Parkside PEH 30 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 A1
ELECTRIC PLANER
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
ELHYVEL
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
IAN 102829
SÄHKÖHÖYLÄ
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ELEKTROHOBEL
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 A1

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER SÄHKÖHÖYLÄ operation and safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös ELHYVEL ELEKTROHOBEL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bedienungs- und sicherheitshinweise Översättning av bruksanvisning i original Originalbetriebsanleitung IAN 102829...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4 45°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  If you pass the Included items product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it. 1 Electric planer PEH 30 A1 1 Guide fence Proper use 1 Rebate depth stop...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings c) Keep children and bystanders away The vibration level specified in while operating a power tool. Distractions these instructions was measured in accordance with an EN 60745 standardised measurement process can cause you to lose control. and can be used to compare equipment.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings d) Store idle power tools out of the reach equipment such as dust mask, non-skid safety of children and do not allow persons shoes, hard hat, or hearing protection used for unfamiliar with the power tool or these appropriate conditions will reduce personal in- instructions to operate the power tool.
 • Seite 9: Safety Instructions For Planers

  General power tool safety warnings / Preparing for use N ever use the device for a purpose erwise the device could kick back if the planer for which it was not intended or with blade gets snagged in the workpiece. W hen working always keep the sole non-original parts / accessories.
 • Seite 10: Setting The Cutting Depth

  Preparing for use Switching off: vacuum cleaner) on to the planing debris remov- R elease the ON / OFF switch al port or the reducer piece Note: For safety reasons the ON / OFF switch Removal: cannot be locked in the ON position. P ull the hose of the dust extraction device off the planing debris removal port or off the...
 • Seite 11: Using The Guide Fence

  Preparing for use / Maintenance and cleaning Using the guide fence (see Fig. I) NOTE: If you only release one blade first then you can use the factory-fitted second blade for orientation A ttach the guide fence to the device with when you fit the new blade.
 • Seite 12: Service Centre

  Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty / Disposal U se a dry cloth to clean the housing. statutory rights are not restricted in any way by this R emove any adhering planing dust with a warranty. narrow paint brush. I n no circumstances use sharp objects, or petrol, The warranty period will not be extended by repairs solvents or cleaning agents that might attack...
 • Seite 13: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Electric planer PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 10–2014 Serial number: IAN 102829 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 15 Sisällysluettelo Aluksi Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 16 Varustelu ............................... Sivu 16 Toimituksen sisältö ..........................Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 16 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus........................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 17 4.
 • Seite 16: Määräystenmukainen Käyttö

  Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen Toimituksen sisältö mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen. 1 sähköhöylä PEH 30 A1 1 suuntaisvaste Määräystenmukainen käyttö 1 huullossyvyyden vaste 1 kuusiokoloavain Laite soveltuu puisten työstökappaleiden (esimerkiksi...
 • Seite 17: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet c) Lapsien ja asiattomien henkilöiden Näissä ohjeissa ilmoitettu vä- läsnäolo työpaikalla laitteen ollessa rähtelytaso on määritetty EN 60745 -standardissa käynnissä ei ole sallittua. Voit helposti normitetulla mittausmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää laitevertailussa. Mainittua värähtelyarvoa menettää...
 • Seite 18: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet b) Käytä henkilökohtaisia turvavarustei- rusteita tai laitat sen varastoon. Nämä ta ja suojalaseja aina. Henkilökohtaisten varotoimenpiteet estävät sen, että laite käynnistyy turvavarusteiden käyttö, kuten pölynaamari, vahingossa. d) Säilytä sähkötyökaluja silloin, kun nii- turvakengät, kypärä tai kuulosuoja, vähentä- tä...
 • Seite 19: Höylää Koskevat Turvallisuusohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttöönotto Älä työnnä sormiasi lastujen poisto- Vältä kosketusta pyöriviin osiin. aukkoon . Pyörivien osien aiheuttama Älä koskaan käytä laitetta muussa kuin sen käyttötarkoituksessa. Käytä loukkaantumisvaara. Vie laite työstökappaletta vasten vain siinä vain alkuperäisiä osia / varusteita. käynnistettynä.
 • Seite 20: Lastuamissyvyyden Säätö

