Parkside PAP 20 A3 Bedienungsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4Ah BATTERY PAP 20 A3
4Ah BATTERY
Operating instructions
АКУМУЛАТОРНА
БАТЕРИЯ 4 Ah
Ръководство за експлоатация
AKKU 4 Ah
Bedienungsanleitung
IAN 346159_2004
ACUMULATOR 4 Ah
Instrucţiuni de utilizare
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4 Ah
Οδηүίες χρήσης

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A3

 • Seite 1 4Ah BATTERY PAP 20 A3 ACUMULATOR 4 Ah 4Ah BATTERY Instrucţiuni de utilizare Operating instructions АКУМУЛАТОРНА ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ БАТЕРИЯ 4 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4 Ah Ръководство за експлоатация Οδηүίες χρήσης AKKU 4 Ah Bedienungsanleitung IAN 346159_2004...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Πριν...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telephone ordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PAP 20 A3 GB │...
 • Seite 6: Introduction

  . Any other usage of or modification to the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents . The manufacturer accepts no responsibility for damage(s) attributable to misuse . ■ 2  │   GB │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 7: Features

  High-speed charger (not supplied) Red charge control LED Green charge control LED Package contents 1 4 Ah battery 1 set of operating instructions Technical data 4 Ah Battery PAP 20 A3 Type LITHIUM ION Rated voltage 20 V (DC) Capacity 4 .0 Ah (80 Wh)
 • Seite 8 Protection class II / (double insulation) ATTENTION! ♦ This charger can only charge the following batteries: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ♦ A current list of battery compatibility can be found at www .lidl .de/Akku . ■ 4 ...
 • Seite 9: General Power Tool Safety Warnings

  Only the rechargeable battery units supplied are to be used with an electrical power tool. The use of other rechargeable battery units may lead to the danger of injury or fire . PAP 20 A3 GB │ CY   │...
 • Seite 10 CAUTION! RISK OF EXPLOSION! Never charge non-rechargeable batteries! Protect the rechargeable battery from heat, for example from continu- ous exposure to sunlight, fire, water and moisture. There is a risk of explosion . ■ 6  │   GB │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 11: Extended Safety Guidelines

  Incorrect charging or charging outside of the permissible temperature range can destroy the battery and increase the risk of fire . PAP 20 A3 GB │ CY   │  7 ■...
 • Seite 12: Charging The Battery Pack (See Fig . A)

  Insert the power plug into the socket . The control lights up red . ♦ The green LED indicates that the charging process is complete and the battery pack ready . ■ 8  │   GB │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 13: Checking The Battery Charge Level

  (see also main diagram) . The status/remaining charge will be shown on the battery display LED as follows: RED/ORANGE/GREEN = maximum charge RED/ORANGE = medium charge RED = low charge – charge the battery PAP 20 A3 GB │ CY   │  9 ■...
 • Seite 14: Maintenance And Storage

  . If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights . Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below . ■ 10  │   GB │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 15 . X 12 V and X 20 V Team Series battery packs come with a 3-year warranty valid from the date of purchase . PAP 20 A3 GB │ CY   │  11...
 • Seite 16 . Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided . ■ 12  │   GB │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 17 . ■ If functional or other defects occur, please con- tact the service department listed either by tel- ephone or by e-mail . PAP 20 A3 GB │ CY   │  13...
 • Seite 18: Service

  (IAN) 346159_2004 . Service Service Great Britain Tel .: 0800 404 7657 E-Mail: kompernass@lidl .co .uk Service Cyprus Tel .: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl .com .cy IAN 346159_2004 ■ 14  │   GB │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 19: Importer

  Returning the packaging into the material cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste generated . Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations . PAP 20 A3 GB │ CY   │  15...
 • Seite 20 (b) with the following meanings: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites . Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product . ■ 16  │   GB │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 21: Notes Concerning The Ec

  Directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council of 8 June 2011 on the limitations of use of certain dangerous substances in electrical and electronic appliances . PAP 20 A3 GB │ CY   │  17...
 • Seite 22: Ordering A Replacement Battery

  (e .g . IAN 346159) in case of questions . The article number can be found on the type plate or the title page of these instructions . ■ 18  │   GB │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 23 Comanda telefonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 PAP 20 A3  ...
 • Seite 24: Introducere

  . Orice altă utilizare sau modificare a aparatului este considerată a fi neconformă și atrage pericole considerabile de accidentare . Producătorul nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile rezulta- te în urma unei utilizări neconforme cu destinaţia . ■ │   PAP 20 A3  ...
 • Seite 25: Dotare

