Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PDFP 500 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PDFP 500 B2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 B2
AIR PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
FÄRGPISTOL TRYCKLUFT
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
PISTOLET A PEINTURE PNEUMATIQUE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction du mode d'emploi d'origine
DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 96898
PAINEILMAKÄYTTÖINEN MAALIRUISKU
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
TRYKLUFT-FARVESPRØJTE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
PERSLUCHT VERFPISTOOL
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PDFP 500 B2

Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 B2

 • Seite 1 AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 B2 AIR PAINT SPRAY GUN PAINEILMAKÄYTTÖINEN MAALIRUISKU Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös FÄRGPISTOL TRYCKLUFT TRYKLUFT-FARVESPRØJTE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Correct Usage .............................Page 6 Features and Fittings ...........................Page 6 Scope of Delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Safety advice ..........................Page 6 Original accessories / attachments ....................Page 7 Safety instructions for fine spray systems ...................Page 7 Initial use HVLP properties ...........................Page 8 Connecting the device ........................Page 8...
 • Seite 6: Introduction

  We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They 1 Air paint spray gun PDFP 500 B2 contain important information concerning safety, 1 Gravity flow cup use and disposal.
 • Seite 7: Original Accessories / Attachments

  Safety advice DANGER OF INJURY! D o not remove rating plates or labels - they are Never exceed the maximum allowable working safety-relevant parts of the device. air pressure of 3 bar. Use a pressure reducer I f you are inexperienced in the use of this type to set the working air pressure.
 • Seite 8: Initial Use

  Safety advice / Initial use Connecting the device Wear additional personal protective Q equipment such as appropriate protec- tive gloves and protective masks or O perate the product only with cleaned, con- respirators when spraying or handling densate- and oil-free compressed air and never chemicals.
 • Seite 9: Adjusting The Paint Jet

  Initial use / Maintenance and Cleaning Regulating the Q When working with the device you should open quantity of paint the vent When diluting the material, make sure that the Note: The front locking screw is used to limit the spraying material and the dilution are suitable for one another.
 • Seite 10: Service

  Maintenance and Cleaning / Service / Warranty Note: Spare parts not listed (e.g. carbon brushes, some materials of the paint spray gun. This can lead to dangerous reactions. switches) can be ordered through our call centre. ATTENTION! Never immerse the paint spray gun completely in solvent.
 • Seite 11: Disposal

  EN 1953:2013 Type / Machine designation: Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn out Air paint spray gun PDFP 500 B2 electrical devices. Date of manufacture (DOM): 05–2014 Environmental compatibility and...
 • Seite 13 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 14 Varustus ..............................Sivu 14 Toimitukseen kuuluu ..........................Sivu 14 Tekniset tiedot ............................Sivu 14 Turvallisuusohjeet ........................Sivu 14 Alkuperäiset varusteet / -lisälaitteet ..................... Sivu 15 Hienoruiskujärjestelmien turvallisuusohjeet ..................Sivu 15 Käyttöönotto HVLP-ominaisuudet ..........................Sivu 16 Laitteen liitäntä...
 • Seite 14: Johdanto

  Q täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen 1 paineilmakäyttöinen maaliruisku PDFP 500 B2 tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöja turval- 1 maaliastia lisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen 1 maaliastian kansi mukaan ja siinä...
 • Seite 15: Alkuperäiset Varusteet / -Lisälaitteet

  Turvallisuusohjeet TUKEHTUMISVAARA! jos olet väsynyt tai käyttänyt huumei- Typen käsittelystä voi aiheutua tukeh- ta, alkoholia tai lääkkeitä. tumisvaara! Työskentele tästä syystä vain Ä lä poista laitteen tyyppikilpiä, ne ovat laitteen hyvin tuuletetuissa tiloissa! turvallisuuden kannalta tärkeä tekijä. LOUKKAANTUMISVAARA! J os olet kokematon laitteen käytössä, on koulutus Älä...
 • Seite 16: Käyttöönotto

  Turvallisuusohjeet / Käyttöönotto Laitteen liitäntä Q Tuntemattomat aineet voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin. K äytä lisäksi henkilökohtaista suojava- L aitetta saadaan käyttää ainoastaan puhdistetul- rustusta, kuten asianmukaisia suojakä- la, öljyttömällä ja lauhteettomalla paineilmalla ja sineitä ja suoja- tai hengitysnaamaria, maksimi 3 barin työpainetta ei saa ylittää laitteella. kun ruiskutat tai käsittelet kemikaaleja.
 • Seite 17: Värisuihkun Säätö

