Parkside PDFP 500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Druckluft-farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
PNEUMATICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
PDFP 500 A1
TLAČNI-RAZPRŠILNIK ZA BARVANJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
STRIEKACIA PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDFP 500 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 A1

 • Seite 1 PDFP 500 A1 AIR PAINT SPRAY GUN TLAČNI-RAZPRŠILNIK ZA BARVANJE Operation and Safety Notes Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Translation of original operation manual Prevod originalnega navodila za uporabo PNEUMATICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE STRIEKACIA PIŠTOĽ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Correct Usage.......................Page 6 Equipment ........................Page 6 Scope of Delivery ......................Page 6 Technical Data ......................Page 6 Safety advice Original accessories / attachments ................Page 7 Safety instructions for fine spray systems ..............Page 8 Initial use HVLP properties ......................Page 8 Connecting the device ....................Page 8 Preparing the spraying surface ...................Page 9 Turning the device On / Off...
 • Seite 5: Introduction

  The device is not 1 Compressed air paint spray gun PDFP 500 A1 suitable for working with dispersion and latex paints, 1 Gravity flow cup alkalis, acidic coating materials, granular and par- 1 Lid for the gravity flow cup...
 • Seite 6: Safety Advice

  Introduction / Safety advice Volume flow: typically 130 - 160 ml / min hose from the device. This will ensure that Nozzle size: Ø 1.4 mm the compressed air supply hose does not wave Gravity flow cup: 500 ml around or recoil in an uncontrolled manner. ½...
 • Seite 7: Safety Instructions For Fine Spray Systems

  Safety advice / Initial use Safety instructions for If the spray is injected into the skin, seek medical fine spray systems help immediately. ½ Pay attention to any possible dangers ½ Keep your work area clean, well lit of the material being sprayed. Note and free of paint or solvent containers, the markings on the container or the rags and other combustible materials.
 • Seite 8: Preparing The Spraying Surface

  Initial use dispersion and results in too rapid evaporation of Press the trigger to start spraying and keep the liquid. The surfaces become rough and develop it held down. poor adhesion properties. If the working pressure is In order to stop spraying, release the trigger too low on the other hand, the paint material is not again.
 • Seite 9: Maintenance And Cleaning

  Initial use / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty regulator as described below under “Increas- After cleaning, screw the nozzle head back ing the air quantity” up to the maximum setting. on by turning it in a clockwise direction, and tighten it with the spanner fest.
 • Seite 10: Disposal

  Type / Machine designation: be disposed of at a local recycling centre. Air paint spray gun PDFP 500 A1 Contact your local refuse disposal authority for Date of manufacture (DOM): 05 - 2010 more details of how to dispose of your worn out Serial number: IAN 52404 electrical devices.
 • Seite 11 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 12 Kazalo Uvod Namen uporabe ......................Stran 14 Oprema .........................Stran 14 Obseg dobave ......................Stran 14 Tehnični podatki ......................Stran 14 Varnostna opozorila Originalna oprema / originalne dodatne naprave ............Stran 15 Varnostna navodila za fine razpršilne sisteme ............Stran 16 Začetek uporabe Lastnosti HVLP .......................Stran 16 Priključitev naprave.......................Stran 16 Pripravljanje posode z razpršilom ................Stran 17 Vklop / izklop naprave ....................Stran 17...
 • Seite 13: Uvod

  Nosite zaščitno dihalno masko z aktiv- Embalažo in napravo odstranite nim ogljenim filtrom in zaščitna očala. okolju prijazno! © Tlačni-razpršilnik za barvanje Oprema PDFP 500 A1 odzračevanje pokrov posode za tekočino © Uvod posoda za tekočino omejevalni vijak hoda (reguliranje količine barve) Pred prvim začetkom uporabe se obve-...
 • Seite 14: Varnostna Opozorila

