Parkside PDFP 500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1
AIR PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
SŰRÍTETT LEVEGŐS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
PNEUMATICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
CIŚNIENIOWY PISTOLET DO FARB
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
TLAČNI-RAZPRŠILNIK ZA BARVANJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
STRIEKACIA PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDFP 500 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 A1

 • Seite 1 AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1 AIR PAINT SPRAY GUN CIŚNIENIOWY PISTOLET DO FARB Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi SŰRÍTETT LEVEGŐS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY TLAČNI-RAZPRŠILNIK ZA BARVANJE Kezelési és biztonsági utalások...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Correct Usage.......................Page 6 Equipment ........................Page 6 Scope of Delivery ......................Page 6 Technical Data ......................Page 6 Safety advice Original accessories / attachments ................Page 7 Safety instructions for fine spray systems ..............Page 8 Initial use HVLP properties ......................Page 8 Connecting the device ....................Page 8 Preparing the spraying surface ...................Page 9 Turning the device On / Off ..................Page 9...
 • Seite 6: Introduction

  The device is not 1 Air paint spray gun PDFP 500 A1 suitable for working with dispersion and latex paints, 1 Gravity flow cup alkalis, acidic coating materials, granular and par-...
 • Seite 7: Safety Advice

  Introduction / Safety advice hose from the device. This will ensure that Volume flow: typically 130 - 160 ml / min Nozzle size: Ø 1.4 mm the compressed air supply hose does not wave Gravity flow cup: 500 ml around or recoil in an uncontrolled manner. J For your own safety, wear Sound pressure level: 64 dB(A)
 • Seite 8: Safety Instructions For Fine Spray Systems

  Safety advice / Initial use Safety instructions for If the spray is injected into the skin, seek medical fine spray systems help immediately. J P ay attention to any possible dangers J K eep your work area clean, well lit of the material being sprayed.
 • Seite 9: Preparing The Spraying Surface

  Initial use j dispersion and results in too rapid evaporation of P ress the trigger to start spraying and keep the liquid. The surfaces become rough and develop it held down. j poor adhesion properties. If the working pressure is I n order to stop spraying, release the trigger too low on the other hand, the paint material is not again.
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  Initial use / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty regulator as described below under “Increas- After cleaning, screw the nozzle head back ing the air quantity” up to the maximum setting. on by turning it in a clockwise direction, and tighten it with the spanner fest.
 • Seite 11: Disposal

  IAN 64576 (EN 1953:1998+A1:2009) Type / Machine designation: Disposal Q Air paint spray gun PDFP 500 A1 The packaging is wholly composed of Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Serial number: IAN 64576 environmentally-friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 14 Wyposażenie ........................Strona 14 Zakres dostawy ......................Strona 14 Dane techniczne ......................Strona 15 Wskazówki bezpieczeństwa ..............Strona 15 Oryginalne akcesoria / dodatkowe przyrządy ............Strona 16 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące systemów drobno rozpylających ....Strona 16 Uruchomienie Właściwości HVLP ......................Strona 17 Podłączenie urządzenia ....................Strona 17 Przygotowanie powierzchni do natrysku ..............Strona 17...
 • Seite 14: Wstęp

  Q roślin, oleju oraz środków dezynfekujących. Urzą- dzenie nie jest przystosowane do przetwarzania emulsji i farb lateksowych, substancji alkalicznych, 1 Ciśnieniowy pistolet do farb PDFP 500 A1 kwaśnych materiałów powłokowych, granulatów oraz 1 Pojemnik substancji przeznaczonych do rozpylania zawiera- 1 Pokrywa pojemnika jących ziarna, jak również...
 • Seite 15: Dane Techniczne

