Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHD 150 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PRESSURE CLEANER PHD 150 B2
PRESSURE CLEANER
Translation of original operation manual
HÖGTRYCKSTVÄTT
Översättning av bruksanvisning i original
HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 78960
IAN XXXXX
PAINEPESURI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
HØJTRYKSRENSER
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 150 B2

 • Seite 1 PRESSURE CLEANER PHD 150 B2 PRESSURE CLEANER PAINEPESURI Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös HÖGTRYCKSTVÄTT HØJTRYKSRENSER Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung IAN 78960 IAN XXXXX...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 click click...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction .........4 Areas of Application ....4 General Description ......5 Congratulations on the purchase of your Scope of Delivery......5 new device. With it, you have chosen a Functional description ....... 5 high quality product. Overview ........5 The operating instructions constitute part of Technical data ......6 this product.
 • Seite 5: General Description

  General Description Overview The diagram of the most im- 1 Jet gun portant functional elements 2a Carrying handle can be found on the foldout 2b 2 attachment screws for carrying side. handle 3 High-pressure hose on hose reel Scope of Delivery 4 Hose reel crank 5 Holder for mains cable Unpack the pressure cleaner and verify the...
 • Seite 6: Technical Data

  Technical data Notes on Safety Pressure cleaner ..PHD 150 B2 This section is concerned with the basic Mains connection ....230V~, 50 Hz safety rules when working with the pres- Power consumption ....2100 W sure cleaner. Mains cable length ......5 m Explanation of symbols Weight (without accessories) ..10.8 kg...
 • Seite 7: Symbols In The Manual

  Symbols in the manual • Use the equipment only when standing and on a level, stable base. Warning symbols with in- • Use the equipment only on a flat, sta- formation on damage and ble surface. injury prevention. • Do not direct the jet at yourself or oth- ers in order to clean clothes and shoes.
 • Seite 8: Start-Up

  couplings are important for machine • Before each use, check the equipment, safety. Use only high-pressure hoses, cable and plug for damage. fittings and couplings recommended by • If the power cable for this equipment is the manufacturer. damaged, it must be replaced by the •...
 • Seite 9: Setting Up

  length. Only operate the pressure cleaner • Use the device on a domestic water after all the above points have been supply or a water source with a feed observed. rate of at least 450 l/h. 1. Ensure that the pressure cleaner is Setting up turned off by its ON / OFF switch (10).
 • Seite 10: High-Pressure / Low-Pressure Operation

  High-pressure / low-pressure • The standard Vario nozzle (18) pro- operation duces a flat wide jet particularly suited for large surfaces. Turn the tip of the nozzle left to reduce The standard Vario nozzle (18) is designed the width of the jet. Turn the tip of the for either high-pressure or low-pressure nozzle right to expand the width of operation.
 • Seite 11: Ending Operation

  equipment be returned to Working Instructions: an upright position. For your • Operate the standard Vario nozzle own safety, wait approx. 5 (18) in low-pressure mode to automati- minutes before reconnecting cally add cleaning agent to the water. to the electricity. •...
 • Seite 12: Maintenance

  Guarantee Maintenance The pressure cleaner is maintenance free. Dear Customer, This equipment is provided with a 3-year Ask our service centre to car- guarantee from the date of purchase. ry out any work that is not In case of defects, you have statutory rights described in these instruc- against the seller of the product.
 • Seite 13: Repair Service

  The guarantee applies for all material and costs, please be sure to use only the ad- manufacturing defects. This guarantee dress communicated to you. Ensure that does not extend to cover product parts that the consignment is not sent carriage are subject to normal wear and may there- forward or by bulky goods, express or fore be considered as wearing parts (e.g.
 • Seite 14: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Remedy ON / OFF switch (10) is Check ON / OFF switch (10) turned off Switch off the equipment and disconnect Pressure from the mains. Check power supply Damaged power supply cleaner is not cable (6) for damage. If necessary have cable (6) operating the power supply cable (6) replaced by...
 • Seite 15: Alkusanat

