Parkside PEH 30 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 C3
SÄHKÖHÖYLÄ
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
STRUG ELEKTRYCZNY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRISKAIS GRIEZĒJS
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums
IAN 346205_2004
ELHYVEL
Översättning av bruksanvisning i original
ELEKTRINIS OBLIUS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
ELEKTROHOBEL
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 C3

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 C3 SÄHKÖHÖYLÄ ELHYVEL Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original STRUG ELEKTRYCZNY ELEKTRINIS OBLIUS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas ELEKTRISKAIS GRIEZĒJS ELEKTROHOBEL Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums Originalbetriebsanleitung IAN 346205_2004...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  ..........11 Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus ......12 │ PEH 30 C3    1...
 • Seite 6: Johdanto

  Virtakytkin Suuri hihnapyörä Lastunpoisto (valinnaisesti oikealle/vasemmalle) Pieni hihnapyörä Hihnasuojus Kiintoavain Ruuvit hihnasuojukselle Toimitussisältö Suuntaisvaste 1 sähköhöylä PEH 30 C3 Kiinnitysruuvi suuntaisvasteen kiinnitykselle 1 suuntaisvaste Pidätysmutteri huullosleveyden asetukseen 1 huullossyvyysrajoitin 1 kuusiokoloavain 1 kiintoavain 1 adapteri ulkoista poistoimua varten 1 käyttöohje │...
 • Seite 7: Tekniset Tiedot

  Tämä saattaa vähentää merkittävästi koko- koskee sekä verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (virta- naistyöskentelyajan tärinäaltistusta. johdolliset) että akkukäyttöisiä sähkötyökaluja ► Ilmoitetut tärinäaltistusarvot ja melupäästöarvot (ilman virtajohtoa). on mitattu normitetulla mittausmenetelmällä, ja niitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailuun. │ PEH 30 C3    3 ■...
 • Seite 8: Työpaikan Turvallisuus

  Vältä työskentelyä epätavallisessa asennossa. Huolehdi tukevasta asennosta ja säilytä tasa- paino koko ajan. Näin pystyt yllättävissä tilan- teissa hallitsemaan sähkötyökalua paremmin. │ ■ 4    PEH 30 C3...
 • Seite 9: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Tällä varotoimella estetään sähkötyökalun tahaton käynnistyminen. d) Säilytä käyttämättömät sähkötyökalut lasten ulottumattomissa. Älä luovuta sähkötyökalua henkilöille, jotka eivät osaa käyttää sitä tai eivät ole lukeneet näitä ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden käsissä. │ PEH 30 C3    5 ■...
 • Seite 10: Sähköhöyliä Koskevia Laitekohtaisia Turvallisuusohjeita

  Pidä laite aina puhtaana ja kuivana ja huo- lehdi, ettei siihen jää öljy- ja voitelurasvajää- miä. Alkuperäislisävarusteet/-lisälaitteet ■ Käytä ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettuja tarvikkeita ja lisälaitteita.Muiden kuin tässä suositeltujen osien tai muiden tarvikkeiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia. │ ■ 6    PEH 30 C3...
 • Seite 11: Käyttöönotto

  ♦ Työnnä lastunpoisto laitteeseen. ♦ Työskentele vain vähäisellä työnnöllä ja kohdis- ta paine keskelle höyläpohjaa . Liian nopea ♦ Lukitse lastunpoisto kiertämällä asentoon syöttö heikentää pinnan laatua ja voi johtaa ”LOCK”. lastunpoiston tukkeutumiseen. │ PEH 30 C3    7 ■...
 • Seite 12: Reunojen Viistäminen

  Avaa ensiksi vain yksi terä, näin voit käyttää tehtaalla asennettua toista terää mallina myöhempää kokoamista varten. ♦ Avaa mukana tulevalla kiintoavaimella kiinnitysruuvia kevyesti niin, että höyläteriä voidaan liikuttaa (katso kuva C). ♦ Paina liikkuva sivuttainen suojus laitteessa olevaan rakoon. │ ■ 8    PEH 30 C3...
 • Seite 13: Käyttöhihnan Vaihtaminen (Katso Kuva F)