  Käyttöönotto Pysäyttäminen: Poistaminen: Päästä irti virtakytkimestä Vedä imulaitteen letku irti lastujen poistokappa- leesta tai supistuskappaleesta Huom: Laitteen virtakytkintä ei turvallisuussyis- Vedä mahdollisesti käytössä oleva supistuskap- tä voi lukita. pale irti. Lastuamissyvyyden säätö Seisontatuki (katso kuva B / C) Voit säätää lastuamissyvyyden portaittain 0–3,0 mm Laite voidaan asettaa seisontatuen varaan pois välille säätimellä...
 • Seite 21: Huultosyvyyden Vasteen Käyttö

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus Avaa kiinnitysmutteri ja säädä haluamasi Paina liikkuva reunasuojus kotelossa ole- leveys. vaan koloon. Kiristä kiinnitysmutteri jälleen kireälle. 2. Työnnä kiinnitysosa sivuttain ulos teräakse- Kuljeta höylää sivuttain painaen. lista 3. Työnnä höylän terä sivuttain ulos kiinnitys- osasta Huultosyvyyden vasteen käyttö...
 • Seite 22: Huolto Takuu Hävittäminen

  Huolto / Takuu / Hävittäminen Huolto Huolto Suomi Anna laitteen huoltotoi- Tel.: 010309 3582 menpiteet pätevien ammattihenkilöi- e-mail: kompernass@lidl.fi den tehtäväksi. Käytä ainoastaan IAN 102829 alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat laitteen turvallisen toiminnan. Laitteen pistokkeen tai Hävittäminen virtajohdon saa vaihtaa vain laitteen valmistaja tai sen valtuuttama huolto- piste.
 • Seite 23: Käännös Alkuperäisestä Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  Sovelletut harmonisoidut normit EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tyyppi / Laitekuvaus: Sähköhöylä PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 10–2014 Sarjanumero: IAN 102829 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 26 De olika delarna ..........................Sidan 26 I leveransen ingår ..........................Sidan 26 Tekniska data .............................Sidan 26 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 27 2. Elsäkerhet ............................Sidan 27 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 27 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 28 5.
 • Seite 26: Avsedd Användning

  I leveransen ingår innan du använder produkten. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Se till att bruksanvisningen 1 Elhyvel PEH 30 A1 alltid finns tillgänglig även vid vidare användning 1 Parallellanslag av tredje man. 1 Falsdjupanslag...
 • Seite 27: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 2. Elsäkerhet missionsvärdet kan även användas för en inledande bedömning av avbrottet. a) Apparatkontakten måste passa i Vibrationsnivån förändras beroende på elverktygets uttaget. Kontakten får inte modifieras användning och kan i vissa fall överstiga det i dessa på...
 • Seite 28: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg d) Placera ett elverktyg som inte används hörselskydd, beroende på elverktygets typ utom räckhåll för barn. Låt inte per- och användning, reducerar risker för skador. c) Undvik att verktyget startar av misstag. soner använda verktyget utan att de Kontrollera att elverktyget är avstängt känner till användningen eller har läst innan strömförsörjningen kopplas till...
 • Seite 29: Säkerhetsinformation Om Hyvlar

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Användning För endast verktyget mot arbetsstycket Håll produkten torr och fritt från olja när det är påslaget. I annat fall föreligger och fett. risk för bakslag när hyvelstålet fastnar i arbets- stycket. Säkerhetsinformation Sulan måste placeras platt på om hyvlar arbetsstycket.
 • Seite 30: Ställa In Spåndjup

  Användning Ställa in spåndjup Hyvla OBSERVERA! RISK FÖR BAKSLAG! För Spåndjupet kan ställas in stegvis med reglaget med hjälp av spåndjupsskalan mellan 0–3,0 mm. endast verktyget mot arbetsstycket när det är påslaget. Ställ in önskat spåndjulp. Sug upp damm / spån (se bild. A) Starta verktyget.
 • Seite 31: Demontera / Montera Hyvelstål