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus Maalimäärän kohottaminen: Ruuvaa maaliastia kiinni pistooliin myötä- päivään kiertämällä. K ierrä maalimäärän säätöruuvia vastapäi- Täytä ruiskutettavaa ainetta maaliastiaan vään. ruuvaa kansi kiinni. Maalimäärän alentaminen: Pidä maaliruiskutuspistoolia aina samalla etäi- syydellä ruiskutettavasta kohteesta. Ihanteellinen K ierrä maalimäärän säätöruuvia myötäpäi- ruiskutusetäisyys on noin 15 cm.
 • Seite 18: Huolto

  Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu / Hävittäminen Takuu Q Käytä kotelon, suuttimenpään ja sen sisällä olevien suihkutusreikien puhdistukseen mukana Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. toimitettua puhdistusharjaa tai liinaa. Älä käytä Laite on valmistettu huolellisesti ja tarkis- koskaan bensiiniä, liuotinaineita tai puhdistusai- tettu tarkasti ennen toimitusta.
 • Seite 19: Käännös Alkuperäisestä Ey- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  EY-direktiivejä: Konedirektiivi (2006 / 42 / EC) Sovelletut harmonisoidut normit EN 1953:2013 Tyyppi / Laitekuvaus: Paineilmakäyttöinen maaliruisku PDFP 500 B2 Date of manufacture (DOM): 05–2014 Sarjanumero: IAN 96898 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 22 De olika delarna ..........................Sidan 22 Leveransens omfattning ........................Sidan 22 Tekniska data .............................Sidan 22 Säkerhetsanvisningar ......................Sidan 22 Originaltillbehör / -extra utrustning ....................Sidan 23 Säkerhetsanvisningar för finspraysystem ..................Sidan 23 Idrifttagning HVLP-egenskaper ..........................Sidan 24 Ansluta produkt ..........................Sidan 24 Förbereda sprayyta ...........................Sidan 24 Starta / stänga av produkt .........................Sidan 24 Ställa in färgstråle ..........................Sidan 25...
 • Seite 22: Inledning

  Leveransens omfattning Q Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör 1 färgpistol tryckluft PDFP 500 B2 till produkten. Den innehåller viktiga anvisningar för 1 behållare säkerhet, användning och avfallshantering. Läs säker- 1 lock för behållare...
 • Seite 23: Originaltillbehör / -Extra Utrustning

  Säkerhetsanvisningar Originaltillbehör / Q 3 bar. Använd en tryckreduceringsventil för att -extra utrustning ställa in arbetstrycket. R ISK FÖR PERSONSKADOR! MISSBRUK- LIG ANVÄNDNING! Rikta inte produkten A nvänd alltid tillbehör och extra ut- rustning enligt anvisningarna i bruks- mot människor och / eller djur. EXPLOSIONS- / BRANDFARA–RÖKNING anvisningen.
 • Seite 24: Idrifttagning

  Säkerhetsanvisningar / Idrifttagning från spraystrålen. Kontakta omedelbart Läs tryckluftskällans drifts- och säkerhetsanvisningar läkare om spraystrålen tränger genom huden. och speciella anvisningar för färgarbeten. Obs: Använd korrekt arbetstryck. För högt arbets- Spraymedlet kan även tränga genom en hand- ske och nå huden och kroppen. tryck medför stark finfördelning och ger en för B ehandla inte ett insprutningssår som snabb vätskefördunstning.
 • Seite 25: Ställa In Färgstråle

  Idrifttagning / Underhåll och rengöring Ställa in färgstråle Q Minska luftmängd: Obs: Minskad luftmängd rekommenderas för stark Produkten har inställningar för rund stråle och bred färgdimma. stråle. V rid luftmängdsregleringen medsols. Underhåll och rengöring Rund stråle Bred stråle Hänvisning: En noggrann rengöring efter varje användning är mycket viktig för säkerhet och drift.
 • Seite 26: Service

