Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 218
KOCDH76X
SQ Udhëzimet për përdorim | Furrë me avull
BG Ръководство за употреба | Фурна на пара
HR Upute za uporabu | Pećnica na paru
CS Návod k použití | Parní trouba
EN User Manual | Steam oven
ET Kasutusjuhend | Auruahi
FR Notice d'utilisation | Four vapeur
DE Benutzerinformation | Dampfgarer
HU Használati útmutató | Gőzölős sütő
IT
Istruzioni per l'uso | Forno a vapore
LV Lietošanas instrukcija | Tvaika cepeškrāsns
LT Naudojimo instrukcija | Garinė orkaitė
MK Упатство за ракување | Печка на пареа
PL Instrukcja obsługi | Piekarnik parowy
SR Упутство за употребу | Пећница на пару
SK Návod na používanie | Parná rúra
SL Navodila za uporabo | Parna pečica
ES Manual de instrucciones | Horno de vapor
2
33
65
96
127
156
186
218
250
281
312
343
375
407
439
471
502
532

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux 700 SteamCrisp

 • Seite 1 SQ Udhëzimet për përdorim | Furrë me avull BG Ръководство за употреба | Фурна на пара HR Upute za uporabu | Pećnica na paru CS Návod k použití | Parní trouba EN User Manual | Steam oven ET Kasutusjuhend | Auruahi FR Notice d'utilisation | Four vapeur KOCDH76X DE Benutzerinformation | Dampfgarer...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë. Në përpjekjet tona për të qenë ekologjikë, ne jemi duke reduktuar asetet e letrës dhe po ofrojmë manuale të plota përdorimi në internet. Aksesoni manualin tonë të plotë të...
 • Seite 3: Siguria E Përgjithshme

  1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme • Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të...
 • Seite 4: Udhëzimet Për Sigurinë

  • Nëse kordoni i energjisë elektrike është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit e tij ose persona me kualifikim të ngjashëm për të shmangur një rrezik elektrik. • PARALAJMËRIM: Për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike, sigurohuni që...
 • Seite 5: Lidhja Elektrike

  • Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e Thellësia e mobilies 550 (550) mm arritshme pas montimit të pajisjes. Lartësia e pjesës së 589 mm • Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën. përparme të...
 • Seite 6 • Çaktivizojeni pajisjen pas çdo përdorimi. mobilies derisa pajisja të jetë ftohur • Tregoni kujdes në hapjen e derës së plotësisht pas përdorimit. pajisjes kur pajisja është në punë. Mund të 2.4 Kujdesi dhe pastrimi çlirohet avull i nxehtë. • Mos e vendosni në punë pajisjen me duar të...
 • Seite 7: Instalimi

  • Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale. 2.8 Hedhja PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje ose mbytjeje. 3. INSTALIMI 3.1 Montimi inkaso PARALAJMËRIM! Referojuni kapitujve për sigurinë. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation (*mm) min. 550 min. 560 ±1 SHQIP...
 • Seite 8 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Sigurimi i furrës në kabinet SHQIP...
 • Seite 9: Përshkrim I Produktit

  4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT 4.1 Pasqyra e përgjithshme Paneli i kontrollit Çelësi i funksioneve të ngrohjes Ekrani Çelësi i kontrollit Sirtari i ujit Elementi i ngrohjes Llamba Ventilimi Zbalcim i brendshëm - Depozita e pastrimit me ujë Mbështetje e raftit, i lëvizshëm Tubi i shkarkimit Valvula e daljes së...
 • Seite 10: Përpara Përdorimit Të Parë

  5.3 Ekrani Ekrani me funksionet kryesore. Treguesit e ekranit Treguesit bazë Kyçje Gatim i asistuar Pastrimi Cilësimet Nxehje e shpejtë Treguesit e kohëmatësit Kujtuesi i minutave Shtyrja e orarit Kohëmatësi me rritje Koha e përfundimit Shiriti i progresit - për temperaturën ose kohën. Shiriti është...
 • Seite 11: Përdorimi I Përditshëm

  Hapi 1 Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e rafteve që mund të hiqen nga furra. Hapi 2 Vendosni temperaturën maksimale për funksionin: Lëreni furrën të punojë për 1o. Hapi 3 Vendosni temperaturën maksimale për funksionin: Lëreni furrën të punojë për 15min. Furra mund të...
 • Seite 12 Funksionet e Aplikimi nxehjes Për të pjekur ushqimin në një nivel furre. Gatim tradicional Funksioni është i përshtatshëm për mish, shpezë, gatesa furre dhe tavë. Falë kombinimit të avullit dhe nxehtësisë mishi bëhet i lëngshëm dhe merr një teksturë të butë...
 • Seite 13 7.4 Depozita e ujit Treguesi i rezervuarit të ujit Treguesi i rezervuarit të ujit Depozita është bosh. Rimbushni depozitën. Depozita është plot. Nëse hidhni shumë ujë në depozitë, valvula e sigurisë e derdh ujin e tepërt në fund të hapësirës së Depozita është...
 • Seite 14 Gatimi Pesha Niveli i raftit / Aksesori Mish i pjekur lope, i pjekur pak 2; tavë për pjekje Mish i pjekur lope, 1 - 1.5kg; 4 - 5 cm Skuqni mishin për disa minuta në një tigan të nxehtë. mesatare copa të...
 • Seite 15 Gatimi Pesha Niveli i raftit / Aksesori Brinjë 2 - 3kg; përdorni 3; tigan i thellë brinjë të pagatuara, Shtoni lëng për të mbuluar pjesën e poshtme të enës. 2 - 3 cm të holla Pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së gatimit, kthejeni mishin nga ana tjetër.
 • Seite 16 Gatimi Pesha Niveli i raftit / Aksesori Kekë Brownie 2kg prej brumi 3; tigan i thellë Kekë në kupa me 3; tepsi kekësh me kupa në raftin e telit çokollatë Kek klasik 2; tepsi buke në raftin me rrjetë Patate të pjekura 2;...
 • Seite 17: Funksionet E Orës

  8. FUNKSIONET E ORËS 8.1 Funksionet e orës Funksioni i orës Përdorimi Kur përfundon kohëmatësi, bie sinjali akustik. Kujtuesi i minutave Kur përfundon kohëmatësi, bie sinjali dhe ndalon funksioni i nxehjes. Koha e gatimit Për të shtyrë fillimin dhe / ose përfundimin e gatimit. Shtyrja e orarit Maksimumi është...
 • Seite 18: Përdorimi I Aksesorëve

  Si ta programoni: Koha e gatimit Hapi 1 Hapi 2 Hapi 3 Hapi 4 Ekrani tregon: 0:00 Zgjidhni një funksion Shtypeni disa herë: Vendosni kohën e nxehjeje dhe vendosni Shtypni: gatimit. temperaturën. Kohëmatësi fillon menjëherë numërimin mbrapsht. Si ta programoni: Shtyrja e orarit Hapi 1 Hapi 2 Hapi 3...
 • Seite 19 Rafti me rrjetë: Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të mbajtëses së raftit dhe sigurohuni që këmbët të jenë me drejtim poshtë. Tava e pjekjes / Tigan i thellë: Shtyjeni tavën midis shufrave drejtuese të mbajtëses së raftit. 9.2 Aksesorë për gatim me avull injeksioni (C), një...
 • Seite 20 Tubi i injeksionit, injektori dhe një skarë prej çeliku. Tubi i injeksionit (C) është për gatimet me avull, injektori (D) është për gatimet e drejtpërdrejta me avull. Skara prej çeliku (E) • Mos vendosni enën e nxehtë mbi • Mos e pastroni enën e gatimit me sipërfaqe të...
 • Seite 21: Funksionet Shtesë

  Vendosni enën e pjekjes mbi raftin e parë apo të dytë duke nisur nga fundi. Hapi 2 Sigurohuni që tubi i injeksionit të mos jetë i bllokuar. Mbajeni injektorin larg rezistencës. Hapi 3 Vendoseni furrën në funksionin e gatimit me avull. Kur gatuani ushqime si pula, rosa, gjeli apo peshq të...
 • Seite 22 11.2 Pjekje vent. me lagështirë Për rezultate optimale ndiqni sugjerimet e listuara në tabelën më poshtë. (°C) (min) Role të ëmbla, 16 tavë për pjekje ose tavë e 20 - 30 copë thellë Simite, 9 copë tavë për pjekje ose tavë e 30 - 40 thellë...
 • Seite 23 (°C) (min) Omëletë vegjetariane tavë pice mbi raft teli 25 - 30 Perime mesdhetare, tavë për pjekje ose tavë e 25 - 30 0,7 kg thellë 11.3 Pjekje vent. me lagështirë - aksesorët e rekomanduar Përdorni tava dhe enë të errëta dhe joreflektuese. Ato e thithin më mirë nxehtësinë se enët me ngjyrë...
 • Seite 24: Kujdesi Dhe Pastrimi

  ( °C) (min) Ëmbëlsirë Ventilator i Rafti me 70 - 90 me mollë, 2 plotë rrjetë tava Ø20 Pandispanj Gatim Rafti me 40 - 50 Ngroheni furrën ë pa tradicional rrjetë paraprakisht për 10 yndyrë, min. formë keku Ø 26 cm Pandispanj Ventilator i Rafti me...
 • Seite 25 12.1 Shënime për pastrimin Pastroni vetëm me një copë me mikrofibra pjesën ballore të pajisjes me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë. Pastroni dhe kontrolloni guarnicionin e derës rrotull kornizës së hapësirës së brendshme. Përdorni një solucion pastrues për të pastruar sipërfaqet metalike. Agjentët e Pastroni njollat me një...
 • Seite 26 12.3 Si ta përdorni: Pastrimi me ujë Kjo procedurë pastrimi përdor lagështirë për heqjen e yndyrës së mbetur dhe pjesëve ushqimore nga furra. Hapi 1 Derdhni ujë në relievin e hapësirës së brendshme: 300 ml. Hapi 2 Zgjidhni: . Shtypni: Funksioni vihet në...
 • Seite 27 Fortësia e ujit Shiriti i testit Depozita e Klasifikimi i Pastroni kalciumit ujit depozitën e Niveli (mmol/l) ujit çdo 22 - 28 mbi 151 shumë i fortë 30 cikle - 1 muaj 12.5 Mënyra e heqjes dhe e instalimit: Dera Dera e furrës ka tri panele xhami.
 • Seite 28 Hapi 5 Mbani shtrënguar në të dy anët kornizën (B) e sipërme të derës dhe shtyjeni nga brenda për ta çliruar nga kllapa. Hapi 6 Tërhiqeni kornizën e derës drejt vetes për ta hequr. Hapi 7 Mbajini panelet prej xhami të derës nga pjesa e sipërme dhe nxirrini jashtë...
 • Seite 29: Zgjidhja E Problemeve

  12.6 Mënyra e ndërrimit: Llamba Llambën halogjene kapeni gjithmonë me një pecetë për të evituar djegien e mbetjeve të yndyrshme mbi llambë. PARALAJMËRIM! Rrezik goditjeje elektrike. Llamba mund të jetë e nxehtë. Përpara se të zëvendësoni llambën e furrës: Hapi 1 Hapi 2 Hapi 3 Fikni furrën.
 • Seite 30 Komponentët Guarnicioni i derës është i dëmtuar. Mos e përdorni pajisjen. Kontaktoni një Qendër të Autorizuar të Shërbimit. Kodet e defekteve Ekrani shfaq… Kontrolloni nëse... 00:00 Pati një ndërprerje të energjisë. Caktimi i periudhës së ditës. Nëse ekrani shfaq një kod gabimi i cili nuk është në këtë tabelë, fikni dhe ndizni siguresën e shtëpisë për të rinisur pajisjen.
 • Seite 31: Efikasiteti Energjetik

  14. EFIKASITETI ENERGJETIK 14.1 Informacioni i produktit dhe Fleta e informacionit të produktit Emri i furnizuesit Electrolux Identifikimi i modelit KOCDH76X 949494268 Indeksi i Efiçiencës së Energjisë 81.2 Klasi i efikasitetit energjetik Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi tradicional 0.93kWh/cikël...
 • Seite 32: Struktura E Menysë

  Kur përdorni këtë funksion llamba fiket ndizni llambën sërish, por ky veprim do të automatikisht pas 30 sekondash. Mund ta reduktojë kursimin e pritshëm të energjisë. 15. STRUKTURA E MENYSË 15.1 Menyja Hapi 1 Hapi 2 Hapi 3 Hapi 4 Hapi 5 Zgjidhni opsionin nga Rregulloni vlerën dhe...
 • Seite 33: Информация За Безопасност

  Добре дошли в Electrolux! Благодарим Ви, че избрахте нашия уред. В нашето желание да бъдем устойчиви, намаляваме употребата на хартия и предоставяме пълните ръководства за потребителя онлайн. Ще получите достъп до Вашето пълно ръководство за потребителя на electrolux.com/ manuals Вижте съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности и...
 • Seite 34: Обща Безопасност

  1.1 Безопасност за деца и хора в неравностойно положение • Този уред може да бъде използван от деца над 8- годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение...
 • Seite 35: Инструкции За Безопасност

  • Преди извършването на каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрозахранването. • Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, от негов оторизиран сервизен център или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност. •...
 • Seite 36: Електрическо Свързване

  • Преди да монтирате уреда, проверете съвместими с електрическите данни на дали вратата му се отваря захранващата мрежа. безпроблемно. • Винаги използвайте правилно монтиран • Уредът е оборудван с електрическа контакт със защита от токов удар. система за охлаждане. Трябва да се •...
 • Seite 37 За сечението на кабела вижте общата ВНИМАНИЕ! мощност на табелката с данни.Можете също да направите справка в таблицата: Опасност от повреда в уреда. • За да се избегнат повреди и Обща мощност (W) Сечение на кабела обезцветяване на емайла: (мм²) –...
 • Seite 38: Инсталиране

  продукт и резервните лампи, продавани да предотвратите заклещването на отделно: Тези лампи са предназначени деца, или домашни любимци в уреда. 3. ИНСТАЛИРАНЕ 3.1 Вграждане ВНИМАНИЕ! Вж. глава "Безопасност". www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation БЪЛГАРСКИ...
 • Seite 39 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Закрепване на фурната към отвора за вграждане БЪЛГАРСКИ...
 • Seite 40: Описание На Уреда

  4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 4.1 Общ преглед Контролен панел Копче за функциите за нагряване Екран Копче за управление Водосъдържател Нагряващ елемент Лампа Вентилатор Вътрешна част на фурната - Контейнер за почистване с вода Водачи за скара, отстраняеми Тръба за оттичане Вентил...
 • Seite 41: Преди Първа Употреба

  5.3 Екран Екран със зададени функции на бутоните. Индикатори на екрана Основни индикатори Заключване Помощ при готвене Почистване Настройки Бързо нагряване Индикатори на таймера Таймер Отложен старт Брояч Приключване Лента да напредъка - за температура или час. Лентата е цялата червена, когато уредът до‐ стигне...
 • Seite 42: Всекидневна Употреба

  Стъпка 1 Извадете от фурната всички принадлежности и подвижните опори на скарата. Стъпка 2 Задайте максималната температура за функцията: Оставете фурната да работи за 1 ч. Стъпка 3 Задайте максималната температура за функцията: Оставете фурната да работи за 15 мин. От...
 • Seite 43 Функция за зато‐ Приложение пляне За печене на тестени и месни храни на едно ниво. Традиционно печене Функцията е подходяща за месо, птици, ястия на фурна и касероли. Благодаре‐ ние на комбинацията от пара и топлина, месото придобива мека и сочна тексту‐ ра...
 • Seite 44 7.4 Водосъдържател Индикатори на резервоара за вода Индикатори на резервоара за вода Резервоарът е празен. Напълнете резервоара. Резервоарът е пълен. Ако налеете твърде много вода в резервоара, аварийният отвор изтласква водата към дъното на Резервоарът е наполовина пълен. фурната. Отстранете водата с гъба. Изпразване...
 • Seite 45 Дисплеят показва P и номер на ястието, което можете да проверите в таблицата. Ястие Тегло Ниво на скарата/Аксесоари Говеждо печено, алангле 2; тава за печене Говеждо печено, 1 - 1.5кг; 4 - 5 см Запържете месото за няколко минути в горещ тиган. средно...
 • Seite 46 Ястие Тегло Ниво на скарата/Аксесоари Свински ребра 2 - 3кг; използвай‐ 3; дълбок тиган те сурови, 2 - 3 см Добавете течност, за да покриете дъното на ястието. тънки резервни След половината от времето за готвене обърнете ме‐ ребра сото. Агнешки...
 • Seite 47 Ястие Тегло Ниво на скарата/Аксесоари Брауни 2кг тесто 3; дълбок тиган Шоколадови мъфи‐ 3; форма за мъфини на скара ни Кейк с хлебна фор‐ 2; форма за хляб на скара ма Печени картофи 1кг 2; тава за печене Поставете цели картофи с обелката в тава за печене. Картофи...
 • Seite 48: Функции На Часовника

  8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА 8.1 Функции на часовника Функция „Часовник“ Приложение Когато таймерът приключи се чува сигнал. Таймер Когато таймерът приключи се чува сигнал и функцията за нагряване спира. Време за готвене За отлагане на старта и/или края на готвенето. Отложен...
 • Seite 49: Използване На Принадлежностите

  Как да настроите: Време за готвене Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Стъпка 4 На екрана се по‐ казва: 0:00 Изберете функция за Натиснете няколко Задайте времето за затопляне и настрой‐ Натиснете: готвене. пъти: те температурата. Таймерът започва да отброява веднага. Как...
 • Seite 50 Скара/рафт: Вкарайте рафта между водещите релси на опо‐ рите му и се уверете, че е с крачетата надолу. Тава за печене / Дълбока тава: Вкарайте тавата между водачите на опорните релси. 9.2 Аксесоари за готвене на пара тръба (C), инжектор (D) и стоманена решетка...
 • Seite 51 Инжектор, инжекторна тръба и стоманен грил. Инжекторната тръба (C) е за готвене на пара, ин‐ жектора (D) е за директно готвене на пара. Стоманена решетка (E) • Не поставяйте горещия съд за печене • Не почиствайте съда за печене с върху...
 • Seite 52: Допълнителни Функции

