Parkside PBS 350 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAND SAW PBS 350 A1
GB
BAND SAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SI
TRAČNA ŽAGA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
PÁSOVÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 317155_1904
HU
SZALAGFŰRÉSZ
Kezelési és biztonsági útmutató
Az eredeti használati útmutató fordítása
CZ
PÁSOVÁ PILA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
BANDSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBS 350 A1

 • Seite 1 BAND SAW PBS 350 A1 BAND SAW SZALAGFŰRÉSZ Operating and Safety Instructions Kezelési és biztonsági útmutató Translation of Original Operating Manual Az eredeti használati útmutató fordítása TRAČNA ŽAGA PÁSOVÁ PILA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Explanation of the symbols on the equipment ..............................2 Introduction ..........................................3 Device description (Fig. 1-16) .................................... 3 Scope of delivery ........................................ 4 Intended use ........................................4 Safety information ....................................... 4 Technical data ........................................6 Before starting the equipment .................................... 6 Attachment ...........................................7 Operation ..........................................9 Working instructions......................................
 • Seite 8: Explanation Of The Symbols On The Equipment

  1. Explanation of the symbols on the equipment Warning! Danger to life, risk of injury or damage to the tool are possible by ignoring. Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool. Wear safety goggles.
 • Seite 9: Introduction

  2. Introduction 3. Device description (Fig. 1-16) Manufacturer: Clamping screw scheppach Top saw band roller Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Rubber surface Günzburger Straße 69 Saw band guard D-89335 Ichenhausen Top saw band guide Table insert Dear Customer, Saw table we hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Bottom saw band roller cess.
 • Seite 10: Scope Of Delivery

  4. Scope of delivery Safe work Keep the work area orderly • Bandsaw/Bandsaw blade (pre-assembled) - Disorder in the work area can lead to accidents. • Saw table Take environmental influences into account - Do not expose electric tools to rain. •...
 • Seite 11 - Avoid awkward hand positions in which a sudden slip 22. Have your electric tool repaired by a qualified electrician could cause one or both hands to come into contact with - This electric tool conforms to the applicable safety regula- the saw blade.
 • Seite 12: Technical Data

  7. Technical data • The bandsaw blade guard should be in its lowest position close to the bench during transport. • For miter cuts when the table is tilted, the parallel stop must Electric motor 230 - 240 V∼ 50 Hz be positioned on the lower part of the table.
 • Seite 13: Attachment

  Make sure the machine stands securely, i.e. bolt it to a work- • Relieve the saw band tension if it is not in use for an extended bench or solid base. There are two holes for this purpose in the time, so that it does not become overstretched.
 • Seite 14 9.4.3 Adjusting the top guide pins (37) (Fig. 5+6) • Tilt the saw table (7) by turning, until the angle to the band- • Undo Allen screws for top retainer (40) saw blade (21) is precisely 90°. If the saw table is already •...
 • Seite 15: Operation

  10. Operation • Always position the sawband guide as near the workpiece as possible when working. 10.1 On/Off switch (12) (Fig. 15) • Insure sufficient lighting in the work area and around the • To turn the machine on, press the green button „I“. machine.
 • Seite 16: Electrical Connection

  11.2 Performing angled cuts (Fig. 17) Connections and repairs of electrical equipment may only be • Set saw bench to desired angle (see 10.3). carried out by an electrician. • Perform the cut as described under 11.1. When producing angled cuts, only use the parallel stop to the Please provide the following information in the right of the saw band.
 • Seite 17: Disposal And Recycling

  15. Disposal and recycling The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste.
 • Seite 18: Troubleshooting

  16. Troubleshooting Fault Possible cause Remedy Motor does not work Motor, cable or plug defective, fuses Arrange for inspection of the machine by a specialist. Never burnt repair the motor yourself. Danger! Check fuses and replace as necessary Housing cover open (limit switch) Close housing cover exactly The motor starts up slowly Voltage too low, coils damaged,...
 • Seite 19: Warranty Certificate

