Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDWE 8 B2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-wartungseinheit
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR FILTER REGULATOR & LUBRICATOR PDWE 8 B2
SŰRÍTETT LEVEGŐS
KARBANTARTÁSI EGYSÉG
Az originál használati utasítás fordítása
PNEUMATICKÁ JEDNOTKA
PRO ÚDRŽBU
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT
Originalbetriebsanleitung
IAN 327372_1904
PNEVMATSKA VZDRŽEVALNA
ENOTA
Prevod originalnega navodila za uporabo
PNEUMATICKÁ JEDNOTKA ÚDRŽBY
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDWE 8 B2

 • Seite 1 AIR FILTER REGULATOR & LUBRICATOR PDWE 8 B2 SŰRÍTETT LEVEGŐS PNEVMATSKA VZDRŽEVALNA KARBANTARTÁSI EGYSÉG ENOTA Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo PNEUMATICKÁ JEDNOTKA PNEUMATICKÁ JEDNOTKA ÚDRŽBY PRO ÚDRŽBU Preklad originálneho návodu na obsluhu Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Gyártja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PDWE 8 B2  ...
 • Seite 5: Bevezető

  SŰRÍTETT LEVEGŐS A pneumatikus kéziszerszámon lévő szimbólumok: KARBANTARTÁSI EGYSÉG PDWE 8 B2 WARNING! Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót . Bevezető Gratulálunk új készüléke megvásárlásához . Viseljen porvédő maszkot . Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött . A használati útmutató a termék része . Fontos tud- Viseljen szemvédőt .
 • Seite 6: Pneumatikus Készülékekre Vonatkozó Általános Biztonsági Utasítások

  . Minden további, ettől eltérő egység megadott maximális nyomásértékeit . használat tilos! ■ A sűrített levegő karbantartó egységet csak olyan sűrített levegő forráshoz szabad csat- lakoztatni, amely nem lépi túl a 8 bar üzemi nyomást . PDWE 8 B2   │  3 ■...
 • Seite 7: A Felhasználó Biztonsága

  Műszaki adatok fejezet- ben megadottnál nagyobb üzemi nyomással . A pneumatikus szerszám és a sűrített levegő karbantartó egység csatlakoztatása előtt elle- nőrizze, hogy azok helyesen és biztonságosan vannak-e csatlakoztatva . (D ábra) ■ 4  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 8: A Olajporlasztó Egység Feltöltése

  (a bal olda- lon - bemenet) . Közvetlenül a bemenetnél van a felületen egy háromszög „▸”, ami a sűrített levegő folyásirányát mutatja . (F ábra) PDWE 8 B2   │  5 ■...
 • Seite 9: Az Üzemi Nyomás Beállítása

  és a kondenzátumot a kon- denzátum gyűjtőtartályban tárolja . A kondenzátum szintje az átlátszó kémlelőnyíláson keresztól ellenőrizhető (lásd a C ábrát) . A tárolt kondenzátum a leeresztő szelepen keresztül engedhető le . ■ 6  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 10: Olajporlasztó Egység

  A sűrített le- A nyomássza- a sűrített levegőről . vegő szabá- bályozó túl- Növelje a nyo- lyozón üze- ságosan el van mást . mi nyomása zárva . túl alacsony . PDWE 8 B2   │  7 ■...
 • Seite 11: Ártalmatlanítás

  . Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik . Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsoma- golás után azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek . ■ 8  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 12: Szerviz

  üvegből készült alkatrészek – sérüléseire . TUDNIVALÓ A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsé- ► Kérjük, hogy Parkside és Florabest készülékek rül, nem megfelelően használják vagy nem tartják esetén kizárólag a hibás terméket küldje el, karban . A termék megfelelő használata érdekében tartozékok (például akkumulátor, tárolótáska,...
 • Seite 13 ■ 10  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 14 Garancijski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PDWE 8 B2  ...
 • Seite 15: Uvod

  PNEVMATSKA VZDRŽEVALNA Oprema ENOTA PDWE 8 B2 filtrirna enota natični nastavek (že nameščen) Uvod regulator stisnjenega zraka Čestitamo vam ob nakupu nove naprave . Odločili manometer stisnjenega zraka ste se za kakovosten izdelek . Navodila za uporabo stensko držalo so sestavni del tega izdelka . Vsebujejo pomembna...
 • Seite 16: Splošna Varnostna Navodila Za Pnevmatske Naprave

  Največjih vrednosti tlaka vzdrževalne enote za stisnjen zrak ni nikoli dovoljeno preseči . ■ Vzdrževalno enoto za stisnjen zrak je dovoljeno priključiti samo na vir stisnjenega zraka, ki ne presega delovnega tlaka 8 bar . PDWE 8 B2   │  13 ■...
 • Seite 17: Varnost Uporabnikov