  Свържете инжектора с инжекторната тръба. Свържете инжекторната тръба към входа за Стъпка 1 пара. Поставете съда за печене на първото или второто ниво отдолу нагоре. Стъпка 2 Уверете се, че инжекторната тръба не е заседнала. Дръжте инжектора далеч от нагрева‐ телния...
 • Seite 53: Препоръки И Съвети

  11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ 11.1 Препоръки за готвене Температурата и времето за готвене в таблиците са само ориентировъчни. Те зависят от рецептите, каче‐ ството и количеството на използваните съставки. Вашият уред може да пече по-различно от този, който сте имали преди. Съветите по-долу показват препо‐ ръчителните...
 • Seite 54 (°C) (мин) Бисквитки, 16 броя тава за печене или съд за 20 - 30 оттичане Макарунс (слад.), 24 тава за печене или съд за 25 - 35 броя оттичане Мъфини, 12 броя тава за печене или съд за 30 - 40 оттичане...
 • Seite 55 ( °C) (мин) Малки кей‐ Традиционно Тава за пе‐ 20 - 35 кове 20 печене чене броя/табла Малки кей‐ Горещ въз‐ Тава за пе‐ 150 - 160 20 - 35 кове 20 дух/вентилир чене броя/табла Малки кей‐ Горещ въз‐ Тава за пе‐ 2 и...
 • Seite 56: Грижи И Почистване

  ( °C) (мин) Бургер от Грил Скара/рафт, макс. 20 - 30 Поставете скарата говеждо, 6 тава за от‐ на четвъртото ниво и броя, 0.6 кг цеждане тавата за отцеждане на третото ниво на фурната. Обърнете ястието на половина‐ та време за готвене. Загрейте...
 • Seite 57 Стъпка 1 Изключете фурната и изчакайте да изстине. Стъпка 2 Издърпайте предната част на опо‐ рите на скарата от страничната сте‐ на. Стъпка 3 Издърпайте задната част на носача на рафта на скарата от стената и я извадете. Стъпка 4 Поставете...
 • Seite 58 Когато почистването приключи: Изключете фурната. Изпразнете резервоара Изплакнете резервоара за во‐ Почистете тръбата за за вода. Вижте глава да и почистете останалия ва‐ оттичане с топла вода „Всекидневна употре‐ ровик с мека кърпа. и нежен почистващ ба”, „Изпразване на ре‐ препарат.
 • Seite 59 Стъпка 2 Повдигнете и издърпайте лостовете, до‐ като щракнат. Стъпка 3 Затворете вратата на фурната наполови‐ на, до първото възможно положение за отваряне. След това повдигнете и дръп‐ нете вратичката, за да я извадите от гне‐ здото. Стъпка 4 Поставете вратата върху мека кърпа вър‐ ху...
 • Seite 60: Отстраняване На Неизправности

  Уверете се, че сте поставили обратно стъклените панели (A и B) в правилната последователност. Проверете за символ / маркировка на страната на стъкления панел, всеки от стъклените панели из‐ глежда различно за улеснение на разглобяването и сглобяването. При правилен монтаж гарнитурата на вратата щраква.
 • Seite 61 13.1 Как да постъпите, ако… За случаите, които липсват в таблицата, моля, свържете се с оторизиран сервиз. Уредът не се включва или не нагрява Проблем Проверете дали... Не можете да активирате или да работите с уреда. Уредът е правилно свързан към електрозахранване. Уредът...
 • Seite 62: Енергийна Ефективност

  ......... Сериен номер (S.N.) ......... 14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 14.1 Информация за продукта и лист с информация за продукта* Име на доставчик Electrolux Идентификация на модела KOCDH76X 949494268 Индекс на енергийна ефективност 81.2 Клас на енергийна ефективност Консумация на енергия при стандартно натоварване, конвен‐...
 • Seite 63: Структура На Менюто

  Готвене с вентилатор остатъчната топлина и да поддържате При възможност използвайте функциите ястията топли. Индикаторът за остатъчна за готвене с вентилатор, за да пестите топлина или температура се появява на електроенергия. дисплея. Остатъчна топлина Готвене с изключена лампичка Вентилаторът и лампичката продължават Изключете...
 • Seite 64: Опазване На Околната Среда

  Настройки Брояч Вкл. / Изкл. Осветление Вкл. / Изкл. Бързо нагряване Вкл. / Изкл. Демо режим Активиращ код: 2468 Софтуерна версия Проверка Зануляване на настрой‐ Да/Не ките 16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Рециклирайте материалите със символа изхвърляйте уредите, означени със символаl , заедно...
 • Seite 65: Informacije O Sigurnosti

  Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj. Nastojimo biti održivi te smanjujemo uporabu papira te su svi korisnički priručnici dostupni na internetu. Pristupite svom potpunom korisničkom priručniku na electrolux.com/manuals Savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima dostupni su na electrolux.com/support...
 • Seite 66: Opća Sigurnost

  mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
 • Seite 67: Sigurnosne Upute

  • Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar. • UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar. • UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe.
 • Seite 68: Električni Priključak

  polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom minimalne širine 3 Minimalna veličina ventila‐ 560x20 mm cijskog otvora. Otvor smje‐ šten na donjoj stražnjoj • Ovaj uređaj se isporučuje s glavnim strani utikačem i glavnim kabelom. Dužina priključnog kabela. 1500 mm Kabel je smješten u des‐...
 • Seite 69: Održavanje I Čišćenje

  • Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre Nikada ne koristite abrazivna sredstva, predmete sa zapaljivim proizvodima u abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili uređaj, blizu uređaja ili na uređaj. metalne predmete. • Ako koristite raspršivač za čišćenje UPOZORENJE! pećnice, slijedite sigurnosne upute na ambalaži.
 • Seite 70: Postavljanje

  3. POSTAVLJANJE 3.1 Ugrađivanje u ugradbene UPOZORENJE! ormariće Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation (*mm) min. 550 min. 560 ±1 HRVATSKI...
 • Seite 71 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Pričvršćivanje pećnice za kuhinjski ormarić HRVATSKI...
 • Seite 72: Opis Proizvoda

  4. OPIS PROIZVODA 4.1 Opći pregled Upravljačka ploča Regulator funkcija pećnice Zaslon Regulator Spremnik za vodu Toplinski element Žarulja Ventilator Udubljenje u unutrašnjosti - Spremnik za čišćenje pomoću vode Nosač polica, uklonjiv Cijev za ispuštanje Ventil za izlaz vode Položaji polica Otvor za paru 4.2 Dodatna oprema Za pečenje ili kao plitica za skupljanje...
 • Seite 73: Prije Prve Uporabe

  5.3 Zaslon Zaslon s ključnim funkcijama. Indikatori zaslona Osnovni pokazatelji Blokiranje Pomoć pri kuhanju Čišćenje Postavke Brzo zagrijavanje Indikatori tajmera Zvučni alarm Vrijeme odgode Tajmer prema gore Vrijeme završetka Traka napretka - za temperaturu ili vrijeme. Crtica je potpuno crvena kada uređaj dosegne postavlje‐ nu temperaturu.
 • Seite 74: Svakodnevna Uporaba

  1. korak Uklonite sav pribor i sve uklonjive nosače polica iz pećnice. 2. korak Postavite maksimalnu temperaturu za funkciju: Pustite pećnicu da radi 1h. 3. korak Postavite maksimalnu temperaturu za funkciju: Pustite pećnicu da radi 15min. Tijekom predgrijavanja pećnica može stvarati neugodan miris i dim. Pobrinite se da se soba prozračuje. 7.
 • Seite 75 Funkcija pećnice Aplikacija Funkcija je pogodna za meso, perad, jela iz pećnice i složence. Zahvaljujući kombina‐ ciji pare i topline, meso dobije mekanu i sočnu teksturu zajedno s hrskavom koricom. Niska vlažnost Za pečenje pizze. Za intenzivno tamnjenje i hrskavo dno. Funkcija za pizzu Za pečenje kolača s hrskavim dnom i konzerviranje hrane.
 • Seite 76 Ispraznite spremnik za vodu Isključite pećnicu, ostavite vrata otvorena i pričekaj‐ 1. korak te dok se pećnica ne ohladi. Spojite cijev za ispuštanje (C) na izlazni ventil (Out‐ 2. korak let valve) (A) kroz konektor (B). Držite kraj cijevi ispod razine A i pritisnite B više 3.
 • Seite 77 Jelo Težina Razina police / dodatna oprema Goveđe pečenje, sla‐ bo pečeno 2; pladanj za pečenje Goveđe pečenje, 1 - 1.5kg; 4 - 5 cm Meso pržite nekoliko minuta na vrućoj tavi. Umetnite u srednje pečeno debelih komada uređaj. Goveđe pečenje, do‐ bro pečeno Odrezak, srednje pe‐...
 • Seite 78 Jelo Težina Razina police / dodatna oprema Janjeći but s kosti 1.5 - 2kg; 7 - 9 cm 2; jelo pečeno na pladnju za pečenje debelih komada Dodajte tekućinu. Meso okrenite nakon polovice vremena kuhanja. Cijelo pile 1 - 1.5kg; svježe 2;...
 • Seite 79: Funkcije Sata

  Jelo Težina Razina police / dodatna oprema Pečeni krumpiri 2; pekač za pecivo Stavite cijele krumpire s korom na pekač za pecivo. Kroketi 3; pekač za pecivo obložen papirom za pečenje Koristite svoje omiljene začine. Krumpir rezani na koma‐ diće. Miješano povrće na 1 - 1.5kg 3;...
 • Seite 80 Funkcija sata Aplikacija Maksimalno je 23 h 59 min. Ova funkcija ne utječe na rad pećnice. Za uključivanje i isključivanje Tajmer prema gore odaberite: Izbornik, Postavke. Tajmer prema gore 8.2 Kako postaviti: Funkcije sata Kako podesiti: Sat 1. korak 2. korak 3.
 • Seite 81: Korištenje Pribora

  Kako podesiti: Vrijeme odgode 1. korak 2. korak 3. korak 4. korak 5. korak 6. korak Na zaslonu Na zaslonu se prikazu‐ se prikazu‐ je: sat --:-- POČE‐ ZAU‐ Pritisnite ne‐ Odaberite Postavite vri‐ Postavite Pritisnite: Pritisnite: STAVI koliko puta: funkciju jeme počet‐...
 • Seite 82 mlaznice (C), mlaznice (D) i čelične rešetke (E). Staklena zdjela (A) Poklopac (B) Mlaznica, cijev mlaznice i čelična rešetka. Cijev mlaznice (C) služi za kuhanje na pari, mlaznica (D) služi za izravno kuhanje na pari. Čelična rešetka (E) • Ne stavljajte vruću posudu za pečenje na •...
 • Seite 83: Dodatne Funkcije

  9.4 Izravno kuhanje na pari Stavite posudu za pečenje na čeličnu rešetku. Dodajte malo vode. Ne koristite poklopac. UPOZORENJE! Mlaznica može biti vruća kad pećnica radi. Uvijek koristite zaštitne rukavice. Uklonite mlaznicu iz pećnice kad ne koristite parnu funkciju. 1. korak Spojite mlaznicu s cijevi mlaznice.
 • Seite 84: Savjeti

  11. SAVJETI 11.1 Preporuke za kuhanje Temperature i vremena kuhanja u tablicama služe kao primjeri. Oni ovise o receptu, kvaliteti i količini korištenih sastojaka. Vaš uređaj može peći drugačije od uređaja koji ste imali ranije. Dolje navedeni savjeti prikazuju preporučene po‐ stavke za temperaturu, vrijeme kuhanja i položaj polica za određene vrste hrane.
 • Seite 85 (°C) (min) Kolačići, 16 komada pekač za pecivo ili plitica s cje‐ 20 - 30 dilom Makroni, 24 komada pekač za pecivo ili plitica s cje‐ 25 - 35 dilom Muffini, 12 komada pekač za pecivo ili plitica s cje‐ 30 - 40 dilom Slani kolač, 20 koma‐...
 • Seite 86 ( °C) (min) Mali kolači, Tradicionalno Pekač za pe‐ 20 - 35 20 po plitici pečenje civo Mali kolači, Vrući zrak Pekač za pe‐ 150 - 160 20 - 35 20 po plitici civo Mali kolači, Vrući zrak Pekač za pe‐ 2 i 4 150 - 160 20 - 35...
 • Seite 87: Čišćenje I Održavanje

  ( °C) (min) Goveđi bur‐ Roštilj Mreža za pe‐ maks. 20 - 30 Stavite mrežu za pe‐ ger, 6 ko‐ čenje, pla‐ čenje na četvrtu raz‐ mada, 0,6 danj za sa‐ inu, a posudu za sa‐ kupljanje kupljanje masnoće na masnoće treću razinu u pećnici.
 • Seite 88 1. korak Isključite pećnicu i pričekajte da se ohladi. 2. korak Prednji kraj police povucite dalje od bočne stijenke. 3. korak Stražnji kraj nosača police povucite dalje od bočne stijenke i uklonite ga. 4. korak Nosače polica vratite na mjesto obr‐ nutim redoslijedom.
 • Seite 89 Po završetku čišćenja: Isključite pećnicu. Ispraznite spremnik za Isperite spremnik za vodu i ostat‐ Očistite cijev za ispušta‐ vodu. Pogledajte sva‐ ke kamenca očistite mekom nje toplom vodom i bla‐ kodnevna uporaba, po‐ krpom. gim deterdžentom. glavlje "Pražnjenje spre‐ mnika za vodu". Donja tablica prikazuje raspon tvrdoće vode (dH) s odgovarajućom razinom kalcijevog taloga i kakvoću vode.
 • Seite 90 2. korak Podignite i povucite zasune dok ne kliknu. 3. korak Napola zatvorite vrata pećnice do prvog ot‐ vorenog položaja. Zatim podignite i povucite kako biste uklonili vrata sa sjedišta. 4. korak Stavite vrata na meku krpu na stabilnu povr‐ šinu.
 • Seite 91 Pazite da staklene ploče (A i B) vratite ispravnim re‐ doslijedom. Provjerite simbol/ispis na bočnoj strani staklene ploče, svaka staklena ploča izgleda drugači‐ je kako bi se demontaža i montaža olakšale. Kada se pravilno postavi, okvir vrata klikne. Provjerite je li središnja staklena ploča pravilno po‐ stavljena u ležište.
 • Seite 92: Rješavanje Problema

  13. RJEŠAVANJE PROBLEMA UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama. 13.1 Što učiniti ako ... Za svaki slučaj koji nije uključen u ovu tablicu obratite se ovlaštenom servisnom centru. Uređaj se ne uključuje ili se ne zagrijava Problem Provjerite ako ... Ne možete uključiti ili koristiti uređaj.
 • Seite 93: Energetska Učinkovitost

  Broj proizvoda (PNC) ......... Serijski broj (S.N.) ......... 14. ENERGETSKA UČINKOVITOST 14.1 Informacije o proizvodu i Obrazac s informacijama o proizvodu* Naziv dobavljača Electrolux Identifikacija modela KOCDH76X 949494268 Indeks energetske učinkovitosti 81.2 Klasa energetske učinkovitosti Potrošnja energije uz standardno opterećenje, konvencionalni na‐...
 • Seite 94: Ušteda Energije

  14.2 Ušteda energije preostala toplina. Tu toplinu možete koristiti da hranu održite toplom. Kad je vrijeme kuhanja duže od 30 min, 3 - 10 min prije završetka kuhanja smanjite Uređaj ima funkcije koje vam pomažu temperaturu uređaja na minimum. Preostala uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog toplina unutar uređaja nastavit će kuhanje.
 • Seite 95: Briga Za Okoliš

  Postavke Promijeni Svjetlina zaslona 1 - 5 Tonovi tipki 1 - Zvučni signal Glasnoća zujalice 1 - 4 2 - Klik 3 - Zvuk isklju‐ čen Tajmer prema gore Uključeno / Is‐ Osvijetljenje unutrašnjo‐ Uključeno / Isklju‐ ključeno čeno Brzo zagrijavanje Uključeno / Is‐...
 • Seite 96: Bezpečnostní Informace

  Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese electrolux.com/manuals Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na adrese electrolux.com/support Stáhněte si aplikaci My Electrolux Kitchen, kde naleznete další recepty, rady a pokyny pro odstraňování potíží. Zmĕny vyhrazeny. OBSAH 1.
 • Seite 97: Všeobecné Bezpečnostní Informace

  schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.
 • Seite 98: Bezpečnostní Pokyny

  • VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem. • VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků ani vnitřních ploch spotřebiče. • Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské...
 • Seite 99: Připojení K Elektrické Síti

  izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou. Délka napájecího síťového 1500 mm • Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou kabelu. Kabel se nachází v pravém rohu zadní strany a napájecím kabelem. Montážní šrouby 4x25 mm Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo vý‐ měnu v Evropě: 2.2 Připojení...
 • Seite 100: Vaření V Páře

  • Spotřebič čistěte pravidelně, abyste VAROVÁNÍ! zabránili poškození materiálu jeho povrchu. Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče. • Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým • Aby nedošlo k poškození nebo změnám hadrem. Používejte pouze neutrální mycí barvy smaltu: prostředky. Nepoužívejte prostředky s – Nepokládejte nádoby ani jiné drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla předměty přímo na dno spotřebiče.
 • Seite 101: Instalace

  • Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady. 3. INSTALACE 3.1 Vestavba VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation (*mm) min. 550 min. 560 ±1 ČESKY...
 • Seite 102 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Připevnění trouby ke skříňce ČESKY...
 • Seite 103: Popis Spotřebiče

