Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 4 C4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 C4
WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKU-KRUVIKEERAJA
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
AKKU-SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 351834_2007
AKUMULIATORINIS SUKTUVAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
AKUMULATORA
SKRŪVGRIEZIS
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 4 C4

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 C4 WKRĘTARKA AKUMULIATORINIS SUKTUVAS AKUMULATOROWA Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKUMULATORA AKU-KRUVIKEERAJA SKRŪVGRIEZIS Algupärase kasutusjuhendi tõlge Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums AKKU-SCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 351834_2007...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Pöörake enne lugemist joonistega lehekülg lahti ja tutvuge seejärel seadme kõikide funktsioonidega. Pirms lasīšanas atlokiet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Wskazówki i porady ........17 │ PAS 4 C4  ...
 • Seite 6 Importer ........23 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ..24 │ ■ 2    PAS 4 C4...
 • Seite 7: Wstęp

  WKRĘTARKA AKUMULATOROWA PAS 4 C4 Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany produkt charakte- ryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
 • Seite 8: Wyposażenie

  9 Ładowarka Wtyk USB kabla do ładowania Wtyk USB C kabla do ładowania 0 Bity Zakres dostawy 1 Wkrętarka akumulatorowa 1 ładowarka 1 kabel do ładowania 30 bitów x 25 mm 1 instrukcja obsługi │ ■ 4    PAS 4 C4...
 • Seite 9: Dane Techniczne

  Dane techniczne Wkrętarka akumulatorowa PAS 4 C4 Napięcie znamionowe (prąd stały) Akumulator (wbudowany) (1 ogniwo) Pojemność akumulatora 1500 mAh Znamionowa prędkość obrotowa na biegu jałowym 200 min Moment obrotowy maks. 10 Nm Uchwyt narzędziowy 6,35 mm (¼“) Do ładowania narzędzia akumulatorowego używaj tylko poniższej ładowarki PAS 4 C4-1...
 • Seite 10 żenia. OSTRZEŻENIE! ► Emisje drgań i hałasu mogą w czasie korzystania z elektro- narzędzia różnić się od wskazanych wartości, zależnie od sposobu użytkowania elektronarzędzia, a w szczególności od rodzaju przedmiotu obrabianego. │ ■ 6    PAS 4 C4...
 • Seite 11: Ogólne Wskazówki Bezpie Czeństwa Dla

  Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania. Użyte we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie“ dotyczy narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (przez kabel sie- ciowy) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami (bez kabla sieciowego). │ PAS 4 C4    7 ■...
 • Seite 12: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Chroń kabel zasilający przed źródłami gorąca, olejem, ostrymi krawędziami lub poruszającymi się częściami urządzenia. Uszkodzone lub poplątane kable zasila- jące zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. │ ■ 8    PAS 4 C4...
 • Seite 13: Bezpieczeństwo Osób

  Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszystkie przyrzą- dy regulacyjne lub klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała. │ PAS 4 C4    9 ■...
 • Seite 14: Użytkowanie I Obsługa Elektronarzędzia

  Przed dokonaniem ustawień elektronarzędzia, wymianą narzędzi roboczych lub odłożeniem elektronarzędzia na bok wyciągnij wtyk z gniazda zasilania i/lub wyjmij akumulator. Ten środek ostrożności uniemożliwi przypadkowe uruchomienie elektronarzędzia. │ ■ 10    PAS 4 C4...
 • Seite 15: Stosowanie I Obsługa Narzędzia Akumulatorowego

  5. Stosowanie i obsługa narzędzia akumulatorowego a) Akumulatory ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zale- canych przez producenta. Używanie ładowarki do ładowania akumulatorów innych niż te, do których jest ona przewidziana, stwarza zagrożenie pożarowe. │ PAS 4 C4    11 ■...
 • Seite 16 Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj akumulatora lub narzędzia akumulatorowego poza wskazanym w instrukcji obsługi zakresem temperatur. Niewła- ściwe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczonym zakresem temperatur może spowodować zniszczenie akumulatora oraz zwiększyć zagrożenie pożarowe. │ ■ 12    PAS 4 C4...
 • Seite 17: Serwis

  Kontakt śruby lub wkrętu z przewodem elektrycznym może spowodować przejście napięcia również na metalowe elementy urządzenia i tym samym porażenie prądem elektrycznym. │ PAS 4 C4    13 ■...
 • Seite 18: Zasady Bezpieczeństwa Użycia Ładowarek

  OSTRZEŻENIE! Do ładowania akumulatora tego urządzenia używaj tylko znajdującej się w zestawie ładowarki 9 dostarczonej wraz z urządzeniem. │ ■ 14    PAS 4 C4...
 • Seite 19: Przed Uruchomieniem

  Podłącz wtyk USB kabla do ładowania Podłącz ładowarkę 9 do źródła zasilania 100–240 V ∼, ♦ 50/60 Hz. Akumulator jest naładowany, gdy wskaźnik stanu naładowania akumulatora 3 przełączy się z  koloru czerwonego na zielony. │ PAS 4 C4    15 ■...
 • Seite 20: Wymiana Bitów/Końcówek Wkrętakowych (Patrz Rys. B)