  . Preden pnev- matsko orodje priključite na vzdrževalno enoto za stisnjen zrak, zagotovite, da je to pravilno in varno priključeno . (Slika D) ■ 14  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 18: Polnjenje Pršilne Enote Za Olje

  (na levi strani – na vhodu) vzdrževalne enote za stisnjen zrak . Neposredno na vhodu je na površini naprave trikotnik »▸«, ki prikazuje smer pretoka stisnjene- ga zraka . (Slika F) PDWE 8 B2   │  15 ■...
 • Seite 19: Nastavitev Delovnega Tlaka

  (Slika G) Količino zbranega kondenzata lahko preverite skozi prozorna okenca (glejte sliko C) . Zbrani kon- denzat je mogoče izpustiti skozi izpustni ventil ■ 16  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 20: Pršilna Enota Za Olje

  . za polnjenje . od stisnjenega zraka . Obratovalni Regulator tlak stisnje- stisnje nega Zvišajte tlak . nega zraka zraka je prenizek . preveč privit . PDWE 8 B2   │  17 ■...
 • Seite 21: Odstranjevanje Med Odpadke

  10 . Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garan- OPOMBA cije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih ► Pri orodjih Parkside in Florabest nam pošljite (garancijski list, račun) . samo pokvarjeni izdelek brez pribora (npr . 11 . Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic akumulatorja, kovčka za shranjevanje, mon-...
 • Seite 22 Dovozce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PDWE 8 B2  ...
 • Seite 23: Úvod

  PNEUMATICKÁ JEDNOTKA Vybavení PRO ÚDRŽBU PDWE 8 B2 filtrační jednotka zástrčková vsuvka (předmontovaná) Úvod regulátor stlačeného vzduchu Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového manometr stlačeného vzduchu přístroje . Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní vý- držák na stěnu robek . Návod k obsluze je součástí tohoto vý robku .
 • Seite 24: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Zařízení Na Stlačený Vzduch

  Nikdy nepřekračujte uvedené maximální hodnoty tlaku jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu . ■ Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu smí být připojena pouze ke zdroji stlačeného vzduchu, který nepřekračuje pracovní tlak 8 barů . PDWE 8 B2   │  21 ■...
 • Seite 25: Bezpečnost Uživatelů

  údajích . Dříve než spojíte své pneumatické nářadí s jednotkou pro úpravu stlačeného vzdu- chu, přesvědčte se, zda je správně a bezpečně připojeno . (Obr . D) ■ 22  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 26: Plnění Jednotky Rozprašovače Oleje

  (na levé straně – vstup) jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu . Přímo na vstupu se na po- vrchu nachází trojúhelník „▸“, který znázorňuje směr proudění stlačeného vzduchu . (Obr . F) PDWE 8 B2   │  23 ■...
 • Seite 27: Nastavení Pracovního Tlaku

  Stav hladiny kondenzátu můžete sledovat na prů- hledných indikačních plochách (viz obr . C) . Nahro- maděný kondenzát lze vypouštět prostřednictvím vypouštěcího ventilu ■ 24  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 28: Jednotka Rozprašovače Oleje

  . než minimální pl- mální množství nicí množství . náplně . Provozní tlak Regulátor tlaku stlačeného je příliš silně Zvyšte tlak . vzduchu je utažen . příliš slabý . PDWE 8 B2   │  25 ■...
 • Seite 29: Likvidace

  To platí i pro vyměněné a opravené součásti . Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení . Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění . ■ 26  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 30: Servis

  . spínače, akumulátory nebo díly, které UPOZORNĚNÍ jsou vyrobeny ze skla . ► U nástrojů Parkside a Florabest zašlete, Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, prosím, výlučně vadnou část bez příslušenství nebyl řádně používán nebo udržován . Pro zajištění...
 • Seite 31 ■ 28  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 32 Dovozca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 PDWE 8 B2  ...
 • Seite 33: Úvod

  PNEUMATICKÁ JEDNOTKA Vybavenie ÚDRŽBY PDWE 8 B2 Filtračná jednotka Nástrčná vsuvka (predmontovaná) Úvod Regulátor stlačeného vzduchu Srdečne vám gratulujeme ku kúpe nového prístroja . Manometer stlačeného vzduchu Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej Držiak na stenu kvality . Návod na obsluhu je súčasťou tohto vý- robku .
 • Seite 34: Všeobecné Bezpeč Nostné Pokyny Pre Pneumatické Prístroje