  Uvod / Varnostna opozorila Delovni tlak: največ 3 bar dovodno gibko cev z naprave. Tako Volumski pretok: tipično 130 - 160 ml / min preprečite nekontrolirano vrtin čenje oz. povratni Velikost šobe: Ø 1,4 mm udarec dovodne gibke cevi. ½ Posoda za tekočino: 500 ml Za vašo osebno varnost...
 • Seite 15: Varnostna Navodila Za Fine Razpršilne Sisteme

  Varnostna opozorila / Začetek uporabe Varnostna navodila za vbrizganja v kožo, nemudoma poiščite zdravni- fine razpršilne sisteme ško pomoč. ½ Pozorni bodite na eventualne nevar- ½ Delovno območje naj bo čisto, dobro nosti razpršila. Upoštevajte oznake na osvetljeno in brez posod z barvo ali posodi ali informacije proizvajalca topili, brez krp in drugih vnetljivih ma- razpršila, vključno z zahtevo za upo-...
 • Seite 16: Pripravljanje Posode Z Razpršilom

  Začetek uporabe © Nastavljanje barvnega curka delovni tlak prenizek, barvni material ni dovolj razpr- šen. Posledica so valovite površine in tvorjenje kapljic. Gibko cev za komprimiran zrak s hitrim pri- Naprava razpolaga z možnostjo nastavljanja okro- ključkom priključite na priključek za komprimi- glega in širokega curka.
 • Seite 17: Vzdrževanje In Čiščenje

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija Po čiščenju šobe je potrebno navoj in tesnilo Zvišanje količine zraka: Opozorilo: Zvišanje količine zraka je praviloma rahlo namazati z mazivom. priporočljivo pri preveč grobem razprševanju. Ne uporabljajte maziv, ki vsebujejo silikon. Regulator za reguliranje količine zraka Naprave na komprimiran zrak skladiščite samo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
 • Seite 18: Odstranjevanje

  Okoljska neoporečnost in odstranjevanje materiala: Tip / Oznaka naprave: Barva laki itd. so posebni odpadki, ki jih je Tlačni-razpršilnik za barvanje PDFP 500 A1 treba ustrezno odstraniti. Upoštevajte krajevne predpise. Date of manufacture (DOM): 05 - 2010 Upoštevajte navodila izdelovalca.
 • Seite 19 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 20 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 22 Vybavení........................Strana 22 Rozsah dodávky ......................Strana 22 Technické údaje ......................Strana 22 Bezpečnostní pokyny ..................Strana 23 Originální příslušenství / doplňková zařízení .............Strana 24 Bezpečnostní pokyny pro jemné rozprašovací systémy ..........Strana 24 Uvedení do provozu Vlastnosti HVLP ......................Strana 24 Připojení...
 • Seite 21: Úvod

  ředitelných nátěrových pigmentových hmot, lazur, základních nátěrů, průsvitných smaltů, krycích laků na motorová vozidla, mořidel, ochranných pro- 1 pneumatická stříkací pistole na barvu PDFP 500 A1 středků na dřevo, ochranných prostředků rostlin, olejů 1 pohárek k tečení a dezinfekčních prostředků. Zařízení se nehodí ke 1 víko k pohárku k tečení...
 • Seite 22: Bezpečnostní Pokyny

  Úvod / Bezpečnostní pokyny Spotřeba vzduchu: max. 380 l / min VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Pracovní tlak: max. 3 bary Nikdy nepoužívejte kyslík nebo jiné hořlavé Objemové průtokové plyny jako zdroje energie. množství: typicky VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! 130 - 160 ml / min Nejprve uvolněte hadici od zdroje tlaku Velikost trysky: Ø...
 • Seite 23: Originální Příslušenství / Doplňková Zařízení

  Bezpečnostní pokyny / Uvedení do provozu © Originální příslušenství / ochranného zařízení pro příslušné podmínky doplňková zařízení snižuje vysazení ohrožujících substancí. ½ Nestříkejte na sebe, na jinou osobu ½ Používejte jen příslušenství a doplň- nebo zvířata. Chraňte své ruce a jiné kových zařízení, která...
 • Seite 24: Příprava Stříkané Plochy