  W celu wyłączenia urządzenia zwolnij przycisk włącznik/ wyłącznik 6. Zmiana kierunku obrotów Praca w prawo Przesuń przełącznik kierunku obrotów 1 w lewo. ♦ Naciśnij włącznik/wyłącznik 6. Wskaźnik kierunku obrotów ♦ w prawo 2 świeci się. Teraz można wkręcać śruby/wkręty. │ ■ 16    PAS 4 C4...
 • Seite 21: Wskazówki I Porady

  Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu upewnij się, że przełącznik kierunku obrotów 1 znajduje się na środku. To zapobiega przypadkowemu włączeniu. Wkrętarka akumulatorowa jest urządzeniem bezobsługowym. ■ Urządzenie musi być zawsze czyste, suche i niezabrudzone olejem ani smarem. │ PAS 4 C4    17 ■...
 • Seite 22: Utylizacja

  Akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z  odpadami domowymi! Uszkodzone lub zużyte akumulatory należy poddać procesowi recyklingu zgodnie z dyrektywą 2006/66/EC. Akumulatory i/lub urządzenie należy oddać we właściwym punkcie zbiórki odpadów. │ ■ 18    PAS 4 C4...
 • Seite 23 (a) i cyframi (b) w następują- cy sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploato- wanego produktu udziela urząd gminy lub miasta. │ PAS 4 C4    19 ■...
 • Seite 24: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalne- mu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączni- ków , lub części wykonanych ze szkła. │ ■ 20    PAS 4 C4...
 • Seite 25 (np. IAN 12345) jako dowód zakupu. ■ Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklej- ce z tyłu bądź na spodzie urządzenia. │ PAS 4 C4    21 ■...
 • Seite 26 Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 351834_2007. WSKAZÓWKA ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony produkt bez akcesoriów (np. akumulato- rów, walizek do przechowywania, narzędzi montażowych itp.). │ ■...
 • Seite 27: Serwis

  IAN 351834_2007 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www.kompernass.com Numer w rejestrze handlowym: HRB 4598 │ PAS 4 C4    23 ■...
 • Seite 28: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  * Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgod- ności ponosi producent. Opisany powyżej przedmiot oświadczenia speł- nia wymagania przepisów dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europej- skiego i Rady z 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. │ ■ 24    PAS 4 C4...
 • Seite 29 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 Typ/nazwa urządzenia: Wkrętarka akumulatorowa PAS 4 C4 Rok produkcji: 11–2020 Numer seryjny: IAN 351834_2007 Bochum, dnia 03.11.2020 Semi Uguzlu, dyrektor ds. jakości Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 30 │ ■ 26    PAS 4 C4...
 • Seite 31 Patarimai ir gudrybės ........42 │ PAS 4 C4  ...
 • Seite 32 Importuotojas ....... .48 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ..49 │ ■ 28    PAS 4 C4...
 • Seite 33: Įžanga

  AKUMULIATORINIS SUKTUVAS PAS 4 C4 Įžanga Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybišką gaminį. Naudo- jimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų. Prieš pradėdami naudoti gaminį susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį...
 • Seite 34: Dalys

  Įrankių laikiklis Kroviklis Įkrovimo laido USB kištukas Įkrovimo laido C tipo USB kištukas Įkišamieji antgaliai Tiekiamas rinkinys 1 Akumuliatorinis suktuvas 1 kroviklis 1 įkrovimo laidas 30 įkišamieji antgaliai x 25 mm 1 naudojimo instrukcija │ ■ 30    PAS 4 C4...
 • Seite 35: Techniniai Duomenys

  Techniniai duomenys Akumuliatorinis suktuvas PAS 4 C4 Vardinė įtampa 4 V (nuolatinė srovė) Akumuliatorius (integruotas) (1 elementas) Akumuliatoriaus talpa 1 500 mAh Vardinis sukimosi greitis tuščiąja veika 200 min Sukimo momentas maks. 10 Nm Įrankių laikiklis 6,35 mm (¼“) Akumuliatoriniam įrankiui įkrauti naudokite tik šį kroviklį...
 • Seite 36 įrankiu, ir ribojant darbo laiko trukmę. Taip pat būtina atsižvelgti į visas įrankio naudojimo ciklo dalis (pvz., laikotarpius, kai elektrinis įrankis yra išjungtas, ir laikotarpius, kai įrankis įjungtas, tačiau veikia nenaudojamas). │ ■ 32    PAS 4 C4...
 • Seite 37: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  2. Elektros sauga a) Elektrinio įrankio jungiamasis kištukas turi tikti elektros lizdui. Jokiu būdu nedarykite kokių nors kištuko keitimų. Jei elektrinis įrankis įžemintas, nenaudokite adapterių. Originalūs kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio pavojų. │ PAS 4 C4    33 ■...
 • Seite 38: Žmonių Sauga