  4. POPIS SPOTŘEBIČE 4.1 Celkový pohled Ovládací panel Volič pečicích funkcí Displej Ovládací volič Zásobník na vodu Topné těleso Osvětlení Ventilátor Vyrytá část vnitřku trouby – Zásobník na čištění vodou Zasouvací mřížka, vyjímatelné Vypouštěcí hadice Ventil pro vypouštění vody Polohy mřížky Vstup páry 4.2 Příslušenství...
 • Seite 104: Před Prvním Použitím

  5.3 Displej Displej s hlavními funkcemi. Ukazatele na displeji Základní ukazatele Zámek Podporované Vaření Čištění Nastavení Rychlé zahřátí Ukazatele časovače Minutka Časový odklad Časovač Čas ukončení Stavová lišta – pro teplotu nebo čas. Když trouba dosáhne nastavené teploty, celý panel svítí červe‐ ně.
 • Seite 105: Denní Používání

  Krok 1 Odstraňte z trouby veškeré příslušenství a vyjímatelné drážky na rošty. Krok 2 Nastavte maximální teplotu pro funkci: Nechte troubu pracovat 1h. Krok 3 Nastavte maximální teplotu pro funkci: Nechte troubu pracovat 15min. . Během předehřívání může z trouby vycházet zápach a kouř. Místnost musí být větraná. 7.
 • Seite 106: Nádržka Na Vodu

  Pečicí funkce Použití Tato funkce je vhodná pro maso, drůbež, jídlo z trouby a dušená/zapékaná jídla. Díky kombinaci páry a ohřevu získá maso křehkou a šťavnatou strukturu spolu s křupavým povrchem. Nízká vlhkost K pečení pizzy. K intenzivnějšímu opečení dozlatova a dosažení křupavého korpusu. Pizza K pečení...
 • Seite 107 Vyprázdnění zásobníku na vodu Vypněte troubu, nechte dvířka otevřená a počkejte, Krok 1 dokud trouba nevychladne. Vypouštěcí hadici (C) připojte k vypouštěcímu ve‐ Krok 2 ntilu (A) přes konektor (B). Konec hadice držte pod úrovní A opakovaným Krok 3 mačkáním B zachytávejte zbývající vodu. Krok 4 Odpojte C a B a troubu vysušte měkkou houbičkou.
 • Seite 108 Jídlo Hmotnost Poloha roštu / příslušenství Hovězí pečeně, ne‐ propečená 2; plech na pečení Hovězí pečeně, 1 - 1.5kg; 4 - 5 cm Maso pod dobu několika minut osmahněte na horké pán‐ středně propečená silných kusů vi. Vložte do spotřebiče. Hovězí...
 • Seite 109 Jídlo Hmotnost Poloha roštu / příslušenství Jehněčí stehno s 1.5 - 2kg; 7 – 9 cm 2; pečicí mísa na plechu na pečení kostmi silných kusů Přidejte tekutinu. V polovině doby pečení maso obraťte. Celé kuře 1 - 1.5kg; čerstvá 2;...
 • Seite 110: Funkce Hodin

  Jídlo Hmotnost Poloha roštu / příslušenství Pečené brambory 2; plech na pečení Vložte celé brambory ve slupce na plech na pečení. Americké brambory 3; plech na pečení vyložený pečicím papírem Použijte své oblíbené koření. Brambory nakrájejte na kousky. Grilovaná zelenina 1 - 1.5kg 3;...
 • Seite 111 Funkce hodiny Použití Maximum je 23 h 59 minut. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby. Pro zapnutí a vypnutí Časovač zvolte: Nabídka, Nastavení. Časovač 8.2 Jak nastavit: Funkce hodin Jak nastavit: Denní čas Krok 1 Krok 2 Krok 3 Pro změnu denního času otevřete nabídku a zvolte Nastavte hodiny.
 • Seite 112: Použití Příslušenství

  Jak nastavit: Časový odklad Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 Na displeji Na displeji se zobrazí: se zobrazí: denní čas --:-- ZA‐ VY‐ PNOUT PNOUT Nastavte Opakovaně Stiskněte: Stiskněte: Zvolte pe‐ Nastavte čas čas ukonče‐ čicí...
 • Seite 113 9.2 Příslušenství pro přípravu Zapékací mísa pro dietní přípravu se skládá v páře ze skleněné mísy (A), víka (B), hadice trysky (C), trysky (D) a ocelového roštu (E). Zapékací mísa pro funkce dietní přípravy v páře Skleněná mísa (A) Víko (B) Tryska, hadice trysky a ocelový...
 • Seite 114: Doplňkové Funkce

  9.3 Dietní příprava v páře v zapékací míse Zapékací mísu vložte na ocelový rošt a zakryjte ji víkem. Hadici trysky zasuňte do otvoru ve ví‐ Krok 1 ku. Zapékací mísu vložte na druhou úroveň roštu odspodu. Krok 2 Hadici trysky připojte ke vstupu páry. Krok 3 Nastavte troubu na funkci příprava v páře.
 • Seite 115: Tipy A Rady

  10.3 Chladicí ventilátor Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval (°C) povrch spotřebiče chladný. Pokud spotřebič 120 - 195 vypnete, chladicí ventilátor bude dál pracovat až do úplného ochlazení spotřebiče. 200 - 245 250 – maximální Automatické...
 • Seite 116 (°C) (min) Piškotový dort zapékací mísa na tvarovaný 40 - 50 rošt Pošírovaná ryba, 0,3 plech na pečení nebo pekáč 20 - 25 na zachycení tuku Celá ryba, 0,2 kg plech na pečení nebo pekáč 25 - 35 na zachycení tuku Rybí...
 • Seite 117 Keramika Tmavý, nereflexní Tmavý, nereflexní Tmavý, nereflexní Průměr 8 cm, vý‐ Průměr 28 cm Průměr 26 cm Průměr 28 cm ška 5 cm 11.4 Tabulky vaření pro zkušebny Informace pro zkušebny Testy podle normy IEC 60350-1. ( °C) (min) Malé kolá‐ Horní/spodní...
 • Seite 118: Čištění A Údržba

  ( °C) (min) Máslové Pravý horký Plech na pe‐ 140 - 150 20 - 40 sušenky vzduch čení Máslové Pravý horký Plech na pe‐ 2 a 4 140 - 150 25 - 45 sušenky vzduch čení Máslové Horní/spodní Plech na pe‐ 140 - 150 25 - 45 sušenky...
 • Seite 119 12.2 Jak vyjmout: Roštové drážky K vyčištění trouby vyjměte drážky na rošty. Krok 1 Vypněte troubu a vyčkejte, dokud ne‐ vychladne. Krok 2 Odtáhněte přední část konstrukce ro‐ štových drážek od postranní stěny. Krok 3 Odtáhněte zadní konec konstrukce ro‐ štových drážek od postranní...
 • Seite 120 Po každém pečení v páře vylijte zásobník na vodu, aby nedocházelo k usazování vodního kamene. Po ukončení čištění: troubu vypněte. Vylijte zásobník na vodu. Zásobník na vodu vypláchněte a Vyčistěte vypouštěcí ha‐ Viz kapitolu „Vyprázdně‐ zbývající usazený vodní kámen dici teplou vodou a jem‐ ní...
 • Seite 121 Krok 2 Zvedněte západky a táhněte za ně, dokud necvaknou. Krok 3 Napůl přivřete dvířka trouby do první polohy otevření. Pak dvířka nadzdvihněte a vytáh‐ něte z jejich umístění. Krok 4 Dvířka položte na měkkou látku na rovné podložce. Krok 5 Uchopte okrajovou lištu (B) na horní...
 • Seite 122: Odstraňování Závad

  Dávejte pozor, abyste skleněné panely (A a B) nasa‐ dili zpět ve správném pořadí. Zkontrolujte symbol / potisk na straně skleněného panelu. Každý panel vy‐ padá odlišně, aby se usnadnila jejich demontáž a montáž. Při správné instalaci dveřní lišta zacvakne. Dávejte pozor, abyste prostřední...
 • Seite 123 13.1 Co dělat, když… Ve všech případech, které nejsou v této tabulce zahrnuty, se obraťte na autorizované servisní středisko. Spotřebič se nezapne nebo se neohřívá Problém Zkontrolujte, zda... Spotřebič nelze zapnout ani používat. Spotřebič je správně zapojený do elektrické sítě. Spotřebič...
 • Seite 124: Servisní Údaje

  Výrobní číslo (PNC) ......... Sériové číslo (S.N.) ......... 14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST 14.1 Informace o produktu a produktový informační list Jméno dodavatele Electrolux Označení modelu KOCDH76X 949494268 Index energetické účinnosti 81.2 Třída energetické účinnosti Spotřeba energie při standardním zatížení, konvenční ohřev 0.93kWh/cyklus...
 • Seite 125: Struktura Nabídky

  Zbytkové teplo nastavení teploty. Na displeji se zobrazí Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po ukazatel zbytkového tepla nebo teplota. vypnutí spotřebiče se na displeji zobrazuje Pečení s vypnutým osvětlením zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k Při pečení vypněte osvětlení. Zapněte ho udržení...
 • Seite 126: Poznámky K Ochraně Životního Prostředí

  16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ likvidaci. Spotřebiče označené příslušným Recyklujte materiály označené symbolem symbolem nelikvidujte spolu s domovním Obaly vyhoďte do příslušných odpadních odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad. životní...
 • Seite 127: Safety Information

  Access your full user manual at electrolux.com/manuals Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information at electrolux.com/support For more recipes, hints, troubleshooting download My Electrolux Kitchen app. Subject to change without notice. CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION................127 2.
 • Seite 128: General Safety

  they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
 • Seite 129: Safety Instructions

  • WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock. • WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements or the surface of the appliance cavity. •...
 • Seite 130: Electrical Connection

  2.2 Electrical connection For the section of the cable refer to the total power on the rating plate. You can also refer to the table: WARNING! Risk of fire and electric shock. Total power (W) Section of the cable (mm²) •...
 • Seite 131: Steam Cooking

  2.5 Steam Cooking – do not put aluminium foil directly on the bottom of cavity of the appliance. – do not put water directly into the hot WARNING! appliance. Risk of burns and damage to the – do not keep moist dishes and food in appliance.
 • Seite 132: Installation

  3. INSTALLATION 3.1 Building in WARNING! Refer to Safety chapters. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation (*mm) min. 550 min. 560 ±1 (*mm) min. 550 min. 560 ±1...
 • Seite 133: Product Description

  3.2 Securing the oven to the cabinet 4. PRODUCT DESCRIPTION 4.1 General overview Control panel Knob for the heating functions Display Control knob Water drawer Heating element Lamp Cavity embossment - Aqua cleaning container Shelf support, removable Draining pipe Water outlet valve Shelf positions Steam inlet 4.2 Accessories...
 • Seite 134: Control Panel

  5. CONTROL PANEL 5.1 Retractable knobs functions to the off position to turn the appliance off. To use the appliance press the knob. The knob comes out. 5.2 Control panel overview Select a heating function to turn on the appliance. Turn the knob for the heating Timer Fast Heat Up Light...
 • Seite 135: Initial Cleaning

  6.1 Initial cleaning Before the first use, clean the empty appliance and set the time: 00:00 Set the time. Press 6.2 Initial preheating Preheat the empty oven before the first use. Step 1 Remove all accessories and removable shelf supports from the oven. Step 2 Set the maximum temperature for the function: Let the oven operate for 1 h.
 • Seite 136: Heating Function

  Steam cooking Press the cover of Fill the water draw‐ Push the water Select the steam the water drawer to er with 900 ml of drawer to its initial Set the temperature. heating function. open it. water. position. 7.2 Heating functions Heating function Application To bake on up to three shelf positions at the same time and to dry food.
 • Seite 137: Water Tank

  7.4 Water tank The oven door should be closed during cooking so that the function is not interrupted and the oven operates with the highest Water tank indicator energy efficiency possible. When you use this function the lamp The tank is full. automatically turns off after 30 sec.
 • Seite 138 7.6 Assisted Cooking Legend Legend Preheat the appliance before you start cooking. Weight Automatic available. Shelf level. Add water to the tank. The display shows P and a number of the dish that you can check in the table. Dish Weight Shelf level / Accessory Roast Beef, rare...
 • Seite 139 Dish Weight Shelf level / Accessory Spare Ribs 2 - 3 kg; use raw, 2 3; deep pan - 3 cm thin spare Add liquid to cover the bottom of a dish. Turn the meat af‐ ribs ter half of the cooking time. Lamb leg with bones 1.5 - 2 kg;...
 • Seite 140: Clock Functions

  Dish Weight Shelf level / Accessory Loaf cake 2; loaf pan on wire shelf Baked potatoes 1 kg 2; baking tray Put the whole potatoes with skin on baking tray. Wedges 1 kg 3; baking tray lined with baking paper Use your favourite spices.
 • Seite 141 Clock Function Application Maximum is 23 h 59 min. This function has no effect on the operation of the oven. To turn on and off the Uptimer select: Menu, Settings. Uptimer 8.2 How to set: Clock functions How to set: Time of day Step 1 Step 2 Step 3...
 • Seite 142: Using The Accessories

  How to set: Time Delay Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 The dis‐ play The display shows: the shows: time of day --:-- STOP Select the Press repeat‐ START Set the start Set the end heating Press: Press:...
 • Seite 143: Steam Cooking In A Dietary Baking Dish

  9.2 Accessories for steam cooking Dietary Baking dish consists of a glass bowl (A), a lid (B), injector tube (C), injector (D), The dietary baking dish for steam cooking and a steel grill (E). functions Glass bowl (A) Lid (B) Injector, injector tube, and a steel grill.
 • Seite 144: Additional Functions

  Step 2 Connect the injector tube to the steam inlet. Step 3 Set the oven for the steam cooking function. 9.4 Direct steam cooking Put the baking dish on the steel grill. Add some water. Do not use the lid. WARNING! The injector may be hot when oven operates.
 • Seite 145: Hints And Tips

  the appliance cool. If you turn off the appliance, the cooling fan can continue to operate until the appliance cools down. 11. HINTS AND TIPS 11.1 Cooking recommendations The temperature and cooking times in the tables are guidelines only. They depend on the recipes and the quality and quantity of the ingredients used.
 • Seite 146 (°C) (min) Savory pastry, 20 baking tray or dripping pan 25 - 30 pieces Short crust biscuits, baking tray or dripping pan 25 - 35 20 pieces Tartlets, 8 pieces baking tray or dripping pan 20 - 30 Vegetables, poached, baking tray or dripping pan 35 - 45 0.4 kg...
 • Seite 147: Care And Cleaning

  ( °C) (min) Small True Fan Baking tray 2 and 4 150 - 160 20 - 35 cakes, 20 Cooking per tray Apple pie, 2 Conventional Wire shelf 70 - 90 tins Ø20 Cooking Apple pie, 2 True Fan Wire shelf 70 - 90 tins Ø20 Cooking...
 • Seite 148 12.1 Notes on cleaning Clean the front of the appliance only with a microfibre cloth with warm water and a mild de‐ tergent. Clean and check the door gasket around the frame of the cavity. Use a cleaning solution to clean metal surfaces. Clean stains with a mild detergent.
 • Seite 149 Step 1 Pour water into the cavity embossment: 300 ml. Step 2 Select: . Press: The function works for 30 min. When the cleaning ends the signal sounds. The oven turns off. Step 3 Wait until the oven is cold. Dry the cavity with a soft cloth. 12.4 How to clean: Water tank Step 1 Turn off the oven.
 • Seite 150 12.5 How to remove and install: Door The oven door has three glass panels. You can remove the oven door and the internal glass panels to clean them. Read the whole "Removing and installing door" instruction before you remove the glass panels. CAUTION! Do not use the oven without the glass panels.
 • Seite 151 Step 7 Hold the door glass panels by their top edge and carefully pull them out one by one. Start from the top panel. Make sure the glass slides out of the supports completely. Step 8 Clean the glass panels with water and soap. Dry the glass panels carefully. Do not clean the glass panels in the dishwasher.
 • Seite 152: Troubleshooting

  Back lamp Step 1 Turn the glass cover to remove it. Step 2 Clean the glass cover. Step 3 Replace the lamp with a suitable 300 °C heat-resistant lamp. Step 4 Install the glass cover. 13. TROUBLESHOOTING WARNING! Refer to Safety chapters. 13.1 What to do if...
 • Seite 153: Service Data

  Product number (PNC) ......... Serial number (S.N.) ......... 14. ENERGY EFFICIENCY 14.1 Product Information and Product Information Sheet Supplier's name Electrolux Model identification KOCDH76X 949494268 Energy Efficiency Index 81.2 Energy efficiency class Energy consumption with a standard load, conventional mode 0.93 kWh/cycle...
 • Seite 154: Energy Saving

  IEC/EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Meth‐ ods for measuring performance. 14.2 Energy saving the residual heat. You can use that heat to keep the food warm. When the cooking duration is longer than 30 min, reduce the appliance temperature to The appliance has features which help minimum 3 - 10 min before the end of...
 • Seite 155: Environmental Concerns

  Menu structure Assisted Cooking Cleaning Settings Settings Time of day Change Display brightness 1 - 5 Key tones 1 - Beep Buzzer volume 1 - 4 2 - Click 3 - Sound off Uptimer On / Off Light On / Off Fast Heat Up On / Off Demo mode...
 • Seite 156: Ohutusinfo

  Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme. Jätkusuutlikkuse huvides vähendame paberkandjal materjalide osakaalu ja pakume kasutusjuhendeid veebis. Oma kasutusjuhendi leiate aadressilt electrolux.com/ manuals Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste kohta leiate aadressilt electrolux.com/support Täiendavate retseptide, näpunäidete ja tõrkeotsingu juhendi saamiseks laadige alla rakendus My Electrolux Kitchen.
 • Seite 157: Üldine Ohutus

  1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus • Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses kuni 8 aastat ning raske või väga keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
 • Seite 158: Ohutusjuhised

  • Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt. • HOIATUS: Elektrilöögi tekkimise vältimiseks veenduge, et seade on enne lambi vahetamist välja lülitatud. • HOIATUS: Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks.
 • Seite 159 isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema Sügavus avatud uksega 1022 mm vähemalt 3 mm. Ventilatsiooniava minimaal‐ 560x20 mm • Seadmega kaasnevad toitekaabel ja ne suurus. Ava asub põhja toitepistik. tagumises osas Toitejuhtme pikkus. Juhe 1500 mm Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks asub tagumisel küljel pa‐...
 • Seite 160 • Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku • Puhastage seadet regulaarselt, et vältida ainega märgunud esemeid seadmesse, pinnamaterjali kahjustumist. selle lähedusse ega peale. • Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. HOIATUS! Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist Seadme vigastamise või kahjustamise esemeid.
 • Seite 161: Paigaldamine

  • Eemaldage seade vooluvõrgust. • Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära. 3. PAIGALDAMINE 3.1 Sisseehitamine HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation (*mm) min. 550 min. 560 ±1 EESTI...
 • Seite 162 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Seadme kinnitamine köögimööblisse EESTI...
 • Seite 163: Toote Kirjeldus

  4. TOOTE KIRJELDUS 4.1 Üldine ülevaade Juhtpaneel Küpsetusrežiimide nupp Ekraan Juhtnupp Veesahtel Kuumutuselement Lamp Ventilaator Veesüvend - Vesipuhastuse mahuti Riiulitugi, eemaldatav Äravoolutoru Vee väljalaskeklapp Riiuli asendid Auru sisselaskeava 4.2 Lisatarvikud Küpsetamiseks ja röstimiseks või pannina rasva kogumiseks. • Traatrest • Teleskoopsiinid Küpsetusnõudele, koogivormidele, Teleskoopsiinid võimaldavad reste praadidele.
 • Seite 164: Enne Esimest Kasutamist

  5.3 Ekraan Ekraan koos peamiste funktsioonidega. Ekraani indikaatorid Põhiindikaatorid Lukk Juhendatud küpsetami‐ Puhastamine Seaded Kiirkuumutus Taimeri indikaatorid Minutilugeja Viivitusaeg Uptimer Lõpp Edenemisriba – temperatuuri või aja jaoks. Kui seade saavutab seatud temperatuuri, on riba täie‐ likult punane. Veepaagi indikaatorid 6. ENNE ESIMEST KASUTAMIST HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke.
 • Seite 165: Igapäevane Kasutamine

  1. samm Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoed. 2. samm Seadke maksimumtemperatuur funktsioonile: Laske ahjul töötada 1h. 3. samm Seadke maksimumtemperatuur funktsioonile: Laske ahjul töötada 15min. Eelkuumutuse ajal võib ahjust tulla lõhna ja suitsu. Veenduge, et ruum on hästi ventileeritud. 7.
 • Seite 166 Küpsetusrežiim Kasutamine Funktsioon sobib liha-, linnuliha-, ahjuroogade ja vormiroogade jaoks. Tänu auru ja kuumuse kombinatsioonile küpseb liha mahlaseks ja õrnaks ning omandab krõbeda pinna. Madal niiskus Pitsa küpsetamiseks. Intensiivseks pruunistamiseks ja krõbeda põhja saavutamiseks. Pitsa funktsioon Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoidistamiseks. Alumine kuumutus Kiirtoidu (nt friikartulite, kartuliviilude, kevadrullide) krõbestamiseks.
 • Seite 167 Veepaagi tühjendamine Lülitage ahi välja, jätke selle uks lahti ja oodake, 1. samm kuni ahi on maha jahtunud. Ühendage tühjendustoru (C) konnektori (B) kaudu 2. samm väljalaskeklapiga (A). Hoidke toru otsa A-tasemest madalamal ja vajuta‐ 3. samm ge B-d korduvalt järelejäänud vee kogumiseks. Eemaldage C ja B ning kuivatage ahi pehme käs‐...
 • Seite 168 Toit Kaal Riiuli tasand/tarvik Rostbiif, väheküps 2; küpsetusplaat 1 - 1.5kg; 4 – 5 cm Rostbiif, poolküps Praadige liha paar minutit kuumal pannil. Sisestage sead‐ paksused tükid messe. Rostbiif, täisküps Steik, poolküps 180 - 220g tükid; 3 3; toidu röstimine traatrestil cm paksused viilud Praadige liha paar minutit kuumal pannil.
 • Seite 169 Toit Kaal Riiuli tasand/tarvik Kana, terve 1 - 1.5kg; värsked 2; vormiroog küpsetusplaadil Kasutage oma lemmikvürtse. Pöörake kana poole küpse‐ tusaja möödudes, et saavutada ühtlane pruunistumine. Pool kana 0.5 - 0.8kg 3; küpsetusplaat Kasutage oma lemmikvürtse. Kanarind 180 - 200g tükid 2;...
 • Seite 170: Kella Funktsioonid

  Toit Kaal Riiuli tasand/tarvik Grillitud köögiviljase‐ 1 - 1.5kg 3; küpsetuspaberiga vooderdatud küpsetusplaat Kasutage oma lemmikvürtse. Lõigake köögiviljad tükki‐ deks. Kroketid, külmutatud 0.5kg 3; küpsetusplaat Kartulipallikesed, 0.75kg 3; küpsetusplaat külmutatud Liha/(köögivilja) la‐ 1 - 1.5kg 1; vormiroog traatrestil sanje kuivade pasta‐ lehtedega Kartuligratään (toored 1 - 1.5kg...
 • Seite 171 8.2 Kuidas seadistada: Kella funktsioonid Kuidas seadistada: Kellaaeg 1. samm 2. samm 3. samm Kellaaja muutmiseks sisenege menüüsse ja valige Seadke kell. Vajutage: Sätted, Kellaaeg. Kuidas seadistada: Minutilugeja 1. samm 2. samm 3. samm Näidikul kuvatak‐ 0:00 SeadkeMinutilugeja Vajutage: Vajutage: Taimer alustab kohe pöördloendust.
 • Seite 172: Tarvikute Kasutamine

  9. TARVIKUTE KASUTAMINE libisemisvastast abinõud. Kõrged servad HOIATUS! aitavad ära hoida ahjunõude restilt mahalibisemist. Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 9.1 Tarvikute sisestamine Väike ülaosas asuv sälk suurendab turvalisust. Sälgud kujutavad endast ka Traatrest: Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja jälgige, et restikumerused oleksid allpool.
 • Seite 173 Klaaskauss (A) Kaan (B) Pihusti, pihustitoru ja terasest grill. Pihustitoru (C) on mõeldud aurutamiseks, pihusti (D) on mõeldud otseseks aurutamiseks. Terasest grill (E) • Ärge pange kuuma küpsetusnõud • Ärge puhastage küpsetusnõud abrasiivide, külmale / märjale pinnale. küürimisvahendite ja pulbritega. •...
 • Seite 174: Lisafunktsioonid

  9.4 Otsene auruga küpsetus Asetage küpsetusnõu terasest grillile. Lisage vett. Ärge kaant kasutage. HOIATUS! Pihusti võib ahju töötamise ajal olla kuum. Kasutage alati ahjukindaid. Kui te ei kasuta aurufunktsiooni, eemaldage pihusti ahjust. 1. samm Ühendage pihusti pihustitoruga. Ühendage pihustitoru auru sisselaskeavaga. Asetage küpsetusnõu alt esimesele või teisele riiuliasendile.
 • Seite 175: Vihjeid Ja Näpunäiteid

  11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID 11.1 Soovitused söögivalmistamiseks Tabelites esitatud temperatuurid ja küpsetusajad on ainult soovituslikud. Need sõltuvad retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogusest. Teie uus seade võib küpsetada erinevalt kui teie varasem seade. Alltoodud tabelitest leiate igat tüüpi toitude tem‐ peratuuri ja valmistamisaja soovitatavad sätted ja asukohad plaatidel.
 • Seite 176 (°C) (min) Soolased kondiitritoo‐ küpsetusplaat või rasvapann 25 - 30 ted, 20 tükki Muretaignaküpsised, küpsetusplaat või rasvapann 25 - 35 20 tükki Koogikesed, 8 tükki küpsetusplaat või rasvapann 20 - 30 Köögiviljad, pošeeri‐ küpsetusplaat või rasvapann 35 - 45 tud, 0,4 kg Vegan-omlett pitsaplaat traatrestil 25 - 30...
 • Seite 177: Puhastus Ja Hooldus

  ( °C) (min) Väikesed Pöördõhk Küpsetus‐ 2 ja 4 150 - 160 20 - 35 koogid, 20 plaat tk plaadil Õunakook, Ülemine + alu‐ Traatrest 70 - 90 2 vormis Ø mine kuumu‐ 20 cm Õunakook, Pöördõhk Traatrest 70 - 90 2 vormis Ø...
 • Seite 178 12.1 Märkused puhastamise kohta Puhastage seadme esikülge ainult mikrokiudlapi, sooja vee ning pehmetoimelise pesuva‐ hendiga. Kontrollige ja puhastage ahjuõõnsuse raami ümber olevat tihendit. Metallpindadel kasutage puhastusvahendi lahust. Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit. Puhastusvahen‐ Puhastage ahi pärast igakordset kasutamist. Toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua süt‐ timise.
 • Seite 179 12.3 Kuidas kasutada: Vesipuhastus See puhastusprotseduur kasutab niiskust, et eemaldada ahjust sinna kogunenud rasv ja toidujäägid. 1. samm Kallake vesi ahju põhjas olevasse süvendisse: 300 ml. 2. samm Valige: . Vajutage: Funktsioon töötab 30 minutit. Kui puhastamine lõpeb, kostab helisignaal. Ahi lülitub välja. 3.
 • Seite 180 Vee karedus Testriba Kaltsiumi sade Vee klassifi‐ Puhastage (mg/l) katsioon veepaaki, kui Tase on läbitud/ möödunud 15 - 21 101 - 150 kare 40 tsüklit – 1,5 kuud 22 - 28 üle 151 väga kare 30 tsüklit – 1 kuu 12.5 Kuidas eemaldada ja paigaldada: uks Ahjuuksel on kolm klaaspaneeli.
 • Seite 181 5. samm Vajutage ukse ülemises servas olevat ukse‐ liistu (B) kummaltki küljelt sissepoole, et klamberkinnitus vabastada. 6. samm Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoo‐ 7. samm Hoidke kinni ukse klaaspaneelide ülemisest servast ja tõmmake need ükshaaval ette‐ vaatlikult välja. Alustage ülemisest paneelist. Jälgige, et klaas libiseks hoidikutest täielikult välja.
 • Seite 182: Veaotsing

  12.6 Kuidas asendada: lamp Hoidke halogeenlampi alati riidelapiga, et lambile ei sattuks rasvajääke. HOIATUS! Elektrilöögi oht! Lamp võib olla kuum. Enne lambi vahetamist: 1. samm 2. samm 3. samm Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi Eemaldage ahi vooluvõrgust. Pange ahju põhjale riie. on jahtunud.
 • Seite 183: Energiatõhusus

  Vajalikud teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt. Andmesildi leiate seadme sisepinna esiraamilt. Ärge andmesilti seadme sisemusest eemaldage. Soovitame kirjutada andmed siia: Mudel (MOD.) ......... Tootenumber (PNC) ......... Seerianumber (S.N.) ......... 14. ENERGIATÕHUSUS 14.1 Tooteteave ja toote infoleht* Tarnija nimi Electrolux Mudeli tunnus KOCDH76X 949494268 Energiatõhususe indeks 81.2 Energiatõhususe klass EESTI...
 • Seite 184: Menüü Struktuur

  Energiatarve standardse koormusega, tavarežiim 0.93kWh/tsükkel Energiatarve standardse koormusega, ventilaatoriga režiim 0.69kWh/tsükkel Kambrite arv Soojusallikas Elekter Helitugevus Ahju tüüp Integreeritud ahi Mass 32.6kg IEC/EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – 1. osa: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid – Efektiivsuse mõõtmise meetodid. 14.2 Energia kokkuhoid jääkkuumuse näit.
 • Seite 185: Jäätmekäitlus

  Valige funktsioon Reguleerige väärtust Menüü struktuurist ja ja vajutage nuppu – valige, et si‐ – sätte kinnita‐ Valige säte. sestada Menüü. miseks vajutage. vajutage Keerake küpsetusfunktsioonide nupp väljas-asendisse, et väljuda Menüü. Menüü struktuur Juhendatud küpsetamine Puhastamine Seaded Seaded Kellaaeg Muuda Ekraani heledus 1 - 5 Nuputoonid...
 • Seite 186: Information Sur La Sécurité

  Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos appareils. Dans un souci de durabilité, nous réduisons les supports papier et proposons les manuels d’utilisation complets en ligne. Accédez à votre manuel d’utilisation complet sur electrolux.com/manuals Obtenir des conseils d’utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations sur electrolux.com/support...
 • Seite 187: Sécurité Des Enfants Et Des Personnes Vulnérables

  1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à...
 • Seite 188: Consignes De Sécurité

  • N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure encastrée. • Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien. • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou toute personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger électrique.
 • Seite 189: Branchement Électrique

  • L’appareil est équipé d’un système de • N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et refroidissement électrique. Il doit être de rallonges. utilisé avec l’alimentation électrique. • Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d’alimentation de Hauteur minimale du meu‐...
 • Seite 190 – ne posez pas de plats allant au four ou d'autres objets directement dans le Puissance totale (W) Section du câble fond de l'appareil. (mm²) – ne placez jamais de feuilles maximum 1 380 3x0.75 d'aluminium directement sur le fond de la cavité...
 • Seite 191: Cuisson À La Vapeur

  3. INSTALLATION 3.1 Encastrement AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant www.youtube.com/electrolux la sécurité. www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation FRANÇAIS...
 • Seite 192: Fixation Du Four Au Meuble

  (*mm) min. 550 min. 560 ±1 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Fixation du four au meuble FRANÇAIS...
 • Seite 193: Description De L'appareil

  4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 4.1 Vue d’ensemble Bandeau de commande Manette de sélection des modes de cuisson Affichage Manette de commande Bac à eau Résistance Éclairage Chaleur tournante Bac de la cavité - Bac de nettoyage Aqua Clean Support de grille, amovible Tuyau de vidange Vanne de vidange de l'eau Niveaux de la grille...
 • Seite 194: Avant La Première Utilisation

  Confirmez la configu‐ Minuteur Préchauffage rapide Eclairage four Verrouillage ration 5.3 Affichage Affichage avec les principales fonctions. Voyants de l’affichage Indicateurs de base Touches Verrouil Cuisson assistée Nettoyage Configura‐ Préchauffage rapide tions Voyants du minuteur Minuteur Départ différé Compteur Fin de cuisson Barre de progression - de la température ou de l’heure.
 • Seite 195: Utilisation Quotidienne

  6.2 Préchauffage initial Préchauffez le four à vide avant de l'utiliser pour la première fois. Étape 1 Retirez du four les accessoires et les supports de grille amovibles. Étape 2 Réglez la température maximale pour la fonction : Laissez le four fonctionner pendant 1 h. Étape 3 Réglez la température maximale pour la fonction : Laissez le four fonctionner pendant 15 min.
 • Seite 196: Modes De Cuisson

  7.2 Modes de cuisson Mode de cuisson Application Pour faire cuire sur 3 niveaux en même temps et pour sécher des aliments. Diminuez les températures du four de 20 à 40 °C par rapport à Chauffage Haut/Bas. Chaleur tournante Pour cuire et rôtir des aliments sur un seul niveau. Chauffage Haut/Bas Cette fonction convient pour la viande, la volaille, les plats au four et les ragoûts.
 • Seite 197 Pour consulter les instructions de cuisson, reportez-vous au chapitre « Conseils », Affichage de la réserve d'eau Chaleur Tournante Humide. Pour obtenir des Le réservoir est à moitié plein. recommandations générales sur l'économie d'énergie, reportez-vous au chapitre Le réservoir est vide. Remplissez le «...
 • Seite 198 7.6 Cuisson assistée Légende Légende Niveau de grille. Poids automatique disponible. L’affichage indique P et un certain nombre de plats que vous pouvez vérifier dans le Ajoutez de l’eau dans le réservoir. tableau. Préchauffez l’appareil avant de commen‐ cer la cuisson. Plat Poids Niveau/Accessoire...
 • Seite 199 Plat Poids Niveau/Accessoire Rôti de porc - collet 1.5 - 2 kg 1 ; plat à rôtir sur grille métallique ou épaule Retournez la viande à la moitié du temps de cuisson. Émincé de porc (cuis‐ 1.5 - 2 kg 2 ;...
 • Seite 200 Plat Poids Niveau/Accessoire Filet de poisson 3 ; cocotte sur grille métallique Utilisez vos épices préférées. Cheesecake moule à charnière de 28 cm sur grille mé‐ tallique Gâteau aux pommes 3 ; plateau de cuisson Tarte aux pommes 2 ; moule à tarte sur grille métallique Tarte aux pommes moule à...
 • Seite 201: Fonctions De L'horloge

  Plat Poids Niveau/Accessoire Baguette/Ciabatta/ 0.8 kg 2; plateau de cuisson recouvert de papier sul‐ Pain blanc furisé Prolonger le temps pour le pain blanc. Tous grains/seigle/ 1 kg 2 ; plateau de cuisson recouvert de papier sulfu‐ pain complet grains risé...
 • Seite 202: Utilisation Des Accessoires

  Comment régler Minuteur Étape 1 Étape 2 Étape 3 L’affichage indi‐ que : 0:00 Réglez la Minuteur Appuyez sur : Appuyez sur Le minuteur commence son décompte immédiatement. Comment régler Heure de cuisson Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 L’affichage indi‐...
 • Seite 203 Grille métallique: Poussez la grille entre les barres de guidage des supports de grille et assurez-vous que les pieds sont orientés vers le bas. Plateau de cuisson / Plat à rôtir: Poussez la plaque entre les rails du support de grille.
 • Seite 204 Injecteur, tuyau d’injection et gril en acier. Le tuyau d’injection (C) est destiné à la cuisson à la va‐ peur, l’injecteur (D) est destiné à la cuisson à la vapeur directe. Gril en acier (E) • Ne posez pas le plat de cuisson chaud sur •...
 • Seite 205: Fonctions Supplémentaires