  Led roșu de control al încărcării Led verde de control al încărcării Furnitura 1 acumulator 4 Ah 1 exemplar instrucţiuni de utilizare Date tehnice Acumulator 4 Ah PAP 20 A3 LITIU-ION Tensiune nominală 20 V (curent continuu) Capacitate 4,0 Ah (80 Wh)
 • Seite 26 (izolare dublă) AVERTISMENT! ► Acest încărcător poate încărca numai următoa- rele tipuri de baterii: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ PAP 20 A3 . ► O listă actuală privind compatibilitatea acumula- torilor poate fi consultată la www .lidl .de/akku . ■...
 • Seite 27: Indicaţii Generale Privind Siguranţa

  șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea provoca o șuntare a contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate provoca arsuri sau un incendiu . PAP 20 A3   │  23 ■...
 • Seite 28 . PRECAUŢIE! PERICOL DE EXPLOZIE! Nu încărcaţi niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile. Protejaţi acumulatorul împotriva căldurii, de exemplu, inclusiv faţă de radiaţia solară îndelungată, foc, apă și umezeală. Pericol de explozie . ■ │   PAP 20 A3  ...
 • Seite 29: Indicaţii Extinse Privind Siguranţa

  în afara intervalului de tempera­ tură indicat în instrucţiunile de utilizare. Încărcarea greșită sau încărcarea în afara inter- valului de temperatură admis poate distruge acu- mulatorul și poate crește pericolul de incendiu . PAP 20 A3   │  25 ■...
 • Seite 30: Încărcarea Setului De Acumulatori (A Se Vedea Fig . A)

  Introduceţi ștecărul în priză . Ledul de control al încărcării luminează roșu . ♦ Ledul verde de control al încărcării semnalează finalizarea procesului de încărcare și faptul că setul de acumulatori este pregătit de utilizare . ■ │   PAP 20 A3  ...
 • Seite 31: Verificarea Nivelului Acumulatorului

  ROȘU/PORTOCALIU/VERDE = nivel maxim de încărcare ROȘU/PORTOCALIU = nivel mediu de încărcare ROȘU = nivel scăzut de încărcare – încărcaţi acumulatorul PAP 20 A3   │  27 ■...
 • Seite 32: Întreţinerea Și Depozitarea

  . În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiaţi de drepturi legale faţă de vânză- torul produsului . Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanţia noastră prezentată în cele ce urmează . ■ │   PAP 20 A3  ...
 • Seite 33 înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanţie . Pentru pachetele de acumulatori din gama X 12 V și X 20 V Team se acordă o garanţie de 3 ani de la data cumpărării . PAP 20 A3   │  29 ■...
 • Seite 34 . Această garanţie se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreţinut în mod necorespunzător . Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu stricteţe toate ■ │   PAP 20 A3  ...
 • Seite 35 Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs ., urmaţi instrucţiunile de mai jos: ■ Pentru toate solicitările păstraţi la îndemână bo- nul fiscal şi numărul articolului (de exemplu IAN 12345) ca dovadă a cumpărării . PAP 20 A3   │  31 ■...
 • Seite 36 .lidl-service .com . Cu ajutorul acestui cod QR puteţi accesa direct pa- gina Lidl de service (www .lidl-service .com) și puteţi deschide instrucţiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 346159_2004 . ■ │   PAP 20 A3  ...
 • Seite 37: Service-Ul

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service . Contactaţi mai întâi centrul de service indicat . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www .kompernass .com PAP 20 A3   │  33 ■...
 • Seite 38: Eliminarea

  2006/66/EC . Predaţi setul de acumulatori și/sau aparatul la unul dintre centrele de colectare existente . Informaţii privind posibilităţile de eliminare pentru sculele electrice/setul de acumulatori pot fi obţinute de la administraţia locală sau municipală . ■ │   PAP 20 A3  ...
 • Seite 39 (a) și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite . Informaţii despre posibilităţile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obţinute de la administraţia locală . PAP 20 A3   │  35 ■...
 • Seite 40: Indicaţii Privind Declaraţia De

  . Obiectul declaraţiei descris anterior corespunde prevederilor Directivei 2011/65/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electri- ce și electronice . ■ │   PAP 20 A3  ...
 • Seite 41: Comandarea Acumulatorului

  Este posibilă epuizarea rapidă a acestui articol din cauza stocului limitat . INDICAŢIE ► În anumite ţări nu este posibilă comandarea online a pieselor de schimb . În acest caz contactaţi linia directă de service . PAP 20 A3   │  37 ■...
 • Seite 42: Comanda Telefonică