  Naudokite asmenines apsaugos priemones ir būtinai užsidėkite apsauginius akinius.Elektrinio įrankio tipui ir jo naudojimo būdui tinkamos asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, kaukė nuo dulkių, neslystanti saugi avalynė, apsauginis šalmas ar klausos apsaugos priemonė, sumažina pavojų susižaloti. │ ■ 34    PAS 4 C4...
 • Seite 39: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu nurodytos įrankio naudojimo srities darbą atliksite geriau ir saugiau. b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei sugedo jo jungiklis. Neįsijungiantis arba neišsijungiantis elektrinis įrankis kelia pavojų, ir įrankį reikia pataisyti. │ PAS 4 C4    35 ■...
 • Seite 40 Rankenos ir suimamieji paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neiš- tepti alyva ar tepalu. Jei rankenos ar suimamieji paviršiai slidūs, elektrinio įrankio negalėsite saugiai naudoti ir valdyti nenumatyto- mis situacijomis. │ ■ 36    PAS 4 C4...
 • Seite 41: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir niekada nekrauki- te akumuliatoriaus ar akumuliatorinio įrankio, jei temperatūra nėra naudojimo instrukcijoje nurodytose ribose. Kraunant ne- tinkamai arba neatsižvelgiant į leidžiamąsias temperatūros ribas, akumuliatorius gali sugesti, taip pat padidėja gaisro pavojus. │ PAS 4 C4    37 ■...
 • Seite 42: Klientų Aptarnavimas

  ■ Jei dirbant varžtas gali užkliudyti paslėptus elektros laidus, įrankį laikykite už izoliuotų suėmimo paviršių. Varžtui prisi- lietus prie laido, kuriame yra įtampa, įtampa gali persiduoti metalinėms įrankio dalims ir sukelti elektros smūgį. │ ■ 38    PAS 4 C4...
 • Seite 43: Krovikliams Taikomi Saugos Nurodymai

  Kroviklį galima naudoti tik patalpose. Jei reikia pakeisti prijungimo laidą, saugos sume- ■ timais tai turi atlikti gamintojas arba jo atstovas. ĮSPĖJIMAS! Šio įrankio akumuliatorių įkraukite tik kartu tiekiamu krovikliu │ PAS 4 C4    39 ■...
 • Seite 44: Prieš Pradedant Naudoti

  įkiškite į įkrovimo lizdą ♦ Įkrovimo laido USB kištuką įkiškite į kroviklį ♦ Kroviklį prijunkite prie 100–240 V ∼, 50/60 Hz srovės šaltinio. Akumuliatorius įkrautas, kai akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius šviečia nebe raudonai, o žaliai. │ ■ 40    PAS 4 C4...
 • Seite 45: Įkišamųjų Antgalių/Įkišamųjų Varžtų Sukimo Antgalių Keitimas (Žr. B Pav.)

  Išjungimas ♦ Įrankiui išjungti atleiskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį Sukimo krypties keitimas Dešininis sukimas ♦ Sukimo krypties keitiklį pastumkite į kairę. ♦ Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį . Šviečia dešininio sukimo indikatorius . Dabar galite įsukti varžtus. │ PAS 4 C4    41 ■...
 • Seite 46: Patarimai Ir Gudrybės

  Akumuliatoriniam suktuvui techninės priežiūros nereikia. ■ Įrankis visada turi būti švarus, sausas, neišteptas alyva ar tepalu. ■ Į įrankio vidų neturi patekti skysčių. ■ Korpusą valykite šluoste. Niekada nenaudokite benzino, tirpiklių ar plastikus veikiančių valiklių. │ ■ 42    PAS 4 C4...
 • Seite 47: Šalinimas

  Kaip šalinti nebenaudojamą įrankį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje. Akumuliatorių neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis! Sugedę arba panaudoti akumuliatoriai pagal direktyvą 2006/66/EC turi būti perdirbami. Akumuliatoriaus bloką ir (arba) įrankį nugabenkite į rekomenduojamą surinkimo vietą. │ PAS 4 C4    43 ■...
 • Seite 48 Atsižvelkite į skirtingų pakuotės medžiagų ženklinimą ir prireikus jas surūšiuokite. Pakuotės medžiagos ženklina- mos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: Plastikai, 20–22: Popierius ir kartonas, 80–98: Sudėtinės medžiagos. Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje. │ ■ 44    PAS 4 C4...
 • Seite 49: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Ta pati sąlyga taikoma ir pa- keistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis. │ PAS 4 C4    45 ■...
 • Seite 50 įprastai sumažėjus akumuliatoriaus talpai, ■ jei gaminys naudojamas komerciniams tikslams, ■ jei klientas apgadina arba pakeičia gaminį, ■ jei nesilaikoma saugos ir techninės priežiūros nurodymų arba jei gaminys netinkamai valdomas, ■ stichinių nelaimių padarytai žalai. │ ■ 46    PAS 4 C4...
 • Seite 51 Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptar- navimo puslapį (www.lidl-service.com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 351834_2007 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją. NURODYMAS ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius, siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų (pvz., akumuliatoriaus, lagaminėlio, montavimo įrankių ir t.t.). │ PAS 4 C4  ...
 • Seite 52: Priežiūra

