Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDWE 8 B2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-wartungseinheit
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR FILTER REGULATOR & LUBRICATOR PDWE 8 B2
AIR FILTER REGULATOR &
LUBRICATOR
Translation of the original instructions
PRIPREMNA GRUPA
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ПНЕВМОПОДГОТВЯЩА ГРУПА
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT
Originalbetriebsanleitung
IAN 327372_1904
JEDINICA ZA PRIPREMU ZRAKA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
UNITATE DE REVIZIE PENTRU
AER COMPRIMAT
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDWE 8 B2

 • Seite 1 AIR FILTER REGULATOR & LUBRICATOR PDWE 8 B2 AIR FILTER REGULATOR & JEDINICA ZA PRIPREMU ZRAKA Prijevod originalnih uputa za uporabu LUBRICATOR Translation of the original instructions PRIPREMNA GRUPA UNITATE DE REVIZIE PENTRU Prevod originalnog uputstva za upotrebu AER COMPRIMAT Traducerea instrucţiunilor de utilizare original...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............9 GB │ CY │ PDWE 8 B2    1...
 • Seite 5: Introduction

  Features AIR FILTER REGULATOR & Filter unit LUBRICATOR PDWE 8 B2 Connector nipple (pre-assembled) Introduction Air pressure regulator Congratulations on the purchase of your new appli- Compressed air manometer ance. You have chosen a high-quality product. The Wall bracket operating instructions are part of this product. They Oil refill inlet...
 • Seite 6: General Safety Instructions For Compressed Air Tools

  ■ Make sure that you keep children and people with limited physical or mental abilities away from the compressed air maintenance unit and connected compressed air tools. GB │ CY │ PDWE 8 B2    3 ■...
 • Seite 7: User Safety

  ■ For wall mounting, use the wall bracket mark the wall and for screw mounting with suitable fixing materials (not supplied) (see fig. D). (fig. D) GB │ CY │ ■ 4    PDWE 8 B2...
 • Seite 8: Filling The Oil Mister Unit

  (on the left side inlet) of the compressed air maintenance unit. A triangle "▸" is marked on the surface in close proximity to the inlet, which indicates the flow direction of the compressed air. (fig. F) GB │ CY │ PDWE 8 B2    5 ■...
 • Seite 9: Setting The Working Pressure

  (fig. G) The fill level of the condensate can be inspected through the transparent viewing window (see fig. C). The stored condensate can be discharged via the drain valve GB │ CY │ ■ 6    PDWE 8 B2...
 • Seite 10: Oil Mister Unit

  filling quantity. The oper- ating pres- The pressure sure of the regulator Increase the compressed closed too pressure. air is too tightly. weak. GB │ CY │ PDWE 8 B2    7 ■...
 • Seite 11: Disposal

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee. GB │ CY │ ■ 8    PDWE 8 B2...
 • Seite 12: Service

  NOTE glass. ► For Parkside and Florabest tools, please send The warranty does not apply if the product has us only the defective item without the acces- been damaged, improperly used or improperly sories (e.g.
 • Seite 13 GB │ CY │ ■ 10    PDWE 8 B2...
 • Seite 14 Uvoznik ............19 │ PDWE 8 B2  ...
 • Seite 15: Uvod

  Oprema JEDINICA ZA PRIPREMU Filtracijska jedinica ZRAKA PDWE 8 B2 Utična spojnica (montirana) Uvod Regulator tlaka Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time Manometar za komprimirani zrak ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute Zidni držač za uporabu dio su opreme ovog proizvoda. One Otvor za punjenje ulja sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i...
 • Seite 16: Opće Sigurnosne Napomene Za Uređaje Na Komprimirani Zrak

  Svaka druga i drugačija uporaba rani zrak. je zabranjena! ■ Servisna jedinica za komprimirani zrak smije se priključiti samo na izvor komprimiranog zraka koji ne prelazi radni tlak od 8 bara. │ PDWE 8 B2    13 ■...
 • Seite 17: Sigurnost Korisnika