  Placez le plat de cuisson sur le premier ou le deuxième niveau de grille partant du bas. Étape 2 Assurez-vous que le tuyau d’injection ne soit pas coincé. Éloignez l’injecteur de de l'élément chauffant. Étape 3 Réglez le four sur la fonction de cuisson à la vapeur. Lorsque vous cuisinez des aliments tels que du poulet, du canard, de la dinde ou de gros poissons, mettez l’in‐...
 • Seite 206: Conseils

  11. CONSEILS 11.1 Recommandations de cuisson Les températures et temps de cuisson se trouvant dans les tableaux ne sont indiqués qu'à titre indicatif. Ils va‐ rient selon les recettes, la qualité et la quantité des ingrédients utilisés. Votre appareil peut cuire ou rôtir les aliments différemment de l'appareil que vous aviez auparavant. Les conseils ci-dessous contiennent les réglages de température, les temps de cuisson et les positions de grilles recomman‐...
 • Seite 207 (°C) (min) Chachlyk, 0,5 kg Plateau de cuisson ou plat à 25 - 30 rôtir Cookies, 16 pièces Plateau de cuisson ou plat à 20 - 30 rôtir Meringues, 24 pièces Plateau de cuisson ou plat à 25 - 35 rôtir Muffins, 12 pièces Plateau de cuisson ou plat à...
 • Seite 208 ( °C) (min) Petits gâ‐ Chauffage Plateau de 20 - 35 teaux, 20 Haut/Bas cuisson par plateau Petits gâ‐ Chaleur tour‐ Plateau de 150 - 160 20 - 35 teaux, 20 nante cuisson par plateau Petits gâ‐ Chaleur tour‐ Plateau de 2 et 4 150 - 160 20 - 35...
 • Seite 209: Entretien Et Nettoyage

  12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. 12.1 Remarques concernant le nettoyage Nettoyez l’avant de l’appareil uniquement avec un chiffon en microfibre imbibé d’eau tiède et d’un détergent doux. Nettoyez et contrôlez le joint de la porte autour du cadre de la cavité. Utilisez une solution de nettoyage pour nettoyer les surfaces métalliques.
 • Seite 210 Étape 3 Écartez l'arrière du support de grille de la paroi latérale et retirez-le. Étape 4 Installez les supports de grille dans l'ordre inverse. Les goupilles de retenue sur les rails télescopiques doivent pointer vers l’avant. 12.3 Comment utiliser : Nettoyage Aqua Clean Ce processus de nettoyage utilise l'humidité...
 • Seite 211 Le tableau ci-dessous indique la plage de dureté de l'eau (dH) avec le niveau correspondant de dépôt calcaire et la qualité de l'eau. Si la dureté de l'eau dépasse le niveau 4, remplissez le bac à eau avec de l'eau en bouteille. Dureté...
 • Seite 212 Étape 3 Fermez la porte du four à mi-chemin de la première position d’ouverture. Puis, soulevez et tirez pour retirer la porte de son emplace‐ ment. Étape 4 Posez la porte sur un chiffon doux placé sur une surface stable. Étape 5 Tenez la garniture de porte (B) sur le bord supérieur de la porte des deux côtés et...
 • Seite 213 Veillez à replacer les panneaux de verre (A et B) dans le bon ordre. Cherchez le symbole / l'impression se trouvant sur le côté du panneau de verre. Tous les panneaux ont un symbole différent pour faciliter le dé‐ montage et le montage. Lorsque le cadre de la porte est installé...
 • Seite 214: Dépannage

  13. DÉPANNAGE AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. 13.1 Que faire si… Dans tous les cas ne figurant pas dans ce tableau, veuillez contacter un service après-vente agréé. L’appareil ne s’allume pas ou ne chauffe pas Problème Vérifiez si... Vous ne pouvez ni activer ni faire fonctionner l’appareil.
 • Seite 215: Rendement Énergétique

  ......... Numéro de série (SN) ......... 14. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 14.1 Informations produit et Fiche d’informations produit Nom du fournisseur Electrolux Identification du modèle KOCDH76X 949494268 Indice d’efficacité énergétique 81.2 Classe d’efficacité énergétique Consommation d’énergie avec charge standard, en mode conven‐...
 • Seite 216: Économie D'énergie

  14.2 Économie d'énergie l'appareil, l'affichage montre la chaleur résiduelle. Vous pouvez utiliser cette chaleur pour le maintien au chaud des aliments. Si la cuisson doit durer plus de 30 minutes, Cet appareil est doté de caractéristiques réduisez la température de l'appareil au qui vous permettent d'économiser de minimum 3 à...
 • Seite 217: En Matière De Protection De L'environnement

  Configurations Heure actuelle Modifier Affichage Luminosité 1 - 5 Son touches 1 - Bip Volume alarme 1 - 4 2 - Clic 3 - Son désacti‐ vé Compteur Marche / Arrêt Eclairage four Marche / Arrêt Préchauffage rapide Marche / Arrêt Mode démo Code d'activation : 2468...
 • Seite 218: Sicherheitshinweise

  Benutzerhandbücher online zur Verfügung. Greifen Sie auf Ihr vollständiges Benutzerhandbuch zu unter electrolux.com/manuals Holen Sie sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und Reparatur-Informationen unter electrolux.com/support Für weitere Rezepte, Tipps und Fehlerbehebung laden Sie die App My Electrolux Kitchen herunter. Änderungen vorbehalten. INHALTSVERZEICHNIS 1.
 • Seite 219: Sicherheit Von Kindern Und Schutzbedürftigen

  1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen • Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
 • Seite 220: Sicherheitsanweisungen

  • Die Montage des Geräts und der Austausch des Kabels muss von einer Fachkraft vorgenommen werden. • Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es in den Einbauschrank gesetzt wird. • Vor Wartungsarbeiten ist das Gerät von der elektrischen Stromversorgung zu trennen. •...
 • Seite 221: Elektrischer Anschluss

  Sie stets Sicherheitshandschuhe und • Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem festes Schuhwerk. Typenschild mit den elektrischen • Ziehen Sie das Gerät nicht am Griff. Nennwerten der Netzspannung • Montieren Sie das Gerät an einem übereinstimmen. sicheren und geeigneten Ort, der den •...
 • Seite 222 • Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit Einsetzbare Kabeltypen für Einbau oder entflammbaren Produkten benetzt sind, im Austausch in Europa: Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 des Geräts.
 • Seite 223: Wartung

  • Entfernen Sie das Türschloss, um zu 2.6 Innenbeleuchtung verhindern, dass sich Kinder, oder Haustiere im Gerät einschließen. WARNUNG! Stromschlaggefahr. 3. MONTAGE 3.1 Montage WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation DEUTSCH...
 • Seite 224: Befestigung Des Ofens Am Möbel

  (*mm) min. 550 min. 560 ±1 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Befestigung des Ofens am Möbel DEUTSCH...
 • Seite 225: Gerätebeschreibung

  4. GERÄTEBESCHREIBUNG 4.1 Gesamtansicht Bedienfeld Einstellknopf für die Ofenfunktionen Display Einstellknopf Wassertank Heizelement Lampe Ventilator Garraumvertiefung - Behälter für die Aqua-Reinigungsfunktion Einschubschienen, herausnehmbar Ablaufschlauch Wasserauslassventil Einschubebenen Dampfeinlass 4.2 Zubehör • Teleskopschienen Mit den Teleskopschienen können Sie die • Kombirost Einhängegitter leichter einsetzen und Für Kochgeschirr, Kuchenformen, Braten.
 • Seite 226: Display-Anzeigen

  5.3 Display Display mit Tastenfunktionen. Display-Anzeigen Grundlegende Anzeigen Verriegelung Koch-Assistent Reinigung Einstellungen Schnellaufheizung Timer-Anzeigen Kurzzeit-Wecker Zeitvorwahl Uptimer Ende Fortschrittsbalken - für Temperatur oder Zeit. Der Balken ist vollständig rot, wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht. Wassertank-Füllstandsanzeigen 6. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.
 • Seite 227: Täglicher Gebrauch

  Schritt 1 Entfernen Sie alle Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Backofen. Schritt 2 Stellen Sie die Höchsttemperatur für folgende Funktion ein: Lassen Sie den Ofen 1 Std lang eingeschaltet. Schritt 3 Stellen Sie die Höchsttemperatur für folgende Funktion ein: Lassen Sie den Ofen 15 Min lang eingeschaltet.
 • Seite 228: Wassertank-Füllstandsanzeige

  Ofenfunktion Anwendung Die Funktion eignet sich für Fleisch, Geflügel, Ofengerichte und Aufläufe. Dank der Kombination aus Dampf und Hitze erhält Fleisch eine zarte und saftige Textur sowie eine knusprige Oberfläche. Feuchtigkeit, niedrig Zum Backen von Pizza. Für ein intensives Überbacken und einen knusprigen Boden. Pizzastufe Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden und zum Einkochen von Lebensmit‐...
 • Seite 229: Einstellen:koch-Assistent

  Entleeren des Wasserbehälters Schalten Sie den Backofen aus, lassen Sie ihn bei Schritt 1 geöffneter Tür stehen und warten Sie, bis der Backofen abgekühlt ist. Schließen Sie den Ablaufschlauch (C) am Auslass‐ Schritt 2 ventil (A) über das Verbindungsteil (B) an. Halten Sie wiederholt das Ende des Schlauchs un‐...
 • Seite 230 Speise Gewicht Einschubebene / Zubehör Roastbeef, blutig 2; Backblech 1 - 1.5kg; 4–5 cm Roastbeef, rosa Braten Sie das Fleisch einige Minuten in einer heißen dicke Stücke Pfanne. In das Gerät einlegen. Roastbeef, durch Steak, rosa 180 - 220g pro 3;...
 • Seite 231 Speise Gewicht Einschubebene / Zubehör Lammkeule mit Kno‐ 1.5 - 2kg; 7 – 9 cm 2; Bräter auf Backblech chen dicke Stücke Flüssigkeit hinzugeben. Wenden Sie das Fleisch nach der Hälfte der Gardauer. Hähnchen, ganz 1 - 1.5kg; frisch 2; Auflaufform auf Backblech Verwenden Sie Ihre Lieblingsgewürze.
 • Seite 232: Uhrfunktionen

  Speise Gewicht Einschubebene / Zubehör Brotkuchen 2; Brotpfanne auf Kombirost Ofenkartoffeln 2; Backblech Die ganzen Kartoffeln mit der Schale auf das Backblech geben. Kartoffelspalten 3; Backblech mit Backpapier ausgekleidet Verwenden Sie Ihre Lieblingsgewürze. Kartoffeln in Stü‐ cke schneiden. Gegrilltes Gemüse 1 - 1.5kg 3;...
 • Seite 233: Einstellung: Uhrfunktionen

  Uhrfunktion Anwendung Verzögerung des Starts und/oder des Endes des Kochens. Zeitvorwahl Max. 23 Std. 59 Min. Diese Funktion wirkt sich nicht auf den Betrieb des Back‐ ofens aus. Uptimer Um den Uptimer ein- oder auszuschalten, wählen Sie: Menü, Einstellungen. 8.2 Einstellung: Uhrfunktionen Einstellung: Uhrzeit Schritt 1 Schritt 2...
 • Seite 234: Verwendung Des Zubehörs

  Einstellung: Zeitvorwahl Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Das Dis‐ Im Display play zeigt wird Fol‐ die Uhrzeit gendes an‐ gezeigt: --:-- Wählen Drücken Sie Stellen Sie Stellen Sie Drücken Sie: Drücken START STOPP Sie die wiederholt: die Startzeit...
 • Seite 235: Zubehör Für Das Dampfgaren

  9.2 Zubehör für das Dampfgaren einem Dampfstrahlrohr (C), einer Dampfstrahldüse (D) und einem Stahlgrill (E). Die Nahrungsmittelauflaufform für Dampfgarfunktionen Die Nahrungsmittelauflaufform besteht aus einer Glasschale (A), einem Deckel (B), Glasschüssel (A) Deckel (B) Dampfstrahldüse, Dampfstrahlrohr und Stahlgitter. Das Dampfstrahlrohr (C) ist für das Dampfgaren vorge‐ sehen, die Dampfstrahldüse (D) für direktes Dampfga‐...
 • Seite 236: Zusatzfunktionen

  9.3 Dampfgaren in einer Nahrungsmittelauflaufform Geben Sie die Auflaufform auf den Stahlrost und decken Sie sie mit dem Deckel ab. Setzen Sie Schritt 1 das Dampfstrahlrohr in die Öffnung im Deckel. Setzen Sie die Auflaufform in die zweite Ein‐ schubebene von unten ein. Schritt 2 Schließen Sie das Dampfstrahlrohr an den Dampfeinlass an.
 • Seite 237: Automatische Abschaltung

  10.2 Automatische Abschaltung Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit aus, wenn eine (°C) (Std.) Ofenfunktion eingeschaltet ist und Sie die 250 - max. Einstellungen nicht ändern. Die Abschaltautomatik funktioniert nicht mit den Funktionen: Backofenbeleuchtung, Zeitvorwahl. (°C) (Std.) 10.3 Kühlgebläse 30 - 115 12.5...
 • Seite 238: Feuchte Umluft - Empfohlenes Zubehör

  (°C) (Min.) Soufflé, 6 Stück Keramikförmchen auf Kombi‐ 25 - 30 rost Biskuitboden Biskuitform auf Kombirost 15 - 25 Englischer Sandwich‐ Backform auf Kombirost 40 - 50 kuchen à la Victoria Fisch, pochiert, 0,3 kg Backblech oder tiefes Blech 20 - 25 Fisch, ganz, 0,2 kg Backblech oder tiefes Blech 25 - 35...
 • Seite 239: Gartabellen Für Prüfinstitute

  11.4 Gartabellen für Prüfinstitute Informationen für Prüfinstitute Tests gemäß IEC 60350-1. ( °C) (Min) Törtchen, Ober-/Unter‐ Backblech 20 - 35 20 pro hitze Blech Törtchen, Heißluft Backblech 150 - 160 20 - 35 20 pro Blech Törtchen, Heißluft Backblech 2 und 4 150 - 160 20 - 35 20 pro...
 • Seite 240: Reinigung Und Pflege

  ( °C) (Min) Hamburger Grill Kombirost, Max. 20 - 30 Kombirost in die vierte aus Rind‐ Fettpfanne und Fettpfanne in die fleisch, 6 dritte Einschubebene Stück, 0,6 des Backofens ein‐ schieben. Wenden Sie das Gericht nach der Hälfte der Gardauer. Backofen für 10 Min aufheizen.
 • Seite 241: Benutzung: Aqua Reinigung

  Schritt 1 Schalten Sie den Backofen aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist. Schritt 2 Ziehen Sie das Einhängegitter vorne von der Seitenwand weg. Schritt 3 Ziehen Sie das Einhängegitter hinten von der Seitenwand weg und nehmen Sie es heraus. Schritt 4 Setzen Sie die Einhängegitter in um‐...
 • Seite 242: Aus- Und Einbau: Tür

  Nach Abschluss der Reinigung: Schalten Sie den Back‐ Leeren Sie den Wasser‐ Spülen Sie den Wassertank aus Reinigen Sie das Ablauf‐ ofen aus. tank. Siehe Kapitel Tägli‐ und reinigen Sie die restlichen rohr mit warmem Was‐ cher Gebrauch, „Entlee‐ Kalkrückstände mit einem wei‐ ser und einem milden ren des Wassertanks“.
 • Seite 243 Schritt 2 Heben und ziehen Sie die Verriegelungen an, bis sie einrasten. Schritt 3 Schließen Sie die Backofentür halb bis zur ersten Öffnungsstellung. Anschließend he‐ ben und ziehen Sie die Tür aus der Aufnah‐ me heraus. Schritt 4 Legen Sie die Tür auf einer stabilen Oberflä‐ che auf ein weiches Tuch.
 • Seite 244: Austausch: Lampe

  Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Glasscheiben (A und B) auf die richtige Reihenfolge. Überprüfen Sie das Symbol / den Aufdruck auf der Seite der Glas‐ scheibe. Jede Glasscheibe sieht anders aus, um den Aus- und Einbau zu erleichtern. Bei korrektem Einbau macht die Türabdeckung ein Klickgeräusch.
 • Seite 245: Fehlercodes

  13.1 Was zu tun ist, wenn … In allen Fällen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst. Das Gerät schaltet sich nicht ein oder heizt nicht auf Störung Prüfen Sie, ob Folgendes zutrifft ... Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder bedienen.
 • Seite 246: Servicedaten

  Wir empfehlen Ihnen, die Daten hier zu notieren: Modell (MOD.): ......... Produktnummer (PNC) ......... Seriennummer (S.N.) ......... 14. ENERGIEEFFIZIENZ 14.1 Produktinformationen und Produktdatenblatt Name des Lieferanten Electrolux Modellbezeichnung KOCDH76X 949494268 Energieeffizienzindex 81.2 Energieeffizienzklasse Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, konventioneller Mo‐ 0.93kWh/Programm Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, Umluft-Modus 0.69kWh/Programm Anzahl der Garräume...
 • Seite 247: Menüstruktur

  Garen mit Heißluft Restwärme zum Warmhalten von Speisen Nutzen Sie, wenn möglich, die Garfunktionen nutzen möchten. Die Restwärmeanzeige oder mit Heißluft, um Energie zu sparen. Temperatur werden auf dem Display angezeigt. Restwärme Ventilator und Lampe funktionieren weiter. Garen bei ausgeschalteter Sobald Sie das Gerät ausschalten, wird im Backofenbeleuchtung Display die Restwärme angezeigt.
 • Seite 248: Informationen Zur Entsorgung