  IAN 351834_2007 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www.kompernass.com Komercinio registro numeris: HRB 4598 │ ■ 48    PAS 4 C4...
 • Seite 53: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  įrangoje apribojimo. Taikomi darnieji standartai EN 62841-1:2015 EN 62841-2-2:2014 EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 │ PAS 4 C4    49 ■...
 • Seite 54 Tipas/įrankio pavadinimas: Akumuliatorinis suktuvas PAS 4 C4 Pagaminimo metai: 2020–11 Serijos numeris: IAN 351834_2007 Bochumas, 2020-11-03 Semi Uguzlu kokybės vadybininkas Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį. │ ■ 50    PAS 4 C4...
 • Seite 55 Nõuanded ja soovitused ....... 66 Hooldamine, ladustamine ja puhastamine ..66 │ PAS 4 C4    51...
 • Seite 56 Importija ........72 Algupärase vastavusdeklaratsiooni tõlge ..72 │ ■ 52    PAS 4 C4...
 • Seite 57: Sissejuhatus

  AKU-KRUVIKEERAJA PAS 4 C4 Sissejuhatus Õnnitleme teid uue seadme ostu puhul. Te otsustasite sellega kvaliteet- se toote kasuks. Kasutusjuhend on selle toote osa. See sisaldab olulisi juhiseid ohutuse, kasutamise ja jäätmekäitluse kohta. Tutvuge enne toote kasutamist kõikide käsitsus- ja ohutusjuhistega. Kasutage toodet ainult kirjeldatud viisil ja nimetatud kasutusvaldkondades.
 • Seite 58: Varustus

  Paremkäigu pöörlemissuuna näidik Aku laetustaseme näidik Vasakkäigu pöörlemissuuna näidik Laadimispesa SEES-/VÄLJAS-lüliti LED-lambid Tööriistakinnitus Laadimisseade Laadimiskaabli USB-pistik Laadimiskaabli USB-C-pistik Otsakud Tarnekomplekt 1 aku-kruvikeeraja 1 laadimisseade 1 laadimiskaabel 30 otsakut x 25 mm 1 kasutusjuhend │ ■ 54    PAS 4 C4...
 • Seite 59: Tehnilised Andmed

  Tehnilised andmed Aku-kruvikeeraja PAS 4 C4 Nimipinge 4 V (alalisvool) Aku (sisseehitatud) (1 element) Aku mahtuvus 1500 mAh Nominaalne tühikäigu pöörlemissagedus 200 p/min Pöördemoment max 10 Nm Tööriistakinnitus 6,35 mm (¼“) Kasutage akutööriista laadimiseks ainult järgmist laadimis- seadet: PAS 4 C4-1 Keskmine Töö efektiivsus...
 • Seite 60 Sealjuures tuleb arves- tada töötsükli kõiki osi (näiteks aegu, kui elektritööriist on välja lülitatud ja selliseid, kui see on küll sisse lülitatud, kuid töötab ilma koormuseta). │ ■ 56    PAS 4 C4...
 • Seite 61: Elektritööriistade Üldised Ohutusjuhised

  Tähelepanu hajumisel võite kaotada elektritööriista üle kontrolli. 2. Elektriohutus a) Elektritööriista ühenduspistik peab sobima pistikupessa. Pisti- kut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage adapterpistikuid koos kaitsemaandusega elektritööriistadega. Muutmata pisti- kud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi riski. │ PAS 4 C4    57 ■...
 • Seite 62: Inimeste Ohutus

  Hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib tekitada tõsiseid vigastusi. b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati katseprille. Isikukaitsevahen- dite nagu tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendi kandmine, olenevalt elektritööriista liigist ja kasutamisest, vähendab vigastuste riski. │ ■ 58    PAS 4 C4...
 • Seite 63: Elektritööriista Kasutamine Ja  Käsitsemine

  Sobiva elektritööriistaga töötate paremini ja ohutumalt antud võimsusvahemikus. b) Ärge kasutage elektritööriista, mille lüliti on defektne. Elekt- ritööriist, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ja tuleb remontida. │ PAS 4 C4    59 ■...
 • Seite 64 Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning õlist ja määrdest vabad. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda ohutut käsitsemist ja kontrolli elektritööriista üle ettenä- gematutes olukordades. │ ■ 60    PAS 4 C4...
 • Seite 65: Akutööriista Kasutamine Ja  Käsitsemine

  Tuli või temperatuurid üle 130 °C (265 °F) võivad põhjustada plahvatuse. g) Järgige kõiki laadimise instruktsioone ja ärge mitte kunagi laadige akut või akutööriista väljaspool kasutusjuhendis mär- gitud temperatuurivahemikku. Vale laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib rikkuda akut ja suurendada tuleohtu. │ PAS 4 C4    61 ■...
 • Seite 66: Teenindus

