Parkside PBS 350 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BAND SAW PBS 350 A1
GB
BAND SAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
CZ
PÁSOVÁ PILA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
BANDSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 292291
SI
TRAČNA ŽAGA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
PÁSOVÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
SI
CZ
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBS 350 A1

 • Seite 1 BAND SAW PBS 350 A1 BAND SAW TRAČNA ŽAGA Operating and Safety Instructions Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Translation of Original Operating Manual Prevod originalnega navodila za uporabo PÁSOVÁ PILA PÁSOVÁ PÍLA Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 Warning! Danger to life, risk of injury or damage to the tool are possible by ignoring! Pozor! Življenjska nevarnost, tveganje za poškodbe ali škodo na orodju v primeru neupoštevanja! Pozor! Možná za nedodržení Nebezpečí ohrožení života, riziko zranění nebo poškození nářadí! Pozor! Nebezpečenstvo ohrozenia života, riziko zranenia alebo poškodenia náradia v prípade nedodržania pokynov! Warnung! Bei Nichteinhaltung Lebensgefahr, Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Werkzeugs möglich!
 • Seite 8: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Scope of delivery Intended use General safety information Technical data Remaining hazards Before starting the equipment Attachment Operation Transport Working instructions Cleaning and maintenance Storage Electrical Connection Disposal and recycling Troubleshooting Guarantee certificate Declaration of conformity...
 • Seite 9: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (Fig. 1-16) Manufacturer: Clamping screw scheppach Top saw band roller Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Rubber surface Günzburger Straße 69 Saw band guard D-89335 Ichenhausen Top saw band guide Table insert Dear Customer, Saw table We hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Bottom saw band roller cess.
 • Seite 10: Intended Use

  5. General safety information • Check the device and accessory parts for transport dam- age. • If possible, store the packaging until the warranty period Attention! The following basic safety measures must be ob- has expired. served when using electric tools for protection against electric shock, and the risk of injury and fire.
 • Seite 11 – An additional support is necessary for long workpieces – Damaged protective devices and parts must be prop- (table, trestle, etc.) in order to prevent the machine erly repaired or replaced by a recognised workshop, from tipping over. insofar as nothing different is specified in the operating –...
 • Seite 12: Technical Data

  Sound pressure level L 77,4 dB(A) • Blades that are misshapen or damaged in any way must not be used. Uncertainty K 3 dB • If the table insert is worn, replace it. Sound power level L 90,4 dB(A) • Never operate the machine if either the door protecting the Uncertainty K 3 dB blade or the detachable safety device are open.
 • Seite 13: Attachment

  • Before you connect the machine to the power supply, make • If the Bandsaw blade (21) runs more towards the rear edge sure the data on the rating plate is the same as that for of the saw band roller (2) then the set screw (14) must be your mains.
 • Seite 14: Operation

  • Check the setting of the top guide pins (38) again and • A wide saw band is used if a straight cut is required. This is adjust if necessary. important in particular when cutting wood. The saw band • If necessary, adjust the top support bearing (36) (9.4.1). has a tendency to follow the wood grain and therefore deviates easily from the desired cutting line.
 • Seite 15: Transport

  • Press the clamping bar (25) down to fix the parallel stop • Always use the fence for straight cuts to keep the work- (24) in place. In order to increase the clamping force of piece from tipping or slipping away. the clamping bar (25), rotate it clockwise until the parallel •...
 • Seite 16: Cleaning And Maintenance

  When producing angled cuts, only use the parallel stop to Causes are: the right of the saw band. • Drag marks if connection lines are led through window or door clearances. 12.3 Freehand cuts (Fig. 19) • Kinks due to improper attachment or routing of the con- One of the most important features of a band saw is the ease nection line.
 • Seite 17: Troubleshooting

  17. Troubleshooting Problem Possible cause Help Motor does not work Motor, cable or plug defective, fuses burnt Arrange for inspection of the machine by a specialist. Never repair the motor yourself. Danger! Check fuses and replace as necessary Housing cover open (limit switch) Close housing cover exactly The motor starts up Voltage too low, coils damaged, capacitor...
 • Seite 18: Guarantee Certificate

  GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 19 Vsebina: Stran: Uvod Opis naprave Obseg dostave Predpisana namenska uporaba Pomembni napotki Tehnični podatki Ostala tveganja Pred zagonom Montažo Operacija Transport Delovna navodila Vzdrževanje Skladiščenje Električni priključek Odstranjevanje in ponovna uporaba Pomoč pri motnjah Garancijski list Izjava o skladnosti...
 • Seite 20: Uvod