  Uvedení do provozu ½ Abyste mohli stlačený vzduch regulovat, musí Rozprašovací materiál naplňte do pohárku k se zdroj stlačeného vzduchu vybavit redukčním tečení a víko utáhněte. ventilem (filtru). Stříkací pistoli na barvu držte vždy ve stejném odstupu k předmětu. Ideální odstup stříkání činí K provozu tohoto zařízení...
 • Seite 25: Regulace Množství Vzduchu

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Servis / Záruka K čistění pouzdra používejte přiložený čisticí Zvýšení množství barvy: Otočte zdvihovým dorazovým šroubem kartáč nebo tkaninu. Nepoužívejte benzinu, proti směru pohybu hodinových ručiček. rozpouštědel nebo čističů, které působí agresiv- ně...
 • Seite 26: Zlikvidování

  Po uplynutí záruční doby se pro- DIN 31000:1979+A1:2007 vedené opravy musí zaplatit. Značka / Název stoje: Pneumatická stříkací pistole PDFP 500 A1 Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel servisu výrobků Kompernass Date of manufacture (DOM): 05 - 2010 Hotline: 800 400 235 Sériové...
 • Seite 27 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 28 Zoznam obsahu Úvod Používanie podľa určenia ....................Strana 30 Vybavenie ........................Strana 30 Obsah dodávky ......................Strana 30 Technické údaje ......................Strana 30 Bezpečnostné upozornenia ..............Strana 31 Originálne príslušenstvo / originálne prídavné zariadenia ........Strana 32 Bezpečnostné upozornenia pre systémy s jemným rozstrekovaním ......Strana 32 Uvedenie do prevádzky Vlastnosti HVLP ......................Strana 32 Zapojenie náradia ......................Strana 33...
 • Seite 29: Úvod

  / rozprašovanie lakových farieb, lazúr, základných farieb, priesvitných lakov, vrchných lakov na motorové vozidlá, moridiel, ochranných 1 pneumatická pištoľ na striekanie farby PDFP 500 A1 prostriedkov na drevo, prípravkov na ochranu rastlín, 1 nádoba na tekutinu olejov a dezinfekčných prostriedkov s obsahom 1 veko nádoby na tekutinu...
 • Seite 30: Bezpečnostné Upozornenia

  Úvod / Bezpečnostné upozornenia Objemový prietok: typický VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO 130 - 160 ml / min. PORANENIA! Najskôr odpojte hadicu Veľkosť dýzy: Ø 1,4 mm od zdroja stlačeného vzduchu a až Nádoba na tekutinu: 500 ml potom odpojte zásobovaciu hadicu Hladina akustického tlaku: 64 dB(A) od náradia.
 • Seite 31: Originálne Príslušenstvo / Originálne Prídavné Zariadenia

  Bezpečnostné upozornenia / Uvedenie do prevádzky © Originálne príslušenstvo / ochranné rukavice a ochrannú masku originálne prídavné zariadenia alebo ochrannú dýchaciu masku. No- senie ochranného výstroja pre zodpovedajúce ½ podmienky znižuje vystavovanie sa ohrozujúcim Používajte iba také príslušenstvo a substanciám. prídavné...
 • Seite 32: Zapojenie Náradia

  Uvedenie do prevádzky © Zapojenie náradia nesprávneho riedidla sa môžu tvoriť hrudky a v dôsledku toho sa pištoľ môže upchať. ½ Výrobok sa smie prevádzkovať výlučne s vyčiste- Nádobu na tekutinu pevne naskrutkujte v ným stlačeným vzduchom zbaveným kondenzátu smere hodinových ručičiek na pištoľ. a oleja, pričom sa nesmie prekročiť...
 • Seite 33: Regulácia Objemu Farby

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota © Regulácia objemu farby niektorými materiálmi pištole na striekanie farby. To môže viesť k nebezpečným reakciám. Upozornenie: Predná aretačná skrutka slúži na POZOR! Pištoľ na striekanie farby nikdy ne- obmedzenie oblasti prestavovania skrutky dorazu vkladajte úplne do rozpúšťadla.
 • Seite 34: Likvidácia