  Kruvikeerajate ohutusjuhised HOIATUS! ■ Kui teostate töid, mille korral kruvi võib kokku puutuda varjatud elektrikaablitega, siis hoidke seadet isoleeritud haardepindadest. Kruvi kokkupuutumine pinge all oleva kaabliga võib pingestada ka metallist seadmeosad ja tekitada elektrilööki. │ ■ 62    PAS 4 C4...
 • Seite 67: Laadimisseadmete Ohutusjuhised

  Laadimisseade on sobiv käitamiseks ainult sisetingimustes. Kui on vajalik ühenduskaabli asendamine, siis ■ tuleb see turvalisuse ohustamise vältimiseks teos- tada tootjal või tema esindajal. HOIATUS! Kasutage selle seadme aku laadimiseks ainult tarnekomp- lekti kuuluvat laadimisseadet │ PAS 4 C4    63 ■...
 • Seite 68: Enne Kasutuselevõtmist

  0 °C kuni 50 °C. Laadimistoimingu käivitamine ♦ Ühendage laadimiskaabli USB-C-pistik laadimispessa ♦ Ühendage laadimiskaabli USB-pistik laadimisseadmega ♦ Ühendage laadimisseade 100–240 V ∼, 50/60 Hz voolual- likaga. Aku on laetud, kui aku laetustaseme näidik vahetub punaselt rohelisele. │ ■ 64    PAS 4 C4...
 • Seite 69: Otsakute/Kruvikeeramisinstru Mentide Vahetamine (Vt Joonist B)

  Vajutage seadme kasutuselevõtmiseks SEES-/VÄLJAS-lülitit hoidke seda vajutatult. Väljalülitamine ♦ Laske seadme väljalülitamiseks SEES/ VÄLJAS-lüliti lahti. Pöörlemissuuna ümberlülitamine Paremkäik ♦ Lükake pöörlemissuuna ümberlüliti vasakule. ♦ Vajutage SEES-/VÄLJAS-lülitit . Paremkäigu pöörlemissuuna näidik põleb. Nüüd saate kruvisid sisse keerata. │ PAS 4 C4    65 ■...
 • Seite 70: Nõuanded Ja Soovitused

  Veenduge enne tööde teostamist seadmel, et pöörlemissuuna ümberlüliti asub keskmises asendis. See takistab soovimatut sisselülitamist. Akukruvikeeraja on hooldusvaba. ■ Seade peab olema alati puhas, kuiv ja õlist või määrdeainetest vaba. ■ Seadme sisemusse ei tohi sattuda vedelikke. │ ■ 66    PAS 4 C4...
 • Seite 71: Jäätmekäitlus

  Kasutatud seadme jäätmekäitluse võimaluste kohta saate teavet oma valla- või linnavalitsusest. Ärge visake akusid olmejäätmete hulka! Defektsed või kasutatud akud tuleb vastavalt direktiivile 2006/66/EC taaskasutada. Andke akupakk ja/või seade pakutavate kogumiskohtade kaudu tagasi. │ PAS 4 C4    67 ■...
 • Seite 72 Pakkematerjalid on tähistatud lühenditega (a) ja numbritega (b), millel on järg mine tähendus: 1–7: plastid, 20–22: paber ja papp, 80–98: komposiit- materjalid. Kasutatud toodete jäätmekäitluse võimaluste kohta saate teavet oma valla- või linnavalitsusest. │ ■ 68    PAS 4 C4...
 • Seite 73: Kompernaß Handels Gmbh Garantii

  Garantii kehtib materjali- või tootmisvigade korral. See garantii ei laie- ne toote osadele, mis kuluvad tavakasutuse käigus ja mida vaadel- dakse seetõttu kui kuluvosi, samuti osadele või kahjustustele kergesti purunevatel osadel, nt. lülititel või klaasist valmistatud osadel. │ PAS 4 C4    69 ■...
 • Seite 74 Kui tootel ilmnevad talitlusvead või muud puudused, võtke kõi- gepealt ühendust alltoodud teenindusosakonnaga telefoni või e-posti teel. ■ Defektseks hinnatud toote saate seejärel tasuta saata teile teavitatud teenindusa adressil, lisades ostudokumendi (kassatšeki) ja selgituse, milles puudus seisneb ning millal see ilmnes. │ ■ 70    PAS 4 C4...
 • Seite 75: Teenindus

  Selle QR-koodiga liigute otse Lidli teeninduse lehele (www.lidl- service.com) ning saate toote numbri (IAN) 351834_2007 sisesta- misega avada oma kasutusjuhendi. JUHIS ► Parkside'i ja Florabesti tööriistade korral saatke palun eranditult ainult defektne artikkel ilma tarvikuteta (nt aku, hoiukohver, montaažitööriistad jne). HOIATUS! ►...
 • Seite 76: Importija