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........15 Käyttöalueet ......15 Yleinen kuvaus ......16 Onnittelumme uuden laitteen ostollesi. Toimintakuvaus ......16 Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyt- Toimituksen sisältö ......16 töohje on tuotteeseen kuuluva osa. Se Yleiskuva ........16 sisältää tärkeitä turvallisuuteen, käyttöön Tekniset tiedot ......17 ja laitteen hävittämiseen liittyviä...
 • Seite 16: Yleinen Kuvaus

  Yleinen kuvaus Yleiskuva Tärkeimpien osien kuvat ovat 1 Ruiskupistooli takasivulla. 2a Kahva 2b 2 ruuvia Toimintakuvaus 3 Korkeapaineletku letkurummussa 4 Letkukelan veivi Painepesuri puhdistaa vaihtoehtoisesti joko 5 Johdon kiinnityskoukku korkeapaine- tai pienpainealueella toimi- 6 Virtajohto valla vesisuihkulla. 7 Pyörät Tarpeen vaatiessa voidaan siihen lisätä 8 Suodatin myös puhdistuaineita.
 • Seite 17: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Turvallisuusohjeet Painepesuri ....PHD 150 B2 Tämä luku käsittelee olennaisia turvallisuus- Tulojännite ......230V~, 50 Hz ohjeita painepesurilla työskennellessä. Virransaanti ......2100 W Symbolien ja turvallisuusoh- Yläkahva......... 5 m jeiden selitys Paino ........10,8 kg Suojaluokka ........Kotelointiluokka .......IPX5 Huomio! Nimellispaine/Työpaine (p) ..
 • Seite 18: Ohjeessa Olevat Symbolit

  Ohjeessa olevat symbolit alustalla. • Älä koskaan suuntaa vesisuihkua it- Vaaraan viittaavat merkit seesi tai muihin henkilöihin esimrkiksi henkilö- ja ainevahinkojen puhdistamaan vaatteita tai kenkiä. välttämiseksi. • Käytä sopivia turvavaatteita ja suojala- seja roiskeveden ja lian estämiseksi. Kieltomerkit (huutomerkin asemasta •...
 • Seite 19: Asennusohje

  • Käytä vain alkuperäisiä varaosia, älä • Irrota pistoke pistorasiasta aina, kun tee laitteeseen mitään muutoksia. pidät tauon tai et käytä laitetta. • Laitteen saa avata vain pätevä ja sii- • Sähköjohtojen poikkileikkauksien täy- hen valtuutettu sähköasentaja. Käänny tyy olla 2 x 2,5 mm². korjaustapauksissa huoltokeskuksemme •...
 • Seite 20: Sähköliitäntä

  vesihana. 1. Avaa vesihana täysin 5. Liitä tuloletku puutarhaletkun (13) pi- 2. Kytke painepesuri virtakytkkimellä (10) kaliittimellä laitteen vesiliitokseen (9). päälle. Kytke painepesuri vasta sitten Käytä aina suodatinta( 8) ja puhdista päälle, kun vesiliitäntä on liitetty eikä se tarpeen vaatiessa. se vuoda.
 • Seite 21: Korkeapaine-/ Alipainekäyttö

  Laitteen tuuletus: Jos laite kaatuu, kytke laite heti pois päältä (10) ja vedä 5. Kytke virta (10) päälle ja odota, että virtajohdot (6) irti verkosta. paine on kehittynyt. Aseta laite taas seisovaan 6. Kytke virta (10) pois. pystyasentoon. Sähköisku- 7. Paina ruiskupistoolin (1) kytkinvipua vaara! Odota oman turvalli- niin kauan, että...
 • Seite 22: Puhdistus Ja Huolto

  Säilytys Työohjeet: • Puhdistusainetta imetään automaatti- sesti, kun käytät laitetta alipaineella ja • Tyhjennä kaikki vesi painepesurista. ruiskutusputkessa on laakasuutin (18). Poista sitä varten laitepuolinen (8) pai- • Pyörivä harja (19) toimii periaatteelli- neliitäntä ja katkaise laitteesta veden sesti alipaineella ja imee puhdistusai- saanti.
 • Seite 23: Häiriöt - Syyt - Apu