  što je nave- isporuke) (vidi sliku D). deno u tehničkim podacima. Prije spajanja pneumatskog alata na servisnu jedinicu za komprimirani zrak provjerite je li ispravno i sigurno spojen. (Slika D) │ ■ 14    PDWE 8 B2...
 • Seite 18: Punjenje Jedinice Za Stvaranje Uljne Maglice

  (na lijevoj strani – ulaz) (Slika E) servisne jedinice za komprimirani zrak. Izravno na ulazu, na površini se nalazi trokut „▸“ koji ukazuje za smjer protoka komprimiranog zraka. (Slika F) │ PDWE 8 B2    15 ■...
 • Seite 19: Postavljanje Radnog Tlaka

  filtriranje kon- denzata i skladištenje kondenzata u spremniku za sakupljanje kondenzata Razinu kondenzata možete provjeriti kroz prozirne (Slika G) prozorčiće (vidi sliku C). Sakupljeni kondenzat može se isprazniti preko ventila za pražnjenje │ ■ 16    PDWE 8 B2...
 • Seite 20: Jedinica Za Stvaranje Uljne Maglice

  čim se odvoji ska, tj. ispod mini- Pazite na mak- od komprimiranog zraka. malne količine simalnu količinu punjenja. punjenja. Radni tlak Regulator tlaka komprimira- je prejako Povećajte tlak. nog zraka je zategnut. preslab. │ PDWE 8 B2    17 ■...
 • Seite 21: Zbrinjavanje

  Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvrše- ni popravci se naplaćuju. │ ■ 18    PDWE 8 B2...
 • Seite 22: Servis

  NAPOMENA proizvedeni iz stakla. ► Kod alata Parkside i Florabest pošaljite isklju- Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i čivo neispravan proizvod bez opreme (npr. ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno baterije, kofer za čuvanje, alat za montažu i...
 • Seite 23 │ ■ 20    PDWE 8 B2...
 • Seite 24 Garancija I Garantni List ..........28 │ PDWE 8 B2  ...
 • Seite 25: Uvod

  Oprema PRIPREMNA GRUPA Filterska jedinica PDWE 8 B2 Utična glava (prethodno montirana) Uvod Regulator komprimovanog vazduha Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja. Manometar za komprimovani vazduh Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Zidni držač Uputstvo za upotrebu je deo ovog proizvoda. Ono Otvor za dosipanje ulja sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i...
 • Seite 26: Opšte Bezbednosne Napomene Za Pneumatske Uređaje

  Nikada ne smete da prekoračite maksimalne vrednosti pritiska jedinice za održavanje pneu- matskih alata. ■ Jedinica za održavanje pneumatskih alata sme da se poveže samo na izvor komprimovanog vazduha koji ne prekoračuje radni pritisak od 8 bara. │ PDWE 8 B2    23 ■...
 • Seite 27: Bezbednost Korisnika

  Tehničkim podacima. Pre nego što vaše pneumatske alate povežete sa jedinicom za održavanje pneu- matskih alata, prethodno se uverite da su alati pravilno i bezbedno priključeni. (Slika D) │ ■ 24    PDWE 8 B2...
 • Seite 28: Punjenje Jedinice Za Raspršivanje Ulja

  (na levoj strani - ulaz) jedinice za održavanje pneumatskih alata. Direktno na ulazu, na površini se nalazi trougao „▸“ koji po- kazuje smer protoka komprimovanog vazduha. (Slika F) │ PDWE 8 B2    25 ■...
 • Seite 29: Podešavanje Radnog Pritiska

  filtriranja kondenzata i ona sakuplja kondenzat u posudu za sakupljanje kondenzata Nivo kondenzata možete da proverite kroz pro- vidne površine za vizuelnu kontrolu (vidi sliku C). Sakupljen kondenzat može da se ispusti preko ventila za ispuštanje │ ■ 26    PDWE 8 B2...
 • Seite 30: Jedinica Za Raspršivanje Ulja

  Ventil za ispuštanje se otvara čim se odvoji minimalne malnoj količini od komprimovanog vazduha. količine punjenja. punjenja. Radni pri- tisak kompri- Regulator pritis- Povećajte pri- movanog je preja- tisak. vazduha je ko pritegnut. suviše slab. │ PDWE 8 B2    27 ■...
 • Seite 31: Odlaganje

