Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside IAN 292195 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

COMPRESSOR PKO 500 A1
GB
IE
NI
COMPRESSOR PKO 500 A1
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
DE
AT
KOMPRESSOR PKO 500 A1
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 292195
DK
KOMPRESSOR PKO 500 A1
Drifts- og sikkerhedsinstruktioner
Oversættelse af den originale driftsvejledning
GB
IE
NI
DK

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 292195

 • Seite 1 COMPRESSOR PKO 500 A1 COMPRESSOR PKO 500 A1 KOMPRESSOR PKO 500 A1 Operation and Safety Notes Drifts- og sikkerhedsinstruktioner Translation of original operation manual Oversættelse af den originale driftsvejledning KOMPRESSOR PKO 500 A1 Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 292195...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. GB / IE / NI Operation and Safety Notes Page...
 • Seite 3 23 24...
 • Seite 5 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool. Læs betjeningsvejledningen før du tager dette elektriske værktøj i brug. Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing. Brug høreværn.
 • Seite 6 Blau, blue, bleu Grün/Gelb, green/yellow, verdure/jaune Pressure switch, Interruptor de Motorbetriebskondensator, presión running capacitor, condensateur de fonctionnement Thermoschutzschalter, thermal protector, protection thermique Masse, ground, masse Hauptwicklung, Hilfswicklung, main winding, auxiliary winding, enroulement principal enroulement auxiliaire...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Scope of delivery Intended use Safety information Technical data Before starting the equipment Attachment and operation Electrical connection Cleaning, maintenance and storage Disposal and recycling Transport Troubleshooting Warranty certificate Declaration of conformity GB/IE/NI...
 • Seite 8: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (Fig. 1-13) Transport handle MANUFACTURER: Pressure switch scheppach Quick-lock coupling (regulated compressed air) Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Pressure gauge (for reading the preset vessel pressure) Günzburger Straße 69 Pressure regulator D-89335 Ichenhausen Pressure gauge (for reading the vessel pressure) Quick-lock coupling (unregulated compressed air) DEAR CUSTOMER, Pressure vessel...
 • Seite 9: Intended Use

  4. Intended use – Rubber gloves and non-slip shoes are recom- mended when working outdoors. The compressor is designed to generate compressed air for Tie long hair back in a hair net. – compressed-air driven tools which can be driven with an air Do not use the cable for purposes for which it is not volume of up to approx.
 • Seite 10 Important! • Do not smoke during the spraying process and/or in the – For your own safety you must only use the acces- work area. There is a risk of explosion! Paint vapors are sories and additional units listed in the operating easily combustible.
 • Seite 11: Technical Data

  6. Technical data 8.1 Fitting the wheels (Fig. 4) • Fit the supplied wheels as shown. 220 - 240 V ~ 50Hz Mains connection 8.2 Fitting the supporting feet (Fig. 4,5) 1800 Motor rating W • Fit the supplied supporting foot as shown. Operating mode 8.3 Fitting the Transport handle(Fig.
 • Seite 12: Electrical Connection

  9. Electrical connection m Important! Always depressurize the equipment before carrying out any The electrical motor installed is connected and ready cleaning and maintenance work! Risk of injury! for operation. The connection complies with the appli- cable VDE and DIN provisions. 10.1 Cleaning The customer‘s mains connection as well as the exten- •...
 • Seite 13: Disposal And Recycling

  m Important! To prevent the oil from running out in an uncontrolled man- ner, hold a small metal chute under the opening and collect Store the compressor only in a dry location which is the oil in a vessel. If the oil does not drain out completely, not accessible to unauthorized persons.
 • Seite 14: Warranty Certificate

  14. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 15 Indholdsfortegnelse: Side: Indledning Beskrivelse af apparatet Levering Korrekt anvendelse Sikkerhedsoplysninger Tekniske specifikationer Inden apparatet tages i brug Opsætning og betjening Elektrisk tilslutning 10. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring 11. Bortskaffelse og Genbrug 12. Transport 13. Problemløsning 14. Garantibevis 15. Overensstemmelseserklæring...
 • Seite 16: Indledning

  1. Indledning 2. Beskrivelse af apparatet (Fig. 1-13) PRODUCENT: Bærehåndtag scheppach Trykkontakt Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Lynkobling (reguleret trykluft) Günzburger Straße 69 Manometer (indstillet tryk kan læses) D-89335 Ichenhausen Trykregulator Manometer (kedeltryk kan læses) KÆRE KUNDE, Lynkobling (ureguleret trykluft) vi håber, at du er tilfreds med og har fornøjelse af din nye Trykbeholdere maskine.
 • Seite 17: Korrekt Anvendelse

  4. Korrekt anvendelse Bær passende tøj – Bær ikke løst tøj eller smykker, der kan blive fanget Kompressoren bruges til at generere trykluft til pneumatiske i bevægelige dele. værktøjer, som kan betjenes med en luftmængde på ca. Når du arbejder udendørs anbefales gummihand- –...
 • Seite 18: Tekniske Specifikationer

  OBS! • Opbevar eller indtag ikke mad og drikke i arbejdsom- – For din egen sikkerhed, må du kun bruge tilbehør rådet. Dampe fra maling er skadelige. og apparater, der er angivet i betjeningsvejled- Arbejdsområdet skal være større end 30 m³, og der •...
 • Seite 19: Inden Apparatet Tages I Brug

  ca. 0,4 Olie (15W 40) l • Sørg før idriftsættelse, at forsyningsspændingen mat- Maks. Højde cher motorens effekt på typeskiltet. 1000 m (over havets overflade) Lange forsyningslinjer samt forlængelser, kabeltromler • Støjemissionsværdier er fastlagt i henhold til EN ISO mv. kan være årsag til spændingsfald og kan forhindre, 3744:1995.
 • Seite 20: Rengøring, Vedligeholdelse Og Opbevaring

  10.3 Sikkerhedsventil (Fig. 3) Elektriske forbindelseskabler skal overholde de gældende VDE og DIN regler. Brug kun tilslutningskabler med mærk- Sikkerhedsventilen (19) er indstillet til det tilladte maksi- ning „H05VV-F“. Et vandmærke af typebetegnelsen på maltryk af trykbeholderen. Det er ikke tilladt at justere eller tilslutningskablet er obligatorisk.
 • Seite 21: Bortskaffelse Og Genbrug

  10.7.1 Udledning af overtryk Lad trykket i kompressoren slukket ved at slukke kompresso- ren og benytte trykluft eksisterende selv i trykbeholderen, for eksempel, med en pneumatisk værktøj er tomgang eller med et slag pistol. 11. Bortskaffelse og Genbrug Enheden leveres i emballage for at forhindre beskadigelse under forsendelse.
 • Seite 22: Garantibevis

  14. Garantibevis Kære kunde, Alle vores produkter gennemgår strenge kvalitetskontrol for at sikre, at de når dig i perfekt stand. I det usandsynlige tilfælde, at enheden udvikler en fejl, bedes du kontakte vores serviceafdeling på den adresse, der vises på dette garantibevis. Selvfølgelig, hvis du foretræk- ker at ringe til os så...
 • Seite 23 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Lieferumfang Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheitshinweise Technische Daten Vor Inbetriebnahme Aufbau und Bedienung Elektrischer Anschluss 10. Reinigung, Wartung und Lagerung 11. Entsorgung und Wiederverwertung 12. Transport 13. Störungsabhilfe 14. Garantieurkunde 15. Konformitätserklärung DE/AT...
 • Seite 24: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-13) HERSTELLER: Transportgriff scheppach Druckschalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Schnellkupplung (geregelte Druckluft) Günzburger Straße 69 Manometer (eingestellter Druck kann abgelesen D-89335 Ichenhausen werden) Druckregler VEREHRTER KUNDE, Manometer (Kesseldruck kann abgelesen werden) Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten Schnellkupplung (ungeregelte Druckluft) mit Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 25: Bestimmungsgemäße Verwendung

  4. Bestimmungsgemäße Verwendung Halten Sie Kinder fern! – Lassen Sie andere Personen nicht das Werkzeug Der Kompressor dient zum Erzeugen von Druckluft für und das Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem druckluftbetriebene Werkzeuge, welche mit einer Luft- Arbeitsbereich fern. menge bis ca.
 • Seite 26 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE – Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile ein- wandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen rich- Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Druckluft und tig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, Ausblaspistolen um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerk- •...
 • Seite 27: Technische Daten

  Betrieb von Druckbehältern Die Geräuschemissionswerte wurden entsprechend • Wer einen Druckbehälter betreibt, hat diesen in einem EN ISO 3744:1995 ermittelt. ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, ordnungs- gemäß zu betreiben, zu überwachen, notwendige Tragen Sie einen Gehörschutz. Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten unver- Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. züglich vorzunehmen und die den Umständen nach er- 7.
 • Seite 28: Elektrischer Anschluss

  8.6 Netzanschluss • Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder • Der Kompressor ist mit einer Netzleitung mit Schutzkon- Führung der Anschlussleitung. taktstecker ausgerüstet. Dieser kann an jeder Schutz- Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung. • kontaktsteckdose 220 - 240 V~ 50 Hz, welche mit 16 Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wand- •...
 • Seite 29: Entsorgung Und Wiederverwertung

  10.2 Wartung des Druckbehälters (Bild 1) Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge. Eine Über- Achtung! Für dauerhafte Haltbarkeit des Druckbehälters füllung kann einen Geräteschaden zur Folge haben. Setzen (8) ist nach jedem Betrieb das Kondenswasser durch Öffnen Sie den Ölverschlussstopfen (16) wieder in die Öleinfüllöff- der Ablassschraube (10) abzulassen.
 • Seite 30: Transport

  12. Transport Verwenden Sie zum Transport den Handgriff und fahren Sie damit den Kompressor. Beachten Sie beim Anheben des Kompressors dessen Gewicht (siehe Technische Daten). Sorgen Sie beim Transport des Kompressors in Kraftfahrzeugen für eine gute Ladungssicherung. 13. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe •...
 • Seite 31: Garantieurkunde

  14. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, be- dauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 33: Declaration Of Conformity

  EU- direktiv og standarder for følgende artikkel izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in nor- mami za artikel декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Compressor PKO 500 A1 (Parkside) 89/686/EC_96/58/EC 2014/29/EU 2006/42/EC 2014/35/EU Annex IV...
 • Seite 35 Len pre štáty EÚ Nur für EU-Länder Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Podía európskej smernice 2012/19/EU o nakladani s použitými Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité...
 • Seite 36 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Tilstand af information · Stand der Informationen Update: 08 / 2017 · Ident.-No.: 292195_ 3906128979 / 39061289916 IAN 292195...

Diese Anleitung auch für:

Pko 500 a1