  17. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 20 Tartalomjegyzék: Oldal: A készüléken található szimbólumok magyarázata ............................15 Bevezetés ...........................................16 A készülék leírása (ábra 1-16) ..................................16 Szállított elemek ........................................17 Rendeltetésszerűi használat .....................................17 Biztonsági utasítások ......................................17 Technikai adatok .......................................19 Beüzemeltetés előtt ......................................20 Felépítés ..........................................20 Kezelés ..........................................22 Használati utasítás ......................................22 Elektromos csatlakoztatás....................................23 Tisztítás, karbantartás és tárolás ..................................23 Szállítás ..........................................24 Megsemmisítés és újrahasznosítás ..................................24...
 • Seite 21: A Készüléken Található Szimbólumok Magyarázata

  1. A készüléken található szimbólumok magyarázata Vigyázz! Életveszély, sérülések kockázatát vagy károsíthatják a szerszám esetén nem tartá- Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat, és mindig tartsa be azokat! Viseljen védőszemüveget! Viseljen hallásvédőt! Porképződésnél viseljen légzőmaszkot! Figyelem! Sérülésveszély! Ne nyúljon a mozgó...
 • Seite 22: Bevezetés

  2. Bevezetés 3. A készülék leírása (ábra 1-16) Gyártó: Feszítőcsavar scheppach Fűrészszalag felső görgője Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Gumifelület Günzburger Straße 69 Fűrészszalag védőberendezése D-89335 Ichenhausen Szalagfűrész felső vezetője Asztalbetét Tisztelt vásárló! Fűrészasztal Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új készülékét Fűrészszalag alsó...
 • Seite 23: Szállított Elemek

  4. Szállított elemek 6. Biztonsági utasítások • Szalagfűrész / Fűrészszalag (előre összeállított) Figyelem! • Fűrészasztal Az elektromos kéziszerszámok használata során az áramütés, • Tolóbot illetve sérülés- és tűzveszély megelőzése érdekében az alábbi • Hosszanti ütköző alapvető biztonsági utasításokat kell betartani. Az elektromos •...
 • Seite 24 11. Ne használja fel a kábelt más célokra 20. Ellenőrizze le a készülékét sérülésekre - Ne hordja a szerszámot a kábelnál fogva, és ne hasz- - A szerszám további használata előtt a védő berendezé- nálja fel a kábelt a csatlakozó dugó kihúzására a duga- seket vagy enyhén sérült részeket gondosan megvizsgál- szoló...
 • Seite 25: Technikai Adatok

  • Figyelembe kell venni a megfelelő balesetvédelmi előíráso- • Sérülést okozhat a hibás fűrészlap. Ellenőrizze rendszeresen kat és az egyébb, általánosan elismert biztonságtechnikai a fűrészszalag épségét és sértetlenségét minden használat szabályokat. előtt. • A szakmai egyesület jegyzőfüzeteit figyelembe venni • Ujjai és a kezei épségére vigyázzon, ha cseréli a fűrészsza- •...
 • Seite 26: Beüzemeltetés Előtt

  Csökkentse minimális szintre a zajképződést és a vibrációt! • Távolítsa el a recés fejű anyát (33), az U merevítést (34), és • Csak kifogástalan állapotban lévő eszközöket használjon. a két M6x16-os süllyesztett fejű csavart a fűrészasztalból. • Rendszeresen végezze el a berendezés karbantartását és (3.
 • Seite 27 • A beállítást követően az oldalsó fedél (11) ismét vissza kell • A két alsó vezetősínt (46) tolja a fűrészszalag irányába, míg zárni és a csavarhúzó (29) segítségével biztosítani kell a a vezetősínek (46) és a fűrészszalag (21) közötti távolság fedélreteszeléssel (10).
 • Seite 28: Kezelés