  Wstęp / Wskazówki bezpieczeństwa J ZAGROŻENIE OBRAŻENIEM! Dane techniczne Q NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE! Proszę nie kierować urządzenia w Wymagana jakość powietrza: powietrze czyste, kierunku ludzi oraz / lub zwierząt. J ZAGROŻENIE EKSPLOZJĄ / wolne od konden- satu i oleju POŻAREM PALENIE WZBRO- Zużycie powietrza: maks.
 • Seite 16: Oryginalne Akcesoria / Dodatkowe Przyrządy

  Wskazówki bezpieczeństwa J Nie należy rozpylać lub czyścić mate- Należy przestrzegać instrukcji riałami, których temperatura zapłonu bezpieczeństwa producenta sub- leży poniżej 21°C. Należy stosować stancji przeznaczonej do rozpylania. J N ależy być zawsze czujnym, zwracać materiały wytworzone na bazie wody, uwagę...
 • Seite 17: Właściwości Hvlp

  Wskazówki bezpieczeństwa / Uruchomienie substancji rozpylanej. Należy prze- żonego powietrza oraz specjalnych instrukcji doty- strzegać oznakowań na pojemniku lub czących przetwarzania farb. informacji producenta dotyczących Wskazówka: Należy przestrzegać właściwego substancji rozpylanych, włącznie z ciśnienia roboczego. Zbyt wysokie ciśnienie robocze wymaganiami dotyczącymi stosowania prowadzi do silnego rozproszenia i zbyt szybkiego osobistego wyposażenia ochronnego.
 • Seite 18: Ustawiene Strumienia Farby

  Uruchomienie Pojemnik należy przykręcić do pistoletu w Głowicę dyszy można ustawiać bezstop- kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazó- niowo poziomo lub pionowo przez obracanie wek zegara. na wymaganą pozycję. Pojemnik należy napełnić materiałem prze- znaczonym do rozpylania oraz mocno przykręcić Regulacja ilości farby Q pokrywę...
 • Seite 19: Konserwacja I Czyszczenie

  Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja Konserwacja i czyszczenie Q j U rządzenia sprężonego powietrza należy składować jedynie w suchych pomieszczeniach. Wskazówka: Gruntowne czyszczenie po każ- dym użyciu jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa Serwis Q i eksploatacji. W przeciwnym razie przykładowo, dochodzi do J zapchania dyszy i brak dalszej gwarancji nieza- Dokonywania na-...
 • Seite 20: Utylizacja

  Opakowanie składa się z materiałów nieszkodliwych dla środowiska, które Typ / Oznaczenie urządzenia: można usuwać w miejscowych firmach Ciśnieniowy pistolet do farb PDFP 500 A1 recyklingowych. Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Numer seryjny: IAN 64576 O możliwościach utylizacji wysłużonego sprzętu należy dowiadywać...
 • Seite 21 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 22 Felszerelés ........................Oldal 22 A szállítmány tartalma....................Oldal 22 Műszaki adatok ......................Oldal 22 Biztonsági tudnivalók Originál tartozékok / -kiegészítő készülékek .............. Oldal 23 Finom szórórendszerekre vonatkozó biztonsági tudnivalók ........Oldal 24 Üzembevétel HVLP-tulajdonságok .....................
 • Seite 22: Rendeltetésszerű Használat

  A sürített levegővel üzemeltetett készülék csak oldó- szer tartalmú és vizzel hígítható lakkfestékek, lazurok, alapozók, átlátszó lakkok, autó fedőlak- 1 Sűrített levegős festékszóró pisztoly PDFP 500 A1 kok, pácok, favédő szerek, növényvédő szerek, 1 festéktartály olajok és fertőtlenítő szerek felhordására / permete- 1 festéktartály fedele...
 • Seite 23: Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Biztonsági tudnivalók Átfolyási mennyiség: tipikusan 130 - 160 ml / perc. megakadályozza az ellátó tömlő ellenőrizetlen Fúvóka nagysága: Ø 1,4 mm rángatózását. J A saját személyes védelmére Festéktartály: 500 ml használjon megfelelő testvé- Hangnyomásszint: 64 dB(A) delmi eszközöket. Viseljen aktivszénszűrős Hangteljesítményszint: 76 dB(A) A mérési értékek az EN 14462 (EN1953/ légzésvédőt és védőszemüveget.
 • Seite 24: Finom Szórórendszerekre Vonatkozó Biztonsági Tudnivalók

