Parkside PMGS 12 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
pmGS 12
MODELLING AND
ENGRAVING SET
Operation and Safety Notes
SET FÖR MODELLBYGGE
OCH GRAVYR
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
ΣΕΤ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΛΕΙΑΝΣΗΣ-ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
PIENOISMALLIRAKENNUS-
JA KAIVERRUSSARJA
Käyttö- ja turvaohjeet
MODELBYGNINGS- OG
GRAVERINGSSÆT
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
MODELLBAU- UND GRAVIERSET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMGS 12

 • Seite 1 12 MODELLING AND PIENOISMALLIRAKENNUS- ENGRAVING SET JA KAIVERRUSSARJA Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet SET FÖR MODELLBYGGE MODELBYGNINGS- OG OCH GRAVYR GRAVERINGSSÆT Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΣΕΤ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ MODELLBAU- UND GRAVIERSET ΛΕΙΑΝΣΗΣ-ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Bedienungs- und Sicherheitshinweise ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice for electrical power tools ....Page 7 1. Workplace safety .....................Page 8 2. Electrical safety ......................Page 8 3.
 • Seite 5: Introduction

  Modelling and engraving set and sawing of wood, metal, plastic, ceramic or stone PMGS 12 in dry rooms. Any other use or modification to the drill / grinder shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. The...
 • Seite 6: Included Items

  Combination tool This can result in a much lower vibration load over the whole of the period of working. Included items Mains adapter PMGS 12-1: INPuT: 1 Small drill 1 Mains adapter Rated voltage:...
 • Seite 7: Workplace Safety

  General safety advice for electrical power tools MEANS OF A MAINS LEAD) AND ELECTRICAL Keep the mains lead away from heat, TOOLS POWERED BY RECHARGEABLE BATTER- oil, sharp edges or moving parts of the device. Damaged or tangled mains leads in- IES (WITHOUT A MAINS LEAD).
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools the device. Many accidents have their origins you will be in a better position to control the device in unforeseen circumstances. in poorly maintained electrical power tools. f) Wear suitable clothing. Do not wear f) Keep cutting tools clean and sharp.
 • Seite 9: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation WArNING! DuST HAZArD! Any than those recommended in the operating in- harmful / noxious dusts generated from machin- structions could lead to you suffering an injury. ing represent a risk to the health of the person operating the device and to anyone near the Inserting or replacing work area.
 • Seite 10: Advice On Working With Materials / Tools / Speed Ranges

  Operation Function Accessory Application Switching off: Set the ON / OFF switch to position “0”. Engraving Engraving Making marks, bits craft projects (see Fig. D) Advice on working with Polishing, Metal brush Derusting materials / Tools / Speed ranges derusting Polishing Working on vari- Use the highest speed when working on steel...
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Operation / Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal Maintenance and cleaning DES Ltd The device is maintenance-free. units 14-15 Clean all the dirt off the drill / grinder. Use a Bilston Industrial Estate dry cloth for cleaning. Oxford Street Bilston (Great Britain) Service...
 • Seite 12: Manufacturer's Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Eu Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic compatibility (2004 / 108 / EC) Type / Device description: Modelling and engraving set PMGS 12 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 14 Sisällysluettelo Aluksi Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 16 Varusteet ........................Sivu 16 Toimituslaajuus ......................Sivu 17 Tekniset tiedot ........................ Sivu 17 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ...................... Sivu 18 3. Henkilöiden turvallisuus .................... Sivu 18 4.
 • Seite 15: Aluksi

  Näin käyttäydyt oikein! Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystä- Räjähdysvaara! vällisesti! Pienoismallirakennus- ja ystenmukaisena ja sisältää huomattavia onnettomuus- Kaiverrussarja PMGS 12 vaaroja. Määräystenvastaisesta käytöstä syntyneistä vahingoista valmistaja ei ota mitään vastuuta. Aluksi Varusteet Tutustu ennen käyttöönottoa laitteeseen, sen käyttöohjeisiin ja sähkölaitteita koskeviin Pienoisporakone: yleisiin turvallisuusohjeisiin.
 • Seite 16: Toimituslaajuus