  • Távolítsa el az U merevítést (34) a 9.1. fejezetben leírtak • Döntse előre a fűrészasztalt (7), amíg el nem éri a kívánt szerint. szög mértékét a skálán (17). • A fűrészszalag (21) meglazításához forgassa a feszítőcsa- • Húzza meg újra a rögzítőkart (20) és a szárnyas anyát (31). vart (1) az óramutató...
 • Seite 29: Elektromos Csatlakoztatás

  12. Elektromos csatlakoztatás • A munkadarabot mindig két kézzel vezesse, és tartsa lapo- san a szalagfűrészasztalon (7). Így elkerülhető a fűrészsza- lag (21) beszorulása. A telepített elektromos motor üzemkészen csatlakozik. A csat- • Az előtolásnak mindig akkora egyenletes nyomással kell tör- lakozás megfelel a vonatkozó...
 • Seite 30: Szállítás

  Karbantartás Ne dobja a használt berendezéseket a háztartási A készülék belsejében nem található további karbantartandó hulladékba! rész. Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy a ter- méket az elektromos és elektronikus berendezések hul- Tárolás ladékairól szóló irányelv (2012/19/EU) és a nemzeti A készüléket és tartozékait sötét, száraz és fagymentes helyen, törvények értelmében nem szabad a háztartási hulla- gyermekektől elzárva tárolja.
 • Seite 31: Hibaelhárítás

  16. Hibaelhárítás Üzemzavar Lehetséges ok Elhárítás A motor nem működik. A motor, a kábel vagy a csatlakozó hibás, a Vizsgáltassa meg a gépet egy szakemberrel. A motort soha biztosítékok kiégtek. ne javítsa önkényesen. Veszély! Ellenőrizze a biztosítékokat, esetleg cserélje ki. Nyitott házfedél (végálláskapcsoló) Pontosan zárja le a házfedelet A motor lassan indul el,...
 • Seite 32: Jótállási Tájékoztató

  17. Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Szalagfűrész 317155_1904 A termék típusa: PBS 350 A1 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: scheppach ATISGEP Kft Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Szentesi út 100 HU - 5903 Orosháza...
 • Seite 33 Kijavítást ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: A hiba oka: Javításra átvétel időpontja: A hiba javításának módja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás: Kicserélést ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: Kicserélés időpontja: A jótállási igény bejelentésének időpontja:...
 • Seite 34 Kazalo: Stran: Obrazložitev simbolov na napravi ..................................29 Uvod ..........................................30 Opis naprave (slike1-16) ....................................30 Obseg dostave ........................................31 Predpisana namenska uporaba ..................................31 Varnostni napotki ......................................31 Tehnični podatki ........................................33 Pred prvim zagonom ......................................33 Montažo ..........................................34 Operacija ..........................................36 Delovna navodila ......................................36 Električni priključek ......................................37 Čiščenje, vzdrževanje in skladiščenje ................................37 Prevoz ..........................................37 Odstranjevanje in ponovna uporaba ................................38...
 • Seite 35: Obrazložitev Simbolov Na Napravi

  1. Obrazložitev simbolov na napravi Pozor! Življenjska nevarnost, tveganje za poškodbe ali škodo na orodju v primeru neupošte- vanja! Pred zagonom preberite navodila za uporabo in varnostne napotke ter jih upoštevajte! Nosite zaščitna očala! Nosite zaščito sluha! Pri prašenju nosite zaščito dihal! Pozor! Nevarnost poškodb! Ne posegajte v delujoč...
 • Seite 36: Uvod

  2. Uvod 3. Opis naprave (slike1-16) Proizvajalec: Napenjalni vijak scheppach Zgornji valj za trak žage Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Gumijasta površina Günzburger Straße 69 Zaščitna priprava za trak žage D-89335 Ichenhausen Zgornje vodilo za trak žage Vstavek mize Spoštovani kupec, Miza žage želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim novim Spodnji valj za trak žage...
 • Seite 37: Obseg Dostave

