Parkside IAN 291791 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 C3
ELEKTROMOS GYALU
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRICKÝ HOBLÍK
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTROHOBEL
Originalbetriebsanleitung
IAN 291791
ELEKTRIČNI SKOBELJ
Prevod originalnega navodila za uporabo
ELEKTRICKÝ HOBLÍK
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 291791

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 C3 ELEKTROMOS GYALU ELEKTRIČNI SKOBELJ Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo ELEKTRICKÝ HOBLÍK ELEKTRICKÝ HOBLÍK Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu ELEKTROHOBEL Originalbetriebsanleitung IAN 291791...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Tartalomjegyzék Bevezető ............2 Rendeltetésszerű...
 • Seite 6: Bevezető

  ELEKTROMOS GYALU PEH 30 C3 Felszereltség kapcsolózár Bevezető BE/KI kapcsoló Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásár- forgácskidobó (választhatóan jobb/bal) lásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tud- szíjburkolat nivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és csavar a szíjburkolathoz ártalmatlanításra vonatkozóan.
 • Seite 7: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok TUDNIVALÓ Névleges feszültség: 230 V ∼ 50 Hz ► A megadott rezgés összértékek és zajkibocsá- (váltóáram) tási szintek a terhelés előzetes megbecsülésé- Névleges teljesítmény: 750 W hez is felhasználhatók. Névleges üresjárati FIGYELMEZTETÉS! fordulatszám: 13000 min ► A rezgéskibocsátási érték és zajkibocsátási Gyaluszélesség: 82 mm szint az elektromos kéziszerszám tényleges...
 • Seite 8: Munkahelyi Biztonság

  e) Ha a szabadban dolgozik az elektromos 1. Munkahelyi biztonság kéziszerszámmal, akkor csak olyan hosszab- a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkate- bító vezetékeket használjon, ami kültéren is rületét. A rendetlenség és a rosszul megvilágí- engedélyezett. A kültéri használatra alkalmas tott munkaterület balesetet okozhat.
 • Seite 9: Az Elektromos Kéziszerszám Használata És Kezelése

  e) Kerülje a normálistól eltérő testtartást. Vegyen d) A nem használt elektromos kéziszerszámot fel biztonságos álló helyzetet és tartsa meg gyermekektől elzárva tárolja. Ne engedje, folyamatosan az egyensúlyát. Ily módon vá- hogy olyan személyek használják az elektro- ratlan helyzetekben is jobban úrrá tud lenni az mos kéziszerszámot, akik nem ismerik annak elektromos kéziszerszámon.
 • Seite 10: Az Elektromos Gyalura Vonatkozó Készülék-Specifikus Biztonsági Utasítások

  ■ A munka során keletkezett porok károsak Az elektromos gyalura vonatkozó lehetnek az egészségre, gyúlékonyak vagy készülék-specifikus biztonsági robbanékonyak lehetnek. Viseljen porvédő utasítások maszkot és használjon megfelelő por- vagy ■ Várja meg amíg a késtengely teljesen leáll, forgácselszívót. Néhány por rákkeltőnek számít. mielőtt az elektromos kéziszerszámot leteszi.
 • Seite 11: Üzembe Helyezés

  Külső elszívás: Üzembe helyezés Porelszívórendszer, pl. műhelyporszívó használata Be- / kikapcsolás esetén, szükség esetén külső elszívó adaptert kell használni. A porszívónak meg kell felelni a Bekapcsolás: megmunkálandó anyagnak. ♦ Először nyomja meg a kapcsolózárat Csatlakoztatás: ♦ Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva ♦...
 • Seite 12: Élletörés

  Élletörés A gyalukésnek két éle van és megfordítható. Az elülső gyalutalpban lévő V-hornyok lehe- ♦ Ha mindkét vágóél tompa, akkor cserélje ki tővé teszik a munkadarabélek könnyű letörését. a gyalukést ♦ A kívánt élszélességtől függően használjon ♦ Ne élezze a gyalukést megfelelő...
 • Seite 13: Karbantartás És Tisztítás

  Az elhasználódott készülék ártalmatlanítási lehe- ♦ Helyezze az új hajtószíjat először a kis szíj- tőségeiről tájékozódjon települése vagy városa kerékre és húzza meg a hajtószíjat , majd önkormányzatánál. forgatással helyezze a nagy szíjkerékre ♦ Tegye fel a szíjburkolatot és rögzítse a csa- A Kompernass Handels GmbH varokkal garanciája...
 • Seite 14: Szerviz

  A garancia köre TUDNIVALÓ A készüléket szigorú minőségi előírások szerint ► Kérjük, hogy Parkside és Florabest készülékek gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen esetén kizárólag a hibás terméket, tartozékok ellenőriztük. nélkül (például akkumulátor, tárolótáska, A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonat- szerelő...
 • Seite 15: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 A gép típusmegjelölése: Elektromos gyalu PEH 30 C3 Gyártási év: 2017.09. Sorozatszám: IAN 291791 Bochum, 2017.09.26. Semi Uguzlu – minőségbiztosítási vezető – A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatá- sok jogát fenntartjuk. │...
 • Seite 16 │ ■ 12    PEH 30 C3...
 • Seite 17 Kazalo Uvod ............14 Predvidena uporaba.
 • Seite 18: Uvod

  ELEKTRIČNI SKOBELJ PEH 30 C3 Oprema zapora vklopa Uvod stikalo za vklop/izklop Iskrene čestitke ob nakupu nove naprave. Odločili nastavek za izmet oblancev (po izbiri desno/ ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo levo) so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna pokrov jermena navodila za varnost, uporabo in odlaganje izdelka vijaki za pokrov jermena...
 • Seite 19: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki OPOMBA Nazivna napetost: 230 V∼ 50 Hz ► Navedene skupne vrednosti tresljajev in (izmenični tok) navedene vrednosti emisij hrupa se lahko Nazivna moč: 750 W uporabljajo tudi za uvodno oceno izpostav- ljenosti. Nazivno število vrtljajev v prostem teku: 13.000 min OPOZORILO! Širina skobljanja:...
 • Seite 20: Varnost Na Delovnem Mestu

  e) Če z električnim orodjem delate na prostem, 1. Varnost na delovnem mestu uporabljajte samo električne podaljške, ki jih a) Svoje delovno območje vzdržujte čisto in do- so odobreni za uporabo na prostem. Uporaba bro osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna električnega podaljška, primernega za uporabo območja lahko privedejo do nezgod.
 • Seite 21: Uporaba In Ravnanje Z Električnim Orodjem

  e) Izogibajte se neobičajni drži telesa. Poskrbite d) Ko električnih orodij ne uporabljate, jih hranite za varen položaj in vedno ohranjajte ravno- zunaj dosega otrok. Osebam, ki z uporabo težje. Tako lahko električno orodje še posebej niso seznanjene ali niso prebrale teh navodil, v nepričakovanih situacijah bolje nadzorujete.
 • Seite 22: Posebna Varnostna Navodila Za Električne Obliče

  ■ Prah, ki bi nastal pri delu, je lahko škodljiv Posebna varnostna navodila za za zdravje, gorljiv ali eksploziven. Nosite električne obliče masko za zaščito pred prahom in uporabljajte ■ Preden električno orodje odložite, počakajte, primerno napravo za sesanje praha/oblancev. da se rezilna gred zaustavi.
 • Seite 23: Začetek Uporabe

  Začetek uporabe ♦ Pritrdite nastavek za izmet oblancev z obra- tom v položaj zapore »LOCK«. Vklop/izklop Tuj sesalnik za prah: Vklop: Pri uporabi sistemov za sesanje praha, npr. sesalni- kov za delavnice, je morda treba uporabiti adapter ♦ Najprej pritisnite na zaporo vklopa za tuj sesalnik za prah .
 • Seite 24: Posnemanje Robov

  ♦ Delo izvajajte samo z majhno hitrostjo in pri POZOR! tem pritiskajte na sredino pete obliča . Pre- Zaradi ostrih robov rezil za skobljanje obstaja hitro pomikanje naprave neugodno vpliva na nevarnost telesnih poškodb! kakovost obdelane površine in lahko privede do zamašitve nastavka za izmet oblancev.
 • Seite 25: Zamenjava Pogonskega Jermena (Glejte Sliko E)

  Tel.: 080080917 ♦ Napravo in prezračevalne reže vedno ohran- E-Mail: kompernass@lidl.si jajte čiste, da bo vaše delo potekalo dobro in varno. IAN 291791 ♦ Redno čistite nastavek za izmet oblancev Garancijski list ♦ Za čiščenje zamašenega nastavka za izmet 1. S tem garancijskim listom Kompernass Handels oblancev uporabljajte primerno orodje (npr.
 • Seite 26: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda Leto izdelave: 9 – 2017 OPOMBA Serijska številka: IAN 291791 ► Pri orodjih Parkside in Florabest nam pošljite Bochum, 26. 9. 2017 samo pokvarjeni izdelek brez pribora (npr. akumulatorja, kovčka za shranjevanje, montažnega orodja itd.). Semi Uguzlu –...
 • Seite 27 Obsah Úvod ............24 Použití...
 • Seite 28: Úvod

  ELEKTRICKÝ HOBLÍK PEH 30 C3 Vybavení blokovací tlačítko Úvod vypínač Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového výhoz třísek (volitelně vpravo/vlevo) přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- kryt řemenu bek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. šrouby pro kryt řemenu Obsahuje důležité...
 • Seite 29: Technické Údaje

  Technické údaje UPOZORNĚNÍ Domezovací napětí: 230 V ∼ 50 Hz ► Uvedené hodnoty emise vibrací a uvedené (střídavý proud) hodnoty emise hluku lze rovněž použít k před- Jmenovitý výkon: 750 W běžnému posouzení zatížení. Jmenovité volnoběžné VÝSTRAHA! otáčky: 13000 min ► Emise vibrací...
 • Seite 30: Bezpečnost Na Pracovišti

  e) Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, 1. Bezpečnost na pracovišti používejte pouze taková prodlužovací vedení, a) Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře jež jsou schválena i pro venkovní použití. osvětlený. Nepořádek a neosvětlený pracovní Používáním prodlužovacího vedení vhodného prostor mohou vést k úrazům. pro venkovní...
 • Seite 31: Manipulace S Elektrickým Nářadím A Jeho Použití

  e) Vyhýbejte se nepřirozenému držení těla. Zajis- d) Nepoužívaná elektrická nářadí udržujte mimo těte si bezpečnou stabilitu a neustále udržujte dosah dětí. Nedovolte používat elektrické rovnováhu. Tak dokážete elektrické nářadí v ne- nářadí osobám, které s ním nejsou obeznáme- očekávaných situacích lépe kontrolovat. ny nebo které...
 • Seite 32: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Elektrický Hoblík

  ■ Prach vznikající během práce může být zdraví Bezpečnostní pokyny specifické pro škodlivý, hořlavý nebo výbušný. Noste masku elektrický hoblík proti prachu a používejte vhodné odsávání pra- ■ Před odložením elektrického nářadí počkejte, chu a třísek. Některý typ prachu je považován až...
 • Seite 33: Uvedení Do Provozu

  Externí odsávání: Uvedení do provozu Při použití systémů odsávání prachu, např. dílen- Zapnutí/vypnutí ských odsávačů, se musí případně použít adaptér pro externí odsávání . Odsávač prachu musí být Zapnutí: vhodný pro opracovávaný materiál. ♦ Stiskněte nejprve blokovací tlačítko Zapojení: ♦ Poté...
 • Seite 34: Zkosení Hran

  Zkosení hran POZOR! V-drážky , které jsou k dispozici v přední části Kvůli ostrým řezným hranám hoblovacích nožů základny hoblíku , umožňují snadné zkosení hrozí nebezpečí zranění! hran obrobků. Nedotýkejte se hoblovacích nožů na řezných ♦ V závislosti na požadované šířce zkosení použijte hranách.
 • Seite 35: Výměna Hnacího Řemenu (Viz Obr. E)

  V souladu s evropskou směrnicí č. 2012/19/EU Výměna hnacího řemenu (viz obr. E) musí být opotřebovaná elektrická nářadí shroma- VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ žďována odděleně a odevzdána k ekologické recyklaci. ► Před všemi pracemi na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky! Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje Vám poskytne obecní...
 • Seite 36: Servis

  čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. UPOZORNĚNÍ ► U nástrojů Parkside a Florabest zašlete, prosím, výlučně vadnou část bez příslušenství (např. akumulátor, úložný kufřík, montážní nářadí atd.). │...
 • Seite 37: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označení stroje: Elektrický hoblík PEH 30 C3 Rok výroby: 09 - 2017 Sériové číslo: IAN 291791 Bochum, 26.09.2017 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. │...
 • Seite 38 │ ■ 34    PEH 30 C3...
 • Seite 39 Obsah Úvod ............36 Určené...
 • Seite 40: Úvod

  ELEKTRICKÝ HOBLÍK PEH 30 C3 Vybavenie Blokovanie zapnutia Úvod Spínač ZAP/VYP Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového Vyhadzovač pilín (voliteľne doprava/doľava) prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok Kryt remeňa vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou toh- Skrutky pre kryt remeňa to výrobku.
 • Seite 41: Technické Údaje

  Technické údaje UPOZORNENIE Dimenzačné napätie: 230 V ∼ 50 Hz ► Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené (striedavý prúd) hodnoty emisie hluku sa môžu tiež použiť na Menovitý výkon: 750 W predbežný odhad zaťaženia. Dimenzované otáčky naprázdno: VÝSTRAHA! 13000 min ►...
 • Seite 42: Bezpečnosť Na Pracovisku

  e) Ak pracujete s elektrickým náradím vonku, 1. Bezpečnosť na pracovisku používajte len také predlžovacie vedenia, a) Udržiavajte svoje pracovisko v čistote a dobre ktoré sú schválené na vonkajšie použitie. osvetlené. Neporiadok a neosvetlené pracovné Použitie predlžovacieho vedenia vhodného pre oblasti môžu viesť k úrazom. vonkajšie prostredie zníži riziko zásahu elektric- b) Nepracujte s elektrickým náradím na miestach kým prúdom.
 • Seite 43: Manipulácia S Elektrickým Náradím A Jeho Použitie

  e) Vyhýbajte sa neprirodzenému držaniu tela. d) Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte Majte pevný postoj a udržiavajte stále rov- mimo dosahu deti. Nedovoľte používať elek- nováhu. Takto môžete elektrické náradie lepšie trické náradie osobám, ktoré s ním nie sú kontrolovať v neočakávaných situáciách. oboznámené...
 • Seite 44: Bezpečnostné Upozornenia Špecifické Pre Prístroj Pre Elektrický Hoblík

  ■ Prach vznikajúci pri práci môže byť zdraviu Bezpečnostné upozornenia špecific- škodlivý, horľavý alebo výbušný. Noste ké pre prístroj pre elektrický hoblík ochrannú protiprachovú masku a používajte ■ Počkajte kým sa zastaví nožový hriadeľ, skôr vhodné odsávanie prachu /triesok. Niektorý ako odložíte elektrické náradie. Voľne polože- prach sa považuje za rakovinotvornú...
 • Seite 45: Uvedenie Do Prevádzky

  Externé odsávanie: Uvedenie do prevádzky Pri používaní systémov odsávania prachu, napr. Zapnutie/vypnutie dielenský vysávač, sa musí príp. použiť adaptér na externé odsávanie . Vysávač musí byť vhodný Zapnutie: pre obrábaný materiál. ♦ Stlačte najprv blokovanie zapnutia Zapojenie: ♦ Stlačte a následne podržte spínač ZAP/VYP ♦...
 • Seite 46: Zrážanie Hrán

  ♦ Keď sú obidve rezné hrany tupé, vymeňte hob- Zrážanie hrán ľovací nôž V prednej pätke hoblíka existujúce V-drážky umožňujú jednoduché zrážanie hrán obrobku. ♦ Hobľovací nôž neostrite. ♦ Podľa želanej šírky skosenej hrany použite zod- Hobľovací nôž otočte alebo vymeňte povedajúcu V-drážku.
 • Seite 47: Údržba A Čistenie

  V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU ♦ Položte nový hnací remeň najprv na malé sa opotrebované elektrické náradia musia zberať remeňové koleso a následne natiahnite oddelene a odovzdať za účelom ekologickej re- hnací remeň otočením na veľké remeňové cyklácie. koleso Informácie o možnostiach likvidácie prístroja, ktorý...
 • Seite 48: Servis