  Underhåll och rengöring / Service / Garanti / Avfallshantering Som extra rostskydd kan du efter rengöringen reparerade delar. Eventuella skador och brister som spruta igenom symaskinsolja. upptäcks redan vid köpet måste anmälas omedel- Smörj alla rörliga komponenter regelbundet bart efter uppackningen, dock senast två dagar efter med olja.
 • Seite 27: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  EU-direktiv: Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) använda harmoniserade normer EN 1953:2013 Typ / Beteckning: Färgpistol tryckluft PDFP 500 B2 Date of manufacture (DOM): 05–2014 Serienummer: IAN 96898 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt...
 • Seite 29 Indholdsfortegnelse Indledning Brug efter bestemmelsen ........................Side 30 Udstyr ..............................Side 30 Samlet levering .............................Side 30 Tekniske specifikationer ........................Side 30 Sikkerhedshenvisninger .....................Side 30 Originaltilbehør / -ekstraapparater .....................Side 31 Sikkerhedshenvisninger for finsprøjtesystemer ...................Side 31 Ibrugtagen HVLP-egenskaber ..........................Side 32 Apparatet tilsluttes ..........................Side 32 Sprøjtefladen forberedes ........................Side 32 Apparatet tændes / slukkes .........................Side 32 Farvestrålen indstilles ...........................Side 33 Farvemængde reguleres ........................Side 33...
 • Seite 30: Indledning

  Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den 1 Trykluft-farvesprøjte PDFP 500 B2 indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug 1 Bæger og bortskaffelse.
 • Seite 31: Originaltilbehør / -Ekstraapparater

  Sikkerhedshenvisninger fare for kvælning! Arbejd derfor altid i H vis De er uerfaren i håndteringen af appara- velventilerede lokaler! tet, bør De lade Dem uddanne i den risikoløse FARE FOR KVÆSTELSER! håndtering. Det maksimale arbejdstryk på 3 bar må al- drig overskrides.
 • Seite 32: Ibrugtagen

  Sikkerhedshenvisninger / Ibrugtagen seshandsker og beskyttelses- eller F or at du kan regulere lufttrykket, skal trykluftkil- åndedrætsvæærn, når der sprøjtes den være udstyret med en (filter)-trykformindsker. eller håndteres kemikalier. At bære be- skyttelsesudstyr til pågældende betingelser for- For at drive dette apparat, har De brug for en flek- ringer udsættelsen overfor farlige substanser.
 • Seite 33: Farvestrålen Indstilles

  Ibrugtagen / Vedligeholdelse og rensning Luftmængde reguleres Q Find ud af de pågældende indstillinger ved hjælp af forsøg. Bemærk: Det anbefales, at starte med den maksi- Tænd / sluk ikke apparatet hen over sprøjtefladen, men start og slut ca. 10 cm udenfor sprøjtefladen. male luftmængde.
 • Seite 34: Service

  Vedligeholdelse og rensning / Service / Garanti / Bortskaffelse Sæt nålen igen i farvesprøjtespistolen. Garantiydelsen gælder kun for materiale- eller fa- Sæt fjederen på spidsen af nålen brikationsfejl, men ikke for transportskader, sliddele Skru mængdereguleringsskruen fast igen eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter ved at dreje den med uret eller batterier.
 • Seite 35: Oversættelse Af Original-Eg-Konformitetserklæring / Producent

  EF-retningslinjer: Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) Anvendte harmoniserede standarder EN 1953:2013 Maskintype / Type: Trykluft-farvesprøjte PDFP 500 B2 Date of manufacture (DOM): 05–2014 Serienummer: IAN 96898 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre...
 • Seite 37 Table des matières Introduction Utilisation conforme à l’usage prévu ....................Page 38 Eléments ...............................Page 38 Fourniture .............................Page 38 Données techniques ..........................Page 38 Instructions de sécurité ......................Page 38 Accessoires / appareils complémentaires d’origine ................Page 39 Instructions de sécurité pour les systèmes de pulvérisation de précision.........Page 40 Mise en service Propriétés HVLP ...........................Page 40 Raccordement de l’appareil .......................Page 41...
 • Seite 38: Introduction

  Veuillez lire conscien- cieusement toutes les indications d‘utilisation et de sé- curité du produit. Ce produit doit uniquement être utili- 1 pistolet pneumatique a peinture PDFP 500 B2 sé conformément aux instructions et dans les domaines 1 réservoir d‘application spécifiés.
 • Seite 39: Accessoires / Appareils Complémentaires D'origine

