Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMFW 310 D2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 D2
VIŠENAMJENSKI ALAT
Prijevod originalnih uputa za uporabu
UNEALTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 345014_2004
VIŠENAMENSKI UREĐAJ
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН
ИНСТРУМЕНТ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMFW 310 D2

 • Seite 1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 D2 VIŠENAMJENSKI ALAT VIŠENAMENSKI UREĐAJ Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu UNEALTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ИНСТРУМЕНТ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti ........12 │ PMFW 310 D2  ...
 • Seite 5: Uvod

  Uvod Opseg isporuke Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time ste 1 Višenamjenski alat PMFW 310 D2 se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute za uporabu sastavni su dio ovog proizvoda. One 1 Ubodni rezni list (20 mm) Z20 C3 sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i...
 • Seite 6: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  (s mrežnim kabelom) i na električni f) Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog alat s pogonom na baterije (bez mrežnog kabela). alata u vlažnom okruženju, koristite fido sklopku. Korištenje fido sklopke smanjuje rizik od strujnog udara. │ PMFW 310 D2    3 ■...
 • Seite 7: Sigurnost Osoba

  Kosu i odjeću držite podalje tale upute nemojte dozvoliti da koriste uređaj. od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu Električni alat je opasan ako njime rukuju osobe zahvatiti ležernu, široku odjeću, nakit ili kosu. bez iskustva. │ ■ 4    PMFW 310 D2...
 • Seite 8: Servis

  Kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih ili smrtonosnih ozlje- da, osobama s medicinskim implantatima preporučujemo da se prije korištenja stroja posavjetuju sa svojim liječnikom i proizvođa- čem medicinskih implantata. │ PMFW 310 D2    5 ■...
 • Seite 9: Napomene Za Rad

  . Učvrstite ga tako što ćete dio za pričvršćivanje zakvačiti u utor. ♦ Crijevo dozvoljenog uređaja za usisavanje (npr. usisivač za radionice) gurnite na adapter za usisivač │ ■ 6    PMFW 310 D2...
 • Seite 10: Odabir Alata Za Rad

  Primjer: Piljenje utora u zidovima od lakog – Rezovi za odvajanje i rezovi s uranjanjem materijala. u  materijal – Piljenje blizu ruba, i u teško dostupnim područjima Primjer: Obrada parketa i ostalih podnih obloga, čak i s uronjenim rezovima. │ PMFW 310 D2    7 ■...
 • Seite 11: Zamjena Alata Za Rad

  Stupanj 1: niski broj vibracija na prihvat alata. Stupanj 6: visoki broj vibracija NAPOMENA ► Idealan broj vibracija ovisi o materijalu koji se obrađuje i o uvjetima rada, te se može odrediti praktičnim pokusom. │ ■ 8    PMFW 310 D2...
 • Seite 12: Održavanje I Čišćenje

  To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelo- ve. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon ras- pakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju. │ PMFW 310 D2    9 ■...
 • Seite 13 Na taj se način osigurava održanje sigurnosti uređaja. ► Zamjenu utikača ili priključnog voda uvijek treba izvršiti proizvođač uređaja ili njegov servis. Na taj se način osigurava održanje si- gurnosti uređaja. │ ■ 10    PMFW 310 D2...
 • Seite 14: Servis

  (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir BURGSTRASSE 21 i karton, 80–98: Kompozitni materijali. 44867 BOCHUM NJEMAČKA O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u grad- www.kompernass.com skom ili općinskom poglavarstvu. │ PMFW 310 D2    11 ■...
 • Seite 15: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Tip /naziv uređaja: Višenamjenski alat PMFW 310 D2 Godina proizvodnje: 07–2020 Serijski broj: IAN 345014_2004 Bochum, 24.07.2020. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 16 Prevod originalne Izjave o usklađenosti ........24 │ PMFW 310 D2  ...
 • Seite 17: Uvod