  În vederea prelucrării rapide a comenzii dvs ., în cazul tuturor cererilor pregătiţi numărul de articol (de exemplu IAN 346159) al aparatului dvs . Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuţa de fabricaţie sau pe coperta acestor instrucţiuni . ■ │   PAP 20 A3  ...
 • Seite 43 Поръчка по телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 PAP 20 A3  ...
 • Seite 44: Въведение

  професионална употреба . Всяка друга употреба или промяна на уреда се счита за нецелесъоб- разна и крие значителни опасности от злополу- ка . За повреди вследствие на употреба, която не отговаря на предназначението, производителят не поема отговорност . ■ 40  │   PAP 20 A3...
 • Seite 45: Оборудване

  Червен контролен светодиод за зареждането Зелен контролен светодиод за зареждането Окомплектовка на доставката 1 акумулаторна батерия 4 Ah 1 ръководство за експлоатация Технически характеристики Акумулаторна батерия 4 Ah PAP 20 A3 Тип ЛИТИЕВО-ЙОННА Номинално напрежение 20 V (постоянен ток) Капацитет...
 • Seite 46 (променлив ток) Номинална консумация 85 W Предпазител (вътрешен) 3,15 A T3.15A ИЗХОД/Output Номинално напрежение 21,5 V (постоянен ток) Номинален ток 3,5 A Продължителност на зареждане около 80 min Клас на защита II/ (двойна изолация) ■ 42  │   PAP 20 A3...
 • Seite 47: Общи Указания За Безопасност

  ВНИМАНИЕ! ► Това зарядно устройство може да зарежда само следните батерии: PAP 20 A1/ PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Актуален списък на съвместимите акумулаторни батерии ще намерите на www .lidl .de/akku . Общи указания за  безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ■...
 • Seite 48 рия, я дръжте далече от канцеларски кламе­ ри, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да предизвикат шунтиране на контактите. Късо съединение между контактите на акуму- латорната батерия може да причини изгаряния или пожар . ■ 44  │   PAP 20 A3...
 • Seite 49 ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ! Никога не зареждайте непрезареждащи се батерии. Пазете акумулаторната батерия от високи температури, включително напр. от продължително излагане на слънчева светлина и огън, както и от вода и влага. Съществува опасност от експлозия . PAP 20 A3   │  45 ■...
 • Seite 50: Разширени Указания За Безопасност

  рамките на посочения в ръководството за експлоатация температурен диапазон. Неправилно зареждане или зареждане извън рамките на допустимия температурен диапа- зон може да разруши акумулаторната бате- рия и да повиши опасността от пожар . ■ 46  │   PAP 20 A3...
 • Seite 51: Зареждане На Акумулаторния Пакет

  Включете щепсела в контакта . Контролният светодиод за зареждането свети червено . ♦ Зеленият контролен светодиод за зареждане- то сигнализира, че процесът на зареждане е завършен и акумулаторният пакет е готов за експлоатация . PAP 20 A3   │  47 ■...
 • Seite 52: Проверка На Състоянието На  Акумулаторната

  основната фигура) . Състоянието респ . оста- тъчната мощност се показва от светодиодния индикатор на акумулаторната батерия както следва: ЧЕРВЕН/ОРАНЖЕВ/ЗЕЛЕН = максимално зареждане ЧЕРВЕН/ОРАНЖЕВ = средно зареждане ЧЕРВЕН = слабо зареждане – заредете акумулаторната батерия ■ 48  │   PAP 20 A3...
 • Seite 53: Техническо Обслужване

  50 % и 80 % . Оптималният климат за съхране- ние е хладен и сух . ■ Никога не ремонтирайте повредени акумулаторни батерии. Всякаква поддръжка на акумулаторни бате- рии трябва да се извършва само от произво- дителя или упълномощени сервизи . PAP 20 A3   │  49 ■...
 • Seite 54: Гаранция

  зателство за покупката . Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор . ■ 50  │   PAP 20 A3...
 • Seite 55 ния срок . Това важи също и за сменените и ремонтирани части . За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането . Евенту- алните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане . PAP 20 A3   │  51 ■...
 • Seite 56 за частна, а не за стопанска употреба . При злоу- потреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранци- ята отпада . ■ 52  │   PAP 20 A3...
 • Seite 57 При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел . След това ще получите допълнителна инфор- мация за уреждането на Вашата рекламация . PAP 20 A3   │  53 ■...
 • Seite 58 Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта . Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат . ■ 54  │   PAP 20 A3...
 • Seite 59: Сервизно Обслужване