  Varmista, ettei laitteen sisään pääse nesteitä. HUOMAUTUS ► Varaosat (esim. hiiliharjat, höyläterät), joita ei ole mainittu luettelossa, voidaan tilata ainoas- taan huoltomme palvelunumerosta. │ PEH 30 C3    9 ■...
 • Seite 14: Hävittäminen

  Takuu koskee materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata tuotteen osia, jotka altistuvat normaa- lille kulumiselle ja joita siksi voidaan pitää kuluvina osina, eikä helposti rikki meneviä osia, kuten kytki- miä tai lasista valmistettuja osia. │ ■ 10    PEH 30 C3...
 • Seite 15: Huolto

  (IAN) 346205_2004. tai asiaton käsittely, väkivallan käyttö ja muut kuin HUOMAUTUS valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. ► Lähetä vialliset Parkside- ja Florabest-työkalut aina ilman lisävarusteita (esim. akku, säilytys- Takuuaika ei päde, jos takuuvaateen laukku, asennustyökalut). syynä on ■...
 • Seite 16: Alkuperäinen Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Sovelletut yhdenmukaistetut standardit EN 62841-1:2015 EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Koneen tyyppimerkintä: Sähköhöylä PEH 30 C3 Valmistusvuosi: 07–2020 Sarjanumero: IAN 346205_2004 Bochum, 27.8.2020 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin. │...
 • Seite 17 Originalförsäkran om överensstämmelse ........24  │ PEH 30 C3  13...
 • Seite 18: Inledning

  Påkopplingsspärr Litet remhjul PÅ/AV-knapp Skruvnyckel Spånutkast (antingen till höger eller vänster) Remskydd Leveransens innehåll Skruvar till remskydd 1 elhyvel PEH 30 C3 Parallellanslag 1 parallellanslag Fästskruv till parallellanslag 1 falsdjupanslag Låsmutter för inställning av falsbredd 1 insexnyckel 1 skruvnyckel 1 adapter till externt dammutsug 1 bruksanvisning │...
 • Seite 19: Tekniska Data

  De värden för vibrations- och bulleremission formationen syftar på elverktyg (med strömkabel) som anges här har uppmätts enligt en norme- och på batteridrivna elverktyg (utan kabel). rad metod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra.  │ PEH 30 C3  15 ■...
 • Seite 20: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Undvik onormala kroppsställningar. Se till så att du står stadigt och inte kan tappa balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget, särskilt i oväntade situationer. │ ■ 16    PEH 30 C3...
 • Seite 21: Använda Och Hantera Elverktyget

  Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är insatta i hur elverk- tyget fungerar eller inte har läst igenom dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.  │ PEH 30 C3  17 ■...
 • Seite 22: Produktspecifik Säkerhetsinformation För Elhyvlar

  Om du damm- och spånutsug. Vissa typer av damm är använder andra typer av tillbehör eller delar cancerframkallande. än de som rekommenderas i bruksanvisningen utsätter du dig själv för risk. │ ■ 18    PEH 30 C3...
 • Seite 23: Ta Produkten I Bruk

  . Om du hyvlar för snabbt ♦ För in spånutkastet i produkten. blir ytans kvalitet sämre och det kan bli stopp i spånutkastet. ♦ Spärra spånutkastet genom att vrida det till läge LOCK.  │ PEH 30 C3  19 ■...
 • Seite 24: Fasa Av Kanter

  ♦ Använd medföljande skruvnyckel för att lossa de 3 fästskruvarna en aning så att hyvelstålet kan förflyttas (se bild C). ♦ Tryck in det rörliga sidoskyddet i springan på höljet. │ ■ 20    PEH 30 C3...
 • Seite 25: Byta Drivrem (Se Bild F)

  . Ställ in insexskruvarna så att OBSERVERA hyvelstålets spets ligget kloss emot sulan på bägge sidor. ► Reservdelar som inte listats (t ex kolborstar, hyvelstål) kan endast beställas via vår Service Hotline.  │ PEH 30 C3  21 ■...
 • Seite 26: Kassering

  Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar re- dan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. │ ■ 22    PEH 30 C3...
 • Seite 27: Service

  Produkten ► Vid verktyg från Parkside och Florabest ska får aldrig användas i andra syften eller hanteras endast den defekta artikeln utan tillbehör på ett sätt som man avråder från eller varnar för i (t ex batteri, förvaringsväska, monteringsverk-...
 • Seite 28: Originalförsäkran Om Överensstämmelse