  Rozsah záruky UPOZORNENIE Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi ► Pri nástrojoch Parkside a Florabest zašlite, smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito prosím, výlučne chybný výrobok bez príslušen- preskúšaný. stva (napr. akumulátor, úložný kufrík, montážne Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu a náradie atď.).
 • Seite 49: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označenie stroja: Elektrický hoblík PEH 30 C3 Rok výroby: 09 ‒ 2017 Sériové číslo: IAN 291791 Bochum, 26.09.2017 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené. │...
 • Seite 50 │ ■ 46    PEH 30 C3...
 • Seite 51 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............48 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 52: Einleitung

  ELEKTROHOBEL PEH 30 C3 Ausstattung Einschaltsperre Einleitung EIN-/AUS-Schalter Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Spanauswurf (wahlweise rechts / links) Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Riemenabdeckung Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Schrauben für Riemenabdeckung für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 53: Technische Daten

  Technische Daten HINWEIS Bemessungsspannung: 230 V ∼ 50 Hz ► Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte (Wechselstrom) und die angegebenen Geräuschemissionswer- Nennleistung: 750 W te können auch zu einer vorläufigen Einschät- zung der Belastung verwendet werden. Bemessungs-Leerlauf- Drehzahl: 13000 min WARNUNG! Hobelbreite: 82 mm ►...
 • Seite 54: Arbeitsplatzsicherheit

  e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im 1. Arbeitsplatzsicherheit Freien arbeiten, verwenden Sie nur Ver- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und längerungsleitungen, die auch für den gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Außenbereich zugelassen sind. Die Anwen- Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. dung einer für den Außenbereich geeigneten b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines...
 • Seite 55: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhal- d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge tung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand außerhalb der Reichweite von Kindern auf. und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk- Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
 • Seite 56: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Elektrohobel

  ■ Beim Arbeiten entstehende Stäube können Gerätespezifische Sicherheitshinweise gesundheitsschädlich, brennbar oder explo- für Elektrohobel siv sein. Tragen Sie eine Staubschutzmaske ■ Warten Sie den Stillstand der Messerwelle ab, und verwenden Sie eine geeignete Staub- / bevor Sie das Elektrowerkzeug ablegen. Eine Späneabsaugung.
 • Seite 57: Inbetriebnahme

  Fremdabsaugung: Inbetriebnahme Bei Verwendung von Staubabsaugsystemen, z.B. Ein- / Ausschalten Werkstattabsauger, muss ggf. der Adapter für externe Absaugung verwendet werden. Das Einschalten: Staubabsaugsystem muss für den zu bearbeiten- den Werkstoff geeignet sein. ♦ Drücken Sie zunächst die Einschaltsperre ♦ Drücken und halten Sie anschließend den Anschließen: EIN- / AUS-Schalter ♦...
 • Seite 58: Kanten Anfasen

  Kanten anfasen VORSICHT! Die in der vorderen Hobelsohle vorhandenen Durch die scharfen Schneidkanten der Hobel- V-Nuten ermöglichen ein einfaches Anfasen von messer besteht Verletzungsgefahr! Werkstückkanten. Fassen Sie die Hobelmesser nicht an den ♦ Verwenden Sie je nach gewünschter Fasenbrei- Schneidkanten an. te die entsprechende V-Nut.
 • Seite 59: Antriebsriemen Wechseln (Siehe Abb. E)

  Antriebsriemen wechseln (siehe Abb. E) Entsorgung Die Verpackung besteht aus umwelt- WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR freundlichen Materialien. Sie kann in den ► Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den örtlichen Recyclebehältern entsorgt Netzstecker aus der Steckdose! werden. ♦ Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht die Riemenabdeckung...
 • Seite 60: Service

  Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. kostenpflichtig. HINWEIS Garantieumfang ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien senden Sie bitte ausschließlich den defekten sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewis- Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- senhaft geprüft.
 • Seite 61: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Elektrohobel PEH 30 C3 Herstellungsjahr: 09 - 2017 Seriennummer: IAN 291791 Bochum, 26.09.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten. DE │ AT │ CH │...
 • Seite 62 │ DE │ AT │ CH ■ 58    PEH 30 C3...
 • Seite 63 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2017 · Ident.-No.: PEH30C3-102017-2 IAN 291791...

Diese Anleitung auch für:

Peh 30 c3

Inhaltsverzeichnis