  1. Uvod 2. Opis naprave (sliki. 1-16) Proizvajalec: Napenjalni vijak scheppach Zgornji valj za trak žage Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Gumijasta površina Günzburger Straße 69 Zaščitna priprava za trak žage D-89335 Ichenhausen Zgornje vodilo za trak žage Vstavek mize Spoštovani kupec, Miza žage želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim novim Spodnji valj za trak žage...
 • Seite 21: Obseg Dostave

  3. Obseg dostave • Nevarnost zaradi povratnega udarca. • Prevračanje obdelovanca zaradi nezadostne površine za • Odprite embalažo in napravo previdno vzemite ven. nameščanje obdelovanca. • Odstranite ovojnino ter ovojna in transportna varovala (če • Dotikanje rezalnega orodja. obstajajo). • Izmet delov vej in obdelovanca. •...
 • Seite 22 10 Če želite obdelovati les, lesu podobne materiale ali 19 Bodite pozorni. plastične materiale, priključite napravo za odsesavanje – Pazite, kaj delate. Dela se lotevajte pametno. Električ- prahu. nega orodja ne uporabljajte, če niste koncentrirani. – Če obstajajo priključki za odsesavanje prahu in zbiral- 20 Preverjajte poškodbe na Vaši napravi –...
 • Seite 23: Tehnični Podatki

  Območje obračanja mize 0° - 45° • Ne odstranjujte iveri in trsk ali zataknjenih delov lesa med Dimenzija obdelovanca maks. 400 x 400 x 80 mm tem, ko je žaga še vklopljena. • Potrebno se je ravnati po zadevnih predpisih za prepre- Teža 16,5 kg čevanje nesreč...
 • Seite 24: Pred Zagonom

  8. Pred zagonom 9.3 Nastavitev traka žage (sliki 1a + 1b) • POZOR! Preden lahko pravilno nastavite trak žage, ga mo- Stroj mora biti postavljen stabilno, tj. na delovno mizo ali rate ustrezno napeti. priviti na trden podstavek. Za ta namen so v podnožju stroja •...
 • Seite 25 • Ponovno privijte imbusni vijak zgornjega držala vpenjalne • Ponovno privijte ročaj za fiksiranje (20) in krilato matico glave (40). (31). • POZOR! Traka žage ni mogoče uporabljati, če se pri vrte- • Po potrebi odvijte matico (50). čem se traku žage kolesca dotikajo pinov vodil. •...
 • Seite 26: Operacija

  10. Operacija • Žaginega traku ali vodila žaginega traku nikoli ne čistite s ščetko, ki jo držite v roki, ali s strgalom, medtem ko žagin 10.1. Stikalo za vklop/izklop (12) (slika 15) list deluje. Žagini listi, na katerih je smola, ogrožajo delovno •...
 • Seite 27: Vzdrževanje

  • Obdelovanec enakomerno potiskajte vzdolž vzdolžnega Pomembni napotki naslona (24) v žagin trak (21). Pri preobremenitvi motorja se ta samodejno izklopi. Po dolo- • Pomembno: Dolge obdelovance je treba na koncu postop- čenem času hlajenja (različni časi) lahko motor znova vklo- ka rezanja zavarovati pred prevrnitvijo (npr.
 • Seite 28: Pomoč Pri Motnjah

  17. Pomoč pri motnjah Motnja Mogoč vzrok Ukrep Motor ne deluje. Motor, kabel ali vtič so okvarjeni, varovalke so Stroj na pregleda strokovnjak. Motorja nikoli ne pregorele. popravljajte sami. Nevarnost! Preverite varovalke, po potrebi jih zamenjajte. Odprite pokrov ohišja (končno stikalo) Pokrov ohišja zaprite natančno Motor deluje počasi in ne Prenizka napetost, poškodovane tuljave, pregorel...
 • Seite 29: Garancijski List

  Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Telefonska št. servisa (SI): +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): service.SI@scheppach.com Naslov servisa (SI): Top Nova d.o.o. Brodisce 22 SI - 1236 Trzin S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spo- daj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 30 Obsah: Strana: Úvod Popis přístroje Rozsah dodávky Použití podle účelu určení Důležité pokyny Technická data Zbytková rizika Před uvedením do provozu Montáž Obsluha Transport Pracovní pokyny Čištění a Údržba Skladování Elektrická přípojka Likvidace a recyklace Odstraňování závad Záruční list Prohlášení o shodě...
 • Seite 31: Úvod