  Biztonsági tudnivalók / Üzembevétel Finom szórórendszerekre gye ígénybe azonnal egy orvos segítségét. A vonatkozó biztonsági szórási anyag még magán a kesztyűn keresztül tudnivalók is képes a bőrön áthatolni és a testébe behatolni. J A behatolást ne kezelje úgy, mintha J T artsa a munka környékét tisztán, jól egyszerű...
 • Seite 25: A Beszórni Való Felület Előkészítése

  Üzembevétel Ennek a készüléknek az üzemeltetéséhez egy Tartsa a festékszóró pisztolyt a beszórni való gyorscsatlakozóval ellátott sürített levegős flexibilis tágytól mindig azonos távolságra. Az ideális tömlőre és egy megfelelő sürített levegő forrásra szórási távolság kb. 15 cm. van szüksége. Állapítsa meg a mindenkori megfelelő beállítá- Vegye figyelembe a sürített levegő...
 • Seite 26: A Légmennyiség Szabályzása

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia J A festékmennyiség növelése: M inden egyes használat után szórjon hígítót j (csak a szabadban – Exrobbaná sves- C savarja a festékmennyiség szabályzót zély!) ill vizet a készüléken át. óramutató járásával ellentétes irányba. j A ház tisztításához használja a mellékelt tisztító...
 • Seite 27: Mentesítés

  Tel.: 0640 102785 (EN 1953:1998+A1:2009) e-mail: kompernass@lidl.hu Típus / A készülék megnevezése: IAN 64576 Sűrített levegős festékszóró pisztoly PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Mentesítés Q Sorozatszám: IAN 64576 A csomagolás környezetbarát anyagok- ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési Bochum, 31.03.2011...
 • Seite 29 Kazalo Uvod Namen uporabe ......................Stran 30 Oprema .........................Stran 30 Obseg dobave ......................Stran 30 Tehnični podatki ......................Stran 30 Varnostna opozorila Originalna oprema / originalne dodatne naprave ............Stran 31 Varnostna navodila za fine razpršilne sisteme ............Stran 32 Začetek uporabe Lastnosti HVLP .......................Stran 32 Priključitev naprave.......................Stran 32 Pripravljanje posode z razpršilom ................Stran 33 Vklop / izklop naprave ....................Stran 33...
 • Seite 30: Uvod

  / razprševanje sredstev, ki vsebujejo topila ali so redčena z vodo, kot so laki, lazure, temeljni premazi, prozorni laki, kritni laki za motorna vozila, 1 tlačni-razpršilnik za barvanje PDFP 500 A1 lužila, sredstva za zaščito lesa, sredstva za zaščito 1 posoda za tekočino rastlin, olja in dezinfekcijska sredstva.
 • Seite 31: Varnostna Opozorila

  Uvod / Varnostna opozorila dovodno gibko cev z naprave. Tako Delovni tlak: največ 3 bar Volumski pretok: tipično 130 - 160 ml / min preprečite nekontrolirano vrtin čenje oz. povratni Velikost šobe: Ø 1,4 mm udarec dovodne gibke cevi. J Za vašo osebno varnost upo- Posoda za tekočino: 500 ml...
 • Seite 32: Varnostna Navodila Za Fine Razpršilne Sisteme

  Varnostna opozorila / Začetek uporabe Varnostna navodila za J P ozorni bodite na eventualne nevar- fine razpršilne sisteme nosti razpršila. Upoštevajte oznake na posodi ali informacije proizvajalca J D elovno območje naj bo čisto, dobro razpršila, vključno z zahtevo za upo- osvetljeno in brez posod z barvo ali rabo osebne zaščitne opreme.
 • Seite 33: Pripravljanje Posode Z Razpršilom

