Herunterladen Diese Seite drucken

Indledning; Anvendelsesområde; Udstyr; Pakkens Indhold - Parkside PMFW 310 D2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MULTIVÆRKTØJ PMFW 310 D2

Indledning

Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt
et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er
en del af dette produkt. Den indeholder vigtige
informationer om sikkerhed, anvendelse og bort-
skaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets
betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug
kun produktet som beskrevet og kun til de angivne
anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med
produktet, hvis du giver det videre til andre.
Anvendelsesområde
Produktet er beregnet til savning, afskæring og
slibning. Følgende materialer kan især bearbejdes:
Træ, plast, byggeelementer med tørre fuger, letme-
tal og metal uden jernindhold, fastgøringselemen-
ter (f.eks. søm, skruer) og vægfliser. Det er især
egnet til arbejde tæt på kanter og i niveau. Enhver
anden anvendelse eller ændring af produktet anses
for at være uden for anvendelsesområdet og inde-
bærer betydelige farer for uheld. Vi påtager os
intet ansvar for skader, der opstår som følge af
anvendelse uden for anvendelsesområdet. Produk-
tet er ikke beregnet til erhvervsmæssigt brug.

Udstyr

Arm til oplåsning af værkt øjet
TÆND-/SLUK-knap
Indstillingshjul til forvalg af vibrationer
Ledning
Adapter til ekstern udvinding
Fastgørelse af kabinettet
Opsugningskanal
Ventilationsåbning
Spændeskrue
Ringtilslutning
Skraber 52 mm
Segmentsavblad 85 mm
HCS-dyksavblad 32 mm
2 
DK
HCS/HSS-dyksavblad 20 mm
Slibeplade
Slibeblade

Pakkens indhold

1 multiværktøj PMFW 310 D2
1 dyksavblad (20 mm) Z20 C3
1 dyksavblad (32 mm) Z32 C3
1 slibeplade
1 segmentsavblad Z85 C3
1 skrabekniv Z52 A1
18 slibeblade
1 adapter til ekstern udvinding
1 sugekanal
1 ringetilslutning
1 kuffert
1 betjeningsvejledning

Tekniske data

Mærkeeffekt
Mærkespænding
Nominel hastighed
i tomgang
Beskyttelsesklasse
Støjemissionsværdi
Måleværdi for støj beregnet iht. EN 62841. Det
A-vægtede støjniveau for elværktøjet er normalt
som følger:
Støjemission
Lydtryksniveau
Usikkerhed
Lydeffektniveau
Usikkerhed
Bær høreværn!
Samlet vibrationsværdi
Samlede vibrationsværdier (vektorsum i tre retninger)
beregnet iht. EN 62841:
Vibrationsemissionsværdi
Usikkerhed
310 W
230 V ~ , 50 Hz
(vekselstrøm)
n
15000 - 21000/min
0
II /
(dobbeltisolering)
L
= 81 dB (A)
pA
K
= 3 dB
pA
L
= 92 dB(A)
WA
K
= 3 dB
WA
a
= 9,0 m/s
h
K = 1,5 m/s
PMFW 310 D2
-1
2
2

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading