Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMFW 280 A2 Originalbetriebsanleitung

Multifunktionswerkzeug
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2
MULTI-PURPOSE TOOL
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 77603
SCULĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMFW 280 A2

 • Seite 1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL SCULĂ MULTIFUNCŢIONALĂ Operation and Safety Notes Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Translation of original operation manual Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale MULTIFUNKTIONSWERKZEUG Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 77603...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi ambele pagini cu imagini şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 13 c 13 b 13 a...
 • Seite 4 13 c 13 b 13 a...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 7 Technical data .............................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 8 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Dispose packaging and appliance in Watts (effective power) an environmentally-friendly way! Multi-Purpose Tool PMFW 280 A2 cation to the device shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. We will not accept liability for loss or damage arising...
 • Seite 7: Included Items

  Q exceed the value specified in these instructions. Re- gularly using the electric tool in such a way may 1 Multi-Purpose Tool PMFW 280 A2 make it easy to underestimate the vibration. 1 Plunge saw blade (20 mm) Z20 A2...
 • Seite 8: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools Electrical safety Wear personal protective equipment and always wear a) The mains plug on the device must match safety glasses. Wearing personal the mains socket. The plug must not be protective equipment such as ear protection, modified in any way.
 • Seite 9: Service

  General safety advice for electrical power tools Safety advice relating Pull the mains plug from the socket specifically to this multi- before you make any adjustments to function tool the device, change accessories or when the device is put away. This precaution is W hen working, hold the electrical intended to prevent you from unintentionally power tool firmly with both hands and...
 • Seite 10: Advice On Use

  General safety advice for electrical power tools / Assembly device (RCD) with a maximum trip cur- DANGER oF FIRE! There is rent of 30 mA. If using an extension lead, al- the danger of fire when working with electrical ways use one that is approved for outdoor use. devices that have a dust box or can be connected Any harmful / noxious dusts to a vacuum cleaner.
 • Seite 11: Changing The Attached Tool

  Assembly Materials: Material: Sheet and tube up to approx. 3 mm made of Wood, metal aluminium, copper Use: Use: · Cutting and plunge sawing · Cutting and trimming to length of tube and sheet · Close to the edge sawing, even in difficult to (see Figs.
 • Seite 12: Place A Sanding Sheet On The Backing Plate

  Assembly / Bringing into use / Maintenance and cleaning / Service / Warranty C heck that the tool is firmly seated. V entilation openings must always be kept free. Incorrectly or insecurely attached tools could R emove any adhering dust with a narrow paint become lose during use and injure you.
 • Seite 13: Disposal

  EN 61000-3-3:2008 and taken for environmentally compatible recycling. Type / Device description: Multi-Purpose Tool PMFW 280 A2 Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn out electrical devices.
 • Seite 15 Cuprins Introducere Utilizare conform scopului ......................Pagina 16 Dotare .............................. Pagina 16 Pachet de livrare ..........................Pagina 17 Specificaţii tehnice .......................... Pagina 17 Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 1. Siguranţa la locul de muncă ...................... Pagina 17 2. Siguranţă electrică ........................Pagina 18 3.
 • Seite 16: Introducere

  Înlăturaţi ambalajul şi aparatul Watt (putere) în mod ecologic! Sculă multifuncţională considerată necorespunzătoare scopului şi repre- PMFW 280 A2 zintă pericole de accidente grave. Pentru daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare scopului nu preluăm responsabilitatea. Acest aparat nu este Introducere Q destinat utilizării comerciale.
 • Seite 17: Pachet De Livrare

  Q aparatelor. Valorile de emisii de oscilaţii menţionate pot fi utilizate și pentru o estimare introductivă a ex- 1 Sculă multifuncţională PMFW 280 A2 punerii. 1 Pânză de fierăstrău pentru tăieri în adâncime Nivelul de oscilaţii se va modifica conform utilizării (20 mm) Z20 A2 uneltei electrice şi poate depăşi în unele cazuri...
 • Seite 18: Siguranţă Electrică

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 3. Siguranţa persoanelor Ţineţi copii şi alte persoane la distanţă atunci când, lucraţi cu unealta electrică. Atunci când a) Fiţi întotdeauna atent, aveţi grijă la ceea ce faceţi şi procedaţi raţional în atenţia vă este distrasă puteţi pierde controlul timpul lucrului cu unealta electrică.
 • Seite 19: Utilizarea Şi Deservirea Uneltei Electrice

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice şi corect utilizate. Utilizarea unui echipament uneltelor electrice în alte scopuri decât cele de aspirare a prafului poate reduce periclita- prevăzute poate crea situaţii periculoase. rea prin praf. 5. Service 4. Utilizarea şi deservirea uneltei electrice a) Dispuneţi repararea aparatului numai de către persoane calificate şi numai...
 • Seite 20: Indicaţii De Lucru

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice / Montaj Şlefuire: În cazul contactului cu pânza de fierăstrău există pericol de accidentare. A veţi grijă la o apăsare uniformă, pentru a pre- F olosiţi aparate de detectare corespun- lungi durata de viaţă a benzilor de şlefuire. zătoare, pentru a identifica conducte ascunse sau solicitaţi ajutorul furnizoru- Montaj...
 • Seite 21: Alegerea Sculei De Lucru

  Montaj Împingeţi furtunul unui dispozitiv autorizat de aspirare (de ex.: unui aspirator de atelier) pe adaptorul pentru aspirarea externă. Alegerea sculei de lucru Q Placă de şlefuire Indicaţie: Preluarea universală cu o schimbare simplă a uneltei este compatibilă cu toate accesori- Materiale de lucru: ile disponibile.
 • Seite 22: Schimbarea Sculei De Lucru

  Montaj / Punere în funcţiune / Curăţare şi întreţinere / Service / Garanţie Reglarea numărului de oscilaţii Utilizare: Q · înlăturarea materialelor de lucru, de exemplu ade- zivul de gresie la schimbarea gresiei deteriorate R eglaţi cu roata de reglare a numărului de os- (vezi Imag.
 • Seite 23: Înlăturare

  Garanţie / Înlăturare produs cu atenţie şi verificat înainte de li- Conform Directivei Europene 2002 / 96 / EC privind vrare. Vă rugăm să păstraţi bonul de casă aparatele vechi electrice, electronice şi aplicarea ca dovadă de achiziţie. În caz de o recla- dreptului naţional, uneltele electrice uzate trebuie maţie privind garanţia, contactaţi telefonic colectate separat şi aduse la un punct ecologic de...
 • Seite 24: Declaraţie De Conformitate / Producător

  EN 60745-2-4:2009 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Tip / Denumire aparat: Sculă multifuncţională PMFW 280 A2 Date of manufacture (DoM): 08–2012 Număr serie: IAN 77603 Bochum, 31.08.2012 Semi Uguzlu - Manager de calitate - Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul dezvoltării continue.
 • Seite 25 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 26 Ausstattung ............................Seite 26 Lieferumfang ............................Seite 27 Technische Daten ..........................Seite 27 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 27 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 28 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 28 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 29 5.
 • Seite 26: Einleitung

  Verpackung und Gerät umweltgerecht Watt (Wirkleistung) entsorgen! Multifunktionswerkzeug rung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß PMFW 280 A2 und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestim- mungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung. Das Gerät ist nicht E inleitung für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
 • Seite 27: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge L ieferumfang in manchen Fällen über dem in diesen Anweisungen angegebenen Wert liegen. Die Schwingungsbelastung 1 Multifunktionswerkzeug PMFW 280 A2 könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerk- 1 Tauchsägeblatt (20 mm) Z20 A2 zeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird.
 • Seite 28: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit 2. Elektrische Sicherheit Vernunft an die Arbeit mit einem Elek- trowerkzeug.
 • Seite 29: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- richtungen montiert werden können, men sich weniger und sind leichter zu führen. vergewissern Sie sich, dass diese g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, angeschlossen sind und richtig ver- Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
 • Seite 30: Arbeitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Montage A rbeitshinweise Tragen Sie beim Wechsel der Einsatzwerkzeuge Schutz- handschuhe. Einsatzwerkzeuge Arbeitsprinzip: werden bei längerem Gebrauch warm. Durch den oszillierenden Antrieb schwingt das Einsatz- V erwenden Sie das Elektrowerkzeug werkzeug bis zu 21000 mal pro Minute hin und her. nur für Trockenschliff.
 • Seite 31: Staubabsaugung Anschließen

  Montage Tragen Sie eine Werkstoffe: Staubschutzmaske! Holz, Kunststoff, Gips und andere weiche Materialien Anwendung: B enutzen Sie immer eine Staubabsaugung. S orgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes. · Trenn- und Tauchsägeschnitte B eachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften ·...
 • Seite 32: Einsatzwerkzeug Wechseln

  Montage / Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung S chleifblatt auf die Schleifplatte aufsetzen S etzen Sie das Schleifblatt an einer Seite der Schleifplatte bündig an, legen Sie das Schleifblatt anschließend auf die Schleifplatte auf. Schabmesser Z52 A2 I nbetriebnahme Werkstoffe: Mörtel- / Betonreste, Fliesen- / E in- / Ausschalten Teppichkleber, Farb- / Silikonreste Anwendung:...
 • Seite 33: Service Garantie Entsorgung

  Service / Garantie / Entsorgung Service Service Deutschland Lassen Sie Ihr Elektrowerk- Tel.: 01805772033 zeug nur von qualifiziertem Fachper- (0,14 EUR / Min. aus dem dt. sonal und nur mit original-Ersatzteilen Festnetz, Mobilfunk max. reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die 0,42 EUR / Min.) Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
 • Seite 34: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Multifunktionswerkzeug PMFW 280 A2 Herstellungsjahr: 08–2012 Seriennummer: IAN 77603 Bochum, 31.08.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 35 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Versiunea informaţiilor Stand der Informationen: 08 / 2012 Ident.-No.: PMFW280A2082012-RO IAN 77603...