  Einstellungen Schnellaufheizung Ein / Aus DEMO Aktivierungscode: 2468 Softwareversion Prüfen Gerät auf Werkseinstel‐ Ja / Nein lungen zurücksetzen 16. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG Ihre Pflichten als Endnutzer Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, Dieses Elektro- bzw.
 • Seite 249 den Kauf eines Elektro- oder Rücknahmepflichten von Vertreibern und Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf andere Möglichkeiten der Entsorgung von drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt Elektro- und Elektronikgeräten in der werden. Region Wallonien Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung...
 • Seite 250: Biztonsági Információk

  A fenntarthatóság iránti törekvésünk jegyében csökkentjük a papíralapú nyomtatványok mennyiségét, és teljes használati útmutatókat teszünk elérhetővé az interneten. Az Ön teljes használati útmutatója itt érhető el: electrolux.com/manuals Használattal kapcsolatos tanácsokat, prospektusokat, hibaelhárítási-, szerviz- és javítási információkat itt kérhet: electrolux.com/support További receptekért, tippekért, hibaelhárítási segítségért töltse le a My Electrolux...
 • Seite 251: Gyermekek És Fogyatékkal Élő Személyek Biztonsága

  1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága • Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, illetve megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelő oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára, és megértik az esetleges veszélyeket.
 • Seite 252: Biztonsági Utasítások

  • Bármilyen karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. • Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő. • FIGYELEM: Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.
 • Seite 253: Elektromos Csatlakozás

  • Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati Készülék hátulsó részének 571 mm csatlakozódugót a hálózati magassága csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a Készülék elülső részének 595 mm hálózati dugasz üzembe helyezés után is szélessége könnyen elérhető legyen. Készülék hátulsó részének 559 mm •...
 • Seite 254 2.3 Használat • A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó FIGYELMEZTETÉS! foltokat ejthet. Sérülés-, égés-, áramütés- és • Főzés közben a készülék ajtaját mindig robbanásveszély. tartsa csukva. • Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó) mögött •...
 • Seite 255: Belső Világítás

  • Ez a termék egy G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. • Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon. 3. ÜZEMBE HELYEZÉS 3.1 Beépítés FIGYELMEZTETÉS! Lásd a „Biztonság” című fejezetet. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation MAGYAR...
 • Seite 256 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 A sütő rögzítése a konyhaszekrényhez MAGYAR...
 • Seite 257: Termékleírás

  4. TERMÉKLEÍRÁS 4.1 Általános áttekintés Kezelőpanel Sütőfunkciók szabályozógombja Kijelző Vezérlőgomb Víztartály Fűtőbetét Lámpa Ventilátor Sütőtér mélyedése - Víztisztítás tartálya Polctartó, eltávolítható Lefolyócső Vízleeresztő szelep Polcpozíciók Gőz bemenet 4.2 Tartozékok Sütemények és húsok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edényként. • Sütőrács • Teleszkópos sínek Főzőedényekhez, tortaformákhoz, A teleszkópos sütősínek segítségével valamint hússütéshez.
 • Seite 258: Az Első Használat Előtt

  5.3 Kijelző Kijelző a nyomógombfunkciókkal. Kijelző visszajelzői Alapvető visszajelzők Funkciózár Előre programozott sü‐ Tisztítás Beállítások Gyors felfűtés tés Időzítő visszajelzők Percszámláló Késleltetési idő Működésidőzítő Befejezési idő Folyamatjelző sáv - a hőmérséklet és az idő szá‐ mára. Amikor a készülék eléri a beállított hőmér‐ sékletet, a sáv színe pirosra változik.
 • Seite 259: Napi Használat

  1. lépés Vegyen ki minden tartozékot a sütőtérből és a kivehető polctartót is távolítsa el. 2. lépés Állítsa be a maximális hőmérséklet ennél a funkciónál: funkciót. Hagyja 1ó hosszáig működni a sütőt. 3. lépés Állítsa be a maximális hőmérséklet ennél a funkciónál: funkciót.
 • Seite 260 Sütőfunkció Alkalmazás Ez a funkció húsokhoz, szárnyasokhoz, sütőedényekhez és felfújtakhoz használható. A gőz és a hő kombinációjának köszönhetően a hús puha, szaftos állagúvá és kérges felületűvé válik. Páratartalom, alacsony Pizza sütéséhez. Intenzív pirításhoz és ropogós aljú ételek készítéséhez. Pizza funkció Ropogós aljú...
 • Seite 261 Víztartály jelzőfénye Ha túl sok vizet tölt a tartályba, a biztonsági leeresztő szelep a többlet vizet a sütőtér aljára folyatja. Szi‐ vaccsal itassa fel a vizet. A víztartály ürítése Kapcsolja ki a sütőt, hagyja nyitva az ajtaját, és 1. lépés várja meg, hogy lehűljön.
 • Seite 262 Étel Tömeg Polcszint / tartozék Marhasült, véresen 2; sütő tálca 1 - 1.5kg; 4 - 5 cm Marhasült, közepes A húst néhány percig süsse elő serpenyőben. Helyezze vastag darab be a készülékbe. Marhasült, jól átsütve Steak, közepes 180 - 220g dara‐ 3;...
 • Seite 263 Étel Tömeg Polcszint / tartozék Egész csirke 1 - 1.5kg; friss 2; tűzálló edény a sütő tálcán Használja kedvenc fűszereit. A sütés félidejében fordítsa meg a csirkét, hogy egyenletesen piruljon. Fél csirke 0.5 - 0.8kg 3; sütő tálca Használja kedvenc fűszereit. Jércemell 180 - 200g dara‐...
 • Seite 264: Órafunkciók

  Étel Tömeg Polcszint / tartozék Grillezett vegyes 1 - 1.5kg 3; sütő tálca sütőpapírral bélelve zöldség Használja kedvenc fűszereit. Darabolja fel a zöldségeket. Krokett, gyorsfa‐ 0.5kg 3; sütő tálca gyasztott Hasábburgonya, 0.75kg 3; sütő tálca gyorsfagyasztott Húsos / zöldséges la‐ 1 - 1.5kg 1;...
 • Seite 265 8.2 Órafunkciók beállítása Hogyan állítsa be: Pontos idő 1. lépés 2. lépés 3. lépés Az idő módosításához lépjen a menübe, majd vá‐ lassza ki a Beállításokban a Pontos idő lehetősé‐ Állítsa be az órát. Nyomja meg: get. Hogyan állítsa be: Percszámláló 1.
 • Seite 266: Tartozékok Használata

  Hogyan állítsa be: Késleltetési idő 1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés 6. lépés A kijelző A kijelzőn a az új pon‐ következő tos időt látható: mutatja. --:-- Nyomja meg LEÁLLÍ‐ Válassza Állítsa be az Állítsa be a többször a Nyomja meg: Nyomja...
 • Seite 267 9.2 Tartozékok gőzsütéshez A diétás ételkészítő edény a következőkből áll: üvegtál (A), fedő (B), befúvó tömlő (C), Diétás ételkészítő edény gőzsütési fúvóka (D) és acélrács (E). funkciókhoz Üvegtál (A) Fedő (B) Fúvóka, befúvó tömlő és acélrács. A befúvó tömlő (C) a gőzsütéshez, a fúvóka (D) a köz‐ vetlen gőzsütéshez használható.
 • Seite 268: További Funkciók

  2. lépés Csatlakoztassa a befúvó tömlőt a gőzbemenethez. 3. lépés A sütőn állítsa be a gőzsütés funkciót. 9.4 Közvetlen gőzsütés Helyezze a sütőedényt az acélrácsra. Adjon hozzá némi vizet. Ne használja a fedőt. FIGYELMEZTETÉS! A fúvóka forróvá válhat, amikor a sütő működik. Mindig használjon edényfogó kesztyűt. A fúvókát távolítsa el a sütőből, ha nem használja a gőz funkciót.
 • Seite 269: Hasznos Tanácsok És Javaslatok

  10.3 Hűtőventilátor tartsa a készülék felületét. Amikor kikapcsolja a készüléket, a hűtőventilátor továbbra is Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor működhet, amíg a készülék le nem hűl. automatikusan bekapcsol, hogy hűvösen 11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK 11.1 Sütési javaslatok A táblázatban szereplő hőmérsékleti értékek és sütési időtartamok csak tájékoztatásként szolgálnak. Ezek a re‐ ceptektől, valamint a felhasznált összetevők minőségétől és mennyiségétől függenek.
 • Seite 270 (°C) (perc) Muffin, 12 db sütőtálca vagy csepptálca 30 - 40 Sós aprósütemény, sütőtálca vagy csepptálca 25 - 30 20 db Teasütemény omlós sütőtálca vagy csepptálca 25 - 35 tésztából, 20 db Kosárka, 8 db sütőtálca vagy csepptálca 20 - 30 Párolt zöldségek, 0,4 sütőtálca vagy csepptálca 35 - 45...
 • Seite 271 ( °C) (perc) Aprósüte‐ Hőlégbefúvás, Sütő tálca 150 - 160 20 - 35 mény, 20 nagy hőfok db/tepsi Aprósüte‐ Hőlégbefúvás, Sütő tálca 2 és 4 150 - 160 20 - 35 mény, 20 nagy hőfok db/tepsi Almáspite, Alsó + felső Sütőrács 70 - 90 2 forma,...
 • Seite 272: Ápolás És Tisztítás

  ( °C) (perc) Marhahús Grill Sütőrács, max. 20 - 30 Helyezze a huzalpol‐ hamburger, csepptálca cot a negyedik szintre, 6 darab, míg a csepptálcát a 0,6 kg harmadik szintre. A sütési idő félidejében fordítsa meg az ételt. Melegítse elő a sütőt 10 percig 12.
 • Seite 273 1. lépés Kapcsolja ki a sütőt, és várja meg, hogy lehűljön. 2. lépés Húzza el a polctartó elülső részét az oldalfaltól. 3. lépés Húzza el a polctartó hátulját az oldal‐ faltól, majd vegye ki a polctartót. 4. lépés A polctartókat a kiszereléssel ellent‐ étes sorrendben helyezze vissza.
 • Seite 274 Amikor a tisztítás véget ér: Kapcsolja ki a sütőt. Ürítse ki a víztartályt. Ol‐ Öblítse ki a víztartályt, és egy Tisztítsa meg a leeresz‐ vassa el a „Napi haszná‐ puha kendővel törölje le a még tő csövet kímélő moso‐ lat” fejezetben a „Víztar‐ meglévő...
 • Seite 275 2. lépés Emelje fel és húzza a reteszeket, amíg be‐ kattannak. 3. lépés Csukja vissza a sütő ajtaját az első nyitási pozícióig (félig). Ezután emelje fel és húzza meg, majd vegye ki az ajtót a helyéről. 4. lépés Helyezze a sütőajtót egy puha ruhával leta‐ kart egyenletes felületre.
 • Seite 276: Hibaelhárítás

  Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (A és B) megfele‐ lő sorrendben tegye vissza. Ellenőrizze az üveglapok szélénél lévő szimbólumot / nyomatot. Mindegyiken különbözőképpen néz ki, így a szét- és összeszerelés könnyebb. Helyes felszereléskor az ajtó díszléce kattanó hangot Ellenőrizze, hogy a középső üveglapot megfelelően helyezte-e az ágyazatba.
 • Seite 277 13.1 Mi a teendő, ha... A táblázatban nem szereplő bármilyen más esetben forduljon a márkaszervizhez. A készülék nem kapcsol be vagy nem melegszik fel Probléma Ellenőrizze, ha… A készüléket nem lehet bekapcsolni, vagy nem műkö‐ A készülék megfelelően csatlakozik az elektromos há‐ dik.
 • Seite 278: Energiahatékonyság

  Modell (Mod.) ......... Termékszám (PNC) ......... Sorozatszám (S.N.) ......... 14. ENERGIAHATÉKONYSÁG 14.1 Termékre vonatkozó információk és Termékismertető Gyártó neve Electrolux Modellazonosító KOCDH76X 949494268 Energiahatékonysági szám 81.2 Energiahatékonysági osztály Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés, alsó + felső sütés 0.93kWh/ciklus mellett Energiafogyasztás normál terhelésnél, légkeveréses üzemmód 0.69kWh/ciklus...
 • Seite 279: A Menü Felépítése

  A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során Konvekciós levegő (nedves) a befejezés előtt 3 - 10 perccel csökkentse a A funkciót arra tervezték, hogy energiát készülék hőmérsékletét a minimum értékre. A takarítson meg a sütés során. készülékben levő maradékhő tovább folytatja E funkció...
 • Seite 280: Környezetvédelmi Tudnivalók

  Beállítások Gyors felfűtés Be/Ki Demo üzemmód Aktiváló kód: 2468 Szoftver verzió Ellenőrzés Összes beállítás törlése Igen / Nem 16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne következő jelzéssel ellátott anyagokat dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a a készüléket a helyi újrahasznosító...
 • Seite 281: Informazioni Di Sicurezza

  Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto. Nel nostro intento di essere sostenibili stiamo riducendo le risorse cartacee e forniamo manuali d'uso completi online. È possibile accedere al manuale d'uso completo all'indirizzo electrolux.com/manuals Ricevere consigli per l’uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,...
 • Seite 282: Avvertenze Di Sicurezza Generali

  1.1 Sicurezza di bambini e persone vulnerabili • Quest’apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all’utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
 • Seite 283: Istruzioni Di Sicurezza

  • Non utilizzare l'apparecchiatura prima di installarla nella struttura a incasso. • Prima di ogni operazione di manutenzione, scollegare l’apparecchiatura dall’alimentazione elettrica. • Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
 • Seite 284: Collegamento Elettrico

  • Prima di montare l'apparecchiatura • Utilizzare sempre una presa elettrica con controllare che la porta dell’apparecchio si contatto di protezione correttamente apra senza limitazioni. installata. • L'apparecchiatura è dotata di un sistema • Non utilizzare prese multiple e prolunghe. di raffreddamento elettrico.
 • Seite 285 Per la sezione del cavo fare riferimento alla AVVERTENZA! potenza totale sulla targhetta dei dati. È anche possibile consultare la tabella: Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura. Potenza totale (W) Sezione del cavo • Per evitare danni o lo scolorimento dello (mm²) smalto: massimo 1.380...
 • Seite 286: Cottura A Vapore

  Pericolo di scosse elettriche. • Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le 3. INSTALLAZIONE 3.1 Incasso AVVERTENZA! Fare riferimento ai capitoli sulla www.youtube.com/electrolux sicurezza. www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation ITALIANO...
 • Seite 287 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Fissaggio nel mobile ITALIANO...
 • Seite 288: Descrizione Del Prodotto

  4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 4.1 Panoramica generale Pannello dei comandi Manopola di regolazione delle funzioni cottura Display Manopola di regolazione Vaschetta dell’acqua Resistenza Lampadina Ventola Goffratura cavità - Contenitore pulizia con acqua Supporto ripiano, rimovibile Tubo di scarico Valvola di scarico dell’acqua Posizioni ripiano Foro di entrata vapore 4.2 Accessori...
 • Seite 289: Prima Del Primo Utilizzo

  Confermare l'imposta‐ Timer Riscaldamento rapido Luce forno Blocco zione 5.3 Display Display con le funzioni chiave. Spie display Indicatori di base Blocco Cottura guidata Pulizia Impostazioni Riscaldamento rapido Spie timer Contaminuti Ritardo Timer Orario fine Barra di avanzamento - per temperatura o tem‐ po.
 • Seite 290: Utilizzo Quotidiano

  6.2 Preriscaldamento iniziale Preriscaldare il forno vuoto prima di utilizzarlo per la prima volta. Passaggio Rimuovere gli accessori e i supporti ripiano rimovibili dal forno. Passaggio Impostare la temperatura massima per la funzione: Lasciare in funzione il forno per 1 h. Passaggio Impostare la temperatura massima per la funzione: Lasciare in funzione il forno per 15 min.
 • Seite 291 7.2 Funzioni cottura Funzione cottura Applicazione Per cuocere su massimo tre posizioni della griglia contemporaneamente ed essiccare i cibi. Impostare la temperatura di 20-40 °C in meno rispetto a quella per Cottura con‐ venzionale. Cottura ventilata Per cuocere e arrostire alimenti su una sola posizione della griglia. Cottura convenzionale La funzione è...
 • Seite 292: Svuotamento Del Serbatoio Dell'acqua

  Per le istruzioni di cottura rimandiamo al capitolo "Consigli e suggerimenti", Cottura Indicatore del serbatoio d’acqua ventilata umida. Per indicazioni generali sul Il serbatoio è mezzo pieno. risparmio energetico rimandiamo al capitolo "Efficienza energetica", Risparmio energetico. Il serbatoio è vuoto. Riempire nuova‐ mente il serbatoio.
 • Seite 293 7.6 Cottura guidata Legenda Legenda Livello del ripiano. Peso automatico disponibile. Sul display viene visualizzato P e il numero del piatto, che è possibile controllare nella Aggiungere acqua al serbatoio. tabella. Preriscaldare l’apparecchiatura prima di iniziare la cottura. Piatto Peso Livello / Accessorio ripiano Roast beef, al san‐...
 • Seite 294 Piatto Peso Livello / Accessorio ripiano Lombo, fresco 1 - 1.5kg; 5 - 6 pez‐ 2; pirofila per arrosto su ripiano a filo zi cm spessi Utilizzare le spezie preferite. Costolette di maiale 2 - 3kg; utilizzare 3; leccarda crudo, 2 - 3 cm co‐ Aggiungere il liquido per coprire il fondo di un piatto.
 • Seite 295: Funzioni Del Timer

  Piatto Peso Livello / Accessorio ripiano Brownies 2kg di impasto 3 leccarda Muffin al cioccolato 3, vassoio muffin su ripiano a filo Torta di pane 2; leccarda su ripiano a filo Patate al forno 2; lamiera dolci Mettere le patate intere con buccia sulla lamiera dolci. Spicchi 3 lamiera dolci rivestita con carta da forno Utilizzare le spezie preferite.
 • Seite 296 Funzione Orologio Applicazione Quando il timer arriva alla fine, si sente un segnale e la funzione cottura si ferma. Tempo di cottura Per posticipare l’inizio e/o la fine della cottura. Ritardo Il massimo è 23 ore 59 min. Questa funzione non ha nessun effetto sul funziona‐ mento del forno.
 • Seite 297: Utilizzo Degli Accessori