  Häiriöt - Syyt - Apu Ongelma Mahdollinen syy Virheenpoisto Virtakytkin (10) pois Tarkista kytkentäasento (10) päältä Kytke laite pois päältä ja irti virtaverkosta. Laite ei toimi Sähköliitäntä viallinen (6) Tarkista liitännät (6). Tarpeen vaatiessa korjauta virtaliitäntä(6). Tarkista sähkölaitteiston sopivuus laittee- väärä...
 • Seite 24: Takuu

  Takuu suodatin tai lisäke) eikä myöskään helposti rikkoutuvien osien vahingoille (kuten esim. Hyvä asiakas, koskettimet, akut tai lasiset osat). tälle laitteelle annetaan ostopäivästä alka- Takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään va- en 3 vuoden takuu. hingoittuneena, asiaankuulumattomasti ja Siinä tapauksessa, että tuotteessa havai- jos sitä...
 • Seite 25: Korjaus-Huolto

  Service-Center erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana kaikki oston yhteydessä mukana olleet Huolto Suomi lisätarvikkeet ja pakkaa laite huolella. Tel.: 010309 3582 Korjaus-huolto E-Mail: grizzly@lidl.fi IAN 78960 Kun takuuaika on mennyt umpeen, voit antaa korjaukset asiakaspalvelumme suori- Asiakaspalvelu tettaviksi maksua vastaan. Asiakaspalvelu antaa siihen mielellään kustannusarvion.
 • Seite 26: Introduction

  Innehåll Introduction Introduction .......26 Användningsområde....26 Allmän beskrivning ....27 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Leveransomfång ......27 Du har valt en förstklassig produkt. Bruks- Funktionsbeskrivning ..... 27 anvisningen är en del av denna produkt Översikt ........27 och innehåller viktig information avseende Tekniska data ......28 säkerhet, användning och skrotning.
 • Seite 27: Allmän Beskrivning

  Allmän beskrivning Översikt De viktigaste funktionsdelar- 1 Sprutpistol na illustreras på utviksbla- 2a Bärhandtag det. 2b 2 skruvar 3 Högtrycksslang på slangvinda Leveransomfång 4 Vev för slangtrumma 5 Kabelkrok Packa upp maskinen och kontrollera 6 Nätledning leveransomfattningen: 7 Hjul 8 Filterinsats Högtryckstvätt med nätanslutningska- 9 Vattenanslutning 10 Till-/frånknapp...
 • Seite 28: Tekniska Data

  Tekniska data Säkerhetsanvisningar Högtryckstvätt ... PHD 150 B2 Detta avsnitt behandlar de grundläggande Nominell ingångsspänning .230V~, 50 Hz säkerhetsföreskrifterna i arbetet med hög- Ineffekt ........2100 W tryckstvätten. Nätkabellängd ........ 5 m Bildsymboler på apparaten Vikt .......... 10,8 kg Skyddsklass ........
 • Seite 29: Symboler I Bruksanvisningen

  Symboler i bruksanvisningen • Använd maskinen endast i stående position och på ett jämnt och stabilt Risksymboler med uppgift underlag. om åtgärder för att förhindra • Rikta inte strålen mot Dig själv eller personskador eller materiella andra för att rengöra klädesplagg eller skador.
 • Seite 30: Idrifttagning

  • Använd endast originaltillbehör och vindan helt före användning. Kontroll- gör inga ombyggnader av produkten. era kabeln m.a.p. skador. • Endast behörig elektriker får öppna • Dra ur kontakten ur uttaget före under- maskinen. Vid reparation: kontakta all- håll, vid paus eller efter avslutat arbete. tid vårt servicecenter.
 • Seite 31: Nätanslutning

  tenförsörjningen och låt vattnet rinna 1. Öppna vattenkranen helt ut utan bubblor i den andra änden av 2. Sätt igång högtryckstvätten med på-/ tilledningsslangen, så att slangen av- av-knappen (10). Sätt igång hög- luftas. Stäng vattenkranen. tryckstvätten först när alla vattenled- 5.
 • Seite 32: Högtrycks-/ Lågtrycksdrift