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Maskinens typbeteckning: Elhyvel PEH 30 C3 Tillverkningsår: 07–2020 Serienummer: IAN 346205_2004 Bochum, 2020-08-27 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 29 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......37 │ PEH 30 C3  ...
 • Seite 30: Wstęp

  Małe koło pasowe Klucz płaski Wyposażenie Blokada włączenia Zakres dostawy Włącznik/wyłącznik 1 strug elektryczny PEH 30 C3 Wyrzutnik wiórów 1 ogranicznik równoległy (do wyboru strona prawa/strona lewa) 1 ogranicznik głębokości wręgu Osłona paska 1 klucz imbusowy Śruby osłony paska...
 • Seite 31: Dane Techniczne

  „elektronarzędzie” dotyczy narzędzi elektrycznych oraz wartości emisji drgań zostały zmierzone zasilanych z sieci (przez kabel sieciowy) oraz znormalizowaną metodą pomiaru i mogą narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami zostać wykorzystane do porównania jednego (bez kabla sieciowego). elektronarzędzia z innym. │ PEH 30 C3    27 ■...
 • Seite 32: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Uszkodzone lub poplątane kable Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracają- zasilające zwiększają ryzyko porażenia prą- cej się części elektronarzędzia może spowodo- dem elektrycznym. wać obrażenia ciała. │ ■ 28    PEH 30 C3...
 • Seite 33: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  żeniem elektronarzędzia na bok wyciągnij sować do tego wyłącznie oryginalne części wtyk z gniazda zasilania i/lub wyjmij akumu- zamienne. Dzięki temu zapewnione jest bez- lator. Takie działanie uniemożliwi przypadko- pieczeństwo użytkowania elektronarzędzia. we uruchomienie elektronarzędzia. │ PEH 30 C3    29 ■...
 • Seite 34: Szczegółowe Zasady Bezpieczeństwa Dla Strugów Elektrycznych

  Nosić maskę przeciwpyłową i używać kowania. Korzystanie z części lub akcesoriów odpowiedniego systemu odpylania/odciągania innych, niż tutaj podano, może być przyczyną wiórów. Niektóre pyły uważane są za rakotwór- obrażeń. cze. │ ■ 30    PEH 30 C3...
 • Seite 35: Uruchomienie

  (z pozycji „LOCK”). ♦ Wyciągnij wyrzutnik wiórów z urządzenia. ♦ Wyrzut wiórów można założyć po prawej lub lewej stronie struga. Upewnij się, że nosek wyrzutu wiórów pasuje do odpowiedniego wgłębienia w obudowie. │ PEH 30 C3    31 ■...
 • Seite 36: Proces Strugania

  W przeciwnym razie może ♦ Dokręć ponownie nakrętkę ustalającą dojść do bicia spowodowanego niewywa- ♦ Upewnij się, że strug jest prowadzony z naci- żeniem. Używaj tylko noży strugarskich skiem bocznym. dostarczonych przez producenta. │ ■ 32    PEH 30 C3...
 • Seite 37: Wymiana Paska Napędowego (Patrz Rys. F)

  . Element mocujący musi spoczywać na śrubach imbusowych zanim zostaną dokręcone śruby mocujące ♦ Noże strugarskie dostępne są wyłącznie pod wskazanym adresem serwisu (patrz roz- dział „Serwis“). Nie używaj noży strugarskich od innych producentów. │ PEH 30 C3    33 ■...
 • Seite 38: Konserwacja I Czyszczenie

  Niewymienione tutaj części zamienne (np. i tektura, 80–98: kompozyty. szczotki węglowe, noże strugarskie) można zamówić wyłącznie za pośrednictwem naszej Informacje na temat możliwości utylizacji infolinii serwisowej. wysłużonego produktu można uzyskać w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. │ ■ 34    PEH 30 C3...
 • Seite 39: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  ■ nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po i konserwacji, błędy w obsłudze upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są ■ szkody spowodowane zjawiskami naturalnymi wykonywane odpłatnie. │ PEH 30 C3    35 ■...
 • Seite 40: Serwis

