Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Hu Szerelési Útmutató; Jp 施工説明書 - HANSGROHE 41745XXX Montageanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Magyar
Biztonsági utasítások
A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések
elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
A 41744XXX kapaszkodó rendeltetésszerű használa-
ta: A kapaszkodó nem orvosi termék, nem alkalmas
testileg sérült személyek számára, hanem csak privát
használatra szolgál.
Kapaszkodáshoz kizárólag csak a kapaszkodót
41744XXX szabad használni, a további termékek
nem alkalmasak ilyen jellegű használatra.
A felszerelt termékek szabályszerű rögzítését és
szilárd elhelyezkedését rendszeres időközönként
(évente) ellenőrizni kell.
Szerelési utasítások
• A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek
nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási-
vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
• Miközben szakképzett szakember végzi a termék
felszerelését, ügyelni kell arra, hogy a rögzítési
felületek a rögzítési terület teljes egészén síkok
(nincsenek kiálló fugák vagy csempeszélek), a fal
felépítése alkalmas a termék felszereléséhez, és
különösképpen, hogy nincsenek benne gyenge
pontok. A mellékelt csavarok és dűbelek csak
betonhoz alkalmasak. Egyéb falazatoknál figyelem-
be kell venni a dűbelgyártó gyártói utasításait.
• 41773XXX, 41774XXX: A ragsztási felületeknek
szilárdnak, elválasztóanyagtól mentesnek, tisztának,
száraznak, viasz- és zsírmentesnek kell lennie. A
legtöbb esetben az a legjobb, ha a felületet csak
egy tiszta és száraz ronggyal erősen átdörzsöljük.
Nem szabad hagyományos, elválasztóanyag
tartalmú tisztítószert használni. Szükség esetén
használjunk tiszta alkoholos tisztítószert és viasszal
bevont természetes kövek esetén viaszoldó tisztítót.
Elpárolgás előtt egy tiszta, száraz ronggyal
dörzsöljük át.
Szimbólumok leírása
Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!
Tartozékok (lásd a oldalon 26)
Tisztítás (lásd a oldalon 28)
Használat (lásd a oldalon 21)
A töltéshez és tisztításhoz vegye le a szivattyút és a
fedelet.
Szerelés
16
(lásd a oldalon 17)
日本語
安全上の注意
施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、
手袋をはめてください。
ハンドル41744XXXの使用目的 : ハンドルは医療
製品ではなく、 身体に障害がある方向けの製品
ではありません。 一般的な使用向け製品です。
ハンドル 41744XXXのみ取っ手として使用でき
ますが、 他の製品は取っ手としてはお使いいた
だけません。
取付金具や固定ネジなど、 製品の取付状態を定
期的に (年に一度) チェックしてください。
施工上の注意
• 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確
認してください。 施工後のキズ等のお申し出は
お断りさせて頂いています。
• 適切な資格を持つ方が製品の施工を行ってくだ
さい。 施工面が平らであること (躯体の凹凸やタ
イル等の段差がないこと) 、 壁の構造が製品の
施工に適しており必要な強度があることを確認
してください。 同梱のネジとプラグ (アンカー) は
コンクリート用です。 他の壁構造については、 使
用に適したプラグ (アンカー) を利用し製造業者
の施工指示を確認してください。
• 41773XXX, 41774XXX: 接着面は、 耐荷重が高く、
きれいで特殊なコーディングが無く、 乾燥してお
り、 ワックスやグリースが付いていない必要があ
ります。 通常、 きれいな乾いた布で表面をきれ
いにしてください。 界面活性剤を含む洗剤は使
用しないでください。 必要に応じて、 純粋なアル
コール系のクリーナー や石材の場合は材質に
応じて天然石用のワックスクリーナーを使用し
ます。 乾燥前にきれいな乾いた布で作業をして
ください。
アイコンの説明
酢酸系シリコンをご使用にならないでくだ
さい !
スペアパーツ
(次のページを参照 26)
お手入れ方法
(次のページを参照 28)
使用方法 (次のページを参照 21)
充填、 清掃の際は、 ポンプと蓋を取り外します。
施工方法
(次のページを参照 17)

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis