Parkside PEH 30 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 C3
ELEKTRIČNA BLANJALICA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕНДЕ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ELEKTROHOBEL
Originalbetriebsanleitung
IAN 291791
RINDEA ELECTRICĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 C3

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 C3 ELEKTRIČNA BLANJALICA RINDEA ELECTRICĂ Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕНДЕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας ELEKTROHOBEL Originalbetriebsanleitung IAN 291791...
 • Seite 2 Rasklopite prije čitanja obije stranice sa slikama i nakon toga se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi ambele pagini cu imagini şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете двете страници с фигурите и след това се запознайте с всички функции...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti ......10 │ PEH 30 C3  ...
 • Seite 6: Uvod

  Imbus ključ Pogonski remen Velika remenica Mala remenica Vilasti ključ Opseg isporuke 1 Električna blanjalica PEH 30 C3 1 Paralelni graničnik 1 Graničnik dubine žlijeba 1 Imbus ključ 1 Vilasti ključ 1 Adapter za vanjski usisivač 1 Upute za uporabu │...
 • Seite 7: Tehnički Podaci

  (bez mrežnog kabela). ► Navedene ukupne vrijednosti vibracija i na- vedene vrijednosti emisije buke izmjerene su standardiziranom metodom ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu električnih alata. │ PEH 30 C3    3 ■...
 • Seite 8: Sigurnost Na Radnom Mjestu

  Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog ti s električnim alatom. Nepažljivo postupanje alata u vlažnom okruženju, koristite fido može u djeliću sekunde uzrokovati teške ozlje- sklopku. Korištenje fido sklopke smanjuje rizik od strujnog udara. │ ■ 4    PEH 30 C3...
 • Seite 9: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  Ručku i površine za hvatanje održavajte suhi- obrađivati. Azbest je kancerogen. ma, čistima i slobodnima od ulja i masnoće. Skliske ručke i površine za hvatanje onemoguću- ju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama. │ PEH 30 C3    5 ■...
 • Seite 10: Originalni Pribor / Dodatni Uređaji

  ■ UPOZORENJE: Mogućnost OPREZ ♦ Otvor za izbacivanje strugotine može se u strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda blanju staviti desno ili lijevo. ♦ Gurnite otvor za izbacivanje strugotine uređaj. │ ■ 6    PEH 30 C3...
 • Seite 11: Parkirna Papučica (Vidi Sliku B)

  Raditi samo s laganim pomakom i pritišćite rubova noža blanje sredinom površine blanje . Prebrzo kretanje Nož blanje ne hvatajte za rezne rubove. smanjuje kvalitetu površine i može uzrokovati blokiranje otvora za izbacivanje strugotine. │ PEH 30 C3    7 ■...
 • Seite 12: Zamjena Pogonskog Remena (Vidi Sliku E)

  O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja može- ♦ Izvadite istrošeni pogonski remen te saznati u gradskom ili općinskom poglavarstvu. ♦ Najprije novi pogonski remen postavite na malu remenicu i zatim pogonski remen okretanjem navucite na veliku remenicu │ ■ 8    PEH 30 C3...
 • Seite 13: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju. NAPOMENA ► Kod alata Parkside i Florabest molimo Vas da Opseg jamstva pošaljete isključivo neispravan proizvod bez Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim opreme (npr. baterije, kofer za čuvanje, alat smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke za montažu i slično).
 • Seite 14: Servis

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaka tipa stroja: Električna blanjalica PEH 30 C3 Godina proizvodnje: 09 - 2017 Serijski broj: IAN 291791 Bochum, 26.09.2017. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 15 Importator ............20 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ..... . 21 │ PEH 30 C3    11...
 • Seite 16: Introducere

  Curea de antrenare Roată mare de curea Roată mică de curea Cheie fixă Furnitura 1 rindea electrică PEH 30 C3 1 riglă de ghidare 1 opritor de adâncime a fălţuirii 1 cheie hexagonală interioară 1 cheie fixă 1 adaptor pentru aspirare externă...
 • Seite 17: Date Tehnice

  (fără cablu de alimentare). ► Valorile totale emise ale vibraţiilor și valorile de emisie a zgomotului au fost măsurate conform unei proceduri de verificare standardizate și pot fi utilizate pentru compararea sculelor electrice. │ PEH 30 C3    13 ■...
 • Seite 18: Siguranţa Zonei De Lucru