  Obim isporuke VIŠENAMENSKI UREĐAJ 1 višenamenski uređaj PMFW 310 D2 PMFW 310 D2 1 list testere za uranjanje (20 mm) Z20 C3 Uvod 1 list testere za uranjanje (32 mm) Z32 C3 Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja. 1 brusna ploča Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod.
 • Seite 18: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Kada ne možete da izbegnete rad električnog mrežnim pogonom (s mrežnim vodom) i na električ- alata u vlažnom okruženju, koristite FI zaštitnu ne alate pogonjene baterijom (bez mrežnog voda). sklopku. Upotreba FI zaštitne sklopke umanjuje rizik od strujnog udara. │ PMFW 310 D2    15 ■...
 • Seite 19: Bezbednost Lica

  Nekorištene električne alate čuvajte izvan domašaja dece. Ne dopustite da električni alat koriste druga lica koja nisu upoznata s njim i koja nisu pročitala ova uputstva. Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusna lica. │ ■ 16    PMFW 310 D2...
 • Seite 20: Servis

  Da bi se smanjila opasnost od ozbiljnih ili smrtonosnih povreda, licima sa medicinskim implantatima preporuču- jemo da pre rada sa ovom mašinom konsultuju svog lekara i proizvođača medicinskog im- plantata. │ PMFW 310 D2    17 ■...
 • Seite 21: Napomene Za Rad

  Gurnite adapter za vanjsko usisavanje u usisni kanal . Učvrstite ga pričvršćivanjem kućišta na zarez. ♦ Navucite crevo odobrenog uređaja za usisa- vanje prašine (npr. usisivača za radionice) na adapter za spoljašnje usisavanje │ ■ 18    PMFW 310 D2...
 • Seite 22: Izbor Alata Za Umetanje

  Primer: Sečenje udubljenja u zidovima lake – Rezovi kod rezanja i sečenja uranjanjem konstrukcije. – sečenje u blizini ivica, i u teško pristupačnim područjima Primer: Obrada parketa i sličnih podnih obloga, i kod rezova uranjanjem. │ PMFW 310 D2    19 ■...
 • Seite 23: Zamena Alata Za Umetanje

  NAPOMENA ► Alat za umetanje možete da postavite u bilo koji položaj zapora na držač alata. ■ Ponovo pričvrstite alat za umetanje, tako što ćete polugu za deblokadu alata opet priti- snuti nadole. │ ■ 20    PMFW 310 D2...
 • Seite 24: Postavljanje Brusnog Lista Na Brusnu Ploču

  Nivo 1: mali broj vibracija Nivo 6: veliki broj vibracija NAPOMENA ► Potreban broj vibracija zavisi od materijala i uslova rada i on može da se odredi probom u praksi. │ PMFW 310 D2    21 ■...
 • Seite 25: Garancija I Garantni List

  Uputstvu za upotrebu. upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom svrhe. roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom. │ ■ 22    PMFW 310 D2...
 • Seite 26: Odlaganje

  2012/19/EU, upotrebljeni električni Naziv proizvoda Višenamenski uređaj alati moraju da se sakupljaju odvojeno i da se recikliraju na ekološki prihvatljiv način. Model PMFW 310 D2 Odložite ambalažu na ekološki prihvat- IAN / Serijski broj 345014_2004 ljiv način. Obratite pažnju na oznaku Proizvođač...
 • Seite 27: Prevod Originalne Izjave O Usklađenosti

  EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Tip/naziv uređaja: Multifunkcionalni alat PMFW 310 D2 Godina proizvodnje: 07–2020. Serijski broj: IAN 345014_2004 Bochum, 24.07.2020. Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda.
 • Seite 28 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ......36 │ PMFW 310 D2    25...
 • Seite 29: Introducere

  şi eliminarea. Furnitura Înainte de utilizarea produsului, familiarizaţi-vă cu 1 instrument multifuncţional PMFW 310 D2 toate indicaţiile privind utilizarea şi siguranţa. Utili- 1 pânză de ferăstrău cu intrare directă (20 mm) zaţi produsul numai în modul descris şi numai în Z20 C3 scopurile menţionate.
 • Seite 30: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Nerespec- lui aflate în mișcare. Cablurile de conexiune tarea următoarelor instrucţiuni poate cauza deteriorate sau încurcate cresc riscul de electro- electrocutare, incendiu și/sau răniri grave. cutare. │ PMFW 310 D2    27 ■...
 • Seite 31: Siguranţa Persoanelor

