Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 4 C4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 C4
ȘURUBELNIŢĂ CU
ACUMULATOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
IAN 332948_1907
AKKU-SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 4 C4

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 C4 ȘURUBELNIŢĂ CU AKKU-SCHRAUBER ACUMULATOR Originalbetriebsanleitung Traducerea instrucţiunilor de utilizare original IAN 332948_1907...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi ambele pagini cu imagini şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Pagina DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Importator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Traducerea declaraţiei de  conformitate originale . . 73   │  1 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 6: Introducere

  ȘURUBELNIŢĂ CU ACUMULATOR PAS 4 C4 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs . aparat . Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară . Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs . Acestea cuprind informaţii importante privind siguranţa, utilizarea şi eliminarea . Înainte de utili- zarea produsului familiarizaţi-vă...
 • Seite 7: Dotare

  Bituri Furnitura 1 șurubelniţă cu acumulator 1 încărcător 1 cablu de încărcare bituri x 25 mm 1 exemplar instrucţiuni de utilizare Date tehnice Șurubelniţă cu acumulator PAS 4 C4 Tensiune nominală (curent continuu) Acumulator (integrat) (1 celulă)   │  3 ■...
 • Seite 8 200 min Cuplu max . 5,5 Nm Portsculă 6,35 mm (¼”) Pentru încărcarea sculei cu acumulator utilizaţi numai următorul încărcător: PAS 4 C4-1 INTRARE/Input Tensiune nominală 100 – 240 V ∼ 50 – 60 Hz (curent alternativ) Curent nominal 16 W IEŞIRE/Output...
 • Seite 9 . În acest scop, trebuie luate în considerare toate componentele ciclului de funcţionare (de exemplu perioade- le în care scula electrică a fost oprită și perioadele în care, deși a fost pornită, a funcţionat fără sarcină) .   │  5 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 10: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  în care se găsesc lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice produc scântei care pot aprinde pulberea sau vaporii . În timpul utilizării sculei electrice ţineţi la distanţă copiii și alte persoane. Dacă sunteţi distras, puteţi pierde controlul asupra aparatului . ■ 6  │   PAS 4 C4...
 • Seite 11: Siguranţa Electrică

  Dacă utilizarea sculei electrice într-un mediu umed este in- evitabilă, utilizaţi un întrerupător de protecţie contra curen- ţilor vagabonzi. Utilizarea unui întrerupător de protecţie con- tra curenţilor vagabonzi reduce riscul de electrocutare .   │  7 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 12: Siguranţa Persoanelor

  în situaţii neașteptate . Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Ţineţi părul și îmbrăcămintea departe de componentele mobile. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi agăţate de componentele mobile . ■ 8  │   PAS 4 C4...
 • Seite 13: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  Nu permiteţi ca scula electrică să fie utilizată de per- soane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucţiuni. Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane fără experienţă .   │  9 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 14 . Utilizaţi în sculele electrice numai acumulatorii prevăzuţi în acest sens. Utilizarea altor acumulatori poate provoca răniri și pericol de incendiu . ■ 10  │   PAS 4 C4...
 • Seite 15 în afara domeniului de temperaturi indicat în instrucţiunile de utilizare. Încărcarea greșită sau încărcarea în afara do- meniului de temperaturi admis poate distruge acumulatorul și poate crește pericolul de incendiu .   │  11 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 16: Service

  şurubul poate întâlni cabluri de curent ascunse. Contactul şurubului cu un cablu conducător de tensiune poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului şi poate provoca electrocutarea . ■ 12  │   PAS 4 C4...
 • Seite 17: Indicaţii De Siguranţă Pentru Încărcătoare

  Dacă este necesară înlocuirea unui cablu de ■ conexiune, aceasta trebuie realizată de către pro ducător sau reprezentantul acestuia, în vederea evitării pericolelor pentru siguranţă . AVERTIZARE! Pentru încărcarea acumulatorului acestui aparat utilizaţi numai încărcătorul 9 livrat .   │  13 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 18: Înainte De Punerea În Funcţiune

  Conectaţi încărcătorul 9 la o sursă de curent de 100 – 240 V ∼ 50 – 60 Hz . Acumulatorul este încărcat atunci când indicatorul pentru starea de încărcare a acumulatorului 3 trece de la roșu la verde . ■ 14  │   PAS 4 C4...
 • Seite 19: Schimbarea Biturilor/Capetelor De Şurubelniţă (A Se Vedea Fig . B)

  Pentru punerea în funcţiune a aparatului apăsaţi comutatorul PORNIT/OPRIT 6 şi ţineţi-l apăsat . Oprirea ♦ Pentru oprirea aparatului eliberaţi comutatorul PORNIT/OPRIT Comutarea direcţiei de rotaţie Rotire spre dreapta ♦ Împingeţi comutatorul pentru direcţia de rotaţie 1 spre stânga .   │  15 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 20: Sugestii Şi Idei

  Dacă nu sunteţi sigur, încercaţi mai întâi dacă bitul intră fără joc în capul şurubului . Întreţinerea, depozitarea şi curăţarea AVERTIZARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE! Înain- tea lucrărilor de curăţare scoateţi încărcătorul 9 din priză . ■ 16  │   PAS 4 C4...
 • Seite 21: Eliminarea

  Conform Directivei europene 2012/19/EU privind de- şeurile de echipamente electrice şi electronice şi legisla- ţiei de transpunere în dreptul naţional, sculele electrice uzate trebuie colectate separat şi eliminate la un punct de reciclare ecologic .   │  17 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 22 Respectaţi marcajul de pe diferitele materiale de amba- lare și separaţi-le dacă este cazul . Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite . ■ 18  │   PAS 4 C4...
 • Seite 23: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  în ce constă defecţiunea și când a survenit aceasta . Dacă defectul este acoperit de garanţia noastră, veţi primi înapoi produsul reparat sau unul nou . Odată cu reparaţia sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanţie .   │  19 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 24 şi al intervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala noas- tră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea . Perioada de garanţie nu este valabilă pentru ■ uzura normală a capacităţii acumulatorului ■ utilizarea comercială a produsului ■ 20  │   PAS 4 C4...
 • Seite 25 .lidl-service .com . Cu ajutorul acestui cod QR puteţi accesa direct pagina Lidl de service (www .lidl-service .com) și puteţi deschide instrucţiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 123456 .   │  21 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 26: Service-Ul

  INDICAŢIE ► În cazul sculelor Parkside şi Florabest trimiteţi numai articolul defect, fără accesorii (de exemplu acumulator, geantă de depozitare, scule de montaj etc .) . Service-ul AVERTIZARE! ► Lucrările de reparaţie a aparatelor se vor realiza numai la centrele de service sau de către electricieni şi numai cu piese de schimb originale.
 • Seite 27: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  . Obiectul declaraţiei descris anterior cores- punde prevederilor Directivei 2011/65/EU a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substan- ţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice .   │  23 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 28 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/denumire aparat: Șurubelniţă cu acumulator PAS 4 C4 Anul de fabricaţie: 10 - 2019 Număr de serie: IAN 332948_1907 Bochum, 14 .11 .2019 Semi Uguzlu – Manager calitate –...
 • Seite 29 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . 48 DE │ AT │ CH   │  25 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 30: Einleitung

  AKKU-SCHRAUBER PAS 4 C4 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 31: Lieferumfang