  4. Obseg dostave 6. Varnostni napotki • Tračna žaga / Trak žage (predhodno sestavljena) Pozor! • Miza žage Pri uporabi električnih orodij je treba zaradi zaščite pred ele- • Potisna palica ktričnim udarom, nevarnostjo poškodb in požara upoštevati • Vzporedni naslon sledeče temeljne varnostne ukrepe.
 • Seite 38 11. Kabla na uporabljajte za druge namene - Vsi deli morajo biti pravilno montirani, da bo zagotovlje- - Orodja ne prenašajte za kabel in kabla ne uporabljajte na varnost naprave. za izvlačenje vtikača iz vtičnice. Kabel varujte pred toplo- - Premičnega zaščitnega pokrova v odprtem stanju ne to, oljem in pred ostrimi robovi.
 • Seite 39: Tehnični Podatki

  • Zaščita žaginega traku (4) se med transportom žage mora • Ogroženost zdravja zaradi delujočega žaginega traku pri nahajati na spodnjem položaju. dolgih laseh in ohlapnih oblačilih. Nosite osebno zaščitno • Zaščitni pokrovi se ne smejo uporabljati za transportiranje ali opremo, kot so mrežica za lase in ozko prilegajoča se de- za nenamensko delovanje stroja.
 • Seite 40: Montažo

  • Preverite, če so se naprava in deli pribora poškodovali med • Ko se dotaknete traka žage, ki je dovolj napet, zaslišite ko- transportom. vinski zvok. • Po možnosti embalažo shranite do preteka garancijskega • Če tračne žage ne boste uporabljali dalj časa, sprostite trak časa.
 • Seite 41 9.6 Nastavitev mize žage (7) na 90 ° 9.4.3 Nastavitev zgornjih pinov vodil (37) (slike 10 + 11) (slike 5 + 6) • Odvijte imbusni vijak zgornjega držala vpenjalne glave • Zgornje vodilo za trak žage (5) nastavite na zadnji zgornji (40).
 • Seite 42: Operacija

  9.10 Nastavki za odsesavanje (slika 1b) • Žaginega traku ali vodila žaginega traku nikoli ne čistite s • Trak žage ima nastavek za odsesavanje (19) ostružkov ščetko, ki jo držite v roki, ali s strgalom, medtem ko žagin (Ø 40 mm). list deluje.
 • Seite 43: Električni Priključek

  Motor na izmenični tok • Obdelovanec enakomerno potiskajte vzdolž vzdolžnega naslona (24) v žagin trak (21). • Omrežna napetost mora biti 230 - 240 V∼ 50 Hz. • Pomembno: Dolge obdelovance je treba na koncu postopka • Podaljški do 25 m morajo imeti prečni prerez 1,5 kvadra- rezanja zavarovati pred prevrnitvijo (npr.
 • Seite 44: Odstranjevanje In Ponovna Uporaba

  15. Odstranjevanje in ponovna uporaba Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika. Pokvarjene sestavne dele odstranite med posebne odpadke.
 • Seite 45: Pomoč Pri Motnjah

  16. Pomoč pri motnjah Motnja Mogoč vzrok Ukrep Motor ne deluje. Motor, kabel ali vtič so okvarjeni, varovalke Stroj na pregleda strokovnjak. Motorja nikoli ne popravljajte so pregorele. sami. Nevarnost! Preverite varovalke, po potrebi jih zamenjajte. Odprite pokrov ohišja (končno stikalo) Pokrov ohišja zaprite natančno Motor deluje počasi in ne Prenizka napetost, poškodovane tuljave,...
 • Seite 46: Garancijski List

  17. Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Pooblaščeni serviser (SI): Top Nova d.o.o. Brodisce 22 SI - 1236 Trzin Telefonska št. servisa (SI): +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): service.SI@scheppach.com S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili more- bitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 47 Obsah: Strana: Vysvětlení symbolů na přístroji ..................................42 Úvod ..........................................43 Popis přístroje (obr. 1-16) ....................................43 Rozsah dodávky........................................44 Použití podle účelu určení ....................................44 Bezpečnostní pokyny ......................................44 Technická data ........................................46 Před uvedením do provozu ....................................46 Montáž ..........................................47 Obsluha ..........................................49 Pracovní pokyny ........................................49 Elektrická přípojka ......................................50 ČIštění, údržba a uložení...
 • Seite 48: Vysvětlení Symbolů Na Přístroji