  înainte de a porni scula electrică. O sculă sau deoparte. Această măsură de precauţie împiedi- o cheie care se află într-o piesă rotativă a apa- că pornirea neintenţionată a sculei electrice. ratului poate provoca răniri. │ ■ 28    PMFW 310 D2...
 • Seite 32: Service

  Astfel se turi medicale să consulte medicul şi producă- asigură menţinerea siguranţei sculei electrice. torul implantului medical înainte ca maşina să fie deservită. │ PMFW 310 D2    29 ■...
 • Seite 33: Instrucţiuni De Lucru

  în canalul de aspiraţie Fixaţi-l prin prinderea sistemului de fixare a carcasei în crestătură. ♦ Împingeţi furtunul unui dispozitiv adecvat de aspirare a prafului (de exemplu al unui aspira- tor industrial) pe adaptorul pentru aspirare externă │ ■ 30    PMFW 310 D2...
 • Seite 34: Selectarea Accesoriului

  Tăieturi de debitare şi în adâncime greu accesibile – Tăiere aproape de margine, inclusiv în locuri Exemplu: Tăierea de decupaje în pereţii din plăci greu accesibile uşoare. Exemplu: Prelucrarea parchetului etc., a pardoseli- lor, inclusiv tăierea „buzunarelor”. │ PMFW 310 D2    31 ■...
 • Seite 35: Schimbarea Accesoriului

  Nivelul 6: număr ridicat de oscilaţii trău cu intrare directă ) pe portsculă. INDICAŢIE ► Numărul necesar de oscilaţii depinde de ma- terialul de prelucrat şi de condiţiile de lucru şi poate fi stabilit prin încercări practice. │ ■ 32    PMFW 310 D2...
 • Seite 36: Întreţinerea Şi Curăţarea

  Dacă defectul este acoperit de garanţia noastră, veţi liniei noastre telefonice directe de service. primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparaţia sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanţie. │ PMFW 310 D2    33 ■...
 • Seite 37 Cu ajutorul acestui cod QR puteţi accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteţi deschide instrucţiu- nile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 345014_2004. │ ■ 34    PMFW 310 D2...
 • Seite 38: Service-Ul

  fi adresă nu reprezintă o adresă pentru service. obţinute de la administraţia locală. Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www.kompernass.com │ PMFW 310 D2    35 ■...
 • Seite 39: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Tip/denumire aparat: Instrument multifuncţional PMFW 310 D2 Anul de fabricaţie: 7–2020 Număr de serie: IAN 345014_2004 Bochum, 24.7.2020 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 40 Предаване за отпадъци ..........48 Превод на оригиналната декларация за съответствие ..... . 49 │ PMFW 310 D2    37...
 • Seite 41: Въведение

  Шкурки за виброшлайф Въведение Окомплектовка на доставката Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 1 многофункционален инструмент PMFW 310 D2 уред. Избрали сте висококачествен продукт. 1 потапящ се нож (20 mm) Z20 C3 Ръководството за потребителя е част от този...
 • Seite 42: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  кта. Пазете свързващия кабел от нагрява- Запазете всички указания за безопасност не, масло, остри ръбове или движещи се и инструкции за бъдещи справки. части. Повредени или оплетени свързващи кабели увеличават риска от токов удар. │ PMFW 310 D2    39 ■...
 • Seite 43: Безопасност На Хората

  инструмент или да оставите електрическия мент или ключ, намиращ се във въртяща се инструмент. Тази предпазна мярка предо- част на електрическия инструмент, може да твратява неволното пускане на електриче- причини наранявания. ския инструмент. │ ■ 40    PMFW 310 D2...
 • Seite 44: Сервиз

  тират с лекаря си и производителя на меди- циалисти и само с оригинални резервни цинския имплант, преди да работят с маши- части. С това се гарантира, че безопасността ната. на електрическия инструмент ще бъде запа- зена. │ PMFW 310 D2    41 ■...
 • Seite 45: Указания За Работа