  średnio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 346205_2004. WSKAZÓWKA ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony produkt bez akcesoriów (np. akumulatorów, walizek do przechowywania, narzędzi montażowych itp.). │...
 • Seite 41: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Strug elektryczny PEH 30 C3 Rok produkcji: 07–2020 Numer seryjny: IAN 345154_2004 Bochum, 27.08.2020 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 42 │ ■ 38    PEH 30 C3...
 • Seite 43 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ........50 │ PEH 30 C3  ...
 • Seite 44: Įžanga

  Drožlių išmetimo vamzdis (pasirinktinai dešinėje/kairėje pusėje) Veržliaraktis atviru galu Diržo gaubtas Tiekiamas rinkinys Diržo gaubto varžtai 1 elektrinis oblius PEH 30 C3 Lygiagretusis ribotuvas 1 lygiagretusis ribotuvas Lygiagrečiojo ribotuvo tvirtinimo varžtas 1 išdrožos gylio ribotuvas Fiksuojančioji veržlė užkaito pločiui nustatyti 1 vidinis šešiabriaunis raktas...
 • Seite 45: Techniniai Duomenys

  „elektrinis įrankis“ reiškia į elektros tinklą (maitinimo spinduliuojamojo triukšmo vertės išmatuotos laidu) jungiamus ir akumuliatoriais (be maitinimo standartiniu matavimo metodu ir gali būti laido) maitinamus elektrinius įrankius. naudojamos vienam elektriniam įrankiui palyginti su kitu. │ PEH 30 C3    41 ■...
 • Seite 46: Darbo Vietos Sauga

  įrankių naudojimo saugos taisyklių, net jei elektrinį įrankį naudojote daug kartų ir gerai mokate su juo dirbti. Nerūpestingai elgdamiesi greitai galite sunkiai susižaloti. │ ■ 42    PEH 30 C3...
 • Seite 47: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Rankenos ir suimamieji paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neištepti alyva ar tepalu. Jei rankenos ar suimamieji paviršiai slidūs, elektri- nio įrankio negalėsite saugiai naudoti ir valdyti nenumatytomis situacijomis. │ PEH 30 C3    43 ■...
 • Seite 48: Originalūs Priedai Ir Originali Papildoma Įranga

  ♦ Drožlių išmetimo vamzdį įstumkite į įrankį. ♦ Drožlių išmetimo vamzdį užfiksuokite pasuk- dami į padėtį LOCK (užrakintas). │ ■ 44    PEH 30 C3...
 • Seite 49: Apsauginis Stovelis (Žr. B Pav.)

  ♦ Tolygiai stumdykite įrankį apdirbamu paviršiumi. ♦ Obliuokite įrankį lengvai stumdydami ir spaus- dami ties obliaus apačios viduriu. Per greitai stumdant prastėja paviršiaus kokybė, be to gali užsikimšti drožlių išmetimo vamzdis. │ PEH 30 C3    45 ■...
 • Seite 50: Obliaus Peilio Išrinkimas Ir Surinkimas (Žr. C-E Pav.)

  šešiabriauniu ♦ Slankųjį šoninį apsaugą įspauskite į korpuso . Varžtus su vidiniu šešiabriauniu nustatykite plyšį. taip, kad obliaus peilio galas abiejose pusėse būtų viename lygyje su obliaus apačia │ ■ 46    PEH 30 C3...
 • Seite 51: Pavaros Diržo Keitimas (Žr. F Pav.)

  Pasirū- pinkite, kad į įrankio vidų nepatektų skysčių. NURODYMAS ► Neišvardytų atsarginių dalių (pavyzdžiui, anglinių šepetėlių, obliaus peilių) galite užsisakyti tik karštąja linija paskambinę mūsų klientų aptarnavimo tarnybai. │ PEH 30 C3    47 ■...
 • Seite 52: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  įprastai sumažėjus akumuliatoriaus talpai, ■ jei gaminys naudojamas komerciniams tikslams, ■ jei klientas apgadina arba pakeičia gaminį, ■ jei nesilaikoma saugos ir techninės priežiūros nurodymų arba jei gaminys netinkamai valdomas, ■ stichinių nelaimių padarytai žalai. │ ■ 48    PEH 30 C3...
 • Seite 53: Priežiūra

