Herunterladen Diese Seite drucken

Avfallshantering; Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg - Parkside IAN 33355 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

SE
Kompernaß Service Sverige
Tel.:
0770 93 00 35
e-mail: support.sv@kompernass.com

Avfallshantering

Q
Förpackningen består av miljövänligt
material som kan avfallshanteras vid
lokala återvinningsställen.
Kasta inte produkten i hushållssoporna.
Kontakta miljökontoret på din ort för vidare infor-
mation om avfallshantering av förbrukad utrustning.
Downloaded from
www.Manualslib.com
Garanti / Avfallshantering / Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg
manuals search engine
Konformitetsdeklaration /
Q
Tillverkarintyg
Vi, Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstr. 21,
D-44867 Bochum, Tyskland, förklarar härmed att
denna produkt överensstämmer med följande
EU-riktlinjer:
Maskindirektiv
(98 / 37 / EC)
Använda harmoniserade normer:
DIn En 1953:1998
DIn 31000:1979-03
Typ / beteckning:
Tryckluftstillbehör, set
Bochum, 30.06.2009
Hans Kompernaß
- Verkställande direktör -
Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktut-
veckling förbehålles.
SE
15

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside IAN 33355