Parkside PEH 30 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 C3
ELEKTRIČNA BLANJALICA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
RINDEA ELECTRICĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΠΛΆΝΗ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 346205_2004
ELEKTRIČNO RENDE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕНДЕ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ELEKTROHOBEL
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 C3

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 C3 ELEKTRIČNA BLANJALICA ELEKTRIČNO RENDE Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu RINDEA ELECTRICĂ ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕНДЕ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΠΛΆΝΗ ELEKTROHOBEL Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti ........12 │ PEH 30 C3  ...
 • Seite 6: Uvod

  Blokada uključivanja Vilasti ključ Prekidač UKLJ/ISKLJ Izbacivanje strugotine (opcija lijevo/desno) Opseg isporuke Pokrov remena 1 Električna blanjalica PEH 30 C3 Vijci za pokrov remena 1 Paralelni graničnik Paralelni graničnik 1 Graničnik dubine žlijeba Vijak za pričvršćivanje paralelnog graničnika 1 Imbus ključ...
 • Seite 7: Tehnički Podaci

  (s mrežnim kabelom) i na električni dene vrijednosti emisije buke izmjerene su alat s pogonom na baterije (bez mrežnog kabela). standardiziranom metodom ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu električnih alata. │ PEH 30 C3    3 ■...
 • Seite 8: Sigurnost Na Radnom Mjestu

  Izbjegavajte neprirodan položaj tijela. Pobri- nite se da čvrsto stojite i održavajte ravnotežu u svakom trenutku. Na taj ćete način moći bolje kontrolirati električni alat u neočekivanim situaci- jama. │ ■ 4    PEH 30 C3...
 • Seite 9: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  Električni alat koji se ne koristi čuvajte izvan dohvata djece. Osobama koje nisu upoznate s načinom rada električnog alata ili nisu pro- čitale upute nemojte dozvoliti da koriste ure- đaj. Električni alat je opasan ako njime rukuju osobe bez iskustva. │ PEH 30 C3    5 ■...
 • Seite 10: Sigurnosne Napomene Specifične Za Električne Blanje

  Uporaba Nosite masku za zaštitu od prašine i koristite drugih dijelova od onih ovdje navedenih i pre- prikladan usisivač za prašinu/strugotine. poručenih može dovesti do opasnosti od ozlje- Neke prašine smatraju se kancerogenima. │ ■ 6    PEH 30 C3...
 • Seite 11: Uključivanje Uređaja

  ♦ Gurnite otvor za izbacivanje strugotine uređaj. ♦ Zaključajte otvor za izbacivanje strugotine okretanjem u položaj „LOCK“. │ PEH 30 C3    7 ■...
 • Seite 12: Zahvaćanje Bridova

  ♦ Pomoću priloženog vilastog ključa lagano otpustite 3 vijka za pričvršćivanje , tako da se nož za blanjanje može pomicati (vidi sliku C). ♦ Pritisnite pomični bočni štitnik u utor u kućištu. │ ■ 8    PEH 30 C3...
 • Seite 13: Zamjena Pogonskog Remena (Vidi Sliku F)

  NAPOMENA ► Rezervni dijelovi koji nisu navedeni (kao što su ugljene četkice, noževi za blanjanje) mogu se naručiti isključivo preko naše servisne telefonske linije. │ PEH 30 C3    9 ■...
 • Seite 14: Zbrinjavanje

  Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dije- lova, npr. prekidača ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla. │ ■ 10    PEH 30 C3...
 • Seite 15: Servis

  NAPOMENA za to ovlaštena podružnica servisa. ► Kod alata Parkside i Florabest molimo Vas da Jamstveno razdoblje ne vrijedi u slučaju pošaljete isključivo neispravan proizvod bez ■ normalnog trošenja kapaciteta baterije opreme (npr.
 • Seite 16: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaka tipa stroja: Električna blanjalica PEH 30 C3 Godina proizvodnje: 07–2020 Serijski broj: IAN 346205_2004 Bochum, 27.08.2020. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 17 Prevod originalne Izjave o usaglašenosti ........24 │ PEH 30 C3  ...
 • Seite 18: Uvod

  Izbacivanje strugotine (po izboru desno/levo) Viljuškasti ključ Štitnik remena Vijci za štitnik remena Obim isporuke Paralelni graničnik 1 električno rende PEH 30 C3 Pričvrsni vijak za paralelni graničnik 1 paralelni graničnik Aretirajuća navrtka za podešavanje širine žleba 1 graničnik dubine žleba 1 imbus-ključ...
 • Seite 19: Tehnički Podaci

