas/ aplinkos apsauga Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite • Įrankį nugabenkite į utilizavimo centrą. utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utiliza- Panaudotas plastikines ir metalines dalis vimo įstaigai. galima išrūšiuoti ir atiduoti perdirbti. Pasiteiraukite mūsų klientų aptarnavimo Elektros prietaisų negalima išmesti tarnyboje. kartu su buitinėmis atliekomis.
 • Seite 50: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr. „Service-Center“, 52 psl). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Pad. eksploatavimo Pad. trimatis Aprašymas Dalies numerį instrukcija vaizdas 11-22 Apsauginis įtaisas, visas 91103336 Gręžimo darbastalis , visas 91104501 SET 3 Įjungiklis / išjungiklis, visas 91103339...
 • Seite 51: Garantija

  Garantija atliekamas pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui, už remontą imamas atlygis. Gerbiamasis pirkėjau, Garantijos taikymo apimtis Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- rantija nuo pirkimo dienos. Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate namas prieš...
 • Seite 52: Remonto Paslaugos

  • Jeigu nustatytumėte funkcijos triktį arba Jūsų atsiųstus sugedusius prietaisus mes vienokius ar kitokius defektus, pirmiau- pašalinsime nemokamai. sia telefonu arba e.laišku susisiekite su Service-Center toliau išvardytais techninės priežiūros centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- Paslaugos Lietuva samią informaciją apie jūsų pretenzijų tenkinimo eigą.
 • Seite 53: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........53 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......53 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 54 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........54 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....54 trolle unterzogen.
 • Seite 54: Allgemeine Beschreibung

  Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie motorseitige bitte den nachfolgenden Beschreibungen. Antriebsscheibe Verriegelungsschalter Übersicht Technische Daten 1 Ein-Schalter Tischbohrmaschine PTBM 500 C3: 2 Aus-Schalter 3 Getriebeabdeckung Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz 4 Bohrfutter Leistungsaufnahme .. 500 W (S2 15 min)* 5 Not-Ausschalter Leerlaufdrehzahl (n ) ..500 - 2500 min...
 • Seite 55: Sicherheitshinweise

  Schutzart........IP 20 Weise, in der das Elektrowerkzeug Gewicht ........17 kg verwendet wird. Bohrfutter ....1,5 mm bis 16 mm Versuchen Sie, die Belastung durch Spindelhub ........50 mm Vibrationen so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Schalldruckpegel ) ......
 • Seite 56: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshin- Tragen Sie Augenschutz. weise für Elektrowerkzeuge Lange Haare nicht offen tragen. WARNUNG! Lesen Sie alle Si- Benutzen Sie ein Haarnetz. cherheitshinweise und Anwei- sungen. Versäumnisse bei der Ein- Tragen Sie keine Handschuhe. haltung der Sicherheitshinweise und Achtung! Verletzungsgefahr durch Anweisungen können elektrischen rotierende Teile! Schlag, Brand und/oder schwere...
 • Seite 57 • Bewahren Sie unbenutzte Ele- Schraubstock, um das Werkstück festzu- krowerkzeuge sicher auf. halten. Es ist damit sicherer gehalten als Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an mit Ihrer Hand. • Vermeiden Sie abnormale Körper- einem trockenen, hochgelegenen oder ab- haltung. Sorgen Sie für sicheren Stand geschlossenen Ort, außerhalb der Reich- weite von Kindern, abgelegt werden.
 • Seite 58: Sicherheitshinweise Für Ständerbohrmaschinen

  Service: das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie • Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug unkonzentriert sind. • Überprüfen Sie das Elektrowerk- nur von qualifiziertem Fach- zeug auf eventuelle Beschädi- personal und nur mit Original- gungen. Ersatzteilen reparieren. Damit wird - Vor weiterem Gebrauch des Elektro- sichergestellt, dass die Sicherheit des Elekt- werkzeugs müssen Schutzvorrichtungen rowerkzeuges erhalten bleibt.
 • Seite 59: Montage

  • Entfernen Sie niemals Bohrspäne wird sichergestellt, dass die Sicherheit des aus dem Bohrbereich, während Elektrowerkzeuges erhalten bleibt. das Elektrowerkzeug läuft. Führen • Bewahren Sie das unbenutzte Elektrowerkzeug sicher auf. Der Sie die Antriebseinheit immer zuerst in die Lagerplatz muss trocken und Ruheposition und schalten Sie das Elektro- abschließbar sein.
 • Seite 60: Bedienung