  1. Úvod (obr. 1-16) Popis přístroje výrobce: Upínací šroub scheppach Nosný váleček pilového pásu nahoře Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Pryžová plocha Günzburger Straße 69 Ochranné zařízení pilového pásu D-89335 Ichenhausen Vedení pilového pásu nahoře Stolní vložka Vážený zákazníku, Stůl pily přejeme Vám hodně...
 • Seite 32: Použití Podle Účelu Určení

  • Zkontrolujte přístroj a díly příslušenství, zda se při přepra- Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého vě nepoškodily. účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo • Uchovejte obal dle možností až do uplynutí záruční doby. průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo prů- Pozor myslových podnicích a při srovnatelných činnostech.
 • Seite 33 11 Nepoužívejte kabel na účely, pro které není určen Všechny části musí být správně namontovány, aby byla za- – Nenoste nářadí za kabel a nepoužívejte ho na vyta- jištěna bezpečnost přístroje. žení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, – Pohyblivý ochranný kryt nesmí být upínán v otevřeném olejem a ostrými hranami.
 • Seite 34: Technická Data

  Hladina akustického tlaku L 77,4 dB(A) • Ochrana pilového pásu (4) se musí během transportu pily nalézat ve spodní poloze. Nejistota K 3 dB • Ochranné kryty nesmí být používány k transportu nebo Hladina akustického výkonu L 90,4 dB(A) neodbornému provozu pily. Nejistota K 3 dB •...
 • Seite 35: Montáž

  9. Montáž • Pro kontrolu polohy pilového pásu (21) pomalu otáčejte rukou dolním nosným válečkem pilového pásu (8). POZOR! • Sbíhá-li pilový pás (21) k přednímu okraji nosného váleč- Před prováděním všech údržbových, přestrojovacích a mon- ku pilového pásu (2), je třeba otáčet seřizovacím šroubem tážních prací...
 • Seite 36: Obsluha

  • Ještě jednou zkontrolujte nastavení vodicích kolíků nahoře • Úzkým pilovým pásem můžete řezat menší poloměry než (38) a v případě potřeby je ještě seřiďte. širším. • V případě potřeby seřiďte podpěrné ložisko nahoře (36) • Široký pilový pás se používá pro provádění přímého řezu. (9.4.1).
 • Seite 37: Transport

  • Pro upevnění paralelního dorazu (24) stiskněte upínací tř- • Při řezání úzkých obrobků použijte ruční posuv pomocí po- men (25) směrem dolů. Chcete-li zvýšit upínací sílu třmenu suvné tyče. (25), otáčejte jím ve směru pohybu hodinových ručiček, do- • Pro šikmé řezy uveďte stůl pily do příslušné polohy a posou- kud nebude paralelní...
 • Seite 38: Čištění A Údržba

  • Přitiskněte obrobek pevně na stůl pily (7) a pomalu posou- Pravidelně kontrolujte poškození elektrických přívodních kabe- vejte do pilového pásu (21). lů. Dávejte pozor, aby nebyl přívodní kabel při kontrole připo- • V mnoha případech může pomoci, vyřezávat nahrubo křiv- jen do elektrické...
 • Seite 39: Odstraňování Závad

  17. Odstraňování závad Závada Možná příčina Odstranění Motor nefunguje. Motor, kabel nebo zástrčka je vadná, propálené Stroj nechte zkontrolovat odborníkem. Motor nikdy pojistky neopravujte sami. Nebezpečí! Zkontrolujte pojistky, příp. je vyměňte. Otevřít kryt pouzdra (koncový vypínač) Zavřít přesně kryt pouzdra Motor se spouští...
 • Seite 40: Záruční List

  Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také...
 • Seite 41 Obsah: Strana: Úvod Popis prístroja Rozsah dodávky Správny spôsob použitia Dôležité upozornenia Technické údaje Zvyškové riziká Pred uvedením do prevádzky Montážny Operácie Preprava Pracovné upozornenia Čistenie a Údržba Skladovanie Elektrická prípojka Likvidácia a recyklácia Odstraňovanie porúch Záručný list Vyhlásenie o zhode...
 • Seite 42: Úvod

  1. Úvod 2. Popis prístroja (obr. 1-16) Výrobca: Upínacia skrutka scheppach Horná kladka pílového pásu Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Gumová plocha Günzburger Straße 69 Ochranné zariadenie pílového pásu D-89335 Ichenhausen Horné vedenie pílového pásu Vložka stola Vážený zákazník, Stôl píly Želáme Vám veľa zábavy a úspechov pri práci s Vaším no- Dolná...
 • Seite 43: Správny Spôsob Použitia