  * Käesoleva vastavusdeklaratsiooni väljaandmise eest kannab ainuisikulist vastutust tootja. Eelpool kirjeldatud deklaratsiooni objekt vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011 direktiivi 2011/65/EU (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) nõuetele. │ ■ 72    PAS 4 C4...
 • Seite 77 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 Tüüp/seadme tähis: Aku-kruvikeeraja PAS 4 C4 Tootmisaasta: 11–2020 Seerianumber: 351834_2007 Bochum, 03.11.2020 Semi Uguzlu - Kvaliteedihaldur - Võimalikud on edasiarendusest tulenevad tehnilised muudatused. │...
 • Seite 78 │ ■ 74    PAS 4 C4...
 • Seite 79 Ieteikumi un paņēmieni ....... . . 90 │ PAS 4 C4  ...
 • Seite 80 Importētājs ........96 Oriģinālās atbilstības deklarācijas tulkojums ..97 │ ■ 76    PAS 4 C4...
 • Seite 81: Ievads

  AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS PAS 4 C4 Ievads Sveicam jūs ar jaunas ierīces iegādi! Ar šo pirkumu esat savā īpašu- mā ieguvis augstvērtīgu izstrādājumu. Lietošanas pamācība ir ierīces komplektācijas sastāvdaļa. Tā satur svarīgus norādījumus par drošību, ierīces lietošanu un likvidēšanu. Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visus lietošanas un drošības norādījumus.
 • Seite 82: Aprīkojums

  LED lampiņas Darbarīka turētājs Uzlādes ierīce Lādēšanas kabeļa USB spraudnis Lādēšanas kabeļa USB-C spraudnis Uzgaļi Piegādes komplekts 1 akumulatora skrūvgriezis 1 uzlādes ierīce 1 lādēšanas kabelis 30 uzgaļi x 25 mm 1 lietošanas pamācība │ ■ 78    PAS 4 C4...
 • Seite 83: Tehniskie Parametri

  200 min Griezes moments maks. 10 Nm Darbarīka turētājs 6,35 mm (¼“) Lai uzlādētu akumulatora instrumentu, izmantojiet tikai šādu uzlādes ierīci PAS 4 C4-1 Vidēji Darbības efektivitāte 78,17% Elektrības patēriņš pie nulles slodzes 0,07 W IEEJA/Input Projektētais spriegums 100–240 V ∼, 50/60 Hz...
 • Seite 84 Turklāt jāņem vērā visas darba cikla fāzes (piemēram, laiks, kad elektroinstruments ir izslēgts, un arī laiks, kad tas ir ieslēgts, taču darbojas bezslodzes režīmā). │ ■ 80    PAS 4 C4...
 • Seite 85: Vispārīgi Drošības Norādījumi Attiecībā Uz Elektroinstrumentiem

  šķidrumi, gāzes vai putekļi. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus. c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet bērniem un citām personām tuvoties darba zonai. Ja tiek novērsta uzmanība, varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu. │ PAS 4 C4    81 ■...
 • Seite 86: Elektrodrošība

  āra apstākļiem piemērotus kabeļa pagarinātājus, samazinās elek- triskās strāvas trieciena gūšanas risks. f) Ja nav iespējams izvairīties no elektroinstrumenta eksplua- tācijas mitrā vidē, izmantojiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. Noplūdstrāvas aizsargslēdža izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku. │ ■ 82    PAS 4 C4...
 • Seite 87: Cilvēku Drošība

  Rotējošas detaļas var aizķert vaļīgu apģērbu, rotaslie- tas vai garus matus. g) Ja ir iespējams piemontēt putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, tās ir jāpieslēdz un jāizmanto pareizi. Putekļu nosūcēja izmantošana var samazināt putekļu radīto apdraudējumu. │ PAS 4 C4    83 ■...
 • Seite 88: Elektroinstrumenta Lietošana Un Apstrāde

  Pirms elektroinstrumen- ta izmantošanas nodrošiniet tā bojāto daļu salabošanu. Slikti uzturēti elektroinstrumenti ir daudzu negadījumu cēlonis. f) Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk sprūst un ir vieglāk vadāmi. │ ■ 84    PAS 4 C4...
 • Seite 89: Akumulatora Instrumenta Lietošana Un Apstrāde

  Nelietojiet bojātu vai pārveidotu akumulatoru. Bojāti vai pārvei- doti akumulatori var reaģēt neparedzamā veidā un izraisīt liesmas, sprādzienu vai traumu risku. f) Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai pārāk augstas tempera- tūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var radīt eksploziju. │ PAS 4 C4    85 ■...
 • Seite 90: Serviss

  Turiet ierīci tikai aiz izolētajām satveramajām virsmām, ja veicat tādus darbus, kuru laikā elektroinstruments var trāpīt slēptiem elektrības vadiem. Skrūves saskare ar vadu, pa kuru plūst strāva, var pārvadīt spriegumu arī uz ierīces metāla deta- ļām un radīt elektrošoku. │ ■ 86    PAS 4 C4...
 • Seite 91: Drošības Norādījumi Attiecībā Uz  Uzlādes Ierīcēm