  Tämä saattaa vähentää 3 Jyrsintäterää 2 Kaiverrusterää merkittävästi liikerasitusta kokonaistyöskentelyajan 5 Hiontaterää kestäessä. Monitoimiavaimen Verkkolaite PMGS 12-1: Toimituslaajuus SISääNMENO / Input: Nimellisjännite: 230 V ~ 50 Hz 1 Pienoisporakone uLOSTuLO / Output: 1 Verkkolaite 1 Muovilaukku Nimellisjännite:...
 • Seite 17: Sähköturvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 3. Henkilöiden turvallisuus älä käytä laitetta räjähdys- vaarallisessa ympäristössä, jossa säilytetään helposti a) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, syttyviä nesteitä, kaasuja tai jossa mitä teet ja toimi järkevästi sähkölait- kehittyy pölyä. Sähkötyökalut kehittävät teilla työskennellessäsi. älä käytä laitetta, jos olet väsynyt, käyttänyt kipinöintiä, joka voi sytyttää...
 • Seite 18: Pienoisporakoneen Kh3037 Ja Verkkolaitteen Kh3037-1 Laitekohtaiset Turvaohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet kalua. Sopivan sähkötyökalun kanssa työsken- VArO! Työkalu on toiminnassa telet paremmin ja varmemmin sen tehoalueella. poiskytkemisen jälkeen! Vältä b) älä käytä mitään sähkötyökalua, jokaista kosketusta nopeasti pyöriviin jonka käynnistyskytkin on viallinen. työkaluihin. VArOLTuS! Varmista työstettävä Sähkötyökalu, jota ei voi enää kytkeä päälle kappale.
 • Seite 19: Käyttöönotto

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttöönotto Lapset tai henkilöt, jotka kokemattomuutensa Kiristä kiinnitystuurnan ruuvi yhdistelmä- tai tietämättömyytensä takia eivät ole kykeneviä avaimen avulla. käyttämään laitetta tai joilla on fyysisiä, senso- risia tai henkisiä vammoja, eivät saa käyttää Päälle- ja poiskytkeminen / laitetta ilman valvontaa tai ilman, että...
 • Seite 20: Vihjeitä Ja Niksejä

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto Numero Työstettävään Tehtävä Tarvikkeet Käyttö PääLLä / POIS- materiaaliin Hiominen Hiontalaipat Kiven, puun hiomi- KyTKIMELLä nen, kovien materi- Hiontaterät aalien (esim. kera- Kivi, Keramiikka miikka tai lejeerattu Pehmeä puu, metalli teräs) työstö Kovapuu (katso kuva F, G) Teräs Erottelu ja...
 • Seite 21: Takuu

  (2004 / 108 / EC) jata tuotetta. Takuu ei rajoita käyttäjän yleistä kulut- tajasuojaa. Tyyppi / Laitemerkinnät: Pienoismallirakennus- ja Kaiverrussarja PMGS 12 Kompernaß Service Suomi Bochum, 31.07.2009 Tel.: 010 30 935 80 (Puhelun hinta lankaliittymästä: 8,21 snt / puh +...
 • Seite 22 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ......................Sidan 24 De olika delarna ......................Sidan 24 I leveransen ingår ......................Sidan 25 Tekniska data .........................Sidan 25 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg ......Sidan 25 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 26 2. Elsäkerhet ........................Sidan 26 3. Personsäkerhet ......................Sidan 26 4.
 • Seite 23: Inledning

  Lämna in förpackningen och appara- Explosionsrisk! ten till miljövänlig återvinning! Set för modellbygge och Gravyr vändning och kan medföra svåra olycksfallsrisker. PMGS 12 Tillverkaren ansvarar inte för skador vilka kan härle- das ur felaktig hantering. Endast avsett för privat bruk. Inledning De olika delarna Innan du börjar använda verktyget: Gör...
 • Seite 24: I Leveransen Ingår

  5 Slipbits startats utan att verkligen användas. Detta kan Kombinyckel reducera svängningsbelastningen väsentligt under den totala arbetstiden. I leveransen ingår Nätdel PMGS 12-1: INGåNG / Input: 1 Miniborrmaskin 1 Nätdel Märkspänning: 230 V ~ 50 Hz 1 Transportväska i plast uTGåNG / Output:...
 • Seite 25: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen verktyget används utomhus. Användning av godkänd förlängningskabel för utomhusbruk a) Se till att arbetsplatsen är städad och reducerar risken för elstötar. ombesörj ordentlig belysning. Oreda f) Använd jordfelsbrytare om elverktyget måste användas i fuktig omgivning. och dålig belysning kan medföra olycksfall.
 • Seite 26: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg g) Kontrollera att dammsugare eller skall utföras. Användning av elverktyg på uppsamlingsbehållare är korrekt annat sätt än föreskrivna anvisningar kan med- anslutna och används på rätt sätt. föra farliga situationer. Använd sådan utrustning för att minska före- kommande damm och därmed förbundna risker.
 • Seite 27: Sätt I / Byt Ut Verktyget / Spännhylsan