  USB-Stecker des Ladekabels USB-C-Stecker des Ladekabels Bits Lieferumfang 1 Akku-Schrauber 1 Ladegerät 1 Ladekabel 30 Bits x 25 mm 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Akku-Schrauber PAS 4 C4 Nennspannung (Gleichstrom) Akku (integriert) (1 Zelle) Akku-Kapazität 1500 mAh Bemessungs- leerlaufdrehzahl 200 min Drehmoment max .
 • Seite 32 Verwenden Sie zum Laden des Akku- Werkzeugs nur folgendes Ladegerät: PAS 4 C4-1 EINGANG/Input Bemessungsspannung 100 – 240V ∼, 50 – 60 Hz (Wechselstrom) Bemessungsstrom 16 W AUSGANG/Output Bemessungsspannung 5,0 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom 1700 mA Ladedauer ca . 1 Std .
 • Seite 33 Arbeitszeit . Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elek- trowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft) . DE │ AT │ CH   │  29 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 34: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können . Halten Sie Kinder und andere Personen während der Be- nutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 35: Elektrische Sicherheit

  Risiko eines elektrischen Schlages . Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstrom- schutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages . DE │ AT │ CH   │  31 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 36: Sicherheit Von Personen

  Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 37: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräte- einstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaß- nahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektro- werkzeugs . DE │ AT │ CH   │  33 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 38 Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 39: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen . Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C (265°F) können eine Explosion hervorrufen . DE │ AT │ CH   │  35 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 40: Service

  Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt . Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte KundendienststeIlen erfolgen . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 41: Sicherheitshinweise Für Schrauber

  . Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen . Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti- gung durchgeführt werden . Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet . DE │ AT │ CH   │  37 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 42: Vor Der Inbetriebnahme

  Ladezustand kontrolliert werden . Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50% und 80% . Das Lagerungsklima soll kühl und trocken sein in einer Umgebungstempe ratur zwischen 0 °C und 50 °C . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 43: Bits/Schraubendreheinsätze Auswechseln (Siehe Abb . B)

  Ziehen Sie den Bit aus der Werkzeugaufnahme heraus . Inbetriebnahme Akkuschrauber ein-/ausschalten Einschalten ♦ Drücken Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes den EIN-/AUS- Schalter und halten Sie ihn gedrückt . DE │ AT │ CH   │  39 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 44: Drehrichtung Umschalten

  Schraub-Bits sind mit ihren Maßen und der Form gekennzeichnet . Falls Sie sich unsicher sind, probieren Sie immer zuerst aus, ob das Bit ohne Spiel im Schraubkopf sitzt . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 45: Wartung, Lagerung Und Reinigung

  Demontieren Sie die Aufsätze vor dem Reinigen . Säubern Sie diese mit einem trockenen Tuch . ■ Lagern Sie das Gerät und Zubehörteile stets sauber, staubfrei und trocken . DE │ AT │ CH   │  41 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 46: Entsorgung

  . Um den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen, muss der Akku leer sein und die Schrauben am Gehäuse abgeschraubt werden . Die Anschlüsse am Akku müssen einzeln nach einander getrennt und isoliert werden . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 47: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäu- fer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht einge- schränkt . DE │ AT │ CH   │  43 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 48 Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge- mäß benutzt oder gewartet wurde . Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten ■ 44  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 49 (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . DE │ AT │ CH   │  45 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 50: Service

  Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbe wahrungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein . Service WARNUNG! ►...
 • Seite 51: Importeur

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com DE │ AT │ CH   │  47 ■ PAS 4 C4...
 • Seite 52: Original-Konformitätserklärung

  Stoffe in Elektro- und Elektronik geräten . Angewandte harmonisierte Normen: EN 62841-1:2015 EN 62841-2-2:2014 EN ISO 12100:2010 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 ■ 48  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 53 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Schrauber PAS 4 C4 Herstellungsjahr: 10 – 2019 Seriennummer: 332948_1907 Bochum, 14 .11 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten . DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 54 ■ 50  │   DE │ AT │ CH PAS 4 C4...
 • Seite 55 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Stand der Informationen: 12 / 2019 · Ident.-No.: PAS4C4-112019-2 IAN 332948_1907...