  Uzlādes ierīce ir piemērota izmantošanai tikai telpās. Ja nepieciešams nomainīt pieslēguma kabeli, tas ■ jādara ražotājam vai viņa pārstāvim, lai nepie- ļautu drošības apdraudējumu. BRĪDINĀJUMS! Lai uzlādētu šīs ierīces akumulatoru, izmantojiet tikai klāt pievienoto uzlādes ierīci │ PAS 4 C4    87 ■...
 • Seite 92: Pirms Ieslēgšanas

  Savienojiet lādēšanas kabeļa USB spraudni ar uzlādes ierīci ♦ Pievienojiet uzlādes ierīci pie strāvas avota ar 100–240 V ∼, 50/60 Hz. Akumulators ir uzlādēts, kad akumulatora uzlādes stāvokļa indikatora krāsa no sarkanas pārslēdzas uz zaļu. │ ■ 88    PAS 4 C4...
 • Seite 93: Uzgaļu/Skrūvgrieža Ieliktņu Nomaiņa (Skatīt B Attēlu)

  Lai izslēgtu ierīci, atlaidiet IESL./IZSL. slēdzi Rotācijas virziena pārslēgšana Rotācija virzienā pa labi ♦ Pārbīdiet rotācijas virziena pārslēgu pa kreisi. ♦ Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi . Deg indikators rotācijas virzienam uz labo pusi . Tagad jūs varat ieskrūvēt skrūves. │ PAS 4 C4    89 ■...
 • Seite 94: Ieteikumi Un Paņēmieni

  Pirms sākat darbu ar ierīci, pārliecinieties, vai rotācijas virziena pārslēgs atrodas vidējā pozīcijā. Tas novērsīs nejaušu ierīces ieslēgšanu. Akumulatora skrūvgriezim apkope nav nepieciešama. ■ Ierīcei vienmēr jābūt tīrai, sausai, bez eļļas vai smērvielām. ■ Ierīces iekšpusē nedrīkst iekļūt šķidrumi. │ ■ 90    PAS 4 C4...
 • Seite 95: Likvidēšana

  Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos! Saskaņā ar Direktīvu 2006/66/EC bojāti vai nolietoti akumulatori jānodod otrreizējai pārstrādei. Nododiet akumulatora bloku un/vai ierīci kādā no piedāvātajiem savākšanas punktiem. │ PAS 4 C4    91 ■...
 • Seite 96 Iepakojuma materiāli ir marķēti ar saīsinājumiem (a) un cipariem (b), un tiem ir šāda nozīme: 1–7: plastmasa, 20–22: papīrs un kartons, 80–98: kompozītmateriāli. Informāciju par nolietotā produkta likvidēšanas iespējām varat saņemt savā vietējā pārvaldē vai pilsētas pašvaldībā. │ ■ 92    PAS 4 C4...
 • Seite 97: Uzņēmuma «Kompernaß Handels Gmbh

  Tas attiecas arī uz nomainītām un salabotām detaļām. Ja bojājumi vai defekti ierīcē jau ir bijuši pirkuma brīdī, par tiem jāziņo uzreiz pēc produkta izpakošanas. Garantijas darbības laikam bei- dzoties, visi remonta darbi tiks veikti par maksu. │ PAS 4 C4    93 ■...
 • Seite 98 ■ bojājumiem vai izmaiņām, kurus produktā ir veicis klients; ■ situācijām, kad netiek ievēroti drošības un apkopes noteikumi un tiek pieļautas ar produkta lietošanu saistītas kļūdas; ■ bojājumiem, kurus izraisījuši nepārvarami apstākļi. │ ■ 94    PAS 4 C4...
 • Seite 99 (www.lidl-service.com) un, ievadot preces numuru (IAN) 351834_2007, atvērt savu lietošanas pamācību. IEVĒRĪBAI! ► „Parkside” un „Florabest” instrumentu gadījumā, lūdzu, sūtiet tikai bojāto preci bez piederumiem (piemēram, bez akumulatora, glabāšanas kofera, montāžas instrumentiem u.c.). │ PAS 4 C4  ...
 • Seite 100: Serviss

  E-pasts: kompernass@lidl.lv IAN 351834_2007 Importētājs Lūdzu, ievērojiet, ka turpmāk norādītā adrese nav servisa adrese. Vispirms sazinieties ar paziņoto servisa centru. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VĀCIJA www.kompernass.com Komercreģistra numurs: HRB 4598 │ ■ 96    PAS 4 C4...
 • Seite 101: Oriģinālās Atbilstības Deklarācijas Tulkojums

  Piemērotie saskaņotie standarti EN 62841-1:2015 EN 62841-2-2:2014 EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 │ PAS 4 C4    97 ■...
 • Seite 102 Tips/ierīces nosaukums: akumulatora skrūvgriezis PAS 4 C4 Ražošanas gads: 2020. gada novembris Sērijas numurs: 351834_2007 Bohumā, 03.11.2020. Semi Uguzlu - kvalitātes daļas vadītājs - Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas turpmākas pilnveides nolūkos. │ ■ 98    PAS 4 C4...
 • Seite 103 Tipps und Tricks ........115 DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    99...
 • Seite 104 Importeur ....... . . 122 Original-Konformitätserklärung ....122 │ DE │ AT │ CH ■ 100    PAS 4 C4...
 • Seite 105: Einleitung

