Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PBH 1050 B2 Originalbetriebsanleitung

Bohr und meisselhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HAMMER DRILL PBH 1050 B2
HAMMER DRILL
Translation of the original instructions
PERFORATORIUS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 280668
MŁOTOWIERTARKA PNEUMATYCZNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
BOHR- UND MEISSELHAMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBH 1050 B2

 • Seite 1 HAMMER DRILL PBH 1050 B2 HAMMER DRILL MŁOTOWIERTARKA PNEUMATYCZNA Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi PERFORATORIUS BOHR- UND MEISSELHAMMER Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 280668...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............9 Translation of the original Conformity Declaration ..... 10 PBH 1050 B2  ...
 • Seite 5: Introduction

  1 carrying case Intended use 1 set of operating instructions The PBH 1050 B2 hammer drill and power chisel Technical data (hereinafter referred to as appliance) is suitable for: Rated power ▯...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded. PBH 1050 B2    3 ■ │...
 • Seite 7: Personal Safety

  finger on the switch or energising power with the power tool or these instructions to tools that have the switch on invites accidents. operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users. ■  │ GB PBH 1050 B2...
 • Seite 8: Service

  Contact with a live wire may electrify exposed metal parts of the power tool and could give the operator an electric shock. ■ Wear a dust mask. PBH 1050 B2    5 ■ │...
 • Seite 9: Original Accessories / Auxiliary Equipment

  Retighten the wing screw afterwards. locked by pulling it. Removing the quick-release chuck for round shaft drill bits: ♦ To remove the quick-release chuck , pull the locking collar backwards and remove the quick-release chuck ■  │ GB PBH 1050 B2...
 • Seite 10: Use

  - Levels D–F: high rotational speed: position. for hammer drilling/chiselling in concrete or ♦ Turn the function selector switch to position stone. for the chiselling function. - Levels A–C: medium rotational speed: for drilling in steel or wood. PBH 1050 B2    7 ■ │...
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. ■  │ GB PBH 1050 B2...
 • Seite 12: Service

  (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. NOTE ► For Parkside and Florabest tools, please send us only the defective item without the acces- sories (e.g. battery, storage case, assembly tools, etc.). PBH 1050 B2  ...
 • Seite 13: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type designation of machine: Hammer drill PBH 1050 B2 Year of manufacture: 08 - 2016 Serial number: IAN 280668 Bochum, 04/10/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development.
 • Seite 14 Importer ............19 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......20 PBH 1050 B2  ...
 • Seite 15: Wstęp

  Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Zakres dostawy Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeń- stwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem 1 młotowiertarka pneumatyczna PBH 1050 B2 użytkowania produktu należy zapoznać się ze 1 dodatkowa rękojeść wszystkimi informacjami dotyczącymi obsługi i 1 uchwyt wiertarski z uchwytem w systemie bezpieczeństwa.
 • Seite 16: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Oryginalne wtyki oraz pasujące oraz czas, w którym jest ono wprawdzie włą- gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko poraże- czone, ale pracuje bez obciążenia). nia prądem elektrycznym. PBH 1050 B2    13 ■ │...
 • Seite 17: Bezpieczeństwo Osób

  Noszenie środków ochrony indywidualnej, np. nie i musi zostać niezwłocznie przekazane do maski przeciwpyłowej, antypoślizgowego obu- naprawy. wia roboczego, kasku lub ochronników słuchu - w zależności od rodzaju zastosowania elektrona- rzędzia - zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń. ■ 14    PBH 1050 B2 │...
 • Seite 18: Serwis

  Szczegółowe wskazówki bezpie- dzone lub konserwowane. czeństwa dotyczące młotowiertarki ■ Nosić ochronniki słuchu.Narażenie na hałas może powodować utratę słuchu. PBH 1050 B2    15 ■ │...
 • Seite 19: Oryginalne Akcesoria I Urządzenia Dodatkowe

  ♦ Włóż ogranicznik głębokości w dodatkową również rys. A) odciągnij uchwyt wiertarski rękojeść samozaciskowy do tyłu. Włóż uchwyt szyb- ♦ Uważaj na to, aby zęby ogranicznika głęboko- komocujący ści były skierowane w dół. ■ 16    PBH 1050 B2 │...
 • Seite 20: Obsługa

  żądane położenie na potrzeby skuwania. ♦ Obróć przełącznik wyboru funkcji w poło- żenie . ♦ Obróć narzędzie w uchwycie narzędziowym w żądane położenie. ♦ W celu skuwania obróć przełącznik wyboru funkcji w położenie . PBH 1050 B2    17 ■ │...
 • Seite 21: Konserwacja I Czyszczenieg

  Urządzeń elektrycznych nie wolno gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane wyrzucać razem z odpadami domo- odpłatnie. wymi! Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU zużyte elektronarzędzia należy zbierać oddzielnie i poddawać procesowi odzysku z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. ■ 18    PBH 1050 B2 │...
 • Seite 22: Serwis

  Zakres gwarancji WSKAZÓWKA Urządzenie zostało starannie wyprodukowane ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony jakości. produkt bez akcesoriów (np. akumulatorów, Gwarancja dotyczy wad materiałowych lub walizek do przechowywania, narzędzi produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje montażowych itp.).
 • Seite 23: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaczenie typu maszyny: Młotowiertarka pneumatyczna PBH 1050 B2 Rok produkcji: 08 - 2016 Numer seryjny: IAN 280668 Bochum, dnia 04.10.2016 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urzą- dzenia.
 • Seite 24 Importuotojas ........... 29 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......30 PBH 1050 B2 LT│...
 • Seite 25: Įžanga

  PERFORATORIUS PBH 1050 B2 Tiekiamas rinkinys 1 perforatorius PBH 1050 B2 Įžanga 1 papildoma rankena Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybišką 1 sparčiojo tvirtinimo griebtuvas su gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio „SDS-plus“ tipo laikikliu (žr. A pav.) dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir 3 SDS grąžtai (6/8/10 x 150 mm) (žr.
 • Seite 26: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Kai elektrinis įrankis apsaugotas įžeminimu, nenaudokite adapterių. Originalūs kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio pavojų. b) Stenkitės nesiliesti prie įžemintų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, šildymo įrenginių, viry- klių ir šaldytuvų. Kai kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus. PBH 1050 B2 LT│ ■...
 • Seite 27: Žmonių Sauga

  Elektriniai įrankiai kelia pavojų, jei juos naudoja keldami ar nešdami įsitikinkite, kad elektrinis patirties neturintys žmonės. įrankis yra išjungtas. Jei nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio ar į elektros tinklą įjungsite jau įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas. ■ PBH 1050 B2 │LT...
 • Seite 28: Klientų Aptarnavimas

  įrankio pasikonsultuoti su savo gydytoju ar medicini- maitinimo laidą.Prisilietus prie laido, kuriame nio implanto gamintoju. yra įtampa, įtampa gali persiduoti metalinėms įrankio dalims ir sukelti elektros smūgį. ■ Dėvėkite kaukę nuo dulkių. PBH 1050 B2 LT│ ■...
 • Seite 29: Originalūs Priedai Ir Papildoma Įranga

  Vėl priveržkite sparnuotąjį varžtą ♦ Norėdami išimti sparčiojo tvirtinimo griebtuvą Įrankių įdėjimas / išėmimas fiksavimo įvorę patraukite atgal ir išimkite sparčiojo tvirtinimo griebtuvą ĮSPĖJIMAS! ► Prieš tvarkydami kas kartą įrankį išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką. ■ PBH 1050 B2 │LT...
 • Seite 30: Naudojimas

  – D – F padėtis: didelis sukimosi greitis: gręžti kalant / betonui ar akmeniui aižyti, ♦ Aižymo darbams funkcijų pasirinkimo jungiklį pasukite į padėtį . – A – C padėtis: mažas sukimosi greitis: plienui arba medienai gręžti. PBH 1050 B2 LT│ ■...
 • Seite 31: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remon- su buitinėmis atliekomis! to darbus imamas mokestis. Pagal Europos Sąjungos Direktyvą 2012/19/EU panaudoti elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir atiduodami perdirbti nekenkiant aplinkai. Kaip išmesti nebenaudojamą įrankį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje. ■ PBH 1050 B2 │LT...
 • Seite 32: Priežiūra

  Garantijos aprėptis NURODYMAS Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius, griežtomis kokybės gairėmis ir prieš pristatant buvo siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų išbandytas. (pvz., akumuliatoriaus, lagaminėlio, montavi- Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trū- mo įrankių ir t.t.).
 • Seite 33: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  Taikomi darnieji standartai: EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Įrankio tipas: Perforatorius PBH 1050 B2 Pagaminimo metai: 2016-08 Serijos numeris: IAN 280668 Bochumas, 2016-10-04 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį. ■...
 • Seite 34 Original-Konformitätserklärung ........40 DE │ AT │ CH │ PBH 1050 B2    31...
 • Seite 35: Einleitung

  Technische Daten Dritte mit aus. Bemessungsaufnahme: 1050 W Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bemessungsspannung: 230 V ∼ 50 Hz Der Bohr- und Meißelhammer PBH 1050 B2 (nach- (Wechselstrom) folgend Gerät) ist geeignet zum: Bemessungs- ▯ Hammerbohren in Ziegel, Beton und Gestein Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 min ▯...
 • Seite 36: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Risiko eines elektrischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. DE │ AT │ CH │ PBH 1050 B2    33 ■...
 • Seite 37: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von bereits eingeschaltet an die Stromversorgung unerfahrenen Personen benutzt werden. anschließen, kann dies zu Unfällen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PBH 1050 B2...
 • Seite 38: Service

  Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräte teile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. ■ Tragen Sie eine Staubschutzmaske. DE │ AT │ CH │ PBH 1050 B2    35 ■...
 • Seite 39: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Drehen Sie die Flügelschraube wieder fest. Schnellspannbohrfutter für Rundschaftbohrer entnehmen: ♦ Ziehen Sie zum Entnehmen des Schnellspann- bohrfutters die Verriegelungshülse nach hinten und entnehmen Sie das Schnellspann- bohrfutters │ DE │ AT │ CH ■ 36    PBH 1050 B2...
 • Seite 40: Bedienung

  - Stufe A – C: niedrige Drehzahl: zum Bohren in nahme in die erforderliche Position. Stahl oder Holz. ♦ Drehen Sie für den Meißelvorgang den Funktionswahlschalter in die Position . DE │ AT │ CH │ PBH 1050 B2    37 ■...
 • Seite 41: Wartung Und Reinigung

  Garantiezeit anfallende Reparaturen sind Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht kostenpflichtig. in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 38    PBH 1050 B2...
 • Seite 42: Service

  Garantieumfang HINWEIS Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissen- senden Sie bitte ausschließlich den defekten haft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- oder Fabrikationsfehler.
 • Seite 43: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Bohr- und Meißelhammer PBH 1050 B2 Herstellungsjahr: 08 - 2016 Seriennummer: IAN 280668 Bochum, 04.10.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 10 / 2016 · Ident.-No.: PBH1050B2-102016-1 IAN 280668...