  (EN 1953:1998+A1:2009) tí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté náklady. DIN 31000:1979+A1:2007 Model stroja / Typ: Striekacia pištoľ PDFP 500 A1 Kompernass Service Slowakia Tel. 0850 00 10 16 (0,075 EUR/Min.) e-mail: support.sk@kompernass.com Date of manufacture (DOM): 05 - 2010 Sériové...
 • Seite 35 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 36 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 38 Ausstattung ........................Seite 38 Lieferumfang .........................Seite 38 Technische Daten ......................Seite 39 Sicherheitshinweise ..................Seite 39 Originalzubehör / -zusatzgeräte .................Seite 40 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..............Seite 40 Inbetriebnahme HVLP-Eigenschaften ......................Seite 40 Gerät anschließen ......................Seite 41 Sprühfläche vorbereiten ....................Seite 41 Gerät ein- / ausschalten ....................Seite 41 Farbstrahl einstellen ......................Seite 41 Farbmenge regulieren ....................Seite 42...
 • Seite 37: Einleitung

  © Lieferumfang Beizen, Holzschutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln, Ölen und Desinfektionsmitteln. Das Gerät ist nicht geeignet zum Verarbeiten von Dispersions- und 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Latexfarben, Laugen, säurehaltigen Beschichtungs- 1 Fließbecher stoffen, körnigem und körperhaltigem Sprühmaterial 1 Deckel für Fließbecher sowie spritz- und tropfgehemmten Materialien.
 • Seite 38: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise © Technische Daten WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Verwenden Sie niemals Sauerstoff oder andere Benötigte Luftqualität: gereinigt, kondensat- brennbare Gase als Energiequelle. und ölfrei WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Luftverbrauch: max. 380 l / min Lösen Sie zuerst den Schlauch von der Arbeitsdruck: max.
 • Seite 39: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme © Originalzubehör / -zusatzgeräte Schutzhandschuhe und Schutz- oder Atemschutzmaske beim Sprühen oder ½ Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- der Handhabung von Chemikalien. Das Tragen von Schutzausrüstung für entspre- geräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind. Der Gebrauch anderer als chende Bedingungen verringert die Aussetzung in der Bedienungsanleitung empfohlenen Zube- gegenüber gefährdenden Substanzen.
 • Seite 40: Gerät Anschließen

  Inbetriebnahme © Gerät ein- / ausschalten Wichtig: Überschreiten Sie nicht den Arbeitsdruck von maximal 3 bar. Arbeitshinweise: Öffnen Sie während des Arbeitsvorgangs die © Gerät anschließen Entlüftung Achten Sie beim Verdünnen darauf, dass Sprüh- ½ Das Produkt darf ausschließlich mit gereinigter, material und Verdünnung zusammenpassen.
 • Seite 41: Farbmenge Regulieren

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeiger- Andernfalls verstopft beispielsweise die Düse und sinn die einwandfreien Funktionen des Gerätes sind Der Düsenkopf lässt sich vertikal und hori- nicht mehr gewährleistet. ½ zontal durch Drehen in die gewünschte Position Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten stufenlos einstellen.
 • Seite 42: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Originalersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit der Ge- Kompernaß Service Österreich räte erhalten bleibt. Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.) e-mail: support.at@kompernass.com © Garantie Kompernaß Service Switzerland Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Tel.: 0848 000 525 rantie ab Kaufdatum.
 • Seite 43: Konformitätserklärung / Hersteller

  (2006 / 42 / EC) angewandte harmonisierte Normen DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) DIN 31000:1979+A1:2007 Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Herstellungsjahr: 05 - 2010 Seriennummer: IAN 52404 Bochum, 31.05.2010 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 44 IAN 52404 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2010 · Ident.-No.: PDFP 500 A1052010-4 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...

Inhaltsverzeichnis