  Paus i arbetet 3. Koppla ihop tilledningsslangen med hjälp av snabbanslutningen för träd- gårdsslangadaptrar (13) med vattenan- • Släpp upp spaken till sprutpistolen (1). slutningen (9) på maskinen. • Stäng av med på-/av-knappen vid 4. Öppna vattenkranen helt längre pauser i arbetet (10). Om maskinen råkar falla om- Avluftning av maskinen: kull måste du stänga av den...
 • Seite 33: Rengöring Och Underhåll

  behållaren för rengöringsmedel (15). eller en lätt fuktad trasa. • Ta tag i behållaren för rengöringsmedel • Skulle ett av munstyckena på stålrö- (15) i sidorna och skjut upp den för att ret (17/18) vara tilltäppt så kan det avlägsna den. Nu kan behållaren för ren- främmande föremålet avlägsnas med göringsmedel tas upp ur högtryckstvätten rengöringsnålen (20) för munstycken.
 • Seite 34: Felsökning

  Felsökning Problem Möjlig orsak Åtgärd På-/av-knappen (10) Kontrollera positionen för på-/av-knappen avstängd (10) Stäng av maskinen och skilj den från nätet. Kontrollera nätanslutningskabeln (6)m.a.p. Skadad nätanslutnings- Maskinen går skador. kabel (6) inte Låt ev. behörig elektriker byta ut nätanslut- ningskabeln (6). Kontrollera den elektriska anläggningen Fel spänningsförsörjning m.a.p.
 • Seite 35: Garanti

  Garanti delar som är utsatta för ett normalt slitage och därför kan betraktas som förbruknings- Bästa kund! delar (t.ex. filter eller munstycken) eller På denna produkt lämnar vi 3 års garanti skador på ömtåliga delar (t.ex. brytare, efter inköpsdatumet. batterier eller delar tillverkade av glas). I händelse av defekter hos denna produkt Denna garanti upphör att gälla om pro- omfattas du av lagstadgade rättigheter...
 • Seite 36: Reparationsservice

  Service-Center eller med annan specialfrakt. Skicka in produkten med samtliga tillbehör som Service Sverige du fick med vid köpet, och tänk på att emballera väl inför transporten. Tel.: 0770 930739 E-Mail: grizzly@lidl.se Reparationsservice IAN 78960 Service Suomi Du kan låta utföra reparationer som inte omfattas av garantin genom vårt servi- Tel.: 010309 3582 cekontor mot debitering.
 • Seite 37: Introduktion

  Indhold Introduktion Introduktion .......37 Anvendelsesformål ....37 Generel beskrivelse ....38 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Leveringsomfang ......38 parat. Funktionsbeskrivelse ....... 38 Du har besluttet dig for et produkt af Oversigt ........38 højeste kvalitet. Betjeningsvejledningen Tekniske data ......39 er bestanddel af dette produkt.
 • Seite 38: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse Oversigt Du finder en afbildning af 1 Sprøjtepistol de vigtigste funktionsdele på 2a Bærehåndtag udklapningssiden. 2b 2 skruer 3 Højtryksslange på slangetromle Leveringsomfang 4 Håndtag til slangetromle 5 Kabelkrog Pak maskinen ud og kontroller 6 Nettilslutningskabel leveringsomfanget. 7 Hjul 8 Filterindsats Højtryksrenser med netkabel 9 Vandtilslutning...
 • Seite 39: Tekniske Data

  Tekniske data Sikkerheds- informationer Højtryksrenseren ..PHD 150 B2 Nominel indgangsspænding ..230V~, Dette afsnit beskriver de grundlæggende 50 Hz sikkerhedsforskrifter ved arbejdet med høj- Optaget effekt ......2100 W tryksrenseren. Netkabellængde ......5 m Symboler på højtryksrenseren Vægt ........10,8 kg Kapslingsklasse ........
 • Seite 40: Symboler I Vejledningen

  Symboler i vejledningen • Brug kun apparatet opretstående og på et plant og stabilt underlag. Faresymboler med oplysnin- • Ret ikke strålen mod dig selv eller an- ger om forebyggelse af per- dre for at rengøre tøj eller skotøj. son- eller materielle skader. •...
 • Seite 41: Igangsætning

  • Apparatet må kun åbnes af en autori- kabeltromlen helt ud inden brug. Kon- seret elektriker. Henvend dig i tilfælde troller kablet for skader. af reparation til vores servicecenter. • Træk før alle arbejder på apparatet, i arbejdspauser og når apparatet ikke Elektrisk sikkerhed: bruges netstikket ud af stikdåsen.
 • Seite 42: Nettilslutning