  IAN 346159_2004 Вносител Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза . Първо се свържете с горепосочения сервизен център . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ГЕРМАНИЯ www .kompernass .com PAP 20 A3   │  55 ■...
 • Seite 60 1 . стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2 . значимостта на несъответствието; 3 . възможността да се предложи на потре- бителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него . ■ 56  │   PAP 20 A3...
 • Seite 61 разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства . (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди . PAP 20 A3   │  57 ■...
 • Seite 62 на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл . 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с догово- ра за продажба . ■ 58  │   PAP 20 A3...
 • Seite 63 ля за решаване на спора . (3) Упражняването на правото на потребителя по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал . 1 . PAP 20 A3   │  59 ■...
 • Seite 64: Предаване За Отпадъци

  акумулаторния пакет и/или уреда в предлагащи- те тази услуга събирателни пунктове . Осведомете се от съответните общински или градски власти относно възможностите за преда- ване за отпадъци на излезли от употреба елек- трически инструменти/акумулаторни пакети . ■ 60  │   PAP 20 A3...
 • Seite 65 значение: 1–7: пластмаси, 20–22: хартия и картон, 80–98: композитни материали . Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да полу- чите от вашата общинска или градска управа . PAP 20 A3   │  61 ■...
 • Seite 66: Указания Относно Ео Декларацията За

  Гореописаният предмет на Декларацията отговаря на разпоредбите на Директивата 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г . относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване . ■ 62  │   PAP 20 A3...
 • Seite 67: Поръчка На Резервна

  артикул може да бъде разпродаден в рамките на кратко време . УКАЗАНИЕ ► В някои страни поръчката на резервни части не може да се извърши онлайн . В такъв случай се свържете с горещата линия на сервиза . PAP 20 A3   │  63 ■...
 • Seite 68: Поръчка По Телефона

  та поръчка, при всякакви запитвания имайте готовност да съобщите артикулния номер (напр . IAN 346159) на уреда . Артикулният номер е по- сочен на фабричната табелка или на заглавния лист на това ръководство . ■ 64  │   PAP 20 A3...
 • Seite 69 Τηλεφωνική παραγγελία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 PAP 20 A3 GR │...
 • Seite 70: Εισαγωγή

  χρήση . Κάθε άλλη χρήση ή μετατροπή της συσκευής θεωρείται μη σύμφωνη με τους κανονισμούς και ενέ- χει σημαντικούς κινδύνους ατυχημάτων . Για βλάβες από χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη . ■ 66  │   GR │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 71: Εξοπλισμός

  Κόκκινη λυχνία LED ελέγχου φόρτισης Πράσινη λυχνία LED ελέγχου φόρτισης Παραδοτέος εξοπλισμός 1 x επαναφορτιζομενη μπαταρια 4 Ah 1 x οδηγίες χρήσης Τεχνικά χαρακτηριστικά επαναφορτιζομενη μπαταρια 4 Ah PAP 20 A3 Τύπος ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ Ονομαστική τάση 20 V (συνεχές ρεύμα) Χωρητικότητα...
 • Seite 72 II / (διπλή μόνωση) ΠΡΟΣΟΧΉ! ► Αυτός ο φορτιστής ενδείκνυται για τη φόρτιση μόνο των ακόλουθων μπαταριών: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα συμβατότητα μπαταριών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www .lidl .de/akku . ■...
 • Seite 73: Γενικά Υποδείξεις Ασφαλείας

  φορτιστών για συγκεκριμένο τύπο συσσωρευτών με διαφορετικούς συσσωρευτές, παρατηρείται κίνδυνος πυρκαγιάς . b) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους προβλεπόμε­ νους συσσωρευτές στα ηλεκτρικά εργαλεία. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών συσσωρευτών, ενδέχεται να παρατηρηθούν τραυματισμοί και πυρκαγιά . PAP 20 A3 GR │ CY   │  69 ■...
 • Seite 74 δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύματα . ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ! Μην φορτίζετε ποτέ μη επαναφορτιζό­ μενες μπαταρίες. Προστατεύετε τον συσσω­ ρευτή από υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία. Κίνδυνος έκρηξης . ■ 70  │   GR │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 75: Λοιπές Υποδείξεις Ασφαλείας

  επαναφορτιζόμενο εργαλείο εκτός του εύρους θερμοκρασιών που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Τυχόν λανθασμένη φόρτιση ή φόρτιση εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασιών μπορεί να καταστρέψει τον συσσωρευτή και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς . PAP 20 A3 GR │ CY   │  71 ■...
 • Seite 76: Φόρτιση Συστοιχίας Συσσωρευτών

  Εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα . Η λυχνία LED ελέγχου ανάβει με κόκκινο χρώμα . ♦ Η πράσινη λυχνία LED ελέγχου σηματοδοτεί ότι η διαδικασία φόρτισης έχει ολοκληρωθεί και ότι η συστοιχία συσσωρευτών είναι έτοιμη για χρήση . ■ 72  │   GR │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 77: Έλεγχος Κατάστασης Συσσωρευτή