  ■ Nikdy neprekračujte stanovené maximálne hodnoty tlaku v servisnej jednotke stlačeného vzduchu . ■ Servisná jednotka stlačeného vzduchu môže byť pripojená iba k zdroju stlačeného vzduchu, ktorý nepresahuje pracovný tlak 8 barov . PDWE 8 B2   │  31 ■...
 • Seite 35: Bezpečnosť Používateľa

  žívajte s vyšším prevádzkovým tlakom, ako je uvedené v technických údajoch . Pred pripoje- ním pneumatického náradia k servisnej jednotke stlačeného vzduchu sa uistite, že táto je správne a bezpečne pripojená . (Obr . D) ■ 32  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 36: Naplnenie Jednotky Rozprašovača Oleja

  ľavej strane – výstup) servisnej jednotky stlače- ného vzduchu . Priamo na vstupe sa nachádza na povrchu trojuholník „▸“, ktorý označuje smer prúdenia stlačeného vzduchu . (Obr . F) PDWE 8 B2   │  33 ■...
 • Seite 37: Nastavenie Pracovného Tlaku

  (Obr . G) zbernej nádržky na kondenzát Stav naplnenia kondenzátu môžete kontrolovať vďaka transparentným pohľadovým plochám (pozri obr . C) . Akumulovaný kondenzát sa môže vypustiť pomocou vypúšťacieho ventilu ■ 34  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 38: Jednotka Rozprašovača Oleja

  .j . pod tom na maxi- minimálnou úrov- málne množ- ňou naplnenia . stvo naplnenia . Regulátor Prevádzkový stlačeného tlak stlačené- vzduchu Zvýšte tlak . ho vzduchu je príliš je príliš slabý . zatiahnutý . PDWE 8 B2   │  35 ■...
 • Seite 39: Likvidácia

  Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži . To platí aj pre vymenené a opravené diely . Poškode- nia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení . Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku . ■ 36  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 40: Servis

  UPOZORNENIE diely vyrobené zo skla . ► Pri nástrojoch Parkside a Florabest zašlite, Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku prosím, výlučne chybný výrobok bez prís- neodborným používaním alebo neodbornou lušenstva (napr . akumulátor, úložný kufrík, údržbou .
 • Seite 41 ■ 38  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 42 Importeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 PDWE 8 B2 DE │...
 • Seite 43: Einleitung

  DRUCKLUFT- Ausstattung WARTUNGSEINHEIT Filtereinheit PDWE 8 B2 Stecknippel (vormontiert) Druckluftregler Einleitung Druckluftmanometer Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Wandhalter Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Ölnachfülleinlass Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise Öldurchlassschraube...
 • Seite 44: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  ■ Niemals die angegebenen Maximal-Druckwerte der Druckluft-Wartungseinheit überschreiten . ■ Die Druckluft-Wartungseinheit darf nur mit einer Druckluftquelle verbunden werden, die den Arbeitsdruck von 8 bar nicht überschreitet . PDWE 8 B2 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 45: Anwendersicherheit

  Technischen Daten ausgezeichnet . Bevor Sie Ihre Druckluft-Werkzeuge mit der Druckluft- Wartungseinheit verbinden, stellen Sie zuvor sicher, dass diese richtig und sicher angeschlossen sind . (Abb . D) ■ 42  │   DE │ AT │ CH PDWE 8 B2...
 • Seite 46: Befüllen Der Ölneblereinheit

  Seite– Eingang) der Druckluft-Wartungseinheit an . Direkt am Eingang befindet sich auf der Oberfläche ein Dreieck „▸“, welches die Fließ- richtung der Druckluft angibt . (Abb . F) PDWE 8 B2 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 47: Einstellen Des Arbeitsdrucks

  Kondensat - Sammelbehälter Den Füllstand des Kondensats können Sie durch die transparenten Sichtflächen überprüfen (siehe Abb . C) . Das gespeicherte Kondensat kann über das Ablassventil abgelassen werden . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PDWE 8 B2...
 • Seite 48: Ölneblereinheit

  Füllmenge . Füllmenge . Der Betriebs- Der Druck- druck der regler Steigern Sie Druckluft ist zu stark zuge- den Druck . zu schwach . dreht . PDWE 8 B2 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Entsorgung

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PDWE 8 B2...
 • Seite 50: Service

  Teilen, z . B . Schalter, Akkus oder Teile, die aus HINWEIS Glas gefertigt sind . ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschä- senden Sie bitte ausschließlich den defekten digt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wur- Artikel ohne Zubehör (z .
 • Seite 51 ■ 48  │   DE │ AT │ CH PDWE 8 B2...
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 10 / 2019 · Ident.-No.: PDWE8B2-092019-1 IAN 327372_1904...