  în exterior. Utilizarea unui și îmbrăcămintea departe de componentele cablu prelungitor adecvat pentru uzul în exterior mobile. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau pă- reduce riscul de electrocutare. rul lung pot fi agăţate de componentele mobile. │ ■ 14    PEH 30 C3...
 • Seite 19: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  Un arbore portcuţit lăsat componentelor deteriorate. Multe accidente liber se poate gripa de suprafaţă și poate duce sunt provocate de întreţinerea necorespunzătoa- la pierderea controlului, precum și la răniri re a sculelor electrice. grave. │ PEH 30 C3    15 ■...
 • Seite 20: Accesorii/Aparate Auxiliare Originale

  în timpul pauzelor de lucru, în caz de neutilizare, înainte de efectuarea tuturor lucrărilor la aparat (de ex. schimbarea cuţitu- lui de rindeluire). ■ Dirijaţi cablul de alimentare întotdeauna în spatele aparatului. ■ Utilizaţi numai cuţite de rindeluire ascuţite. │ ■ 16    PEH 30 C3...
 • Seite 21: Aspirarea Prafului/Șpanurilor (A Se Vedea Fig. A)

  șurubul de adaptor legătură ♦ După caz extrageţi adaptorul pentru aspirare ♦ Montaţi rigla de ghidare cu șurubul de prin- externă dere pe aparat. ♦ Desfaceţi piuliţa de fixare și reglaţi lăţimea dorită. │ PEH 30 C3    17 ■...
 • Seite 22: Utilizarea Opritorului De Adâncime A Fălţuirii

  și îndepărtaţi capacul curelei ♦ Îndepărtaţi cureaua de antrenare uzată. ♦ Puneţi noua curea de antrenare întâi pe roata mică de curea și tensionaţi cureaua de antrenare apoi prin rotire pe roata mare de curea │ ■ 18    PEH 30 C3...
 • Seite 23: Întreţinerea Și Curăţarea

  EU, sculele electrice uzate trebuie colectate separat contra cost. și eliminate la un punct de reciclare ecologic. Informaţii despre posibilităţile de eliminare a aparatului uzat pot fi obţinute de la administraţia locală. │ PEH 30 C3    19 ■...
 • Seite 24: Service-Ul

  Această garanţie nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse ► În cazul sculelor Parkside și Florabest trimiteţi uzurii normale şi care, prin urmare, pot fi considerate numai articolul defect, fără accesorii (de piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute exemplu acumulator, geantă...
 • Seite 25: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Denumirea tipului mașinii: Rindea electrică PEH 30 C3 Anul de fabricaţie: 09 - 2017 Număr de serie: IAN 291791 Bochum, 26.09.2017 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 26 │ ■ 22    PEH 30 C3...
 • Seite 27 Вносител ............34 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....36 │ PEH 30 C3    23...
 • Seite 28: Въведение

  Странична защита на ножовия вал Шестостенен ключ Задвижващ ремък Голяма ремъчна шайба Малка ремъчна шайба Гаечен ключ Окомплектовка на доставката 1 електрическо ренде PEH 30 C3 1 паралелен ограничител 1 ограничител на дълбочината на фалца 1 шестостенен ключ │ ■ 24 ...
 • Seite 29: Технически Характеристики

  Допълнителна те, през които електрическият инструмент ръкохватка: = 8,8 m/ s е изключен, както и периодите, през които Възможна неточност на инструментът е включен, но работи без измерването: K = 1,5 m/s натоварване). │ PEH 30 C3    25 ■...
 • Seite 30: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  други лица. При отвличане на вниманието мент във влажна обстановка е неизбежна, е възможно да загубите контрол над елек- използвайте прекъсвач с дефектнотокова трическия инструмент. защита. Използването на прекъсвач с де- фектнотокова защита намалява риска от токов удар. │ ■ 26    PEH 30 C3...
 • Seite 31: Безопасност На Хората

  тези указания. Електрическите инструменти косите и облеклото си далече от движещи са опасни, ако се използват от лица без опит. се части. Свободни дрехи, бижута и дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части. │ PEH 30 C3    27 ■...
 • Seite 32: Сервиз

  Никога не рендосвайте метални предмети. запазена. В противен случай ножът на рендето/ножо- вият вал ще се повредят. ■ Фиксирайте обработвания детайл. Използ- вайте затегателни приспособления/менгеме, за да затегнете детайла. Те го държат по-ста- билно, отколкото ръката ви. │ ■ 28    PEH 30 C3...
 • Seite 33: Оригинални Принадлежности/Допълнителни Уреди

