Parkside PAPK 12 A3 Originalbetriebsanleitung

12-v-akku, 2 ah + ladegerät, 2,4 a
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3 +
2.4A CHARGER PLGK 12 A2
AKUMULATOR 12 V, 2 Ah +
ŁADOWARKA, 2,4 A
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
12-V-AKKU, 2 Ah +
LADEGERÄT, 2,4 A
Originalbetriebsanleitung
IAN 351913_2007
12 V, 2 Ah AKUMULIATORIUS
+ 2,4 A ĮKROVIKLIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAPK 12 A3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAPK 12 A3

 • Seite 1 2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3 + 2.4A CHARGER PLGK 12 A2 AKUMULATOR 12 V, 2 Ah + 12 V, 2 Ah AKUMULIATORIUS ŁADOWARKA, 2,4 A + 2,4 A ĮKROVIKLIS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas 12-V-AKKU, 2 Ah + LADEGERÄT, 2,4 A...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 Cell Balancing – longer battery life, increased battery lifespan. Higher battery resources due to evenly used cells. Maximises the charge potential. All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1/A2/B2/ PDSLG 12 A1 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1/A2/A3/B1 battery pack.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Zamówienia telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 6: Wstęp

  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Ta ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do ładowania akumulatorów z serii PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 . Ten akumulator pasuje do: Ten akumulator nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych . Jakiekol- wiek inne użycie lub modyfikacje urządzenia traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem i narażają...
 • Seite 7: Zakres Dostawy

  Zakres dostawy 1 akumulator 2 Ah 1 ładowarka 1 instrukcja obsługi Dane techniczne Akumulator 12 V, 2 Ah PAPK 12 A3 LITOWO-JONOWY Napięcie znamionowe 12 V (prąd stały) Pojemność 2000 mAh/24 Wh Ogniwa Ładowarka, 2,4 A PLGK 12 A2 WEJŚCIE/Input Napięcie znamionowe...
 • Seite 8: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Unikaj kontaktu z tą cieczą. W razie przypadkowego kontaktu przemyj dane miejsce wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu skorzystaj z pomocy lekarza. Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia skóry lub poparzenia . ■ 4  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 9: Rozszerzone Wskazówki Bezpieczeństwa

  . OSTRZEŻENIE! ■ Nie używaj akcesoriów, które nie zostały zalecone przez firmę PARKSIDE . Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 10: Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Ładowarek

  Ładowarka nadaje się tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach . OSTRZEŻENIE! ■ W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy zlecić jego wy- mianę producentowi, w punkcie serwisowym lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje . Dzięki temu unikniemy poważnych zagrożeń . ■ 6  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 11: Przed Uruchomieniem

  UWAGA! ♦ W tej ładowarce można ładować tylko następujące akumulatory: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ♦ Aktualna lista zgodności akumulatorów znajduje się na stronie interne- towej www .lidl .de/Akku . Przed uruchomieniem Ładowanie akumulatora (patrz rys. A) PRZESTROGA! ►...
 • Seite 12: Konserwacja I Przechowy Wanie

  . Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia . ■ 8  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 13 . Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  9 ■...
 • Seite 14 . Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www .lidl-service .com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 351913_2007 . ■ 10  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 15: Serwis

  Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  11 ■...
 • Seite 16: Utylizacja

  2006/66/EC . Akumulator i/ lub urządzenie należy oddać we właściwym punkcie zbiórki odpadów . W celu uzyskania informacji na temat możliwości utylizacji zużytych elektro- narzędzi/akumulatorów skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy lub miasta . ■ 12  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 17: Informacje Dotyczące Deklaracji Zgodności We

  * Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent . Opisany powyżej przedmiot oświadczenia spełnia wymagania przepisów dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania określonych substancji niebezpiecznych w urzą- dzeniach elektrycznych i elektronicznych . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  13 ■...
 • Seite 18: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować numer katalogowy przypisany do urządzenia (np . IAN 351913) . Numer katalogo- wy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji . ■ 14  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 19 Užsakymas telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 20: Įžanga

  . Perduodami gaminį tretiesiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus . Naudojimas pagal paskirtį Šis kroviklis skirtas tik PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 serijos akumulia- toriams įkrauti . Šis akumuliatorius tinka: Šis akumuliatorius nėra skirtas komercinio naudojimo reikmėms . Bet koks kitoks prietaiso naudojimas ar keitimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį...
 • Seite 21: Tiekiamas Rinkinys