  Instructions de sécurité Conserver toutes les consignes de sécurité lunettes de protection, gants et protec- et instruction pour pouvoir vous y reporter tions auditives. ultérieurement ! Pendant l‘utilisation de l‘appareil, te- nez les enfants et autres personnes éloignés. Vous pourriez perdre le contrôle de La source d’alimentation doit être éteinte, puis l’appareil doit être déconnecté...
 • Seite 40: Instructions De Sécurité Pour Les Systèmes De Pulvérisation De Précision

  Instructions de sécurité / Mise en service Instructions de sécurité pour Q pondantes réduit l’exposition à des substances les systèmes de pulvérisation dangereuses. de précision N ’appliquez pas de produit sur vous- même, d’autres personnes ou des T enez la zone de travail propre, bien animaux.
 • Seite 41: Raccordement De L'appareil

  Mise en service Raccordement de l’appareil Mise en marche / à Q Q l’arrêt de l’appareil N ’utiliser le produit qu’avec de l’air comprimé Instructions de travail : épuré, exempt de condensation et d’huile, et ne pas dépasser une pression de travail maxi Placez le filtre dans le pistolet (voir im.
 • Seite 42: Réglage De La Quantité De Peinture

  Mise en service / Entretien et nettoyage Entretien et nettoyage Réglage du jet plat : U tilisez le jet plat verticalement et horizontale- Remarque: Il est important pour la sécurité et le ment pour les surfaces importantes. T ournez le régleur dans le sens contraire bon fonctionnement d‘effectuer un nettoyage soig- des aiguilles d’une montre...
 • Seite 43: S.a.v

  Entretien et nettoyage / S.A.V. / Garantie Veuillez conserver le ticket de caisse en Remettez le filtre dans le pistolet (voir ill. C) et guise de preuve d’achat. Si la garantie revissez le récipient à écoulement sur ce- devait s’appliquer, contactez par téléphone lui-ci en le tournant dans le sens des aiguilles votre interlocuteur du service après-vente.
 • Seite 44: Mise Au Rebut

  L es produits chimiques polluants ne doivent pas Type / Désignation de la machine : s’infiltrer dans la terre, les nappes d’eau souter- Pistolet pneumatique a peinture PDFP 500 B2 raines ou les eaux. I l est donc interdit de pulvériser au bord de Date of manufacture (DOM): 05–2014...
 • Seite 45 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik........................... Pagina 46 Uitvoering ............................Pagina 46 Leveringsomvang ..........................Pagina 46 Technische gegevens ........................Pagina 46 Veiligheidsinstructies ......................Pagina 46 Origineel toebehoren / originele extra apparaten ............... Pagina 47 Veiligheidsinstructies voor fijnspuitsystemen .................. Pagina 47 Ingebruikname HVLP-eigenschappen ........................Pagina 48 Apparaat aansluiten ........................
 • Seite 46: Inleiding

  De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de in- 1 perslucht verfpistool PDFP 500 B2 gebruikname van het product met alle bedienings- 1 vloeibeker en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het...
 • Seite 47: Origineel Toebehoren / Originele Extra Apparaten

  Veiligheidsinstructies krachten optreden die eventueel tot gevaren K nik de slang van het apparaat niet. In het door continubelasting kunnen leiden. andere geval kan deze beschadigd raken. VERSTIKKINGS- Neem de veiligheidsinstructies van de spuit- GEVAAR! Bij werkzaamheden met stik- middelfabrikant in acht. stof bestaat gevaar voor verstikking! W ees steeds opmerkzaam, let op wat u doet en ga met overleg te werk.
 • Seite 48: Ingebruikname

  Veiligheidsinstructies / Ingebruikname S puit nooit zonder gemonteerde spuit- brandbare oplosmiddelen creëren een explo- kop. Het gebruik van een speciale spuitinzet sieve omgeving. S puit niet in de nabijheid van ontste- met de passende spuitkop vermindert de kans kingsbronnen zoals statische elektrici- dat een hogedrukstraal door de huid dringt en teitsvonken, open vuur, ontstekings- zo gif in uw lichaam spuit.
 • Seite 49: Spuitoppervlakken Voorbereiden

  Ingebruikname Spuitoppervlakken Spuitstraal instellen Q Q voorbereiden Het apparaat beschikt over de instellingen ‘punt- D ek de omgeving van het te spuiten oppervlak straal’ en ‘vlakstraal’. ruim en zorgvuldig af. Alle niet afgedekte vlak- ken of oppervlakken kunnen anders worden verontreinigd.
 • Seite 50: Onderhoud En Reiniging