  (www.lidl-service.com), kuria- me įvedę gaminio numerį (IAN) 346205_2004 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją. NURODYMAS ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius, siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų (pvz., be akumuliatoriaus, lagaminėlio, montavimo įrankių ir kt.). │ PEH 30 C3  ...
 • Seite 54: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Įrankio tipas: Elektrinis oblius PEH 30 C3 Pagaminimo metai: 2020–07 Serijos numeris: IAN 346205_2004 Bochumas, 2020-08-27 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį.
 • Seite 55 Oriģinālās atbilstības deklarācijas tulkojums ....... 62 │ PEH 30 C3  ...
 • Seite 56: Ievads

  Ieslēgšanas bloķētājs Uzgriežņu atslēga IESL./IZSL. slēdzis Skaidu atvere (pēc izvēles labajā/kreisajā pusē) Piegādes komplekts Siksnas pārsegs 1 elektriskais griezējs PEH 30 C3 Siksnas pārsega skrūves 1 paralēlais ierobežotājs Paralēlais ierobežotājs 1 gropes dziļuma ierobežotājs Paralēlā ierobežotāja stiprinājuma skrūves 1 iekšējā sešstūra atslēga Fiksējošais uzgrieznis gropes platuma iestatīšanai...
 • Seite 57: Tehniskie Parametri

  (ar tīkla kabeli) vai salīdzinātu vienu elektroinstrumentu ar citu. kurus darbina akumulators (bez tīkla kabeļa). │ PEH 30 C3    53 ■...
 • Seite 58: Droša Darba Vieta

  Darbarīks vai atslēga, kas atrodas elektrošoka risku. elektroinstrumenta rotējošajā daļā, var radīt traumas. e) Izvairieties no nedabiskas ķermeņa pozas. Rūpējieties par stabilu pozu un vienmēr saglabājiet līdzsvaru. Šādi jūs varēsiet labāk kontrolēt elektroinstrumentu, ja radīsies negaidīta situācija. │ ■ 54    PEH 30 C3...
 • Seite 59: Elektroinstrumenta Lietošana Un Apstrāde

  Šādi piesardzības pasākumi neļaus nejauši iedarbināt elektroinstrumentu. d) Neizmantotus elektroinstrumentus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot elektroinstrumentu personām, kas to nepārzina vai nav izlasījušas šīs instrukcijas. Elektroinstru- menti ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējušas personas. │ PEH 30 C3    55 ■...
 • Seite 60: Specifiski Drošības Norādījumi Par Elektrisko Ēveli

  Izmantojiet tikai tos piederumus un papildierī- putekļu/skaidu nosūcēju. Atsevišķi putekļu ces, kas ir norādītas lietošanas pamācībā. veidi var izraisīt vēzi. Lietojot citas detaļas vai citādus piederumus, nekā norādīts šeit, jūs pakļaujat sevi traumu riskam. │ ■ 56    PEH 30 C3...
 • Seite 61: Ekspluatācijas Sākšana

  ēveles pamatnes vidusdaļu. Pārāk ātra pade- korpusa padziļinājumā. ve mazina virsmas kvalitāti un var nosprostot ♦ Iebīdiet skaidu atveri ierīcē. skaidu atveri. ♦ Nofiksējiet skaidu atveri , pagriežot pozīcijā „LOCK”. │ PEH 30 C3    57 ■...
 • Seite 62: Malu Slīpināšana

  ♦ Ar komplektā pievienoto uzgriežņu atslēgu nedaudz atskrūvējiet 3 stiprinājuma skrūves tā, lai ēveles nazi varētu pakustināt (skatīt C att.). ♦ Iespiediet kustīgo sānu aizsargu korpusa spraugā. │ ■ 58    PEH 30 C3...
 • Seite 63: Piedziņas Siksnas Nomaiņa (Skatīt F Att.)