  Come impostare: Ritardo Passag‐ Passaggio 2 Passaggio Passaggio 4 Passaggio Passaggio gio 1 Il display Il display vi‐ mostra: l'o‐ sualizza: ra del gior‐ --:-- STOP Seleziona‐ START Premere ripe‐ re la fun‐ Impostare Impostare Premere: Premere: tutamente: zione ri‐ l'orario di ini‐...
 • Seite 298 Lamiera dolci / Teglia profonda: Spingere la lamiera tra le guide del supporto ripia‐ 9.2 Accessori per la cottura a La teglia dietetica è costituita da una ciotola vapore di vetro (A), un coperchio (B), un tubicino dell'iniettore (C), un iniettore (D) e un grill in Teglia dietetica per le funzioni di cottura a acciaio (E).
 • Seite 299 Iniettore, tubicino dell'iniettore e un grill in acciaio. Griglia in acciaio (E) • Non posizionare la teglia calda su • Non pulire la teglia con detergenti abrasivi, superfici fredde/bagnate. pagliette e polveri. • Non versare liquidi freddi nella teglia 9.3 Cottura a vapore in una teglia quando è...
 • Seite 300: Funzioni Aggiuntive

  10. FUNZIONI AGGIUNTIVE 10.1 Blocco Questa funzione evita che si cambi per sbaglio la funzione dell’apparecchiatura. Attivarla quando l’apparecchiatura è in funzione: la cottura impostata continua, il pannello dei comandi è blocca‐ Attivarla quando l’apparecchiatura è spenta - l’apparecchiatura non può essere accesa, il pannello dei comandi è bloccato.
 • Seite 301 11.2 Cottura ventilata umida Per ottenere i risultati migliori, attenersi ai suggerimenti elencati nella tabella sottostante. (°C) (min.) Roll dolci, 16 pezzi vassoio di cottura o leccarda 20 - 30 Panini, 9 pezzi vassoio di cottura o leccarda 30 - 40 Pizza, surgelata, 0,35 ripiano a filo 10 - 15...
 • Seite 302 Pirofile monopor‐ zione Teglia da pizza Pirofila Tortiera per flan Ceramica Scura, non riflettente Scura, non riflettente Scura, non riflettente diametro 8 cm, al‐ 28 cm di diametro 26 cm di diametro 28 cm di diametro tezza 5 cm 11.4 Tabelle di cottura per gli istituti di test Informazioni per gli istituti di test Test in conformità...
 • Seite 303: Pulizia E Cura

  ( °C) (min) Pan di Spa‐ Cottura venti‐ Ripiano a filo 2 e 4 40 - 60 Preriscaldare il forno gna senza lata per 10 min. grassi, stampo per torta Ø 26 cm Frollini al Cottura venti‐ Lamiera dolci 3 140 - 150 20 - 40 burro...
 • Seite 304 Pulire tutti gli accessori dopo ogni utilizzo e lasciarli asciugare. Utilizzare solo un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e un detergente delicato. Non pulire gli accessori in la‐ vastoviglie. Non pulire gli accessori anti-aderenti con agenti abrasivi o oggetti appuntiti. Accessori 12.2 Come rimuovere: Supporti del ripiano...
 • Seite 305 12.4 Come eseguire la pulizia: Serbatoio dell'acqua Passaggio Spegnere il forno. Passaggio Collocare una leccarda sotto al foro di entrata vapore. Passaggio Versare acqua nella vaschetta: 850 ml. Aggiungere l'acido citrico: 5 cucchiaini. Attendere 60 minuti. Passaggio Attivare il forno e impostare la funzione: Umidità bassa.Impostare la temperatura a 230 °C. Spe‐ gnere il forno dopo 25 minuti e attendere che si raffreddi.
 • Seite 306 Passaggio Aprire completamente la porta e tenere le due cerniere. Passaggio Sollevare e tirare i fermi fino a quando non fanno clic. Passaggio Chiudere la porta del forno fino alla prima posizione di apertura. Quindi sollevare e tira‐ re per rimuovere la porta dalla sua sede. Passaggio Appoggiare la porta su un panno morbido su una superficie stabile.
 • Seite 307 Passaggio Al termine della pulizia installare i pannelli in vetro e la porta del forno. Se la porta è installata correttamente, si sentirà uno clic quando si chiudono i fermi. Assicurarsi di rimontare i pannelli in vetro (A e B) nel‐ l'ordine esatto.
 • Seite 308: Risoluzione Dei Problemi

  Passaggio Sostituire la lampadina con una resistente al calore fino a 300 °C. Passaggio Installare il coperchio in vetro. 13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZA! Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza. 13.1 Cosa fare se… Per tutti i casi non inclusi in questa tabella si prega di contattare un Centro di assistenza autorizzato.
 • Seite 309: Efficienza Energetica

  ......... Numero di serie (S.N.) ......... 14. EFFICIENZA ENERGETICA 14.1 Informazioni sul prodotto e Scheda informativa sul prodotto Nome del fornitore Electrolux Identificazione modello KOCDH76X 949494268 Indice di efficienza energetica 81.2 Classe di efficienza energetica Consumo energetico con carico standard, modalità tradizionale 0.93kWh/ciclo...
 • Seite 310: Risparmio Energetico

  Tipo di forno Forno da incasso Massa 32.6kg IEC/EN 60350-1 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a va‐ pore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni. 14.2 Risparmio energetico calore residuo.
 • Seite 311: Considerazioni Sull'ambiente

  Selezionare l'opzione Regolare il valore e - selezionare - premere per Selezionare l'impo‐ dalla struttura Menu per accedere alla confermare l'impo‐ stazione. premere Menu. e premere stazione. Ruotare la manopola per le funzioni cottura sulla posizione off per uscire da Menu. Menu struttura Cottura guidata Pulizia...
 • Seite 312: Drošības Informācija

  Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci. Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē electrolux.com/manuals saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju vietnē electrolux.com/support Lai saņemtu vairāk receptes, ieteikumus un traucējummeklēšanas padomus,...
 • Seite 313 1.1 Bērnu un neaizsargātu personu drošība • Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
 • Seite 314: Drošības Norādījumi

  • UZMANĪBU: Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem un ierīces iekšienes virsmai. • Vienmēr izmantojiet cimdus, lai izņemtu vai ievietotu papildpiederumus vai gatavošanas traukus. • Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet nost no sānu sienām plauktu balsta priekšpusi, un tad aizmugurējo daļu. Uzstādiet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā...
 • Seite 315 2.2 Elektrotīkla savienojums Uzstādīšanai un nomaiņai Eiropā piemēro‐ tie kabeļu veidi: BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku. H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F • Elektrības padeves pieslēgšana jāveic Kabeļa vadu šķērsgriezumu dati ir norādīti sertificētam elektriķim.
 • Seite 316 • Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās • Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus piesūcinātus priekšmetus. izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus. BRĪDINĀJUMS! •...
 • Seite 317: Uzstādīšana

  • Sazinieties ar vietējās pašvaldības iestādēm, lai noskaidrotu, kā utilizēt ierīci. 3. UZSTĀDĪŠANA 3.1 Iebūve BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu "Drošība". www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation (*mm) min. 550 min. 560 ±1 LATVIEŠU...
 • Seite 318 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Ierīces nostiprināšana pie virtuves mēbelēm LATVIEŠU...
 • Seite 319: Izstrādājuma Apraksts

  4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS 4.1 Vispārējs pārskats Vadības panelis Karsēšanas funkciju pārslēgs Displejs Vadības regulators Ūdens atvilktne Sildelements Lampa Ventilators Tilpnes reljefs - Tvertne tīrīšanai ar ūdeni Plaukta atbalsts, izņemams Novadcaurule Ūdens izvades vārsts Plauktu līmeņi Tvaika pievads 4.2 Papildpiederumi Paredzēts(-a) apbrūnināšanai un cepšanai vai kā...
 • Seite 320: Pirms Pirmās Lietošanas Reizes

  5.3 Displejs Displejs ar galvenajām funkcijām. Displeja indikatori Galvenie indikatori Bloķēšana Gatavošanas palīgs Tīrīšana Iestatījumi Ātrā uzsilšana Taimera indikatori Laika atgādinājums Atliktais starts Laika skaitīšana Beigu laiks Progresa josla — temperatūrai vai laikam. Kad ierīce sasniedz iestatīto temperatūru, josla visa deg sarkanā...
 • Seite 321: Izmantošana Ikdienā

  1. solis Izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus un noņemamos plauktu balstus. 2. solis Iestatiet maksimālo temperatūru funkcijai: Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 1 st. 3. solis Iestatiet maksimālo temperatūru funkcijai: Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15 min. Iepriekšējas karsēšanas laikā no cepeškrāsns var izdalīties aromāts un dūmi. Nodrošiniet telpā ventilāciju. 7.
 • Seite 322 Karsēšanas funkcija Lietošana Šī funkcija ir piemērota gaļas, putnu gaļas, cepeškrāsns ēdienu un sautējumu terīnē pagatavošanai. Tvaika un karstuma kombinācija padara gaļu mīkstu un sulīgu, vien‐ laikus nodrošinot kraukšķīgu garoziņu. Zems mitrums Picas cepšanai. Kārtīgai apbrūnināšanai, lai padarītu kraukšķīgu apakšu. Picas funkcija Kūku ar kraukšķīgu pamatni cepšanai un pārtikas konservēšanai.
 • Seite 323 Iztukšojiet ūdens tvertni Izslēdziet cepeškrāsni, atstājiet tās durvis atvērtas 1. solis un uzgaidiet, līdz cepeškrāsns atdziest. Pievienojiet novadcauruli (C) izvades vārstam (A), 2. solis. izmantojot savienotāju (B). Raugieties, lai gals atrastos zemākā līmenī nekā A, 3. solis. un nospiediet B atkārtoti, lai savāktu atlikušo ūdeni. Atvienojiet C un B un nosusiniet cepeškrāsni ar 4.
 • Seite 324 Ēdiena veids Svars Plaukta līmenis / papildpiederumi Liellopu gaļas cepe‐ tis, pusjēls 2; cepamā paplāte Liellopu gaļas cepe‐ 1 - 1.5kg; 4–5 cm Pāris minūtes apcepiet gaļu karstā pannā. Ievietojiet ierī‐ tis, vidēji izcepts biezi gabali cē. Liellopu gaļas cepe‐ tis, pilnībā...
 • Seite 325 Ēdiena veids Svars Plaukta līmenis / papildpiederumi Jēra kāja ar kaulu 1.5 - 2kg; 7–9 cm 2; cepamais trauks uz cepamās paplātes biezi gabali Pielejiet šķidrumu. Gatavošanas laika vidū apgrieziet gaļu otrādi. Vesela vista 1 - 1.5kg; svaigi 2; sautējamā terīne uz cepamās paplātes Izmantojiet savas iecienītākās garšvielas.
 • Seite 326: Pulksteņa Funkcijas

  Ēdiena veids Svars Plaukta līmenis / papildpiederumi Kēkss 2; kēksa veidne uz restotā plaukta Krāsnī cepti kartupeļi 2; cepamā paplāte Novietojiet veselus nemizotus kartupeļus uz cepamās pa‐ plātes. Daiviņas 3; cepamā paplāte pārklāta ar cepamo papīru Izmantojiet savas iecienītākās garšvielas. Sagrieziet kar‐ tupeļus gabaliņos.
 • Seite 327 Pulksteņa funkcija Izmantošana Ēdiena gatavošanas sākuma un/vai beigu atlikšana. Atliktais starts Maksimālais ilgums ir 23 st. 59 min. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību. Lai ieslēgtu un izslēgtu Laika skaitīšana, atlasiet: Izvēlne, Iestatījumi kombinācija. Laika skaitīšana 8.2 Pulksteņa funkcijas iestatīšana Iestatīšana. Diennakts laiks 1.
 • Seite 328: Piederumu Lietošana

  Iestatīšana. Atliktais starts 1. solis. 2. solis. 3. solis. 4. solis 5. solis. 6. solis Displejā ir redzama Displejā re‐ jaunā ies‐ dzams tatītā dien‐ --:-- nakts laika PĀR‐ vērtība. Atlasiet TRAUKT Nospiediet at‐ Nospiediet Nospiediet karsēša‐ Iestatiet sā‐ Iestatiet bei‐ SĀKT nas funkci‐...
 • Seite 329 9.2 Papildpiederumi gatavošanai ar Cepamtrauks sastāv no stikla bļodas (A), tvaiku vāka (B), inžektora caurules (C), inžektora (D) un metāla restēm (E). Cepamtrauks funkcijām, kas paredzētas gatavošanai ar tvaiku Stikla bļoda (A) Vāks (B) Inžektors, inžektora caurule un metāla restes. Inžektora caurule (C) ir paredzēta gatavošanai ar tvaiku nosegtā...
 • Seite 330: Papildfunkcijas

  9.3 Gatavošana ar tvaiku, izmantojot cepamtrauku Novietojiet cepamtrauku uz metāla restēm un uzlieciet tam vāku. Novietojiet inžektora cauruli uz 1. solis. atvēruma cepamtrauka vākā. Novietojiet cepamtrauku otrā plaukta pozīcijā no apakšas. 2. solis Savienojiet inžektora cauruli ar tvaika pievadu. 3. solis. Iestatiet cepeškrāsnī...
 • Seite 331: Padomi Un Ieteikumi

  Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar šādām funkcijām: Apgaismojums (lampa), Atliktais starts. (°C) (st.) 10.3 Dzesēšanas ventilators 30 - 115 12.5 Ierīces darbības laikā dzesēšanas ventilators 120 - 195 automātiski uztur ierīces virsmas vēsas. 200 - 245 Izslēdzot ierīci, dzesēšanas ventilators var turpināt darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.
 • Seite 332 (°C) (min.) Vārīta zivs, 0,3 kg cepamā paplāte vai dziļā pan‐ 20 - 25 Vesela zivs, 0,2 kg cepamā paplāte vai dziļā pan‐ 25 - 35 Zivs fileja, 0,3 kg picas paplāte uz restotā plauk‐ 25 - 30 Vārīta gaļa, 0,25 kg cepamā...
 • Seite 333 11.4 Gatavošanas tabulas pārbaudes iestādēm Informācija pārbaudes iestādēm Pārbaudes saskaņā ar standartu IEC 60350-1. ( °C) (min) Kūciņas, 20 Augš./Apakš‐ Cepamā Pa‐ 20 - 35 paplātē karsēšana plāte Kūciņas, 20 Karsēšana ar Cepamā Pa‐ 150 - 160 20 - 35 paplātē...
 • Seite 334: Kopšana Un Tīrīšana

  ( °C) (min) Liellopa Grils Restots maks. 20 - 30 Novietojiet restoto burgers, 6 plaukts, tau‐ plauktu cepeškrāsns gab., 0,6 kg ku uztverša‐ ceturtajā līmenī, bet nas panna dziļo cepešpannu — trešajā līmenī. Kad pa‐ gājusi puse no gatavo‐ šanai atvēlētā laika, apgrieziet to uz otru pusi.
 • Seite 335 1. solis Izslēdziet cepeškrāsni un uzgaidiet, līdz tā atdziest. 2. solis Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo daļu nost no sānu sienas. 3. solis Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo daļu nost no sānu sienas un izņemiet 4. solis Uzstādiet plauktu atbalstus, veicot ie‐ priekšminētās darbības pretējā...
 • Seite 336 Kad tīrīšanas cikls beidzas: Izslēdziet cepeškrāsni. Iztukšojiet ūdens tvertni. Izskalojiet ūdens tvertni un iztīriet Iztīriet novadcauruli ar Skatiet nodaļu “Ūdens tajā atlikušās kaļķakmens atlie‐ siltu ūdeni un maigu tvertnes iztukšošana” sa‐ kas ar mīkstu drānu. mazgāšanas līdzekli. daļu “Ikdienas lietošana”. Turpmāk esošajā...
 • Seite 337 2. solis Paceliet un velciet aizslēgus uz aizmuguri, līdz tie noklikšķ. 3. solis Aizveriet cepeškrāsns durvis pusatvērtā stā‐ voklī līdz pirmajai atvēršanas pozīcijai. Tad paceliet un pavelciet, lai izceltu ārā durvis. 4. solis Novietojiet durvis uz cietas virsmas, kas pār‐ klāta ar mīkstu drānu, tā, lai to ārpuse sa‐...
 • Seite 338: Problēmrisināšana

  Pārbaudiet, vai stikla paneļi (A un B) ir ievietoti parei‐ zā secībā. Skatiet simbolu/iespiedumu stikla paneļa malā; katrs no stikla paneļiem atšķiras, lai to uzstādī‐ šana un izņemšana būtu vieglāka. Ja uzstādīta pareizi, durvju apmales stiprinājumi no‐ klikšķ. Pārliecinieties, ka uzstādāt vidējo stikla paneli pareizi tā...
 • Seite 339 13.1 Kā rīkoties, ja... Tabulā neiekļautu problēmu gadījumā sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Ierīce neieslēdzas un/vai nesakarst Problēma Pārbaudiet, vai: Jūs nevarat aktivizēt vai darbināt ierīci. Ierīce ir pareizi pieslēgta strāvas padevei. Ierīce neuzsilst. Deaktivizēta automātiskās izslēgšanās funkcija. Ierīce neuzsilst. Izdedzis drošinātājs.
 • Seite 340: Energoefektivitāte

  ......... Izstrādājuma Nr. (PNC) ......... Sērijas numurs (S.N.) ......... 14. ENERGOEFEKTIVITĀTE 14.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa Piegādātāja nosaukums Electrolux Modeļa identifikācija KOCDH76X 949494268 Energoefektivitātes indekss 81.2 Energoefektivitātes klase Energopatēriņš pie standarta jaudas slodzes tradicionālajā režīmā 0.93kWh/ciklā Energopatēriņš pie standarta jaudas slodzes piespiedu ventilatora 0.69kWh/ciklā...
 • Seite 341: Izvēlnes Struktūra

  Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30 minūtes, Ventilatora kars. ar mitrumu samaziniet ierīces temperatūru līdz Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai minimumam 3–10 minūtes pirms gatavošanas laikā. gatavošanas laika beigām. Ierīcē atlikušais Izmantojot šo funkciju, apgaismojums siltums turpinās gatavot tajā ievietoto ēdienu. automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.
 • Seite 342: Apsvērumi Par Vides Aizsardzību

  Iestatījumi Ātrā uzsilšana Ieslēgt/Izslēgt Demonstrācijas režīms Aktivizācijas kods: 2468 Programmatūras versija Pārbaude Nodzēst visus iestatīju‐ Jā / Nē 16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības simbolu .
 • Seite 343: Saugos Informacija

  Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad išsirinkote mūsų prietaisą. Siekdami tausoti, mes mažiname popieriaus naudojimą ir visas naudojimo instrukcijas pateikiame internete. Raskite visą naudojimo instrukciją adresu electrolux.com/ manuals Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos adresu electrolux.com/support Daugiau receptų, patarimų, nurodymų...
 • Seite 344: Bendrieji Saugos Reikalavimai

  1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga • Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
 • Seite 345: Saugos Instrukcijos

  darbuotojai arba atitinkamos kvalifikacijos specialistai – kitaip gali kilti elektros smūgio pavojus. • DĖMESIO: Pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas, kitaip galimas elektros smūgis. • DĖMESIO: Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs ir nelieskite kaitinimo elementų...
 • Seite 346: Elektros Prijungimas

  izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis. Pagrindinio maitinimo ka‐ 1500 mm • Prietaisas tiekiamas su pagrindiniu belio ilgis. Kabelis yra prie‐ taiso nugarėlės dešiniaja‐ maitinimo laidu ir kištuku. me kampe Europoje tinkami montuoti arba pakeisti ka‐ Montavimo varžtai 4x25 mm belių...
 • Seite 347: Priežiūra Ir Valymas

  • Atidarydami dureles pasirūpinkite, kad • Reguliariai valykite prietaisą, kad šalimais nebūtų kibirkščių ar atviros apsaugotumėte paviršių nuo ugnies šaltinių. nusidėvėjimo. • Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo • Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. nedėkite degių medžiagų arba degiomis Naudokite tik neutralius ploviklius.
 • Seite 348: Įrengimas

  • Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti viduje. prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga. 3. ĮRENGIMAS 3.1 Įrengimas balduose ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation (*mm) min. 550 min. 560 ±1 LIETUVIŲ...
 • Seite 349 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Prietaiso pritvirtinimas prie baldo LIETUVIŲ...
 • Seite 350: Gaminio Aprašymas

  4. GAMINIO APRAŠYMAS 4.1 Bendroji apžvalga Valdymo skydelis Kaitinimo funkcijų nustatymo rankenėlė Ekranas Valdymo rankenėlė Stalčius vandeniui Šildymo elementas Lemputė Ventiliatorius Įduba vandeniui - Indas valymui vandeniu Lentynos atrama, išimama Išleidimo vamzdelis Vandens išleidimo vožtuvas Lentynos vietos Garų įleidimas 4.2 Priedai •...
 • Seite 351: Prieš Naudodami Pirmą Kartą

  5.3 Rodinys Ekranas su pagrindinėmis funkcijomis. Valdymo skydelio indikatoriai Baziniai indikatoriai Užraktas Kepimo vadovas Valymas Nustatymai Greitas įkaitinimas Laikmačio indikatoriai Laikmatis Atidėtas paleidimas Laikmatis Pabaiga Progreso juosta – temperatūrai arba laikui. Prie‐ taisui pasiekus nustatytą temperatūrą, visa juosta tampa raudona. Vandens talpos indikatoriai 6.
 • Seite 352: Kasdienis Naudojimas

  1-as veiks‐ Išimkite iš orkaitės visus priedus ir išimamas lentynų atramas. 2-as veiks‐ Nustatykite didžiausią funkcijos temperatūrą: Palikite orkaitę veikti 1 val. 3-ias Nustatykite didžiausią funkcijos temperatūrą: veiksmas Palikite orkaitę veikti 15 min. Išankstinio įkaitinimo metu iš orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai. Pasirūpinkite, kad patalpa būtų vėdinama. 7.
 • Seite 353 Kaitinimo funkcija Paskirtis Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje. Apatinis + viršutinis kaitinimas Ši funkcija skirta mėsai ir paukštienai, orkaitėje ruošiamiems patiekalams ir troški‐ niams. Dėl garų ir karščio mėsa tampa minkšta ir sultinga, o jos paviršius apskrunda. Drėgmė maža Kepti picą.
 • Seite 354 Vandens talpos indikatorius Vandens talpos indikatorius Vandens bakelis pusiau pilnas. Jeigu į bakelį pripilsite per daug vandens, vandens perteklius per apsauginį nutekėjimo kanalą nutekės į orkaitės vidaus dugną. Vandenį surinkite kempine. Vandens bakelis tuščias. Pripildykite bakelį. Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos 1-as Išjunkite orkaitę, atidarykite dureles ir palaukite, kol veiks‐...
 • Seite 355 Ekrane rodomas P ir patiekalo numeris, kurį rasite lentelėje. Patiekalas Svoris Lentynėlės padėtis / priedai Jautienos kepsnys, lengvai iškeptas 2; kepimo skarda Jautienos kepsnys, 1 - 1.5kg; 4–5 cm Mėsą kelias minutes pakepkite įkaitintoje keptuvėje. Įdė‐ vidutiniškai iškeptas storio gabalai kite į...
 • Seite 356 Patiekalas Svoris Lentynėlės padėtis / priedai Plėšytai kiaulienai 1.5 - 2kg 2; kepimo skarda (ruošimas žemoje tem‐ Naudokite savo mėgstamiausius prieskonius. Praėjus pu‐ peratūroje) sei maisto gaminimo laiko, mėsą apverskite, kad vienodai paskrustų. Nugarinė, šviežia 1 - 1.5kg; 5–6 cm 2;...
 • Seite 357 Patiekalas Svoris Lentynėlės padėtis / priedai Sūrio pyragas 28 cm užveržiama kepimo forma ant vielinės lentynėlės Obuolių pyragas 3; kepimo skarda Obuolių tortas 2; pyrago forma ant vielinės lentynėles Obuolių pyragas 22 cm pyrago forma ant vielinės lentynėlės Šokoladiniai sausai‐ 2kg tešlos 3;...
 • Seite 358: Laikrodžio Funkcijos

  8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS 8.1 Laikrodžio funkcijos Laikrodžio funkcija Paskirtis Laikui pasibaigus išgirsite signalą. Laikmatis Laikmačiu nustatytam laikui pasibaigus išgirsite signalą ir kaitinimo funkcija išsi‐ jungs. Kepimo laikas Nustatyti įjungimo ir (arba) gaminimo pabaigos laiką. Atidėtas paleidimas Daugiausiai 23 val. 59 min Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui. Jei norite įjungti ir išjungti Laikmatis, pasirinkite: Meniu, Nustatymai.
 • Seite 359: Priedų Naudojimas

  Kaip nustatyti: Kepimo laikas 1-as veiksmas 2-as veiksmas 3-as veiksmas 4-as veiksmas. Valdymo skydely‐ je matysite: 0:00 Spauskite pakartoti‐ Pasirinkite kaitinimo Nustatykite maisto Paspauskite funkciją ir temperatūrą. gaminimo laiką. nai: Laikmatis iškart paleistas atskaitai. Kaip nustatyti: Atidėtas paleidimas 1-as 2-as veiks‐ 3-as veiks‐...
 • Seite 360 Vielinė lentynėlė: Įstumkite groteles tarp lentynos laikiklių ir įsitikinki‐ te, kad kojelės yra nukreiptos žemyn. Kepimo skarda / Gilus kepimo indas: Įstumkite skardą tarp lentynos laikiklių. 9.2 Priedai maisto ruošimui garuose Kepimo indą sudaro stiklinis dubuo (A), dangtis (B), purkštuko vamzdelis (C), Kepimo indas maisto ruošimui garuose purkštukas (D) ir plieninės grotelės (E).
 • Seite 361 Purkštukas, purkštuko vamzdelis ir plieninės grotelės. Purkštuko vamzdelis (C) skirtas maisto ruošimui garuo‐ se, o purkštukas (D) tiesioginiam maisto ruošimui ga‐ ruose. Plieninės grotelės (E) 9.3 Maisto ruošimas garuose • Nedėkite įkaitusio kepimo indo ant šaltų ar kepimo inde drėgnų paviršių. •...
 • Seite 362: Papildomos Funkcijos

  1-as veiks‐ Sujunkite purkštuką su purkštuko vamzdeliu. Prijunkite purkštuko vamzdelį prie garų įleidimo angos. Padėkite kepimo indą ant lentynėlės pirmoje arba antroje lentynėlės padėtyje nuo apačios. 2-as veiks‐ Pasirūpinkite, kad purkštukas nebūtų užsikimšęs. Purkštuką laikykite toliau nuo kaitinimo ele‐ mento. 3-as veiks‐...
 • Seite 363: Patarimai

  11. PATARIMAI 11.1 Gaminimo rekomendacijos Lentelėse nurodyta temperatūra ir ruošimo laikas yra tik orientaciniai. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų pro‐ duktų kokybės ir kiekio. Šis prietaisas gali kepti ir skrudinti kitaip, nei esate įpratę su ankstesniu prietaisu. Toliau pateikiamos rekomen‐ duojamos temperatūros, gaminimo trukmės ir lentynos padėties nuostatos konkretiems patiekalams.
 • Seite 364 (°C) (min.) Sausainiai, 16 vnt. kepamoji skarda ar surenka‐ 20–30 moji skarda Migdolų sausainiai, 24 kepamoji skarda ar surenka‐ 25–35 vnt. moji skarda Keksiukai, 12 vnt. kepamoji skarda ar surenka‐ 30–40 moji skarda Pikantiški tešlainiai, kepamoji skarda ar surenka‐ 25–30 20 vnt.
 • Seite 365 ( °C) (min) Pyragaičiai, Apatinis + vir‐ Kepimo skar‐ 20 - 35 20 vienetų šutinis kaitini‐ padėkle Pyragaičiai, Karšto oro Kepimo skar‐ 150 - 160 20 - 35 20 vienetų srautas padėkle Pyragaičiai, Karšto oro Kepimo skar‐ 2 ir 4 150 - 160 20 - 35 20 vienetų...
 • Seite 366: Valymas Ir Priežiūra

  ( °C) (min) Mėsainis su Grilis Vielinė lenty‐ maks. 20 - 30 Vielinę lentynėlę įdėki‐ jautiena, 6 nėlė, skarda te ketvirtame lygyje, o vienetai, varvantiems skysčius surenkantį in‐ 0,6 kg riebalams dą – trečiame. Praėjus surinkti pusei gaminimo laiko apverskite. Pakaitinkite orkaitę...
 • Seite 367 1-as veiks‐ Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol ji at‐ vės. 2-as veiks‐ Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoninės sienelės. 3-as veiks‐ Lentynos atramos galinę dalį patrauki‐ te nuo šoninės sienelės ir ištraukite ją. 4-as veiks‐ Padėklų laikiklius atgal sudėkite prie‐ šinga tvarka.
 • Seite 368 Valymo programai pasibaigus: Išjunkite orkaitę. Išpilkite vandenį iš van‐ Perplaukite vandens bakelį, o li‐ Šiltu vandeniu ir švelniu dens talpyklos. Žr. skyrių kusias kalkių nuosėdas išvalykite plovikliu išplaukite van‐ „Vandens išpylimas iš minkšta šluoste. dens išleidimo vamzdelį. vandens talpyklos“. Lentelėje matysite vandens kietumo intervalą (dH), atitinkamą kalkių nuosėdų lygį ir vandens kokybę.
 • Seite 369 2-as veiks‐ Pakelkite ir patraukite skląstis, kol išgirsite spragtelėjimą. 3-ias Praverkite orkaitės dureles iki pirmosios pa‐ veiksmas dėties (pusiau). Tada kilstelėkite dureles ir patraukite į save, kad išimtumėte. 4-as veiks‐ Padėkite dureles išorine puse ant tvirto pa‐ grindo pakloto minkšto audinio. 5-as veiks‐...
 • Seite 370 Stiklo dalis (A ir B) atgal sudėkite tinkama eilės tvar‐ ka. Patikrinkite, ar simbolis / spaudinys ant kiekvienos stiklo dalies šono yra kitoks, kad būtų lengviau ardyti ir vėl surinkti. Tinkamai įdėjus durelių apdaila užsifiksuoja. Pasirūpinkite, kad vidurinė stiklo dalis tolygiai atsirem‐ tų...
 • Seite 371: Trikčių Šalinimas

  13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius. 13.1 Ką daryti, jeigu… Šioje lentelėje nenumatytais atvejais kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą. Prietaisas neįsijungia arba nekaista Sutrikimas Patikrinkite, ar... Prietaiso nepavyksta įjungti arba valdyti. Prietaisas tinkamai prijungtas prie elektros maitinimo tinklo. Prietaisas neįkaista. Išjungta automatinio išsijungimo funkcija.
 • Seite 372: Energijos Efektyvumas

  ......... Serijos numeris (S.N.) ......... 14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS 14.1 Informacija apie gaminį ir informacijos apie gaminį lapas Tiekėjo pavadinimas Electrolux Modelio identifikatorius KOCDH76X 949494268 Energijos efektyvumo rodyklė 81.2 Energijos vartojimo efektyvumo klasė Suvartojamos energijos kiekis taikant standartinę apkrovą ir režimą 0.93kWh/ciklas Suvartojamos energijos kiekis taikant standartinę...
 • Seite 373: Energijos Taupymas

  14.2 Energijos taupymas Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30 min., likus 3–10 min. iki gaminimo pabaigos prietaiso temperatūrą sumažinkite iki minimumo. Maisto gaminimo procesas ir Prietaise yra savybių, kurios padeda toliau tęsis dėl likusiojo prietaiso karščio. taupyti energiją kasdien ruošiant maistą. Naudokite likusįjį...
 • Seite 374: Aplinkos Apsauga

  Nustatymai Paros laikas Pakeisti Ekrano ryškumas 1 - 5 Mygtukų tonai 1 – Pypsėjimas Įspėjamo signalo garsas 1 - 4 2 – spragtelėji‐ 3 – garsas iš‐ jungtas Laikmatis Įjungta / išjungta Orkaitės apšvietimas Įjungta / išjungta Greitas įkaitinimas Įjungta / išjungta Demonstracinis režimas Aktyvavimo kodas: 2468...
 • Seite 375: Безбедносни Информации

  Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат. Во нашите напори да бидеме одржливи, ги намалуваме хартиените средства и ги даваме целосните кориснички прирачници на интернет. Пристапете му на вашиот целосен кориснички прирачник на electrolux.com/manuals Добијте совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации...
 • Seite 376: Општа Безбедност

  1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на лица • Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства...
 • Seite 377: Безбедносни Упатства

  • Пред одржување, исклучете го апаратот од напојувањето. • Доколку се оштети кабелот за напојување, тој мора да биде заменет од страна на производителот, негов овластен центар за сервисирање или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност. • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурајте се дека апаратот е исклучен...
 • Seite 378 Доколку кабелот за струја на апаратот треба да се замени, тоа мора да го Минимална висина на 580 (600) мм направи нашиот Овластен сервисен плакар (Минимална висина на плакар под центар. површината за готвење) • Не дозволувајте кабелот да дојде во допир...
 • Seite 379 – не ставајте садови за во рерна или други предмети во апаратот Вкупна јачина (W) Пресек на кабелот директно на дното. (мм²) – не ставајте алуминиумска фолија максимум 3680 3x1.5 директно на дното на внатрешноста на апаратот. Кабелот за заземјување (зелен / жолт –...
 • Seite 380: Монтажа

  што се продаваат посебно: Овие спречите затварање на деца или светилки се предвидени да издржат миленици во апаратот. 3. МОНТАЖА 3.1 Вградување ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во поглавјата за заштита и www.youtube.com/electrolux сигурност. www.youtube.com/aeg How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation МАКЕДОНСКИ...
 • Seite 381 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 (*mm) min. 550 min. 560 ±1 3.2 Прицврстување на печката за плакар МАКЕДОНСКИ...
 • Seite 382: Опис На Производот

  4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ 4.1 Општ преглед Контролна табла Копче за функциите на греење Екран Контролно копче Фиока за вода Елемент за греење Светилка Вентилатор Втиснување во шуплината - Сад за чистење со вода Потпора за полици, мобилна Цевка за цедење Вентил...
 • Seite 383: Пред Првата Употреба

  5.3 Екран Екран со клучни функции. Показатели за екранот Основни показатели Заклучување Готвење со помош Чистење Нагодувања Брзо загревање Показатели за тајмер Потсетник во минути Одложен почеток Време на работење Крај на готвење Лента за прогрес - за температура или време. Лентата...
 • Seite 384: Секојдневна Употреба

  Чекор 1 Извадете ги сите додатоци и држачите на решетките што се вадат од печката. Чекор 2 Поставете ја максималната температура за функцијата: Оставете ја печката да работи околу еденч. Чекор 3 Поставете ја максималната температура за функцијата: Оставете ја печката да работи околу 15мин. Печката...
 • Seite 385 Функција на греење Примена За печење храна и месо на едно ниво на полицата. Конвенционално готвење Функцијата е погодна за месо, месо од живина, јадења од рерна и ѓувеч/ потпечени јадења. Благодарение на комбинацијата на пареа и топлина, месото омекнува, станува сочно и добива крцкава површина. Ниска...
 • Seite 386 7.4 Сад за вода Индика&