  Ingebruikname / Onderhoud en reiniging / Service / Garantie D raai de luchtdebietregelaar tegen de Verwijder de filter zoals te zien is op afbe- klok in. elding C en reinig deze met de reinigingsborstel. Reinig de binnenliggende draad van de verfcon- Luchtdebiet verminderen: tainer met de reinigingsborstel (zie afb.
 • Seite 51: Garantie Afvoer

  Garantie / Afvoer Milieuvriendelijkheid en materiaalafvoer: beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schake- laars of accu’s. Het product is uitsluitend bestemd V erven en lakken… zijn speciaal afval en moeten voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doel- dienovereenkomstig worden afgevoerd. einden. N eem de lokale voorschriften in acht.
 • Seite 52: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  EG-richtlijnen: Machinerichtlijn (2006 / 42 / EC) Toegepaste, geharmoniseerde normen EN 1953:2013 Type / Machinebenaming: Perslucht verfpistool PDFP 500 B2 Date of manufacture (DOM): 05–2014 Serienummer: IAN 96898 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen binnen het kader van de verderontwikkeling zijn voorbehouden.
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 54 Ausstattung ............................Seite 54 Lieferumfang ............................Seite 54 Technische Daten ..........................Seite 54 Sicherheitshinweise ........................Seite 54 Originalzubehör / -zusatzgeräte ......................Seite 55 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..................Seite 55 Inbetriebnahme HVLP-Eigenschaften ..........................Seite 56 Gerät anschließen..........................Seite 56 Sprühfläche vorbereiten ........................Seite 57 Gerät ein- / ausschalten ........................Seite 57 Farbstrahl einstellen ..........................Seite 57 Farbmenge regulieren.........................Seite 57...
 • Seite 54: Einleitung

  Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 B2 Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die 1 Fließbecher angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 1 Deckel für Fließbecher...
 • Seite 55: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise RÜCKSTOSSKRÄFTE! Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Bei hohen Arbeitsdrücken können Rückstosskräfte Betrieb genommen werden. auftreten, die unter Umständen zu Gefährdungen K nicken Sie nicht den Schlauch des Gerätes. durch Dauerbelastung führen können. Andernfalls kann dieser beschädigt werden. ERSTICKUNGSGEFAHR! B itte beachten Sie die Sicherheitshinweise der Beim Arbeiten mit Stickstoff besteht...
 • Seite 56: Hvlp-Eigenschaften

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme oder ähnlichen Materialien. Leichtflüchtige Gifte, Karzinogene, etc. hervorgerufenen Verlet- verdunstende Lösemittel schaffen eine explosive zungen zu verringern. S prühen Sie niemals ohne montierten Umgebung. S prühen Sie nicht im Bereich von Zünd- Düsenkopf. Die Verwendung eines speziellen quellen wie statischen Elektrizitätsfun- Düseneinsatzes mit dem passenden Düsenkopf ken, offenen Flammen, Zündflammen,...
 • Seite 57: Sprühfläche Vorbereiten

  Inbetriebnahme F arbstrahl einstellen S tellen Sie am Filterdruckminderer der Druck- luftquelle den Arbeitsdruck auf 3 bar ein. Das Gerät verfügt über die Einstellungen Rundstrahl und Breitstrahl. S prühfläche vorbereiten D ecken Sie die Umgebung der Sprühfläche weiträumig und gründlich ab. Alle nicht abge- Rundstrahl Breitstrahl deckten Flächen oder Oberflächen können...
 • Seite 58: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Luftmenge erhöhen: S etzen Sie die Feder auf das Ende der Hinweis: Die Erhöhung der Luftmenge ist in der Nadel Regel ratsam bei zu grober Zerstäubung. S chrauben Sie die Hubanschlagschaube D rehen Sie die Luftmengenregulierung durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest.
 • Seite 59: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung E ntsorgung Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. Die Verpackung besteht aus umweltfreund- Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fa- lichen Materialien, die Sie über die örtlichen brikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Recyclingstellen entsorgen können.
 • Seite 60: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  Dokumenten und EG-Richtlinien über- einstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) angewandte harmonisierte Normen EN 1953:2013 Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 B2 Herstellungsjahr: 05–2014 Seriennummer: IAN 96898 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 61 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 05 / 2014 Ident.-No.: PDFP500B2052014-FI / SE / DK / BE IAN 96898...

Inhaltsverzeichnis