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Användning undvik att slipa blyhaltiga färger eller Aktivera spindelns arretering och håll denna annat hälsovådligt material. intryckt. Asbesthaltigt material får inte bear- Stick in spännhylsa i gänginsatsen och skruva betas. Asbest är kan framkalla cancer. därefter fast spännmutter med kombina- Bearbeta inte fuktigt material eller...
 • Seite 28: Tips Och Tricks

  Användning / Rengöring och skötsel / Service Funktion Tillbehör Användning Dessa anvisningar är icke bindande rekommenda- tioner. Kontrollera själv med praktiska försök vilket Rengöra Plastborstar T.ex. plastchassin verktyg och vilken inställning som passar till där man kommer åt sämre eller skryms- materialet.
 • Seite 29: Garanti Avfallshantering Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  Typ / Beteckning: av vår auktoriserade service-filial, upphör garantin att gälla. Dina lagliga rättigheter inskränks inte av Set för modellbygge och Gravyr PMGS 12 denna garanti. Bochum, 31.07.2009 Kompernaß Service Sverige Tel.:...
 • Seite 30 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ..................Side 32 Udstyr ..........................Side 32 Indhold ...........................Side 33 Tekniske specifikationer ....................Side 33 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj ..Side 33 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 34 2. Elektrisk sikkerhed .....................Side 34 3. Personlig sikkerhed ....................Side 34 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 35 Specificerede sikkerhedshenvisninger for miniboremaskinen KH3037 og strømforsyningen KH3037-1 ........Side 35 Ibrugtagning...
 • Seite 31: Indledning

  Modelbygnings- og metal, plastik, keramik eller stenmasser i tørre værelser. graveringssæt PMGS 12 Enhver anden anvendelse eller ændringer af appa- ratet gælder som værende i strid med formålet og frembyder fare for alvorlige uheld. I tilfælde af ska- Indledning der som følge af sådan anvendelse eller ændring...
 • Seite 32: Indhold

  Universalnøgle egentlig ikke anvendes. Dette kan reducere sving- ningsbelastningen over hele tidsrummet betydeligt. Indhold Strømforsyning PMGS 12-1: INDGANG / Input: 1 Miniboremaskine 1 Netdel Nominel spænding: 230 V ~ 50 Hz 1 Plastikkuffert 1 Sæt tilbehør (45 dele)
 • Seite 33: Sikkerhed På Arbejdsstedet

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj I SIKKERHEDSANVISNINGERNE, RELATERER Ledningen må ikke benyttes SIG TIL ELEKTRISKE REDSKABER DER ANVENDES til at bære maskinen i, hænge den op i eller til at trække MED LEDNING TIL LYSNETTET OG TIL AKKU- stikket ud med. Ledningen skal holdes MULATORDREVNE ELEKTRISKE REDSKABER på...
 • Seite 34: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj d) Indstillingsredskaber eller skruenøg- Elektrisk værktøj er farligt hvis det benyttes af ler skal fjernes før apparatet bliver uerfarne personer. startet. Et stykke værktøj eller en nøgle der e) Apparatet skal behandles med omhu. Det skal kontrolleres om bevægelige sidder i en bevægelig del af apparatet, kan dele af apparatet fungerer fejlfrit og afstedkomme kvæstelser.
 • Seite 35: Ibrugtagning

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Ibrugtagning Ibrugtagning er fare for tilskadekomst hvis De eller apparatet skrider ud. undgå berøring med løbende slibe- Strømspændingen skal stemme: værktøj. Spændingen i strømkilden skal passe sammen med BrANDFArE FrA FLyVENDE angivelserne på typeskiltet. Apparater der er ken- GNISTEr! Hvis De sliber metal, detegnet med 230 V, kan også...
 • Seite 36: Til- Og Frakobling / Indstilling Af Omdrejningstal

  Ibrugtagning Til- og frakobling / indstilling Eksempler på anvendelsene / valg af af omdrejningstal egnet værktøj: Funktion Tilbehør Anvendelse Start / indstilling af omdrejningstal: Boring HSS-bor Træbearbejdning Slut stikket til strømforsyningen , idet De sætter den i den tilsigtede stikmekanisme Fresing Fræsebits Mange slags op-...
 • Seite 37: Tips Og Tricks