  4. Tilslut først tilledningsslangen til vand- 1. Åbn vandhanen helt. forsyningen og lad vandet flyde ud af 2. Tænd for højtryksrenseren på tænd/ den anden ende af tilledningsslangen sluk-kontakten (10). Tænd altid først uden bobler, for at udlufte tillednings- højtryksrenseren, når du har tilsluttet slangen.
 • Seite 43: Højtryks-/ Lavtryksdrift

  Skulle apparatet vælte, skal med vandtilslutningen (9) på appara- du straks slukke det på af- tet. bryderen (10) og frakoble det 4. Åbn vandhanen helt fra nettet på netledningen (6). Fare for elektrisk stød! Sæt Udluftning af apparatet: først herefter apparatet tilba- 5.
 • Seite 44: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Derved skal du fjerne sugeslangen • Skulle en dyse på strålerøret (17/18) og skruelåget på rengøringsmiddel- være tilstoppet, kan du rense dysen beholderens åbning (14). Disse bliver med dyserengøringsnålen (20). siddende på højtryksrenseren. Vedligeholdelse • For at sætte rengøringsmiddelbehol- deren ind igen, går du frem i omvendt rækkefølge.
 • Seite 45: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Tænd/sluk-kontakten Kontroller tænd/sluk-kontaktens (10)stilling. (10)er slået fra Sluk for apparatet og adskil det fra nettet. Maskinen arbej- Kontroller netkablet (6)for beskadigelse. Beskadiget netkabel (6) der ikke Få i givet fald en fagmand til at udskifte netkablet (6).
 • Seite 46: Garanti

  Garanti Garantiydelsen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke Kære kunde! for produktdele som er udsat for en normal På dette apparat yder vi 3 års garanti fra nedslidning og derfor kan anses som slid- købsdato. dele (f.eks. filter eller tilbehørsdele) eller Skulle der forekomme defekter på...
 • Seite 47: Reparations-Service

  Service-Center at undgå problemer med modtagelsen og ekstra omkostninger, bedes du ube- Service Danmark tinget benytte den adresse, som du får meddelt. Sørg for, at forsendelsen ikke Tel.: 32 710005 sker ufrankeret, som voluminøs pakke, E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 78960 ekspres eller som en anden specialfor- sendelse.
 • Seite 48: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........48 Bestimmungsgemäße Verwendung ......48 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Allgemeine Beschreibung ...49 neuen Gerätes. Lieferumfang........49 Sie haben sich damit für ein hochwertiges Funktionsbeschreibung ....49 Produkt entschieden. Die Betriebsanlei- Übersicht ........49 tung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie Technische Daten ......50 enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Sicherheitshinweise ....50...
 • Seite 49: At Ch

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Spritzpistole Die Abbildung der wichtigs- 2a Tragegriff ten Funktionsteile finden Sie 2b 2 Befestigungsschrauben Trage- auf der Ausklappseite. griff 3 Hochdruckschlauch auf Schlauch- Lieferumfang trommel 4 Kurbel für Schlauchtrommel Packen Sie das Gerät aus und überprüfen 5 Halterung für Netzanschlusslei- Sie den Lieferumfang: tung...
 • Seite 50: Technische Daten

  Technische Daten Sicherheitshinweise Hochdruckreiniger ..PHD 150 B2 Dieser Abschnitt behandelt die grundlegen- Nenneingangsspannung ..230V~, 50 Hz den Sicherheitsvorschriften bei der Arbeit Leistungsaufnahme ....2100 W mit dem Hochdruckreiniger. Länge Netzanschlussleitung ....5 m Bildzeichen auf dem Gerät Gewicht ........10,8 kg Schutzklasse ........
 • Seite 51: Bildzeichen In Der Anleitung

  Bildzeichen in der Anleitung Hochdruckreiniger können bei unsachgemäßem Ge- Gefahrenzeichen (anstelle brauch gefährlich sein. Der des Ausrufungszeichens kann Strahl darf nicht auf Perso- die Gefahr erläutert sein) mit nen, Tiere, aktive elektrische Angaben zur Verhütung von Ausrüstung oder das Gerät Personen- oder Sachschäden.
 • Seite 52 Gerät. Lassen Sie vor Inbetriebnahme cheren Bereich anbringen. durch einen Fachmann prüfen, dass • Achten Sie darauf, dass die Netzspan- die geforderten elektrischen Schutz- nung mit den Angaben des Typenschil- maßnahmen vorhanden sind. des übereinstimmt. • Nehmen Sie das Gerät nicht in Be- •...
 • Seite 53: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Wasseranschluss (9) am Gerät. Verwenden Sie immer den Siebeinsatz Gemäß gültiger Vorschriften darf (8) und reinigen Sie diesen bei Bedarf. der Hochdruckreiniger nie ohne 6. Verbinden Sie durch Einstecken und Systemtrenner am Trinkwasser- Eindrehen die Turbo-Schmutzfräse (17), netz betrieben werden. Es ist ein die Standard-Vario-Düse (18) oder die geeigneter Systemtrenner gemäß...
 • Seite 54: Hochdruck-/ Niederdruckbetrieb

  Wenn sich noch Luft im Gerät befin- 1. Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig. det, bitte wie folgt vorgehen: 2. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus- schalter (10) ein. Schalten Sie das Ge- Zuleitungsschlauch entlüften: rät immer erst dann ein, wenn Sie alle Wasserleitungen angeschlossen haben 1.
 • Seite 55: Betrieb Unterbrechen

  • Sie können den Einschalthebel 4. Schließen Sie den Wasserhahn. (24) der Spritzpistole (1) durch 5. Trennen Sie den Hochdruckreiniger Drücken des Verriegelungsknop- von der Wasserversorgung. fes (23) wahlweise verriegeln 6. Drücken Sie den Einschalthebel (24) oder entriegeln. der Spritzpistole (1), um den vorhande- Durch das Verriegeln des Einschalt- nen Druck im System abzubauen.
 • Seite 56: Reinigung Und Wartung

  Wartung betrieb und saugt so immer Reinigungs- mittel an. • Möchten Sie die rotierende Waschbürs- Der Hochdruckreiniger ist wartungsfrei. te (19) ohne Reinigungsmittel benut- Lassen Sie Arbeiten, die nicht zen, müssen Sie den Reinigungsmittel- in dieser Anleitung beschrie- behälter (15) entfernen. ben sind, von unserem Ser- Reinigung und Wartung vice-Center durchführen.
 • Seite 57: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Ein-/Ausschalter (10) Ein-/Ausschalterstellung überprüfen ausgeschaltet Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz. Netzanschlussleitung (6) auf Beschädigte Gerät läuft Beschädigung kontrollieren. Netzanschlussleitung (6) nicht Gegebenenfalls Netzanschlussleitung (6) von einer autorisierten Fachkraft ersetzen lassen. Kontrollieren Sie die elektrische Anlage auf Fehlerhafte Spannungs- Übereinstimmung mit den Angaben auf dem...
 • Seite 58: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 59: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Produkt können Tel.: 01805772033 Sie, nach Rücksprache mit unserem (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Kundenservice, unter Beifügung des Mobilfunk max.
 • Seite 60: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  We hereby confirm that the Täten vakuutamme, että Härmed bekräftar vi att Pressure Cleaner painepesuri högtryckstvätt Design Series PHD 150 B2 rakennemalli PHD 150 B2 serie PHD 150 B2 Serial Number Sarjanumero Serienummer 201210000001- 201210000001- 201210000001- 201210217887...
 • Seite 61: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Original EG originale CE-konfor- Konformitäts- mitetserklæring erklärung Hiermit bestätigen wir,dass der Hermed bekræfter vi,at Hochdruckreiniger højtryksrenseren, Baureihe PHD 150 B2 serie PHD 150 B2 Serienummer Seriennummern 201210000001-201210217887 201210000001-201210217887 følgende gældende EF-direktiver i deres res- folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in pektive gyldige version: ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:...
 • Seite 62 GRIZZLY GARTENGERÄTE GMBH & CO. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 09 / 2012 · Ident.-No.: 75040134092012-FI/SE/DK IAN 78960 IAN XXXXX...