  ► Navedene ukupne vrednosti vibracija i nave- dene vrednosti emisije buke su izmerene prema normiranom postupku ispitivanja i mogu da se koriste za međusobno poređenje električnih alata. │ PEH 30 C3    15 ■...
 • Seite 20: Bezbednost Na Radnom Mestu

  što uključite električni alat. ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu priključni kablovi povećavaju rizik od električ- električnog alata, može da dovede do povreda. nog udara. │ ■ 16    PEH 30 C3...
 • Seite 21: Upotreba I Rukovanje Električnim Alatom

  što obavite podešava- Na taj način bezbednost električnog alata nja uređaja, zamenu alata za umetanje ili ostaje očuvana. odlaganje električnog alata. Ova bezbedno- sna mera sprečava nenamerno pokretanje elek- tričnog alata. │ PEH 30 C3    17 ■...
 • Seite 22: Specifične Bezbednosne Napomene Za Električna Renda

  Koristite samo pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u uputstvu za upotrebu. Upotreba drugih delova ili drugog pribora, od onog preporučenog u uputstvu za upotrebu, može za Vas da znači opasnost od povreda. │ ■ 18    PEH 30 C3...
 • Seite 23: Puštanje U Rad

  Suviše brz pomak umanjuje kvalitet površine i ♦ Gurnite deo za izbačaj strugotine u uređaj. može da dovede do začepljenja dela za izba- ♦ Fiksirajte deo za izbačaj strugotine okreta- čaj strugotine. njem u položaj „LOCK“. │ PEH 30 C3    19 ■...
 • Seite 24: Obaranje Ivica

  ♦ Priloženim viljuškastim ključem odvijte malo 3 pričvrsna vijka , tako da nož rendisaljke bude pokretljiv (vidi sliku C). ♦ Gurnite pokretni bočni štitnik u prorez na kućištu. │ ■ 20    PEH 30 C3...
 • Seite 25: Zamena Pogonskog Remena (Vidi Sliku F)

  ► Rezevne delove koji nisu navedeni (kao npr. ugljene četkice, noževe rendisaljke) možete da poručite preko naše dežurne servisne službe. │ PEH 30 C3    21 ■...
 • Seite 26: Odlaganje

  U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu. Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom. │ ■ 22    PEH 30 C3...
 • Seite 27 Uputstvu za upotrebu. NAPOMENA 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. ► Za alate Parkside i Florabest, pošaljite isklju- čivo neispravan artikl bez pribora (npr. akumulatora, kofera, alata za montažu itd). │ PEH 30 C3  ...
 • Seite 28: Prevod Originalne Izjave O Usaglašenosti

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaka tipa mašine: Električno rende PEH 30 C3 Godina proizvodnje: 07–2020. Serijski broj: IAN 346205_2004 Bohum, 27.08.2020. Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda.
 • Seite 29 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ......36 │ PEH 30 C3    25...
 • Seite 30: Introducere

  Roată mică de curea Întrerupător de siguranţă Cheie fixă Comutator PORNIT/OPRIT Furnitura Ejector așchii (la alegere dreapta/stânga) 1 rindea electrică PEH 30 C3 Capacul curelei 1 riglă de ghidare Șuruburi pentru capacul curelei 1 opritor de adâncime a fălţuirii Riglă de ghidare 1 cheie hexagonală...
 • Seite 31: Date Tehnice

  (cu cablu de alimentare) și la sculele conform unei proceduri de verificare standar- electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare). dizate și pot fi utilizate pentru compararea sculelor electrice. │ PEH 30 C3    27 ■...
 • Seite 32: Siguranţa Zonei De Lucru

  într-o piesă rotativă a sculei electrice poate provoca răniri. e) Evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asigu- raţi o poziţie fixă și păstraţi-vă echilibrul în orice moment. Astfel puteţi controla mai bine scula electrică în situaţii neașteptate. │ ■ 28    PEH 30 C3...
 • Seite 33: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  îndemâna copiilor. Nu permiteţi ca scula electrică să fie utilizată de persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucţiuni. Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane fără experienţă. │ PEH 30 C3    29 ■...
 • Seite 34: Indicaţii De Siguranţă Specifice Pentru Rindele Electrice

  în instrucţiunile de explozive. Purtaţi o mască antipraf și folosiţi utilizare poate constitui pentru dvs. pericol de mijloace adecvate de aspirare a prafului/ rănire. șpanurilor. Unele pulberi sunt considerate cancerigene. │ ■ 30    PEH 30 C3...
 • Seite 35: Punerea În Funcţiune

  Un avans prea rapid reduce calitatea suprafeţei ♦ Introduceţi ejectorul de așchii în aparat. și poate duce la înfundarea ejectorului de așchii. ♦ Blocaţi ejectorul de așchii prin rotirea în poziţia „LOCK”. │ PEH 30 C3    31 ■...
 • Seite 36: Teșirea Canturilor

  Desfaceţi ușor cu cheia fixă atașată cele 3 șuruburi de prindere , astfel încât cuţitul de rindeluire să devină mobil (a se vedea fig. C). ♦ Apăsaţi protecţia laterală mobilă în fanta din carcasă. │ ■ 32    PEH 30 C3...
 • Seite 37: Schimbarea Curelei De Antrenare (A Se Vedea Fig. F)

  fi coman- gonal interior astfel încât vârful cuţitului de date exclusiv prin intermediul liniei noastre rindeluire să fie poziţionat pe ambele laturi la telefonice directe de service. nivel cu talpa rindelei │ PEH 30 C3    33 ■...
 • Seite 38: Eliminarea

  Domeniul de aplicare a garanţiei Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea şi verificat cu rigurozitate înaintea livrării. │ ■ 34    PEH 30 C3...
 • Seite 39: Service-Ul

  filiala noastră autorizată de service, garanţia îşi INDICAŢIE pierde valabilitatea. ► În cazul sculelor Parkside și Florabest trimiteţi Perioada de garanţie nu este valabilă pentru numai articolul defect, fără accesorii (de ■ uzura normală a capacităţii acumulatorului exemplu acumulator, geantă...
 • Seite 40: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Denumirea tipului mașinii: Rindea electrică PEH 30 C3 Anul de fabricaţie: 07–2020 Număr de serie: IAN 346205_2004 Bochum, 27.08.2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 41 Вносител ............. 48 Превод на оригиналната декларация за съответствие ..... . 50 │ PEH 30 C3    37...
 • Seite 42: Въведение

  Блокировка срещу включване Гаечен ключ Превключвател за включване/изключване Окомплектовка на доставката Изхвъргач на стърготини 1 електрическо ренде PEH 30 C3 (по избор отдясно/отляво) 1 паралелен ограничител Капак на ремъка 1 ограничител на дълбочината на фалца Винтове за капака на ремъка...
 • Seite 43: Технически Характеристики

  ни съгласно стандартен метод на изпитва- чески инструменти (с мрежов кабел) и за рабо- не и могат да се използват за сравняване тещи с акумулаторни батерии електрически на електрически инструменти. инструменти (без мрежов кабел). │ PEH 30 C3    39 ■...
 • Seite 44: Безопасност На Работното Място

  ка или гаечните ключове, преди да вклю- кабели увеличават риска от токов удар. чите електрическия инструмент. Инстру- мент или ключ, намиращ се във въртяща се част на електрическия инструмент, може да причини наранявания. │ ■ 40    PEH 30 C3...
 • Seite 45: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  циалисти и само с оригинални резервни инструмент или да оставите електрическия части. С това се гарантира, че безопасност- инструмент. Тази предпазна мярка предо- та на електрическия инструмент ще бъде твратява неволното пускане на електриче- запазена. ския инструмент. │ PEH 30 C3    41 ■...
 • Seite 46: Указания За Безопасност, Специфични За Електрическо Ренде

  да бъдат вредни за здравето, горими или ни от препоръчаните, може да причини експлозивни. Носете прахозащитна маска и опасност от нараняване. използвайте подходящ уред за изсмукване на прах/стърготини. Някои прахове се счи- тат за канцерогенни. │ ■ 42    PEH 30 C3...
 • Seite 47: Пускане В Експлоатация

  се вдига нагоре и задната част на осно- (отдясно/отляво) вата на рендето се освобождава. ♦ Деблокирайте изхвъргача на стърготини като го завъртите обратно на посоката на стрелката (от позиция „LOCK“). ♦ Издърпайте изхвъргача на стърготини от уреда. │ PEH 30 C3    43 ■...
 • Seite 48: Процес На Рендосване

  Сменете ножа на рендето , когато са ♦ Поставете подложната шайба на съеди- изтъпени двата режещи ръба. нителния винт ♦ Не заточвайте допълнително ножа на ♦ Завийте фиксиращата гайка на съедини- рендето телния винт │ ■ 44    PEH 30 C3...
 • Seite 49 Извършете монтажа в обратна последова- телност със завъртян или нов нож на ренде- то. При това внимавайте резката на ножа на рендето да се плъзне в канала на зате- гателната плоча (вж. фиг. Д). │ PEH 30 C3    45 ■...
 • Seite 50: Смяна На Задвижващия Ремък (Вж. Фиг. F)