  1. Vysvětlení symbolů na přístroji Pozor! Možná za nedodržení Nebezpečí ohrožení života, riziko zranění nebo poškození nářadí! Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Noste ochranné brýle! Noste ochranná sluchátka! Bude-li se při práci prášit, noste ochranu dýchacích cest! Pozor! Nebezpečí...
 • Seite 49: Úvod

  2. Úvod 3. Popis přístroje (obr. 1-16) Výrobce: Upínací šroub scheppach Nosný váleček pilového pásu nahoře Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Pryžová plocha Günzburger Straße 69 Ochranné zařízení pilového pásu D-89335 Ichenhausen Vedení pilového pásu nahoře Stolní vložka Vážený zákazníku, Stůl pily přejeme Vám hodně...
 • Seite 50: Rozsah Dodávky

  4. Rozsah dodávky 6. Bezpečnostní pokyny • Pásová pila / Pilový pás (předem sestavené) Pozor! • Stůl pily Při používání elektrických nástrojů musí být za účelem ochrany • Posuvný blok před zásahem elektrickým proudem a nebezpečí zranění a po- • Paralelní doraz žáru dodržována následující...
 • Seite 51 12. Obrobek zajistěte - Poškozená bezpečnostní zařízení a díly musí být řádně - Na držení obrobku používejte upínací zařízení nebo svě- opraveny nebo vyměněny v dílně zákaznického servisu, rák. Je tak držen bezpečněji než Vaší rukou a kromě toho pokud není v návodu k použití uvedeno jinak. máte obě...
 • Seite 52: Technická Data

  7. Technická data • Nikdy stroj nespouštět, pokud jsou otevřené dveře chránící pilový pás resp. Oddělovací ochranné zařízení. • Dbát na to, aby byla volba pilového pásu a rychlosti pro Motor na střídavý proud 230 - 240 V∼ 50 Hz řezaný...
 • Seite 53: Montáž

  9.3 Nastavení pilového pásu (obr. 1a+1b) Stroj musí být stabilně postaven, tzn. přišroubován na pracov- ním stole nebo pevném podstavci. K tomuto účelu se na noze • POZOR! Než bude možné provést nastavení pilového stroje nacházejí otvory. pásu, musí být správně napnutý. •...
 • Seite 54 9.4.3. Seřízení horních vodicích kolíků (37) • Přiložte úhelník mezi pilový pás (21) a stůl pily (7). Úhelník (obr. 5+6) není součástí dodávky. • Povolte inbusový šroub uchycovacího držáku nahoře (40). • Stůl pily (7) otáčením nakloňte natolik, aby úhel vůči pilové- •...
 • Seite 55: Obsluha

  10. Obsluha • Pro rovné řezy používejte vždy podélný doraz pro zamezení překlopení nebo posunutí obrobku. 10.1 Zapínač/vypínač (12) (obr. 15) • Při řezání úzkých obrobků použijte ruční posuv pomocí po- • Stiskem zeleného tlačítka „I“ lze zapnout pilu. suvné tyče. •...
 • Seite 56: Elektrická Přípojka

  13. ČIštění, údržba a uložení 11.3 Ruční řezy (obr. 19) • Jednou z nejdůležitějších vlastností pásové pily je bezproblé- mové řezání křivek a rádiusů. m Pozor! • Spusťte vedení pilového pásu (5) na obrobek (9.5). Před každým nastavením, údržbou nebo opravou vytáhněte •...
 • Seite 57: Odstraňování Závad

  O možnostech ke zlikvidování vysloužilých přístrojů se dozvíte ve správě Vaší obce či města. Odpadní zařízení nesmějí být likvidována spolu s domácím odpadem! Tento symbol upozorňuje, že tento výrobek nesmí být podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/ EU) a vnitrostátních zákonů...
 • Seite 58: Záruční List