  U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu. Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom. │ ■ 28    PDWE 8 B2...
 • Seite 32 (pucanje cevi usled smrzavanja, NAPOMENA oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.) ► Za alate Parkside i Florabest, pošaljite 4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa isključivo neispravan artikl bez pribora (npr. Uputstvom za upotrebu. akumulatora, kofera, alata za montažu itd).
 • Seite 33 │ ■ 30    PDWE 8 B2...
 • Seite 34 Importator ............39 │ PDWE 8 B2  ...
 • Seite 35: Introducere

  Dotare UNITATE DE REVIZIE PENTRU Unitate de filtrare AER COMPRIMAT PDWE 8 B2 Niplu de racord (premontat) Introducere Regulator de aer comprimat Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi Manometru pentru aer comprimat decis să alegeţi un produs de calitate superioară.
 • Seite 36: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Aparatele Cu Aer Comprimat

  Nu depășiţi niciodată valorile maxime de presiune indicate pentru unitatea de întreţinere pneumatică. ■ Unitatea de întreţinere pneumatică trebuie racordată numai la o sursă de aer comprimat a cărei presiune de lucru nu depășește 8 bari. │ PDWE 8 B2    33 ■...
 • Seite 37: Siguranţa Utilizatorului

  în nici un caz cu o presiune de lucru mai mare decât cea menţionată în datele tehnice. Înainte de a conecta uneltele dumneavoastră pneuma- tice la unitatea de întreţinere pneumatică, asigu- raţi-vă că acestea sunt conectate corect și sigur. (fig. D) │ ■ 34    PDWE 8 B2...
 • Seite 38: Umplerea Unităţii Nebulizatorului De Ulei

  – intrare) al unităţii de întreţinere pneumatice. Direct lângă intrare pe suprafaţă mai există un triunghi „▸“, care indică direcţia de curgere a aerului comprimat. (fig. F) │ PDWE 8 B2    35 ■...
 • Seite 39: Reglarea Presiunii De Lucru

  în recipientul colector pentru condens Puteţi verifica nivelul de umplere al condensului prin geamurile de vizitare transparente (a se vedea fig. C). Condensul stocat poate fi evacuat prin supapa de evacuare │ ■ 36    PDWE 8 B2...
 • Seite 40: Unitate Nebulizator Ulei

  Presiunea de lucru a aeru- Regulatorul de lui compri- presiune Creșteţi mat este este închis presiunea. prea scăzu- prea mult. tă. │ PDWE 8 B2    37 ■...
 • Seite 41: Eliminarea

  Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate. Eventualele deteriorări şi defici- enţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparaţii- le necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. │ ■ 38    PDWE 8 B2...
 • Seite 42: Service-Ul

  INDICAŢIE acumulatori sau componente realizate din sticlă. ► În cazul sculelor Parkside și Florabest trimiteţi Această garanţie se pierde în cazul în care produsul numai articolul defect, fără accesorii (de a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreţinut în mod exemplu, acumulator, geantă...
 • Seite 43 │ ■ 40    PDWE 8 B2...
 • Seite 44 Вносител ............49 │ PDWE 8 B2  ...
 • Seite 45: Въведение

  Оборудване ПНЕВМОПОДГОТВЯЩА Блок за филтриране ГРУПА PDWE 8 B2 Накрайник за бърза връзка (предварително Въведение монтиран) Поздравяваме ви за покупката на вашия нов Регулатор за сгъстен въздух уред. Избрали сте висококачествен продукт. Манометър за сгъстен въздух Ръководството за потребителя е част от този...
 • Seite 46: Общи Указания За Безопасност За Пневматични Уреди

  ва да се свързва само с източник на сгъстен също спазване на съдържащите се в ръко- въздух, непревишаващ работното налягане водството за потребителя указания за безо- от 8 bar. пасност, както и на ръководството за мон- │ PDWE 8 B2    43 ■...
 • Seite 47: Потребителска Безопасност

  ционно налягане, по-високо от отбелязаното в техническите данни. Преди да свържете пнев- матичните инструменти с блока за подготовка на сгъстен въздух, се уверете предварително, че те са свързани правилно и сигурно. (фиг. Г) │ ■ 44    PDWE 8 B2...
 • Seite 48: Пълнене На Блока За Маслена Мъгла

  за бърза връзка (от лявата страна – вход) на блока за подготовка на сгъстен въздух. На повърхността – непосредствено до входа – се намира триъгълник „▸“, който указва посоката на потока сгъстен въздух. (фиг. Е) │ PDWE 8 B2    45 ■...
 • Seite 49: Настройване На Работното Налягане

  омаслява филтрирания сгъстен въздух, който Нивото на напълване с кондензат можете да се транспортира в посока на пневматичния проверите през прозрачните наблюдателни стък- инструмент. ла (вж. фиг. В). Събраният кондензат може да се източи посредством изпускателния вентил │ ■ 46    PDWE 8 B2...
 • Seite 50: Поддръжка И Почистване

  въздух от източника на сгъстен въздух. Регулаторът за налягане на Изпускателният вентил се отваря, веднага сгъстен въздух Увеличете сгъстения щом бъде изключен от сгъстения въздух. е затворен налягането. въздух е твърде силно. твърде сла- бо. │ PDWE 8 B2    47 ■...
 • Seite 51: Предаване За Отпадъци

  съответствие на потребителската стока с дого- ническа поддръжка. За правилната употреба вора за продажба съгласно Закона за защита на продукта трябва точно да се спазват всички на потребителите. указания в упътването за обслужване. │ ■ 48    PDWE 8 B2...
 • Seite 52: Сервизно Обслужване

  покупката. ■ Вземете артикулния номер от фабричната УКАЗАНИЕ табелка. ► При инструментите Parkside и Florabest ■ При възникване на функционални или други моля изпращайте единствено дефектния дефекти първо се свържете по телефона артикул без принадлежностите (напр. аку- или чрез имейл с долупосочения сервизен...
 • Seite 53 по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок ка или за материали и труд, свързани с за предявяване на иск, различен от срока ремонта й, и не трябва да понася значител- по ал. 1. ни неудобства. │ ■ 50    PDWE 8 B2...
 • Seite 54 Εισαγωγέας ............59 GR │ CY │ PDWE 8 B2    51...
 • Seite 55: Εισαγωγή

  Σύμβολα επάνω στο εργαλείο πεπιεσμένου αέρα: ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ WARNING! Πριν από τη θέση σε λειτουργία PDWE 8 B2 διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Φοράτε μάσκα προστασίας από τη Εισαγωγή σκόνη. Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα...
 • Seite 56: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Συσκευές Πεπιεσμένου Αέρα

  τρέπεται να συνδέεται μόνο με μια πηγή πεπιε- ων ασφάλειας, που περιλαμβάνονται στις οδη- σμένου αέρα, η οποία δεν υπερβαίνει την πίεση γίες χρήσης, καθώς και των οδηγιών συναρμο- λειτουργίας των 8 bar. GR │ CY │ PDWE 8 B2    53 ■...
 • Seite 57: Ασφάλεια Χρήστη

  τερη πίεση λειτουργίας από την αναφερόμενη στα Τεχνικά χαρακτηριστικά. Προτού συνδέσετε τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα με τη μονάδα συντήρησης πεπιεσμένου αέρα εξασφαλίστε προηγουμένως ότι έχουν συνδεθεί σωστά και με ασφάλεια. (Εικ. D) │ GR │ CY ■ 54    PDWE 8 B2...
 • Seite 58: Πλήρωση Της Μονάδας Νεφελοψεκασμού Λαδιού

  (στην αριστερή πλευρά – Είσοδος) της μονάδας συντήρησης πεπιεσμένου αέρα. Απευθείας στην είσοδο υπάρχει επάνω στην επιφάνεια ένα τρίγωνο «▸» το οποίο αναφέρει την κατεύθυνση ροής του πεπιεσμένου αέρα. (Εικ. F) GR │ CY │ PDWE 8 B2    55 ■...
 • Seite 59: Ρύθμιση Της Πίεσης Λειτουργίας

  μα στο δοχείο συγκέντρωσης συμπυκνώματος Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη πλήρωσης του συμπυκνώματος από τις διαφανείς επιφάνειες οπτικής επαφής (δείτε την Εικ. C). Το αποθηκευ- μένο συμπύκνωμα μπορεί να εκρεύσει μέσω της βαλβίδας εκροής │ GR │ CY ■ 56    PDWE 8 B2...
 • Seite 60: Μονάδα Νεφελοψεκασμού Λαδιού

  Η βαλβίδα εκροής ανοίγει μόλις αποσυνδε- θεί από τον πεπιεσμένο αέρα. Η πίεση λει- Ο ρυθμιστής τουργίας πίεσης είναι Αυξήστε την του πεπιεσμέ- πολύ σφιγμέ- πίεση. νου αέρα εί- νος. ναι ελάχιστη. GR │ CY │ PDWE 8 B2    57 ■...
 • Seite 61: Απόρριψη

  τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέ- σως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. │ GR │ CY ■ 58    PDWE 8 B2...
 • Seite 62: Σέρβις

  Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή ► Σε ότι αφορά τα εργαλεία Parkside και Florabest, πρέπει να αποστέλλετε αποκλειστι- συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες...
 • Seite 63 │ GR │ CY ■ 60    PDWE 8 B2...
 • Seite 64 Importeur ............69 DE │ AT │ CH │ PDWE 8 B2    61...
 • Seite 65: Einleitung

  Ausstattung DRUCKLUFT- Filtereinheit WARTUNGSEINHEIT Stecknippel (vormontiert) PDWE 8 B2 Druckluftregler Einleitung Druckluftmanometer Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Wandhalter Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Ölnachfülleinlass Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Öldurchlassschraube...
 • Seite 66: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  Benutzung ist untersagt! ■ Niemals die angegebenen Maximal-Druckwerte der Druckluft-Wartungseinheit überschreiten. ■ Die Druckluft-Wartungseinheit darf nur mit einer Druckluftquelle verbunden werden, die den Arbeitsdruck von 8 bar nicht überschreitet. DE │ AT │ CH │ PDWE 8 B2    63 ■...
 • Seite 67: Anwendersicherheit

  Betriebsdruck als in den Technischen Daten ausgezeichnet. Bevor Sie Ihre Druckluft-Werkzeuge mit der Druckluft- Wartungseinheit verbinden, stellen Sie zuvor sicher, dass diese richtig und sicher angeschlossen sind. (Abb. D) │ DE │ AT │ CH ■ 64    PDWE 8 B2...
 • Seite 68: Befüllen Der Ölneblereinheit

  (auf der linken Seite– Eingang) der Druckluft-Wartungseinheit an. Direkt am Eingang befindet sich auf der Oberfläche ein Dreieck „▸“, welches die Fließ- richtung der Druckluft angibt. (Abb. F) DE │ AT │ CH │ PDWE 8 B2    65 ■...
 • Seite 69: Einstellen Des Arbeitsdrucks

  Kondensat eingesetzt und speichert das Kondensat im Kondensat - Sammelbehälter Den Füllstand des Kondensats können Sie durch die transparenten Sichtflächen überprüfen (siehe Abb. C). Das gespeicherte Kondensat kann über das Ablassventil abgelassen werden. │ DE │ AT │ CH ■ 66    PDWE 8 B2...
 • Seite 70: Ölneblereinheit

  Druckluft getrennt wird. halb der mini- die maximale malen Füllmenge. Füllmenge. Der Betriebs- Der Druck- druck der regler Steigern Sie Druckluft ist zu stark zuge- den Druck. zu schwach. dreht. DE │ AT │ CH │ PDWE 8 B2    67 ■...
 • Seite 71: Entsorgung

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 68    PDWE 8 B2...
 • Seite 72: Service

  Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus HINWEIS Glas gefertigt sind. ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschä- senden Sie bitte ausschließlich den defekten digt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wur- Artikel ohne Zubehör (z.
 • Seite 73 │ DE │ AT │ CH ■ 70    PDWE 8 B2...
 • Seite 74 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 10 / 2019 · Ident.-No.: PDWE8B2-092019-1 IAN 327372_1904...