  AKKU-SCHRAUBER PAS 4 C4 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 106: Ausstattung

  Drehrichtungsanzeige Linkslauf Ladebuchse EIN-/AUS-Schalter LED-Lampen Werkzeugaufnahme Ladegerät USB-Stecker des Ladekabels USB-C-Stecker des Ladekabels Bits Lieferumfang 1 Akku-Schrauber 1 Ladegerät 1 Ladekabel 30 Bits x 25 mm 1 Bedienungsanleitung │ DE │ AT │ CH ■ 102    PAS 4 C4...
 • Seite 107: Technische Daten

  Bemessungsleerlaufdrehzahl 200 min Drehmoment max. 10 Nm Werkzeugaufnahme 6,35 mm (¼“) Verwenden Sie zum Laden des Akku- Werkzeugs nur folgendes Ladegerät PAS 4 C4-1 Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 78,17% Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,07 W EINGANG/Input Bemessungsspannung 100–240V ∼, 50/60 Hz...
 • Seite 108 Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird. │ DE │ AT │ CH ■ 104    PAS 4 C4...
 • Seite 109: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrowerkzeuge (mit Netz leitung) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 1. Arbeitsplatzsicherheit a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfäl- len führen. DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    105 ■...
 • Seite 110: Elektrische Sicherheit

  Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, ver- wenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Au- ßenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer für den Außen- bereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko │ DE │ AT │ CH ■ 106    PAS 4 C4...
 • Seite 111: Sicherheit Von Personen

  Verletzungen führen. e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichge- wicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    107 ■...
 • Seite 112: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Start des Elektrowerkzeugs. d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind │ DE │ AT │ CH ■ 108    PAS 4 C4...
 • Seite 113 Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvor- hergesehenen Situationen. DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    109 ■...
 • Seite 114: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbe- reichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. │ DE │ AT │ CH ■ 110    PAS 4 C4...
 • Seite 115: Service

  Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube verborge- ne Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    111 ■...
 • Seite 116: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Hersteller oder seinem Ver- treter auszuführen, um Sicherheitsgefähr dungen zu vermeiden. WARNUNG! Um den Akku dieses Gerätes auf zuladen, verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät │ DE │ AT │ CH ■ 112    PAS 4 C4...
 • Seite 117: Vor Der Inbetriebnahme

  Ladegerät ♦ Schließen Sie das Ladegerät an eine Stromquelle mit 100–240 V ∼, 50/60 Hz an. Der Akku ist geladen, wenn die Akku-Lade zustandsanzeige rot auf grün wechselt. DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    113 ■...
 • Seite 118: Bits/Schraubendreheinsätze Auswechseln (Siehe Abb. B)

  Drehrichtung umschalten Rechtslauf ♦ Schieben Sie den Drehrichtungsumschalter nach links. ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter . Die Drehrichtungsan- zeige Rechtslauf leuchtet. Sie können jetzt die Schrauben eindrehen. │ DE │ AT │ CH ■ 114    PAS 4 C4...
 • Seite 119: Tipps Und Tricks

  Drehrichtungsumschalter in der Mitte befindet. Dies verhindert das ungewollte Einschalten. Der Akkuschrauber ist wartungsfrei. ■ Das Gerät muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Schmierfetten sein. DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    115 ■...
 • Seite 120: Entsorgung

  Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll! Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG recycelt werden. Geben Sie Akku-Pack und/oder das Gerät über die angebotenen Sammelein- richtungen zurück. │ DE │ AT │ CH ■ 116    PAS 4 C4...
 • Seite 121 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    117 ■...
 • Seite 122: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 118    PAS 4 C4...
 • Seite 123 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    119 ■...
 • Seite 124 Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 351834_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbe wah rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein. │ DE │ AT │ CH ■...
 • Seite 125: Service

  Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 351834_2007 DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    121 ■...
 • Seite 126: Importeur

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwen- dung bestimmter gefährlicher Stoffe in  Elektro- und Elektronikgeräten. │ DE │ AT │ CH ■ 122    PAS 4 C4...
 • Seite 127 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Schrauber PAS 4 C4 Herstellungsjahr: 11–2020 Seriennummer: 351834_2007 Bochum, 03.11.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 128 │ DE │ AT │ CH ■ 124    PAS 4 C4...
 • Seite 129 CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 C4 WKRĘTARKA AKUMULIATORINIS SUKTUVAS AKUMULATOROWA Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKUMULATORA AKU-KRUVIKEERAJA SKRŪVGRIEZIS Algupärase kasutusjuhendi tõlge Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums AKKU-SCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 351834_2007...
 • Seite 130 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Pöörake enne lugemist joonistega lehekülg lahti ja tutvuge seejärel seadme kõikide funktsioonidega. Pirms lasīšanas atlokiet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.