  Η κατάσταση ή η υπολειπόμενη ισχύς προβάλλο- νται στη λυχνία LED συσσωρευτή ως εξής: ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ = μέγιστη φόρτιση ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ = μέτρια φόρτιση ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ = χαμηλή φόρτιση - φορτί- στε τον συσσωρευτή PAP 20 A3 GR │ CY   │  73 ■...
 • Seite 78: Συντήρηση Και Αποθήκευση

  την ημερομηνία αγοράς . Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος . Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιο- ρίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης . ■ 74  │   GR │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 79 θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν . Για τις συστοιχίες συσσωρευτών της σειράς X 12 V και X 20 V Team παρέχεται εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς . PAP 20 A3 GR │ CY   │...
 • Seite 80 ση . Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού . Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται . ■ 76  │   GR │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 81 ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις: ■ Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την από- δειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π .χ . ΙΑΝ 12345) ως απόδειξη για την αγορά . PAP 20 A3 GR │ CY   │  77 ■...
 • Seite 82 λογισμικού . Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www .lidl-service .com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 346159_2004 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . ■ 78  │   GR │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 83: Σέρβις

  IAN 346159_2004 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις . Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com PAP 20 A3 GR │ CY   │  79 ■...
 • Seite 84: Απόρριψη

  τη συστοιχία συσσωρευτών ή/και τη συσκευή στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής . Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες απόρριψης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών εργαλείων/της συστοι- χίας συσσωρευτών από την αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας . ■ 80  │   GR │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 85 και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά . Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊ- όντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρε- σία της κοινότητας ή της πόλης σας . PAP 20 A3 GR │ CY   │  81...
 • Seite 86: Υποδείξεις Για Τη Δήλωση

  δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω πληροί τις προδι- αγραφές της οδηγίας 2011/65/ΕU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό χρήσης συγκεκριμένων επικίν- δυνων υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές . ■ 82  │   GR │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 87: Παραγγελία Ανταλλακτικού

  ενδέχεται να εξαντληθεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα . ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Σε ορισμένες χώρες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρο- νική παραγγελία ανταλλακτικών . Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή σέρβις . PAP 20 A3 GR │ CY   │  83 ■...
 • Seite 88: Τηλεφωνική Παραγγελία

  παραγγελίας σας, για οποιοδήποτε αίτημα, έχετε εύ- καιρο τον κωδικό προϊόντος (π .χ . IAN 346159) της συσκευής . Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου ή στην πρώτη σελίδα των οδηγιών . ■ 84  │   GR │ CY PAP 20 A3...
 • Seite 89 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 PAP 20 A3 DE │...
 • Seite 90: Einleitung

  . Jede andere Verwendung oder Verände- rung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestim- mungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 86  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 91: Ausstattung

  Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 4 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku 4 Ah PAP 20 A3 LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung 20 V (Gleichstrom) Kapazität 4,0 Ah (80 Wh) Zellen PAP 20 A3 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 92 Schutzklasse II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ PAP 20 A3 . ► Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/akku . ■ 88  │  ...
 • Seite 93: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  89 ■...
 • Seite 94 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonnenein- strahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 90  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 95: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zu- gelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  91 ■...
 • Seite 96: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist . ■ 92  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 97: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku-Display-LED wie folgt angezeigt: ROT/ORANGE/GRÜN = maximale Ladung ROT/ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  93 ■...
 • Seite 98: Wartung Und Lagerung

  50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . ■ Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kunden- dienststeIlen erfolgen . ■ 94  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 99: Garantie Der

  . Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  95...
 • Seite 100 Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z . B . Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . ■ 96  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 101 Abnutzung der Akkukapazität ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  97 ■...
 • Seite 102 Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . ■ 98  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 103: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 346159_2004 PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  99 ■...
 • Seite 104: Importeur

  Die Rückführung der Verpackung in den Material- kreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfall- aufkommen . Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Ver- packungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften . ■ 100  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 105 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  101 ■...
 • Seite 106: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elek tronikgeräten . ■ 102  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 107: Ersatz-Akku Bestellung

  Zeit ausverkauft sein . HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden . Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service- Hotline . PAP 20 A3 DE │ AT │ CH   │  103 ■...
 • Seite 108: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z . B . IAN 346159) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 104  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A3...
 • Seite 109 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2020 Ident.-No.: PAP20A3-082020-1 IAN 346159_2004...

Inhaltsverzeichnis