  • Prístroj a diely príslušenstva skontrolujte ohľadom poško- Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli dení spôsobených prepravou. svojim určením konštruované na profesionálne, remeselníc- • Obal podľa možnosti uschovajte až do uplynutia záruč- ke ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné nej doby.
 • Seite 44 – Používajte káblový bubon iba v rozvinutom stave. 10 Zariadenie pripojte na odsávanie prachu, ak budete obrábať drevo, drevu podobné materiály alebo plasty. 19 Buďte opatrní. – Ak sú k dispozícii prípojky na odsávanie prachu a prí- – Dávajte pozor na to, čo robíte. Pri práci používajte ro- pojky zachytávacieho zariadenia, presvedčte sa, či sú...
 • Seite 45: Technické Údaje

  Veľkosť stola 300 x 300 mm • Nerežte také obrobky, ktoré sú príliš malé na to, aby sa Dosah otáčavosti stola 0° - 45° dali pri rezaní bezpečne držať rukou. • Nikdy neodstraňujte uvoľnené triesky, hobliny alebo zasek- Rozmery obrobku max. 400 x 400 x 80 mm nuté...
 • Seite 46: Pred Uvedením Do Prevádzky

  8. Pred uvedením do prevádzky • POZOR! V prípade príliš veľkého upnutia sa môže pílový pás zlomiť. NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! V prípade Stroj musí byť stabilne postavený, t.j. na pracovnom stole, príliš malého upnutia sa môže poháňaná kladka pílového alebo pevne priskrutkovaný na pevnom podstavcovom rá- pásu (8) pretočiť, v dôsledku čoho pílový...
 • Seite 47 9.4.3. Nastavenie horných vodiacich kolíkov (37) • Medzi pílový pás (21) a stôl píly (7) priložte uholník. Uhol- • Uvoľnite inbusovú skrutku horného úchytného držiaka (40). ník nie je v rozsahu dodávky. • Posúvajte horný úchytný držiak (39) horných vodiacich ko- •...
 • Seite 48: Operácie

  9.11. Držiak posuvnej tyče (obr. 12) • Keď je stroj odstavený z prevádzky, napr. koniec práce, Držiak posuvnej tyče (48) je predmontovaný na stojane stro- povoľte pílový pás. Na stroji umiestnite príslušné upozor- ja. Ak sa zariadenie nepoužíva, posuvná tyč (26) sa musí nenie na povolenie pílového pásu pre ďalšieho užívateľa.
 • Seite 49: Čistenie A Údržba

  15. Elektrická prípojka 12.1. Vykonanie pozdĺžnych rezov (obr. 18) Pri nich sa obrobok prepíli v jeho pozdĺžnom smere. • Pozdĺžny doraz (24) na ľavej strane (ak je to možné) pílo- Nainštalovaný elektromotor je pripojený a pripravený na pre- vého pásu (21) nastavte zodpovedajúc požadovanej šírke. vádzku.
 • Seite 50: Odstraňovanie Porúch

  17. Odstraňovanie porúch Porucha Možná príčina Náprava Motor nefunguje. Motor, kábel alebo zásuvka sú chybné, poistky Stroj nechajte skontrolovať odborníkom. Nikdy mo- spálené. tor neopravujte sami. Nebezpečenstvo! Skontrolujte poistky, príp. ich vymeňte. Veko telesa otvorené (koncový spínač) Veko telesa presne zatvorte Motor beží...
 • Seite 51: Záručný List

  Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste.
 • Seite 52 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Lieferumfang Bestimmungsgemäße Verwendung Allgemeine Sicherheitshinweise Technische Daten Restrisiken Vor Inbetriebnahme Montage Bedienung Transport Arbeitshinweise Reinigung und Wartung Lagerung Elektrischer Anschluss Entsorgung und Wiederverwertung Störungsabhilfe Garantieurkunde Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 53: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-16) Hersteller: Spannschraube scheppach Sägebandrolle oben Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Gummifläche Günzburger Straße 69 Sägebandschutzeinrichtung D-89335 Ichenhausen Sägebandführung oben Tischeinlage Verehrter Kunde, Sägetisch Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Sägebandrolle unten Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 54: Bestimmungsgemäße Verwendung

  • Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Trans- • Kippen des Werkstückes aufgrund einer unzureichenden portschäden. Werkstückauflagefläche. • Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum • Berühren des Schneidwerkzeuges. Ablauf der Garantiezeit auf. • Herausschleudern von Astteilen und Werkstückteilen. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß...
 • Seite 55 9 Benutzen Sie Schutzausrüstung 17 Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf – Tragen Sie eine Schutzbrille. – Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Einste- – Verwenden Sie bei stauberzeugenden Arbeiten eine cken des Steckers in die Steckdose ausgeschaltet ist. Atemmaske. 18 Benutzen Sie Verlängerungskabel für den Außenbereich –...
 • Seite 56: Technische Daten

  • Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen, die • In der normalen Arbeitsposition befindet sich der Bediener an der Maschine arbeiten weiter. vor der Maschine. • Verwenden Sie die Säge nicht zum Brennholzsägen. 6. Technische Daten • Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter gegen Wie- dereinschalten nach Spannungsabfall ausgerüstet.
 • Seite 57: Vor Inbetriebnahme

  • Verletzungen durch defektes Sägeband. Das Sägeband • Befestigen Sie die U-Versteifung (34) mit 2 Senkschrauben regelmäßig auf Unversehrtheit überprüfen. M6x16 und 2 Rändelmuttern (33) an der Vorderseite des • Verletzungsgefahr für Finger und Hände beim Sägeband- Sägetisches. (Abb. 3) wechsel.
 • Seite 58 9.4. Sägebandführung einstellen (Abb. 5 - 8) • Inbusschrauben für Führungsstifte unten (45) wieder festzie- Sowohl Stützlager (36 + 42) als auch Führungstifte (37 + 46) hen. müssen nach jedem Sägebandwechsel neu eingestellt wer- • Untere Sägebandrolle (8) einige Male im Uhrzeigersinn den.
 • Seite 59: Bedienung

  • Das neue Sägeband (21) mittig auf die beiden Sägeband- • Achtung: Bei geneigtem Sägetisch (7) ist der Parallelanschlag rollen (2+8) wieder aufsetzen. Die Zähne des Sägebandes (24), in Arbeitsrichtung rechts vom Sägeband (21) anzubrin- (21) müssen nach unten in Richtung des Sägetisches zeigen gen.
 • Seite 60: Reinigung Und Wartung

  • Bei bogenförmigen und unregelmäßigen Schnitten des 12.3. Freihandschnitte (Abb. 19) Werkstücks mit beiden Händen, bei geschlossenen Fingern Eine der wichtigsten Merkmale einer Bandsäge ist das prob- gleichmäßig vorschieben. Mit den Händen im sicheren Be- lemlose Schneiden von Kurven und Radien. reich das Werkstück festhalten.
 • Seite 61: Entsorgung Und Wiederverwertung

  Ursachen hierfür können sein: • Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster oder Türspalten geführt werden. • Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Füh- rung der Anschlussleitung. • Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung. • Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wandsteckdose. • Risse durch Alterung der Isolation. Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden und sind aufgrund der Isolationsschäden lebensgefährlich.
 • Seite 62: Störungsabhilfe

  17. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Motor funktioniert nicht Motor, Kabel oder Stecker defekt, Sicherungen Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. Nie durchgebrannt Motor selbst reparieren. Gefahr! Sicherungen kont- rollieren, evtl. auswechseln Gehäußedeckel offen (Endschalter) Gehäusedeckel exakt schließen Der Motor geht langsam an Spannung zu niedrig, Wicklungen beschädigt, Spannung durch Elektrizitätswerk kontrollieren und erreicht die Betriebsge-...
 • Seite 63: Garantieurkunde

  Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 64: Declaration Of Conformity

  UE i normami standarder for følgende artikkel izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za декларира съответното съответствие съгласно artikel Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Bandsaw - PBS 350 A1 (Parkside) 89/686/EC_96/58/EC 2014/29/EU 2006/42/EC 2014/35/EU Annex IV Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH...
 • Seite 66 Blau, blue, bleu Grün/Gelb, green/yellow, verdure/jaune Hauptschalter Main Switch Interrupteur principal 230 - 240 V~ Hilfswicklung, auxiliary winding, enroulement auxiliaire Masse, ground, Hauptwicklung, masse main winding, enroulement principal Motorbetriebskondensator, running capacitor, condensateur de fonctionnement...
 • Seite 67 Len pre krajiny EÚ. Nur für EU-Länder. Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Podía európskej smernice 2012/19/EU o nakladani s použitými elektrický- Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- mi a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- predpisov jednotlivých krajín sa použité...
 • Seite 68 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 09 / 2017 · Ident.-No.: 292291_ 3901511977 IAN 292291...

Inhaltsverzeichnis