  17. Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle.
 • Seite 59 Obsah: Strana: Vysvetlenie symbolov na prístroji ..................................54 Úvod ..........................................55 Popis prístroja (obr. 1-16) ....................................55 Rozsah dodávky........................................56 Správny spôsob použitia ....................................56 Bezpečnostné pokyny .......................................56 Technické údaje ........................................58 Pred uvedením do prevádzky ..................................59 Montážny ..........................................59 Operácie ...........................................61 Pracovné upozornenia ......................................61 Elektrická prípojka ......................................62 Čistenie, údržba a skladovanie ..................................62 Doprava ..........................................63 Likvidácia a recyklácia .....................................63...
 • Seite 60: Vysvetlenie Symbolov Na Prístroji

  1. Vysvetlenie symbolov na prístroji Pozor! Nebezpečenstvo ohrozenia života, riziko zranenia alebo poškodenia náradia v prí- pade nedodržania pokynov! Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia a dodržiavajte! Noste ochranné okuliare! Noste ochranu sluchu! Pri tvorbe prachu noste ochranu dýchania! Pozor! Nebezpečenstvo poranenia! Nesiahajte do bežiaceho pílového pásu! Pri štartovaní...
 • Seite 61: Úvod

  2. Úvod 3. Popis prístroja (obr. 1-16) Výrobca: Upínacia skrutka scheppach Horná kladka pílového pásu Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Gumová plocha Günzburger Straße 69 Ochranné zariadenie pílového pásu D-89335 Ichenhausen Horné vedenie pílového pásu Vložka stola Vážený zákazník, Stôl píly Želáme Vám veľa zábavy a úspechov pri práci s Vaším novým Dolná...
 • Seite 62: Rozsah Dodávky

  4. Rozsah dodávky 6. Bezpečnostné pokyny • Pásová píla / Pílový pás (predmontované) Pozor! • Stôl píly Pri používaní elektrických prístrojov je nutné na ochranu pred • Posuvná tyč zásahom elektrickým prúdom, pred nebezpečenstvom porane- • Paralelný doraz nia a nebezpečenstvom požiaru dodržiavať nasledujúce zák- •...
 • Seite 63 - Prevádzka v uzatvorených priestoroch je pri obrábaní 20. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenia vášho prístroja dreva, drevu podobných materiálov a plastov dovolená - Pred ďalším používaním prístroja starostlivo skontrolo- iba s vhodným odsávacím zariadením. vať, či sú ochranné zariadenia alebo ľahko poškodené 11.
 • Seite 64: Technické Údaje

  • Prestaviteľné ochranné zariadenie nastavte tak, aby ste stáli • Nebezpečenstvo zranenia prstov a rúk pri výmene pílového čo najbližšie k obrobku. pásu. Noste vhodné pracovné rukavice. • Pozor! Dlhé obrobky zabezpečiť proti preváženiu a spadnu- • Nebezpečenstvo zranenia pri zapnutí stroja prostredníctvom tiu na konci procesu pílenia (napr.
 • Seite 65: Pred Uvedením Do Prevádzky

  8. Pred uvedením do prevádzky 9.2 Upnutie pílového pásu (obr. 1a) • POZOR! Pri dlhšom odstavení píly sa musí uvoľniť pílový pás, • Otvorte obal a opatrne vyberte prístroj. t.j. pred zapnutím píly sa musí skontrolovať upnutie pílového listu. • Odstráňte obalový materiál, ako aj obalové a prepravné •...
 • Seite 66 9.5 Nastavenie horného vedenia pílového pásu 9.4.2 Nastavenie dolného oporného ložiska (42) (5) (obr. 9) (obr. 7) • Stôl píl demontujte obdobne podľa bodu 9.1 v opačnom • Uvoľnite blokovaciu rukoväť pre vedenie pílového pásu (23). poradí. • Otáčaním nastavovacej rukoväte pre vedenie pílového pásu •...
 • Seite 67: Operácie

