Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 4 C4 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Li-ION CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 C4
AKKURUUVINVÄÄNNIN
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 317136_1904
BATTERIDRIVEN SKRUVDRAGARE
Översättning av bruksanvisning i original
AKUMULIATORINIS SUKTUVAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 4 C4

 • Seite 1 Li-ION CORDLESS SCREWDRIVER PAS 4 C4 AKKURUUVINVÄÄNNIN BATTERIDRIVEN SKRUVDRAGARE Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original WKRĘTARKA AKUMULATOROWA AKUMULIATORINIS SUKTUVAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas AKKU-SCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 317136_1904...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Maahantuoja ........... 11 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös ..... . 12 │ PAS 4 C4    1...
 • Seite 6: Johdanto

  Valmistaja ei ota mitään vastuuta määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuneista va- 1 vaihtopää, leikkuu hingoista. 1 käyttöohje Tavaramerkkejä koskevat Tekniset tiedot huomautukset Akkuruuvinväännin: PAS 4 C4 ® on USB Implementers Forum Inc:n rekisteröity Nimellisjännite: (tasavirta) tavaramerkki. Akku (integroitu): (1 kenno) Kaikki muut nimet ja tuotteet voivat olla kulloisenkin omistajan tavaramerkkejä...
 • Seite 7: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  Vältä kehokontaktia maadoitettujen pintojen, kuten putkien, lämpöpattereiden, liesien ja jääkaappien kanssa. Sähköiskun vaara on tavallista suurempi, jos kehosi on maadoitettu. │ PAS 4 C4    3 ■...
 • Seite 8: Henkilöiden Turvallisuus

  Säilytä käyttämättömät sähkötyökalut lasten tai jos sähkötyökalu on kytketty päälle, kun liität ulottumattomissa. Älä luovuta sähkötyökalua sen sähköverkkoon. henkilöille, jotka eivät osaa käyttää sitä tai eivät ole lukeneet näitä ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden käsissä. │ ■ 4    PAS 4 C4...
 • Seite 9: Akkutyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Virheellisessä käytössä akusta saattaa valua nestettä. Vältä koskettamasta sitä. Jos nestettä joutuu iholle, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Ulos vuotava akkuneste voi aiheuttaa ihoärsy- tystä ja palovammoja. │ PAS 4 C4    5 ■...
 • Seite 10: Turvallisuusohjeita Ruuvinvääntimelle

  Turvallisuuden takaamiseksi ■ ■ Käytä aina oikeankokoisia leikkuuteriä, joiden virtajohdon saa vaihtaa uuteen kiinnitysreikä on sopiva. vain valmistaja tai valmistajan edustaja. VAROITUS! Lataa tämän laitteen akku vain lait- teen mukana tulevalla laturilla │ ■ 6    PAS 4 C4...
 • Seite 11: Ennen Käyttöönottoa

  C, esimerkki vääntömomenttilisäosa ♦ Irrota latauskaapelin USB-C- liitin latausliitän- Irrottaminen: nästä ♦ Poista lisäosat jälleen laitteesta painamalla vapautuspainiketta ja irrottamalla lisäosa eteenpäin vetämällä. ♦ Aseta sen jälkeen kumisuojus takaisin työkalun kiinnitykseen. │ PAS 4 C4    7 ■...
 • Seite 12: Kärkien/Ruuvinvääntöpäiden Vaihtaminen (Ks. Kuva D)

  LED-lamput . Paina tätä varten käynnistys- / katkaisukytkintä Vinkkejä ja ohjeita Ruuvikärkiin on merkitty niiden mitat ja muoto. Jos olet epävarma, kokeile aina ensin, että terä sopii ruuvin kantaan tiiviisti ilman välystä. │ ■ 8    PAS 4 C4...
 • Seite 13: Huolto, Säilytys Ja Puhdistus

  EU-direktiivin 2012/19/EU mukaan vanhat sähkö- laitteet on toimitettava niille tarkoitettuun erilliseen keräyspisteeseen ja kierrätettävä ympäristölainsää- dännön mukaisesti. Elinkaarensa loppuun tulleen laitteen kierrätyksestä ja hävittämisestä saat tietoja kunnan jätehuollosta vastaavalta viranomaiselta. Älä hävitä akkuja kotitalousjätteen seassa! │ PAS 4 C4    9 ■...
 • Seite 14: Kompernass Handels Gmbh:n Takuu

  Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. │ ■ 10    PAS 4 C4...
 • Seite 15: Huolto

  Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen. käsikirjoja, tuotevideoita ja asennus- KOMPERNASS HANDELS GMBH ohjelmia. BURGSTRASSE 21 Tämän QR-koodin avulla pääset suoraan Lidl-huoltosivustolle (www.lidl-service.com) 44867 BOCHUM ja voit avata käyttöohjeesi syöttämällä tuotenumero SAKSA (IAN) 123456. www.kompernass.com │ PAS 4 C4    11 ■...
 • Seite 16: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tyyppi / laitekuvaus: Akkuruuvinväännin PAS 4 C4 Valmistusvuosi: 7 - 2019 Sarjanumero: IAN 317136_1904 Bochum, 14.08.2019 Semi Uguzlu, laatujohtaja Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin. │...
 • Seite 17 Importör ............23 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 24 PAS 4 C4 SE│...
 • Seite 18: Inledning

  1 Bruksanvisning ningen och innebär avsevärda risker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av Tekniska data felaktig användning. Batteridriven skruvdragare: PAS 4 C4 Information om varumärken Nominell spänning: (likström) ® är ett registrerat varumärke som tillhör USB...
 • Seite 19: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  Håll elverktyg på avstånd från regn och fukt. räknas in (exempelvis den tid då elverktyget Om det tränger in vatten i ett elverktyg ökar är avstängt och den tid då det visserligen är risken för elchock. påkopplat, men inte belastas). PAS 4 C4 SE│  15 ■...
 • Seite 20: Personsäkerhet

  Ta bort inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget. Om ett verktyg eller en nyckel befinner sig i någon av elverktygets rörliga delar kan det hända en olycka. ■ 16    PAS 4 C4 │...
 • Seite 21: Användning Och Hantering Av Det Batteridrivna Elverktyget

  Undvik kontakt med denna vätska. Vid kortvarig kontakt ska du spola med vatten. Om vätskan skulle råka komma in i ögonen ska man även uppsöka läkare. Batterivätska som läckt ut kan orsaka hudirrita- tioner och brännskador. PAS 4 C4 SE│  17 ■...
 • Seite 22: Säkerhetsanvisningar För Skruvdragare

  ■ Använd alltid skärblad i rätt storlek och med lämpligt fästhål. för att undvika risken för olyckor. VARNING! Använd bara den laddare levereras tillsammans med produkten för att ladda upp produktens batteri. ■ 18    PAS 4 C4 │...
 • Seite 23: Innan Produkten Tas I Bruk

  Koppla bort laddaren från strömkällan. ♦ Tryck på upplåsningsknappen och dra tillsatsen framåt för att ta av den från verktyget ♦ Dra ut laddningskabelns USB-C-kontakt ur igen. laddningsuttaget ♦ Sätt sedan tillbaka gummikåpan på verktygs- fästet. PAS 4 C4 SE│  19 ■...
 • Seite 24: Byta Bits/Skruvdragarinsatser (Se Bild D)

  Tips och knep Skruvbits är märkta med mått och form. Om du ändå är osäker på om ett bit passar kan du prova genom att kontrollera att det inte har något spelrum i skruvhuvudet. ■ 20    PAS 4 C4 │...
 • Seite 25: Underhåll, Förvaring Och Rengöring

  återvinning. Fråga på din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna uttjänta apparater till återvinning. Kasta aldrig batterier i hushålls- soporna! PAS 4 C4 SE│  21 ■...
 • Seite 26: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls servicesida (www.lidl-service.com) där du kan öppna bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 123456. ■ 22    PAS 4 C4 │...
 • Seite 27: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.se Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 317136_1904 Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com PAS 4 C4 SE│  23 ■...
 • Seite 28: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/beskrivning: Batteridriven skruvdragare PAS 4 C4 Tillverkningsår: 07 - 2019 Serienummer: IAN 317136_1904 Bochum, 2019-08-14 Semi Uguzlu - kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 29 Importer ............35 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......36 PAS 4 C4  ...
 • Seite 30: Wstęp

  1 instrukcja obsługi USB Implementers Forum, Inc. Wszystkie pozostałe nazwy i produkty mogą być Dane techniczne znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znaka- mi towarowymi ich odnośnych właścicieli. Wkrętarka akumulatorowa: PAS 4 C4 Napięcie znamionowe: (prąd stały) Akumulator (wbudowany): (1 ogniwo) Pojemność akumulatora: 1500 mAh Znamionowa prędkość...
 • Seite 31: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Do ładowania narzędzia akumulatorowego wskazanych wartości, zależnie od sposobu używaj tylko poniższej ładowarki: użytkowania elektronarzędzia, a w szczegól- PAS 4 C4-1: ności od rodzaju przedmiotu obrabianego. ► Należy starać się, aby obciążenie było jak WEJŚCIE: najmniejsze.
 • Seite 32: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracają- Uszkodzone lub poplątane kable zasilające cej się części elektronarzędzia może spowodo- zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycz- wać obrażenia ciała. nym. ■ 28    PAS 4 C4 │...
 • Seite 33: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Zwarcie między stykami aku- mulatora może spowodować oparzenia lub dzić lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. Elektronarzędzia w rękach niepowołanych osób pożar. stanowią duże zagrożenie. PAS 4 C4    29 ■ │...
 • Seite 34: Serwis

  Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia. b) Nigdy nie wolno naprawiać uszkodzonych aku- mulatorów. Każda konserwacja akumulatorów powinna być przeprowadzana wyłącznie przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. ■ 30    PAS 4 C4 │...
 • Seite 35: Zasady Bezpieczeństwa Użycia Ładowarek

  ładowarki dostarczonej wraz z ru czerwonego na zielony. urządzeniem. Zakończenie procesu ładowania: ♦ Odłącz ładowarkę od źródła prądu. ♦ Odłącz wtyk USB C kabla do ładowania gniazda ładowania PAS 4 C4    31 ■ │...
 • Seite 36: Montaż Końcówek

  45°. Załóż końcówkę na urządzenie, aby się zatrzasnęła. (patrz rys. C, przykład końcówki sterowania momentem Demontaż: ♦ Aby zdemontować końcówki ponownie z urzą- dzenia, naciśnij przycisk odblokowania zdejmij końcówkę pociągając do przodu. ■ 32    PAS 4 C4 │...
 • Seite 37: Uruchomienie

  środowiska. będzie pasowała do łba wkrętu. O informacje na temat utylizacji zużytego urządze- nia należy zapytać w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. PAS 4 C4    33 ■ │...
 • Seite 38: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub pro- utylizacji wyeksploatowanego dukcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu udziela urząd gminy lub produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani miasta. uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączni- ków, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła. ■ 34    PAS 4 C4 │...
 • Seite 39: Serwis

  filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne. Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 123456. PAS 4 C4    35 ■ │...
 • Seite 40: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / nazwa urządzenia: Wkrętarka akumulatorowa PAS 4 C4 Rok produkcji: 07 - 2019 Numer seryjny: IAN 317136_1904 Bochum, dnia 14.08.2019 Semi Uguzlu, dyrektor ds. jakości Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 41 Importuotojas ........... 47 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......48 │ PAS 4 C4    37...
 • Seite 42: Įžanga

  1 pjovimo antgalis tojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsira- 1 naudojimo instrukcija dusią naudojant įrankį ne pagal paskirtį. Techniniai duomenys Informacija apie prekių ženklus Akumuliatorinis suktuvas: PAS 4 C4 ® yra „USB Implementers Forum, Inc.“ regis- Vardinė įtampa: 4 V (nuolatinė srovė) truotasis prekių...
 • Seite 43: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  į visas įrankio naudojimo ciklo dalis (pvz., c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus laikotarpius, kai elektrinis įrankis yra išjungtas, ar drėgmės. Į elektrinio įrankio vidų patekus ir laikotarpius, kai įrankis įjungtas, tačiau veikia vandens, padidėja elektros smūgio pavojus. nenaudojamas). │ PAS 4 C4    39 ■...
 • Seite 44: Žmonių Sauga

  šių nurodymų neperskaičiusiems atsitikimas. žmonėms. Elektriniai įrankiai kelia pavojų, jei d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite juos naudoja patirties neturintys žmonės. reguliavimo įrankius arba veržliarakčius. Besisukančioje elektrinio įrankio dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti. │ ■ 40    PAS 4 C4...
 • Seite 45: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Venkite prisiliesti prie skysčio. Jei taip netyčia atsitiktų, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, papildo- mai kreipkitės į gydytoją. Ištekėjęs akumuliato- riaus skystis gali sudirginti odą arba nudeginti. │ PAS 4 C4    41 ■...
 • Seite 46: Suktuvų Naudojimo Saugos Nurodymai

  ■ Visada naudokite tinkamo dydžio pjovimo diskus su tinkama tvirtinimo skyle. vas. ĮSPĖJIMAS! Šio įrankio akumuliatorių įkraukite tik kartu tiekiamu krovikliu │ ■ 42    PAS 4 C4...
 • Seite 47: Prieš Pradedant Naudoti

  Kai antgalį nuo įrankio norite nuimti, paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir antgalį nuimkite trauk- ♦ Įkrovimo laido C tipo USB kištuką ištraukite iš dami į priekį. įkrovimo lizdo ♦ Po to vėl užmaukite guminį gaubtelį ant įrankių laikiklio. │ PAS 4 C4    43 ■...
 • Seite 48: Įkišamųjų Antgalių / Įkišamųjų Varžtų Sukimo Antgalių Keitimas (Žr. D Pav.)