  Bedienung Setzen Sie den Bohrtisch (20) auf das Säulenrohr (14). Schieben Sie den Achtung! Verletzungsgefahr! Bohrtisch (20) in eine untere Position. Fixieren Sie den Bohrtisch (20) mit der - Achten Sie darauf, zum Arbeiten Knebelschraube (15) in einer unteren genügend Platz zu haben Position.
 • Seite 61: Keilriemen Prüfen

  spindelseitige motorseitige Antriebsscheibe Antriebsscheibe Drehzahl Drehzahl Drehzahl Pos. Pos. Pos. [1/min] [1/min] [1/min] D - I 5 0 0 D - I I I 8 3 0 B - I I I 1 6 0 0 D - I I 6 8 0 B - I 9 8 0...
 • Seite 62: Keilriemen Spannen

  Bohrtiefe vorwählen 5. Kontrollieren Sie die Keilriemen (29) auf Risse, Einschnitte oder sonstige Be- schädigungen. 1. Lösen Sie die Feststellschraube vom Tie- 6. Schließen Sie Getriebeabdeckung (3). fenanschlag (8). Fixieren Sie die Verschlussschraube der 2. Senken Sie die Bohrspindel (7) mit dem Getriebeabdeckung (11).
 • Seite 63: Bohren

  Bohren Ein- und Ausschalten 1. Schalten Sie das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass die Span- 2. Drehen Sie an einem der Bohrhubarme nung des Netzanschlusses mit gegen den Uhrzeigersinn. dem Typenschild am Gerät über- 3. Das Bohrfutter (4) senkt sich. einstimmt.
 • Seite 64: Reinigung Und Wartung

  Ist das Werkzeug im Werkstück festge- • Reinigen Sie das Gerät nach jedem Ge- setzt, schalten Sie das Gerät aus und brauch gründlich. ziehen Sie den Netzstecker. Drehen Sie • Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen und das Werkzeug am Bohrfutter entgegen die Oberfläche des Gerätes mit einer weichen Bürste, einem Pinsel oder ei- dem Uhrzeigersinn mit einem kleinen...
 • Seite 65: Lagerung

  Entsorgung/ 11.Fixieren Sie die Feststellschrauben (12) der Motoreinheit (13) wieder. Umweltschutz 12.Schließen Sie Getriebeabdeckung (3). Fixieren Sie die Verschlussschraube der Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- Getriebeabdeckung ( 11). ckung einer umweltgerechten Wiederver- wertung zu. Lagerung Elektrogeräte gehören nicht in den •...
 • Seite 66: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 68). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Betriebs- Pos. Explosions- Bezeichnung Bestell-Nr. anleitung zeichnung 11-22 Schutzvorrichtung, komplett...
 • Seite 67: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 68: Reparatur-Service

  Service-Center formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Tel.: 0800 54 35 111 Kundenservice, unter Beifügung des E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 276419 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht Service Österreich und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte...
 • Seite 69: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Tischbohrmaschine Baureihe PTBM 500 C3 Seriennummer 201609000001 - 201609112900 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-1:2009+A11:2010 •...
 • Seite 70: Vertimas Iš Originalių Eb Atitikties Deklaracija

  Vertimas iš originalių EB atitikties deklaracija Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Stalinės gręžimo staklės serija PTBM 500 C3 Serijos Nr. 201609000001 - 201609112900 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 61029-1:2009+A11:2010 •...
 • Seite 71: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Bench Pillar Drill Design Series PTBM 500 C3 Serial Number 201609000001 - 201609112900 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU*...
 • Seite 72: Tłumaczenie Oryginalnej

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że: Wiertarka stołowa typoszereg PTBM 500 C3 numer seryjny 201609000001 - 201609112900 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 73: Exploded Drawing

  Explosionszeichnung • Exploded Drawing Rysunek samorozwijający • Trimatis vaizdas informativ, informative, informatyvus, pouczający 2016-09-16_rev02_sh...
 • Seite 76 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 08 / 2016 · Ident.-No.: 72036816082016-PL/LT IAN 276419...

Diese Anleitung auch für:

Ian 276419

Inhaltsverzeichnis