  Ibrugtagning / Pasning og rengøring / Service / Garanti / Bortskaffelse Tips og tricks Ved misbrug og ukorrekt behandling, vold og ved indgreb, som ikke er udført af vores autoriserede Hvis der udøves for voldsomt tryk, kan det isatte serviceafdeling, bortfalder garantien. De rettigheder, værktøj gå...
 • Seite 38: Konformitetserklæring / Fremstiller

  (98 / 37 / EC) EFs lavspændingsdirektiv (2006 / 95 / EØF) Elektromagnetisk fordragelighed (2004 / 108 / EC) Type / Betegnelse for apparatet: Modelbygnings- og graveringssæt PMGS 12 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - adm. Direktør - Tekniske ændringer som følge af videreudviklingen forbeholdes.
 • Seite 40 Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ...............Σελίδα 42 Εξοπλισμός ........................Σελίδα 43 Περιεχόμενα παράδοσης .....................Σελίδα 43 Τεχνικά δεδομένα ......................Σελίδα 43 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 44 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 44 3. Ασφάλεια ατόμων .....................Σελίδα 45 4.
 • Seite 41: Eισαγωγή

  συσκευή φιλικά προς το περιβάλλον! Π σετ πολυχρηστικη συσκευη Χρήση σύμφωνα με Λειανσης-χαρακτικης και τους κανονισμούς Μοντελισμου PMGS 12 Το πολυμηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους για το τρύπημα, τη χάραξη, Eισαγωγή το στίλβωμα, τον καθαρισμό, το τρίψιμο, το κόψιμο...
 • Seite 42: Εξοπλισμός

  να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση κραδασμών 1 Πλαστικό βαλιτσάκι για το συνολικό χρονικό διάστημα εργασίας. 1 Σετ εξαρτημάτων (45 μέρη) 1 Οδηγίες χειρισμού Τροφοδοτικό PMGS 12-1: ΕΙΣΟΔΟΣ / Input: Τεχνικά δεδομένα Ονομαστική τάση: 230 V ~ 50 Hz Πολυμηχάνημα PMGS 12: Ονομαστική...
 • Seite 43: Γενικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Eισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ΕξΟΔΟΣ / Output: Ονομαστική τάση: 12 V Αποφύγετε τον κίνδυνο για Ονομαστικό ρεύμα: τη ζωή από ηλεκτροπληξία: Επίπεδο προστασίας: II / Έλεγχος από: EN61558 α) Το βύσμα σύνδεσης συσκευής θα πρέπει...
 • Seite 44: Ασφάλεια Ατόμων

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 3. Ασφάλεια ατόμων τα γάντια μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Ο φαρδύς ρουχισμός που δεν α) Επιδείξτε μεγάλη προσοχή, έχετε πάντοτε έχει στενή εφαρμογή, τα κοσμήματα ή τα μαλλιά επίγνωση των πράξεών σας και δείξτε μπορεί...
 • Seite 45: Οδηγίες Ασφαλείας Για Τη Συγκεκριμένη Συσκευή

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού. της συσκευής. Αναθέστε την επιδιό- Αποφύγετε την επαφή με τον τροχό ρθωση των ελαττωματικών εξαρτη μάτων που βρίσκεται σε λειτουργία. πριν από τη χρήση στης συσ κευής. ΚΙΝΔΥΝΟΣ...
 • Seite 46: Θέση Σε Λειτουργία

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία / Θέση σε λειτουργία πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν Τοποθετήστε το δίσκο στην ηλεκτρονική με τη συσκευή. συσκευή σύμφωνα με την περιγραφή. Αφαιρέστε τη βίδα από το δίσκο χρησιμο- ποιώντας το κλειδί Θέση...
 • Seite 47: Συμβουλές Και Τρικ

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός Λειτουργία Εξάρτημα Εφαρμογή Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν μη δεσμευτικές προτάσεις. Ελέγξτε κατά τις πρακτικές εργασίες ακό- Καθάρισμα Πλαστικές π.χ. καθαρισμός μα και μόνοι σας, το ποιο εργαλείο και ποια ρύθμι- βούρτσες πλαστικών περι- βλημάτων...
 • Seite 48: Σέρβις