  Tiekiamas rinkinys 1 akumuliatorius, talpa 2 Ah 1 akumuliatorių spartusis kroviklis 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys 12 V, 2 Ah akumuliatorius PAPK 12 A3 Tipas LIČIO JONŲ Vardinė įtampa 12 V (nuolatinė srovė) Talpa 2 000 mAh / 24 Wh Elementų skaičius 2,4 A įkroviklis PLGK 12 A2...
 • Seite 22: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Iš netinkamai naudojamo akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Nesilieskite prie skysčio. Jei netyčia prisiliestumėte, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, papildomai kreipkitės į gydytoją. Ištekėjęs akumuliatoriaus skystis gali sudirginti odą arba nudeginti . ■ 18  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 23: Papildomi Saugos Nurodymai

  Kraunant netinkamai arba neatsižvelgiant į leidžiamąsias temperatūros ribas, akumuliatorius gali sugesti, taip pat padidėja gaisro pavojus . ĮSPĖJIMAS! ■ Naudokite tik PARKSIDE rekomenduojamus priedus . Antraip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 24: Kroviklių Naudojimo Saugos Nurodymai

  . DĖMESIO! ♦ Šiuo krovikliu galima įkrauti tik toliau nurodytas baterijas: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ♦ Naujausią suderinamų akumuliatorių sąrašą rasite adresu www .lidl .de/Akku . ■...
 • Seite 25: Prieš Pradedant Naudoti

  įkrautas ir parengtas naudoti . ♦ Akumuliatoriaus bloką įdėkite į įrankį . ♦ Tarp keleto įkrovimų iš eilės spartusis kroviklis ne trumpiau kaip 15 minučių turi būti išjungtas . Ištraukite tinklo kištuką . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  21 ■...
 • Seite 26: Techninė Priežiūra Ir Laikymas

  . Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysi- me naują gaminį . Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas . ■ 22  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 27 įspėjama . Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms . Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  23...
 • Seite 28 žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir įdiegimo programinės įrangos . Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www .lidl-service .com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 351913_2007 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją . ■ 24  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 29: Priežiūra

  Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  25 ■...
 • Seite 30: Šalinimas

  Pakuotės medžiagos ženklinamos toliau nurodytais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, 80–98: sudėtinės medžiagos . Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje . ■ 26  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 31: Informacija Apie Eb Atitikties Deklaraciją

  * Visą atsakomybę už šią atitikties deklaraciją prisiima gamintojas . Pirmiau aprašytas deklaruojamas gaminys atitinka 2011 m . birželio 8 d . Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  27...
 • Seite 32: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  Kad galėtume greitai apdoroti jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio žinokite gaminio numerį (pavyzdžiui, IAN 351913) . Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio . ■ 28  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 33 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │...
 • Seite 34: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus . Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen von Akkus der PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 Serie bestimmt . Dieser Akku ist passend zu: Dieser Akku ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsge-...
 • Seite 35: Lieferumfang

  220–240 V ∼ (Wechselstrom), 50–60 Hz Bemessungsaufnahme 50 W Sicherung (innen) AUSGANG/Output Bemessungsspannung 12 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom 2,4 A Ladedauer ca . 60 min Schutzklasse II / (Doppelisolierung) PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 36: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 37: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . WARNUNG! ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht von PARKSIDE empfohlen wurde . Dies kann zu elektrischen Schlag und Feuer führen . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 38: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden . ACHTUNG! ♦ Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ♦ Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/Akku .
 • Seite 39: Vor Der Inbetriebnahme

  Gerät ein . ♦ Schalten Sie das Schnell-Ladegerät zwischen aufeinanderfolgenden Ladevorgängen für mindestens 15 Minuten ab . Ziehen Sie dazu den Netzstecker . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 40: Wartung Und Lagerung

  Dreijahresfrist das defekte Ge- rät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 41 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Ge- brauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  37...
 • Seite 42 Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikel nummer (IAN) 351913_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 43: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 44: Entsorgung

  Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 45: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 46: Ersatz-Akku Bestellung

  Anfragen die Artikelnummer (z . B . IAN 351913) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 47 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 11 / 2020 · Ident.-No.: PAPK12A3+PLGK12A2-102020-1 IAN 351913_2007...

Diese Anleitung auch für:

Plgk 12 a2Pdslg 12 a1

Inhaltsverzeichnis