  Уредът трябва да е винаги чист, сух и без Винаги носете прахозащитна маска. замърсявания от масло или греси. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ ► Преди всякакви работи по уреда изключ- вайте щепсела от контакта! │ PEH 30 C3    29 ■...
 • Seite 34: Предпазна Пета (Вж. Фиг. Б)

  Затегнете отново фиксиращата гайка По време на работния процес предпазната пета се вдига нагоре и задната част на осно- ♦ Обърнете внимание, че рендето трябва да вата на рендето се освобождава. се направлява със страничен натиск. │ ■ 30    PEH 30 C3...
 • Seite 35: Използване На Ограничител На Дълбочината На Фалца

  Развийте винтовете и свалете капака на ремъка ♦ Отстранете износения задвижващ ремък ♦ Поставете новия задвижващ ремък първо на малката ремъчна шайба и след това със завъртане изтеглете задвижващия ремък върху голямата ремъчна шайба │ PEH 30 C3    31 ■...
 • Seite 36: Техническо Обслужване И Почистване

  ремонтирани части. За евентуално наличните излезлите от употреба електрически инструмен- повреди и дефекти още при покупката трябва ти трябва да се събират разделно и да се пре- да се съобщи веднага след разопаковането. дават за екологосъобразно рециклиране. │ ■ 32    PEH 30 C3...
 • Seite 37: Сервизно Обслужване

  За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания: УКАЗАНИЕ ■ За всички запитвания подгответе касовата ► При инструментите Parkside и Florabest бележка и идентификационния номер (IAN моля изпращайте единствено дефектния 291791) като доказателство за покупката. артикул без принадлежностите (напр. ■...
 • Seite 38: Вносител

  теля друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъ- жен да я приведе в съответствие с договора за продажба. │ ■ 34    PEH 30 C3...
 • Seite 39 споразумение между продавача и потреби- теля за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. │ PEH 30 C3    35 ■...
 • Seite 40: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Типово обозначение на машината: Електрическо ренде PEH 30 C3 Година на производство: 09 - 2017 Сериен номер: IAN 291791 Бохум, 26.09.2017 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване.
 • Seite 41 Εισαγωγέας ........... . . 47 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ....47 GR │ CY │ PEH 30 C3    37 ■...
 • Seite 42: Εισαγωγή

  Εσωτερικό εξάγωνο κλειδί Ιμάντας μετάδοσης κίνησης Μεγάλος τροχός ιμάντα Μικρός τροχός ιμάντα Διπλό κλειδί Παραδοτέος εξοπλισμός 1 Ηλεκτρική πλάνη PEH 30 C3 1 Παράλληλος αναστολέας 1 Αναστολέας βάθους πτύχωσης 1 Εσωτερικό εξαγωνικό κλειδί 1 Διπλό κλειδί 1 Αντάπτορας για εξωτερική αναρρόφηση...
 • Seite 43: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές κραδασμών και οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής θορύ- βου έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μία πρότυπη διαδικασία ελέγχου και μπορούν να χρησι- μοποιηθούν για τη σύγκριση ενός ηλεκτρικού εργαλείου με ένα άλλο. GR │ CY │ PEH 30 C3    39 ■...
 • Seite 44: Ασφάλεια Στο Χώρο Εργασίας

  το ηλεκτρικό εργαλείο και έχετε το δάχτυλο στο σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο διακόπτη ή συνδέετε το ηλεκτρικό εργαλείο ηλεκτροπληξίας. ενεργοποιημένο στην παροχή ρεύματος, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα. │ GR │ CY ■ 40    PEH 30 C3...
 • Seite 45: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικό εργαλείο, το οποίο δεν μπορεί πλέον ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστά- να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί, είναι σεις. επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. GR │ CY │ PEH 30 C3    41 ■...
 • Seite 46: Σέρβις

  στη συσκευή (π.χ. αλλαγή των μαχαιριών τεμάχιο επεξεργασίας. πλάνης). ■ Απομακρύνετε το καλώδιο δικτύου από τη συσκευή, οδηγώντας το πάντα προς τα πίσω. ■ Χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρά μαχαίρια πλά- νης. │ GR │ CY ■ 42    PEH 30 C3...
 • Seite 47: Γνήσια Εξαρτήματα/Πρόσθετες Συσκευές

  το βάθος πλανίσματος βαθμιδωτά από 0-3,0 mm νης διάταξης αναρρόφησης σκόνης, π.χ. μιας βάσει της κλίμακας βάθους πλανίσματος αναρροφητικής σκούπας συνεργείου, στη διά- ταξη απομάκρυνσης ρινιδιών ή ενδεχ. στον αντάπτορα για εξωτερική αναρρόφηση GR │ CY │ PEH 30 C3    43 ■...
 • Seite 48: Πέδιλο Στάθμευσης (Βλ. Εικ. B)