  Användning / Rengöring och skötsel / Service / Garanti Demontera / montera Lägg på den nya drivremmen på det lilla hyvelstål (se bild D + E) remhjulet först och dra sedan drivremmen på det stora remhjulet genom att vrida. RISK FÖR SKADOR! Sätt fast remskyddet och skruva fast med Dra alltid ut nätsladden innan du utför åtgärder eller...
 • Seite 32: Avfallshantering

  Tel.: 010309 3582 EN 61000-3-2/A2:2009 e-mail: kompernass@lidl.fi EN 61000-3-3:2008 IAN 102829 Typ / Beteckning: Elhyvel PEH 30 A1 Avfallshantering Date of manufacture (DOM): 10–2014 Serienummer: IAN 102829 Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid Bochum, 31.10.2014 lokala återvinningsställen.
 • Seite 33 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 34 Ausstattung ............................Seite 34 Lieferumfang ............................Seite 34 Technische Daten ..........................Seite 34 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 35 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 35 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 36 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 36 5.
 • Seite 34: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Maulschlüssel Produkt nur wie beschrieben und für die angegebe- nen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen Lieferumfang bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. 1 Elektrohobel PEH 30 A1 B estimmungsgemäßer 1 Parallelanschlag Gebrauch 1 Falztiefenanschlag 1 Innensechskantschlüssel Das Gerät ist bei fester Auflage der Werkstücke...
 • Seite 35: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Bewertete Beschleunigung, typischerweise: Hand- / Armvibration a = 5,644 m / s a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Unsicherheit K = 1,5 m / s und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuch- Der in diesen Anweisungen tete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
 • Seite 36: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen das Risiko eines elektrischen Schlages. besser kontrollieren. f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter Umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
 • Seite 37: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge und nicht klemmen, ob Teile gebrochen H obeln Sie nie über Metallgegenstände. oder so beschädigt sind, dass die Funk- Das Hobelmesser / die Messerwelle wird tion des Elektrowerkzeuges beeinträch- sonst beschädigt. tigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor S ichern Sie das Werkstück.
 • Seite 38: Sicherheitshinweise Für Hobel

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme D as Gerät muss stets sauber, trocken Hinweis: Der EIN- / AUS-Schalter kann aus und frei von Öl oder Schmierfetten sein. Sicherheitsgründen nicht arretiert werden. Sicherheitshinweise für Hobel Spantiefe einstellen W arten Sie den Stillstand der Messerwelle ab, Mit dem Drehregler kann die Spantiefe stufenweise bevor Sie das Elektrowerkzeug ablegen.
 • Seite 39: Parkschuh

  Inbetriebnahme P arallelanschlag verwenden Entnehmen: (siehe Abb. I) Z iehen Sie den Schlauch der Staubsaugvor- richtung vom Spanauswurf oder vom Reduzierstück M ontieren Sie den Parallelanschlag mit der Z iehen Sie ggf. das Reduzierstück Befestigungsschraube am Gerät. L ösen Sie die Feststellmutter und stellen Sie die gewünschte Breite ein.
 • Seite 40: Antriebsriemen Wechseln

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Bei einem Messerwechsel immer beide Messer Spanauswurfes geeignetes Werkzeug (z.B. tauschen, um einer Unwucht vorzubeugen. Holzstück, Druckluft, etc.). V erwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein HINWEIS: Lösen Sie zunächst nur ein Messer, so trockenes Tuch.
 • Seite 41: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Entsorgung Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Die Verpackung besteht aus umweltfreund- Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- lichen Materialien, die Sie über die örtlichen lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht Recyclingstellen entsorgen können.
 • Seite 42: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Elektrohobel PEH 30 A1 Herstellungsjahr: 10–2014 Seriennummer: IAN 102829 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 43 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · tietojen tila Informationsstatus · stand der Informationen: 10 / 2014 · Ident.-No.: Peh30a1102014-FI IAN 102829...

Inhaltsverzeichnis