  . Paina tätä varten käynnistys- / katkaisukytkintä Patarimai ir gudrybės Ant sukimo antgalių nurodytas jų dydis ir forma. Jei nesate tikri, kas kartą pirmiausia išbandykite, ar antgalį įkišus į varžto galvutę nelieka tarpo. │ ■ 44    PAS 4 C4...
 • Seite 49: Techninė Priežiūra, Laikymas Ir Valymas

  įrangos atliekų ir šios direktyvos įgy- sužinosite savo savivaldybės arba vendinimą nacionalinėje teisėje panaudoti elektros miesto administracijoje. įrankiai turi būti surenkami atskirai ir atiduodami perdirbti nedarant žalos aplinkai. Kaip šalinti nebenaudojamą įrankį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje. │ PAS 4 C4    45 ■...
 • Seite 50: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  įspėjama. Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudo- jimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavi- mo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba. │ ■ 46    PAS 4 C4...
 • Seite 51: Priežiūra

  KOMPERNASS HANDELS GMBH Šis QR kodas Jus nukreips BURGSTRASSE 21 tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com), kuriame įvedę gaminio 44867 BOCHUM numerį (IAN) 123456 galėsite atverti savo naudo- VOKIETIJA jimo instrukciją. www.kompernass.com │ PAS 4 C4    47 ■...
 • Seite 52: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tipas / įrankio pavadinimas: Akumuliatorinis suktuvas PAS 4 C4 Pagaminimo metai: 2019-07 Serijos numeris: IAN 317136_1904 Bochumas, 2019-08-14 Semi Uguzlu, kokybės vadybininkas Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį. │...
 • Seite 53 Original-Konformitätserklärung ........60 DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    49...
 • Seite 54: Einleitung

  Ladegerät AKKU-SCHRAUBER PAS 4 C4 USB-Stecker des Ladekabels Einleitung USB-C-Stecker des Ladekabels Drehmoment-Aufsatz Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Entsperrtaste Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Exzenter-Aufsatz Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Winkel-Aufsatz für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 55: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  WARNUNG! zeugs nur folgendes Ladegerät: ► Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung PAS 4 C4-1: des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten EINGANG / Input: abweichen, abhängig von der Art und Weise, Bemessungsspannung: 100-240V ∼ 50-60 Hz in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, (Wechselstrom) insbesondere, welche Art von Werkstück...
 • Seite 56: Elektrische Sicherheit

  Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in reich geeignet sind. Die Anwendung einer für unerwarteten Situationen besser kontrollieren. den Außenbereich geeigneten Verlängerungs- leitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PAS 4 C4...
 • Seite 57: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn gegenständen, die eine Überbrückung der sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennun- gen oder Feuer zur Folge haben. DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    53 ■...
 • Seite 58: Service

  Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt. b) Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämt- liche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienst- steIlen erfolgen. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PAS 4 C4...
 • Seite 59: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Ladegerät anzeige von rot auf grün wechselt. Ladevorgang beenden: ♦ Trennen Sie das Ladegerät von der Strom- quelle. ♦ Trennen Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels von der Ladebuchse DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    55 ■...
 • Seite 60: Aufsätze Montieren

  Der Aufsatz kann nun wieder verwendet werden. (siehe Abb. C, Beispiel Drehmoment-Aufsatz ACHTUNG! ► An der Schutzhaube des Schneid-Aufsatzes befindet sich ein Pfeil ( ). Dieser zeigt Ihnen die empfohlene Laufrichtung des Schneidblattes an. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PAS 4 C4...
 • Seite 61: Inbetriebnahme

  Falls Sie sich unsicher sind, probie- ren Sie immer zuerst aus, ob das Bit ohne Spiel im Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Schraubkopf sitzt. Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PAS 4 C4    57 ■...
 • Seite 62: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwal- tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf tung. Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen wer- │ DE │ AT │ CH ■ 58    PAS 4 C4...
 • Seite 63: Service

  Beschädigungen an zerbrechli- HINWEIS chen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Glas gefertigt sind. senden Sie bitte ausschließlich den defekten Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschä- Artikel ohne Zubehör (z.
 • Seite 64: Original-Konformitätserklärung

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Schrauber PAS 4 C4 Herstellungsjahr: 07 - 2019 Seriennummer: IAN 317136_1904 Bochum, 14.08.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 09 / 2019 · Ident.-No.: PAS4C4-082019-1 IAN 317136_1904...