  качки като: Б. прахосмукачка в сервиз. Носете прахозащитна маска! ■ Винаги използвайте устройство за изсмуква- не на прах. ■ Осигурете добра вентилация на работното място. ■ Спазвайте действащите във вашата страна разпоредби за обработваните материали. │ ■ 42    PMFW 310 D2...
 • Seite 46: Свързване На Устройство За Изсмукване На Прах

  дърво, пластмаса, гипс и други меки материали Приложение – отрязване и рязане чрез потапяне – рязане в близост до ръбове и на труднодо- стъпни места Пример: рязане на отвори в стени от леки строителни материали │ PMFW 310 D2    43 ■...
 • Seite 47: Смяна На Работния Инструмент

  се освободят по време на работа и да ви уреда. наранят. Изключване ■ Отстранете евентуално вече монтиран рабо- ♦ Преместете превключвателя за включване/ тен инструмент. За целта вдигнете ръчката за изключване назад, за да изключите деблокиране на инструмента нагоре. уреда. │ ■ 44    PMFW 310 D2...
 • Seite 48: Избиране На Честота На Вибрациите

  Вентилационните отвори трябва винаги да са свободни. ■ Отстранете полепналия шлифовъчен прах с четка. УКАЗАНИЕ ► Непосочени резервни части (като напр. въгленови четки, превключвател и резер- вен акумулатор) можете да поръчате чрез горещата линия на нашия сервиз. │ PMFW 310 D2    45 ■...
 • Seite 49 пресен или друг специален товар – не се ■ неспазване на разпоредбите за безопасност приемат. и поддръжка, грешки при обслужването Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на ■ повреди поради природни бедствия изпратените от Вас дефектни уреди. │ ■ 46    PMFW 310 D2...
 • Seite 50: Сервизно Обслужване

  (3) След изтичането на срока по ал. 2 потреби- телят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потреби- телската стокасъгласно чл. 114. │ PMFW 310 D2    47 ■...
 • Seite 51: Предаване За Отпадъци

  вора, ако несъответствието на потребител- Информация относно възможности- ската стока с договора е незначително. те за предаване за отпадъци на из- лезлия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа. │ ■ 48    PMFW 310 D2...
 • Seite 52: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Тип/Обозначение на уреда: Многофункционален инструмент PMFW 310 D2 Година на производство: 07–2020 Сериен номер: IAN 345014_2004 Бохум, 24.07.2020 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване.
 • Seite 53 │ ■ 50    PMFW 310 D2...
 • Seite 54 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ......62 GR │ CY │ PMFW 310 D2    51...
 • Seite 55: Εισαγωγή

  Παραδοτέος εξοπλισμός ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέ- 1 Πολυεργαλείο PMFW 310 D2 χουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη 1 Λάμα κοπής εμβύθισης (20 mm) Ζ20 C3 χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του...
 • Seite 56: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού σε κτρικό εργαλείο. Παραλείψεις κατά την τήρη- ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ση των παρακάτω οδηγιών μπορούν να ηλεκτροπληξίας. προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. GR │ CY │ PMFW 310 D2    53 ■...
 • Seite 57: Ασφάλεια Ατόμων

  ενεργοποιημένο στην παροχή ρεύματος, μπορεί γ) Αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα και/ή να προκληθούν ατυχήματα. απομακρύνετε τον αποσπώμενο συσσωρευτή, πριν διεξάγετε ρυθμίσεις στη συσκευή, πριν αλλάξετε μέρη εργαλείων χρήσης ή πριν απο- │ GR │ CY ■ 54    PMFW 310 D2...
 • Seite 58: Σέρβις

  εμφυτεύματα να συμβουλεύονται το γιατρό και προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος, Κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. του ηλεκτρικού εργαλείου. GR │ CY │ PMFW 310 D2    55 ■...
 • Seite 59: Υποδείξεις Εργασίας

  ■ Χρησιμοποιείτε πάντα διάταξη αναρρόφησης της σκόνης. ■ Φροντίζετε για καλό αερισμό του χώρου εργα- σίας. ■ Τηρείτε τις ισχύουσες στη χώρα σας προδια- γραφές για τα υλικά προς επεξεργασία. │ GR │ CY ■ 56    PMFW 310 D2...
 • Seite 60: Σύνδεση Διάταξης Αναρρόφησης Της Σκόνης