  Začetek uporabe Nastavljanje barvnega curka j Q G ibko cev za komprimiran zrak s hitrim pri- ključkom priključite na priključek za komprimi- ran zrak naprave. Blokada spoja poteka Naprava razpolaga z možnostjo nastavljanja okro- avtomatsko. glega in širokega curka. j N a filtrskem reducirnem ventilu vira komprimi- ranega zraka nastavite delovni tlak na 3 bare.
 • Seite 34: Vzdrževanje In Čiščenje

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija j Zvišanje količine zraka: P o čiščenju šobe je potrebno navoj in tesnilo Opozorilo: Zvišanje količine zraka je praviloma rahlo namazati z mazivom. j priporočljivo pri preveč grobem razprševanju. N e uporabljajte maziv, ki vsebujejo silikon. j j R egulator za reguliranje količine zraka...
 • Seite 35: Odstranjevanje

  (EN 1953:1998+A1:2009) boste izvedeli pri vaši občinski ali mestni upravi. Tip / Oznaka naprave: Okoljska neoporečnost in odstranjevanje Tlačni-razpršilnik za barvanje PDFP 500 A1 materiala: j B arva laki itd. so posebni odpadki, ki jih je Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Serijska številka: IAN 64576...
 • Seite 36: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in tevkov iz te garancije.
 • Seite 37 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 38 Vybavení........................Strana 38 Rozsah dodávky ......................Strana 38 Technické údaje ......................Strana 38 Bezpečnostní pokyny ..................Strana 39 Originální příslušenství / doplňková zařízení .............Strana 40 Bezpečnostní pokyny pro jemné rozprašovací systémy ..........Strana 40 Uvedení do provozu Vlastnosti HVLP ......................Strana 40 Připojení...
 • Seite 38: Úvod

  ředitelných nátěrových pigmentových hmot, lazur, základních nátěrů, průsvitných smaltů, krycích laků na motorová vozidla, mořidel, ochranných pro- 1 pneumatická stříkací pistole PDFP 500 A1 středků na dřevo, ochranných prostředků rostlin, olejů 1 pohárek k tečení a dezinfekčních prostředků. Zařízení se nehodí ke 1 víko k pohárku k tečení...
 • Seite 39: Bezpečnostní Pokyny

  úvod / Bezpečnostní pokyny NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Spotřeba vzduchu: max. 380 l / min Pracovní tlak: max. 3 bary Nikdy nepoužívejte kyslík nebo jiné hořlavé Objemové průtokové plyny jako zdroje energie. NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! množství: typicky Nejprve uvolněte hadici od zdroje tlaku 130 - 160 ml / min Velikost trysky: Ø...
 • Seite 40: Originální Příslušenství / Doplňková Zařízení

  Bezpečnostní pokyny / Uvedení do provozu Originální příslušenství / Q ochranného zařízení pro příslušné podmínky doplňková zařízení snižuje vysazení ohrožujících substancí. J N estříkejte na sebe, na jinou osobu J P oužívejte jen příslušenství a doplň- nebo zvířata. Chraňte své ruce a jiné kových zařízení, která...
 • Seite 41: Příprava Stříkané Plochy

  Uvedení do provozu J A byste mohli stlačený vzduch regulovat, musí Rozprašovací materiál naplňte do pohárku k se zdroj stlačeného vzduchu vybavit redukčním tečení a víko utáhněte. ventilem (filtru). Stříkací pistoli na barvu držte vždy ve stejném odstupu k předmětu. Ideální odstup stříkání činí K provozu tohoto zařízení...
 • Seite 42: Regulace Množství Vzduchu