  Σέρβις / Εγγύηση / Απόσυρση Σέρβις Αναθέστε την Kompernass Service Ελλáδa ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! επιδιόρθωση της συσκευής σας σε Kalothanassi G. Amalia υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή σε 10-12 Thiatiron Str. εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και χρησι- 14231 N.Ionia Athens (Greece) μοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλα- Tel.: 210-2790865 κτικά.
 • Seite 49: Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

  (2006 / 95 / ΕC) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004 / 108 / EC) Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: Π σετ πολυχρηστικη συσκευη Λειανσης-χαρακτικης και Μοντελισμου PMGS 12 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Διευθυντής - Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης.
 • Seite 50 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 52 Ausstattung ........................Seite 52 Lieferumfang ........................Seite 53 Technische Daten ......................Seite 53 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge ...Seite 53 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 54 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 54 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 54 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 55 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Kleinbohrmaschine KH3037 und Netzteil KH3037-1 .........Seite 55 Inbetriebnahme...
 • Seite 51: Einleitung

  Tipp! So verhalten Sie sich richtig! beachten! Verpackung und Gerät umweltgerecht Explosionsgefahr! entsorgen! Modellbau- und Gravierset PMGS 12 Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungs- widriger Verwendung entstandene Schäden Einleitung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
 • Seite 52: Lieferumfang

  Gerät abgeschaltet Kombischlüssel ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Lieferumfang Netzteil PMGS 12-1: 1 Kleinbohrmaschine EINGANG / Input: 1 Netzteil 1 Kunststoffkoffer Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz 1 Zubehör-Set (45 Teile)
 • Seite 53: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge WERKZEUGE (MIT NETZKABEL) UND AUF AK- Zweckentfremden Sie das KUBETRIEBENE ELEKTROWERKZEUGE (OHNE Kabel nicht, um das Elektro- werkzeug zu tragen, aufzu- NETZKABEL). hängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Kabel fern von Hitze, öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Gerä- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber...
 • Seite 54: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge gung anschließen, es aufnehmen oder oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichts- tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerk- maßnahme verhindert den unbeabsichtigten zeuges den Finger am Schalter haben oder das Start des Elektrowerkzeuges. d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk- Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversor- zeuge außerhalb der reichweite von gung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
 • Seite 55: Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme WArNuNG! Sichern Sie das Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Per- Werkstück. Benutzen Sie Spannvorrichtungen / sonen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Schraubstock um das Werkstück festzuhalten. physischen, sensorischen oder geistigen Fähig- Es ist damit sicherer gehalten, als mit Ihrer Hand. keiten oder mangels Erfahrung und / oder Stützen Sie auf keinen WArNuNG!
 • Seite 56: Ein- Und Ausschalten / Drehzahlbereich Einstellen

  Inbetriebnahme Einsatzwerkzeug mit Spanndorn Führen Sie Reinigungs-, Polier- und Schwabbel- verwenden: arbeiten im mittleren Drehzahlbereich durch. HINWEIS: Verwenden Sie die Schraubendre- herseite des Kombischlüssels zum Lösen und Die nachfolgenden Angaben sind unverbindliche Festziehen der Schraube der Spanndornen Empfehlungen. Testen Sie beim praktischen Setzen Sie den Spanndorn wie beschrieben Arbeiten auch selbst, welches Werkzeug und...
 • Seite 57: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Funktion Zubehör Verwendung Wartung und reinigung Polieren, Metall- Entrosten bürste Das Gerät ist wartungsfrei. Entrosten Entfernen Sie Verschmutzungen vom Gerät. Polier- Verschiedene Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch. scheiben Metalle und Kunst- VOrSICHT! stoffe, insbesondere Üben Sie nur...
 • Seite 58: Entsorgung

  Kompernass Service österreich Elektromagnetische Verträglichkeit Tel.: 0820 899 913 (0,20 Eur/min.) (2004 / 108 / EC) e-mail: support.at@kompernass.com Typ / Gerätebezeichnung: Modellbau- und Gravierset PMGS 12 Kompernass Service Switzerland Tel.: +41 (0) 848 000 525 Bochum, 31.07.2009 (max. 0,0807 CHF/min.) e-mail: support.ch@kompernass.com Entsorgung Hans Kompernaß...
 • Seite 59 IAN 33382 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 07 / 2009 · Ident.-No.: PMGS12072009-3...

Inhaltsverzeichnis