  Ξύλο Χρήση – Αποκοπές και κοπές εμβύθισης – κοπές κοντά στο περιθώριο, ακόμα και σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση Παράδειγμα: Επεξεργασία παρκέ, μεταξύ άλλων επιστρώσεις δαπέδων, και με κοπές εμβύθισης. GR │ CY │ PMFW 310 D2    57 ■...
 • Seite 61: Αλλαγή Εργαλείου Χρήσης

  τάται από το υλικό και τις συνθήκες εργασίας και μπορεί να καθοριστεί μέσω πρακτικής δο- ► Μπορείτε να τοποθετήσετε τα εργαλεία χρήσης κιμής. σε επιθυμητές θέσεις ασφάλισης στην υποδο- χή εργαλείου. │ GR │ CY ■ 58    PMFW 310 D2...
 • Seite 62: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  τα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευα- στεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιού- νται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. GR │ CY │ PMFW 310 D2    59 ■...
 • Seite 63 ντεο προϊόντων και λογισμικού. Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδι- κό προϊόντος (IAN) 345014_2004 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. │ GR │ CY ■ 60    PMFW 310 D2...
 • Seite 64: Σέρβις

  του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρε- σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφε- σία της κοινότητας ή της πόλης σας. ρόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com GR │ CY │ PMFW 310 D2    61 ■...
 • Seite 65: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Τύπος/Περιγραφή συσκευής: Πολυεργαλείο PMFW 310 D2 Έτος κατασκευής: 07–2020 Αύξων αριθμός: IAN 345014_2004 Bochum, 24.07.2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 66 Original-Konformitätserklärung ......... . 74 DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    63...
 • Seite 67: Einleitung

  Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Lieferumfang Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Multifunktionswerkzeug PMFW 310 D2 Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 1 Tauchsägeblatt (20 mm) Z20 C3 für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen 1 Tauchsägeblatt (32 mm) Z32 C3...
 • Seite 68: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschluss- Verletzungen verursachen. leitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    65 ■...
 • Seite 69: Sicherheit Von Personen

  Einsatzwerkzeugteile wechseln oder sich in einem drehenden Teil des Elektrowerk- das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor- zeugs befindet, kann zu Verletzungen führen. sichtsmaßnahme verhindert den unbeabsich- tigten Start des Elektrowerkzeugs. │ DE │ AT │ CH ■ 66    PMFW 310 D2...
 • Seite 70: Service

  Sicherheit des Elektrowerkzeugs empfehlen wir Personen mit medizinischen erhalten bleibt. Implantaten ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird. DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    67 ■...
 • Seite 71: Arbeitshinweise

  Sie die Gehäusebefestigung in die Kerbe einhaken. ♦ Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstatt- staubsaugers) auf den Adapter zur Fremd- absaugung │ DE │ AT │ CH ■ 68    PMFW 310 D2...
 • Seite 72: Einsatzwerkzeug Auswählen

  Trenn- und Tauchsägeschnitte Bereichen – Beispiel Sägen von Aussparungen an Leichtbau- randnahes Sägen, auch in schwer zugänglichen wänden. Bereichen Beispiel: Bearbeiten von Parkett u.a. Bodenbelägen, auch mit Tauchschnitten. DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    69 ■...
 • Seite 73: Einsatzwerkzeug Wechseln

  Die erforderliche Schwingzahl ist vom Werk- HINWEIS stoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt ► Sie können die Einsatzwerkzeuge in beliebi- werden. gen Rasterpositionen auf die Werkzeugauf- nahme aufsetzen. │ DE │ AT │ CH ■ 70    PMFW 310 D2...
 • Seite 74: Wartung Und Reinigung

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kos- tenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    71 ■...
 • Seite 75 345014_2004 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- HINWEIS vorschriften, Bedienungsfehler ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen ■ Schäden durch Elementarereignisse senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 76: Service

  IAN 345014_2004 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    73 ■...
 • Seite 77: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Multifunktionswerkzeug PMFW 310 D2 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 345014_2004 Bochum, 24.07.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 78 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PMFW310D2-072020-1 IAN 345014_2004...