Parkside PAPK 12 A3 Originalbetriebsanleitung

12-v-akku, 2 ah + ladegerät, 2,4 a
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3 +
2.4A CHARGER PLGK 12 A2
12 V BATERIJA, 2 Ah +
UREĐAJ ZA PUNJENJE, 2,4 A
Prijevod originalnih uputa za uporabu
12 V АКУМУЛАТОР, 2 Ah +
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, 2,4 A
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация
12-V-AKKU, 2 Ah +
LADEGERÄT, 2,4 A
Originalbetriebsanleitung
IAN 351913_2007
BATERIJA + PUNJAČ
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑ ΤΑΡΙΑ 12 V, 2 Ah ΚΑΙ
ΦΟΡΤΙ ΣΤΗΣ, 2,4 A
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών
λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAPK 12 A3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAPK 12 A3

 • Seite 1 2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3 + 2.4A CHARGER PLGK 12 A2 12 V BATERIJA, 2 Ah + BATERIJA + PUNJAČ UREĐAJ ZA PUNJENJE, 2,4 A Prevod originalnog uputstva za upotrebu Prijevod originalnih uputa za uporabu 12 V АКУМУЛАТОР, 2 Ah + ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcija- ma uređaja. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте...
 • Seite 4 Cell Balancing – longer battery life, increased battery lifespan. Higher battery resources due to evenly used cells. Maximises the charge potential. All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1/A2/B2/ PDSLG 12 A1 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1/A2/A3/B1 battery pack.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonska narudžba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 6: Uvod

  Namjenska uporaba Ovaj je punjač namijenjen isključivo za punjenje baterija serije PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 . Baterija je prikladna za: Ova baterija nije namijenjena za komercijalnu uporabu . Svaki drugi način uporabe i svaka izmjena uređaja smatra se nenamjenskom i krije znatnu opasnost od nezgode .
 • Seite 7: Opseg Isporuke

  Opseg isporuke 1 baterija 2 Ah 1 brzi punjač baterije 1 Upute za uporabu Tehnički podaci 12 V baterija, 2 Ah PAPK 12 A3 LITIJ-IONSKA Nazivni napon 12 V (istosmjerna struja) Kapacitet 2000 mAh/24 Wh Broj ćelija uređaj za punjenje, 2,4 A PLGK 12 A2...
 • Seite 8: Opće Sigurnosne Napomene

  Izbjegavajte kontakt s takvom tekućinom. U slučaju kontakta isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, zatražite dodatnu liječničku pomoć. Tekućina koja iscuri iz baterija može dovesti do iritacije kože i do opeklina . ■ 4  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 9: Proširene Sigurnosne Napomene

  Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog područja temperature može uništiti bateriju i povećati opasnost od požara . UPOZORENJE! ■ Ne koristite pribor koji ne preporučuje tvrtka PARKSIDE . To može uzrokovati strujni udar i požar . OPREZ UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara! ■...
 • Seite 10: Sigurnosne Napomene Za Punjače

  đač, servis za kupce ili slična kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti . POZOR! ♦ Ovaj punjač može puniti samo sljedeće baterije: PAPK 12 A1/ PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ♦ Važeći popis kompatibilnih baterija možete pronaći na www .lidl .de/Akku . ■...
 • Seite 11: Prije Uključivanja Uređaja

  Umetnite paket baterija u uređaj . ♦ Brzi punjač baterija između uzastopnih procesa punjenja isključite na najmanje 15 minuta . U tu svrhu izvucite utikač iz mrežne utičnice . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  7 ■...
 • Seite 12: Održavanje I Skladištenje

  čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila . Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod . Popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok . ■ 8  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 13 ■ komercijalne uporabe proizvoda ■ oštećenja ili izmjena proizvoda od strane kupca ■ zanemarivanja sigurnosnih uputa i propisa za održavanje, te pogrešnog upravljanja ■ oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogodama PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  9 ■...
 • Seite 14 . S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www .lidl-service .com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 351913_2007 . ■ 10  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 15: Servis

  Lidl Hrvatska d .o .o . k .d ., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NJEMAČKA www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  11 ■...
 • Seite 16: Zbrinjavanje

  . Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali . O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu . ■ 12  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 17: Napomene Uz Eu - Izjavu O Sukladnosti

  Gore opisan predmet izjave ispunjava propise direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8 . lipnja 2011 . za ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnim i elektronskim uređajima . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  13...
 • Seite 18: Narudžba Zamjenske Baterije

  Za osiguranje brze obrade Vaše narudžbe molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite broj artikla (npr . IAN 351913) uređaja . Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici ili naslovnoj stranici ovih uputa . ■ 14  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 19 Poručivanje telefonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 20: Uvod

  . Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe . Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima . Namenska upotreba Ovaj punjač je namenjen isključivo za punjenje akumulatora PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 serije . Ovaj akumulator odgovara za: Ovaj akumulator nije namenjen za komercijalnu upotrebu . Svaka druga upotreba ili promena uređaja važi kao nenamenska i krije znatne opasnosti...
 • Seite 21: Obim Isporuke

  Vreme punjenja oko 60 min Klasa zaštite II / (dvostruka izolacija) NAPOMENA Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa  srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  17 ■...
 • Seite 22: Opšte Bezbednosne Napomene

  Ako ova tečnost dospe u oči, obratite se i lekaru. Iscurela tečnost iz akumulatora može da dovede do iritacije kože ili opekotina . ■ 18  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 23: Dodatne Bezbednosne Napomene

  . UPOZORENJE! ■ Ne koristite pribor koji nije preporučila firma PARKSIDE . To može da dovede do električnog udara i požara . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 24: Bezbednosne Napomene Za Punjače

  . PAŽNJA! ♦ Ovaj punjač može da puni samo sledeće akumulatore: PAPK 12 A1/ PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ♦ Aktuelni spisak kompatibilnih akumulatora naći ćete na stranici www .lidl .de/Akku . ■...
 • Seite 25: Pre Puštanja U Rad

  . ♦ Gurnite baterijski paket u uređaj . ♦ Isključite brzi punjač između dva uzastopna procesa punjenja na najmanje 15 minuta . U tu svrhu, izvucite mrežni utikač . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  21 ■...
 • Seite 26: Održavanje I Skladištenje

  Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom . Garancija važi na teritoriji Republike Srbije . ■ 22  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 27 6 . Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom . 7 . Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu . 8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  23...
 • Seite 28 Na baterijske pakete serije X 12 V i X 20 V Team dobijate 3 godine garancije od datuma kupovine . Naziv proizvoda Baterija + punjač Model PAPK 12 A3 / PLGK 12 A2 IAN / Serijski broj 351913_2007 Proizvođač KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA ·...
 • Seite 29: Odlaganje

  2006/66/EC . Vratite baterijski paket i/ili uređaj preko ponuđenih sabirnih centara . Raspitajte se u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi o mogućnostima odlaganja dotrajalih električnih alata/baterijskih paketa . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  25...
 • Seite 30: Napomene U Vezi Sa Ez Izjavom O Usklađenosti

  Gore opisan predmet Izjave ispunjava propise Direktive 2011/65/EU Evropskog parlamenta i saveta od 8 . juna 2011 . za ograničenje upotrebe određenih opasnih materija u električnim i elektronskim uređajima . ■ 26  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 31: Poručivanje Rezervnog Akumulatora

  Da biste obezbedili brzu obradu Vaše porudžbine, molimo Vas da kod svih upita pripremite broj artikla (npr . IAN 351913) uređaja . Broj artikla se nalazi na tipskoj pločici ili na naslovnoj strani ovog uputstva . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │...
 • Seite 32 ■ 28  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 33 Поръчка по телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2  ...
 • Seite 34: Въведение

  Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация . Употреба по предназначение Това зарядно устройство е предназначено единствено за зареждане на акумулаторни батерии от серия PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 . Тази акумулаторна батерия е подходяща за: Тази акумулаторна батерия не е предназначена за професионална...
 • Seite 35: Окомплектовка На Доставката