  9.9 Výmena vložky stola (obr. 13) • Pri prácach v uzavrených priestoroch pripojte stroj k odsáva- • V prípade opotrebovania alebo poškodenia sa musí vložka ciemu zariadeniu. stola (6) vymeniť, inak hrozí zvýšené nebezpečenstvo zra- • Keď je stroj odstavený z prevádzky, napr. koniec práce, po- nenia.
 • Seite 68: Elektrická Prípojka

  11.1 Vykonanie pozdĺžnych rezov (obr. 18) Elektrické prípojné vedenia pravidelne kontrolujte ohľadne Pri nich sa obrobok prepíli v jeho pozdĺžnom smere. poškodení. Dávajte pozor na to, aby pri kontrole prípojného • Pozdĺžny doraz (24) na ľavej strane (ak je to možné) pílo- vedenia nebolo toto pripojené...
 • Seite 69: Doprava

  14. Doprava Stroj sa môže nadvihnúť a prepraviť iba za rám alebo za plat- ňu podstavca. Nikdy nenadvihujte stroj na prepravu za ochran- né zariadenia, nastavovacie držadlá alebo stôl píly. Počas prepravy sa musí ochranné zariadenie pílového pásu nachádzať v najnižšej polohe a blízko stola. Nikdy nedvíhajte stroj za stôl! Pred prepravou sa musí...
 • Seite 70: Odstraňovanie Porúch

  16. Odstraňovanie porúch Porucha Možná príčina Náprava Motor nefunguje. Motor, kábel alebo zásuvka sú chybné, Stroj nechajte skontrolovať odborníkom. Nikdy motor neopra- poistky spálené. vujte sami. Nebezpečenstvo! Skontrolujte poistky, príp. ich vymeňte. Veko telesa otvorené (koncový spínač) Veko telesa presne zatvorte Motor beží...
 • Seite 71: Záručný List

  17. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle.
 • Seite 72 Inhalt: Seite: Erklärung der Symbole auf dem Gerät................................67 Einleitung ...........................................68 Gerätebeschreibung (Abb. 1-16) ..................................68 Lieferumfang ........................................69 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................69 Sicherheitshinweise ......................................69 Technische Daten ......................................71 Vor Inbetriebnahme ......................................72 Montage ..........................................72 Bedienung ..........................................74 Arbeitshinweise .........................................74 Elektrischer Anschluss......................................75 Reinigung, Wartung und Lagerung ..................................76 Transport ..........................................76 Entsorgung und Wiederverwertung .................................76 Störungsabhilfe .........................................77...
 • Seite 73: Erklärung Der Symbole Auf Dem Gerät

  1. Erklärung der Symbole auf dem Gerät Warnung! Bei Nichteinhaltung Lebensgefahr, Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Werkzeugs möglich. Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten. Schutzbrille tragen. Gehörschutz tragen. Bei Staubentwicklung Atemschutz tragen. Achtung! Verletzungsgefahr! Nicht in das laufende Sägeblatt greifen. Schutzhandschuhe tragen.
 • Seite 74: Einleitung

  2. Einleitung 3. Gerätebeschreibung (Abb. 1-16) Hersteller: Spannschraube scheppach Sägebandrolle oben Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Gummifläche Günzburger Straße 69 Sägebandschutzeinrichtung D-89335 Ichenhausen Sägebandführung oben Tischeinlage Verehrter Kunde, Sägetisch Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Sägebandrolle unten Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 75: Lieferumfang

  4. Lieferumfang Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen • Bandsäge / Sägeband (vormontiert) Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleis- • Sägetisch tung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industrie- betrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt •...
 • Seite 76 10. Schließen Sie die Staubabsaug-Einrichtung an 18. Benutzen Sie Verlängerungskabel für den Außenbereich - Falls Anschlüsse zur Staubabsaugung und Auffangein- - Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und ent- richtung vorhanden sind, überzeugen Sie sich, dass diese sprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel. angeschlossen und richtig benutzt werden.
 • Seite 77: Technische Daten