  šķidrumi. naža gals abās pusēs būtu vienā līmenī ar ēve- NORĀDE les pamatni ► Nenosauktās rezerves daļas (piem., ogļu sukas, ēveles nažus) varat pasūtīt, vienīgi zvanot uz mūsu servisa uzziņu tālruni. │ PEH 30 C3    59 ■...
 • Seite 64: Utilizācija

  Garantijas darbības laikam beidzoties, visi remonta darbi tiks veikti par maksu. Garantijas pakalpojuma apjoms Ierīce ir izgatavota atbilstoši visstingrākajām kvali- tātes prasībām un pirms piegādes klientam rūpīgi pārbaudīta. │ ■ 60    PEH 30 C3...
 • Seite 65: Serviss

  123456) un pirkuma čeku kā pirkumu aplieci- nošu dokumentu. ■ Preces numurs ir norādīts produkta tehnisko datu plāksnītē, gravējumā uz produkta, lietoša- nas pamācības titullapā (apakšā kreisajā pusē) vai uzlīmē, kas pielīmēta produkta aizmugurē vai apakšpusē. │ PEH 30 C3    61 ■...
 • Seite 66: Oriģinālās Atbilstības Deklarācijas Tulkojums

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Iekārtas nosaukums un modelis: Elektriskais griezējs PEH 30 C3 Ražošanas gads: 07–2020 Sērijas numurs: IAN 346205_2004 Bohumā, 27.08.2020. Semi Uguzlu - kvalitātes daļas vadītājs - Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas turpmākas pilnveides nolūkos.
 • Seite 67 Original-Konformitätserklärung ......... . 74 DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    63...
 • Seite 68: Einleitung

  Einsatz bestimmt. Großes Riemenrad Ausstattung Kleines Riemenrad Einschaltsperre Maulschlüssel EIN-/AUS-Schalter Lieferumfang Spanauswurf (wahlweise rechts/links) 1 Elektrohobel PEH 30 C3 Riemenabdeckung 1 Parallelanschlag Schrauben für Riemenabdeckung 1 Falztiefenanschlag Parallelanschlag 1 Innensechskantschlüssel Befestigungsschraube für Parallelanschlag 1 Maulschlüssel Feststellmutter für Einstellung Falzbreite 1 Adapter für externe Absaugung...
 • Seite 69: Technische Daten

  Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene anderen verwendet werden. Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    65 ■...
 • Seite 70: Arbeitsplatzsicherheit

  Vermeiden Sie eine abnormale Körperhal- tung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Da- durch können Sie das Elektrowerkzeug in uner- warteten Situationen besser kontrollieren. │ DE │ AT │ CH ■ 66    PEH 30 C3...
 • Seite 71: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk- zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    67 ■...
 • Seite 72: Gerätespezifische Sicherheits Hinweise Für Elektrohobel

  Tragen Sie eine Staubschutzmaske und lenen Teile oder anderes Zubehör kann eine verwenden Sie eine geeignete Staub-/Späne- Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. absaugung. Manche Stäube gelten als krebser- regend. │ DE │ AT │ CH ■ 68    PEH 30 C3...
 • Seite 73: Inbetriebnahme

  Zu schneller Vorschub mindert die Ober- passt. flächengüte und kann zur Verstopfung des ♦ Schieben Sie den Spanauswurf in das Gerät. Spanauswurfes führen. ♦ Arretieren Sie den Spanauswurf durch drehen in Position „LOCK“. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    69 ■...
 • Seite 74: Kanten Anfasen

  Lösen Sie mit dem beiliegenden Maulschlüssel die 3 Befestigungsschrauben leicht an, sodass das Hobelmesser beweglich wird (siehe Abb. C). ♦ Drücken Sie den beweglichen Seitenschutz in den Spalt im Gehäuse. │ DE │ AT │ CH ■ 70    PEH 30 C3...
 • Seite 75: Antriebsriemen Wechseln (Siehe Abb. F)

  Hobelmesser) können Sie ausschließ- schrauben so ein, dass die Spitze des Hobel- lich über unsere Service - Hotline bestellen. messers auf beiden Seiten bündig mit der Hobelsohle liegt. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    71 ■...
 • Seite 76: Entsorgung

  Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen wer- den können oder für Beschädigungen an zerbrech- lichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. │ DE │ AT │ CH ■ 72    PEH 30 C3...
 • Seite 77: Service

  Gebrauch bestimmt. Bei miss- HINWEIS bräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen von unserer autorisierten Serviceniederlassung senden Sie bitte ausschließlich den defekten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 78: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Elektrohobel PEH 30 C3 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 346205_2004 Bochum, 27.08.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten..
 • Seite 79 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos data Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PEH30C3-082020-2 IAN 346205_2004...

Diese Anleitung auch für:

Ian 346205_2004

Inhaltsverzeichnis