  Окомплектовка на доставката 1 акумулаторна батерия 2 Ah 1 бързозарядно устройство за акумулаторната батерия 1 ръководство за експлоатация Технически данни 12 V акумулатор, 2 Ah PAPK 12 A3 Тип ЛИТИЕВО-ЙОННА Номинално напрежение 12 V (постоянен ток) Капацитет 2000 mAh/24 Wh Клетки...
 • Seite 36: Общи Указания За Безопасност

  контакт измийте с вода. В случай че течността попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Изтичащият от акуму- латорната батерия електролит може да доведе до раздразнения на кожата или изгаряния . ■ 32  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 37: Разширени Указания За Безопасност

  температурен диапазон могат да разрушат акумулаторната батерия и да повишат опасността от пожар . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ■ Не използвайте принадлежности, които не са препоръчани от PARKSIDE . Използването им може да доведе до токов удар и пожар . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │...
 • Seite 38: Указания За Безопасност За Зарядни Устройства

  служба или лице с подходяща квалификация, за да се предотвра- тят евентуални опасности . ВНИМАНИЕ! ♦ Това зарядно устройство може да зарежда само следните батерии: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ■ 34  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 39: Преди Пускането В Експлоатация

  за експлоатация . ♦ Поставете акумулаторния пакет в уреда . ♦ Между последователни зареждания изключвайте бързозарядното устройство за минимум 15 минути . За целта изключете щепсела от контакта . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  35 ■...
 • Seite 40: Поддръжка И Съхранение

  закупуване на този продукт се появи дефект на материала или произ- водствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор . Гаранцията предполага в рамките на тригодишния ■ 36  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 41 се избягват . Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба . При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизи- ран сервиз, гаранцията отпада . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  37...
 • Seite 42 сервиз срещу заплащане . Той с удоволствие ще Ви направи предвари- телна калкулация . Можем да обработваме само уреди, които са доста- тъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи . ■ 38  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 43: Сервизно Обслужване

  Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза . Първо се свържете с горепосочения сервизен център . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ГЕРМАНИЯ www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  39 ■...
 • Seite 44 за продажба е безплатно за потребителя . Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства . ■ 40  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 45 спора . (3) Упражняването на правото на потребителя по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал . 1 . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │...
 • Seite 46: Предаване За Отпадъци

  акумулаторния пакет и/или уреда в предлагащ тази услуга събирателен пункт . Осведомете се от съответните общински или градски власти относно възможностите за предаване за отпадъци на излезли от употреба електрически инструменти/излязъл от употреба акумулаторен пакет . ■ 42  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 47: Указания Относно Ео Декларацията За Съответствие

  редбите на Директивата 2011/65/EU на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г . относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2   │  43...
 • Seite 48: Поръчка На Резервна Акумулаторна Батерия

  За да се гарантира бърза обработка на вашата поръчка, при всякакви запитвания имайте готовност да съобщите артикулния номер (напр . IAN 351913) на уреда . Артикулният номер е посочен на фабричната табелка или на заглавния лист на това ръководство . ■ 44  │   PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 49 Τηλεφωνική παραγγελία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 GR │...
 • Seite 50: Εισαγωγή

  σε τρίτους, παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα . Προβλεπόμενη χρήση Αυτός ο φορτιστής προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση συσσωρευτών της σειράς PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 . Ο συσσωρευτής αυτός είναι κατάλληλος για το ακόλουθο προϊόν: Ο συσσωρευτής δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση . Κάθε άλλη...
 • Seite 51: Περιεχόμενο Συσκευασίας

  Περιεχόμενο συσκευασίας 1 Συσσωρευτής 2 Ah 1 Ταχυφορτιστής συσσωρευτών 1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Τεχνικά χαρακτηριστικά Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12 V, 2 Ah PAPK 12 A3 Τύπος ΛΙΘΙΟΥ-ΙΟΝΤΩΝ Ονομαστική τάση 12 V (συνεχές ρεύμα) Χωρητικότητα 2000 mAh/24 Wh Στοιχεία και φορτιστής, 2,4 A PLGK 12 A2 ΕΙΣΟΔΟΣ/Input...
 • Seite 52: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Το εκρέον υγρό των συσσω- ρευτών μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύματα . ■ 48  │   GR │ CY PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 53: Λοιπές Υποδείξεις Ασφαλείας

  κρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συσσωρευτή και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς . ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ■ Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα, τα οποία δεν συστήνονται από την PARKSIDE . Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπλη- ξία και πυρκαγιά . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 GR │ CY  │...
 • Seite 54: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Φορτιστές

  πελατών ή ένα αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι . ΠΡΟΣΟΧΗ! ♦ Αυτός ο φορτιστής ενδείκνυται για τη φόρτιση μόνο των ακόλουθων μπαταριών: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ■ 50  │   GR │ CY...
 • Seite 55: Πριν Από Τη Θέση Σε Λειτουργία

  Εισάγετε τη συστοιχία συσσωρευτών μέσα στη συσκευή . ♦ Απενεργοποιείτε τον ταχυφορτιστή μεταξύ διαδοχικών διαδικασιών φόρτισης τουλάχιστον για 15 λεπτά . Για να γίνει αυτό, αποσυνδέστε το βύσμα . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 GR │ CY  │  51 ■...
 • Seite 56: Συντήρηση Και Αποθήκευση

  συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη πε- ριγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και πότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών . ■ 52  │   GR │ CY PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 57 τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει . Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις ■ σε φυσιολογική εξασθένηση της χωρητικότητας συσσωρευτή ■ σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης του προϊόντος PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 GR │ CY  │  53 ■...
 • Seite 58 Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www .lidl-service .com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 351913_2007 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . ■ 54  │   GR │ CY PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 59: Σέρβις

  Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις . Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 GR │ CY  │  55 ■...
 • Seite 60: Απόρριψη

  των προσφερόμενων εγκαταστάσεων συλλογής . Θα ενημερωθείτε για τις δυνατότητες απόρριψης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών εργαλείων/της συστοιχίας συσσωρευτών από τη διαχείριση της κοινότητας ή της πόλης σας . ■ 56  │   GR │ CY PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 61: Υποδείξεις Για Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Εκ

  τις προδιαγραφές της οδηγίας 2011/65/ΕU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό χρήσης συγκεκρι- μένων επικίνδυνων υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 GR │ CY  │...
 • Seite 62: Παραγγελία Ανταλλακτικού Συσσωρευτή

  οποιοδήποτε αίτημα, έχετε εύκαιρο τον κωδικό προϊόντος (π .χ . ΙΑΝ 351913) της συσκευής . Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος στην πινακίδα τύπου ή στην πρώτη σελίδα αυτών των οδηγιών . ■ 58  │   GR │ CY PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 63 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │...
 • Seite 64: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus . Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen von Akkus der PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/A3/B1 Serie bestimmt . Dieser Akku ist passend zu: Dieser Akku ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsge-...
 • Seite 65: Lieferumfang

  220–240 V ∼ (Wechselstrom), 50–60 Hz Bemessungsaufnahme 50 W Sicherung (innen) AUSGANG/Output Bemessungsspannung 12 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom 2,4 A Ladedauer ca . 60 min Schutzklasse II / (Doppelisolierung) PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  61 ■...
 • Seite 66: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 67: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . WARNUNG! ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht von PARKSIDE empfohlen wurde . Dies kann zu elektrischen Schlag und Feuer führen . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 68: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden . ACHTUNG! ♦ Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ♦ Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/Akku .
 • Seite 69: Vor Der Inbetriebnahme

  Gerät ein . ♦ Schalten Sie das Schnell-Ladegerät zwischen aufeinanderfolgenden Ladevorgängen für mindestens 15 Minuten ab . Ziehen Sie dazu den Netzstecker . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  65 ■...
 • Seite 70: Wartung Und Lagerung

  Dreijahresfrist das defekte Ge- rät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 71 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Ge- brauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  67...
 • Seite 72 Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikel nummer (IAN) 351913_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . ■ 68  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 73: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 74: Entsorgung

  Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 75: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 76: Ersatz-Akku Bestellung

  Anfragen die Artikelnummer (z . B . IAN 351913) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 72  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3 + PLGK 12 A2...
 • Seite 77 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 11 / 2020 · Ident.-No.: PAPK12A3+PLGK12A2-102020-1 IAN 351913_2007...

Diese Anleitung auch für:

Plgk 12 a2

Inhaltsverzeichnis