  ρές ακμές κοπής των μαχαιριών πλάνης τος, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη αυλάκωση Μην πιάνετε τα μαχαίρια πλάνης στις ακμές σχήματος V. κοπής. Το μαχαίρι πλάνης έχει δύο κόψεις που μπορεί να αναστραφεί. │ GR │ CY ■ 44    PEH 30 C3...
 • Seite 49: Αντικατάσταση Ιμάντα Μετάδοσης Κίνησης (Βλ. Εικ. E)

  παραγγείλετε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ σέρβις. ► Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, τραβάτε το βύσμα από την πρίζα! ♦ Λασκάρετε τις βίδες και αφαιρέστε την καλύ- πτρα ιμάντα GR │ CY │ PEH 30 C3    45 ■...
 • Seite 50: Απόρριψη

  Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν. στην πινακίδα τύπου, χαραγμένο, στην πρώτη σελίδα των οδηγιών σας (κάτω αριστερά) ή σε αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά. │ GR │ CY ■ 46    PEH 30 C3...
 • Seite 51: Σέρβις

  EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Εισαγωγέας Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Ηλεκτρική πλάνη PEH 30 C3 Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. Έτος κατασκευής: 09 - 2017 Σειριακός αριθμός: IAN 291791 KOMPERNASS HANDELS GMBH Bochum, 26.09.2017...
 • Seite 52 │ GR │ CY ■ 48    PEH 30 C3...
 • Seite 53 Original-Konformitätserklärung ........59 DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    49...
 • Seite 54: Einleitung

  Befestigungsschrauben für Hobelmesser Hobelmesser Spannplatte Seitlicher Messerwellenschutz Innensechskantschlüssel Antriebsriemen Großes Riemenrad Kleines Riemenrad Maulschlüssel Lieferumfang 1 Elektrohobel PEH 30 C3 1 Parallelanschlag 1 Falztiefenanschlag 1 Innensechskantschlüssel 1 Maulschlüssel 1 Adapter für externe Absaugung 1 Betriebsanleitung │ DE │ AT │ CH ■...
 • Seite 55: Technische Daten

  Prüfverfahren Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- gemessen worden und können zum Vergleich betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    51 ■...
 • Seite 56: Arbeitsplatzsicherheit

  Sie das Elektrowerkzeug Risiko eines elektrischen Schlages. einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerk- zeugs befindet, kann zu Verletzungen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PEH 30 C3...
 • Seite 57: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge- vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese erhalten bleibt. Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsich- tigten Start des Elektrowerkzeugs. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    53 ■...
 • Seite 58: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Elektrohobel

  Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet sind. Der Gebrauch anderer als hier empfoh- werden. Asbest gilt als krebserregend. lenen Teile oder anderes Zubehör kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PEH 30 C3...
 • Seite 59: Inbetriebnahme

  Schieben Sie den Spanauswurf in das aus. Zu schneller Vorschub mindert die Gerät. Oberflächengüte und kann zur Verstopfung des ♦ Arretieren Sie den Spanauswurf durch Spanauswurfes führen. drehen in Position „LOCK“. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    55 ■...
 • Seite 60: Kanten Anfasen

  Netzstecker aus der Steckdose! ♦ Führen Sie die Montage mit gedrehtem oder neuem Hobelmesser in umgekehrter Reihenfol- ge durch. ♦ Hobelmesser erhalten Sie unter angegebe- ner Serviceadresse (siehe Kapitel „Service“). │ DE │ AT │ CH ■ 56    PEH 30 C3...
 • Seite 61: Antriebsriemen Wechseln (Siehe Abb. E)

  Service - Hotline bestellen. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. DE │ AT │ CH │ PEH 30 C3    57 ■...
 • Seite 62: Service

  Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. kostenpflichtig. HINWEIS Garantieumfang ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien senden Sie bitte ausschließlich den defekten sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewis- Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- senhaft geprüft.
 • Seite 63: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-14:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Elektrohobel PEH 30 C3 Herstellungsjahr: 09 - 2017 Seriennummer: IAN 291791 Bochum, 26.09.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 64 │ DE │ AT │ CH ■ 60    PEH 30 C3...
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 11 / 2017 · Ident.-No.: PEH30C3-102017-2 IAN 291791...

Inhaltsverzeichnis