  Отстранявайте с четка полепналия прах или градска управа. от рендосването. ♦ В никакъв случай не използвайте остри предмети, бензин, разтворители или почист- ващи препарати, разяждащи пластмаса. Не допускайте попадане на течности във въ- трешността на уреда. │ ■ 46    PEH 30 C3...
 • Seite 51: Гаранция

  нормално изразходване на капацитета на акумулаторната батерия ■ професионална употреба на продукта ■ повреждане или промяна на продукта от клиента ■ неспазване на разпоредбите за безопасност и поддръжка, грешки при обслужването ■ повреди поради природни бедствия │ PEH 30 C3    47 ■...
 • Seite 52: Сервизно Обслужване

  Процедура при гаранционен случай УКАЗАНИЕ За да се гарантира бърза обработка на Вашия ► При инструментите Parkside и Florabest случай, следвайте следните указания: моля изпращайте единствено дефектния ■ За всички запитвания подгответе касовата бе- артикул без принадлежностите (напр. аку- лежка и идентификационния номер...
 • Seite 53 споразумение между продавача и потреби- теля за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. │ PEH 30 C3    49 ■...
 • Seite 54: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Типово обозначение на машината: Електрическо ренде PEH 30 C3 Година на производство: 07–2020 Сериен номер: IAN 346205_2004 Бохум, 27.08.2020 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване.
 • Seite 55 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ......63 GR │ CY │ PEH 30 C3    51...
 • Seite 56: Εισαγωγή

  χρήση. Μικρός τροχός ιμάντα Εξοπλισμός Διπλό κλειδί Φραγή ενεργοποίησης Παραδοτέος εξοπλισμός Διακόπτης ON/OFF 1 Πλάνη PEH 30 C3 Διάταξη απομάκρυνσης ρινιδιών (κατ’ επιλογή δεξιά/αριστερά) 1 Παράλληλος αναστολέας Καλύπτρα ιμάντα 1 Αναστολέας βάθους πτύχωσης Βίδες για καλύπτρα ιμάντα 1 Εσωτερικό εξαγωνικό κλειδί...
 • Seite 57: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  πρότυπη διαδικασία ελέγχου και μπορούν να Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ενός ηλε- οδηγίες για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές κτρικού εργαλείου με ένα άλλο. μελλοντικά. GR │ CY │ PEH 30 C3    53 ■...
 • Seite 58: Ασφάλεια Στο Χώρο Εργασίας

  εργαλείο, να το κρεμάσετε ή για να αποσυνδέ- σετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατάτε το ένα περιστρεφόμενο τμήμα του ηλεκτρικού εργα- λείου, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. καλώδιο σύνδεσης μακριά από υψηλές θερ- │ GR │ CY ■ 54    PEH 30 C3...
 • Seite 59: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  Κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η ασφάλεια αλλάξετε μέρη εργαλείων χρήσης ή πριν απο- του ηλεκτρικού εργαλείου. θηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό το μέτρο ασφαλείας εμποδίζει τη μη ηθελημένη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου. GR │ CY │ PEH 30 C3    55 ■...
 • Seite 60: Συγκεκριμένες Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικές Πλάνες

  στασίας από τη σκόνη και χρησιμοποιείτε κα- ή αξεσουάρ από αυτά που προτείνονται εδώ, τάλληλη διάταξη αναρρόφησης της σκόνης/ μπορεί να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού για των ρινιδιών. Ορισμένες σκόνες θεωρούνται εσάς. καρκινογόνες. │ GR │ CY ■ 56    PEH 30 C3...
 • Seite 61: Θέση Σε Λειτουργία

  έξω από τη συσκευή. ♦ Η διάταξη απομάκρυνσης ρινιδιών τοποθε- τείται δεξιά ή αριστερά στην πλάνη. Φροντίζετε ώστε η προεξοχή στη διάταξη απομάκρυνσης ρινιδιών να ταιριάζει στην αντίστοιχη εσοχή του περιβλήματος. GR │ CY │ PEH 30 C3    57 ■...
 • Seite 62: Διαδικασία Πλανίσματος

  και τον παράλληλο αναστολέα ♦ Αντικαταστήστε το μαχαίρι πλάνης , εάν ♦ Τοποθετήστε τη ροδέλα στη βίδα έχουν αμβλυνθεί και οι δύο ακμές κοπής. σύνδεσης ♦ Μην επανατροχίζετε το μαχαίρι πλάνης │ GR │ CY ■ 58    PEH 30 C3...
 • Seite 63 ♦ Εκτελέστε τη συναρμολόγηση με αντιστραμμένο ή νέο μαχαίρι πλάνης με την αντίστροφη σειρά. Φροντίστε ώστε η εσοχή στο μαχαίρι πλάνης να ολισθαίνει στην εγκοπή πλάκας σύσφιξης (βλέπε εικ. Ε). GR │ CY │ PEH 30 C3    59 ■...
 • Seite 64: Αντικατάσταση Ιμάντα Μετάδοσης Κίνησης (Βλ. Εικ. F)

  προσκολλάται με ένα πινέλο. ♦ Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, βενζίνη, διαλυτικά μέσα ή καθαρι- στικά, τα οποία διαβρώνουν το πλαστικό. Απο- φεύγετε να εισχωρούν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής. │ GR │ CY ■ 60    PEH 30 C3...
 • Seite 65: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επι- σφαλμάτων χειρισμού σκευές χρεώνονται. ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων GR │ CY │ PEH 30 C3    61 ■...
 • Seite 66: Σέρβις

  ντεο προϊόντων και λογισμικού. ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδι- κό προϊόντος (IAN) 346205_2004 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. │ GR │ CY ■ 62    PEH 30 C3...
 • Seite 67: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Πλάνη PEH 30 C3 Έτος κατασκευής: 07–2020 Σειριακός αριθμός: IAN 346205_2004 Bochum, 27.08.2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 68 │ GR │ CY ■ 64    PEH 30 C3...
 • Seite 69 Original-Konformitätserklärung ......... . 76 DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    65...
 • Seite 70: Einleitung

  Einsatz bestimmt. Großes Riemenrad Ausstattung Kleines Riemenrad Einschaltsperre Maulschlüssel EIN-/AUS-Schalter Lieferumfang Spanauswurf (wahlweise rechts/links) 1 Elektrohobel PEH 30 C3 Riemenabdeckung 1 Parallelanschlag Schrauben für Riemenabdeckung 1 Falztiefenanschlag Parallelanschlag 1 Innensechskantschlüssel Befestigungsschraube für Parallelanschlag 1 Maulschlüssel Feststellmutter für Einstellung Falzbreite 1 Adapter für externe Absaugung...
 • Seite 71: Technische Daten

  Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene anderen verwendet werden. Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    67 ■...
 • Seite 72: Arbeitsplatzsicherheit

  Vermeiden Sie eine abnormale Körperhal- tung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Da- durch können Sie das Elektrowerkzeug in uner- warteten Situationen besser kontrollieren. │ DE │ AT │ CH ■ 68    PEH 30 C3...
 • Seite 73: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk- zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    69 ■...
 • Seite 74: Gerätespezifische Sicherheits Hinweise Für Elektrohobel

  Tragen Sie eine Staubschutzmaske und lenen Teile oder anderes Zubehör kann eine verwenden Sie eine geeignete Staub-/Späne- Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. absaugung. Manche Stäube gelten als krebser- regend. │ DE │ AT │ CH ■ 70    PEH 30 C3...
 • Seite 75: Inbetriebnahme

  Zu schneller Vorschub mindert die Ober- passt. flächengüte und kann zur Verstopfung des ♦ Schieben Sie den Spanauswurf in das Gerät. Spanauswurfes führen. ♦ Arretieren Sie den Spanauswurf durch drehen in Position „LOCK“. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    71 ■...
 • Seite 76: Kanten Anfasen

  Lösen Sie mit dem beiliegenden Maulschlüssel die 3 Befestigungsschrauben leicht an, sodass das Hobelmesser beweglich wird (siehe Abb. C). ♦ Drücken Sie den beweglichen Seitenschutz in den Spalt im Gehäuse. │ DE │ AT │ CH ■ 72    PEH 30 C3...
 • Seite 77: Antriebsriemen Wechseln (Siehe Abb. F)

  Hobelmesser) können Sie ausschließ- schrauben so ein, dass die Spitze des Hobel- lich über unsere Service - Hotline bestellen. messers auf beiden Seiten bündig mit der Hobelsohle liegt. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    73 ■...
 • Seite 78: Entsorgung

  Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen wer- den können oder für Beschädigungen an zerbrech- lichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. │ DE │ AT │ CH ■ 74    PEH 30 C3...
 • Seite 79: Service

  Gebrauch bestimmt. Bei miss- HINWEIS bräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen von unserer autorisierten Serviceniederlassung senden Sie bitte ausschließlich den defekten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 80: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Elektrohobel PEH 30 C3 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 346205_2004 Bochum, 27.08.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten..
 • Seite 81 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PEH30C3-082020-2 IAN 346205_2004...

Diese Anleitung auch für:

Ian 346205_2004

Inhaltsverzeichnis