  Warnung! • Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter gegen Wie- dereinschalten nach Spannungsabfall ausgerüstet. Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebes ein • Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannung auf elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten dem Typenschild des Gerätes mit der Netzspannung über- Umständen aktive oder passive medizinische Implantate be- einstimmt.
 • Seite 78: Vor Inbetriebnahme

  9. Montage * Betriebsart S1, Dauerbetrieb. Das Werkstück muss mindestens eine Höhe von 3 mm und eine ACHTUNG! Breite von 10 mm haben. Vor allen Wartungs- Umrüst- und Montagearbeiten an der Bandsäge ist der Netzstecker zu ziehen. Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN Montagewerkzeug 61029 ermittelt.
 • Seite 79 9.4.4 Untere Führungsstifte (46) einstellen • Öffnen Sie die Sicherungsschraube für die obere Sägeban- (Abb. 7+8) drolle (13). • Untere Sägebandrolle (8) langsam mit einer Hand drehen, • Sägetisch (7) demontieren um die Lage des Sägebandes (21) zu überprüfen. • Schraube Aufnahmehalter unten (43) lockern (Inbusschlüs- •...
 • Seite 80: Bedienung

  • Feingezahnte Sägebänder schneiden glatter, aber auch • Spannbügel (25) nach unten drücken um den Parallelan- langsamer, als grob gezahnte Sägebänder. schlag (24) zu fixieren. Um die Spannkraft des Spannbügels Achtung: Niemals verbogene oder eingerissene Sägebän- (25) zu erhöhen, diesen im Uhrzeigersinn drehen, bis der der verwenden! Parallelanschlag ausreichend fixiert ist.
 • Seite 81: Elektrischer Anschluss

  11.3 Freihandschnitte (Abb. 19) • Zum Schneiden von schwalbenschwanzförmigen Zinken und Zapfen oder von Keilen den Sägetisch jeweils in die entspre- • Eine der wichtigsten Merkmale einer Bandsäge ist das prob- chende Position auf der Winkelskala bringen. lemlose Schneiden von Kurven und Radien. •...
 • Seite 82: Reinigung, Wartung Und Lagerung

  Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben: Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen • Stromart des Motors Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte • Daten des Maschinen-Typenschildes Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachge- • Daten des Motor-Typenschildes schäft oder in der Gemeindeverwaltung nach! 13.
 • Seite 83: Störungsabhilfe

  16. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Motor funktioniert nicht Motor, Kabel oder Stecker defekt, Sicherun- Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. Nie Motor gen durchgebrannt selbst reparieren. Gefahr! Sicherungen kontrollieren, evtl. auswechseln Gehäußedeckel offen (Endschalter) Gehäusedeckel exakt schließen Der Motor geht lang- Spannung zu niedrig, Wicklungen beschä- Spannung durch Elektrizitätswerk kontrollieren lassen.
 • Seite 84: Garantieurkunde

  17. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 86: Declaration Of Conformity

  декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми för följande artikeln за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: BAND SAW - PBS 350 A1 3901516975 - 3901516980; 39015169915 - 39015169916 Art.-Nr. / Art. no.: 01001 - 48995 Ident.-Nr. / Ident. no.: 2014/29/EU...
 • Seite 87 Blau, blue, bleu Grün/Gelb, green/yellow, verdure/jaune Hauptschalter Main Switch Interrupteur principal 230 - 240 V~ Hilfswicklung, auxiliary winding, enroulement auxiliaire Masse, ground, Hauptwicklung, masse main winding, enroulement principal Motorbetriebskondensator, running capacitor, condensateur de fonctionnement...
 • Seite 88 C142442 ® C142442 ® C142442 ® SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen C142442 ® Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 09 / 2019 · Ident.-No.: 317155_1904_ 3901516977 IAN 317155_1904...

Inhaltsverzeichnis