  Uvedení do provozu / údržba a čistění / Servis / Záruka j Zvýšení množství barvy: K čistění pouzdra používejte přiložený čisticí j O točte zdvihovým dorazovým šroubem kartáč nebo tkaninu. Nepoužívejte benzinu, proti směru pohybu hodinových ručiček. rozpouštědel nebo čističů, které působí agresiv- ně...
 • Seite 43: Zlikvidování

  (EN 1953:1998+A1:2009) od data nákupu. Po uplynutí záruční doby se pro- vedené opravy musí zaplatit. Značka / Název stoje: Pneumatická stříkací pistole PDFP 500 A1 Servis Česko Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Hotline: 800 143873 Sériové číslo: IAN 64576 e-mail: kompernass@lidl.cz...
 • Seite 45 Zoznam obsahu Úvod Používanie podľa určenia ....................Strana 46 Vybavenie ........................Strana 46 Obsah dodávky ......................Strana 46 Technické údaje ......................Strana 46 Bezpečnostné upozornenia ..............Strana 47 Originálne príslušenstvo / originálne prídavné zariadenia ........Strana 48 Bezpečnostné upozornenia pre systémy s jemným rozstrekovaním ......Strana 48 Uvedenie do prevádzky Vlastnosti HVLP ......................Strana 48 Zapojenie náradia ......................Strana 49...
 • Seite 46: Úvod

  / rozprašovanie lakových farieb, lazúr, základných farieb, priesvitných lakov, vrchných lakov na motorové vozidlá, moridiel, ochranných 1 striekacia pištoľ PDFP 500 A1 prostriedkov na drevo, prípravkov na ochranu rastlín, 1 nádoba na tekutinu olejov a dezinfekčných prostriedkov s obsahom 1 veko nádoby na tekutinu...
 • Seite 47: Bezpečnostné Upozornenia

  úvod / Bezpečnostné upozornenia NEBEZPEČENSTVO Objemový prietok: typický PORANENIA! Najskôr odpojte hadicu 130 - 160 ml / min. od zdroja stlačeného vzduchu a až Veľkosť dýzy: Ø 1,4 mm potom odpojte zásobovaciu hadicu Nádoba na tekutinu: 500 ml od náradia. Zabránite tak nekontrolované- Hladina akustického tlaku: 64 dB(A) Hladina akustického výkonu: 76 dB(A)
 • Seite 48: Originálne Príslušenstvo / Originálne Prídavné Zariadenia

  Bezpečnostné upozornenia / Uvedenie do prevádzky Originálne príslušenstvo / Q ochranné rukavice a ochrannú masku originálne prídavné zariadenia alebo ochrannú dýchaciu masku. No- senie ochranného výstroja pre zodpovedajúce J P oužívajte iba také príslušenstvo a podmienky znižuje vystavovanie sa ohrozujúcim prídavné...
 • Seite 49: Zapojenie Náradia

  Uvedenie do prevádzky Zapojenie náradia Q nesprávneho riedidla sa môžu tvoriť hrudky a v dôsledku toho sa pištoľ môže upchať. J V ýrobok sa smie prevádzkovať výlučne s vyčiste- Nádobu na tekutinu pevne naskrutkujte v ným stlačeným vzduchom zbaveným kondenzátu smere hodinových ručičiek na pištoľ.
 • Seite 50: Regulácia Objemu Farby

  Uvedenie do prevádzky / údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Regulácia objemu farby Q niektorými materiálmi pištole na striekanie farby. To môže viesť k nebezpečným reakciám. Upozornenie: Predná aretačná skrutka slúži na POZOR! Pištoľ na striekanie farby nikdy ne- obmedzenie oblasti prestavovania skrutky dorazu vkladajte úplne do rozpúšťadla.
 • Seite 51: Likvidácia

  DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Servis Slovensko Tel. 0850 232001 Model stroja / Typ: e-mail: kompernass@lidl.sk Striekacia pištoľ PDFP 500 A1 IAN 64576 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Sériové číslo: IAN 64576 Likvidácia Q Bochum, 31.03.2011 Obal pozostáva z ekologických materi- álov, ktoré...
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 54 Ausstattung ........................Seite 54 Lieferumfang .........................Seite 54 Technische Daten ......................Seite 54 Sicherheitshinweise ..................Seite 55 Originalzubehör / -zusatzgeräte .................Seite 56 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..............Seite 56 Inbetriebnahme HVLP-Eigenschaften ......................Seite 56 Gerät anschließen ......................Seite 57 Sprühfläche vorbereiten ....................Seite 57 Gerät ein- / ausschalten ....................Seite 57 Farbstrahl einstellen ......................Seite 57 Farbmenge regulieren ....................Seite 58...
 • Seite 54: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Lieferumfang Q Auftragen / Zerstäuben von lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lackfarben, Lasuren, Grundie- rungen, Klarlacken, Kraftfahrzeug-Decklacken, 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Beizen, Holzschutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln, 1 Fließbecher Ölen und Desinfektionsmitteln. Das Gerät ist nicht 1 Deckel für Fließbecher geeignet zum Verarbeiten von Dispersions- und 1 Montagewerkzeug Latexfarben, Laugen, säurehaltigen Beschichtungs-...
 • Seite 55: Sicherheitshinweise

  Einleitung / Sicherheitshinweise VERLETZUNGSGEFAHR! Volumendurchfluß: typisch 130 - 160 ml / Min. Lösen Sie zuerst den Schlauch von der Düsengröße: Ø 1,4 mm Druckluftquelle und entfernen Sie erst Fließbecher: 500 ml danach den Versorgungsschlauch von Schalldruckpegel: 64 dB(A) dem Gerät. So vermeiden Sie ein unkontrol- Schallleistungspegel: 76 dB(A) Messwert ermittelt entsprechend EN 14462 liertes Herumwirbeln bzw.
 • Seite 56: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme Originalzubehör / -zusatzgeräte Q Schutzhandschuhe und Schutz- oder Atemschutzmaske beim Sprühen oder J B enutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- der Handhabung von Chemikalien. geräte, die in der Bedienungsanleitung Das Tragen von Schutzausrüstung für entspre- angegeben sind. Der Gebrauch anderer als chende Bedingungen verringert die Aussetzung in der Bedienungsanleitung empfohlenen Zube- gegenüber gefährdenden Substanzen.
 • Seite 57: Gerät Anschließen

  Inbetriebnahme Gerät ein- / ausschalten Q Wichtig: Überschreiten Sie nicht den Arbeitsdruck von maximal 3 bar. Arbeitshinweise: Öffnen Sie während des Arbeitsvorgangs die Gerät anschließen Q Entlüftung Achten Sie beim Verdünnen darauf, dass Sprüh- J D as Produkt darf ausschließlich mit gereinigter, material und Verdünnung zusammenpassen.
 • Seite 58: Farbmenge Regulieren

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service j D rehen Sie den Regler gegen den Uhrzeiger- Andernfalls verstopft beispielsweise die Düse und sinn die einwandfreien Funktionen des Gerätes sind Der Düsenkopf lässt sich vertikal und hori- nicht mehr gewährleistet. J zontal durch Drehen in die gewünschte Position Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten stufenlos einstellen.
 • Seite 59: Service Garantie Entsorgung

  Service / Garantie / Entsorgung Originalersatzteilen reparieren. Damit Service Österreich wird sichergestellt, dass die Sicherheit der Ge- Tel.: 0820 201 222 räte erhalten bleibt. (0,15 EUR/Min.) e-mail: kompernass@lidl.at Garantie Q IAN 64576 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum.
 • Seite 60: Konformitätserklärung / Hersteller

  Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) angewandte harmonisierte Normen DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Herstellungsjahr: 03 - 2011 Seriennummer: IAN 64576 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 61 IAN 64576 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 03 / 2011 · Ident.-No.: PDFP500A1032011-4...

Inhaltsverzeichnis